ARŞ. GÖR. CİHAT EKİZ    
Adı : CİHAT
Soyadı : EKİZ
E-posta : ekizc@ankara.edu.tr
Tel : 0 312 2126800 / 1295
Ünvan : ARŞ. GÖR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : İSLAM TARİHİ VE SANATLARI / TÜRK İSLAM EDEBİYATI
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/cihat-ekiz
Kişisel Akademik Bilgiler
Lisans                          : Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (2012-2017)
Yüksek Lisans             : Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2017-2019)
Doktora                        : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2020-Halen
Araştırma Görevlisi     : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2019- Halen