ARŞ.GÖR. ERDİ EKREN    
Adı : ERDİ
Soyadı : EKREN
E-posta : ekren@ankara.edu.tr
Tel : 0 312 596 1516
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Adres :

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Kavacık Subayevleri Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı No: 9

06120 Keçiören/ANKARA/TÜRKİYEDoğum Tarihi ve Yeri : 30/03/1991 - Ankara

Anabilim Dalı : Peyzaj Mimarlığı

Yabancı Dil : İngilizce


Eğitim ve Akademik Deneyim

 

Doktora

 

2016- Halen


 

Yüksek Lisans

 

2014-2016


Dikey Bahçe Tasarım ve Uygulama İlkelerinin Dünya ve Türkiye

Örnekleri Doğrultusunda İncelenmesi

 

Arş. Gör.

 

2014-2016

2016- Halen


K.S.Ü Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

 

Lisans

 

2007-2012


Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Yayınlar


·         Arslan, M., Kalaylioglu, Z., Ekren, E. 2018. Use of Medicinal and Aromatic Plants in Therapeutic Gardens, Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research, Vol:51(4S), p:151-154.


·         Arslan, M., Ekren, E. 2018. Mythos and Opportunities of Usage in Landscape Architecture of Some Medicinal And Aromatic Plants Naturally Growing in Turkey, Lokman Hekim Dergisi, Vol:8, No:3, p:172-184.


·         Ekren, E., Serin, H., Şahin, Y. 2018. Export and Import of Medicinal and Aromatic Plants: The Case of Turkey, International Congress of Science, Education and Technology Research, 10-12 August 2018, Odessa, Ukraine.


·         Ekren, E. 2018. Kentleşme ve Çevre Sorunlarına Çözüm Arayışı: Dikey Bahçeler, Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 28-30 Haziran 2018, Eskişehir, Türkiye.


·         Ekren, E., Şahin, Y., Yüksel, K., 2018. Kent Parklarının Dijital Veri Tabanlarının Oluşturulması, Adıyaman Üniversitesi İnovatif Proje Pazarı, 18 Nisan 2018, Adıyaman, Türkiye.


·         Ekren, E., Şahin, Y., Yüksel, K., 2018. Ülkemizde Peyzaj Mimarlığı Çalışmalarında Kullanılan Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Dijital Veri Tabanının Oluşturulması, Bartın Üniversitesi II. Ar-Ge Proje Pazarı, 10-11 Mayıs 2018, Bartın, Türkiye.


·         Arslan, M., Ekren, E. 2017. Importance of Rural Tourism and Investigation of Abroad Examples, VIII International Scientific Agriculture Symposium, 05-08 October 2017, Jahorina, Bosnia and Herzegovina.


·         Arslan, M., Ekren, E. 2017. Mythos and Opportunities of Usage in Landscape Architecture of Some Medicinal And Aromatic Plants Naturally Growing in Turkey, I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants “Natural and Healthy Life”, 9-12 May 2017, Konya, Turkey.


·         Arslan, M., Ekren, E. 2017. Yaşlı Kişilerin Sağlığı ve Etkinlikleri İçin Terapi Bahçeleri, 9. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 04-06 Mayıs 2017, Kırşehir, Türkiye.


·         Arslan, M., Ekren, E. 2017. Yaşlı Kişilerin Sağlığı ve Etkinlikleri İçin Terapi Bahçeleri, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:3, Sayı:2, s: 361-373.


·         Arslan, M., Kalaylıoğlu, Z., Ekren, E. 2017. Use of Medıcınal and Aromatıc Plants in Therapeutıc Gardens, The 3rd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, 13-16 April 2017, Girne, Turkish Republic of Nothern Cyprus.


·         Ekren, E. 2017. A Research on Plant Species for Applications of Vertical Garden in Turkey, CBU International Conference Innovations in Science and Education, 22-24 March 2017, Prague, Czech Republic


·         Ekren, E. 2017. Advantages and Risks of Vertical Gardens, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt:19, Sayı:1, s: 51-57.


·         Ekren, E. 2017. Comprasion of Vertical Garden Applications in Turkey and Abroad, CBU International Conference Innovations in Science and Education, 22-24 March 2017, Prague, Czech Republic


·         Ekren, E. 2017. Determination of Some Natural Plants to Be Used in Vertical Garden Applications in the Mediterranean Region, 3rd International Exchange and Innovation Conference on Engineering & Science Kyushu University, 19-20 October 2017, Fukuoka, Japan.


·         Hatipoglu, İ. H., Ekren, E., Gözcü, M., Kılınç, S.G., Öztürk, M. 2015. A Research On The Importance Of Kumasir Lake From The Viewpoint Of Natural Environment And Landscape, And Protection Strategies, Deltas And Wetlands - 24th Symposium, 19-21 May 2015, Tulcea, Romania.


·         Oğuz, H., Kısakürek, Ş., Ekren, E. 2015. Kazdağı Milli Parkı Önemli Bitkileri İçin Digital Koleksiyonun Geliştirilmesi, Ekoloji 2015 Sempozyumu, 06-09 Mayıs 2015, Sinop, Türkiye.


·         Oğuz, H., Kısakürek, Ş., Ekren, E., Türk, D., Abdı, B. S. 2015. Creating Digital Library Collection of Some Ornamental Plants in The Landscape , III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, 08-10 Mayıs 2014, Kahramanmaraş, Türkiye.


·         Öztürk, M., Doygun, H., Ekren, E. 2015. Assessing Landscape Vulnerability Using Remote Sensing:The Case Study Of Kahramanmaras, Deltas And Wetlands - 24th Symposium, 19-21 May 2015, Tulcea, Romania.