ARŞ.GÖR. EDA DEMİROK SONCU    
Adı : EDA
Soyadı : DEMİROK SONCU
E-posta : edemirok@eng.ankara.edu.tr
Tel : 0312 203 3300/3639
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

Aralık 2019 - .........                     Dr. Öğretim Üyesi

Aralık 2014 - 2019                      Dr. Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Aralık 2007 - 2014                      Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Eylül 2011-Eylül 2012                 Ziyaretçi Araştırmacı

Texas A&M University, Poultry Science Department, Texas-USA


EĞİTİM

2007 - 2014                Birleştirilmiş Yüksek Lisans-Doktora Programı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

2003 – 2007                Lisans

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü


ÖDÜLLER


Eylül 2007 – Ağustos 2012

2228-Son Sınıf Lisans Öğrencileri Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu-TUBİTAK)

Aralık 2014                             

“En yüksek yayın puanı alan tez” ödülü (Ankara Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü)

Ekim 2017                               

En iyi ikinci sunum ödülü-Young Researcher Forum  (19th International Conference on Food Processing & Technology)

 

A)     SCI VE SCI-EXPANDED KAPSAMINDAKİ YAYINLAR

1.       Golzar Adabi, S., Demirok Soncu, E. 2019. White striping prevalence and its effect on meat quality of broiler breast fillets under commercial conditions. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 103(4), 1060-1069. 

2.       Özsaraç, N., Kolsarici, N., Demirok Soncu, E., Haskaraca, G. 2019. Formation of heterocyclic aromatic amines in doner kebab cooked with different methods at varying degrees of doneness. Food Additives and Contaminants: Part A-Chemistry Analysis Control Exposure & Risk Assessment, 36(2), 225-235. 

3.       Demirok Soncu, E. Arslan, B., Ertürk, D., Küçükkaya, S., Özdemir, N., Soyer A. 2018. Microbiological, physicochemical and sensory characteristics of Turkish fermented sausages (sucuk) coated with chitosan essential oils. LWT-Food Science and Technology, 97, 198-204.

4.       Demirok Soncu E., Haskaraca, G., Kolsarıcı, N. 2018. Presence of acrylamide and heterocyclic aromatic amines in breaded chicken meat products and dietary exposure of Turkish population from Ankara based on the food frequency questionnaire study. European Food Research and Technology, 244(3), 501-511. 

5.       Haskaraca G., Demirok Soncu E., Kolsarıcı N., Öz F., Juneja VK. 2017. Heterocyclic aromatic amines content in chicken burgers and chicken nuggets sold in fast food restaurants and effects of green tea extract and microwave thawing on their formation. Journal of Food Processing and Preservation, 41(6),e13240. 

6.     Demirok Soncu, E., Kolsarıcı, N. 2017. Microwave thawing and green tea extract efficiency for the formation of acrylamide throughout the production process of chicken burgers and chicken nuggets. Journal of the Science of Food and Agriculture, 97(6), 1790-1797. 

7.       Demirok Soncu, E., Kolsarıcı, N., Çiçek, N., Salman Öztürk, G., Akoğlu, İ.T., Kaşko Arıcı, Y. 2015. The comparative effect of carrot and lemon fiber as a fat replacer on physico-chemical, textural, and organoleptic quality of low-fat beef hamburger. Korean Journal for Food Science of Animal Resources, 35(3), 370-381. 

8.       Demirok, E., Kolsarıcı, N. 2014. Effect of green tea extract and microwave pre-cooking on the formation of acrylamide in fried chicken drumsticks and wings. Food Research International, 63, 290-298. 

9.       Haskaraca, G., Demirok, E., Kolsarıcı, N., Öz, F., Özsaraç, N. 2014. Effect of green tea extract and microwave pre-cooking on the formation of heterocyclic aromatic amines in fried chicken meat products. Food Research International, 63, 373-381. 

10.   Demirok E., Kolsarıcı N., Çelik S., Doğan Z., Hamdan S., Öztürk F. 2014. Proteolytic and sensory changes during marination of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) flesh in pomegranate juice. Journal of Aquatic Food Product Technology, 23(6), 621-632. 

11.   Demirok E., Veluz G., Stuyvenberg W.V., Castañeda M.P., Byrd A., Alvarado C.Z. 2013. Quality and safety of broiler meat in various chilling systems. Poultry Science, 92(4); 1117-1126. 

12.   Demirok E., Kolsarıcı N., Akoğlu, İ.T., Özden, E. 2011. The effects of tumbling and sodium tripolyphosphate on the proteins of döner. Meat Science, 89(2); 154-159.

  

B)     ULUSLAR ARASI HAKEMLİ DERGİLERDEKİ YAYINLAR

1.       Demirok E., Kiralan M., Carbonell-Barrachina A.A. 2013. Determination and classification of volatile compounds of pastırma using solid phase microextraction/gas chromatography/mass spectrometry. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 3(2), 105-109.   

 

C)     ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDEKİ YAYINLAR

1.       Demiralp, Ş.Y., Soncu, E.D., Kolsarıcı, N. 2017. Oleojeller ve emülsifiye et ürünlerinde kullanımı. Gıda. 42(5); 505-513.

 2.       Demirok Soncu, E., Haskaraca, G., Davarcıoğlu, E.S., Kolsarıcı, N. 2016. Donmuş depolanan tavuk burgerlerde yeşil çay ekstraktının lipolitik değişimler ve mikrobiyel inhibisyon üzerine etkisi. Gıda. 41(5); 329-336.

 3.       Demirok Soncu, E., Kolsarıcı, N., Akoğlu, İ.T., Bektaş, G. 2014. The effects of vacuum tumbling combined with sodium tripolyphosphate on lipolytic and oxidative changes in beef döner (Döner etinde tumbling ve sodyum tripolifosfatın lipolitik ve oksidatif değişimler üzerine etkisi). Gıda, 39(5); 259-266. (İngilizce).

 4.       Özsaraç, N., Kolsarıcı, N., Demirok, E. 2013. A Study on Nutritional Characteristics of Ostrich Meat (Devekuşu Etinin Besinsel Özellikleri Üzerine Bir Araştırma). Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 8(1); 63-68. (İngilizce).

 5.       Demirok E., Kolsarıcı N. 2010. Et ve ürünlerinde konjuge linoleik asit ve önemi. Gıda, 35(1); 71-77.


D) ULUSLARARASI YAYINEVLERİNCE YAYIMLANMIŞ KİTAPTA BÖLÜM YAZARLIĞI

1.       Demirok Soncu, E., Kolsarıcı, N. 2019. Fermente Gıdalar: Mikrobiyoloji, Teknoloji ve Sağlık. Bölüm adı: Sucuk. Editörler: Anlı, R.E. & Şanlıbaba P. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. ISBN: 978-605-7846-35-8, sayfa 271-293. 

2.       Kolsarıcı, N., Demirok Soncu, E. 2019. Fermente Gıdalar: Mikrobiyoloji, Teknoloji ve Sağlık. Bölüm adı: Fermente Sosis. Editörler: Anlı, R.E. & Şanlıbaba P. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. ISBN: 978-605-7846-35-8, sayfa 295-340.

 

E)     ULUSLAR ARASI KONGRELERDEKİ SÖZLÜ BİLDİRİLER

 1.       Demirok Soncu, E., Kolsarıcı, N., Altın, O., Erdoğdu, F., Selbeş, A.H., Zile, E., Bostancı, E., Usta, İ., Şençınar, M. 2019. Dondurulmuş tavuk göğüs ve but eti çözdürmede uygun yöntem hangisi? 5th International Poultry Meat Congress. 24-28 April, Antalya, Türkiye. 

2.       Demirok Soncu, E., Kolsarıcı, N. 2018. Different system in meat packaging. 3rd International Congress on Food Technology. 10-12 October, Nevşehir, Türkiye. (Abstract Book No: O218).

 

3.       Arslan, B., Küçükkaya, S., Demirok Soncu, E., Soyer A. 2018. Effect of chitosan-essential oil coatings as a surface fungus inhibitor on microbial quality and physicochemical changes of fermented Turkish sausage (sucuk) during storage. 3rd International Congress on Food Technology. 10-12 October, Nevşehir, Türkiye. (Abstract Book No: O417).

 

4.       Özsaraç, N., Kolsarıcı, N., Demirok Soncu, E., Haskaraca, G. 2018. Doneness degree and cooking methods effects on nutritional and sensory quality of döner. 3rd International Congress on Food Technology. 10-12 October, Nevşehir, Türkiye. (Abstract Book No: O264).

 

5.       Golzar Adabi, S., Demirok Soncu, E., Ceylan, N., Kolsarıcı, N. 2018. White striping prevalence and its effect on meat quality of broiler chicken breast fillets under commercial conditions. The XVth European Poultry Conference. 17-21 September, Dubrovnik, Hırvatistan. (Abstract Book Page 123, No: 628).

 

6.       Demirok Soncu, E., Haskaraca, G., Kolsarici, N. 2018. Influence of various packaging systems and microwave heating on quality characteristics of frozen döner. The 4th International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”. 19-21 April, Girne, KKTC. (Abstract Book Page 34, No: 92). 

7.       Demirok Soncu, E., Arslan, B., Cinar, G., Erturk, D., Soyer, A. 2017. Microbiological and physicochemical changes in Turkish fermented sausages (Sucuk) coated with chitosan-essential oils. 19th International Conference on Food Processing & Technology. 23-25 October, Paris, Fransa. J Food Process Technol, 8(9), 85. (Bu bildiri “Young Researcher Forum” kapsamında sunulmuş olup, en iyi ikinci sunum ödülünü almıştır.) 

8.       Demirok Soncu, E., Aytekin, N.T., Çelik, D., Dursun, İ., Özdemir, E.Y., Uslu M., Haskaraca, G., Kolsarıcı, N. 2017. Marinasyon ve sous vide pişirmenin tavuk eti kalitesine etkisi. 4rd International Poultry Meat Congress. 26-30 April, Antalya, Türkiye. 

9.       Golzar Adabi, S., Demirok Soncu, E., Yücelt, O. 2017. White striping prevalence and its effect on proximate composition, color properties and oxidative stability of broiler chicken breast fillets. 4rd International Poultry Meat Congress. 26-30 April, Antalya, Türkiye. 

10.   Demiralp, Ş.Y., Karslıoğlu, B.Ö., Demirok Soncu, E., Kolsarıcı, N. 2017. Kanatlı etinde antimikrobiyel kullanımının duyusal parametreler üzerine etkisi. 4rd International Poultry Meat Congress. 26-30 April, Antalya, Türkiye. 

11.   Ozsarac, N., Kolsarici, N., Haskaraca, G., Demirok Soncu, E. 2015. Formation of heterocyclic aromatic amines in döner cooked with different methods and times. The 3rd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”. 01-04 October, Saraybosna, Bosna Hersek. (Abstract Book Page 11, No: TF3_O779). 

12.   Özsaraç, N., Kolsarıcı, N., Haskaraca, G., Demirok Soncu, E. 2015. Tavuk dönerlerde farklı pişirme yöntemleri ve sürelerinin heterosiklik aromatik amin oluşumu üzerine etkisi. 3rd International Poultry Meat Congress. 22-26 April, Antalya, Türkiye. (Proceeding Book Page 75-84, No: S10, in Turkish). 

13.   Kolsarıcı, N., Demirok, E., Haskaraca, G., Akbal, Ş., Gümler, E., Özel, E. 2013. Turkey kavurma production and effects of synthetic and natural antioxidants on oxidative changes in kavurma during refrigerated storage. The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”. 24-26 October, Struga-Ohrid, Makedonya. (Abstract Book Page 47, No: TFO_2179).

 

14.   Demirok, E., Kolsarıcı, N., Haskaraca, G., Köroğlu, E. 2013. Kaplamalı Tavuk Ürünlerinde Üretim Prosesi Boyunca Bazı Kalite Parametrelerindeki Değişimler. 2nd International Poultry Meat Congress. 24-28 April, Antalya, Türkiye. (Proceeding Book Page 282-289, No: S36, in Turkish) 

15.   Demirok, E., Alvarado, C.Z., Veluz, G., Castañeda, P., Stuyvenberg, W.V., Byrd, J.A. 2012. Quality and safety of  broiler meat in various chilling systems. Poultry Science Association 101st Annual Meeting. 9-12 July, Athens, Georgia, USA. (Abstract Book, Poultry Science 91(1), 77-78, No: 224). 

16.   Demirok, E., Kolsarıcı, N., Alvarado, C., Akoğlu, İ.T. 2012. The comparative effect of lemon and carrot dietary fiber as a fat replacer on physicochemical, textural, and organoleptic quality of low-fat beef hamburger. IFT Annual Meeting and Food Expo. 25-28 June, Las Vegas, Nevada, USA. (Abstract Book Page 121, No: 311-02). 

17.   Demirok, E., Kolsarıcı, N., Akoğlu İ.T. 2011. Sodium tripolyphosphate and tumbling influence on microbiological quality and sensory properties of döner. International Food Congress “Novel Approaches in Food Industry”. 26-29 May, Çeşme/İzmir, Türkiye. (Proceeding Book Volume 1, Page 47). 

18.   Demirok, E., Kolsarıcı, N., Akıllıgil, A., Özışık, B., Uyanık, Z. 2011. Tavuk göğüs ve but etinden pastırma üretim olanağı. 1st International Poultry Meat Congress. 11-15 May, Antalya, Türkiye. (Proceeding Book Page 234-239, No: S028, in Turkish) 

19.   Kolsarıcı N., Demirok E., Akoğlu İ., Özden E. 2010. The effects of sodium tripolyphosphate and  tumbling on binding properties and cooking yield of döner. The 1st International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”. 15-17 April, Tekirdağ, Türkiye. (Proceeding Book Page 81). 

20.   Demirok E., Kolsarıcı N. 2009. Conjugated linoleic acid in meat and meat products and its importance for human health. 3rd International Congress on Food and Nutrition. 22-25 April, Antalya, Türkiye. (Abstract Book Page 80).

  

F)     ULUSAL KONGRELERDEKİ SÖZLÜ BİLDİRİLER

1.       Demirok Soncu, E., Haskaraca, G., Köroğlu, E., Kolsarıcı, N. 2014. Donmuş olarak depolanan kaplamalı tavuk burgerlerde oksidatif değişimler üzerine yeşil çay ekstraktının etkisi. III. Et Ürünleri Çalıştayı “Et Ürünleri Üretiminde İnovasyon”. 16-17 Ekim, Tokat, Türkiye. (Bildiri Kitabı Sayfa 23-24, No: S-14).

 2.       Ensoy Ü., Erdoğan K., Erinç H., Demirok E. 2009. Çemengilik’in (Çemen Köftesi) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 27-29 Mayıs, Van, Türkiye. (Bildiri Kitabı Sayfa 115).

 3.       Damar İ., Demirok E., Turhan Ö., Ekim M.Ö., Hastaoğlu E., Açıkgöz G., Denge A., Muhacir N. 2008. Avrupa Ülkelerinde Ticari Sofralık Zeytin ile Zeytinyağı Üretim Teknikleri Konusunda Eğitim-I-Zeytincilik Araştırma Sahası. I. Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi, 17-18 Mayıs, Edremit/Balıkesir, Türkiye. (Bildiri Kitabı Sayfa 58-65).

 4.       Demirok E., Damar İ., Hastaoğlu E., Ekim M.Ö., Turhan Ö., Denge A., Muhacir N., Açıkgöz G. 2008. Avrupa Ülkelerinde Ticari Sofralık Zeytin ile Zeytinyağı Üretim Teknikleri Konusunda Eğitim-II-Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı Kalitesi. I. Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi. 17-18 Mayıs, Edremit/Balıkesir, Türkiye. (Bildiri Kitabı Sayfa 66-73).

  

G)     ULUSLAR ARASI KONGRELERDEKİ POSTER BİLDİRİLER

1.       Kolsarıcı, N., Demirok Soncu, E., Ballı, N.Y., Pala, Y., Yavuz, S.R., Yılmaz, S. 2019. Glutensiz piliç burger üretiminde kinoa kullanımı. 5th International Poultry Meat Congress. 24-28 April, Antalya, Türkiye. 

2.       Öztürk, A.G., Demirok Soncu, E., Kolsarıcı, N. 2019. Stilbenler ve stilbenlerin kanatlı etlerinde kullanımı. 5th International Poultry Meat Congress. 24-28 April, Antalya, Türkiye. 

3.       Yaman, A., Demirok Soncu, E., Kolsarici, N., Candogan, K. 2018. Effects of marination on some quality characteristics of PSE turkey breast meat. 32nd EFFOST International Conference, 6-8 November, Nantes, Fransa.

 

4.       Demirok Soncu, E., Kolsarıcı, N. 2018. Proteomic approach in meat science and technology. 3rd International Congress on Food Technology. 10-12 October, Nevşehir, Türkiye. (Abstract Book No: P296).

 

5.       Demirok Soncu, E., Haskaraca, G., Kıralan, M., Kıralan, S.S., Kolsarici, N. 2018. Volatile compounds of Inegöl meatball enriched with green tea extract during storage at 4°C. The 4th International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”. 19-21 April, Girne, KKTC. (Abstract Book Page 356, No: 294 ).

 

6.       Haskaraca, G., Kılıç Kanak, E., Demirok Soncu, E., Kolsarici, N. 2018. A Traditional Turkish Meat Product: Inegöl Meatball and Changes in Quality Characteristics During Cold Storage. The 4th International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”. 19-21 April, Girne, KKTC. (Abstract Book Page 353, No: 129). 

7.       Soyer, A., Özdemir, N., Demirok Soncu, E., Özdemir, H. 2017. Changes in volatile composition and sensory properties of Turkish fermented sausages as affected by chitosan-essential oil coating. 31st EFFoST International Conference. 13-16 November, Sitges, İspanya. 

8.       Soyer, A., Özdemir, N., Ertürk, D., Demirok Soncu, E., Arslan, B. 2017. Effects of chitosan-essential oil coating on lipolytic, proteolytic, and oxidative characteristics of dry fermented sausages during storage. 31st EFFoST International Conference. 13-16 November, Sitges, İspanya. 

9.       Demirok Soncu, E., Kucukkaya, S., Cinar, G., Soyer, A. 2017. Effect on color, biochemical and sensory characteristics of Turkish fermented sausages (Sucuk) of dipping into chitosan solutions enriched with essential oils as a surface fungus inhibitor. 19th International Conference on Food Processing & Technology, 23-25 October, Paris, Fransa. J Food Process Technol, 8(9), 107. 

10.   Demirok Soncu, E., Yenioglu Demiralp, S., Kolsarici, N. 2017. Proteolytic, lipolytic, and microbiological changes in dry-fermented chicken sausages throughout the fermentation and drying process. 19th International Conference on Food Processing & Technology, 23-25 October, Paris, Fransa. J Food Process Technol, 8(9), 108. 

11.   Demirok Soncu, E., Haskaraca, G., Kolsarici, N., Kiralan, S.S., Kiralan, M. 2017. Effect on quality changes of vacuum packaging and sous vide pasteurization in frozen stored doner kebab. 2nd Innovations in Food Packaging, Shelf Life and Food Safety Conference. 03-06 October, Münih, Almanya. (No: P044). 

12.  Demiralp, Ş.Y., Demirok Soncu, E., Karslıoğlu, B.Ö., Kolsarıcı, N. 2017. Kanatlı etinde oksidatif bozulmalar ve antioksidan kullanımı ile önlenmesi. 4rd International Poultry Meat Congress. 26-30 April, Antalya, Türkiye. 

13.   Demirok Soncu, E., Arslan, B., Ertürk, D., Çınar, G., Küçükkaya, S., Soyer, A. 2016. Microbiological, physicochemical and sensorial characteristics of Turkish fermented sausages (sucuk) coated with chitosan-essential oils. 18th World Congress of Food Science and Technology (IUFOST2016). 21-25 August, Dublin, İrlanda. (No:1697).

 

14.   Demirok Soncu, E., Haskaraca, G., Kolsarici, N. 2016. Microbiological, physicochemical, and sensorial characteristics of sous vide “doner”. 62nd International Congress of Meat Science and Technology (ICOMST2016). 14-19 August, Bangkok, Tayland. (Abstract Book Page 154, No: P09-38).

 

15.   Haskaraca, G., Kolsarici, N., Demirok Soncu, E., Ozsarac, N. 2015. Microbial Quality of Traditional Turkish Meat Product “Döner” Cooked Under Different Conditions. The 3rd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”. 01-04 October, Saraybosna, Bosna Hersek. (Abstract Book Page 152, No: TF3_P780).

 

16.   Demirok Soncu, E., Haskaraca, G., Kilic, E., Küçük, B., Sahin, S.S., Yilmaz, H.S., Kolsarici, N. 2015. Green Tea Extract as a Natural Antioxidant to Retard Lipid Oxidation in İnegöl Meatball During Refrigerated Storage. The 3rd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”. 01-04 October, Saraybosna, Bosna Hersek. (Abstract Book Page 161, No: TF3_P916). 

17.   Demirok Soncu, E., Kolsarıcı, N., Bilki, B., Yetimoğulları, F., Üçler, H., Bayar, Y., Haskaraca, G. 2015. Tavuk eti kalitesi üzerine dondurma ve buz çözümünün etkisi. 3rd International Poultry Meat Congress. 22-26 April, Antalya, Türkiye. (Proceeding Book Page 628-635, id: P35, in Turkish). 

18.   Demirok, E., Kolsarıcı, N. 2013. Effect of green tea extract and microwave pre-cooking on the formation of acrylamide in fried chicken drumsticks and wings. 2nd International Congress on Cocoa, Coffee and Tea. 9-11 October, Napoli, İtalya. (Abstract Book No:29) 

19.   Kolsarıcı, N., Öz, F., Haskaraca, G., Demirok, E., Özsaraç, N. 2013. Effect of green tea extract and microwave pre-cooking on the formation of heterocyclic aromatic amines in fried chicken meat products. 2nd International Congress on Cocoa, Coffee and Tea. 9-11 October, Napoli, İtalya. (Abstract Book No:30)

 20.   Demirok, E., Kolsarıcı, N., Alvarado, C., Akoğlu, İ.T. 2012. The comparative effect of lemon         and carrot dietary fiber as a fat replacer on physicochemical, textural, and organoleptic quality          of low-fat beef hamburger. IFT Annual Meeting and Food Expo. 25-28 June, Las Vegas,                 Nevada, USA. (Abstract Book Page: 121, No: 144-37). 

21.   Özsaraç, N., Demirok, E., Kolsarıcı, N. 2011. An overview of the pros and cons of red meat consumption. 4th International Congress on Food and Nutrition. 12-14 October, İstanbul, Türkiye. (Abstract Book Page 122, No: P-035). 

22.   Demirok E., Kolsarıcı N. 2011. One of the health risks of meat products: Cancer. International Food Congress “Novel Approaches in Food Industry”. 26-29 May, Çeşme/İzmir, Türkiye. (Proceeding Book Volume 2, Page 852, No: P340). 

23.   Demirok E., Salman G.Ş., Kolsarıcı N. 2010. Utilization of dietary fiber to reduce residual nitrite level in meat products. 1st International Congress on Food Technology. 03-06 November, Antalya, Türkiye. (The Association of Food Technology 41, Page 158, No: P221). 

24.   Akoğlu İ.T., Kolsarıcı N., Demirok E. 2010. Nanotechnology applications in meat technology. 1st International Congress on Food Technology. 03-06 November, Antalya, Türkiye. (The Association of Food Technology 41, Page 425, No: P600). 

25.   Kolsarıcı N., Akoğlu İ.T., Demirok E., Bektaş G. 2010. The effect of sodium tripolyphosphate and tumbling on lipid and color changes of döner. 1st International Congress on Food Technology. 03-06 November, Antalya, Türkiye. (The Association of Food Technology 41, Page 431, No: P607). 

26.   Demirok E., Özsaraç N., Kolsarıcı N. 2010. Meat quality assessment using biophysical methods. 1st International Congress on Food Technology. 03-06 November, Antalya, Türkiye. (The Association of Food Technology 41, Page 443, No: P626). 

27.   Ensoy Ü., Erdoğan K., Erinç H., Demirok E., Kolsarıcı N. 2010. Meatballs made with çemen (Çemengilik’in (Çemen köftesi) mikrobiyolojik özellikleri). The 1st International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”. 15-17 April, Tekirdağ, Türkiye. (Proceeding Book Page 729).

 

H)     ULUSAL KONGRELERDEKİ POSTER BİLDİRİLER

1.       Haskaraca, G., Kolsarıcı, N., Demirok Soncu, E. 2014. Sous vide teknoloji ve et endüstrisinde kullanımı. III. Et Ürünleri Çalıştayı “Et Ürünleri Üretiminde İnovasyon”. 16-17 Ekim, Tokat, Türkiye. (Bildiri Kitabı Sayfa 58-59, No: P-22).

 2.       Demirok, E., Kolsarıcı, N., Akıllıgil, A., Özışık, B., Uyanık, Z. 2012. Tavuk göğüs ve but etinden pastırma üretim olanağı. II. Et Ürünleri Çalıştayı “Kanatlı eti ürünleri”. 6-7 Aralık, Manisa, Türkiye. (Bildiri Kitabı Sayfa 256-261, No: ÖÇ-6).

 3.       Altun, Ç., Kolsarıcı, N., Demirok, E. 2012. Mekanik ayrılmış tavuk etlerinin kimyasal bileşimi, mineral madde içeriği ve yağ asitleri dağılımı üzerine randımanın ve farklı karkas bölgelerinin etkisi. II. Et Ürünleri Çalıştayı “Kanatlı eti ürünleri”. 6-7 Aralık, Manisa, Türkiye. (Bildiri Kitabı Sayfa 122-123, No: P14).

 4.       Demirok, E., Kolsarıcı, N. Akoğlu, İ.T. 2012. Farklı oranlarda yağ ile farklı oranlarda havuç ve limon lifi kullanılarak hazırlanan hamburger köftelerinin donmuş depolama stabilitesi. Türkiye 11. Gıda Kongresi. 10-12 Ekim, Hatay, Türkiye. (Gıda Teknolojisi Derneği No 45 sayfa 368, No: P431).

5.       Demirok E., Kolsarıcı N. 2010. Sucukta sağlık risklerinin azaltılmasında yeni yaklaşımlar. I. Et Ürünleri “Sucuk” Çalıştayı. 02-03 Aralık, Kuşadası/Aydın, Türkiye. (Bildiri Kitabı Sayfa 62-63, No: P49).


 İ)     PROJELER


1.       Hamburger otomat cihazı. KOSGEB, Danışman, Ağustos 2018 – Ağustos 2019. 

2.       Sucuklarda yüzey küf gelişimini önlemede doğal antifungal maddelerle kaplamanın doğal mikrofloraya, biyokimyasal değişmelere ve duyusal özelliklere etkisi. TÜBİTAK, 115O199. Yardımcı Araştırmacı. Eylül 2015-Mart 2018.

 3.       Sous vide teknolojinin dönerin kalite karakteristikleri ile soğuk ve donmuş depolama stabilitesine etkisi. Ankara Universitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü, 15B0443004. Yardımcı Araştırmacı. Mart 2015 – Mart 2017. 

4.       Kaplamalı tavuk ürünlerinde heterosiklik aromatik amin ve akrilamid oluşumu, yeşil çay ekstraktı ve mikrodalga kullanımı ile azaltılma olanakları. TÜBİTAK, 111O375. Bursiyer. Kasım 2011-Nisan 2014. 

5.       Sorghum Bran in Meat and Poultry. Texas A&M University. Araştırmacı. Mart 2012-Temmuz 2013. 

6.       Effects of different chilling systems on quality and shelf life of broilers. Texas A&M University. Araştırmacı. Ekim 2011-Şubat 2012. 

7.       PSE tavuk ve hindi etlerinin teknolojik özellikleri ve ileri işlenmiş ürünlerde kullanım olanakları. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 00437.STZ.2009-2. Yardımcı personel. Temmuz 2009-Temmuz 2012.

 8.       Düşük yağlı hamburger üretiminde limon ve havuç lifi kullanım olanağı. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü 09B4343012. Yardımcı araştırmacı. Mayıs 2009 – Kasım 2010. 

9.       Döner üretiminde tumbling uygulaması ve sodyumtripolifosfat kullanımının etkisi. TÜBİTAK, 107O882. Bursiyer. Ocak 2008-Ocak 2009. 

10.   Avrupa ülkelerinde ticari sofralık zeytin ile zeytinyağı üretim teknikleri konusunda eğitim (Training in production techniques of commercial table olive and olive oil types in european countries (TOTE)’’ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türk Ulusal Ajansı) TR/06/A/F/PL2-019. Yararlanıcı. Haziran 2006-Mayıs 2007.

  

EDİTÖR KURULU ÜYELİĞİ

 ·         Gıda/The Journal of Food (Alan editörü) – 2019 – Cilt 44 Sayı 1-6

 

 HAKEMLİKLER

 SCI/SCI-expanded kapsamında indekslenen dergilerde hakemlikler

 [1]   Meat Science – 2017

[2]   Meat Science- 2011

[3]   Food Research International – 2017

[4]   Food Research International – 2014

[5]   Korean Journal for Food Science of Animal Resources – 2015

[6]   Food Science and Technology International – 2014

[7]   Journal of Agricultural Sciences (Tarım Bilimleri Dergisi) - 2014

 

TR Dizin ULAKBİM kapsamında indekslenen dergilerdeki hakemlikler

 [1]   Food and Health - 2018

[2]   Gıda – 2017

[3]   Gıda – 2016

[4]   Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology - 2017