ARŞ.GÖR. EMRE İNAK    
Adı : EMRE
Soyadı : İNAK
E-posta : emreinak1@gmail.com
Tel : 0312 596 10 19
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : BİTKİ KORUMA
Kişisel Akademik Bilgiler
Lise: Ankara Anadolu Lisesi (2004-2008)

Lisans: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma (2008-2012)

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Entomoloji A.B.D (2014-2017)
                         Tez Konusu: Ankara ili bağ alanlarındaki akar türlerinin belirlenmesi

Doktora: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Entomoloji A.B.D (2017- ...)

Çalışma alanları: Akaroloji


Yayınlar
Noei, J., Inak, E., Çobanoğlu, S.,  Saboori, A. 2018. A new species of Lassenia (Acari: Tanaupodidae) from TurkeyPersian Journal of Acarology7(4): 345-352.

İnak, E., ve Çobanoğlu, S. 2018. Determination of Mite Species on Vineyards of Ankara,TURKEY. Fresenius Environmental Bulletin,27(2): 1232-1239.1


Ozdemir E., İnak E., 2018. Adli Entomolojide DNA ve Entomotoksikoloji. Adli Bilimler Dergisi, 17(4): 37-43.

İnak, E. ve Çobanoğlu, S. 2017. Toprak Akarları (Acari: Oribatida) ve EkotoksikolojiMustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2): 89-96 

İnak, E. ve Çobanoğlu, S. 2016. Akarisitler ve Etki Mekanizmaları. Türkiye Entomoloji Bülteni, 6(4), 371-382.

Diğer

Ozdemir E.İnak E., 2018. Adli Entomoloji ve DNA Temelli Yaklaşımlar: Böcekler yalan söylemez.  Bilim ve Ütopya. Haziran 2018, Sayı 288, Yıl: 24. 

Tebliğler

Xue, W., İnak, E., Snoek, S., Dermauw, W., Van Leeuwen, T., 2018. Abamectin and milbemectin resistance in European populations of the two-spotted spider mite, Tetranychus urticae. XV International Congress of Acarology.2-8 September, Antalya-Turkey (Oral presentation).

Alpkent, Y.N, Yılmaz, A., Ay, R., Ulusoy, S., Yavuz, Z., İnak, E., Coşkun, B., Atış, A.E, 2018. The resistance levels to some acaricides of Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) collected from vegetable greenhouses in Antalya Province, Turkey. XV International Congress of Acarology.2-8 September, Antalya-Turkey (Oral presentation)

İnak, E., Çobanoğlu, S., 2018. Registered acaricides in Turkey XV International Congress of Acarology.2-8 September, Antalya-Turkey.

Gök N., İnak, E.Çobanoğlu, S., 2018. Metabolism of xenobiotics in mites XV International Congress of Acarology.2-8 September, Antalya-Turkey.

Alpkent, Y.N., Ulusoy, S., İnak, E.,Çoşkun, B., Atış, A.E. 2018. Effects of some plant extracts on the adults of Tetranychus urticae (koch, 1836) (Acarina: Tetranychidae) in invitro conditions. International Agricultural Science Congress. 9-12 May Van- Turkey (Oral presentation).

Alpkent, Y.N., İnak, E., Çoşkun, B., Atış, A.E., Ulusoy, E. 2018. The acaricide effect on larvae of Tetranychus urticae (koch, 1836) (Acarina: Tetranychidae) on different plant extracts. International Agricultural Science Congress. 9-12 May Van- Turkey.

Alpkent, Y.N., Atış, A.E., Çoşkun, B., İnak, E., Ulusoy, E., Çağırgan, O. 2018. Investigations about entomopathogenic fungi space Metarhizium anisopliae (metchnikoff) sorokin (Ascomycota: Hypocreales: Clavicipitaceae) that could be use for managing honey bee parasite Varroa destructor anderson and trueman (Parasitiformes: Varroidae)’s damageInternational Agricultural Science Congress. 9-12 May Van- Turkey.

İnak, E., Alpkent, Y.N. 2018. ABC transporters and their role in insecticide resistance. International Agricultural Science Congress. 9-12 May Van- Turkey.

Özdemir, E., İnak, E., Alpkent, Y.N. 2018. Crispr/cas9 and pest control. International Agricultural Science Congress. 9-12 May Van- Turkey.

Türkmen, N. and İnak, E. 2018. Endocrine Disruptor Pesticide Residues in Milk and Dairy Products. 1st International Congress on Environment and Animal Health: Linking Endocrine Disrupters, Epigenetics, Biotechnology for Cancer in Animals. 6-8 April Ankara- Turkey (Oral presentation).

İnak, E. ve Çobanoğlu, S. 2017. Mite Biodiversity on Vineyards of Ankara. The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity. 5-8 July Minsk-Belarus.

İnak, E. ve Çobanoğlu, S. 2017. Mite Species on Litters in Ankara Vineyards. The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity. 5-8 July Minsk-Belarus.

İnak, E. and Çobanoğlu, S. 2016. Crime Scene Investigation: Mites. 2nd International Congress of Forensic Toxicology. 26-30 May Ankara-Turkey.

İnak, E. and Çobanoğlu, S. 2016. Mites Species (Acari : Phytoseiidae) On Vineyards Of Turkey. 8th Symposium of the European Association of the Acarologist. 11-15 July Valencia- Spain.

İnak, E. ve Çobanoğlu, S. 2016. Ankara İli Bağ Alanlarındaki Fitofag Akarlar. Uluslararası Katılımlı VI. Bitki Koruma Kongresi. 5-8 Eylül Konya- Türkiye.

İnak, E. and  Çobanoğlu, S. 2015. A new age in development of insectides. XVIII. International Plant Protection Congress. 24-27 August, Berlin-Germany.

Projeler

Kastamonu Orman Alanlarındaki  Kabukböceği (Coleoptera: Scolytidae) Türlerinde  Bulunan  Akar ve  Nematod Türlerinin Belirlenmesi - Kastamonu Üniversitesi BAP (2018-2020) (Araştırıcı)

Ülkemiz Önemli Çilek Yetiştiricilik Alanlarındaki İki Noktalı Kırmızı Örümcek [Tetranychus urticae Koch, (Acari: Tetranychidae)] Popülasyonlarına Karşı Bazı Akarisit ve Sinerjistlerin Etkilerinin Belirlenmesi ve Direncin Moleküler Karakterizasyonu - Ankara Üniversitesi BAP (2018-2020) (Araştırıcı)

Ankara İli Bağ Alanlarındaki Akar Türlerinin Belirlenmesi- Ankara Üniversitesi BAP (2016-2017) (Araştırıcı)


Üye Olduğu Dernek ve Kuruluşlar

European Association of Acarologist (EURAAC)


Görevler
5. Uluslararası Katılımlı Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Kongresi. 9-11 Eylül 2015, Ankara. Organizasyon Komitesi Üyesi

Diğer
Ankara Büyükşehir Belediyesi Bahçıvanlık Kursu, "Pestisit Uygulama İlkeleri" sunumu. 3-14 Nisan 2017, Ankara.

Yurtdışı Çalışmaları
Türkiye sebze alanlarından toplanan Tetranychus urticae popülasyonlarının moleküler direnç mekanizmalarının belirlenmesi. Gent Üniversitesi, Belçika. (25.06.2018-26.08.2018)
İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae) zararlısına karşı toksikoloji çalışmaları. Gent Üniversitesi, Belçika. ( 08.07.2017-08.09.2017)
Domates güvesi ve beyaz sinek bioassay çalışmaları. National  Agricultural Research Foundation (NAGREF) , Girit, Yunanistan (01.08.2015-15.08.2015)