DOÇ.DR. EYÜP DUMAN    
Adı : EYÜP
Soyadı : DUMAN
E-posta : eduman@eng.ankara.edu.tr
Tel : 0 (312) 203 34 99
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
Eğitim
(1993-1997)   Lisans : Ankara Üniversitesi/Fizik Mühendisliği 
(1997-1999)   Y. Lisans: Ankara Üniversitesi/Fizik Mühendisliği 
                         Tez Başlığı: Cu dimer tek kristalinin manyetik ve yapısal özellileri
(2001-2006)   Doktora: Duisburg-Essen Üniversitesi/Fizik Bölümü
                         Tez Başlığı:Fe3C (Sementit) Parçacıklarının INVAR tipi kararsızlıklarının basınca bağımlılığı

Akademik ve Mesleki Deneyim
(2013-          ) Doç. Dr., Ankara Üniversitesi / Fizik Mühendisliği Bölümü 
(2010-2013) Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi / Fizik Mühendisliği Bölümü
(2008-2010) AR-GE Mühendisi, ThyssenKrupp Electrical Steel/AR-GE Bölümü
(2006-2008) PostDoc, Heinrich Heine Üniversitesi Düsseldorf/Fizik Bölümü
(2001-2006) Araştırma Görevlisi, Duisburg-Essen Üniversitesi/Fizik Bölümü
(2000-2001) Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) Araş. Bursu, Duisburg-Essen Üniversitesi/Fizik Bölümü
(2000-2001) Araştırma Görevlisi/Ankara Üniversitesi /Fizik Mühendisliği Bölümü

Proje Deneyimi
Devam Eden Projeler
(2017-) Proje Yürütücüsü, TÜBİTAK 1001 Projesi , Proje No:11R017
(2017-) Proje Yürütücüsü, BAP Araştırma Projesi , Proje No:16B0443008

Tamamlanan Projeler

(2011-2013)    Proje Yürütücüsü, TÜBİTAK 3501 Kariyer Projesi , Proje No:111T257
(2011-2012)    Proje Yürütücüsü, Öğrenci Odaklı BAP projesi, Proje No: 11Ö4343002
(2006-2008) Araştırmacı, AiF Projekt Förderkennzeichen KF 0329501KF, Heinrich Heine Üniversitesi Düsseldorf/Fizik Bölümü
(2005-2006) Araştırmacı, TÜBİTAK WTZ Projesi, Duisburg Essen Üniversitesi
(2001-2006) Araştırmacı, SFB 445 SFB445 „Nanopartikel aus der Gasphase“, Duisburg Essen Üniversitesi

Yabancı Dil
Almanca, İngilizce

Yayın Bilgisi
Yayın Sayısı: 31
Yayınlarına Aldığı Toplam Atıf Sayısı: 1597 (1575’i kendisi dışında) (h-index=13) (Web of Science verilerine göre) 

Yayın Listesi:
1. E. Duman, M .Acet, Y. Elerman, A. Elmali ve E. F. Wassermann, 
 “Magnetic interactions in Pr1-xTbxMn2Ge2”
 J. Magn. Magn. Mater., 238, 11-21 (2002).

2. I. Dincer, Y. Elerman, A. Elmali, H. Ehrenberg, H. Fuess, E. Duman ve M. Acet, “Magnetic phase transition in   PrMn2-xCrxGe2”
J. Magn. Magn. Mater., 248, 268-275 (2002).

3. M. Acet, E. Duman, E. F. Wassermann, L. Mañosa ve Antoni Planes, 
 “Coexisting ferro- and antiferromagnetism in Ni2MnAl Heusler alloys”
 J. Appl. Phys., 92, 3867-3871 (2002).

4. W. Keune, V. E. Kuncser, M. Doi, M. Askin, H. Spies, B. Sahoo, E. Duman, M. Acet, J.S. Jiang ve S. D. Bader, 
“Mössbauer Effect Study of the Fe Spin Structure in Exchange-Bias and Exchange-Spring System”
 J. Phys. D: Appl. Phys., 35, 2352-2358 (2002).

5. Y. Elerman, S. Kervan, E. Duman and M. Acet, 
“Magnetic transitions in Nd1-xDyxMn2Ge2”
 J. Magn. Magn. Mater., 251, 251-259 (2002).

6. L. Mañosa, A. Planes, M. Acet, E. Duman ve E. F. Wassermann, 
“Magnetic properties and martensitic transition in annealed Ni50Mn30Al20”
 J. Appl. Phys., 93, 8498-8500 (2003).

7. J. Marcos, E. Vives, L. Mañosa, M.Acet, E. Duman, M.Morin, V.Novak ve A. Planes, “Disorder-induced critical phenomena in magnetically glassy Cu-Al-Mn alloys”
Physical Review B 67, 224406 (2003).

8. E. Duman, M. Acet, T. Hülser, E. F. Wassermann, B. Rellinghaus, J. P. Itie ve P. Munsch, 
“Large spontaneous magnetostrictive softening below the Curie temperature of Fe3C Invar particles”
 J. Appl. Pyhs.,  96, 5668-5672 (2004).

9. Y. Elerman, I. Dincer, A. Elmali, H. Ehrenberg, H. Fuess, E. Duman ve M. Acet, “Magnetic properties of Pr1-xGdxMn2Ge2”
J. Physics:Condensed Matter, 16, 405-414 (2004).

10. E. Sagiroglu, E. Duman, Y. Elerman ve M. Acet, 
“Ferrimagnetism of Dy(Mn1-xCox)6Sn6”
J. Magn. Magn. Mater., 284, 120-127 (2004).

11. T. Sakai, G. Oomi, E. Duman, M. Acet, K. Saito ve K. Takanashi, 
“Thermal variation of magnetotransport properties of Co/Cu magnetic multilayers”
J. Magn. Magn. Mater., 272-276, E929- E930 (2004).

12. J. Marcos, E. Vives, L. Mañosa, A. Planes, E. Duman ve M. Acet,  
“Criticality in Cu-Al-Mn hysteresis loops”
J. Magn. Magn. Mater., 272-276, E515-E516 (2004).

13. L. Mañosa, A. Planes, M. Acet, E. Duman ve E. F. Wassermann, 
“Magnetic shape memory in Ni-Mn-Ga and Ni-Mn-Al”
J. Magn. Magn. Mater., 272-276, 2090-2092 (2004).

14. V. Kuncser , W. Keune , B. Sahoo , E. Duman , M. Acet , F. Radu , M. Valeanu , O. Crisan ve G. Filoti, 
“Magnetic interactions and spin configuration in FeRh and Fe/FeRh systems”
J. Magn. Magn. Mater., 272-276, 348-350 (2004).
15. E. Duman, M .Acet, I. Dincer, Y. Elerman ve A. Elmali, 
“Universal behavior of magnetic-phase transitions in the Mn sublattice of LaxR1-xMn2Si2 (R: rare earth) compunds”
J. Magn. Magn. Mater., 272-276, 529-530 (2004).

16. O. Cakir, I. Dincer, A. Elmali, E. Duman ve Y. Elerman, 
“Magnetic study of intermetallic Ce1-xTbxMn2Ge2 compounds”
J. Magn. Magn. Mater., 295, 235-240 (2005).

17. A. Elmali, A. Yücel, E. Duman, Z. Özdemir ve Y. Elerman, 
“Investigation of magnetic ordering in ErCo10Mo2−xSix compounds”
J. Alloys and Comp., 402, 25 (2005).

18. A. Elmali, A. Yücel, E. Duman ve Y. Elerman, 
“Magnetic characteristics of ErCo10Mo2-xVx family of compounds”
J. Alloys and Comp., 402, 1 (2005).

19. T.Krenke, E. Duman, M. Acet, E. F. Wassermann, X. Moya, L. Mañosa ve A. Planes, “Inverse magnetocaloric effect in ferromagnetic Ni−Mn−Sn alloys”
Nature Materials, 4, 450-454 (2005).

20. E. Duman, M. Acet, J. P. Itie, F. Baudellet, O. Mathon ve S. Pascarelli, 
“Magnetic instabilities in Fe3C (cementite) particles observed with Fe K-edge x-ray circular dichroism under pressure”

Phys. Rev. Lett. 94, 75502 (2005).


21. V. Salgueirino-Maceira, M. A. Correa-Duarte, E. Duman ve M. Farle, 
“FePt nanocrystals embedded in methylmethacrylate polymers”

J. Magn. Magn. Mater, 299, 467-471, (2006).


22. E. Duman, M. Acet, I. Dincer, A. Elmali ve Y. Elerman, 
“Competing magnetic interactions in rare-earth mangenese silicides and germanides”
J. Magn. Magn. Mater, 309, 40-53 (2007).

23. Ö. Cakir, I. Dincer, E.Duman, T. Krenke,  A. Elmali ve Y. Elerman,
“Magnetic Properties of HoMn6-xFexSn compounds”
J. Alloys and Comp., 441, 19-22 (2007).

24. I. Dincer, Y. Elerman, E. Duman, A. Elmali, H. Ehrenberg ve H. Fuess, 
“The influence of the substitution of Co for Mn on magnetism of the Ho(Mn1-xCox)6Sn6  compounds (0≤x≤0.25)”
J. Magn. Magn. Mater., 313, 204-209 (2007).

25. X. Moya,  Ll. Mañosa, A. Planes, T. Krenke, E. Duman, M. Acet, E. F. Wassermann,
“Calorimetric study of the inverse magnetocaloric effect in ferromagnetic Ni-Mn-Sn”
J. Magn. Magn. Mater., 316, E572-E574 (2007).

26. T. Krenke, E. Duman, M. Acet, E. F. Wassermann, X. Moya, Ll. Mañosa, A. Planes,
E. Suard, Ouladdiaf, B.
”Magnetic superelasticity and inverse magnetocaloric effect in Ni-Mn-In”
Physical Review B75, 104414 (2007).

27. T. Krenke, E. Duman, M. Acet, X. Moya, Ll. Mañosa, A. Planes,
“Effect of Co and Fe on the inverse magnetocaloric properties of Ni-Mn-Sn”
Journal of Applied Physics 102, 033903 (2007).

28. B. Emre, S. Aksoy, M. Acet, E. Duman, J. Lindner, Y. Elerman
“Antiferromagnetic-ferromagnetic crossover in La0.5Pr0.5Mn2Si2 and its consequences on magnetoelastic and magnetocaloric properties”
Physical Review B. 78, 144408 (2008).

29. T. Krenke, S. Aksoy, E. Duman, M. Acet, X. Moya, Ll. Mañosa, A. Planes,
“Hysterreses Effect of Co and Fe on the inverse magnetocaloric properties of Ni-Mn-Sn”
Journal of Applied Physics 108, 043914 (2010).

30. B. Emre, I. Dincer, E. Duman, Y. Elerman
“Thermal and magnetothermal properties of La(0.5)Pr(0.5)Mn(2)Si(2) ” 
Solid State Communications, 151 2004 (2011).

31. E. Duman, M. Acet, T. Krenke, B. Ouladdiaf,E. Suard
“Metamagnetic transition in La0.5Pr0.)Mn2Si2” 
Metalırgical and Materials Transactions A-Physical Metallurgy and Material Science, 48 1512 (2017).

Aldığı Ödüller
(2000) DAAD Araştırma Bursu  (14 ay)

Bilimsel Organizasyonlar
2011     Nano yapılar, nano kaplamalar ve mikro taşıyıcılar çalıştayı organizasyon komitesi üyesi
2010-    Yoğun Madde Fiziği Ankara Seminerleri Danışma Kurulu Üyesi

Uluslararası İşbirlikleri
A.    ÜNİVERSİTELER
•    Duisburg-Essen Üniversitesi, Almanya
      Prof. Dr. Mehmet Acet, Prof. Dr. Eberhard Wassermann
•    Heinrich Heine Düsseldorf Üniversitesi, Almanya
      Prof. Dr. Klaus Schierbaum
•    Christian-Albrechts Üniversitesi, Kiel, Almanya
      Prof. Dr. Jeffrey McCord
•    Helmholtz Zentrum Dresden Rosendorf, Dresden, Almanya
     Prof. Dr. Jürgen Fassbender

B.    ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
•    European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble, Fransa
      Dr. Oliver Mathon
•    Institut of Laue Langevin-ILL, D1B, Fransa-Grenoble
      Prof. Dr. B. Ouladdiaf