PROF.DR. ESİN CANEL    
Adı : ESİN
Soyadı : CANEL
E-posta : ecanel@science.ankara.edu.tr
Tel : 0(312)2126720/1194
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/esin-canel
Kişisel Akademik Bilgiler

           

 Eğitim

1971-1975

Bandırma Vecihibey İlkokulu

1975-1978

Bandırma Şehit Süleyman Bey Ortaokulu

1978-1981

Bandırma Şehit Mehmet Gönenç Lisesi

1981-1985

Ankara Üniversitesi Fen Fakultesi Kimya Bölümü (Lisans)

1985-1988

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Analitik Kimya (Yüksek Lisans)

“Schiff bazları ve bunların geçiş elementleriyle verdikleri komplekslerin dissosiyasyon sabitlerinin tayini”

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı, 1988, Danışman:  Prof. Dr. Turgut GÜNDÜZ

1988-1993

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Analitik Kimya (Doktora)
“
Koordinasyon bileşiklerinin kararlılık SabitlerineÇözücünün Etkisinin Potansiyometrik Metodla İncelenmesi”

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı, 1994,
Danışman: Prof. Dr. Esma KILIÇ

 

 Akademik Deneyim

2013-              

Profesör (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya ABD)

2007- 2013     

Doç. Dr. (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya ABD)

1996-2007

Y.Doç.Dr. (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya ABD)

1994 – 1996

Araş. Gör. Dr. (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya ABD)

1987 – 1994   

Araş. Gör. (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya ABD)

Yayınlar

1. Turgut Gündüz, Esma Kılıç, Fitnat Köseoğlu and Esin Canel, “Protonation Constant of Some Substituted Salicylidenanilines in Dioxan-Water Mixtures” Anal. Chim. Acta, 282, (1993), 489-495. 

2.  Fitnat Köseoğlu, Esma Kılıç, Esin Canel and Nazife Yılmaz, “Protonation Constant of Some Substituted Salicylidenanilines in Ethanol-Water Mixtures” Anal. Chim. Acta, 293, (1994), 87-94.

3. Muammer Canel, Esin Canel, Angeles G. Borrego, Carlos G Blanco and Maria D Guillen, “Characterization of the Göynük Oil Shale - Derived Asphaltenes by H and C Nuclear Magnetic Resonance and by Gas Chromatograph”, Fuel Process. Technol., 43, (1995), 111-122. 

4. Esma Kılıç, Fitnat Köseoğlu, Esin Canel and M. Abdülkadir Akay, “Determination of Stability Constant of Some Substituted Salicylidene-Copper (II) Complexes in Dioxan-Water Mixtures by Potentiometry” Indian J.Chem. Sec. A. Vol : 36 A, (1997), 115–117.

5. Esma Kılıç, Orhan Atakol, Esin Canel, Zehra Alibeşoğlu, Turgut Gündüz, Fitnat Köseoğlu “Potentiometric  Investigation  of Several Substituents on the Basicity of Benzilidine-o-hydroxyaniline” Turk J.  Chem.,22 (1998) 387-391.

6.  Leyla Tatar, Esin Canel, Orhan Atakol, and Dinçer Ülkü “Crystal Structure of bis[1-(3-chloro - 4-methylphennyl) – imiinomethhyl – benzen - 2-oxy - O,N] zinc(II)” Anal. Sci., January, 15 (1999),   103-104.

7.  Mustafa Taştekin, Esin Canel, “Piromellitik Asitle Kurşunda Lehim Tayini” Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 21, Sayı 3 (2001) 101-108

8. M. Abdülkadir Akay, Esin Canel, Fitnat Köseoğlu, and Esma Kılıç “Determination of Protonation Constants of Some Substitued Salicylidenanilines by Spectrophotometric Method in Ethanol-Water Mixture”. Turk J.  Chem., 26 (2002), 37- 44.

9. Esin Canel, Sevcan Erden, “N,N¢-bis(salisiliden)-2,2¢-dimetil-1,3-diamino propan’a dayanan bakır(II)-seçiçi elektrot” ,Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 2 (2002) 123-131.

10.  Esma Kılıç, Gültekin Gökçe, Esin Canel, “The Protonation Constants of Some Aliphatic Alkylamines in  Ethanol-Water Mixtures” Turk J.  Chem.  26 (2002), 843-849.

11. Esin Canel, Mustafa Taştekin, Orhan  Atakol, Esma Kılıç, “Conductimetric and  Potentiometric Investigation of Effects  of Solvent and Titrant on Formation of homoconjugates” Turk J.  Chem., 27  (2003), 77-83.

12. Demet Kuruoğlu, Esin Canel, Shahabuddin Memon, Mustafa Yılmaz, Esma Kılıç, “Hydrogen ion-selective poly (vinyl chloride) membrane electrode based on calix[4]arene” Anal. Sci, February (2003),19,  217-221

13. Ayça Demirel, Alev Doğan, Esin Canel, Shahabuddin Memon, Mustafa Yılmaz, Esma Kılıç, “Hydrogen Ion-Selective Poly (vinyl chloride) Membrane Electrode Based on a p-tert-Butylcalix[4]arene –oxacrown-4. Talanta, (2004), 62, 123-129.

14.Mustafa Taştekin, M. Abdülkadir Akay, Esin Canel and Esma Kılıç “Pyromellitic Acid as a Selective precipitatin tiıtrant for lead (II). Main Group Metal Chemistry, (2004),  Vol.27, No.5 273-280.

15.Zehra Durmuş, Esin Canel, Esma Kılıç, “Spectrofluorimetric Assay of Ciprofloxacin Hydrochloride in Tablets”  Anal, Quant. Cytol, Vol.27, (2005), 162-166.  

16.Sevcan Erden, Ayça Demirel, Shahabuddin Memon, Mustafa Yılmaz, Esin Canel,    Esma Kılıç,  “Using of Hydrogen Ion-Selectıve Poly(Vinyl Chlorıde) Membrane Electrod based on calix[4]arene as Thiocyanate Ion-Selectıve Electrode” Sensors& Actuators: B,  113/1, (2006), 290-296.    

17. Esin Canel,  Ayşegül Gültepe,  Alev Doğan,  Esma Kılıç, “The Determination of Protonation Constants of  Some Amino  Acids and Their Esters by Potentiometric Method in Different Media”  Journal of Solution  Chemistry Journal of Solution  Chemistry, 35/1, (2006), 5-19.

18. Pınar Acar, Ayça Demirel Özel, Esin Canel,  Ümmühan Ocak, H. Basri Şentürk,Yaşar Gök, and Esma Kılıç,  “Mercury(II) -Selective PVC Membrane Electrodes Based on Novel Cryptand Derivatives”. Main Group Metal Chemistry, Vol. 30, No:2-3, (2007) 117-133.

19.  Esin Canel, Sevcan Erden, Ayça Demirel Özel, Shahabuddin Memon, Mustafa Yılmaz, Esma Kılıç, “A Hydrogen Ion-Selective Poly(Vinyl Chloride) Membrane Electrode Based on Calix[4]arene as a Perchlorate Ion-Selective Electrode” Turk. J. Chem., 32, (2008), 323-332. 

20.Alev Doğan, Nazife Aslan, Esin Canel, Esma Kılıç, “Solvent Effects on Protonation Constants of Some a-Amino Acid Esters in 1,4-Dioxane-Water Mixtures” Journal of Solution  Chemistry (2010) 39, 1589-1596.

21. Esin Canel, Zarife Mısırlıoğlu, Muammer Canel, Levent Ballice, “Temperature Programmed Pyrolysis and Supercritical Extraction of Turkish Lignites”, Energy Sources, Part A:Recovery, Utilization, and Environmental Effects (2010), 32(14), 1261-1272.

22. Nazife Aslan, Pınar Esra Erden, Esin Canel Bülent Zeybek, Esma Kılıç, “Potentiometric Determination of Valsartan in a Pharmaceutical Preparation and its Protonation constants” Asian Journal of Chemistry, Vol. 22 No. 5,  (2010) 4010-4016.

23. Berna Dalkıran, Ayça Demirel Özel, Semanur Parlayan,  Esin Canel, Ümmühan Ocak, Esma Kılıç, “A novel lariat crown compound as an ionophore for construction of mercury(II)-selective electrode”Monatshefte fur Chemie (2010) 141 (8), pp. 829-839

24.Nazife Aslan, Esin Canel, Mustafa Yılmaz, Esma Kılıç, “New Cesium Ion-Selective PVC Membrane Electrode Based on a Novel Calix[6]arene Derivative” Bulgarian Chemical Communications 43(4), 2011.

25. Deniz Pamuk, İbrahim Hüdai Taşdemir, Abdulilah Ece, Esin Canel and Esma Kılıç “Redox Pathways of Aliskiren Based on Experimental and Computational Approach and Its Voltammetric Determination” J. Braz. Chem.Soc., Vol:24 (8), pp:1276-1286, 2013

26. Erden, P.E., Aslan, N., Doğan, A., Canel, E., Kılıç, E., “Effect of Solvent Composition on Protonation Constants of Some Glycine Dipeptides” Journal of Solution Chemistry (2014) J Solution Chem .,  43:1156–1166.

27. Nazife  Aslan, Pınar Esra Erden, Esin Canel, Esma Kılıç,  “Development and validation of a potentiometric titration method for the determination of montelukast sodium in a pharmaceutical preparation and its protonation constant”  Bulgarian Chemical Communications   (2014) 46 (3), 497-502

28. Alev Doğan, Nazife Aslan, Pınar Esra Erden, Esin Canel, Esma Kılıç “Macroscopic and Microscopic Protonation Equilibria of Some α-Amino Acids in Dimethyl Sulfoxide-Water Mixtures” Journal of Solution Chemistry (2015)  Volume 44, Issue 8, 31 August 2015, Pages 1705-1722

29. Nazife Aslan, Pınar Esra Erden, Alev Doğan, Esin Canel, Esma Kılıç “Protonation Constants of Some Alanyl Dipeptides in Mixed Aqueous Organic Solvents” Journal of Solution Chemistry (2016) 45:299-312  (DOI: 10.1007/s10953-016-0444-3)

30. Muammer CANEL, Zarife MISIRLIOĞLU, Esin CANEL, Pınar ACAR  BOZKURT; “Distribution and comparing of volatile products during slow pyrolysis and hydropyrolysis of Turkish lignites” Fuel (2016)  186  pp 504-517.

31. Berna Dalkıran,  H. Elif Kormalı Ertürün, Ayça Demirel Özel,  Esin Canel, Sevil Özkınalı,  Esma Kılıç, “Chromate-selective electrodes prepared by using calix[4]arenes for the speciation of Cr(VI) and Cr(III)” Ionics,  (2017),  23:2509–2519  (DOI 10.1007/s11581-017-2080-3)

32. Tuğçe GÖVER, H. Elif KORMALI ERTÜRÜN, Ayça DEMİREL ÖZEL, Serkan ERDEMİR, Esin CANEL “İyonofor Olarak Bir Kaliks[4]aren Türevinin Kullanıldığı İyodür-Seçici PVC Membran Elektrot” SDÜ Fen Bilimleri Dergisi (2017)  Volume 21, Issue 2, 437-443, 2017 (DOI: 10.19113/sdufbed.83711)

Ulusal & Uluslararası Kongreler

1.  Turgut Gündüz and Esin Canel “Schiff Bazlarının Geçiş Elementleriyle Verdiği Komplekslerin Kararlılık Sabitlerinin Potansiyometrik Metotla Tayin”. Kimya 88, V. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, S. 80, Hacettepe Üniv. Ankara, (1988).

2. Turgut Gündüz, Fitnat Köseoğlu, Esma Kılıç, Orhan Atakol,  Zehra Alibeşoğlu, Esin Canel “Susuz Ortam Reaksiyonları: Schiff Bazlarının Bazlığına Sübstitüent ve Çözücü Etkisininin Potansiyometrik Olarak İncelenmesi” Kimya 91, VII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, S. 526 - 527, Doğu Akdeniz Üniv. KKTC (1991).

3. Turgut Gündüz, Esma Kılıç, Esin Canel, Zehra Alibeşoğlu, Mustafa Taştekin “Susuz Ortam Reaksiyonları: Trikloroasetikasit ve Trifloroasetikasitin Çeşitli Alifatik Aminlerle Titrasyonu”. Kimya 91. VII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, S. 208-209, Doğu Akdeniz Üniv. KKTC (1991).

4. Turgut Gündüz, Esma Kılıç, Fitnat Köseoğlu, Esin Canel “Sübstitüe Salisilidenanilinlerin Protonasyon Sabitleri ve Bunların Cu (II) Komplekslerinin Kararlılık Sabitleri” Kimya 93. IX. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, S.192, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, (1993).

5. Esma Kılıç, Fitnat Köseoğlu, Esin Canel, Nazife Yılmaz “Bazı Salisilaldiminlerin Etanol - Su Ortamlarında Protonasyon Dengelerinin İncelenmesi” Kimya 94, X. Ulusal Kimya Kongresi, S. 20, Uludağ Üniversitesi, (1994).

6.  Esma Kılıç, Fitnat Köseoğlu, Orhan Atakol, M. Abdülkadir Akay, Esin Canel  “Schiff Bazlarının Protonasyon Sabitlerinin Tayininde Kullanılan Spektrofotometrik ve Potansiyometrik Yöntemlerin Karşılaştırılmas”. Kimya 97. XI. Kimya Kongresi. S. 535. Van, (1997).

7.   Esma Kılıç, Elif Kormalı, Esin Canel, Adnan Kenar, Orhan Atakol “Bakır  Tayininde Yeni Titre Edicilerin Kullanılması”  Kimya 98 , 12.Ulusal Kimya Kongresi, Edirne,  S 73,  (1998).

8.     Orhan Atakol, Cengiz Arıcı, M, Abdülkadir Akay, Esin Canel, Nazife Yılmaz “Bazı Tetrahedral Schiff Bazı-Çinko(II) Komlekslerinin Yapılarının X-Işını Difraksiyonu ile İncelenmesi”  Kimya 98, 12.Ulusal Kimya Kongresi, Edirne, S 115 (1998).

9.  Esin Canel,  M. Abdülkadir Akay, Orhan Atakol, Esma Kılıç, “Kurşun Tayininde Yeni Titre Edicilerin Kullanılması” Kimya 99, 13. Ulusal Kimya Kongresi, Samsun , S 66 (1999).

10.  M. Abdülkadir Akay, Cengiz Arıcı, Sefa Durmuş, Zehra Durmuş, Esma Canel,      Filiz Ercan, “Tetranükleer Cu-Hg Kompleksleri” Kimya 99, 13. Ulusal Kimya Kongresi, S 143, Samsun (1999).

11. Mustafa Taştekin, Esin Canel, M. Abdülkadir Akay, Orhan Atakol, Esma Kılıç “Piromellitik Asit ile Kurşun(II)’nin Titrimetrik Tayininde Bozucu Türlerin Etkilerinin Giderilmesi” 15. Ulusal Kimya Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi , AK-S43,  İstanbul, (2001).

12.  Ayça Demirel, Alev Doğan, Shahabuddin Memon, Mustafa Yılmaz,   Esin Canel, Esma Kılıç, “25,27-disiyonometoksi-26,28-dihidroksi-kaliks[4]arenin pH elektrodunda Nötral Taşıyıcı Olarak Kullanımı” I. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, TÜBİTAK-BUTAL, Bursa,  s. 60. (2002) 

13. Demet Kuruoğlu, Ayça Demirel, Shahabuddin Memon, Mustafa Yılmaz,  Esin Canel, Esma Kılıç “p-tert-Butilkaliks[4]arenlerin Kullanıldığı pH Elektrodu” XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Kimya 2001, Selçuk Üniversitesi-Konya, s. AK-P128. (2002)

14. Ayça Demirel, Alev Doğan, Esin Canel, Shahabuddin Memon, Mustafa Yılmaz, Esma Kılıç,  “Hydrogen ion-selective poly(vinyl chloride) membrane electrode based on a crowncalix[4]arene” The Sixth International Symposium On New Trends in Chemistry-Analytical Chemistry and Society, 4-8 January 2003, Cairo University Giza, Egypt  (2003).

15. Sevcan Erden, Esin Canel,  Shahabuddin Memon, Mustafa Yılmaz, Esma Kılıç, “Using of Hydrogen ion-selective poly(vinyl chloride) membrane electrode as Thiocyanate and perchlorate-selective electrode” The Sixth International Symposium on New Trends in Chemistry-Analytical Chemistry and Society, 4-8 January 2003, Cairo University Giza, Egypt (2003).

16. Pınar Acar, Ayça Demirel Özel, Esin Canel,  Ümmühan Ocak, H. Basri Şentürk,Yaşar Gök, and Esma Kılıç,  “Bazı Kriptand Türevleri Kullanılarak Cıva İyon-Seçici Elektrot Yapımı” XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kimya 2004, Kafkas Üniversitesi-Kars, s. AK-148 (2004).

17. Ayşegül Gültepe, Alev Doğan, Esin Canel, Esma Kılıç, “Bazı Amino Asitlerin Etil Ve Metil Esterlerinin Stokiyometrik Protonasyon Denge Sabitlerinin Tayini” XVIII.Ulusal Kimya Kongresi, Kimya 2004, Kafkas Üniversitesi-Kars, s. AK-144 (2004).

18. Özlem Kaplan, Ayça Demirel Özel, Esin Canel, Shahabuddin Memon, Mustafa Yılmaz, Esma Kılıç, “25, 26, 27, 28-tetra-Siyanometoksi Kaliks[4]aren Kullanılarak Cıva Iyon-Seçici Elektrot Yapımı”, XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kimya 2006, Erciyes Üniversitesi-Kayseri, 4-8 Eylül 2006, AKS-10, (2006).

19. Pınar Acar, Ayça Demirel Özel, Esin Canel,  Ümmühan Ocak, H. Basri Şentürk, Yaşar Gök, and Esma Kılıç, “Mercury (II)– Selective PVC Membrane Electrodes Based On Novel Cryptand Derivatives”, 5th Aegean Analytical Chemistry Days, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 5-8 October 2006, p 144, (2006).

20. A. Muammer Canel, Esin Canel,  Zarife Mısırlıoğlu, Levent Ballice, “Determination of Volatile Product Distribution And Product Evolution By Gas Chromatography During Temperature Programmed Pyrolysis of Solid Fuels”. 4th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Sunny Beach, Bulgaria, 19-23 September 2007 p 04, (2007).

21.  Esin Canel,  Özlem Kaplan, Aydan Yılmaz, Mustafa Yılmaz, Esma Kılıç “ Preperation  of  Lead (II)-selective PVC  Electrode and  Their Analytical Application.” 4th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Sunny Beach, Bulgaria, 19-23 September 2007 p 80, (2007).

22. Zehra Alibeşeoğlu, Esin Canel M. Abdülkadir Akay, Esma Kılıç, “Comparation of Protonation Constants of Some Schiff Bases With Determined by The Spectrophotomeric And Potentiometric Methods” Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXV, 23-27 September 2007, Xiamen, China, p 220, (2007).

23. Muammer Canel, Zarife Mısırlıoğlu, Esin Canel “Non-Hydrogenating and Hyrogenating Supercritical Extraction of Turkish Coals”. 11th European Meeting on Supercritical Fluids, May 4-7 2008, Barcelona, Spain, p 267, (2008).

24. Pınar  Acar, Muammer Canel, Ali Sınağ, Zarife Mısırlıoğlu, Esin Canel “Supercritical Toluene Extraction and Pyrolysis of Lignite - Tyre Mixtures”. 11th European Meeting on Supercritical Fluids, May 4-7 2008, Barcelona, Spain, p 287, (2008).

25.  Nazife Aslan, Esin Canel, Mustafa Yılmaz, Esma Kılıç, “Preparation of Cesium(I)-Selective PVC Membrane Electrode and Its Analytical Application” Sixth International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries, p 199, Sofia, Bulgaria, (2008).

26. Muammer Canel, Esin Canel, Zarife Mısırlıoğlu, Levent Ballice, “Pyrolysis and Supercritical Extraction of Turkish Lignites” Sixth International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries, p 363 , Sofia, Bulgaria, (2008).

27. Ayça Demirel Özel, Özlem Şahin, Nazife Aslan, Esin Canel, Mustafa Yılmaz, Esma Kılıç “A New Potentiometric Polimeric Membrane Electrode for The Determination of Lead(II) ions” Sixth International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries, p 248, Sofia, Bulgaria, (2008).

28. Muammer Canel, Zarife Mısırlıoğlu, Esin Canel, Levent Ballice, “Distribution of Volalite Products Slow Pyrolysis of Lignite” 5th Annual Symposium on Enviroment, 20-23 May 2010 in Athens, Greece (2012).

29. Ezel Tilkan, Elif Kormalı Ertürün, Ayça Demirel Özel, Esin Canel,  Serkan Sayın,  Mustafa Yılmaz, Esma Kılıç “Perchlorate-Selective PVC Membrane Electrode Based on A New Calix[4]arene” 9th Internation Electrochemistry Meeting in Turkey, 25-29 September, 2011 İzmir, Çeşme. pp 317 (2011).

30. Nazife Aslan, Alev Doğan, Pınar Esra Erden, Esin Canel, Esma Kılıç “Solvent Effects on The Protonatıon Constants of Some α-Amino Acid Esters In Dimethyl Sulfoxide –Water Mixtures” 9th Internation Electrochemistry Meeting in Turkey, 25-29 September, 2011 İzmir, Çeşme. pp 249 (2011).

31. Tuğba Güven, Adnan Kenar, Mustafa Taştekin, Havva Ataş,  Esin Canel “The Simultaneous Spectrophotometric Determination of Fe3+, Ni2+, Co2+ and Cu2+ Metal Cations by Using Nitroso R Salt” 1th  International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications  Ankara University Side, Antalya-Turkey, 08-11 October, 2011. Pp 72  (2011).

32.Berna Dalkıran, Elif H. Kormalı Ertürün, Ayça Demirel Özel, Sevil Özkınalı, Esin Canel , Esma Kılıç “Kaliks[4]aren Türevleri Kullanılarak Dikromat Anyon-Seçici Elektrot Hazırlanması.”   VI Ulusal Analitik Kimya Kongresi,03-07 Eylül 2012, Hatay,  s 76 (2012).

33. Deniz Pamuk, H. İbrahim  Taşdemir, Esin Canel, Esma Kılıç, “Aliskirenin Camsı Karbon Elektrottaki Elektrokimyasal Davranışının İncelenmesi ve Tayini İçin Voltametrik Yöntemlerin Geliştirilmesi” VI Ulusal Analitik Kimya Kongresi,03-07 Eylül 2012,  Hatay, s 104 (2012).

34.Nazife Aslan, Pınar Esra Erden, Esin Canel, Esma Kılıç “Potansiyometrik Titrasyon Yöntemiyle Montelukast Sodyum Tayini” VI Ulusal Analitik Kimya Kongresi,03-07 Eylül 2012,  Hatay, s 240  (2012).

35. Berna Dalkıran, H. Elif Kormalı Ertürün, Ayça Demirel Özel, Esin Canel, Sevil Özkınalı, Esma Kılıç, “Construction of Dichromate-Selective Electrodes Based on New Calix[4]Arene Derivatives for Speciation of Chromium (III) And (VI)”, 10th International Electrochemistry Meeting   48 September 2013 Konya, TURKEY, PP-129.

36.  Nazife Aslan, Pınar Esra Erden, Alev Doğan, Esin Canel, Esma Kılıç “Protonation Constants Of Some Alanyl Dipeptides In 1,4-Dioxane–Water And Dimethyl Sulfoxide–Water Mixtures”   9th   Aegean Analytical Chemistry Days  AACD2014,  2014,         Chios Greece,    P4-17

37. Tuğçe Göver, Ayça Demirel Özel, Esin Canel , Serkan Erdemir , Mustafa Yılmaz , Esma Kılıç, “Kromat- Seçici PVC Membran Elektrot Hazırlanması” (2015) 27. Ulusal Kimya Kongresi A-AN089, Pages 251

38. Tuğçe Göver, Ayça Demirel Özel, Esin Canel, Serkan Erdemir, Mustafa Yılmaz, Esma Kılıç “Construction Of Dichromate-Selective Electrode Based on A Calix[4]Arene Derivative”  International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), 24-28 May  2016 Sarajevo, Pages 455.

39. Tuğçe Göver, Ayça Demirel Özel, H.Elif Kormalı Ertürün, Esin Canel, Serkan Erdemir, Mustafa Yılmaz, Esma Kılıç, “Coated-Wire Dichromate-Selective Electrode Based on a Calix[4]arene Derivative” International Congress on Applied Science and Technology (ASTECH'2017),  2017, Pages 25. (Oral Presentations)