PROF.DR. EMEL EMREGÜL    
Adı : EMEL
Soyadı : EMREGÜL
E-posta : eemregul@science.ankara.edu.tr
Tel : 1029
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ