ÖĞR. GÖR. DR. DENİZER YILDIRIM    
Adı : DENİZER
Soyadı : YILDIRIM
E-posta : dyildirim@ankara.edu.tr, denizer.yldrm@gmail.com
Tel : 03126000141/2816
Ünvan : ÖĞR. GÖR. DR.
Birim : REKTÖRLÜK
Bölüm : Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/denizer-yildirim
Kişisel Akademik Bilgiler

Araştırma Alanları 

e-Öğrenme, Öğrenme Analitikleri, Eğitsel Veri Madenciliği, Açık ve Uzaktan Eğitim, Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu, Üç Boyutlu Sanal Dünyalar, Robotik Kodlama

Eğitim

Lisans  (2004-2008) Ankara Üniversitesi Bilg. ve Öğrt. Tekn. Eğitimi
Y. Lisans (2009-2013) Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Doktora (2014-2018) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Doktora Tezi

Yıldırım, D. (2018). Uzaktan eğitim öğrencilerinin akademik başarıları, etkileşim ve gezinme örüntülerinin ilişkisel çözümlenmesi (Interreleated analysis of academic achivements, interaction and navigation patterns of distance education center). Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Yüksek Lisans Tezi

Yıldırım, D. (2013). Üç-boyutlu çok-kullanıcılı sanal ortamların işbirlikli takım çalışmaları için kullanılması (Utilization of three-dimensional multi-user virtual environments for cooperative team works). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Projelerde yaptığı görevler:

Öğretmen Eğitiminde Dijital Hikâye Anlatımının Kullanımı ve İncelenmesi (TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı, 217K384 nolu proje, Araştırmacı, (01.09.2018 - 01.05.2019) (15.510TL), 

Dijital Öğretim İçeriği Geliştirme ve Etkililiğini Değerlendirme: Tıbbi Dokümantasyon ve Tıbbi Terminoloji Dersleri, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 05/02/2016 (ULUSAL) 

Web of Science tarafından taranan dergilerde (Q₁, Q2, Q3, Q4) yayımlanmış makale 

Yıldırım, D., & Usluel, Y. (basım aşamasında). Interrelated Analysis of Interaction, Sequential Patterns, and Academic Achievement in Online Learning. Australasian Journal of Educational Technology. 

Web of Science All Databases / SCOPUS Kapsamındaki Yayınlar

Yildirim, D., Gülbahar, Y. (2022). Implementation of Learning Analytics Indicators for Increasing Learners' Final Performance. Tech Know Learn. https://doi.org/10.1007/s10758-021-09583-6 

Yıldırım, D., & Seferoğlu, S. S. (2021). Evaluation of the effectiveness of online courses based on the community of inquiry model. Turkish Online Journal of Distance Education, 22(2), 147-163., https://doi.org/10.17718/tojde.906834 (Yayın No: 6982078)

Şenel Tekin, P., Ilgaz, H., Afacan, G.,Yıldırım, D., & Gülbahar, Y. (2020). Flipping e-Learning for Teaching Medical Terminology: A Study of Learners Online Experiences and Perceptions. Online Learning, 24(2), 76-93., https://doi.org/10.24059/olj.v24i2.2030 (Yayın No: 6262408)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

Gulbahar, Y., & Yildirim, D. (2019, March). Towards an Adaptive Learning Analytics Framework. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 771-778). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

Yildirim, D., Çirali, S., H., Usluel, Y. (2016).  A Multi-Dimensional Perspective On ICT Integration: A Case Study.  Assocation For Educational Communications & Technology (AECT) (Tam metin bildiri)(Yayın No:2813878) 

Çirali, S., H., Yildirim, D.,  Usluel, Y. (2016).  A Content Analysis of ICT Integration in Education: Then and Now.  Assocation for Educational Communications & Technology (AECT) (Tam metin bildiri)(Yayın No:2813884) 

Yildirim, D., Akin, T., Keskin S., Tüzün, H. (2016).  Using Mobile Eye Tracking Technique in Micro-teaching Practices of Pre-service Teachers.  EERA Network: Emerging Researchers' Group (Tam metin bildiri)(Yayın No:2813873) 

Yildirim, D., Şahin, M., Erdem, M. (2015).  The Development of an ActiveManipulative Online Platform for Academics.  International Conference on Education and New Learning Technologies(15), 4417-4426. (Tam metin bildiri)(Yayın No:2550337) 

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler: 

Yıldırım, D., Sarıca, H.Ç., & Usluel, Y. K. (2017). Designing an Example Implementation Process for ICT Integration. In Y. K. Usluel (Ed.), Various Aspects of ICT Integration in Education (pp. 125 - 147). Ankara: Gazi Kitabevi. 

Yildirim, D., Akin, T., Keskin S., Tüzün, H. (2016). Mikro-Öğretimde Mobil Göz İzlemenin Kullanılması. In İ. Aytekin, H. Ferhan-Odabaşı, B. Akkoyunlu (Ed.), Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016, TOJET, ISBN:978-605-318-448-5. 

Tüzün, H., Akıncı, A., Yıldırım, D., & Sırakaya, M. (2013). Bilgisayar oyunları ve öğrenme. Öğretim teknolojilerinin temelleri: Teoriler, araştırmalar, eğilimler1.

Tüzün, H., Bilgiç, H. G., Kalaycı, E., Çınar, M., Akıncı, A., Denizer, Y., & Yüksel, Y. (2011). Yerleşik bir dersin web tabanlı uzaktan eğitim için yeniden tasarımı. BB Demirci, G. Telli Yamamoto ve U. Demiray. Türkiye’de e-öğrenme: Gelişmeler ve uygulamalar II, 175-199.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 

Çınar, M., Tüzün, H., Yıldırım, D., Akıncı, A., Kalaycı, E., Bilgiç, H. G., & Yüksel, Y. (2011). Uzaktan Eğitimde Kullanılan Eşzamanlı Sanal Sınıf Araçlarının Karşılaştırılması. 13. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri’nde sunulmuş bildiri, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Akıncı, A., Sirakaya, M., Yildirim, D., Tüzün, H. (2010).  Eğitsel bilgisayar oyunlarının eğitim ortamlarına entegrasyonu.  4th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium Proceedings, 57-62., (Yayın No:2550407)