PROF.DR. ESMA KILIÇ    
Adı : ESMA
Soyadı : KILIÇ
E-posta : ekilic@science.ankara.edu.tr
Tel : 0312 2126720/1278
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ