DOÇ. DR. ESİN KÖKSAL BABACAN    
Adı : ESİN
Soyadı : KÖKSAL BABACAN
E-posta : ekoksal@science.ankara.edu.tr
Tel : 2126720-1262
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/esin-koksal-babacan
Kişisel Akademik Bilgiler

Doç. Dr. ESİN KÖKSAL BABACAN

e-mail: ekoksal@science.ankara.edu.tr

Doğum Tarihi: 13.12.1978

Medeni Hali: Evli


Eğitim:

Lisans, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 2000.

Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı,2003.

Danışman: Prof. Dr. Yalçın TUNCER, Tez Başlığı: Yoğunlaşma ve Seyrelme Fonksiyonları ile Hipotez Testi

Doktora, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı, 2009.

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Levent Özbek, Tez Başlığı: Kısıtlı Durum Kalman Filtresi ve Bazı Uygulamaları

Post Doktora, George Washington University, School of Engineering and Applied Science, Washington DC, Amerika, Temmuz 2014- Ocak 2015

Danışman: Milos Doroslovacki

Görevler: 

Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, 2002-2009

Araştırma Görevlisi Dr., Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, 2009-2011

Öğretim Görevlisi Dr.,Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, 2011-13

Yardımcı Doçent Dr.,Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, 2013-

Doçentlik Tarihi: 14 Nisan 2017

 YAYINLAR

A. SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Engineering Index, CompuMath Cition Index ve Diğer Uluslararası Alan İndekslerinde Yayımlanan Makaleler :

A1.Köksal Babacan, Esin; Özbek, Levent; Efe, Murat. Stability of the Extended Kalman Filter When the States are Constrained. IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 53, No. 11, December 2008 (Sci).

A2. Özbek, Levent; Köksal Babacan, Esin; Efe, Murat. Stochastic Stability of the Discrete-Time Constrained Extended Kalman Filter, Turk J. Elec. Eng. & Comp. Sci, Tübitak, Vol.18, No.2, 2010 (Sci-Exp).

A3.  Özbek, Levent; Efe, Murat; Köksal Babacan, Esin; Yazıhan, Nuray. Online Estimation Of Capillary Permeability And Contrast Agent Concentration In Rat Tumors, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, Volume 39 (2) (2010), 283 – 293 (Sci-Exp).

A4.  Biçer, Cenker, Köksal Babacan, Esin; Özbek, Levent. Stability of The Adaptive Fading Extended Kalman Filter with The Matrix Forgetting Factor Turk J. Elec. Eng.& Comp. Sci, Tübitak, Vol.20, No.5, 2012 (Sci-EXp).

A5. Özbek, Levent; Köksal Babacan, Esin. Estimation Of Time Varying Parameters In An Optimal Control Problem, Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series A1, 64(2), 111-121,  2015. Doi: 10.1501/Commua1-2_0000000738.(MathSciNet)

A6. Köksal Babacan, Esin; Doroslovacki, Milos; Özbek, Levent. Modified Unscented Kalman Filter For Nonlinear Systems Having Linear Subsystems, Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series A1, 64(2), 89-98, 2015. Doi: 10.1501/Commua1-2_0000000736. (MathSciNet)

A7. Köksal Babacan, Esin, Kaya, Samet. A Simulation Study Of The Bayes Estimator For Parameters In Weibull Distribution, Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Ser. A1 Math. Stat., Volume 68, Number 2, Pages 1664.1674 (2019), Doi: 10.31801/cfsuasmas.455276. (MathSciNet-ESCI)

B. A’da Belirtilen İndeksler Dışındaki Ulusal Hakemli Dergilerde  Yayımlanan Makaleler:

B1.  Köksal, Esin; Öztürk, Fikri. Armax Modellerinde Parametre Tahmini ve Kontrol. İstatistik Araştırma Dergisi, Özel Sayı, Cilt 03, No 02, 73-87, Ağustos 2004.

B2. Köksal, Esin; Özbek, Levent; Öztürk, Fikri. İlerletilmiş Kalman Filtresi ve Sistem Belirleme Üzerine Bir Çalışma. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 25, 9-18, 2005.

B3.  Arslan, Fahrettin; Köksal, Esin; Öztürk, Fikri. ARMAX Sistemlerinde Kontrol Problemi Üzerine Bir Çalışma, Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 27, 117-128, 2006.

B4. Köksal Babacan, Esin; Özbek, Levent. Lineer Regülatör  Parametrelerinin Kalman Filtresi Kullanılarak En Çok Olabilirlik Yöntemiyle Tahmini, Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 34, 93-100, 2009.

B5. Köksal Babacan, Esin; Özbek, Levent, Biçer, Cenker. Uyarlı Kokusuz Kalman Filtresi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 13 (1), 59-67, 2011.

B6. Köksal Babacan, Esin; Biçer, Cenker. Uyarlı İki Aşamalı Kalman Filtresi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 11 (011301), 1‐7, 2011.

B7. Biçer, CenkerKöksal Babacan, Esin; Özbek, Levent. Matris Unutma Faktörü İle Uyarlanmış Kalman Filtresinin Başarım Değerlendirmesi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 25 (1), 71-76, 2013. 

B8. Köksal Babacan, Esin; Karaduman, Melike, Özlem. Bayes Ağları-K2 Algoritması Üzerine Bir Çalışma, Karadeniz Fen Bİlimleri Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, 24-38, 2018.

C. Uluslararası Kongre ve Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

C1. Köksal Babacan, Esin; Biçer, Cenker; Uyarlı İki Aşamalı Kalman Filtresi, Uluslararası 7. İstatistik Kongresi, 28 Nisan-01 Mayıs 2011, Belek-ANTALYA.

C2. Köksal Babacan, Esin; Özbek, Levent,  Biçer, Cenker; Uyarlı Kokusuz Kalman Filtresi, Uluslararası 7. İstatistik Kongresi, 28 Nisan-01 Mayıs 2011, Belek-Antalya.

C3. Biçer, Cenker; Köksal Babacan, Esin; Kesintili Gözlemler ile Uyarlı Kalman Filtresi, Uluslararası 7. İstatistik Kongresi, 28 Nisan-01 Mayıs 2011, Belek-Antalya.

C4. Biçer, Cenker; Özbek, Levent; Köksal Babacan, Esin; Uyarlı Kalman Filtresi ile GPS Tabanlı Navigasyon, Uluslararası 7. İstatistik Kongresi, 28 Nisan-01 Mayıs 2011, Belek-Antalya.

C5. Dağalp, Rukiye; Türkşen, Özlem; Köksal Babacan, Esin. Poisson Regression Analysis in the Presence of Measurement Error, 2nd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Ağustos 2013, Saraybosna, Bosna-Hersek.

C6. Özbek, Levent; Köksal Babacan, Esin. Estimation of Time Varying Parameters in an Optimal Control Problem, 2nd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Ağustos 2013, Saraybosna, Bosna-Hersek.

C7. Türksen, Özlem; Köksal Babacan, Esin. Parameter Estimation of Nonlinear Response Surface Models by Using Genetic Algorithm and Unscented Kalman Filter, 2 nd International Chaos, Complexity and Leadership, Aralık 2013, Ankara.

C8. Köksal Babacan, Esin; Kaya, Samet. A Simulation Study of the Bayes Estimator of Parameters in Weibull Distribution, 3rd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 9-12 Mayıs 2018, Antalya.

C9. Kaya, Samet; Köksal Babacan, Esin. Big Data & Data Minig & Application, 3rd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 9-12 Mayıs 2018, Antalya (Poster).

C10. Köksal Babacan, Esin; Gazioğulları, Mustafa. Bayesian Approach to Time Series and a Application, 4th International Science Symposium, ISS2019,  4-6 Eylül 2019, Kiev-Ukrayna.

C11. Kaya, Samet; Köksal Babacan, Esin. Bayesian Inference for Tobit Model and an Application Using with Winbugs Program, 11th International Statistics Congress, ISC2019,  4 - 8 October 2019, Bodrum, Muğla, Turkey.

 

D. Ulusal Kongre ve Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Yer Alan Bildiriler:

D1.  Köksal, Esin. Yoğunlaşma ve Seyrelme Fonksiyonları ile Hipotez Testi. VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Gazi Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü, 29-30 Mayıs 2003, Ankara.

D2.  Köksal, Esin; Özbek, Levent; Öztürk, Fikri. İlerletilmiş Kalman Filtresi ve Bir Düzenlemesi, 4. İstatistik Kongresi (Bildiriler Kitabı 233-238), 8-12 Mayıs 2005, Antalya.

D3. Köksal, Esin; Özbek, Levent. Kesikli Zaman Deterministik Durum-Uzay Modellerinde İlerletilmiş Kalman Filtresinin Yakınsaması (Bildiriler Kitabı 239-244), 5. İstatistik Günleri Sempozyumu 2006, 24-27 Mayıs 2006, Antalya.

D4. Köksal, Esin; Özbek, Levent. Kısıtlı Durum Kalman Filtresi, 5. İstatistik Günleri Sempozyumu 2006 (Bildiriler Kitabı 117-122), 24-27 Mayıs 2006, Antalya.

D5. Özbek, Levent; Efe, Murat; Yazıhan, Nuray; Köksal, Esin. Tümör Hücrelerinin Kılcal Damarlardan Geçirgenliğinin Online Tahmini, 5. İstatistik Günleri Sempozyumu 2006 (Bildiriler Kitabı 254-260), 24-27 Mayıs 2006, Antalya.

E. Kitap :

E1. Özbek, Levent; Köksal Babacan, Esin; Başkır, M.Bahar, Algoritma Tasarımına Giriş Bazı Matematiksel ve İstatistiksel Uygulamalar, Nisan 2010, Gazi Kitabevi.

F. Uluslararası Yayınevlerince Alanıyla İlgili Yayımlanmış Bilimsel Kitaplarda Bölüm Yazarlığı:

F1. Türksen, Özlem; Köksal Babacan, Esin. Parameter Estimation of Nonlinear Response Surface Models by Using Genetic Algorithm and Unscented Kalman Filter, Chaos, Complexity and Leadership 2014, Springer Proceedings in Complexity, pp-393-401, Springer International Publishing Switzerland 2016.

G. Burslar

G1. Tübitak 2219- Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu, George Washington University, Washington DC, USA, Temmuz 2014-Ocak 2015.

H. Ankara Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri Sisteminde  Kullanıma Açılan Ders Materyali

H1. İst-140 Biyoistatistik (Öğr. Gör. Dr. Sibel Açık Kemaloğlu ile birlikte)

H2. İst-205 Bilgisayar Programlama III

H3. İst-206 Bilgisayar Rogramlama IV

H4. İst-318 Yaşam Bilimlerinde İstatistik

I. Yüksek Lisans-Doktora Tez Jüri Üyeliği

I1. Oğuz, M. ,’Genelleştirilmiş Lineer Karma Modeller Üzerine Bir Çalışma’, Ankara  Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı, Ağustos 2016.

I2. Özdemir, Ş. ,’Ampirik Olabilirlik Yöntemi ile Robust Regresyon Analizi’, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı, Mart 2018.

I3. Parlak, T. ‘Lojistik Regresyonda Robust Tahmin yöntemlerinin Kullanılması’ , Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı, Ekim 2019.

J. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

J1. Kutlu, B. İ. ‘Ters Weibull Dağılımının Parametrelerinin Bayesci Yöntemle Tahmini’, Temmuz 2017-Nisan 2019.

J2. Koç, Y., ' Weibull Dağılımının Parametrelerinin Bayesci Yöntemle Tahmini', Temmuz 2017- Ocak 2020.

J3. Kış, K.T., ‘Bayesci Hipotez Testleri ve Uygulamaları Üzerine Bir Çalışma’, Temmuz 2017-Ocak 2020.

J4. Demir, U. , ‘Doğrusal Olmayan Regresyon Modellerinde Parametre Tahmin Yöntemleri ve Uygulamaları Üzerine Bir Çalışma’, Kasım 2015-devam ediyor.

J5. Bahar Aktepe, ‘Dinamik Modellerde MCMC Yöntemleri Üzerine Bir Çalışma’, Haziran  2018- devam ediyor.

J6. Cemre Darıcı, ‘Dinamik Lineer Modellerde Parametre Tahmin Yöntemleri Üzerine Bir  Çalışma’, Aralık 2018-devam ediyor.

J7. Mustafa Gazioğulları, Bayesci Otoregresif Zaman Serilerinde Önsel Dağılımların Seçimi ve Karşılaştırılması, Kasım 2019-devam ediyor.

K. İdari Görevler :

K1. Erasmus Koordinatörü, 2013-2014

K2. Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2013-2017

K3. Bilimsel ve Teknolojik Yatkınlık Veri Bankası Birim Sorumlusu, 2014-

K4. İstatistik Bölümü Akreditasyon Görevlisi, 2019-

K5. İstatistiki Bigi Sistemleri Anabilim Dalı Başkanlığı, 2019-

 

L. Hakemlik Yapılan Bilimsel Dergiler

L1. The IEEE Control Systems Society Conference Management System(2013)

L2. Electrical Engineering and Computer Sciences (TUBITAK)(2014)

L3. Scientia Iranica (2013)

L4. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems (2017)

L5. Automatica (2018)

L6. Sakarya University Journal of Science (2018)

M. Projeler

M1. Proje No: 213B453, Yürütücü, İstatistiğe Giriş-2, Tübitak-5001, Akademik e-Kitap, Tübitak Popüler Bilim Yayınları, 2017, ISBN: 978-605-312-258-2, 2015 Nisan-2016 Aralık.

M2. Proje No: 213B449, Eser Sahibi, İstatistiğe Giriş-1, Tübitak-5001, Akademik e-Kitap, Tübitak Popüler Bilim Yayınları, 2017, ISBN: 978-605-312-284-5, 2015 Nisan-2017 Şubat.

N. Ulusal Bir Bilimsel Etkinliğin Düzenleme Komitesi :

N1. 5. İstatistik Günleri Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü 24-27 Mayıs, Antalya, (2006).

O. Çalıştay Düzenleme Kurulu Üyeliği

O1. International Workshop in Honor of Professor Ömer L. Gebizlioğlu on his 60 th Birth  Anniversary and his Retirement, 14-15 June 2012, Ankara, Turkey.

P. Katıldığı Uluslararası Sertifikalı Eğitim Programları

P1. SET-157 “Lecture Series on Multisensor Fusion: Advanced Methodology and Applications”, 23-24 Haziran 2011, Ankara (Tübitak Bilgem Uekae/ İltaren Şehit Mu. Kur. Yzb. İlhan Tan Kışlası, North Atlantic Treaty Organization tarafından düzenlenen ders serisi)

R. Katıldığı Sertifikalı Eğitim Programları

R1. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı, Ankara Üniversitesi, 22.06.2015.

R2. Öğretim Üyeleri için Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı, Ankara Üniversitesi, 15-30 Mayıs 2017.

R3. Ulusal ve Uluslar arası Proje Hazırlama Eğitimi, Ankara Üniversitesi, 22.05.2018.