DOÇ.DR. ERDOĞAN KUL    
Adı : ERDOĞAN
Soyadı : KUL
E-posta : ekul@ankara.edu.tr
Tel : (0.312) 310 32 80 / 1284
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Kişisel Akademik Bilgiler


ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Doktora:  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı A.B.D.

Yüksek Lisans: Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı A.B.D.

Lisans: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ

Öğretim Üyesi ( Y.Doç.Dr. ) : Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (2013- hâlen)

Okutman: Ankara Üniversitesi, Türk Dili Bölümü (1999-2013)

Araştırma Görevlisi: Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1994-1997)

Uzaktan Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi: ANKUZEM (2014-hâlen)

Uzaktan Öğretim Yayın Komisyonu Üyesi: ANKUZEM (2013- hâlen)

Türk Dili Koordinatörü: Ankara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (2013-hâlen)

Bölüm Başkan Yardımcısı: Ankara Üniversitesi Türk Dili Bölümü (2008-2013)

 

YAYINLARI

Tezler

Doktora Tezi: Ece Ayhan’ın Şiirleri Üzerine Bir Araştırma, (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ramazan Kaplan), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2007.

Yüksek Lisans Tezi: Tanzimat Döneminde Roman Anlayışı, (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ramazan Kaplan), Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 1996.

 

Kitaplar

İzzet Melih Devrim'in Roman ve Hikâyeleri Üzerine Bir İnceleme, Kültür Ajans Yayınları, Ankara, 2016.

İzzet Melih Devrim'in Eserleri (Tezat, Sermet, Hüzün ve Tebessüm), Kültür Ajans Yayınları, Ankara, 2016.

Namık Kemal, Makalât-ı Siyasiye ve Edebiye, Birleşik Yayıncılık, Ankara, 2014.

Türk Dili, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları (baskıda)

Ali Zeki Bey, Alev, Kavis Kitap, İstanbul, 2010.

Türk Dili, (Kemal Ateş ve İbrahim Dizman ile), Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Ankara, 2006.

Türkçe Sözlük, (Dil Derneği Sözlük Kolu ile), Dil Derneği Yayınları, Ankara, 2005.

Nabizade Nâzım, Karabibibik, (Kemal Ateş ile), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2002.

Namık Kemal, İntibah  (yakında yayımlanacak)

 

Yazılar

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler ve Kitaplarda Bölümler:

 “Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Ece Ayhan’ın Şiirleri Üzerine Kimi Saptamalar”, Dil ve Yaratıcılık, Sayı: 3, Mayıs 2008, s.37-66.

 “Şiir Dilinde Sapmalar ve Bir Uygulama,” E-Journal of New World Sciences Academy, Cilt: 3, Sayı: 3, Yaz 2008, s. 373-389.

 “Ece Ayhan’ın Şiirlerinde Mitolojik ve Masalsı Ögeler,” Türkoloji Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 2, 2011, s. 69-86. 

 “Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Meryem Sözcüğünün Kullanımı (Bağlam-İşlev),” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/ The Journal of International Social Research, Cilt: 5, Sayı 23, Güz 2012, s. 356-367.

 “Edip Cansever'in 'Çağrılmayan Yakup' Şiirinde Birey AlgısıTürkoloji Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 2, 2012, s. 45-65. 

 "Halide Edip'in Vurun Kahpeye Romanında Farklı Boyutlarıyla Millî Mücadele'ye Yaklaşım," Türkoloji Dergisi, Cilt: 20, 3013, Sayı: 1, s. 53-80.

 "Makalât-ı Siyasiye ve Edebiye ve Eserde Ele Alınan Ana Konular Üzerine," Namık Kemal, Makalât-ı Siyasiye ve Edebiye, Birleşik Yayıncılık, Ankara, 2014, s. 1-37.

  “Nabizade Nâzıın Yaşamı, Sanatı,Yapıtları ve Karabibik Adlı Kitabı Üzerine,” Nabizade Nâzım, Karabibik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2002, s.1-20.

 " Modern Türk Şiirinde Savaş Karşıtlığı ,"  Akademik Bakış Dergisi,    Sayı:  48,    Mart-Nisan  2015,  s. 327-348.

* Tasavvufi İzlekler Açısından Necip Fazıl'ın Şiirleri Üzerine Kavramsal Bir Okuma Denemesi," Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 19, Sayı: 2, Ağustos 2015, s. 163-194.

 "Mehmet Akif'in Millî Mücadele Çizgisindeki Eylemleri ve Millî Mücadele Duyarlılığının Şiirlerine Yansıması," Türk Kültürü, Cil: 19, Sayı, 1, Bahar 2016, s. 69-97.

 Diğer Dergilerinde Yayımlanan Yazı ve Çeviriler:

"Sözleşmeye Karşı Şiir," Lodos, Sayı: 1, Şubat-Mart 1998.

“Ece Ayhan Şiirinde ‘Kara’ ve ‘Sarı’,” Değirmen, Sayı: 2, 2002.

“Türk Öykücülüğündeki ‘Tanım’lı Gerilik”, Kül, Sayı: 25, Yaz 2002.

“Geçici Olanın Çekiciliği Karşısında Bernhard’ın Durumu”, Kül (Thomas Bernhard Özel Sayısı), Sayı: 31, Aralık 2002.

“İmge Üzerine”, Kül, Sayı: 34, Mart 2003.

“İnsandan Geçmek: Gecenin Sonuna Yolculuk”, Kül, Sayı: 29, Ekim 2002.

“Şiir Eleştirisinin İşlevi,” Değirmen, Sayı: 4, 2004.

“Bizde Karamizah Çok,” Kitap-lık, Sayı: 78, Aralık 2004.

“2000’ler Edebiyat,” Karga Mecmua, Sayı: 33, Aralık 2009.

“Ece Ayhan’ın Şiirlerinde Kaçıp kurtulma İsteği/ Özgürleşememe Sorunu,” Kurgan Edebiyat, Sayı: 10, Kasım-Aralık 2012.

Julia Kristeva, “Ritm ve Ölüm”, Kül, Sayı: 19, Aralık 2001.

Antonin Artaud, “Tüm Yazılanlar Çöptür”, Kül, Sayı: 20, Ocak 2002.

Antonin Artaud,  “Açık Dilde Manifesto”, Kül, Sayı: 21, Şubat 2002.

Julia Kristeva, “Diyalektiğin İkinci Çevrimi: Ekonomi Politikten Sonra Estetik”, Kül, Sayı: 22, Mart 2002.

Ayşe Yıldızoğlu, “Dünya Edebiyatında Neler Oluyor/ Doğumlar, Ölümler ve Pofuduk Tavşancıklar,” Edebiyat ve Eleştiri, Sayı: 60, Mart-Nisan 2002.

Fernando Pessoa, “Sevmek Olanaklı mı?/ Ömer Hayyam/ Her Şey Buharlaşıyor,” Kül, Sayı: 23, Nisan 2002.

Gilles Deleuze, “Spinoza Üzerine Reda Bensmia’ya Bir Mektup”, Kül, Sayı: 24, Mayıs-Haziran 2002.

“Jerzi Grotowski’nin Son Yazısı”, Kül, Sayı: 28, Temmuz 2002.

Dario Fo, "Mussolini'nin Hayaleti," Edebiyat ve Eleştiri, Sayı: 62, Temmuz-Ağustos 2002.

Paul Binding, “Avusturya Nefreti”, Kül (Thomas Bernhard Özel Sayısı), Sayı: 31, Aralık 2002.

“Hasan Ali Toptaş ile Söyleşi”, Kül, Sayı: 32, Ocak 2003.

"Yazmak Denen Mucize,"Hasan Ali ToptaşBaşladığında Yalnızsın Bitirdiğinde Daha da Yalnız, İletişim Yayınları, İstanbul, 2014, s. 123-131.

“Kemal Ateş ile Söyleşi”, Çağdaş Türk Dili, Sayı: 217, Mart 2006.

“Haklılığın İnadı  (Söyleşiyi yapan: Zafer Yalçınpınar), Bir Gün, 11 Temmuz 2008, tekrar: 12 Temmuz 2010.

 

ATIFLAR

* Ece Ayhan’ın Şiirleri Üzerine Bir Araştırma (doktora tezi) :

Adem Çalışkan, “Ana Çizgileriyle Cumhuriyet Devri Türk Şiirine Teorik Bir Yaklaşım (1923-1960)”,  Uluslararası sosyal Araştırmalar Dergisi/ The Journal of International Social Research,  Cilt: 3, Sayı: 10, Kış 2010.

Murat Kacıroğlu, İkinci Yeni Şiirinde Öteki Dünya: Ortadoğu ve Afrika”, Türkiyat Mecmuası,  Cilt: 21, Sayı: 2, Güz. 2011.

Nazlı Eser, İkinci Yeni'de Düzyazı Şiir, (Yüksek Lisans Tezi), Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2010.

Özlem Öztok, Behçet Necatigil'in Şiirlerini Alımlama Estetiğine Göre İnceleme Denemesi, (Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.

Nilüfer İlhan, Cemal Süreya (Hayatı, Edebî Fikirleri ve Şiiri), (Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.

Sevgül Türkmenoğlu, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde İstanbul (1923-1960), (Doktora Tezi), Yüzüncüyıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Onur Baysal, Ece Ayhan’ın Şiirlerinde Marj ve Merkez Çatışması, (Yüksek Lisans Tezi), Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans Programı, İstanbul.

Tunç Tayanç, “Seçilmiş Hikâyeler Dergisi ve E. Ayhan Çağlar ya da Ece Ayhan, ” Kitap-lık, Sayı: 160, Mayıs 2012.

Hilal Karahan, “Çanakkaleli Melâhat Neden Geçilmez,” Ayraç, Sayı: 17, Mart 2011

Şaban Çobanoğlu, İlhan Berk'in Şiir Dilinde Sapmalar ve Deformasyon, (Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.

Muhammed Hüküm, İkinci Yeni Şiirinde Ölüm Düşüncesi, (Yüksek Lisans Tezi), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.

Burcu Yılmaz Çebin, İkinci Yeni Şiirinde Mitik Unsurlar, (Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.

Beyhan Kanter, Şiirsel Kimlikten Mekânsal Sınırlara, Okur Akademi Yayınları, İstanbul, 2013.

Mustafa Okçul, "Ece Ayhan'ın 'Ah Tanzimat! Ah Tanzimat!' Şiiri Üzerine Bir İnceleme," Iğdır Gündem, 11 Mart 2014.

Orhan Sarıkaya, İkinci Yeni'nin Boy Aynası, Hece Yayınları, Ankara, 2014.

Tunç Tayanç, Adım Ece Ayhan Çağlar, YKY, İstanbul, 2014.

Muhammed Hüküm, "Ece Ayhan’ın “Padişah İle Aslan Şiir’inde Osmanlı Tarihine Muhalefet Aracı Olarak Dilin Kullanımı," SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2014, Sayı 1, s. 52-60.

Ömer Aksay, "Şiir Günlükleri," Türk Dili, Şubat 2015, Sayı: 758, s. 32.

Safiye Doğan, Nazan Bekiroğlu'nun Hikâye ve Romanları Üzerine Bir İnceleme, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.

Gökhan Tunç, Rüzgâra Karşı Duran Şair/ Etkilenme Endişesi kavramı ve Yahya Kemal'in Türk Şiirine Etkisi, Grafiker Yayınları, Ankara, 2015.

* "Makalât-ı Siyasiye ve Edebiye ve Eserde Ele Alınan Ana Konular Üzerine:"

Gökhan Reyhanoğulları,  "Namık Kemal ve Mehpeyker Bağlamında İntibah’ı   Yeniden Okumak," Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of International Social Research, Cilt: 8, Sayı 36,Şubat 2015, s.209-216.

* "Sezai Karakoç'un Şiirlerinde 'Meryem' Sözcüğünün Kullanımı (Bağlam-İşlev):"

Veysel Şahin, "Sezai Karakoç'un Şiirlerinde Yaratıcı Değerler," International Journal of Languages' Education and Teaching, UDES 2015, Special Issue, s. 2727-2744.

Osman Ataş, Sezai Karakoç'un Şiirlerinde Mitolojik Unsurlar Üzerine Bir İnceleme, (Yüksek Lisans Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.

* "Hasan Ali Toptaş ile Söyleşi:"

Ayşe Özkan, Hasan Ali Toptaş'ın Romanlarında Çdcuk Algısı, (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.

* Nabizade Nâzım, Karabibik:

Murat Cankara, Ahmet Mithat Efendi ve Beşir Fuat’a Göre Gerçekçilik, (Yüksek Lisans Tezi), Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, Ankara, 2004.

* Ali Zeki Bey, Alev :

Refik Durbaş, “Unutulmuş Bir Yazarın Alevi,” Sabah, 3 Nisan 2010 Cumartesi.

* Namık Kemal, Makalât-ı Siyasiye ve Edebiye:

Gökhan Reyhanoğulları,  "Namık Kemal ve Mehpeyker Bağlamında İntibah’ı   Yeniden Okumak," Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of International Social Research, Cilt: 8, Sayı 36,Şubat 2015, s.209-216.

ETKİNLİKLER

Sempozyum

"Türk Şiirinde Evrensel Kardeşlik ve Barış İzleği," III. Türkiye-Kore Edebiyat Sempozyumu: Türk ve Kore Edebiyatında Kimlik ve Evrensellik,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi, CRR Salonu, 12-13 Eylül 2015.

"Modern Türk Şiirinde Savaş Karşıtı Söylem," Sakarya Üniversitesi Uluslararası Savaş ve Edebiyat Sempozyumu, 16-17 Aralık 2014.

"Necip Fazıl'ın Şiirlerinde Tasavvufi Bakışın Sağladığı Anlamsal Olanaklar," Süleyman Şah Üniversitesi Uluslararası Türk Kültürü Kongresi (Türk Tasavvuf Geleneği ve Kültürü), 13-14 Ekim 2014.

 “Ece Ayhan’ın Şiirlerinde Devlet, İktidar ve Otorite Kavramlarının İrdelenişi,” Kocaeli Üniversitesi 1. Ulusal Şiir Kongresi, Mavi Salon, 16-18 Mayıs 2007.

Panel

 “Türk Şiirinde İmgesel Boyut”, 2. Ankara Şiir Buluşması, (Prof. Dr. Yusuf Eradam ve Yrd. Doç Dr. Salih Bolat ile), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 20-23 Mart 2003.

 “Şiir Dili ve Şiirsel Anlam”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, (Nizamettin Uğur, Gökhan Cengizhan ve Ö. Ediz Yoraz ile) 22 Mart 2004 Pazartesi.

 “Şiirimize Akademik Bakış”, Gemlik’e Doğru… Zeytin Dalı Edebiyat Günleri, Gemlik Sosyal Yaşam Merkezi, (Baki Ayhan T. ve Mehmet Can Doğan ile), 9-11 Nisan 2010.

 “Akademide Ece Ayhan,” Mülkiye Ece Ayhan Günleri-1, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Aziz Köklü Konferans Salonu, (Prof. Dr. Aykut Çelebi ve Eren Barış ile), 3-4 Mayıs 2011.

"Vurun Kahpeye Romanında Millî Mücadeleye Yaklaşım", Halide Edip Adıvar Paneli, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Farabi Konferans Salonu, (Prof. Dr. Nurullah Çetin, Prof. Dr. Nesrin Karaca, Doç. Dr. Ayfer Yılmaz, Doç. Dr. Fatih Sakallı, Yrd. Doç. Dr. Cengiz Karataş ile), 22.Mayıs 2014.

"Mehmet Akif Ersoy ve Millî Mücadele," Mehmet Akif Ersoy Paneli, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Farabi Konferans Salonu, (Prof. Dr. Ali İhsan Kolcu, Prof. Dr. Nurullah Çetin, Yrd. Doç. Dr. Murat Küçük ve Arş. Gör. E. Gözde Özgürel ile), 9 Mart 2015.

Konferans/ Konuşma

 “Zafer Ekin Karabay,” Anma Toplantısı, Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi, 29 Eylül 2002.

 “Kalbiye-Oğuz Tansel Kitaplığıılış Konuşması,” ODTÜ Türk Dili Bölümü Kütüphanesi, 15 Mart 2006.

 “Oğuz Tansel’in Eserleri ve Edebî Kişiliği,” ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 6 Mayıs 2011.

 “Şiir Estetiği,” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Muzaffer Göker Salonu, 2 Mart 2012. 

 "Namık Kemal'de Vatan ve Millet Düşüncesi," Millî Düşünce Merkezi Hamamönü Sohbetleri, Kabakçı Konağı, 8 Aralık 2015.

 "İkinci Yeni Üzerine Söyleşi," Naif Kitap Kafe, 22 Aralık 2015.

 "Namık Kemal'in Siyasi ve Edebî Görüşleri," İLESAM, 6 Şubat 2016.

 

YÖNETTİĞİ/ YÖNETMEKTE OLDUĞU TEZLER

Doktora:

Gökhan Reyhanoğulları, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Anlam Sorununa Kuramsal Yaklaşımlar.

Berrin Ar, Ziya Osman Saba Hayatı, Sanatı, Eserleri

Yüksek Lisans:

Safiye Doğan, Nazan Bekiroğlu'nun Hikâye ve Romanları Üzerine Bir İnceleme

Bahman Sıdıq Hassan Hassan, Ethem Baran'ın Hikâyeleri Üzerine Bir İnceleme

Mecnun Kandemir, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Romana Kuramsal Yaklaşımlar

Ainur Zhangabayeva, Muhtar Avezov'un Romanları Üzerine Bir İnceleme

Tuba Emircan, Adnan Özyalçıner'in Öyküleri Üzerine Bir İnceleme

Azime Sinem Gültekin, Ahmet Kutsi Tecer'in Hayatı, Sanatı ve Eserleri

Nurullah Gündüz, Emir Kalkan'ın Hayatı, Sanatı ve Eserleri

Nesrin Aslan, Turgut Özakman'ın Hayatı, Sanatı, Romancılığı

Şeyma Toruntay, Cihan Aktaş'ın Hikâyeciliği

 

HAKEMLİK YAPTIĞI AKADEMİK DERGİLER

e-Journal of New World Sciences Academy

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi

International Journal of Languages' Education and Teaching

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih Okulu Dergisi/ Journal of History School

EDİTÖRLÜK VE YAYIN KURULU ÜYELİĞİ

Türkoloji Dergisi

 

VERDİĞİ DERSLER

Lisans:

Türk Dili, Hukuk Fakültesi (1999-2008)

Ses ve Şekil Bilgisi, Eğitim Bilimleri Fakültesi (1999-2007)

Cümle ve Metin Bilgisi, Eğitim Bilimleri Fakültesi (2000-2007)

Türk Dili, Adalet Meslek Yüksekokulu (2001-2005)

Yazılı Anlatım, Eğitim Bilimleri Fakültesi (2004-2007)

Sözlü Anlatım, Eğitim Bilimleri Fakültesi (2004-2007)

Türk Dili, Uzaktan Eğitim Merkezi (2005-2013)

Türk Dili, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (2007-2013)

Türk Dili, İletişim Fakültesi (2012, Bahar)

Bilimsel Araştırma ve Yazma Yöntemleri, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ( Bahar)

Hikâye Tahlilleri, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Bahar)

Batı Edebiyatı ve Akımlar, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Bahar)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Tarihi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Bahar)

Millî Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Güz)

Şiir İncelemeleri, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Güz)

Eleştiri Kuram ve Yöntemleri, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Güz)

Genel ve Karşılaştırmalı Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Güz)

Ses ve Yapı Bilgisi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü (Güz)

Yüksek Lisans:

Türkiye’de Edebiyat Tarihçiliği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı A.B.D. (Bahar)

Yeni Türk Edebiyatının Önemli Temsilcileri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı A.B.D. (Bahar)

Uzmanlık Alan Dersi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı A.B.D. (Bahar)

Edebiyatta Araştırma Metotları, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı A.B.D. (Güz)

Yeni Türk Edebiyatının Önemli Temsilcileri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı A.B.D. (Güz)

Türk Edebiyatı Tarihçiliği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı A.B.D. (Güz)

Uzmanlık Alan Dersi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı A.B.D. (Güz)

Doktora:

Metin Tahlili, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı A.B.D. (Güz)

Bibliyografya Çalışması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı A.B.D. (Güz)

Yeni Türk Edebiyatının Önemli Temsilcileri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı A.B.D. (Güz)

Seminer: Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı-Deneme, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı A.B.D. (Güz)

Uzmanlık Alan Dersi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı A.B.D. (Güz)

Şiir Dili, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı A.B.D. (Bahar)

Yeni Türk Edebiyatının Önemli Temsilcileri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı A.B.D. (Bahar)

Uzmanlık Alan Dersi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı A.B.D. (Bahar)