PROF.DR. BİNAY EKE    
Adı : BİNAY
Soyadı : EKE
E-posta : eke@pharmacy.ankara.edu.tr
Tel : 0312 2033117
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

1.             Adı Soyadı:  Benay Can Eke

2.             Doğum Tarihi: 21 Haziran 1959

3.             Unvanı: Prof. Dr.

4.             Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Eczacılık

Ankara

1982

Y. Lisans

F. Toksikoloji

Ankara

1986

Doktora

F.Toksikoloji

Ankara

1992

 

5.             Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi :          1997

Doçentlik Tarihi                     :                     1997                                          

Profesörlük Tarihi                :      2003

6.             Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.     Yüksek Lisans Tezleri :

 

1.       Sıcan beyninin farklı bolgelerinde etoksiresorfin O-deetilaz(EROD)  aktivitesi(2003)

 

2.       Fare Beyninde Kumarin-7-Hidroksilaz (COH) Aktivitesi (2004)      

 

3.       Madde Bağımlılığı ve Amfetaminler (2005)

 

4.       Uridin difosfoglukuronozil Transferaz (UGT) ve Etoksiresorufin O-deetilaz (EROD) Aktivitelerinin Plasentada Araştırılması (2007)  

5.       Üridindifosfoglukuronoziltransferazın (UGT) Hiperbilirubinemi Gelişimindeki Rolü (2008)

6.       Obezitede Kullanılan İlaçlar (2010)

 

7.       Seçici Serotonin Geri Alım İnhibitörleri (SSRI)nin Metabolizma Düzeyinde İlaç Etkileşmeleri (2010)

8.       Glutatyon (GSH) Düzeyinin Plasentada Araştırlması (2010)

9.       CYP2E1’in  Parkinson Hastalığındaki Rolü (Devam ediyor)

 

6.2.     Doktora Tezleri

Sigara Dumanının Parkinson Hastalığı Üzerine Etkisi (Devam ediyor)

 

7.             Yayınlar

7.1.     Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1.       Kuş, C., Sözüdönmez, F., Can-Eke, B., Çoban T. Antioxidant and Antifungal Properties    of Benzimidazole Derivatives” Z. Naturforsch. 65 c, 537 – 542 (2010).

2.       Canan Kuş, Gülgün Ayhan-Kılcıgil,  Nurten Altanlar, Meral Tunçbilek , Tülay Çoban,  Benay

Can-Eke  and Mümtaz İşcan, Synthesis, Antimicrobial and Antioxidant Activities of Some Benzimidazole Derivatives,  Letters in Drug Design & Discovery,6, 374-379, 2009,.

3.       Kuş, C., Ayhan-Kılcıgil, G., Özbey, S., Kaynak, F.B., Kaya, M., Çoban, T., Can-Eke, BSynthesis and antioxidant properties of novel N-methyl-1,3,4-thiadizole-2-amine and 4-methyl-2H-1,2,4-triazole-3(4H)-thione derivatives of benzimidazole class, Bioorg. Med. Chem.,  16,8, 4294-4303., 2008.

4.       Kerimov, I., Ayhan-Kılcıgil, G., Can-Eke, B., Altanlar, N., İscan, M., Synthesis, Antifungal and Antioxidant Screening of some Novel Benzimidazole Derivatives, Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 22(6), 696-701, 2007.

5.       Ayhan-Kılcıgil, G., Kuş, C., Özdamar, E.D., Can-Eke, B., İşcan, M., Synthesis and Antioxidant capacities of Some New Benzimidazole Derivatives, Archiv der Pharmazie, 340(11), 607-611, 2007.

6.       Temiz-Arpacı,O, Çoban, T., Tekiner-Gülbaş, B., Can-Eke,B., Yıldız, I., Akı-Şener, E., Yalçın,  Iscan, M., A study on the antioxidant activities of some new benzazole derivatives, Acta Biologica Hungarica, 57(2), 201-209, 2006

7.       Ayhan-Kılcıgil, G., Kuş, C., Çoban, T., Can-Eke,B., Özbey, S., Iscan, M) Synthesis, Antioxidant and Radical Scavenging Activities of Novel Benzimidazoles, Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 20(5), 503-514, 2005

8.       Ayhan-Kılcıgil, G., Çoban,T., Tunçbilek, M., Can-Eke, B., Bozdağ-Dündar, O., Iscan, M. , Antioxidant Properties of Flavone-6 Carboxaldehyde Oxime Ether Derivatives,  Arch.Pharm Res.,27(6), 610-614,2004.

9.       Tunçbilek,M., Can-Eke,B., Ayhan-Kılcıgil,G., Çoban,T., İşcan,M., Evaluation of the Antioxidant Effects of Some Flavonylthiazolidinediones by Determining Their Effects on Lipid Peroxidation, Superoxide Anion Formation, and 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl Stable Free Radical, Biol.Pharm.Bull., 27(6), 912-915, 2004.

10.    Ayhan-Kılcıgil,G., Kuş,C., Çoban,T., Can-Eke,B., İşcan,M., Synthesis and Antioxidant Properties of Novel Benzimidazole derivatives, Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 19(2), 129-135, 2004.

11.    Kuş,C., Ayhan-Kılcıgil,G., Can-Eke,B., İşcan,M., Synthesis and Antioxidant Properties of Some Novel Benzimidazole Derivatives on Lipid Peroxidation in the Rat Liver, Arch.Pharm.Res., 27(2), 156-163, 2004.

12.    Ates-Alagöz Z, Can-Eke B, Coban T, Iscan M, Buyukbingol E, Antioxidant Properties of Novel   Benzimidazole retinoids. Arch. Pharm  Pharm. Med. Chem.,337-1, 2004.

13.    Eke, B.C., İşcan, M., Effects of cigarette smoke with different tar contents on hepatic and pulmonary xenobiotic metabolizing enzymes in rats, Human Exper. Toxicol. 21, 17-23, 2002.

14.    Dündar B,  Dündar O.Bozdağ, Can Eke, B., Çoban, T., İşcan, M., Büyükbingöl, Synthesis and antioxidative properties of novel thiazolidinedi/imidazolidinedione compounds as retinoids. Pharmazie, 57(7), 438-441, 2002.

15.    İşcan, M., Çoban, T., Çok, İ., Bülbül, D., Eke, B.C., Burgaz, S., The organochlorine pesticide residues and antioxidant enzyme activities in human breast tumors: is there any association? Breast Cancer  Res. Tr.,2112-01, 1-10, 2001

16.    Tunçbilek, M., G.A Kılcıgil,., Ertan, R., Eke, B.C., İşcan, M.,Synthesis and antioxidant properties of some new flavone derivates on lipid peroxidation in   rat liver. Pharmazie, 55(5), 359-361, 2000

17.    İşcan, M., Eke, B.C., Aygörmez, Çoban, T., Bülbül, D., 7-Ethoxyresorufin O-  deethylase (EROD) is not capable of reflecting the overall malignant potential of    breast   cancer tissue. Neoplasma, 46,363-367,1999.

18.    Eke, B.C., Püsküllü, M.O., Büyükbingöl, E., İşcan, M., A study on the antioxidant  capacities of some benzimidazoles in rat tissues. Chem. Biol. Interact., 113, 65-77,  1998.

19.    Çoban, T.,  Mabsout, A., Eke, B.C., Bülbül, D., Berberoğlu, U., İşcan, M., Glutathione and lipid peroxidation levels in human breast tumors. Neoplasma. 43(3), 151-156, 1998.

20.    İşcan, M., Çoban, T., Bülbül, D., Eke, B.C., Aygörmez, S., Berberoğlu, U.,Xenobiotics  metabolizing and antioxidant enzymes in normal and neoplastic    human  breast tissue. Eur. J. Drug Metab. Pharmacokin. 23(4), 497-500,1998.

21.    Eke, B.C., Çoban, T., Vural, N, İşcan, M., Gender dependent effects of cigarette smoke on hepatic and pulmonary xenobiotic metabolizing enzymes in rats. Environm. Toxicol. Pharmacol. 5, 29-34, 1998.

22.    Eke, B.C., Vural, N., T. İşcan, M., Age dependent differential effects of cigarette smoke on hepatic and pulmonary xenobiotic metabolizing enzymes in rats. Arch. Toxicol., 71,696-702, 1997.

23.    Ateş, Z., Süzen, S., Büyükbingöl, E., Eke, B.C., İşcan, M., Effects of a benzimidazoles compound on monooxygenase activities.  Farmaco, 52(11),  703-706, 1997.

24.    Maines, M.D., Eke, B.C., Zhao, X., Corticosterone promotes increased heme oxygenases-2 protein and transcript expression in the new born rat brain. Brain Res., 83-94, 722, 1996.

25.    Eke, B.C., Vural, N., İşcan, M., Combined effects of ethanol and cigarette smoke on hepatic and pulmonary xenobiotic metabolizing enzymes in rats. Chem. Biol. Interact., 102, 155-167, 1996

26.    İşcan, M., Çoban, T., Eke, B.C., İşcan, M., Differential responses of hepatic monooxygenases and glutathione S-transferases of mice to combination of cadmium and nickel. Comp. Biochem. Physiol. 111C,1, 61-68, 1995.

27.    Maines, M.D., Eke, B.C., Weber, C. M., Ewing,J.F.,Corticosterone has a permissive effect  on expression of heme oxygenase-1 in CAI-CA3 neurons of hippocampus in thermal-stressed rats. J. Neurochem., 64, 1769-1779, 1995.

28.    McCoubrey ,W.K., B.Eke, Maines, M.D., Multiple Transcripts Encoding HO-2 in Rat Testis, developmental and cell specific regulation of transcription and protein. Biol. of Rep., 53, 1330-1338, 1995

29.    Weber, C. M., Maines, M.D., Eke, B.C., Corticosterone regulates heme oxygenase -2 and NO synthase transcription and  protein expression in rat brain. J. Neurochem., 63, 953-962, 1994.

30.    İşcan, M., Çoban, T., Eke, B.C., Differential combined effect cadmium and nickel on hepatic and renal glutathione S-transferases of the guinea-pig. Environm.Health Perspec., 102 (Suppl 9) :69-72, 1994.

31.    İşcan, M., Çoban, T., Eke, B.C., Combined effects of cadmium and nickel on hepatic glutathione S-transferases in rats. Comp.Biochem.Physiol., 104C, 453-456, 1993.

32.    İşcan, M., Çoban, T., Eke, B.C., İşcan, M., The responses of hepatic monooxygenases of guinea-pig to combination of cadmium and nickel. Biol. Trace  Elem. Res., 38, 129-137, 1993.

33.    İşcan, M., Çoban, T., Eke, B.C., Responses of hepatic xenobiotic metabolizing enzymes of mouse, rat, and guinea-pig to nickel. Pharmacol.Toxicol., 71, 434-442, 1992.  

 

7.2.     Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.       Can Eke, B., Sıçan akcigeri ve böbreği mikrozomlarında ilaç metabolize eden enzimlerin aktiviteleri üzerine çalışmalar, Ankara Ecz. Fak. Derg. 32(1)1-18,2003 32(1)1-18,2003

2.       Vural,N, Can Eke, B., Determination of nicotine and its metabolite cotinine in urine by gas chromatography. Turkish Journal of Medicinal Biological Research, 2(2), 109-117, 1991.

3.       Vural,N, Karakaya, A., Can Eke, B., Sigara içiminin göstergesi olarak idrarda nikotin ve tiyosiyanat tayini. Doğa , 12(1), 91-95, 1988.

4.       Vural,N, Can Eke, B., Sigara dumanında nikotinden oluşan  kanserojen maddeler, Eczacılıkta Yenilikler. A.Ü.Ecz. Fak. Yayınları, No:60, 183-189, 1986.

 


 

7.3 Ulusal ve uluslararası  bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler           

 

 

 

1.       E. D. ÖZDAMAR, A.O. ADA, T. TUNÇ, L. İNAN, M. İŞCAN, B. C.Eke. GST and CYP2E1 Polymorphisms and Parkinson's Disease in a Turkish Population. EMBO Conference Series-From Functional Genomics to Systems Biology, 13 - 16 Kasım 2010, Heidelberg, Germany.

 

2.       G. Ayhan-Kılcıgil, C. Kuş, T. Çoban, E. D. Özdamar, B. Can-Eke, Synthesis And Antioxidant Properties Of Some New Benzimidazole Derivatives., 9th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-9) 23-26 Haziran 2009, Proceedings and Abstracts p217.

 

3.       Kılcıgil, GA., Gürkan S., Çoban, T., Özdamar, ED., Eke, BC; .Synthesis and evaluation of Antioxidant Properties of Some 2-[2-(4-chlorophenyl) benzimidazol-1-yl]-N-(4-oxo-2-substituted-phenyl-thiazolidin-3-yl) acetamides. "3rd European Conference on Chemistry for Life Sciences" September 2-5, 2009, Frankfurt am Main, Germany.

 

4.       Kaya, M., Ozdamar, E.D., İscan, M., Eke-Can, B, ‘’The effect of cigarette smoke on CYP1A1 and UGT activities and protein levels in human placenta’’ EUROTOX’08, Toxicology Letters Volume 180, Supplement 1, 5 October 2008,  p S94.

 

5.       Gülgün Ayhan-Kılcıgil, Canan Kuş, Elçin Deniz Özdamar, Benay Can Eke, Mümtaz Iscan. Antioxidant properties of 5-[2-(phenyl)-benzimidazol-1ylmethyl-2-mercapto-[1,3,4]-oxadiazole in rat liver, EUROTOX’08, Toxicology Letters Volume 180, Supplement 1, 5 October 2008, p S94.

 

 

6.       B.C. Eke, E.D. Ozdamar, M. Kaya. Cyp1a1 And UDP-Glucuronosyl Transferase (UGT) Activities In Human Placenta. IUTOX 2007, Montreal, CANADA

 

7.       Ozdamar, E.D., Caliskan, A.C., Iscan M., Eke, B.C., ‘’Activities of CYP1A1 and CYP2A6 In Different Regions of Human Brain.’’ IUTOX 2007, Montreal, CANADA

 

8.       Kerimov, I., Ayhan-Kılcıgil, İscan, M., G., Altanlar, N., Can-Eke, B., Synthesis, Antifungal and Antioxidant Screening of some Novel Benzimidazole Derivatives, ISOPS-8, 2006, p203.

 

9.       Ozdamar E.D., İşcan M., Eke B.C.  The activities of CYP1A1 and   CYP2A5 in mouse brain. EUROTOX 2005 Congress, 11-14 Eylül, Krakow,   Polonya, 2005. Toxicol Lett. 158, s. 208, 2005.

 

10.    Eke B.C., Calışkan A., Işcan M. The activities of CYP1A1 in different  regions of rat brain. EUROTOX 2005 Congress, 11-14 Eylül, Krakow,   Polonya, 2005. Toxicol Lett. 158, s. 206, 2005.

 

11.    Özdamar E.D., İşcan M., Eke B.C. Studies on the activity of coumarin 7-hydroxylase in brain and liver microsomes of mice. 5 International Congress of Turkish Society of Toxicology. 30 Ekim- 2 Kasım, 2003, Antalya, Abstract Book, s. 239, 2003.

 

12.    Ayhan Kılcıgil G., Kuş C., İşcan M., Can Eke B., Synthesis and antioxidant properties of some novel benzimidazole derivatives on lipid peroxidation in the rat liver. 7th International Congress on Pharmaceutical Sciences, 24-27 Haziran 2003, Ankara, Proceedings and Abstracts, 296, 2003.

 

 

13.    Özdamar E.D., İşcan M., Eke B.C. Coumarin 7-hydroxylase activity in liver and brain microsomes of mice. 13th International Conference on Cytochromes P450. Biochemistry, Biophysics and Drug Metabolism. 2 Temmuz-3 Ağustos, Prag, Çek Cumhuriyeti. 2003.

 

14.    Eke B.C., İşcan M. Time dependent effects of cigarette  smoke on hepatic and pulmonary xenobiotic metabolızıng enzymes in rats. 5 Internatıonal Congress of Turkish Society of Toxicology. 30 Ekim- 2 Kasım, 2003, Antalya, Abstract Book, s. 234., 2003.

 

15.    Eke B.C., İşcan. M., The responses of rat pulmonary and renal monoxygenases to combination of cadmium and nickel. 5th Xenobiotic Metabolism and Toxicity  Workshop of Balkan Countries, 29 Mayis-1 Haziran, 2002, Köstence- Romanya, Terapeutica, Farmacologie si Toxicologie Clinica, VI, Suppl.,50, 2002 ( Sözlü Sunum)

 

16.    İşcan M., Coban T., Çok I., Bulbul D., Can Eke B., Burgaz S. The organochlorine pesticides and antioxidant enzyme activities in human breast tumours:is there any association? 3rd International Conference of the Society ıf Free Radical Research Africa, 8-11 Ekim 2002, CapeTown, Güney Afrika, Conference Book of Abstracts, 22, 2002.

 

17.    Eke, B.C., Bilgili A., Çetinkaya O., Sağmanlıgil H., Tükell., İşcan M. Xenobiotic metabolizing enzymes of fish as biomarkers of pollutian of Van Lake in Turkey. IXth International Congress of Toxicology, 8-12 Temmuz, 2001, Brisbane, Australya, Abstracts. Toxicology, 164,206-207,2001.

 

18.    Eke B.C., İşcan M. A study on the combined effects of cadmium and nickel on pulmonary and renal xenobiotic metabolizing enzymes in rats. EUROTOX 2001 Congress, 13-18 Eylül, 2001, İstanbul, Abstracts, Toxicol. Lett. 123, (Suppl. 1), 51-52, 2001.

 

19.    Can-Eke B., İşcan M. The response of xenobiotic metabolizing enzymes to different tar content cigarette. 6th International Symposium on Pharmacetical Sciences (ISOPS6), 27-30 Haziran, Ankara, Proceedings and Abstracts, s. 125, 2000 ( Sözlü Sunum)

 

20.    Can-Eke B., Bilgili A., Çetinkaya O., Sağmanlıgil H., Tükel İ., İşcan M. Xenobiotic metabolizing enzymes of fish as biomarkers of pollution of aquatic environment. 4th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries, 12-16 Nisan, Antalya, Özetler, s.31, 2000 ( Sözlü Sunum)

 

21.    Iscan M,  Eke B.C., Puskullu M.O., Buyukbingol E. Diferential antioxidant effects of benzimidazoles in rat hepatic and extrahepatic tissues. 4th Congress of Toxicology in Developing Countries. 6-10 Kasım, Antalya, 1999. Özetler, s. 121., 1999.

 

22.    Buyukbingol E Eke B.C., Puskullu M.O.,. Iscan M,   Antioxidant effects of benzimidazoles in rat hepatic tissues. 4th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries. 6-10 Kasım, Antalya, 1999. Özetler, s. 58., 1999

 

23.    Tunçbilek M., Ayhan-Kılçıgil G., Ertan R., Özcan S., Kendi E., Can-Eke B.,     Işcan M. Synthesis and antioxidant properties of some new flavone   derivatives in rat liver. 2nd International Symposium on Pharmaceutical  Chemistry. 22-24 Eylül, Ankara, 1999. Özetler. P-05., 1999.

 

24.    Eke. B.C. , İşcan M., Smoke effects of low ans high tar content cigarettes on hepatic and  pulmonary xenobiotic metabolizing enzymes in rats. 4th Congress of Toxicology in Developing Countries. 6-10 Kasım, Antalya, 1999. Özetler, s. 88, 1999.

 

25.    İşcan M., Eke B.C., Püsküllü M.O., Büyükbingöl E. Antioxidant capacities of some benzimidazoles in rat tissues. EUROTOX '99 Congress 27-30 Haziran, Oslo, Norveç,Toxicol. Lett. (suppl. 1), 109,41,1999.

 

26.    İşcan M., Çoban T, Bülbül D., Eke B.C., Aygörmez S., Berberoğlu U. The xenobiotic metabolizing and antioxidant enzymes in human breast tumor. ICTVIII Congress, 5-9 Temmuz, Paris, Fransa, Toxicol. Lett. (suppl.1), 94, 1998.

 

27.    İşcan M., Çoban T, Bülbül D., Eke B.C., Aygörmez S., Berberoğlu U., The xenobiotic metabolizing and antioxidant enzymes in normal and neoplastic human breast tissue, 3th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries. 4-8 Ekim, Varna, Bulgaristan,  , s. 10., 1997.

 

28.    İşcan, M., Eke, B.C., Çoban, T., Vural, N, Gender dependent effects of cigarette smoke on hepatic and pulmonary xenobiotic metabolizing enzymes in rats. EUROTOX’97 Congress 25-28 June, Aarhus, Denmark, Pharmacol. Toxicol., (suppl III ),80, p.165, 1997.

 

 

29.    Çoban T., Mabsoud A., Eke B.C., BülbüI D., Berberoğlu U., İşcan M. Glutathione  and lipid peroxidation levels in human breast tumor. 5th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-5) 24-27 Haziran Ankara, 1997, Abstracts P-125.

 

30.    Eke B.C., Çoban T., Vural N., İşcan M. Alterations in the cytochrome P450 dependent and glutathione S-transferase enzymes activities in male and female rats by cigarette smoke. 5th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-5) 24-27 Haziran Ankara, 1997, Abstracts P-124.

 

31.    Ateş L., Eke B.C., Süzen S., İşcan M., Büyükbingöl E. Effects of a newly synthesized benzimidazole compound on monooxygenase activities. 5th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-5) 24-27 Haziran Ankara, 1997, Abstracts P-131.

 

32.    Eke B.C., Maines, M.D., Zhao, X. Corticosterone promotes increased heme oxygenases-2 protein and transcript expression in the new born rat brain. 5th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-5) 24-27 Haziran Ankara, 1997, Abstracts P-133.

 

33.    Eke B.C.,Çoban, T.,  Vural N., İşcan M.,  effects of cigarette smoke on hepatic and pulmonary xenobiotic metabolizing enzymes in male and female rats. 2nd National congress of Toxicology, 3-6 April, Antalya, Türkiye, P-13, 1997.

 

34.    İşcan M., Çoban T, Bülbül D., Eke B.C., Aygörmez S., Berberoğlu U., The status of xenobiotic metabolizing and antioxidant human breast tissue, . 2nd National congress of Toxicology, 3-6 April, Antalya, Türkiye, I-13, 1997.

 

 

35.    Eke B.C., Püsküllü M.O., İşcan M., Büyükbingöl E. The effects of  certain benzimidazoles on free radicals and lipid peroxidation .  2nd National congress of Toxicology, 3-6 April, Antalya, Türkiye, P-12, 1997.

 

36.    Çoban T, Mabsoud, A., Eke B.C., Bülbül D., Berberoğlu U., İşcan M., Glutathione  and lipid peroxidation levels in normal and neoplastic human breast tissue, 2nd National congress of Toxicology, 3-6 April, Antalya, Türkiye, P-9, 1997.

 

 

 

37.    İşcan M., Vural N., Eke B.C.: Age dependent differential regulation of rat hepatic and pulmonary xenobiotic metabolizing enzymes by cigarette smoke. XIth International Symposium on Microsomes and Drug Oxidations. 21-24 Temmuz, Los Angeles, ABD, Özetler kitabı, s. 216, 1996.

 

38.    İşcan M., Şaplakoğlu, U.,Çoban T, Eke B.C., İşcan. M. The combined effects of metal carcinogens (cadmium and nickel) on DNA damage in rats., 6-8 Ekim, p.16, 1995.

 

39.    İşcan M., Eke B.C., Vural N. : The responses of hepatic and pulmonary xenobiotic metabolizing enzymes to combination of ethanol and cigarette smoke.  Eurotox 95. 27-30 Ağustos, Prag, Çek Cumhuriyeti, Toxicol. Lett. 78 (Suppl. 1), 42, 1995.

 

40.    Eke B.C., Vural N., İşcan M. : Age dependent influences of cigarette smoke on hepatic and pulmonary monooxygenases, lipid peroxidation and glutathione S-transferases in rats. Eurotox 95. 27-30 Ağustos, Prag, Çek Cumhuriyeti, Toxicol. Lett. 78 (Suppl. 1), 31, 1995.

 

41.    Eke, B.C., Weber, C. M., Maines, M..,  The regulation of heme oxygenase -2 and NO synthase transcription and  protein expression  by corticosterone in rat brain. ISOPS-4, June 27-30, Ankara, Türkiye, 0-15, 1995. ( Sözlü Sunum)

 

42.    Eke B.C., Vural N., İşcan M. : The effects of interaction of ethanol and cigarette smoke on hepatic and pulmonary xenobiotic metabolizing enzymes in rats. 1st International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 4-7 Eylül, Istanbul, Özetler kitabı, s. 233, 1994.

 

43.    İşcan M., Çoban T., Eke B.C. Differential combined effect of cadmium and nickel on hepatic and renal glutathione S-tranşferases of the guinea pig. 4. Avrupa ISSX Toplantısı. 3-6 Temmuz, Bologna, İtalya. ISSX Proceedings. s. 60, 1992

 

44.    İşcan M., Çoban T., Eke B.C., İşcan M.Y. The response of guinea-pig hepatic xenobiotic metabolizing enzymes to combination of cadm;um and nickel. 6. Uluslar arası Toksikoloji; Kongresi. 28 Haziran- 3 Temmuz, Roma, İtalya. özetler. Tox. Lett. (Suppl.) s. 272-273, 1992.

 

45.    Eke B.C., Vural N., İşcan M.; Sigara dumanının sıçanlarda akciğer ve karaciğer sitokrom P450 ye bağımlı monooksigenazları üzerine zamana bağlı etkisi, XI. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 4-8 Kasım, p. 102, 1992.

 

46.    Çoban T., Eke-B.C., İşcan M., İşcan M., kadmiyum ve nikelin birlikte fare karaciğeri ilaç metabolize eden enzim aktiviteleri üzerinde oluşturdukları değişiklikler, XI. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 4-8 Kasım, p. 101, 1992.

 

 

47.    Çoban T., Eke-B.C., İşcan M., İşcan M. ; Combined treatment of cadmium and nickel does not act synergistically on hepatic monooxygenases in mice. 7th International Conference Biochemistry & Biophysics of Cytochrome P-450; Structure & Function, Biotechnological & Ecological Aspects. 28 Temmuz-2 Ağustos, Moskova,- Rusya, özetler. s. 101, 1991.

 

 

48.    Eke B.C., Vural N., İşcan M.; Differential response of pulmonary monooxygenases of male and female rats to cigarette smoking. 7th International Conference Biochemistry & Biophysics of Cytochrome P-450; Structure & Function, Biotechnological & Ecological Aspects. 28 Temmuz-2 Ağustos, Moskova, Rusya, özetler. s. 104, 1991.

 

49.    İşcan M., Çoban T., Eke B.C.; Differential response of hepatic xenobiotic metabolizing enzymes of rodents to acute Ni treatment. Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries. 18-21 Mart. Novi-Sad-Yugoslavya. özetler. s.51, 1991.

 

50.    Eke B.C., Vural N., İşcan M.; Sigara dumanının sıçanlarda akciğer ve karaciğer glutatyon S-transferazları  üzerinde zamana bağlı etkisi, Uluslararası katılımlı II. Eczacılık Bilimleri Smpozyumu, 11-14 Haziran, Ankara, p-43, 1991.

 

51.    Eke B.C., Çoban T., İşcan M. : Influence of metals on liver monooxygenases and glutathione-conjugating enzymes of rat and guinea-pig. 50th International Congress of F.I.P. 3-7 Eylül, Istanbul, özetler. International Pharmacy Journal (Suppl.), 157, 1990.

 

52.    N.Vural, B.C.Eke, Determination of nicotine and its metabolite cotinine in urine by gas chromatography. V.International Congress of Toxicology, Basic Sciences in Toxicology, 16-21 July, Brighton, England.

 

53.    N.Vural, B.C.Eke,  Karakaya, A. sigara içenlerde tiyosiyanat ve nikotin konsantrasyonları arasındaki ilişkinin araştırılması,  VIII. Türk Farmakoloji Kongresi , 31 Ekim-2 Kasım, Antalya, p. 49, 1986.

 

 

7.4    Uluslararası atıflar

    2011 yılı Mart   ayı itibariyle yayınlarına Science Citation Index'te yer alan dergilerde yapılan atıf sayısı 400 üzerindedir. .

 

8.             Projeler

A-      A.Ü. Araştırma Fonu tarafından desteklenen projeler:

 

 

Proje No: 87-03-00-04

Konu : Sigara dumanının karaciğer ve akciğer ksenobiyotik metabolize eden  

            enzimlere etkisinin araştırılması.

 

Proje No: 90-03-00-02

Konu : Kadmiyum ve nikelin birlikte sıçan ve kobay karaciğeri monosijenazları ve

            Glutatyon konjugasyon enzimleri üzerine etkisinin araştırılması.

 

Proje No: 97-03-00-04

Konu : Van gölü kirliliğinin biyolojik indikatör olarak sitokrom P450 ve glutatyon

            S-transferaz enzim aktivitelerinin balıkta ölçümü ile izlenmesi.

 

Proje No: 97-03-00-05

Konu : İnsanda kimyasal karsinojenlere bağlı meme kanseri oluşumunda

            Etoksiresorufin O-deetilaz (EROD, CYP1A1) aktivitesinin rolü.

 

Proje No: 97-03-00-05

      Konu :                Retinoidal Bileşiklerin Sentezleri ve Serbest Radikaller ve 

                   Lipid peroksidasyonu üzerine etkileri

 

Proje No: 2005 08 03 047

     Konu:  İlaç ve diğer ksenobiyotiklerin metabolizmasında rol oynayan cyp2a5’in  

                ekspresyonunun fare beyninde araştırılması  

 

B-  TÜBİTAK  Tarafindan Desteklenen Projeler

 

Proje No: SBAG-AYD-44

Konu: Serbest Radikal ve Lipid Peroksidasyonu Üzerine Retinoidal Aktiviteye Sahip

          Benzimidazol Bileşiklerinin Etkisi

 

 

 

 Proje No  : SBAG-1515

       Konu: Kadmiyum ve Nikelin Birlikte Sıçan Akciğer ve Böbreğinde 

                  Ksenobiyotiklerin   Aktivasyonunda Rol Oynayan Sit-P 450 Enzim Sistemi

                 Üzerine Etkisinin    Araştırılması

 

Proje No: SBAG-AYD-168

      Konu: İnsanda Meme Kanserinde Etoksiresorufin O-deetilaz  (CYP1A1)

      Aktivitesinin Rolü

 

 

9.             İdari Görevler

Görevi

Çalıştığı Kurum

Tarih Aralığı

Anabilim Dalı Başkanı

Ankara Üniversitesi

2009-

Komisyon Üyeliği

T.C Sağlık Bakanlığı

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

2004-

Danışma Grubu Üyesi

T.C Sağlık Bakanlığı

Pestisit Danışma Grubu Üyeliği

1994-1997

Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi

2000-2003

Bölüm Başkan Yardımcılığı

Ankara Üniversitesi

2003-2006

Yönetim Kurulu Üyesi

Türk Toksikoloji Derneği

1995-2001

2. Başkan

Türk Toksikoloji Derneği

2004-2006

 

 

10.         Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Üyesi olduğu kuruluşlar:

 

          Ulusal:              Türk Toksikoloji Derneği

                                    Ankara Eczacı Odası

                                    Ankara Farmasötik Bilimler Derneği

                                   

                                   

 

        Uluslararası:     European Societies of Toxicology (EUROTOX)

                                  International Union of Toxicology (IUTOX)

                                  11.         Ödüller

-            1997 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÖDÜLÜ