ARŞ. GÖR. ELİF AKISKA    
Adı : ELİF
Soyadı : AKISKA
E-posta : egunen@eng.ankara.edu.tr
Tel : 3122033365
Ünvan : ARŞ. GÖR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/elif-akiska
Kişisel Akademik Bilgiler

Kişisel Bilgiler

 Doğum tarihi ve yer : 17. 06. 1980, Ankara, Türkiye

 Medeni durumu : Evli

Telefon : (+90312) 2033365

E-posta : egunen@eng.ankara.edu.tr

 Eğitim :

                         Ankara Universitesi, Ankara, Turkiye

·         Ph.D. Jeoloji Mühendisliği Bölümü (2004-2011)

·         M.Sc. Jeoloji Mühendisliği Bölümü (2002-2004)

·         B.Sc. Jeoloji Mühendisliği Bölümü (1998-2002)

Deneyim :

 Araştırma Görevlisi: Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Müh. Bölümü (2002-güncel)

 Yabancı diller :

 ·         İngilizce ( UDS: 81,25/100)

·         Almanca (başlangıç-orta seviyede)

Yayınlar:

Günen, E
., 2003. Bor ve Bor Tuzları. Mavi Gezegen Dergisi, sayı: 8. 12-18.

Günen, E., 2004. Giysili Taneler. Mavi Gezegen Dergisi, sayı: 9.

Günen, E. and Varol, B. 2004. Electron Microscopic Interpretation of the Borate-Bearing Claystone in the BigadicTertiary Basin, II. International Boron Symposium, 253-262.

Günen, E. and Varol, B. 2004. Bigadiç Neojen Havzasında Sedimantasyonla Yaşıt Tektonik Yapılar, Evaporit ve Tuzlar Semineri, 317-328.

Günen, E. ve Sayılı, S. 2006. Hapsolan Sıvılar, Sıvı Kapanımlar, JMO Mavi Gezegen Dergisi, 13, 37-40.

Günen, E. 2006. Kırmızı Tortullar, JMO Mavi Gezegen Dergisi,  13, 9-14.

Günen, E. and Varol, B. 2010. Petrographic and Sedimentological Studies of the Coal-Bearing Neogene Units (Sinanpaş-Afyon), Central Turkey, VII. International Symposium on the Eastern Mediterranean Geology, 68.

Günen, E. and Varol, B. 2010. Volcaniclastic-dominated Lake Deposits, Afyon-Sandıklı Region Central-Western Anatolia Turkey, European Geosciences Union General Assembly, 426.

Akıska Günen, E. and Varol, B. 2012. Evaporitler, Kuvaterner Bilimi, 361-388.

Akıska Günen, E. and Varol, B. 2012. Volcaniclastic deposits in the Afyon-Sinanpaşa Neogene Basin, Central-Western Anatolia Turkey, IESCA, 33.