PROF.DR. EMİNE DEMİREL YILMAZ    
Adı : EMİNE
Soyadı : DEMİREL YILMAZ
E-posta : dyilmaz@medicine.ankara.edu.tr
Tel : (312) 595 8260
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/emine-demirel-yilmaz
Kişisel Akademik Bilgiler