PROF.DR. ERDOĞAN GÜNEŞ    
Adı : ERDOĞAN
Soyadı : GÜNEŞ
E-posta : egunes@agri.ankara.edu.tr
Tel : +90 (312)5961486
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/erdogan-gunes
Kişisel Akademik Bilgiler


Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi Bölümü 06110 Dışkapı/ANKARA/TURKİYE

Faks     :

+90 (312) 318 53 60

Doğum Tarihi ve Yeri : 25/06/1967 - Gaziantep

Bilim dalı    : Tarım İşletmeciliği

Yabancı Dil : İngilizce, Almanca (Temel Düzeyde)

Uzmanlık Alanları   :Tarım işletmeciliği, Tarımsal sanayii, Gıda Ekonomisi ve işletmeciliği, Tarım İşletmelerinin Finansmanı ve Proje Hazırlama

Eğitim ve Akademik Deneyimi

Researcher

Prof. Dr.

2015-2016

2012

ABD Ithaca College School Of Business

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Doç. Dr.

2006

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
“Tarım İşletmelerinde Kredi taleplerinin Doğrusal Programlama Yöntemiyle Belirlenmesi “Kırşehir İli Merkez İlçesi Tarım İşletmeleri Araştırması”

Dr.

1999

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
“Bursa İlinde Sanayie Yönelik Sözleşmeli Sebze Üreten Tarım İşletmelerinin ve Sebze İşleme Sanayinin Ekonomik Analizi”

Yüksek

Lisans

1993

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü “Çukurova’da Pamuk Üretimi, Üretim Maliyeti, Fiyat Oluşumu ve Pazarlaması Üzerine Bir Araştırma”

Araştırma 

Görevlisi  

1991

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Lisans

1989

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Verdiği Lisans Dersleri: Genel Ekonomi, Tarım Ekonomisi ve İşletmecilik, Gıda Sanayi İşletmeciliği, Tarım İşletmelerinin Finansmanı, Gıda Ekonomisi ve İşletmeciliği, Tarımsal Kıymet Takdiri ve Bilirkişilik, Girişimcilik 

Verdiği Lisansüstü Dersler: Tarıma Dayalı Sanayi Ekonomisi ve İşletmeciliği, Tarımsal İşletmelerde Finansal Uygulamalar, Tarımda İşletme Yönetimi ve Organizasyonu