PROF.DR. ŞABAN ALİ DÜZGÜN    
Adı : ŞABAN ALİ
Soyadı : DÜZGÜN
E-posta : duzgun@ankara.edu.tr
Tel : 0(312)2126800/1275
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/saban-ali-duzgun
Kişisel Akademik Bilgiler