ÖĞR. GÖR. ELİF YILDIZ    
Adı : ELİF
Soyadı : YILDIZ
E-posta : eakhuseyin@ankara.edu.tr
Tel : 0(312) 203 35 09
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : FİZİK MÜHENDİSLİĞİ
Kişisel Akademik Bilgiler

Ad Soyad :                     Elif YILDIZ

Adres:                             Ankara Üniversitesi,

Fizik Mühendisliği Bölümü,

Tandogan - Ankara / Türkiye 06100

E-mail:                            eakhuseyin@ankara.edu.tr

Web Adres:                    www.omag.ankara.edu.tr


Eğitim Bilgileri:

02/14 -02/19                    Doktora Tezi:  Elektron ve Enerji Aktarım Mekanizmalarının Boya ile Duyarlaştırılmış Güneş Pillerinin Verimliliği Üzerine Etkileri

Danışman: Prof. Dr. H. Gül YAĞLIOĞLU

 

09/11- 06/13                    Yüksek Lisans Tezi: Tetraarilazadipirometen Bileşiklerinin Metal Komplekslerinin Doğrusal Olmayan Optik Özellikleri

Danışman: Prof. Dr. H. Gül YAĞLIOĞLU

 

09/06-06/11                     Lisans Bitirme Tezi: Nanolitografi

Danışman: Prof. Dr. Ayhan ELMALI


Yabancı Dil:

 İngilizce


Uzmanlık Alanları:

        Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)

        Geçirimli Elektron Mikroskobu (TEM)

        Doğrusal Olmayan Optik

        Ultrahızlı Pompa-Gözlem Spektroskopisi

        Fotonik

        Organik Moleküllerde Elektron/Enerji Transfer Mekanizmaları


Akademik Deneyim:

02/14- …  Öğretim Görevlisi, Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü


Burslar ve Dereceler:

2016-2018             TUBITAK 1001 Proje Bursiyerliği “BODIPY ve/veya Aza-BODIPY Boyaları İle Duyarlılaştırılmış Güneş Pillerinde Elektron Aktarım Dinamiklerinin Ultrahızlı Spektroskopik Yöntemlerle Araştırılması” (Proje Numarası: 115F400)


Yayın Bilgileri:

https://scholar.google.com.tr/citations?user=gPSYC8EAAAAJ&hl=tr&oi=ao


10)5/19                  Elif Akhuseyin Yildiz, Gokhan Sevinc, H Gul Yaglioglu, Mustafa Hayvali. "The effect of molecular structure and ultrafast electron injection dynamics on the efficiency of BODIPY sensitized solar cells". OPTICAL MATERIALS. Volume:91, Pages: 50-57.

 

9)4/19                    Elif Akhuseyin Yildiz, Gokhan Sevinc, H Gul Yaglioglu, Mustafa Hayvali. "Strategies towards enhancing the efficiency of BODIPY dyes in dye sensitized solar cells". JOURNAL of PHOTOCHEMISTRY and PHOTOBIOLOGY A: CHEMISTRY. Volume: 375, Pages: 148-157.

 

8)12/18                  Wang, Zhijia; Gao, Yuting; Hussain, Mushraf; Kundu,Sushma; Rane, Vinayak; Hayvali,Mustafa; Akhseyin Yildiz, Elif; Zhao, Jianzhang; Yaglioglu,Halime Gul; Das,Ranjan; Luo,Liang; Li, Jianfeng. “Efficient Radical-Enhanced Intersystem Crossing in an NDI-TEMPO Dyad: A Photophysical Study, Electron Spin Polarization, and Application in Photodynamic Therapy “ CHEMISTRY A EUROPEAN JOURNAL DOI: 10.1002/chem.201804212.

 

7)12/18                  Ulusoy Ghobadi, T. Gamze;   Akhuseyin Yildiz, Elif; Buyuktemiz, Muhammed; Akbari, Sina Sadigh;  Topkaya, Derya; İsci, Ümit; Dede, Yavuz;  Yaglioglu, H. Gul;  Karadas, Ferdi “A NobleMetalFree Heterogeneous PhotosensitizerRelay Catalyst Triad that Catalyzes Water Oxidation under Visible Light” ANGEWANDTE CHEMIE DOI: 10.1002/anie.201811570.

 

 6)12/17                  Hussain, Mushraf; Zhao, Jianzhang; Yang, Wenbo; Zhong, Fangfang; Karatay, Ahmet; Yaglioglu, H Gul; Akhüseyin Yildiz, Elif; Hayvali, Mustafa “Intersystem crossing and triplet excited state properties of thionated naphthalenediimide derivatives” JOURNAL OF LUMINESCENCE Volume: 192, Pages: 211-217

 

 5)06/17                 Wang, Zhijia; Zhao, Jianzhang; Barbon, Antonio; Toffoletti, Antonio; Liu, Yan; An, Yonglin; Xu, Liang; Karatay, Ahmet; Yaglioglu, Halime Gul; Akhuseyin Yildiz, Elif; Hayvali, Mustafa “Radical Enhanced Intersystem Crossing (EISC) in New Bodipy Derivatives and Application for Efficient Triplet-Triplet Annihilation Upconversion” JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Volume: 139, Pages: 7831–7842

 

 4)04/16                   Kucukoz, Betul; Sevinc, Gokhan; Yildiz, Elif; Karatay, Ahmet; Zhong, Fangfang, Yılmaz, Halil; Tutel, Yusuf; Hayvali, Mustafa; Zhao, Jizanzhang; Yaglioglu, H. Gul “Enhancement of Two Photon Absorption Properties and Intersystem Crossing by Charge Transfer in Pentaaryl Boron-Dipyrromethene (BODIPY) Derivatives” PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS Volume: 18 Pages: 13546-13553.

 

3)02/16                   Akhuseyin, Elif; Türkmen, Onur;Kucukoz, Betul; Yılmaz, Halil; Karatay, Ahmet; Sevinç, Gökhan; Xu, Kejing; Hayvali, Mustafa; Yaglioglu; H. Gul “Two Photon Absorption Properties of Four Coordinated Transition Metal Complexes of Tetraaryl-Azadipyrromethene Compounds” PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS Volume: 18 Pages: 4451- 4459.

 

2)11/15                   Karatay, Ahmet; Miser, M. Ceren; Cui, Xiaoneng; Kucukoz, Betul; Yılmaz, Halil; Sevinç, Gökhan; Akhüseyin, Elif; Wu, Xueyan; Hayvali, Mustafa; Yaglioglu, H. Gul; Zhao, Jianzhang; Elmali, Ayhan“The effect of heavy atom to two photon absorption properties and intersystem crossing mechanism in aza-boron-dipyrromethene compounds” DYES AND PIGMENT Volume:122 Pages: 286- 294.

 

1)08/14                   Balci, Sinan; Kocabas, Coskun; Kucukoz, Betul; Karatay, Ahmet; Akhuseyin, Elif; Yaglioglu, H. Gul; Elmali, Ayhan;“Probing ultrafast energy transfer between excitons and plasmons in the ultrastrong coupling regime”APPLIED PHYSICS LETTERS Volume:105 Issue: 5 Article Number: 051105.


Sözlü/Poster Sunum Bilgileri:


10)12/19             Akhuseyin Yildiz, Elif;     Ulusoy Ghobadi, T. Gamze;   Buyuktemiz, Muhammed; Akbari, Sina Sadigh;  Topkaya, Derya; İsci, Ümit; Dede, Yavuz;  Yaglioglu, H. Gul;  Karadas, Ferdi “A NobleMetalFree Heterogeneous PhotosensitizerRelay Catalyst Triad that Catalyzes Water Oxidation under Visible Light” MOLECULAR FRONTIERS, Chalmers University and Technology, Swedan.


9)09/19                 Elif Akhuseyin Yildiz , Yingjie Zhao  Antonio Toffoletti,      J. Zhao  , M. Hayvali Antonio Barbon , H. G. Yaglioglu and Muralidharan Shanmugam. "Efficient Intersystem        Crossing in Naphthalimide-Derived Tröger’s Base"   FOTONİK 2019 | 21. Ulusal Optik, Elektro-Optik      ve  Fotonik Çalıştayı, Koç Üniversitesi.

8)09/18                  Akhuseyin Yildiz, Elif; Sevinc, Gokhan; Hayvali, Yaglioglu, H. Gul; Hayvali, Mustafa. “Strategies towards Enhancing the Efficiency of BODIPY Dyes in Dye Sensitized Solar Cells” FOTONİK 2018 | 20. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı, Bilkent Üniversitesi.

 

7)09/17                   Akhuseyin Yildiz, Elif; Sevinc, Gokhan; Hayvali, Yaglioglu, H. Gul; Hayvali, Mustafa. “Elektron Ve Enerji Aktarım Mekanizmalarının BODIPY Boyaları Ile Duyarlaştırılmış Güneş Pillerinin Verimliliği Üzerine Etkileri” FOTONİK 2017 | 19. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı, Koç Üniversitesi.

  

6)09/17                  Wang, Zhijia; Zhao, Jianzhang; Barbon, Antonio; Toffoletti, Antonio; Liu, Yan; An, Yonglin; Xu, Liang; Karatay, Ahmet; Yaglioglu, Halime Gul; Akhuseyin Yildiz, Elif; Hayvali, Mustafa “Radical Enhanced Intersystem Crossing (EISC) in New Bodipy Derivatives and Application for Efficient Triplet-Triplet Annihilation Upconversion” FOTONİK 2016 | 18. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı, BilkentÜniversitesi.

 

5)09/17                   Hussain, Mushraf; Zhao, Jianzhang; Yang, Wenbo; Zhong, Fangfang; Karatay, Ahmet; Yaglioglu, H Gul; Akhüseyin Yildiz, Elif; Hayvali, Mustafa “Intersystem crossing and triplet excited state properties of thionated naphthalenediimide derivatives” FOTONİK 2016 | 18. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı, Bilkent Üniversitesi.

 

4)09/17                   Kucukoz, Betul; Sevinc, Gokhan; Yildiz, Elif; Karatay, Ahmet; Zhong, Fangfang, Yılmaz, Halil; Tutel, Yusuf; Hayvali, Mustafa; Zhao, Jizanzhang; Yaglioglu, H. Gul “Enhancement of Two Photon Absorption Properties and Intersystem Crossing by Charge Transfer in Pentaaryl Boron-Dipyrromethene (BODIPY) Derivatives” FOTONİK 2016 | 18. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı, Bilkent Üniversitesi.

 

   3)09/2015            Ahmet Karatay , M. Ceren Miser , Xiaoneng Cui , Betül Küçüköz , Halil Yılmaz , Gokhan Sevinç , Elif Akhüseyin , Xueyan Wu , Mustaf Hayvali, H. Gul Yaglioglu, Jianzhang Zhao , Ayhan Elmali. “The Effect Of Heavy Atom To Two Photon Absorptıon Propertıes And Intersystem Crossıng Mechanısm In Azaboron-Dıpyrromethene Compounds”, 17. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı,  Ankara Üniversitesi, 2015.

 

2)09/2014              Elif Akhüseyin, Sinan Balci, Coşkun Kocabas, Betül Küçüköz, Ahmet Karatay, H. Gul Yaglioglu, ve Ayhan Elmali, “Probing Ultrafast Energy Transfer Between Excitons And Plasmons In The Ultrastrong Coupling Regime”, 16. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı, Kocaeli Üniversitesi, 2014.

 

1)09/2013              Elif Akhüseyin, Ahmet Karatay, Betül Küçüköz , Halil Yılmaz, Onur   Türkmen, Mustafa Hayvalı, H. Gül Yağlıoğlu, Ayhan Elmali, “Tetraarilazadipirometen Bileşiklerinin Metal Komplekslerinin Doğrusal Olmayan Optik Özelliklerinin İncelenmesi”, 15. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı, ASELSAN, 2013.