DR. ÖĞR. ÜYESİ ERİNÇ KARATAŞ    
Adı : ERİNÇ
Soyadı : KARATAŞ
E-posta : ekaratas@ankara.edu.tr
Tel : (0312) 863 55 78
Ünvan : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Birim : ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm : Bilgisayar Teknolojileri
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/erinc-karatas
Kişisel Akademik Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Erinç KARATAŞ

Ankara Üniversitesi
Elmadağ MYO Bilgisayar Teknolojileri Bölümü


Öğrenim Durumu

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Doktora

Eğitim Teknolojisi

Gazi Üniversitesi

2011

Y. Lisans

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı

Gazi Üniversitesi

2004

Lisans

Bilgisayar Öğretmenliği

Gazi Üniversitesi

2000

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı

Bilgisayara Giriş Dersini Veren Öğretmenlerin Öğretme Stilleri ile Dersi Alan Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Eşleştirilmesinin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi, 2004, Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN

Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı

Uzaktan Eğitim İçerik Geliştirme Süreçlerinde Çevrimiçi İşbirliğine Dayalı Proje Takip ve Yönetim Aracı Kullanımının Etkililiği, 2011, Prof. Dr. Ahmet MAHİROĞLU


Görevler

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr. Öğr. Üyesi

Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu

2016-

Misafir Öğretim Elemanı

Köln Üniversitesi Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Enstitüsü, Almanya

2015

Okutman Dr.

Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi

2014-

Okutman Dr.

Ankara Üniversitesi Enformatik Bölümü

2012-

Okutman Dr.

Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi

2011-2012

Okutman

Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi

2009-2011

Okutman

Ankara Üniversitesi Enformatik Bölümü

2000-2009

İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı

Ankara Üniversitesi, Enformatik Bölümü

2012-

Birim Sorumlusu Yardımcısı

Ankara Üniversitesi, Sınav Yönetim Merkezi

2014-