DOÇ. DR. OKAN EKİM    
Adı : OKAN
Soyadı : EKİM
E-posta : ekim@ankara.edu.tr, okanekim@yahoo.com
Tel : 0312 3170315 / 4481 veya 4391
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLERİ BÖL.
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/okan-ekim
Kişisel Akademik Bilgiler

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres  : Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, İrfan Baştuğ cad. 06110 Altındağ-ANKARA

Tel       : +90 312 317 03 15 / 4481

Fax      : +90 312 317 55 59

e-posta            : okanekim@yahoo.com        ekim@ankara.edu.tr


KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Yeri    : ANKARA

Doğum Tarihi : 25.02.1980

Medeni Hali    : Evli – 1 Çocuklu

Tabiyeti           : T.C.

Yabancı Dil    : İngilizce (Advanced) / Almanca (Mittelstufe)


KAZANILAN AKADEMİK DERECELER

1.   YÜKSEK LİSANS; Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2003

2.    DOKTORA; Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, 2008


AKADEMİK / İDARİ GÖREVLER

1. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Beceri Laboratuvarı Sorumlusu (2015 - ....)

2. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Ulusal ve Uluslararası Akreditasyon Komisyonu Üyeliği (2014 - ...)

3. Ankara Veteriner Anatomi Müzesi Koordinatörü (2013 -...)

4. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kütüphane Komisyonu Üyeliği (2010 - ...)


DİĞER YURTİÇİ / YURTDIŞI AKADEMİK FAALİYETLER

1. Avusturya Viyana Veteriner Üniversitesi Anatomi Enstitüsü. Erasmus Değişim Programı, Ders Verme Hareketliliği, 2012

2. İsviçre Zürih Üniversitesi Veteriner Fakültesi (Zurich Tierspital) Lisans Düzeyi Öğrenci Değişim Programı, 2003


ALINAN EĞİTİMLER / KURSLAR

1. Mikroskobi, Görüntüleme ve Stereoloji Kursu. Hacettepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Etkinlikleri, 2012.

2. Laparoskopik Cerrahi Veteriner Hekim Temel Eğitimi. Gazi Üni. Tıp Fak. Genel Cerrahi A.D, 2011

3. Gıda Kontrol ve Hijyen Denetimi Eğitimi. TSK K.K.K.lığı, 2008

4. Avrupa Birliği Akredite Veteriner Hekim Eğitimi ve Sertifikası. Tarım Bakanlığı -Veteriner Hekimleri Birliği, 2007

5. ISO 22000 / HACCP Gıda Güvenliği Eğitimi ve Sertifikası. Tarım Bakanlığı- Veteriner Hekimleri Birliği, 2007

6. Deney Hayvanları Kullanım Eğitimi ve Sertifikası. Ankara Üni. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, 2006

7. ISO 9001–2000 KYS ve İç Denetçi Eğitimi. Hacettepe Üniversitesi HATEK, 2006

8. Uygulamalı Dış Ticaret Teknikleri. Hacettepe Üniversitesi HATEK, 2006

9. İşletme Yönetimi Yükseklisans Diploma Programı. Hacettepe Üni- London College of Management, 2005–2006

10. Stereoloji ve Stereolojik Teknikler Eğitimi ve Sertifikası. Samsun Ondokuz Mayıs Üni., 2005

11. Radyolojik Teşhis Tedavi Cihazları Kullanım Sertifikası. Ankara Üni. Veteriner Fak. Cerrahi A.D, 2005


MESLEKİ DERNEK / ORGANİZASYON ÜYELİKLERİ

1. International Society for Plastination, 2012

2. World Association of Veterinary Anatomists (WAVA), 2014

3. European Association of Veterinary Anatomists (EAVA), 2010

4. Union of Bulgarian Scientists, 2011   

5. Veteriner Hekimleri Derneği, 2007

6. Veteriner Anatomi Derneği, 2005

7. International Veterinary Students Association (IVSA), 2002

8. Yaban Hayatını Koruma Derneği, 2004


VERDİĞİ DERSLER

1.      Evcil Memeliler Osteolojisi (Teorik); Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi.

2.      Anatomi-Fizyoloji (Teorik, Uygulama); Ziraat Fakültesi

3.      Anatomik Preparat Hazırlama Teknikleri (Teorik)

4.      Evcil Memelilerde Diseksiyon ve Eksenterasyon (Teorik, Uygulama)

5.      Anatomi-I (Uygulama)

6.      Anatomi-II (Uygulama)


UZMANLIK ALANLARI

1.      Osteologia

2.      Systema vasorum

3.      Manyetik rezonans görüntüleme

4.      Anatomik preparat hazırlama ve sergileme teknikleri

5.      Plastinasyon

6.      Müzeoloji


YAYIN LİSTESİ

A. Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Bilimsel Makaleler

A1. ORHAN IÖ, KARAKURUM E, OTO Ç, EKİM O. (2009) Yeni Zelanda Tavşanında (Oryctolagus cuniculus) bulbus oculi’nin vaskularizasyonu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 56 (2): 91–94.

A2. ORHAN IÖ, OTO Ç, KARAKURUM E, EKİM O. (2009) Yeni Zelanda Tavşanında (Oryctolagus cuniculus) corpus ciliare’nin morfometrik olarak incelenmesi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 56 (1): 7–12.

A3. ORHAN İÖ, EKİM O, BAYRAKTAROĞLU AG. (2011) Morphological investigation of the peçten oculi in quail (Coturnix coturnix japonica). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 58 (1): 5–10.

A4. OTO Ç, EKİM O, ALGIN O, ŞENEL OO, İNCE N, HAZIROGLU RM (2011) 3 Tesla magnetic resonance imaging and multiplanar reconstruction of the brain and its associated structures in pig. Vet J Ankara Univ, 58 (2): 75–78.

 A5. EKİM O, BOZKURT MF, OTO Ç (2011) Anatomical and pathological findings of renal aplasia and compensatory hypertrophy in a cat. Vet J Ankara Univ, 58(4): 285–288.

A6. EKİM O, DURSUN N (2011) Macroanatomy of the aortic arch and its associated branches in New Zealand Rabbit (Oryctolagus cuniculus L.). Vet Hekim Der Derg, 82(2): 25–32.

A7. ÇAKIR A, YILDIRIM İG, EKİM O (2012) Craniometric measurements and some anatomical characteristics of the cranium in Mediterranean Monk Seal (Monachus monachus, Hermann 1779). Vet J Ankara Univ, 59(3): 155–162.

A8. OZOK HU, EKİM O, SALTAS H, ARİKOK AT, BABACAN O, SAGNAK L, TOPALOGLU H, ERSOY H (2012) The preventive role of transurethral antibiotic delivery in a rat model. Drug Des Devel Ther. 2012(6): 187 – 194.

A9. KIVANÇ E, MUTLU EYİSON H, KIRALP S, EKİM O (2013) Reproductive biology of Acomys cilicicus Spitzenberger 1978 (Rodentia: Muridae) in Turkey. Turk J Zool. 37: 133–142.


B. Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

B1. ORHAN IÖ, EKİM O, KARAKURUM E, OTO Ç. (2006) Bıldırcında (Coturnix coturnix) pecten oculi’nin stereomikroskopta incelenmesi. IV. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi. Kayseri.

B2. ORHAN IÖ, OTO Ç, KARAKURUM E, EKİM O. (2006) Yeni Zelanda Tavşanında (Oryctolagus cuniculus) corpus ciliare’nin stereomikroskopta incelenmesi. IV. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi. Kayseri.

B3. ORHAN IÖ, KARAKURUM E, OTO Ç, EKİM O. (2006) Yeni Zelanda Tavşanında (Oryctolagus cuniculus) bulbus oculi’nin vaskularizasyonunun stereomikroskopta incelenmesi. IV. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi. Kayseri.

B4. EKİM O, OTO Ç, AYVALI M, ORHAN İÖ. Preparing and Preserving of Anatomical Materials by Polyurethane Foam Application. Anniversary International Scientific Conference. 3 – 4 Haziran 2010. Stara Zagora – Bulgaristan.

B5. OTO Ç, EKİM O, AYVALI M. Magnetic Resonance Imaging of The Carpal Tunnel in New Zealand Rabbit. XXVIIIth EAVA (European Association of Veterinary Anatomists) Congress, 28–31 July 2010, Paris-France. Anat Histol Embryol, 39 (4):310

B6. ORHAN İÖ, OTO Ç, EKİM O, KARAKURUM E. A stereomicroscopic study of the cervicothoracic ganglion of the pig (Sus scrofa). XXVIIIth EAVA (European Association of Veterinary Anatomists) Congress, 28-31 July 2010, Paris-France. Anat Histol Embryol, 39 (4): 310

B7. EKİM O, OTO Ç, BOZKURT MF, CANDI MA (2010) Bir Kedide Renal Aplazi ve Kompenzatorik Hipertrofi Olgusunda Anatomik ve Patolojik Bulgular. 5. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, 14–18 Eylül, Bursa-Türkiye

B8. ÇAKIR A, EKİM O. Veteriner Anatomi Terimleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme. VI. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi. 16 – 19 Eylül 2010. Afyonkarahisar.

B9. EKİM O, DURSUN N. Yeni Zelanda Tavşanı’nda Ön Ekstremite Atardamarlarının Makroanatomik Olarak İncelenmesi. VI. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi. 16 – 19 Eylül 2010. Afyonkarahisar.

B10. OTO Ç, EKİM O, ŞENEL OO, HAZIROĞLU RM. Domuzda Beyin ve İlişkili Yapıların Yüksek Çözünürlüklü Manyetik Rezonans ile Görüntülenmesi. VI. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi. 16 – 19 Eylül 2010. Afyonkarahisar.

B11. EKİM O, OTO Ç, BAKICI C. Morphometric investigation of the forelimb bones in Bald Ibis (Geronticus eremita). International Scientific Conference. 2-3 June 2011. Stara Zagora-Bulgaria.

B12. MUTLU EYİSON H, EKİM O, KIRALP S, KIVANÇ E, EKİM B. The urinary system in yellow necked mouse (Apodemus flavicollis): A stereomicroscopic study. International Scientific Conference. 2-3 June 2011. Stara Zagora-Bulgaria.

B13. EKİM B, EKİM O, DEMİREL MA, ULUDAĞ OM.. Morphometric analysis of the aortic arch and its associated branches in laboratory rat (Rattus norvegicus). East Mediterranean International Council for Laboratory Animal Science (ICLAS) Syposium & XV. ICLAS General Assembly. 13-15 June 2011. İstanbul-Turkey.

B14. EKİM O, EKİM B, AYVALI M, BEDİRLİ A. Anatomical and morphometrical features of abdominal organs in a specified group of Yorkshire pigs: An anatomic guide for laparoscopic surgery courses. 5th International Conference BALNIMALCON. 19-21 October 2011. Bucharest-Romania.

B15. EKİM O, OTO Ç, KIRALP S, MUTLU EYİSON H, BAKICI C. Kısa burunlu yunusta (Delphinus delphis) cranium’un bilgisayarlı tomografi ile görüntülenmesi ve 3 boyutlu rekonstrüksiyonu. VII. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi. 27–29 Ekim 2011. Side- Antalya.

B16. OTO Ç, ALGIN O, EKİM O, AKIN B. Köpek Beyninin 3 Tesla Manyetik Rezonans ile difüzyon tensör görüntülenmesi ve kortikospinal liflerin traktografisi. VII. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi. 27–29 Ekim 2011. Side- Antalya.

B17. OTO Ç, EKİM O, BAKICI C, AYVALI M. Comparative magnetic resonance imaging of uropygial gland in duck and Denizli rooster. VII. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi. 27–29 Ekim 2011. Side- Antalya.

B18. EKİM O, CEYLAN A, AYVALI M, BAKICI C, OTO Ç. Investigation of pecten oculi in common pheasant (Phasianus colhicus) by using stereomicroscopic and histological methods. VII. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi. 27–29 Ekim 2011. Side- Antalya.

B19. ÖZOK HU, EKİM O, SALTAŞ H, ARIKÖK AT, BABACAN O, SAĞNAK L, TOPALOĞLU H, ERSOY H. Transüretral fosfomisin trometamol uygulaması ratlarda Escherichia coli kökenli üriner sistem infeksiyonlarına karşı koruyucudur. 22. Ulusal Üroloji Kongresi. 02–06 Mayıs 2012. KKTC.

B20. EKİM O. AYVALI M, OTO Ç. The effects of formalin fixation on liver, spleen and kidney tissue in the domestic pig (Sus scrofa domesticus). 29th Congress of The European Association of Veterinary Anatomists.25–28 July 2012. Stara Zagora – BULGARİA.

B21. EKİM O, OTO Ç, ALGIN O, BAKICI C. High resolution magnetic resonance imaging and 3D reconstruction of the body in rooster. 29th Congress of The European Association of Veterinary Anatomists. 25–28 July 2012. Stara Zagora – BULGARİA.

B22. OTO Ç, EKİM O, ALGIN O, BAKICI C. High resolution magnetic resonance imaging of the body in ducks. 29th Congress of The European Association of Veterinary Anatomists. 25–28 July 2012. Stara Zagora – BULGARİA.

B23. OTO Ç, ALGIN O, EKİM O, AKIN B. Diffusion tensor imaging and corticospinal fiber tractography of the dog brain at 3 Tesla magnetic resonance. 29th Congress of The European Association of Veterinary Anatomists. 25–28 July 2012. Stara Zagora – BULGARİA.


C. Mesleki Dergilerde Yayınlanan Makaleler

C1. EKİM O. Trikofit: Ülkemizde Yaygın Bir Tehdit. Infovet Dergisi. Ağustos 2009 Sayı 68. 74–75.

C2. EKİM O. Yavru Köpeklerde En Kritik 45 Gün. Petinfo Dergisi. Ağustos/Eylül 2009. Sayı 8. 36–38.

C3. EKİM O. Lyme Disease: Tehlikeyi Fark Edin. Av Tutkusu Dergisi. Temmuz 2009. Yıl 12. Sayı 138. 26–27.

C4. EKİM O. Köpeklerde Karanlık Dönem. Av Tutkusu Dergisi. Ağustos 2009. Yıl 12. Sayı 139. 18–20.

C5. EKİM O. İyileşme Kalitesi, Hayvan Refahı ve İşletme Ekonomisi. Infovet Dergisi. Haziran 2009. Sayı 66. 78–79.

C6. EKİM O. Evlerimize Kadar Gelen Tehlike: Lyme Disease. Veteriner Market Dergisi. Haziran 2009. Sayı 50. 44–45.

C7. EKİM O. Mastitis Tedavisinde Güvenilir İkili. Süt Dünyası Dergisi. Mayıs- Haziran 2009. Yıl 4. Sayı 20. 26–27.


D. Mesleki Kitaplar ve Kitap Bölümleri

D1. EKİM O, OTO Ç (2011) Ratta Toraks Anatomisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine, E-Kitap Çalışması. DOI: 10-4328

D2. EKİM O (2011) Evcil Kanatlıların Anatomisi. In: Temel Veteriner Anatomi. Anadolu Üniversitesi Yayınları. Eskişehir. ISBN: 978-975-06-0994-7.


E. Projeler

E1. Veteriner Anatomi Müzesi Projesi. (2010) Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Proje No: 10A3338006. Proje Yürütücüsü: EKİM O.