PROF.DR. MURAT EFE    
Adı : MURAT
Soyadı : EFE
E-posta : efe@eng.ankara.edu.tr
Tel : +90 312 2033300 /1810
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Murat Efe

Doğum Tarihi: 29 Nisan 1972

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Elektronik Mühendisliği

Ankara  Üniversitesi

1993

Y. Lisans

Elektronik Mühendisliği

Ankara  Üniversitesi

1994

Doktora

Elektronik Mühendisliği

University of Sussex, İngiltere

1999


Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

Lazerle Aydınlatılmış Hedef Konumu Belirleme ve Hedefe Kilitlenme

Danışman: Doç.Dr. Faruk Özek


Doktora Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Adaptive Approaches to Manoeuvring Target Tracking

Prof.Dr. Derek P. Atherton


Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 Fen Fakültesi, Ankara  Üniversitesi

1993-1999

Dr.Ar.Gör.  

 Fen Fakültesi, Ankara  Üniversitesi

1999-2001

Yrd.Doç.Dr.

 Mühendislik Fakültesi, Ankara  Üniversitesi

2001-2012

Doç.Dr.

 Mühendislik Fakültesi, Ankara  Üniversitesi

2012 - 2017

Prof. Dr.

 Mühendislik Fakültesi, Ankara  Üniversitesi

2017 -


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Gül, N., “Görüntü Yoğunkaştırıcı Tüplü CCD Cihazının Modülasyon Transfer Fonksiyonunun Belirlenmesi ve Sistemin Alt Parametrelerinin Hesaplanması”, Ankara Üniversitesi, 2003.


Yaman, M., “Parazit Yankılı Ortamlarda Çalışan Çoklu Hedef Takibi Algoritmalarının Analizi ve Karşılaştırılması”, Ankara Üniversitesi, 2004.

Soysal, G., “Hedef Takibinde Adaptif Yaklaşımlarla İz Yönetimi”, Ankara Üniversitesi, 2005.


Ersoy, Y., “Bir Seyrüsefer Sisteminin Modellenmesi ve Simulasyonu”, Ankara Üniversitesi, 2006.


Işık, K., “Çoklu Ortam Uygulamaları İçin Servis Kalitesinin Gerçek Zaman Protokolu ile Kontrolu”, Ankara Üniversitesi, 2006.


Ankışhan, H., “Gürültülü Ses Sinyalinin İyileştirilmesinde İkili Kalman Filtre Yaklaşımı”, Ankara Üniversitesi, 2007.


Bozdoğan, A.Ö.,  “Kalman Filtrelemesinde Durum Kısıtları ve Topografik Durum Kısıtlarının Çoklu Hedef Takibinde Uygulanması”, Ankara Üniversitesi, 2008.


Şahin, M., “Füze Döngüde Donanım Testlerinde Kullanılacak Elektro-optik Ölçüm ve Test Sisteminin Geliştirilmesi”, Ankara Üniversitesi, 2008.


Kalcı, K., “Gemi Savunma Sistemlerinde Tehdit Değerlendirme ve Silah Atama Uygulamaları”, Ankara Üniversitesi, 2008.


Gökalp, S.K., “Aktif gürültü giderimi algoritmalarının analizi, gerçekleştirilmesi ve karşılaştırılması”, Ankara Üniversitesi, 2013.


Eldeniz, Y.B. “Küme modlu fiber yükselteçlerin elektronik kontrolü”, Ankara Üniversitesi, 2014.


Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Pakfiliz A.G., “Parazit Yankılı Ortamda Birden Fazla Hedefin Takibi İçin Olasılıksal Bir Takip Algoritmasının Geliştirilmesi”, Ankara Üniversitesi, 2004.


Yıldırım A., “Homojen Olmayan Poisson Süreci Kullanarak Hedef Tespiti”, Ankara Üniversitesi, 2007.


Adıgüzel, T., “Geri beslemeli doğrusallaştırma metoduna dayalı doğrusal olmayan kontrol tasarımı”, Ankara Üniversitesi, 2007.


Gül N., “Kızılötesi Esaslı Aktif Algılama Kullanılarak Işık Olmayan Ortamlarda ICCD ile Görüntü Alınması ve ICCD Analitik MTF’in Çıkarılması”, Ankara Üniversitesi, 2010.


Soysal G., “Multistatik Hedef Takibi Başarım Analizinde Gözlenen Bilgi Matrisi Kullanımı”, Ankara Üniversitesi, 2012.


Tuğaç S., “Hedef Takibi Uygulamalarında Tespit Öncesi İzleme Yöntemi İçin Yeni Yaklaşımlar Geliştirilmesi”, Ankara Üniversitesi, 2013.


Bozdoğan A.Ö., “Çoklu Sensör Çoklu Hedef Takibi için Polinom Zamanlı Algoritma Geliştirilmesi”, Ankara Üniversitesi, 2015.


Ersoy Y., “Otomatik Öğrenme Algoritmaları ile Radara Bilişsellik Kazandırılması”, Ankara Üniversitesi, Devam ediyor.


İdari Görevler :

Bölüm Başkanı – Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2015 – Devam ediyor

 

Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı - Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü   2002-Devam ediyor

 

Müdür – Ankara Üniversitesi Akıllı Sistemler ve Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi 2017 – Devam ediyor

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

IEEE üyeliği

IEEE Aerospace and Electronic Systems Society Üyeliği

IEEE Aerospace and Electronic Systems Society Türkiye Şubesi Başkanlığı

International Society of Information Fusion (ISIF) üyeliği

ISIF Yönetim Kurulu Üyeliği (2014-2016) ve (2017-2019)


Editörlük :

IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems

Associate Editor


Projelerde Yaptığı Görevler:

Proje Başlığı

Türü

Destekleyen Kuruluş ve Sözleşme Numarası

Projedeki Rol / Sorumluluk

Proje Süresi

AKKOR - Fiziksel İmha Algoritmaları Geliştirme – Faz II

ŞİRKET

ASELSAN A.Ş.

Proje Yürütücüsü

21.10.2018-20.10.2019

Radar Kaplama Analizi ve Düzeltme Algoritması Geliştirilmesi

ŞİRKET

ASELSAN A.Ş.

Proje Yürütücüsü

14.10.2018-13.10.2019

AKKOR - Fiziksel İmha Algoritmaları Geliştirme

ŞİRKET

ASELSAN A.Ş.

Proje Yürütücüsü

01.04.2017-30.03.2018

TerraFlite Hassas Konum Belirleme Sistemi Ürünleştirme

ŞİRKET

STM A.Ş.

Proje Yürütücüsü

01.01.2018-31.12.2018

GSM/UMTS Tabanlı Pasif Radar Sistemi Geliştirilmesi

1001 Araştırma

TÜBİTAK

114R081

Proje Yürütücüsü

01.04.2015– 30.10.2017

Deniz Durum Farkındalığı için Algoritmalar

TÜBİTAK/ŞİRKET

ASELSAN A.Ş.’ye ait 1509 Projesi

Proje Yürütücüsü

01.01.2016-31.12.2017

TerraFlite Hassas Konum Belirleme Sistemi Ürünleştirme

ŞİRKET

STM A.Ş.

Proje Yürütücüsü

01.07.2016-31.12.2017

Mobil İletişim Sinyalleri Temeline Dayanan Pasif Radar Sistemi Demostrasyonu

BAP

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi

14B0443002

Araştırmacı

25.06.2014– 24.06.2016

Hava Aracı Hassas Konum Bilgisi Hesaplama Algoritması Geliştirilmesi

TÜBİTAK/ŞİRKET

STM A.Ş.’ye ait

1120332 nolu 1511 projesi

Proje Yürütücüsü

01.04.2013– 31.10.2014

Turbo Jet Motoru Test Düzenekleri Otomasyonu ve Alternatör Tasarımı

ŞİRKET

Kale Havacılık A.Ş.

 

Proje Yürütücüsü

16.01.2013– 30.09.2013

Çoklu Hava Unsurları İçin Görev Planlaması ve Optimizasyonu

SANTEZ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – HAVELSAN A.Ş.

01052.STZ.2011-2

Araştırmacı

01.01.2012– 28.02.2013

Grafik İşlemci Birimleri Üzerinde Görev Atama Problemlerinin Çözümü

SANTEZ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – HAVELSAN A.Ş.

01568.STZ.2012-2

Araştırmacı

01.04.2013– 01.11.2014

RF Sisteleri Tarafından Alınan Yön Ölçümlerinin Doğruluğunun İyileştirilmesi Algoritmalarının  Geliştirilmesi

ŞİRKET

ASELSAN A.Ş.

 

Proje Yürütücüsü

01.04.2012– 30.09.2012

Hedef Takip Algoritmalarının Pasif Radarlarda Başarım Analizi

BAP

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi

08B4343001

Proje Yürütücüsü

01.01.2008– 31.12.2010

Radar Video Plot Çıkarım Algoritmaları Geliştirilmesi

ŞİRKET

ESDAŞ A.Ş.

Proje Yürütücüsü

01.03.2006– 30.06.2007

Hava Savunma Radarı İçin Hedef Takip Algoritmaları Geliştirilmesi

ŞİRKET

ASELSAN A.Ş.

Proje Yürütücüsü

01.07.2002– 31.08.2004

Laser Arayıcı Laboratuar Prototipi Geliştirilmesi

ŞİRKET

ROKETSAN A.Ş.

Araştırmacı

01.04.2002– 30.03.2004

Developing an Improved Performance Probabilistic Multihypothesis Tracker (PMHT) For Tracking Target(s) in Clutter

DESTEK

NATO - RTO

T - 128

Proje Yürütücüsü

01.01.2001– 31.12.2002

Double-ended Transmitter Tracking For Free space Optical Communication Between Mobile Terminals

DESTEK

BRITISH COUNCIL

Proje Yürütücüsü

01.01.2002– 31.12.2002

Free Space Optical Communication Between Mobile Terminals

DESTEK

NATO - RTO

T - 121

Araştırmacı

01.01.2001– 31.12.2001

Çoklu Hedef Takibi ve İz Yönetimi

ŞİRKET

OPTİMAL A.Ş.

 

Proje Yürütücüsü

01.06.2001– 31.12.2001

Centralized Multi-Radar Tracking

Post Doktora

İsviçre Savunma Bakanlığı

Araştırmacı

1.11.1998-30.05.2000


ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

 1. Li, S., Cheng, Y., Tharmarasa, R., Efe, M., Jessemi-Zargami, R., Brookes, D. and Kirubarajan, T., “3-D Tracking of Air Targets Using a Single 2-D Radar”, Signal Processing, Yayına kabul edildi, (2019).

 2. Gao, Y.,Yong, L.,Tharmarasa, M.,  Kirubarajan, T., Efe, M. and Sarikaya, B., “GP-PDA Filter for Extended Target Tracking with Measurement Uncertainty”. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 55, No: 4, 1725-1742, (2019). (SCI)

   

 3. Bozdogan A. O., Streit R. L. and Efe, M., “Reduced Palm intensity for track extraction”.   IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 52, No: 5, 2376 – 2396, (2016). (SCI)

   

 4. Baser E, Kirubarajan, T., Efe, M. and Balaji, B., “A Novel Joint Multitarget Estimator for Multi-Bernoulli Models” IEEE Transactions on Signal Processing, 64, No: 19, 5038-5051, (2016). (SCI)

 

 1. Baser, E., Kirubarajan, T., Efe, M. and Balaji, B., “Improved multi-target multi-Bernouilli Filter with Modeling of Spurious Targets”  IET Radar, Sonar & Navigation, 10, No: 2, 285-298, (2016). (SCI)

   

 2. Baser, E., McDonald, M., Kirubarajan, T. and Efe, M., “A Joint Multitarget Estimator for the Joint Target Detection and Tracking Filter” IEEE Transactions on Signal Processing VOL. 63, NO. 15, 3857-3871, (2015). (SCI)

   

 3. Tugac, S. and Efe, M., “Continuous Wavelet Transform and Hidden Markov Model Based Target Detection” Radioengineering 23, No. 1, 96-103 (2014). (SCI)

   

 4. Soysal, G., Efe, M. and Streit, R.L., “Utilization of OIM for Measurement Selection in Multistatic Target Tracking” Radioengineering 23, No: 1, 111-120, (2014). (SCI)

   

 5. Tugac, S. and Efe, M., “Radar Target Detection Using Hidden Markov Models” Progress In Electromagnetics Research B, 44, 241-259, (2012)

   

 6. Kalaycıoğlu, H., Eldeniz, Y. B., Akçaalan, Ö., Yavaş, S., Gürel, K., Efe, M. and Ilday, F. Ö., “1 mJ pulse bursts from a Yb-doped fiber amplifier” OPTICS LETTERS  37, No: 13, 2586 – 2588 (2012). (SCI)

   

 7. Bozdogan, A. O., Efe, M., “Improved Assignment With Ant Colony Optimization for Multi-Target Tracking” Expert Systems with Applications 38, No:8, 9172-9178, (2011). (SCI)

   

 8. Bozdogan, A. O., Yilmaz, A. E. and Efe, M., “Performance Analysis of Swarm Optimization Approaches for the Generalized Assignment Problem in Multi-Target Tracking Applications” Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences 18, No. 6, 1059-1076, (2010). (SCI)

   

 9. Kural, F., Arikan, F., Arikan, O. and Efe, M., “Performance Evaluation of Track Association and Maintenance for a MFPAR with Doppler Velocity Measurements”, Progress In Electromagnetics Research, 108, 249-275, (2010). (SCI)

   

 10. Ozbek, L., Efe, M., Babacan, E.K. and Yazihan, N., “Online Estimation of Capillary Permeability Contrast Agent Concentration in Rat Tumors” Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 39, No. 2, 283-293, (2010). (SCI)

   

 11. Soysal, G. and Efe, M., “Kalman Filter Aided Cooperative Optical Beam Tracking” Radioengineering 19, No. 2, 242-248, (2010). (SCI)

   

 12. Akbulut, A., Ilgin, H.A. and Efe, M., “Adaptive Bit Rate Video Streaming Through an RF/Free Space Optical Laser Link” Radioengineering 19, No. 2, 271-277, (2010). (SCI)

 13. Ozbek, L., Efe, M., Cengiz, B., Temucin, C. and Ozturk, F., “Decomposition of Motor Unit Firing Pattern Using Kalman Filtering”, G.U. Journal of Science, 23, No:2, 155-162, (2010). 

 14. Babacan, E.K., Ozbek, L. and Efe, M., “Stochastic Stability of the Discrete-Time Constrained Extended Kalman Filter”, Turk. J. Elec. Eng. & Comp. Sci., 18, No:2, 211-223, (2010). (SCI)

 15. Gul, N. and Efe, M., “Improved Analytical Modulation Transfer Function for Image Intensified Charge Coupled Devices”, Turk. J. Elec. Eng. & Comp. Sci., 18, No:1, 71-81, (2010). (SCI)

 16. Kural, F., Arikan, F., Arikan, O. and Efe, M., “Performance Evaluation of the Sequential Track Initiation Schemes with 3D Position and Doppler Velocity Measurements”, Progress In Electromagnetics Research B, 18, 121-148, (2009).

 17. Babacan, E.K., Ozbek, L. ve Efe, M., “Stability of the Extended Kalman Filter When the States are Constrained” IEEE Transactions on Automatic Control, 53, No. 11, 2707-2711 (2008). (SCI)

 18. Yildirim, A., Efe, M. ve Ozdemir, A.K., “An Alternative Model for Target Position Estimation in Radar Processors” IEEE Signal Processing Letters, 14, No. 8, 549-552, (2007). (SCI)

 19. Soysal, G. ve Efe, M., “Performance Comparison of Tracking Algorithms for a Ground Based Radar” Communications, Series A2-A3: Physics, Engineering Physics, Electronics Engineering and Astronomy, 51, No. 1, 1-16 (2007).

 20. Ersoy, Y. ve Efe, M., “Fused and Adaptive Modified Wave Estimators for Navigation Systems” Communications, Series A2-A3: Physics, Engineering Physics, Electronics Engineering and Astronomy, 51, No. 1, 17-30 (2007).

 21. Efe, M., Ruan, Y. ve Willett, P., “Probabilistic Multi-Hypothesis Tracker: Addressing Some Basic İssues”, IEE Proc. Radar, Sonar and Navigation 151, No. 4, 189-196, (2004). (SCI)

 22. Ozbek, L. ve Efe, M., “An Adaptive Kalman Filter With Application to Compartment Models”, Communication in Statistics: Simulation and Computation, 33, Issue 1, 145-158, (2004). (SCI)

 23. Efe, M. ve Ozbek, L., “Fading Kalman Filter For Manoeuvring Target Tracking”, Journal of the Turkish Statistical Association, 2, No 3, 193-206, (1999).

 24. Ozek, F. ve Efe, M., “Reduction of Ambient Light Effect on Ecartometry for a Laser Illuminated Target”, Measurement Science and Technology, 9, 1638-1640, (1998). (SCI)


  B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 1. Satar, B., Ersoy, Y., Soysal, G., and Efe, M., “A Do It Yourself Mobile Communications Signal Based Passive Radar”. Proc. 21st Int. Conference on Information Fusion, Cambridge, 2018.

   

 2. Sarikaya, T.B., Soysal, G., Efe, M., Sobaci, E. and Kirubarajan, T. “Sea-Land Classification using Radar Clutter Statistics for Shore-based Surveillance Radars”, Proc. International Conference on Radar Systems, Belfast, 2017.

   

 3. Bozdogan A. O. and Efe M. “The notched probabilistic data association filter”, Proc. 19th Int. Conference on Information Fusion, Heidelberg, 2016.

   

 4. Orduyilmaz A., Kara G., Serin M., Yildirim A., Gurbuz A. C., Efe M. “Real-time pulse compression radar waveform generation and digital matched filtering” IEEE International Radar Conference (RadarCon), pp. 426 – 431, 2015.

   

 5. Soysal, G., Ersoy, Y., Efe, M., Kurtoglu, H., Cak, S. “Terrain aided flight solution: TerraFlite” 27th International Technical Meeting of the Satellite Division of the Institute of Navigation, ION GNSS, pp. 2183-2190, 2014.

 6. Bozdogan, A. O., Efe, M.. and, Streit, R. “A New Heuristic for Multisensor PHD Filter” Proc. 17th Int. Conference on Information Fusion, Salamanca, 2014.

 7. Baser, E., Kirubarajan, T. and Efe, M., “Improved MeMBer Filter with Modeling of Spurious Targets” Proc. 16th Int. Conference on Information Fusion, 1243-1250, Istanbul, 2013.

 8. Bozdogan, A. O., Efe, M.. and, Streit, R. “Reduced Palm Intensity for Track Extraction” Proc. 16th Int. Conference on Information Fusion, 1243-1250, Istanbul, 2013.

 9. Baser, E and Efe, M., “A Novel Auxiliary Particle Filter” Proc. 15th Int. Conference on Information Fusion, Singapore, 165 – 172, 2012.

 10. Soysal G. ve Efe, M., “Data Fusion in a Multistatic Radar Network Using Covariance Intersection and Particle Filtering” Proc. 14th Int. Conference on Information Fusion, Chicago, 2011.

 11. Basbilen, K., Efe, M., Zorba, O., “Modelling evaporation duct effect in radar simulation” International Conference on Harbour, Maritime and Multimodal Logistics Modelling and Simulation, 2011.

 12. Tugac S., and Efe, M., “Hidden Markov Based Target Detection” Proc. 13th Int. Conference on Information Fusion, Edinburgh, 2010.

 13. Ceylan S., and Efe, M., “Performance of Amplitude Information PMHT Algorithm for Underwater Target Tracking”  Proc. European Conference on Underwater Acoustics (ECUA), Istanbul, 2010.

 14. Soysal G., Bozdogan, A. O. and Efe, M., “Information analysis in passive radar networks for target tracking” Proc. 12th Int. Conference on Information Fusion, 1115-1122, Seattle, 2009.

 15. Bozdogan, A. O., Soysal G. and Efe, M., “Multistatic tracking using bistatic range - Range rate measurements” Proc. 12th Int. Conference on Information Fusion, 2107-2113, Seattle, 2009.

 16. Bozdogan, A. O., Yilmaz, A. E., Efe, M., “Application of Swarm Optimization Methods to the Generalized Assignment Problem for Multi-Target Tracking”, Proc. Int. Symp. on Innov. in Intel. Syst. and App. (INISTA), 305-309, Trabzon, 2009.

 17. Bozdogan, A. and Efe, M., “Ant Colony Optimization Heuristic for the Multidimensional Assignment Problem in Target Tracking” Proc. IEEE Radar Conference, Rome, 2008.

 18. Yildirim, A. ve Efe, M., “A MAP Estimator for Target Position Estimation in High Resolution Radars” Proc. IEEE Radar Conference, Rome, 2008.

 19. Gul, N., Efe, M. ve Larochelle, V., “Development of the optical transfer function (OTF) for image intensified ccd, particularly with otf of image intensifier tubes (IIT)” Proc. 25th IEEE Convention of Electrical and Electronics Engineers in Israel, Israel, 2008.

 20. Ersoy, Y. ve Efe, M., “Fused and Adaptive Modified Wave Estimators For Navigation Systems” Proc. 9th Int. Conference on Information Fusion, Florence, 2006.

 21. Soysal G. ve Efe, M., “Performance Comparison of Tracking Algorithms for a Ground Based Radar ”, Proc. The IEE Conference on Target Tracking: Algorithms and Applications, 41-46, Birmingham, 2006.

 22. Kural, F., Arikan, F., Arikan O. ve Efe, M., “Incorporating Doppler Velocity Measurement For Track Initiation and Maintenance”, Proc. The IEE Conference on Target Tracking: Algorithms and Applications, 109-114, Birmingham, 2006.

 23. Yildirim, A., Efe, M. ve Ozdemir, A.K., “Peak Picking Errors in Radar Detectors”, Proc. IEEE Internatıonal Conference on Signal Processing and Information Technology, 136-140, Athens, 2005.

 24. Efe, M., Yilmaz, A.E., ve Donmez Dura, O., “Data Fusion for a Surveillance System: Addressing Some Practical Issues”, Proc. International Conference on Systems Engineering, 342-347, Las Vegas, 2005.

 25. Pakfiliz, A. G. ve Efe, M., “Multitarget Tracking in Clutter with Histogram Probabilistic Multi-Hyphothesis Tracker”, Proc. International Conference on Systems Engineering, 137-142, Las Vegas, 2005.

 26. Akbulut, A., Efe, M., Ceylan, A.M., Ari, F., Telatar, Z., İlk, H.G. ve Tugac, S., “An Experimental Hybrid FSO/RF Communication System”, Proc. IASTED International Conference on Communication Systems and Networks, 406-411, Benalmadena, 2003.

 27. Efe, M., Ari, F., Ozek, F., Atherton, D.P. ve Ali, F., “Double-ended Optical Beam Tracking”, Proc. International Conference on Control Applications, 1121-1226, Istanbul, 2003.

 28. Efe, M., Ruan, Y. ve Willet, P., “The Pedestrian PMHT”, Proc. The 5th International Conference on Information Fusion, 838-845, Annapolis, 2002.

 29. Efe, M., Bonvin, D. Ve Brog, P. “Data Association in Clutter with an Adaptive Filter”, Proc. The 5th International Conference on Information Fusion, 1243-1248, Annapolis, 2002.

 30. Efe, M., Bather, J.A. ve Atherton, D.P., “An Adaptive Kalman Filter With Sequential Rescaling of Process Noise”, Proc. American Control Conference, 3913-3917, San Diego, 1999.

 31. Efe, M., “The Use of Adaptive Approaches in Manoeuvring Target Tracking”, Proc. Digital Battlefield, TAFF&AFCEA TÜRKİYE International Seminar, 155-169, Ankara, 1999.

 32. Efe, M. ve Atherton, D.P., “Maneuvering Target Tracking With an Adaptive Kalman Filter”, Proc. Conference on Decision and Control, 737-742, Tampa, 1998.

 33. Efe, M., Atherton, D.P. ve Bather. J.A., “Adaptive Kalman Filters for Manoeuvring Target Tracking”, Proc. IEE Colloquium on Target Tracking and Data Fusion, 4/1-7, Birmingham, 1998

 34. Efe, M. ve Atherton, D.P., “A Tracking Algorithm for Both Highly Maneuvering and Nonmaneuvering Targets”, Proc. Conference on Decision and Control, 3150-3155, San Diego, 1997.

 35. Efe, M. ve Atherton, D.P., “The IMM Approach to the Fault Detection Problem”, Proc. 11th IFAC Symposium on System Identification, 625-630, Fukuoka, 1997.

 36. Efe, M. ve Atherton, D.P., “Manoeuvring Target Tracking Using Adaptive Turn Rate Models in the Interacting Multiple Model Algorithm”, Proc. Conference on Decision and Control, 3151-3156, Kobe, 199

 37. Efe, M. ve Atherton, D.P., “Adaptive Beam Pointing of a Phased Array Radar Using the AIMM Algorithm”, Proc. IEE Colloquium on Target Tracking and Data Fusion, 11/1-8, Malvern, 1996.


 38. C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 1.          Efe, M., “An Adaptive Filter For Tracking Targets In Clutter”, Multisensor Fusion, ed. A.K.Hyder, E.Sahbazian and E.Waltz, 573-580, Kluwer Academic Publishers, 2002.

   

 2.          Ozbek, L. ve Efe, M., “Online Estimation of the State and the Parameters in Compartmental Models Using Extended Kalman Filter”, Nonlinear Dynamics in the Life and Social Sciences, ed. W.H. Sulis and I. Trofimova, 262-271, IOS Press, 2001.

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Bu grupta yapılmış bir yayın bulunmamaktadır

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

 1.           Orduyilmaz A., Kara G., Serin M., Yildirim A. ve  Efe M. “Overlap-Add Yöntemi Kullanılarak Frekans Alanında FPGA Tabanlı Uyumlu Filtre Uygulaması” 22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, s. 1279 – 1282, 2014.

              

 2.           Ersoy, Y., Efe, M and Nakiboglu, B., “C4.5 Sınıflandırma Algoritması ileÇoklu Hipotez Hedef İzleme Algoritmasının İyileştirilmesi”, 20. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2012.

   

 3.          Eldeniz, Y. B., Yavaş, S., Gürel, K., Kalaycıoğlu, H., Efe, M. ve Ilday, F. Ö., “İsteğe Bağlı Elektronik Atım Seçimi ve Atım Dizini Sentezi” FOTONİK 2012, Kocaeli.

   

 4.             Ankışhan, H., ve Efe, M., “Eşzamanlı Konum Belirleme ve Harita Oluşturmada Ayarlanabilir Bulanık Mantık Destekli Kalman Filtre Yaklaşımı”, 19. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 266-270, Antalya, 2011.       

   

 5.           Akbulut A., Ilgın, H.A. ve Efe, M., “RF/SOO Laser Link Üzerinden Değişken Bit Hızlı Video İletimi”, 19. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 315-318, Antalya, 2011.

   

 6.           İnce Ö., Efe, M., ve Arıkan O., “Parçacık Sürü Optimizasyonu İle Dağıtık Tespit”, 19. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 586-589, Antalya, 2011.

   

 7.         Soysal, G. ve Efe, M., “Multistatik Radar Ağında Gözlenen Bilginin İncelenmesi”, 18. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 808-811, Diyarbakır, 2010.

   

 8.          Bozdoğan, Ö., Efe, M., “Çoklu Bistatik Menzil ve Menzil Oranı Ölçümlerini Kullanarak Çok Boyutlu Atama Algoritması ile İz Başlatma”, 18. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 435-438, Diyarbakır, 2010.

   

 9. Ceylan, S. ve Efe, M., “Sualtı Hedef Takibinde Genlik Bilgili PMHT Hedef Takip Algoritması Başarımı”, 18. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 455-458, Diyarbakır, 2010.

 10. Ceylan, S. ve Efe, M., “Sualtı Hedef Takibinde Histogram PMHT Hedef Takip Algoritması Başarımı”, 18. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 871-874, Diyarbakır, 2010.

   

 11.   Tuğac, S. Ve Efe, M., “Tespit Öncesi İzleme İçin Saklı Markov Model Tabanlı Hedef Tespiti”, 18. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 554-557, Diyarbakır, 2010.

   

 12.   Ankışhan, H., Efe, M. ve Özbek, L. “Renkli Gürültülü Ses Sinyali İyileştirlmesine İkili Kalman Filtre Yaklaşımı”, 18. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 633-636, Diyarbakır, 2010.

   

 13.   Ceylan, S. ve Efe, M., “Sualtı Hedef Takibinde PMHT Tabanlı Hedef Takip Algoritmalarının Performansı”, 17. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2009.

   

 14.           Bozdoğan, Ö., Efe, M. ve Yılmaz, A.E., “Genel Atama Probleminde Koloni Optimizasyonu Yaklaşımları”, 15. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Eskişehir, 2007.

   

 15.           Bozdoğan, Ö. ve Efe, M., “Topografik Durum Kısıtlarının Karasal Hedef Takibine Uygulanması”, 15. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Eskişehir, 2007.

   

 16.           Soysal, G. ve Efe, M., “Manevralı Hedeflerin Takibi için Bir Uyarlamaı Kalman Filtre” 14. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2006.

   

 17.           Ersoy, Y. ve Efe, M., “Adaptif Geliştirilmiş Dalga Kestiricisi” 14. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2006.

   

 18.           Şahin, M., Yıldız, Ö., Efe, M., “Çok Fonksiyonlu Elektronik Faz Dizili Hava Radar Modellemesi” 14. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2006.

   

 19.           Kayakesen, M.E., Yıldız, Ö. ve Efe, M., “Çok Fonksiyonlu Faz Dizili Hava Radarlarinin IFF Kabiliyetinin Modellenmesi” 14. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, 2006.

 20.           Özbek, L., Efe, M., Yazıhan, N. ve Köksal, E., “Tümör Hücrelerinin Kılcal Damarlardan Geçirgenliğinin Online Tahmini” 5. İstatistik Günleri Sempozyumu, Antalya, 2006.

 21.           Pakfiliz, A.G. ve Efe, M., “Parazit Yankılı Ortamda Çoklu Hedef Takibi İçin Farklı Bir Yaklaşım”, 13. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 587-590, Kayseri 2005.

 22.  Yaman, M. Ve Efe, M., “Çok Fonksiyonlu Radarlarda Çoklu Hedef Takibi Simulasyonu”, 12. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 587-590, Kuşadası, 2004.

 23.  Kök, E.H., Yılmaz, A.E., Yıldız, Ö., Efe, M., ve Özel, R.M., “Heterojen Radarlardan Gelen İzlerin Birleştirilmesi: Pratik Problemler ve Cozümleri”, 12. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 37-40, Kuşadası, 2004.

 24. Kök, E.H., Yılmaz, A.E., Yıldız, Ö., Efe, M., ve Özel, R.M., “Dağınık Konuşlandırılmış Sensör İzlerinin Birleştirilmesinde Kayıtlanma Problemleri ve Cözümleri”, 12. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 755-758, Kuşadası, 2004.

 25. Gül, N. ve Efe, M., “İnsan Gözü, ICCD, CCD Kamera ve Gece Görüş Cihazlarının Kıyaslanması ve MTF İyileştirmesi”, 5. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalışma Toplantısı, Ankara, 2003

 26. Pakfiliz, A.G., Efe, M., Ruan, Y. ve Willett, P., “Olasılıksal Çoklu Hipotez İzleyicisi Hedef Takibi Algoritmasında Genlik Bilgisinin Kullanılması”, 10. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 617-622, Pamukkale, 2002.

 27. Efe, M. ve Özbek, L., “Parazit Yankıların Oluğu Ortamda Hedef Takibi İçin Bir Adaptif Filtre”, 9. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 273-278, Gazimağusa, 2001.