PROF.DR. YALÇIN DUYDU    
Adı : YALÇIN
Soyadı : DUYDU
E-posta : duydu@pharmacy.ankara.edu.tr
Tel : 203 31 18
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

İsim Soyad:                         YALÇIN DUYDU

 

Doğum yeri, tarihi:             Bursa, 10 Nisan 1964

 

Medeni hali:                         Evli

 

 

 

·      1986 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden birincilikle mezun oldum.

 

·      1989 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalında “Deterjan aktif maddelerinin biyolojik parçalanabilirlik ve akut toksisitelerinin araştırılması” isimli yüksek lisans tezini ve aynı isimli araştırma projesini (proje no.: 88 30 00 01) tamamlayarak Uzm. ünvanını aldım.

 

·      1994 yılında United Nations International Drug Control Programme (UNDP)’ından aldığım burs ile 3 Ekim - 31 Aralık 1994 tarihleri arasında "Centre of Behavioural and Forensic Toxicology, Institute of Legal Medicine (ITALY)" Laboratuarında “Analysis of drugs in biological specimens” isimli bir çalışma programına katılarak ileri aletli analiz teknikleri konusunda eğitim aldım ve çalışmalar yaptım.

 

·      1995 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalında “Alkil kurşun bileşiklerine maruziyetin biyolojik izlenmesi” isimli doktora tezini ve aynı isimli araştırma projesini (proje no.: 91 30 00 03) tamamlayarak Dr. ünvanını aldım.

 

·      1996 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisinde askerlik görevime başladım. 1997 yılında askerlik görevimi tamamlayarak Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalındaki görevime geri döndüm ve “Aromatik çözücülere maruziyetin biyolojik izlenmesi” isimli araştırma projesini (proje no.: 92 03 00 03) tamamladım.

 

·      Kasım 1999, tarihinde Doçentlik ünvanını aldım.

 

·      Mart 2000, tarihinde Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalında Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandım.

 

·      Mayıs 2000, tarihinde “Kurşun genotoksisitesi ve delta-aminolevulinik asit dehidrataz (ALAD) polimorfizmi” isimli araştırma projesini tamamladım (proje no.: 98 03 00 01).

 

·      Mart 2001 tarihinde Doçentlik kadrosuna atandım.

 

·      01.Mart.2001 ile 30.Haziran.2001 tarihleri arasında NATO – B2 bursu ile Institute of Ecological Chemistry (GSF), Neuherberg Almanya‘da “Determination of oestrogen like activities by the yeast hER-mediated transcription assay“ isimli proje ile ilgili olarak çalışmalar yaptım.

 

·      10.05.2005 tarihinde Profesör kadrosuna atandım.

 

·      1 Haziran 2006 tarihinde “Baş ve boyun bölgesi kanserlerinde genetik polimorfizm, genotoksisitenin saptanması ve 5-FU’ in farmakogenetik ve farmakokinetik özelliklerinin belirlenmesi” isimli araştırma projesini tamamladım.

 

 

·      16.Eylül.2005 ile 15.Ocak.2006 tarihleri arasında TÜBİTAK – DFG bursu ile Berlin Teknik Üniversitesinde “Effects of Lead Compounds on Oxidative DNA Damage in Cultured Human Cells and Human Lymphocytes” isimli projeyi tamamladım.

 

·      Ankara Üniversitesi bünyesindeki BAP’ın desteklediği “Hiperbarik oksijen tedavisinin indüklediği genotoksik etkilerin araştırılması (proje no.: 2005 08 03 052)” isimli araştırma projesi tamamlanmıştır.

 

·      Ankara Üniversitesi bünyesindeki BAP’ın desteklediği “Yeni Bazı Substitüe  Guanido Yada Amidino Benzimidazol Türevlerinin Sentez,  Antimikrobıyal Etkileri,  Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin İncelenmesi (proje no.: 2006 0803054 )” isimli araştırma projesi tamamlanmıştır.

 

·      BOREN’in desteklediği “Bor maruziyetinin insanların üreme fonksiyonu üzerindeki toksik etkilerinin araştırılması” isimli ve “2008-G0207” numaralı araştırma projesi tamamlanmıştır.

 

·      2011 yılında “European Registered Toxicologist (ERT)” unvanını almıştır.

 

·      “Kozmetik formülasyonlarında kullanılan TiO2 katı nanopartiküllerinin  insan sağlığı için güvenliğinin in vitro testlerle araştırılması” isimli TÜBİTAK Projesi, devam ediyor (Proje No: 113S229).

 

·      “Borik asitin UV radyasyonu ve TiO2 nanopartiküllerinin oluşturduğu genotoksik etkilere karşı koruyucu etkilerinin keratinosit hücrelerinde (HaCaT) araştırılması” isimli TÜBİTAK Projesi, devam ediyor (Proje No: 114S314).

 

·      “Bor maruziyetinin insanların üreme fonksiyonu üzerindeki etkilerinin araştırılması-II” isimli Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ANKÜR üzerinden desteklenen Teknokent projesi (Proje No: 2014-75).

 

 

EUROTOX:

Federation of European Toxicologist and European Societies of Toxicology (EUROTOX), Carcinogenesis Speciality Section üyeliği (30.08.2011 – 14.09.2015):

 

Officers:        

Chair:                        Prof. Dieter Schrank, Keiserslautern

Secretary General:  Prof. Jan G. Hengstler, Dortmund

Councillors:              Prof. Yalcin Duydu, Ankara

                                   Dr. Ulrike Reuter, Helsinki

 

 

Katılınan Yaz Okulları:

 

1.            BIBRA Course,"The Methodology and Principles of Toxicology" October 1-6, 1989.

2.            Foundation for Environmental Protection and Research (FEPR) Summer School on Ecology, Izmir, 29 june-5 july, 1992.

3.            NATO Advanced Study Institute Workshop on Human Monitoring after Environmental and Occupational Exposure to Chemical and Physical Agents, Antalya Turkey, September 23 – October 3, 1999.

4.            Türk Biyokimya Derneği Uygulamalı Yaz Okulu-I, Klinik laboratuarlarda moleküler yöntemler, Hacettepe Ankara, 1-8 Temmuz 2000.

 

 

 

 

 

 

 

Verilen Lisans ve Lisansüstü dersler:

 

Lisans Dersleri:

 

·         Farmasötik Toksikoloji Teorik

·         Farmasötik Toksikoloji Pratik

·         Besin Analizleri Teorik

·         Besin Analizleri Pratik

 

Lisansüstü Dersler:

 

·         Analitik Toksikolojide İleri Yöntemler I Teorik

·         Analitik Toksikolojide İleri Yöntemler I Pratik

·         Genotoksisite testleri

·         Çevre Toksikolojisi Teorik

·         Çevre Toksikolojisi Pratik

 

 

 

 

Yürüttüğü Tezler

Yüksek Lisans Tezleri:

Tezli Yüksek Lisans Tezleri:

1.            Kurşun genotoksisitesinde delta-aminolevülinik asitin etkisi; Yüksek Lisans Tezi, Aylin Üstündağ, 2004

2.            Bor maruziyetinin insanlar üzerindeki genotoksik etkilerinin araştırılması; Yüksek Lisans Tezi, Zuhal Uçkun, 2006.

3.            Yeni sentezlenen bazı ilaç adayı etken maddelerin sitotoksik ve genotoksik etkilerinin araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Memduha İlanbey, 2011.

4.            Borik asidin antioksidan aktivitesinin hücre kültürlerinde araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Sezen Yılmaz, 2014.

 

Tezsiz Yüksek Lisans Tezleri:

1.            Tedavide hiperbarik oksijenin kullanım alanları; Tezsiz Yüksek Lisans; İbrahim Er, 2007.

2.            Türkiyedeki ilaç harcamaları ve toksikolojik nedenlerle geri ödeme sisteminden çıkarılan ilaçların bu harcamalara olan etkisi, Tezsiz Yüksek Lisans; Rifat Onur Dulkadiroğlu, 2008.

3.            Araştırma aşamasındaki yeni ilaçlar için uygulanan genotoksisite testleri, Tezsiz Yüksek Lisans Tezi, Esra Övez Toy, 2010.

 

 

 

Doktora Tezleri:

 

1.            Hiperbarik oksijen tedavisinin (HBOT) sebep olduğu genotoksik etkilerin incelenmesi, Doktora tezi, Aylin Üstündağ, 2010.

2.            Bor maruziyetinin insanların üreme fonksiyonu üzerindeki toksik etkilerinin araştırılması, Doktora tezi, Can Özgür Yalçın, Devam ediyor.

 

 

YAYINLAR

 

1.         VURAL N., DUYDU Y., The investigation of biological degradation and acute toxicities of TBS, LAS iNPE. Vth Scientific and Technical Environmental Congress, Adana, Turkey, 772-779, 1989.

 

2.         VURAL N., DUYDU Y., Environmental toxicological evaluation of detergent active substances Pharmacia-JTPA, 26-34 1990.

 

3.         VURAL N., DUYDU Y., Monitoring of anionic and nonionic surfactants in Ankara and Berdan Stream, II. International Symposium of Ecology and Environmental Problems, 76-82, 5-7 November, Ankara Turkey, 1992.

 

4.         VURAL N., DUYDU Y., Monitoring of anionic and nonionic detergent pollution in Ankara Stream, J.Fac.Pharm. Ankara, 21, 1-11, 1992.

 

5.            DUYDU Y., Ecotoxicological problems of organotin compounds, J.Fac.Pharm. Ankara, cilt 22, sayı 1-2, 51-60, 1993.

 

6.         VURAL N., DUYDU Y., Biological monitoring of lead in workers exposed to tetraethyllead, The Science of the Total Environment, 171(1-3) 183-187, 1995.

 

7.            DUYDU Y., VURAL, N., Haşiş içindeki majör kannabinoidler olan THC, CBD ve CBN in İTK ve kapiler gas kromatografisi yöntemleri ile tayinleri, GATA Bülteni, 38: 292-296, 1996.

 

8.         VURAL N., DUYDU Y., KUMBUR H., Monitoring of Anionic Surfactants in Ankara Stream, Rev. Int. Contam. Ambient. 13 (1), 47-50, 1997.

 

9.            DUYDU Y., KUMBUR H., VURAL N., Ankara Çayındaki yüzey aktif madde kirliliğinin araştırılması, Kimya Mühendisleri Odası, Sabun, Deterjan ve Yan Sanayileri kongres ve sergisi bildiri kitabı, 31-35, 20-22 Kasım 1997.

 

10.      DUYDU Y., SÜZEN S., AYDIN A., SAYAL A., IŞIMER A., VURAL N., Urinary excretion of total and inorganic lead in tetraethyllead exposed workers, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 60(3), 395-401, 1998.

 

11.         DUYDU Y., Procedure for determination of amphetamine and methamphetamine in urine by GC/MS method, FABAD, J. Pharm. Sci., 23, 11-16, 1998.

 

12.      DUYDU Y., VURAL N., Urinary excretion of lead and delta-Aminolevulinic Acid in workers occupationally exposed to tetraethyllead, Biological Trace Element Research, 63 (3), 185-194, 1998.

 

13.      DUYDU Y., Determination of Morphine in human hair by GC/MS method, FABAD, J. Pharm. Sci., 23, 131-136, 1998.

 

14.         DUYDU Y., GC/MS metodu ile idrarda aynı anda morfin, kodein ve 6-monoasetilmorfin tayini, J.Fac.Pharm., 27(2) 101-113, 1998.

 

15.         Duydu Y., Vural N., Türkiye’deki tetraetilkurşun maruziyetinin araştırılması, 3. Ulusal işçi sağlığı kongresi, II. cilt, sayfa 603-610, 20-23 Nisan, 1998.

 

16.      DUYDU Y., SÜZEN S., VURAL N., ERDEM N., UYSAL H., A modified method for determination of hippuric acid in urine by HPLC, J.Fac.Pharm. Ankara, 28(1), 37-46, 1999.

 

17.      DUYDU Y., SÜZEN S., ERDEM N., UYSAL H., VURAL N., Validation of hippuric acid as a biomarker of toluene exposure, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 63(1),1-8, 1999.

 

18.      DUYDU Y., SÜZEN H.S., AYDIN A., CANDER O., UYSAL H., IŞIMER A., VURAL N., Correlation between lead exposure indicators and sister chromatid exchange (SCE) frequencies in lymphocytes from inorganic lead exposed workers, Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 41(2), 241-246, 2001.

 

19.      Karakaya A., Karaaslan Z., Duydu Y., Yücesoy B., Oflaz G., Köse S.K., Association between urinary indicators of renal dysfunction and metal concentrations in workers chronically co-exposed to cadmium, zinc and lead, Biomarkers, 6(5), 351-356, 2001.

 

20.         Süzen H.S., Duydu Y., Aydın A., Işımer A., Vural N., Influence of the delta-aminolevulinic acid dehydratase (ALAD) polymorphism on biomarkers of lead exposure in Turkish storage battery manufacturing workers, American Journal of Industrial Medicine, 43, 165-171, 2003.

 

21.         DUYDU Y., SÜZEN H.S., Influence of d-aminolevulinic acid dehydratase (ALAD) polymorphism on the frequency of sister chromatid exchange (SCE) and the number of high frequency cells (HFCs) in lymphocytes from lead exposed workers, Mutation Research, 540, 79-88, 2003.

 

22.         DUYDU Y., Rekombinant maya testi ile kannabis reçinesinin dumanında östrojenik aktivite tayini, J.Fac.Pharm. Ankara, 33(1), 27-40, 2004.

 

23.         SÜZEN H.S., DUYDU Y., AYDIN A., Molecular analysis of d-aminolevulinic acid dehydratase (ALAD) gene polymorphism in a Turkish population, Biochemical Genetics, 42 (11/12), 461-467, 2004.

 

24.         DUYDU Y., DUR A., SÜZEN H.S., Evaluation of increased proportion of cells with unusually high sister chromatid exchange counts as a cytogenetic biomarker for lead exposure, Biological Trace Element Research, 104, 121-129, 2005.

 

25.         EKEN A., AYDIN A., SAYAL A., ÜSTÜNDAĞ A., DUYDU Y., DÜNDAR K., The effects of hyperbaric oxygen treatment on oxidative stress and SCE frequencies in humans, Clinical Biochemistry, 38, 1133-1137, 2005.

 

26.         SÜZEN H.S., YÜCE N., GÜVENÇ G., DUYDU Y., ERKE T., TYMS and DPYD polymorphisms in a Turkish population, European Journal of Clinical Pharmacology, 61, 881-885, 2005.

 

27.         DUYDU Y., ÜSTÜNDAĞ A., AYDIN A., EKEN A., DÜNDAR K., UZUN G., Increased sensitivity to mitomycin C-induced sister chromatid exchange in lymphocytes from patients undergoing hyperbaric oxygen therapy, Environmental and Molecular Mutagenesis, 47, 185-191, 2006.

 

28.         ÜSTÜNDAĞ A., DUYDU Y., The influence of melatonin and N-acetylcysteine in d-aminolevulinic acid and lead induced genotoxicity in lymphocytes in Vitro, Biological Trace Element Research, 117, 53-64, 2007.

 

29.         SÜZEN H.S., GÜVENÇ G., TURANLI M., CÖMERT E., DUYDU Y., ELHAN A., The role of GSTM1 and GSTT1 polymorphisms in head and neck cancer risk, Oncology Research, 16(9), 423-429, 2007.

 

30.         CEMİLOĞLU Ö., ÜSTÜNDAĞ A., DUYDU Y., YÜCESOY B., KARAKAYA A., Cytogenetic Monitoring of Coal Workers and Patients with Coal Workers’ Pneumoconiosis in Turkey, Environmental and Molecular Mutagenesis, 49, 232-237, 2008.

 

31.         ÜSTÜNDAĞ A., DUYDU Y., Induction of excision repairable DNA lesions in lymphocytes exposed to lead and ALA in-vitro, Biological Trace Element Research, 128, 31-37, 2009.

 

32.         UÇKUN Z., ÜSTÜNDAĞ A., KORKMAZ M., DUYDU Y., Bora maruz kalan bireylerde ve control bireylerinde mikroçekirdek düzeyleri ve kardeş kromatid değişim frekansları, Ankara Üniversitesi, Eczacilik Fakültesi Dergisi, 38(2), 79-88, 2009.

 

33.         SÜZEN HS., GÜÇYENER E., SAKALLI Ö., UÇKUN Z., KÖSE G., USTEL D., DUYDU Y., CAT C-262T and GPX Pro198Leu polymorphisms in a Turkish population, Molecular Biology Reports, 37(1), 87-92, 2010.

 

34.         DUYDU Y., BAŞARAN N., ÜSTÜNDAĞ A., AYDIN S., ÜNDEĞER Ü., ATAMAN OY., AYDOS K., DÜKER Y., ICKSTADT K., WALTRUP BS., GOLKA K., BOLT HM., Reproductive toxicity parameters and biological monitoring in occupationally and environmentally boron-exposed persons in Bandırma, Turkey, Arch Toxicol, 85, 589-600, 2011.

 

35.         DUYDU Y., BAŞARAN N., ÜSTÜNDAĞ A., AYDIN S., ÜNDEĞER Ü., ATAMAN OY., AYDOS K., DÜKER Y., ICKSTADT K., WALTRUP BS., GOLKA K., BOLT HM., Assessment of DNA integrity (COMET assay) in sperm cells of boron-exposed workers, Arch Toxicol, 86, 27-35, 2012.

 

36.         BOLT HM., BAŞARAN N., DUYDU Y., Human environmental and occupational exposures to boric acid: reconciliation with experimental reproductive toxicity data, J Toxicol Environ Health A, 75(8-10), 508-514, 2012.

 

37.         DUYDU Y., BAŞARAN N., BOLT HM., Exposure assessment of boron in Bandırma boric acid production plant, J Trace Elem Med Biol, 26, 161-164, 2012.

 

38.         BAŞARAN N., DUYDU Y., BOLT HM., Reproductive toxicity in boron exposed workers in Bandırma, Turkey, J Trace Elem Med Biol, 26, 165-167, 2012.

 

39.         ÜSTÜNDAĞ A., ŞİMŞEK K., AY H., DÜNDAR K., SÜZEN S., AYDIN A., DUYDU Y., DNA integrity in patients undergoing hyperbaric oxygen (HBO) therapy, Toxicol In Vitro, 26, 1209-1215, 2012.

 

40.         ORHAN PÜSKÜLLÜ M., YILDIZ S., DUYDU Y., ÜSTÜNDAĞ A., GÖKER H., Synthesis and potent antistaphylococcal activity of some new 2-[4-3,4-dimethoxy-phenoxy)phenyl]-1,N-disubstituted-1H-benzimidazole-5 carboxamidines, J Enzyme Inhib Med Chem, 1-7, 2014, DOI: 10.3109/14756366.2014.899593.

 

41.         ÜSTÜNDAĞ A., BEHM C., FÖLLMANN W., DUYDU Y., DEGEN GH., Protective effect of boric acid on lead- and cadmium-induced genotoxicity in V79 cells, Arch Toxicol, 88, 1281-1289, 2014.

 

42.         ÜSTÜNDAĞ A., ŞİMŞEK K., AY H., DÜNDAR K., SÜZEN S., AYDIN A., DUYDU Y., Evaluation of the genotoxic effects of patients undergoing hyperbaric oxygen (HBO) therapy, Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 11(2), 203-208, 2014.

 

43.         CHAREHSAZ M., SIPAHI H., CELEP E., ÜSTÜNDAĞ A., CEMILOĞLU ÜLKER Ö., DUYDU Y., AYDIN A., YESILADA E., The fruit extract of Berberis crataegina DC: exerts potent antioxidant activity and protects DNA integrity, DARU Journal of Pharmaceutical Sciences, 23:24, 2015, DOI: 10.1186/s40199-015-0108-7.

 

44.         GÖKER H., KARAASLAN Ç., ORHAN PÜSKÜLLÜ M., YILDIZ S., DUYDU Y., ÜSTÜNDAĞ A., ÖZGÜR YALCIN C., Synthesis and In Vitro Activity of Polyhalogenated 2-phenylbenzimidazoles as a New Class of anti-MRSA and Anti-VRE Agents, Chem Biol Drug Des, 2015, DOI: 10.1111/cbdd.12623.

 

45.         YUCE-ARTUN N., ÖZEL KIZIL E. T., BASKAK B., ÖZGÜVEN H. D., DUYDU Y., SÜZEN H. S., Determination of sertraline and its metabolite by high-pressure liquid chromatography in plasma, Revue Roumanie de Chimie, 60 (5-6), 543-548, 2015.

 

46.         DUYDU Y., BAŞARAN N., ÜSTÜNDAĞ A., AYDIN S., ÜNDEĞER Ü., ATAMAN OY., AYDOS K., DÜKER Y., ICKSTADT K., WALTRUP BS., GOLKA K., BOLT HM., Is boric acid toxic to reproduction in humans? Assessment of the animal reproductive toxicity data and epidemiological study results, CDD, in press.

 

47.         YILMAZ S., ÜSTÜNDAĞ A., ULKER CEMILOGLU O., DUYDU Y., Protective effect of boric acid on oxidative DNA damage in Chinese Hamster Lung Fibroblast V79 cell lines, Cell J., 17(4), 748-754, 2016.

 

 

 

 

KONGRELER

 

1.            Vural N., Duydu Y., Deterjan aktif maddelerinin biyolojik parçalanabilirlik ve akut toksisitelerinin araştırılması, Uluslararası Katılımlı I. Eczacılık Bilimleri Sempozyumu, Abstracts p.43, 21-23 June, Ankara Turkey, 1989.

 

2.            Vural N., Duydu Y., Pollution of Ankara and Berdan Stream by anionic and nonionic surfactants, Uluslararası Katılımlı II. Eczacılık Bilimleri Sempozyumu, Abstracts p.46, 11-14 June, Ankara Turkey, 1991.

 

3.            Vural N., Duydu Y., Biological monitoring of total and inorganic lead in gasoline station workers, 3rd International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Abstracts p.100, 15-18 June, Ankara Turkey, 1993.

 

4.            Vural N., Duydu Y., Biological monitoring of lead in workers exposed to Tetraethyllead, SECOTOX, Abstracts p.150, 26-29 September, Roma, Italy, 1993.

 

5.            Duydu Y., Vural N., Procedure for determination of morphine in hair by GC/MS Method, 4th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, p39, June 27-30, 1995.

 

6.            Duydu Y., GC/MS metodu ile idrarda amfetamin ve metamfetamin tayini, 2nd National Congress of Toxicology, Antalya, p 55, 3-6 Nisan 1997.

 

7.            Vural N., Duydu Y., Kahraman R., Mobilya işçilerinde toluen ve ksilen maruziyetinin biyolojik izlenmesi, 3. Ulusal işçi sağlığı kongresi, Ankara, II. cilt, sayfa 678, 20-23 Nisan, 1998.

 

8.            DUYDU Y., SÜZEN S., ERDEM N., UYSAL H., VURAL N., Urinary hippuric acid as a biomarker of toluene exposure, NATO Advanced Study Institute “Human Monitoring after Environmental and Occupational Exposure to Chemical and Physical Agents”, Tekirova-Antalya, Turkey, p 68, September 23 – October 3, 1999.

 

9.            DUYDU Y., SÜZEN S., AYDIN A., IŞIMER A., VURAL N., Sister-chromatid exchanges in lymphocytes from workers employed in battery manufacture, The 4th Congress of Toxicology in Developing Countries, Antalya, Turkey, p 163, November 6-10, 1999.

 

10.         SÜzen S., DUYDU Y., VURAL N., Genotyping of the human d-aminolevulinate dehidratase gene by PCR and RFLP, The 4th Congress of Toxicology in Developing Countries, Antalya, Turkey, p 255, November 6-10, 1999.

 

11.         DUYDU Y., SÜZEN S., VURAL N.: Elevated sister chromatide exchange frequency in lead exposed workers, 4th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries, Antalya, Turkey, p 40, April 12-16, 2000.

 

12.         DUYDU Y., The relation between urinary excretion of d-aminolevulinic acid and lead in tetraethyllead exposed workers, 6th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, ISOPS-6, Ankara, Turkey, p 309, June 27-29, 2000.

 

13.         DUYDU Y., KARAASLAN Z., YÜCESOY B., OFLAZ G., KARAKAYA A., The assessment of biomarkers to detect nephrotoxicity of cadmium co-exposure with zinc and lead at low concentrations, 6th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, ISOPS-6, Ankara, Turkey, p 310, 27-29 June, 2000.

 

14.         SÜZEN H.S., DUYDU Y., AYDIN A., IŞIMER A., VURAL N., Relationship between delta-aminolevulinic acid dehidratase (ALAD) genotypes and urinary 5-aminolevulınıc acid (ALA), EUROTOX, İstanbul, Turkey, 13-16 September, Toxicology Letters, 123 (suppl. 1) 1-154, p 113, 2001.

 

15.         DUYDU Y., SÜZEN H.S., AYDIN A., CANDER O., UYSAL H., IŞIMER A., VURAL N., Correlation between urinary-ALA excretion and sister chromatid exchange (SCE) frequencies in lymphocytes from workers employed in storage battery plant, EUROTOX, İstanbul, Turkey, 13-16 September, Toxicology Letters, 123 (suppl. 1) 1-154, p 118, 2001.

 

16.         DUYDU Y., SÜZEN H.S., Correlation between urinary-ALA excretion and sister chromatid exchange (SCE) frequencies in lymphocytes from workers employed in storage battery plant, Risk Assessment and Management of Large Contamination Sites, Halle (Saale), Germany, p 21, 22-24 February, 2002.

 

17.         DUR A., SÜZEN H.S., AYDIN A., IŞIMER A., DUYDU Y., Increased percentage of high frequency cells (HFC’s) in lead exposed storage battery manufacturing workers, 7th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, ISOPS-7, Ankara, Turkey, p 337, 24-27 June, 2003.

 

18.         DUYDU Y., SÜZEN H.S., Association between ALAD genotype and susceptibility to lead Genotoxicity, 7h International Symposium on Pharmaceutical Sciences, ISOPS-7, Ankara, Turkey, p 339, 24-27 June, 2003.

 

19.         YÜCE N.N., DUYDU Y., SÜZEN H.S., Distribution of dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD) polymorphism in a Turkish population, 7h International Symposium on Pharmaceutical Sciences, ISOPS-7, Ankara, Turkey, p 346, 24-27 June, 2003.

 

20.         DUYDU Y., SÜZEN H.S., The distribution of sister chromatid exchange (SCE) and high frequency cells (HFCs) in lead exposed workers; influence of d-aminolevulinic acid dehydratase (ALAD) polymorphism, EUROTOX, Florence, Italy, September 28 – October 1, Toxicology Letters, 144 (Suppl. 1) S1-S208, p 154, 2003.

 

21.         AKAY C., SAYAL A., AYDIN A., EKEN A., IŞIMER A., DUR A., DUYDU Y., OĞUZ Y., VURAL A., SANİSOĞLU Y., Plasma Al, SOD, GSHPx, MDA, SCE, and d-ALAD levels in patients with chronicle renal failure and in whom are subjected to dialysis treatment, 5th IC-TST, Belek, Antalya, Turkey, p 95, October 30 – November 2, 2003.

 

22.         YÜCE N. N., DUYDU Y., SÜZEN H.S., Distribution of manganese superoxide dismutase (SOD2) polymorphism in a Turkish population, 5th IC-TST, Belek, Antalya, Turkey, p 141, October 30 – November 2, 2003.

 

23.         DUYDU Y., SÜZEN H.S., The relation between d-aminolevulinic acid dehydratase (ALAD) polymorphism and genotoxic effects of lead in workers employed in storage battery plant, 5th IC-TST, Belek, Antalya, Turkey, p 142, October 30 – November 2, 2003.

 

24.         DUR A., SÜZEN H. S., AYDIN A., IŞIMER A., DUYDU Y., The percentage of high frequency cells (HFC’s) in sister chromatid exchange (SCE)/Cell distribution; A study on HFC’s in lead exposed workers, 5th IC-TST, Belek, Antalya, Turkey, p 143, October 30 – November 2, 2003.

 

25.         DUYDU Y., DUR A., Induction of excision repairable DNA lesions in lymphocytes exposed to aminolevulinic acid in-vitro, European Environmental Mutagen Society (EEMS) 34th Annual Meeting, Maastricht, The Netherlands, p 57, September 4 – 8, 2004.

 

26.         DUYDU Y., SÜZEN H.S., Delta-aminolevulinic acid dehydratase (ALAD) polymorphism and susceptibility to lead exposure in occupationally lead exposed workers, European Environmental Mutagen Society (EEMS) 34th Annual Meeting, Maastricht, The Netherlands, p 87, September 4 – 8, 2004.

 

27.         DUYDU Y., AYDIN A., DUR A., EKEN A., DUNDAR K., UZUN G., Hypersensitivity to mitomycin C-induced sister chromatid exchanges (SCE) in lymphocytes from hyperbaric oxygen exposed patients, European Environmental Mutagen Society (EEMS) 34th Annual Meeting, Maastricht, The Netherlands, p 97, September 4 – 8, 2004.

 

28.         GÜVENÇ G., ÜSTEL D., TURANLI M., CÖMERT E., DUYDU Y., SÜZEN H.S., Genetic polymorphisms of GSTM1 and GSTT1 genes and head and neck cancer risk, 1. Ulusal Moleküler Tıp Kongresi (1st Congress of Molecular Medicine), Istanbul, Turkey, p 411, April 16 - 19, 2005.

 

29.         GÜVENÇ G., ÜSTEL D., TURANLI M., CÖMERT E., DUYDU Y., SÜZEN H.S., GSTM1 and GSTT1 gene polymorphisms and larynx cancer risk in a Turkish population, 35th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society (EEMS), Kos Island, Greece, p89, 3 – 7 July, 2005.

 

30.         AYDIN A., EKEN A., SAYAL A., ÜSTÜNDAĞ A., DUYDU Y., DÜNDAR K., Effects of hyperbaric oxygen treatment on oxidative stress and genotoxicity in humans. Is it a risk factor for genotoxicity? 42nd Congress of European Societies of Toxicology (EUROTOX), Cracow, Poland, p187, September 11–14, 2005.

 

31.         ÜSTÜNDAĞ A., DUYDU Y., The influence of delta-aminolevulinic acid on lead genotoxicity and the effects of antioxidants such as melatonin and N-acetylcysteine, 11th Meeting on Recent Developments in Pharmaceytical Analysis, Rimini, Italy, p 170, September 25 – 28, 2005.

 

32.         SAKALLI Ö., DUYDU Y., SÜZEN H.S., Glutathione peroxidase (GPX1) polymorphism in a Turkish population, 8th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Turkey, p 66, June 13 – 16, 2006.

 

33.         ÜSTÜNAĞ A., DUYDU Y., Evaluation of excision repairable DNA lesions induced by lead and/or ALA in human lymphocytes by using ARA-C/CBMN assay, 8th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Turkey, p 72, June 13 – 16, 2006.

 

34.         ÜSTÜNAĞ A., AYDIN A., EKEN A., DÜNDAR K., UZUN G., DUYDU Y., DNA damage in patients undergoing hyperbaric oxygen therapy, 8th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Turkey, p 73, June 13 – 16, 2006.

 

35.         DUYDU Y., USTUNDAG A., AYDIN A., EKEN E., DUNDAR K., UZUN G., Mitomycin C induced sister chromatid exchange frequencies in htperbaric oxygen exposed patients, 43rd Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX), Cavtat, Croatia, p285, 20-24 September 2006.

 

36.         USTUNDAG A., DUYDU Y., Induction of excision repairable DNA lesions by lead and/or ALA? A study by using ARA-C/CBMN test method, 43rd Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX), Cavtat, Croatia, p260, 20-24 September 2006.

 

37.         CEMILOGLU O., USTUNDAG A., DUYDU Y., YUCESOY B., KARAKAYA A., Possible genotoxic risk in coal workers’ pneumoconiosis, 43rd Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX), Cavtat, Croatia, p35, 20-24 September 2006.

 

38.         USTUNDAG A., DUYDU Y., Lead and ALA induced excision repairable DNA lesions in human lymphocytes in-vitro, 6th International Congress of Turkish Society of Toxicology (6th IC-TST), Antalya, Turkey, p171, November 2-5, 2006.

 

39.         DUYDU Y., USTUNDAG A., AYDIN A., EKEN A., DUNDAR K., UZUN G., SCE frequencies in patients undergoing hyperbaric oxygen therapy, 6th International Congress of Turkish Society of Toxicology (6th IC-TST), Antalya, Turkey, p172, November 2-5, 2006.

 

40.         GUVENC G., TURANLI M., COMERT E., DUYDU Y., SUZEN H.S., Genetic analyses of GSTM1 and GSTT1 genotypes and their association with head and neck cancer, 6th International Congress of Turkish Society of Toxicology (6th IC-TST), Antalya, Turkey, p66, November 2-5, 2006.

 

41.         USTUNDAG A., DUYDU Y., The protective effects of antioxidants in d-ALA and lead induced genotoxicity, The 5th International Conference on Environmental Mutagens in Human Populations, Tekirova, Antalya, p66, May 20-24, 2007.

 

42.         CEMILOGLU O., USTUNDAG A., DUYDU Y., YUCESOY B., KARAKAYA A., Sister chromatid exchange (SCE) and micronucleus (MN) frequencies in coal workers and coal workers’ pneumoconiosis patients, The 5th International Conference on Environmental Mutagens in Human Populations, Tekirova, Antalya, p44, May 20-24, 2007.

 

43.         DUYDU Y., DUR A., SÜZEN H.S., AYDIN A., ISIMER A., Lymphocytes with unusually high sister chromatid exchange counts as a cytogenetic biomarker for lead exposure, European Environmental Mutagen Society (EEMS) 37th Annual Meeting, Basel, Switzerland, p 191, September 9 – 13, 2007.

 

44.         SUZEN HS., GUVENC G., TURANLI M., COMERT E., DUYDU Y., XPD gene LYS751GLN polymorphism in larynx cancer, Environmental Mutagen Society (EEMS) 37th Annual Meeting, Basel, Switzerland, p 129, September 9 – 13, 2007.

 

45.         KORKMAZ M., ÇEBİ A., UÇKUN Z., DUR A., DUYDU Y., Bor maruziyetinin insanlar üzerindeki genotoksik etkilerinin araştırılması, X. Nationla Medical Biology and Genetic Congress, Belek, Antalya, Turkey, p225, 6-9 Eylül, 2007.

 

46.         DUYDU Y., AYDIN A., DUR A., EKEN A., DÜNDAR K., UZUN G., Mitomycin C induced sister chromatid exchangees (SCE) in patients undergoing hyperbaric oxygen therapy, 44th Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX), Amsterdam, The Netherlands, p167, 07 – 10 October, 2007.

 

47.         KORKMAZ M.,UÇKUN Z., DUR, A., ÇEBİ, A., DUYDU, Y., Bor Maruziyetinin İnsanlar Üzerindeki Genotoksik Etkilerinin Araştırılması, X.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, Antalya, 2007.

 

48.         DUYDU Y., Monitoring of cytogenetic effects in occupationally exposed persons, 16th EUROTOX Training and Discussion Session, Developments in Industryal and Occupational Toxicology, Dortmund, Germany, January 31, 2008.

 

49.         DUYDU Y., Halk Sağlığı ve Çevre, European Union Twinning Project, “Harmonisation and Implementation of the Directive on Biological Products” Final Conference, Ankara, Turkey, 28-29 February 2008.

 

50.         ÜSTÜNAĞ A., DUYDU Y., AYDIN A., EKEN A., DÜNDAR K., UZUN G., Evaluation of potential genotoxic effects of hyperbaric oxygen therapy, 45th Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX), Rodos, Greece, p142, 5-8 October 2008.

 

51.         SÜZEN HS., GÜÇYENER E., SAKALLI Ö., UÇKUN Z., KÖSE G., USTELl D., DUYDU Y., CAT C-262T ve GPX Pro198Leu polimorfizminin Türk populasyonunda araştırılması, 7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, Ankara, Turkey, p 81, 30 Mayıs – 1 Haziran 2009.

 

52.         ÜSTÜNAĞ A., DUYDU Y., AYDIN A., EKEN A., DÜNDAR K., UZUN G., Hiperbarik oksijen tedavisi gören hastalarda mitomisin-C ile indüklenmiş kardeş kromatid değişimi sıklığındaki artışın araştırılması, 7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, Ankara, Turkey, p 61, 30 Mayıs – 1 Haziran 2009.

 

53.         DUYDU Y., Avrupa Birliği Regülasyonlarında Genotoksisite Testlerinin Yeri ve Önemi, 7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, Ankara, Turkey, p 3, 30 Mayıs – 1 Haziran 2009.

 

54.         ÜSTÜNAĞ A., DUYDU Y., Investigation of lead and/or ALA induced excision repairable DNA lesions in-vitro, 9th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Turkey, p 395, June 23 – 26, 2009.

 

55.         SÜZEN HS., GÜÇYENER E., KILIÇ C., KÖSE G.,  DUYDU Y., Polymorphism of the antioxidant gene CAT in laryngeal cancer, 10th International Conference on Environmental Mutagens, Firenze, Italy, p 240, August 20 – 25, 2009.

 

56.         DUYDU Y., UÇKUN Z., USTUNDAG A., ÜNDEĞER Ü., AYDIN S., KORKMAZ M., BAŞARAN N., Assessment of genotoxicity in environmentally boron exposure by using alkaline COMET and CBMN assay, 10th International Conference on Environmental Mutagens, Firenze, Italy, p 200, August 20 – 25, 2009.

 

57.         DUYDU Y., AYDIN S., ÜSTUNDAG A., ÜNDEĞER Ü., DÜKER Y., BAŞARAN N., Evaluation of FSH, LH, total testosterone and PSA levels in highly boron exposed workers in Turkey, 46th Congress of European Societies of Toxicology (EUROTOX), Safety for people and environment, Dresden, Germany, p 147, September 13-16, 2009.

 

58.         DUYDU Y., Üreme Toksisitesinin Tespitinde Kullanılan Test Yöntemleri, 1. Ulusal Palandöken Toksikoloji Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye, p26, 28 – 30 Mayıs, 2010.

 

59.         DUYDU Y., BAŞARAN N., Bor maruziyetinin regülasyonlara yönelik önemi (REACH), Çevre ve Toksikoloji Sempozyumu, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy, Kampüsü, Mersin, p7, 22 Ekim, 2010.

 

60.         USTUNDAG A., SIMSEK K., AY H., DUNDAR K., SUZEN HS., AYDIN A., DUYDU Y., Hyperbaric oxygen (HBO) mediated DNA damage in patients undergoing HBO therapy, 9th International Comet Assay Workshop (9th ICAW), Kuşadası, Turkey, p69, 13 – 16 September, 2011.

 

61.         DUYDU Y., BASARAN N., USTUNDAG A., AYDIN A., UNDEGER U., ATAMAN OY., AYDOS K., DUKER Y., ICKSTADT K., SCHULZE WALTRUP B., GOLKA K., BOLT HM., Assessment of DNA integrity in human sperm of boron exposed workers, 9th International Comet Assay Workshop (9th ICAW), Kuşadası, Turkey, p39, 13 – 16 September, 2011.

 

62.         BAŞARAN N., DUYDU Y., BOLT HERMANN M., Reproductive toxicity in boron exposed workers in Turkey, Trace elements in health and disease: essentiality, toxicity, IX ISTERH, Belek, Turkey, p6, 16 – 21 October, 2011.

 

63.         BOLT HERMANN M., BAŞARAN N., DUYDU Y., Reconciliation of human and experimental reproductive toxicity data of boric acid/borates, Trace elements in health and disease: essentiality, toxicity, IX ISTERH, Belek, Turkey, p8, 16 – 21 October, 2011.

 

64.         DUYDU Y., BAŞARAN N., BOLT HERMANN M., Exposure assessment of boron in a boric acid plant in Turkey, Trace elements in health and disease: essentiality, toxicity, IX ISTERH, Belek, Turkey, p13, October 16 -21, 2011.

 

65.         DUYDU Y., Evaluation of exposure biomarkers of boron in workers employed in Bandırma boric acid production plant, 19th EUROTOX Training and Discussion Session, Toxicity and Carcinogenicity of Inorganic Compounds, Düsseldorf, Germany, February 27-28, 2012.

 

66.         USTUNDAG A., BEHM C., FÖLLMANN W., DUYDU Y., DEGEN GH., Effects of boric acid on lead and cadmium induced genotoxicity in V79 cells, 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Turkey, p 466, June 26-29, 2012.

 

67.         DUYDU Y., BASARAN N., USTUNDAG A., AYDIN A., UNDEGER U., ATAMAN OY., AYDOS K., DUKER Y., ICKSTADT K., SCHULZE WALTRUP B., GOLKA K., BOLT HM., Lack of association between boron exposure and reproductive toxicity indicators in boron exposed workers, 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Turkey, p 479, June 26-29, 2012.

 

68.         BAŞARAN N., DUYDU Y., BOLT HM., Exposure assessment and reproductive toxicity in boron exposed workers in Turkey, Workshop on the new toxicological evidence of borate substances, Warsaw, Poland, p 10, October 9-10, 2012.

 

69.         DUYDU Y., BAŞARAN N., BOLT HM., Interpretation of the epidemiological study results conducted in boric acid production plant, in Bandırma, Turkey, Workshop on the new toxicological evidence of borate substances, Warsaw, Poland, p 12-13, October 9-10, 2012.

 

70.         DUYDU Y., Reproductive toxicity of borates and risk assessment for humans, 8th Turkish Society of Toxicology Congress with international participation, Kemer, Antalya, Turkey, p 18, November 15-18, 2012.

 

71.         BEHM C., USTUNDAG A., FÖLLMANN W., DUYDU Y., DEGEN HG., Effects of boron compounds on lead and cadmium induced genotoxicity in cell cultures, 8th Turkish Society of Toxicology Congress with international participation, Kemer, Antalya, Turkey, p 35, November 15-18, 2012.

 

72.         BEHM C., USTUNDAG A., DUYDU Y., FOLLMANN W., DEGEN G.H., Protective effects of boric acid against lead- and cadmium-induced genotoxicity in vitro, Deutsche Gesellschaft für Experimentelle und Klinische Pharmakologie und Toxikologie (DGPT), Halle/Saale, Germany, p 08, March 5-7, 2013.

 

73.         DUYDU Y., Pestisit kullanımı ve insane sağlığı yönünden risk değerlendirmesi, I. Ulusal vector mücadelesi symposyumu, Antalya, 08-10 Mart, p41, 2013.

 

74.         DUYDU Y., Tekstil ürünleri ve oyuncaklar “azoboyar maddeler” 18. Klinik Toksikoloji Derneği Kongresi, Kahramanmaraş, 23-25 Mayıs, 2013.

 

75.         USTUNDAG A., BEHM C., FÖLLMANN W., DUYDU Y., DEGEN G.H., Protective effects of boron compounds against metal induced genotoxicity in V79 cells, 49th Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX), Interlaken, Switzerland, Toxicology Letters, 221S, p:S159, 1-4 September 2013.

 

76.         DUYDU Y., Borun üreme ve gelişim toksisitesi üzerine etkileri, Uluslararası Katılılmlı Ulusal Biyosidal Kongresi, Antalya, 19-22 Mart, p16, 2014.

 

77.         DUYDU Y., Risk değerlendirmesinde radyasyon ve genotoksik kanserojenler için kullandığımız eşik değeri olmayan lineer model yanlış olabilirmi? Türk Toksikoloji Derneği, III Bölgesel Toksikoloji Sempozyumu, İzmir, 12-13 Haziran, p5, 2014.

 

78.         USTUNDAG A., SIMSEK K., AY H., DUNDAR K., SUZEN HS., AYDIN A., DUYDU Y., Hiperbarik oksijen tedavisinin (HBOT) sebep olduğu genotoksik etkilerin mikroçekirdek yöntemiyle araştırılması, Türk Toksikoloji Derneği, III Bölgesel Toksikoloji Sempozyumu, İzmir, 12-13 Haziran, p11, 2014.

 

79.         YILMAZ S., USTUNDAG A., CEMİLOGLU O., DUYDU Y., Borik asidin oksidatif DNA hasarı üzerindeki koruyucu etkisinin hücre kültüründe araştırılması, Türk Toksikoloji Derneği, III Bölgesel Toksikoloji Sempozyumu, İzmir, 12-13 Haziran, p18, 2014.

 

80.         USTUNDAG A., BEHM C., FÖLLMANN W., DUYDU Y., DEGEN G.H., Investigation of the effect of boric acid on lead and cadmium induced genotoxicity, 50th Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX), Edinburgh, P2.45, 7-10 September, 2014.

 

81.         YILMAZ S., USTUNDAG A., CEMİLOGLU O., DUYDU Y., Investigation of antioxidant activity of boric acid in V79 cell cultures. 50th Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX), Edinburgh, P2.112, 7-10 September, 2014.

 

82.         DUYDU Y., Halk sağlığı zararlılarına karşı kullanıklan borik asit’in insanların üreme sisitemi üzerindeki etkileri, II. Ulusal Vektör Mücadelesi Sempozyumu, Antalya, 6-7 Kasım, 2014.

 

83.         DUYDU Y., Bor Sağlık ve Çevre, Bor Çalıştayı, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, ATO – Meclis Salonu, Ankara, 19 Aralık, 2014.

 

84.         GOLKA K., BASARAN N., DUYDU Y., BOLT H.M., Exposure to boron: occupational and environmental factors, ICOH 31st Internationalş Congress on Occupational Health, Seul, Korea, IC-0968, May 31- June 5, 2015.

 

85.         YALCIN C.O., USTUNDAG A., ULKER CEMILOGLU O., DUYDU Y., KARAKAYA A., Investigation of the TIO2 solid nanoparticles safety for human health by using in vitro tests, 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (11th ISOPS), Ankara, Turkey, p 425, June 09-12, 2015.

 

86.         DUYDU Y., BAŞARAN N., ÜSTÜNDAĞ A., AYDIN S., ÜNDEĞER Ü., ATAMAN OY., AYDOS K., DÜKER Y., ICKSTADT K., WALTRUP BS., GOLKA K., BOLT HM., Is boric acid toxic to reproduction in humans? Assessment of the animal reproductive toxicity data and epidemiological study results, 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (11th ISOPS), Ankara, Turkey, p 425, June 09-12, 2015.

 

87.         GOKER H., KARAASLAN C., PUSKULLU M.O., YİLDİZ S., DUYDU Y., USTUNDAG A., YALCIN C.O., Synthesis and in vitro activity of pollyhalogenated 2-phenylbenzimidazoles as a new class of anti-MRSA and anti-VRE agents, Recent Developments in Pharmaceutical Analysis (RDPA 2015), Perugia, S 36, June 28 – July 1, 2015

 

88.         DUYDU Y., BAŞARAN N., BOLT BM., Human health risk assessment of boric acid and sodium borates, 51st Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX), Porto, Portugal, S 102-103, September 13-16, 2015.

 

89.         GOKER H., KARAASLAN C., PUSKULLU M.O., YİLDİZ S., DUYDU Y., USTUNDAG A., YALCIN C.O., Synthesis and in vitro activity of polyhalogenated 2-phenylbenzimidazoles as a new class of anti-MRSA and anti-VRE agents, International Multidisciplinary symposium on Drug Research & Development, Eskişehir, S 18, October 15-17, 2015.

 

90.         DUYDU Y., BAŞARAN N., ÜSTÜNDAĞ A., AYDIN S., ÜNDEĞER Ü., ATAMAN OY., AYDOS K., DÜKER Y., ICKSTADT K., WALTRUP BS., GOLKA K., BOLT HM., Risk assessment of boric acid in occupationally boron exposed population, TURKHELTOX Toxicology Congress, 9th Congress of the Turkish Society of Toxicology with the participation of the Hellenic Society of Toxicology, Çeşme, İzmir, Turkey, p14, October 21-24, 2015.

 

91.         ULKER CEMILOGLU O., USTUNDAG A.,TEKER E., DUYDU Y., KARAKAYA A., Investigation of the genotoxic effects of TiO2 nanoparticles by using Ames test, TURKHELTOX Toxicology Congress, 9th Congress of the Turkish Society of Toxicology with the participation of the Hellenic Society of Toxicology, Çeşme, İzmir, Turkey, p34, October 21-24, 2015.

 

92.         KARAKAYA A., ULKER CEMILOGLU O., USTUNDAG A., YALÇIN C.Ö., DUDYDU Y., Comparison of TiO2 nanoparticles genotoxicity in two differrent cell lines by using Comet Assay, TURKHELTOX Toxicology Congress, 9th Congress of the Turkish Society of Toxicology with the participation of the Hellenic Society of Toxicology, Çeşme, İzmir, Turkey, p34-35, October 21-24, 2015.

 

93.         USTUNDAG A., YALÇIN C.Ö., DUDYDU Y., Assessment of the protective effects of boric acid on the DNA strand breaks induced by TiO2 nanoparticles, TURKHELTOX Toxicology Congress, 9th Congress of the Turkish Society of Toxicology with the participation of the Hellenic Society of Toxicology, Çeşme, İzmir, Turkey, p38-39, October 21-24, 2015.

 

94.         ÜLKER Ö., ÜSTÜNDAĞ A., YALÇIN C.Ö., DUYDU Y., KARAKAYA A., Comparison of TiO2 nanoparticles genotoxicity in two different cell lines by using Comet assay, 9th Congress of Toxicology in Developing Countries (9CTDC), November 7-11, 2015.