PROF.DR. ATİLLA HALİL ELHAN    
Adı : ATİLLA HALİL
Soyadı : ELHAN
E-posta : elhan@medicine.ankara.edu.tr
Tel : +90 312 5958196
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/atilla-halil-elhan
Kişisel Akademik Bilgiler

KİŞİSEL BİLGİLER

Mesleği: Öğretim Üyesi

Doğum Tarihi: 1972

Doğum Yeri: Ankara

 

EĞİTİM

1997-2002

Doktora Derecesi

• Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı

 

1994-1997

Yüksek Lisans Derecesi

• Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı

 

1989-1994

Lisans Derecesi

• Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstatistik Bölümü

 

AKADEMİK DENEYİM

1994-2003

• Araştırma Görevlisi; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı

 

2003-2006

• Yardımcı Doçent; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı

 

2006-2011

• Doçent; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı

 

2011-

• Profesör; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı

 

YURT DIŞI DENEYİMİ

Nisan 2001’de TÜBİTAK NATO-A2 bursuyla doktora tez çalışmamı gerçekleştirmek amacıyla 6 ay MESA Psychometric Laboratory, University of Chicago’da araştırmacı/öğrenci olarak çalıştım. Bu süre içerisinde “Measurement Theory” ve “Questionnaire Design” başlıklı lisansüstü dersleri kayıtlı öğrenci olarak aldım.

 

BİLİMSEL DANIŞMA ve YAYIN KURULU ÜYELİKLERİ

• Aralık 2006 – Şubat 2015 tarihleri arasında SCI-Expanded kapsamında bulunan Archives of Rheumatology (önceki ismi Turkish Journal of Rheumatology) Yayın Kurulunda görev aldım.

• Ocak 2008 – Kasım 2017 tarihleri arasında Turkish Journal of Surgery Yayın Kurulunda görev aldım (ESCI).

• Ağustos 2007 tarihinden itibaren Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation Yayın Kurulunda görev almaktayım. (SCI-E)

• Ocak 2008 tarihinden itibaren Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism Yayın Kurulunda görev almaktayım (ESCI).

• 2010 yılından itibaren Clinical Dentistry and Research Yayın Kurulunda görev almaktayım.

• 2011 yılından itibaren Turkish Journal of Medical Sciences Yayın Kurulunda görev almaktayım. (SCI-E)

• 2012 – Mayıs 2020 tarihleri arasında Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi Danışma Kurulunda görev aldım. (SCI-E)

• 2018 yılından itibaren Current Thoracic Surgery Yayın Kurulunda görev almaktayım.

• 2018 yılından itibaren Tüberküloz ve Toraks Dergisi Yayın Kurulunda görev almaktayım

 

İDARİ ve AKADEMİK GÖREVLER

• 2010 – 2013 ve 8 Eylül 2017 – 19 Eylül 2018 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanlığını yürüttüm.

• Ocak 2012 tarihinden itibaren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Başhekim Yardımcısı olarak görev yapmaktayım.

• Ocak 2012 tarihinden itibaren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi “Bilgi İşlem Birim Sorumlusu” ve “Ek Ödeme Birimi Sorumlusu” olarak görev yapmaktayım.

• 2011 yılından beri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi “Performans” komisyonunda görev almaktayım.

• 2002-2016 yılları arasında beri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Etkinlikleri Koordinasyon grupları içinde yer alan “Kanıta Dayalı Tıp Eğitimi Grubu”nda görev aldım.

• 2009-2016 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi “Tören ve Öğrenci Etkinlikleri” komisyonunda görev aldım.

• 2009-2012 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi “Ölçme Değerlendirme” komisyonu başkanı olarak görev yaptım.

• 2012 yılından beri Fakültemiz “Program Değerlendirme Ölçme Değerlendirme” komisyonunda görev almaktayım.

• Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği yaptım (Mayıs 2005-Nisan 2006).

 

DANIŞMANLIK DENEYİMİ

• 1994 yılından bugüne kadar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve çevre hastanelerde yapılan uzmanlık ve doktora tezlerine, deneysel ve saha araştırmalarıyla projelere istatistiksel danışmanlık hizmeti vermekteyim.

 

YABANCI DİL ve STANDARTLAŞTIRILMIŞ TEST SONUÇLARI

İngilizce: İyi derecede okuma, yazma ve konuşma bilgisine sahibim.

- Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS): 80

- TOEFL Puanı: 220 (Bilgisayarlı test sistemine göre)

- GRE Puanı: Verbal= 320, Quantitative= 770, Analytical= 640

 

BİLGİSAYAR BİLGİSİ

Aşağıda belirtilen programlar hakkında bilgiye sahibim.

- İşletim Sistemleri: MacOS, Windows

- İstatistiksel paket programları: SPSS, Winsteps 3.9, RUMM 2030, SAS 9.1, STATA, NCSS & PASS, Medcalc, R programlama dili

 

KATILDIĞI PROJELER

1. Behçet Hastalarında Derin Venöz Tromboz Oluşumunda Faktör V Geni G1691A, Metilentetrahidrofolat Redüktaz Geni C677T ve Protrombin Geni G20210A Mutasyonlarının Rolü. TÜBİTAK Projesi, SBAG-AYD-229, 198S200, Proje Araştırıcısı, (1998-1999, Rapor tarihi: Eylül 1999).

2. Evidence That Boron Has No Effect on Human Reproduction. Field and Family Study. Etibank General Directorate, Proje Araştırıcısı, (1999-2003)

3. Rehabilitasyon alanında sonuç değerlendirim ve izleminin Avrupa düzeyinde standartizasyonu. TÜBİTAK Projesi, SBAG-2263, 100S015, Proje Araştırıcısı, (2001-2004).

4. Merzifon Civilian Airport Demand Forecast Study. Merzifon Vakfı, Destek: Merzifon, Amasya ve Çorum Belediye Başkanlıkları, Proje Araştırıcısı, (2005).

5. Sitogenetik Bulgusu ve Y Mikrodelesyonu Olmayan Infertil Erkek Hastalarda Karşılaştırmalı Genomik Hibridizasyon (Cgh) Yöntemi ile Kriptik Kromozomal Değişikliklerin Saptanması. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2005-08-09-206 Tez Projesi, Proje Araştırıcısı, (01.01.2005-01.11.2006).

6. Need Analysis for Catch-Up Education Project. Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF TURKEY, EU FUNDED SC/2005/0460-01, Proje Araştırıcısı, (Şubat 2006-Ağustos 2006).

7. Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Sistemi Projesi (e-Okul Bütçeleri Projesi). TÜBİTAK 1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Programı, (106G083/106G134 - TÜBİTAK 1007) Proje Bilimsel Danışmanı (2006-2009).

8. Kas-İskelet Sorunlarının Özürlülük Değerlendiriminde Bilgisayar Uyarlamalı Test Yönteminin Uygulanması. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje Yürütücüsü, BAP 2006/0809241 (2007).

9. Mide Kanserinde Erken Tanı Pilot Projesi. Destekleyen Kuruluş: Devlet Planlama Teşkilatı, Proje No:2007K120570, Proje Araştırıcısı, (2007-2009).

10. Mide, pankreas ve kolorektal kanserlerde folat metabolizmasındaki enzimlerin genetik polimorfizmlerinin (MTHFR C677T, MTHFR A1298C, timidilat sentetaz) önemi. Destekleyen Kuruluş: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje Araştırıcısı (Hızlandırılmış BAP) (11.06.08-11.04.09)

11. Romatoid Artritli Hastalarda Bilgisayar Uyarlamalı Test Yöntemi İle Özürlülük Değerlendirimi. Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK, Proje Yöneticisi, TÜBİTAK 1001 - 109S342 (Nisan 2010- Nisan 2012).

12. The Provision of Data Collection, Processing, Analysis and Project Evaluation Services under the European Union-Council of Europe Joint Programme on Dissemination of Model Prison Practices and Promotion of the Prison Reform in Turkey (2012), Proje Araştırıcısı.

13. A Comprehensive Audit of the Content and Quality of Patient Reported Outcome Measures (PROM’S) for Rheumatoid Arthritis and Osteoarthritis. Funded by The European League Against Rheumatism (EULAR). (April 2012-April 2014), Projenin Türkiye Ayağının Yöneticisi.

14. Technical Assistance for Alignment in Organ Donation-Reference: EuropeAid/131052/D/SER/TR. Funded by EU and Republic of Turkey (April 2013- April 2015), Proje Uzmanı. (2.300.000,00 €)

15. Obstrüktif Akciğer Hastalığı (Astım-KOAH) olan Hastalarda Fenotip Özelliklerinin ve Sıklığının Standart Bir Yaklaşımla Belirlenmesi ve bu Fenotiplerin Prognozdaki Önemi. Türk Toraks Derneği, Proje Araştırıcısı, (1 Kasım 2012 - 23 Aralık 2016)

16. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kablolu ve Kablosuz Ağ İyileştirme Projesi-Altyapı Projesi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje Araştırıcısı, 14A0230001 (6 Mayıs 2014-6 Mayıs 2016)

17. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina ve Cebeci Hastanelerinin Mevcut Radyoloji Bilgi Sistemi (RBS) ile Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS) Yazılım Güncellenmesi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Yönlendirilmiş Proje, Proje Yürütücü, 10.05.2017 - 10.05.2018. Bütçe: 1.669.711,80 TL

18. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina ve Cebeci Hastanelerinin Mevcut Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Yazılımlarının ve İlgili Veritabanın İyileştirilmesi ve Güncellenmesi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Altyapı Projesi (AYP), 16A0230007, Proje Araştırıcısı, 29.04.2016 - 29.07.2019. Bütçe: 1.654.000,00 TL

19. Psikolojik Ölçme Aracı Geliştirilmesi. TÜBİTAK 1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Programı, Proje Araştırıcısı (2017-). Müşteri Kurum: Milli Eğitim Bakanlığı. (6.133.200,00 TL)

20. Huntington Hastalarının İzleminde Biyolojik Belirteç Olarak Nöron Kökenli Ekzozomlarda Mitokondrial DNA ile miR-27a ve miR-124 Ekspresyonunun Araştırılması. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 18B0230010 - Bağımsız Proje, Proje Araştırıcısı, 10.12.2018 – 10.12.2019.

21. Üst Ekstremite İşlev Bozukluğunun Evde Rehabilitasyonuna Yönelik Uzaktan Erişimli Robotik Egzersiz Platformunun Geliştirilmesi (UZREP). TÜBİTAK 1511 - 1170523, Proje Bilimsel Danışmanı, (2018-2020) (1.106.089,00 TL)

 

KATILDIĞI KONGRE, KURS ve SEMİNERLER

• 7-18 Eylül 1998 tarihleri arasında NATO Advanced Study Institute tarafından sağlanan destekle Leuven/Belçika'da Katholieke Univesiteit tarafından düzenlenen 15 günlük "Statistical Methods for Genetic Studies" konulu bir çalıştaya katıldım.

• 23-24 Eylül 1999 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı ve Biyoistatistik Derneği tarafından düzenlenen “4. Ulusal Biyoistatistik Kongresinin” düzenleme kurulunda görev aldım.

• 13-15 Eylül 2000 tarihleri arasında Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı ve Biyoistatistik Derneği tarafından Eskişehir’de düzenlenen “Biyoistatistik 2000” 5. Ulusal Biyoistatistik Kongresi’ne katıldım.

• Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 07.04.2001 tarih ve 2607/6971 sayılı yazıları gereğince Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nden 2000-2001 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” ve “Gelişim ve Öğrenme” derslerini başarıyla tamamlamış bulunmaktayım.

• 2001 yılında Chicago’da düzenlenen “31st Semiannual Midwest Objective Measurement Seminar” katıldım.

• 2001 yılında Chicago’da düzenlenen “Rasch Measurement Training Seminar” katıldım.

• 05-06 Ocak 2002 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen I. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresine bildiri sunmak amacıyla katıldım.

• 16-20 Nisan 2003 tarihleri arasında Belek/Antalya’da düzenlenen 3. İstatistik Kongresine sözlü bildiriyle katıldım.

• 27-28 Eylül 2004 tarihleri arasında Stockholm-İsveç’te düzenlenen “International Symposium Measurement and Evaluation of Outcomes in Rehabilitation” başlıklı sempozyuma poster bildiri sunarak katıldım.

• 20-21 Mayıs 2004 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü tarafından İzmir’de düzenlenen 4. İstatistik Günleri Sempozyumuna poster bildiriyle katıldım.

• 7-11 Mart 2005 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen “Eğitim Becerileri” kursuna katılarak sertifika aldım.

• 27 Nisan 2005 tarihinde Kemer/Antalya’da düzenlenen Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresine “Temel Biyoistatistik” başlıklı kursa eğitici olarak katıldım.

• 08-12 Mayıs 2005 tarihleri arasında Belek/Antalya’da düzenlenen 4. İstatistik Kongresine poster bildiriyle katıldım.

• 20-22 Eylül 2005 tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen VIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresine sözlü bildiriyle katıldım.

• 27 Eylül-1 Ekim 2005 tarihleri arasında Selçuk/İzmir’de düzenlenen XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresinde “Bilimsel Araştırmalarda Temel İstatistik” başlıklı kursa eğitici olarak katıldım.

• 22 Ekim 2005 tarihinde “Clinical Research Methodology Workshop (Applied Statistics), National Institute of Health (NIH) - Promoting Child Development: Yale-Ankara Collaboration Project” tarafından desteklenen ve A.Ü.T.F. Gelişimsel Pediatri ve Ünitesi Eğitim Programları II kapsamında Ankara’da gerçekleşen kursta eğitici olarak katıldım.

• 05-09 Eylül 2006 tarihleri arasında Zonguldak’ta düzenlenen IX. Ulusal Biyoistatistik Kongresine katıldım.

• 29 Kasım 2006 tarihinde “Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı” kapsamında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında “Tıpta Biyoistatistik” başlıklı bir kurs verdim.

• 14-16 Mayıs 2007 tarihleri arasında Psychometric Laboratory for Health Sciences, Academic Unit of Musculoskeletal & Rehabilitation Medicine, School of Medicine, University of Leeds, İngiltere’de “Intermediate Rasch Analysis” konulu bir çalıştaya katıldım.

• 05-08 Eylül 2007 tarihleri arasında Sivas’ta düzenlenen X. Ulusal Biyoistatistik Kongresine katıldım.

• 31 Mart-02 Nisan 2008 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde düzenlenen “Ölçme ve Değerlendirme” kursuna katıldım.

• 14-18 Mayıs 2008 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen TRASD 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi’nde “Biyoistatistik ve Uygulamalı Klinik Araştırma Metodolojileri” başlıklı kursa eğitici olarak katıldım.

• 25-26 Eylül 2008 tarihleri arasında The Psychometric Laboratory for Health Sciences Within The Academic Department of Rehabilitation Medicine, University of Leeds, İngiltere’de “Advanced Rasch Analysis” konulu bir çalıştaya katıldım. Bu çalıştayda bilgisayar uyarlamalı test çalışmalarım kapsamında “An initial application of computerized adaptive testing (CAT) for measuring disability in patients with knee osteoarthritis” başlıklı bir bildiri sundum.

• 8-12 Aralık 2008 tarihleri arasında Atlantic City, USA’da düzenlenen “64th Annual Deming Conference on Applied Statistics” başlıklı konferansa katıldım.

• 10-14 Mayıs 2009 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen “Fifth Conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society”de konferansında “Longitudinal Data Analysis with Missing Data” başlıklı kursa katıldım.

• 10-14 Mayıs 2009 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen “Fifth Conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society” başlıklı uluslararası konferansın düzenleme kurulunda görev aldım ve “Program and Abstracts” kitabının yardımcı editörlüğünü üstlendim.

• 26-28 Şubat 2010 tarihleri arasında Singapur’da düzenlenen “The 2010 International Conference on Behavioral, Cognitive and Psychological Sciences (BCPS 2010)” başlıklı konferansa katıldım.

• 13-15 Nisan 2010 tarihleri arasında Leeds Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alan Tennant ile birlikte Aachen Üniversitesi’nin daveti üzerine “Rasch-Analysis, the RUMM 2030 Programme and Computer Adaptive Testing” başlıklı bir kursta eğitici olarak görev aldım.

• 07-09 Haziran 2010 tarihleri arasında Arnhem’de düzenlenen “First International IACAT Conference on Computerized Adaptive Testing” başlıklı konferansa katıldım.

• 28 Haziran-1 Temmuz 2010 tarihleri arasında Van’da düzenlenen “XII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi” başlıklı kongreye katıldım.

• 23 Ağustos 2011 tarihinde “Assessing person-centred care using Item Response Theory and Computer Adaptive Testing” konulu seminerde “Smart-CAT” başlıklı bir sunumu The University of Gothenburg Centre for Person Centred Care, Sweden’da yaptım.

• 30 Eylül-2 Ekim 2011 tarihleri arasında “Intermediate Rasch Analysis” konulu bir çalıştayın yürütücülüğünü yaptım.

• 8-10 Aralık 2011 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen “6. Cerrahi Araştırma Kongresi”nde “Gerçek Veriler Üzerinden SPSS Uygulamalı Temel Biyoistatistik Kursu” başlıklı kursta eğitici olarak yer aldım.

• 4-7 Eylül 2012 tarihleri arasında Biyoistatistik Derneği ve Erciyes Üniversitesi tarafından Kayseri’de düzenlenen “XIV. Ulusal Biyoistatistik Kongresi”nde “RASCH analizine Giriş” başlıklı kursta eğitici olarak yer aldım.

• 4-6 Nisan 2013 tatihleri arasında İzmir’de düzenlenen “4.Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi”nde “Madde Yanıt Teorisi - RASCH analizine genel bakış” başlıklı çalıştaya eğitici olarak yer aldım.

• 20-23 Ağustos 2013 tarihleri arasında Didim/Aydın’da düzenlenen “Uluslararası Katılımlı XV. Ulusal Biyoistatistik Kongresi” başlıklı kongreye katıldım.

• Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (ANTBAT) tarafından 4-6 Ekim 2013 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde düzenlenen 4. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi kapsamında gerçekleştirilen “1. Tıp Öğrencileri Arası Proje Yarışması: Evreka! 2013”de Yerel Düzenleme Kurulu ve Bilimsel Değerlendirme Kurulunda görev aldım.

• 10-12 Eylül 2014 tarihleri arasında Çolaklı/Antalya’da düzenlenen “XVI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi” başlıklı kongreye katıldım.

• 11-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında Nevşehir’de düzenlenen “The 8th Conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society” başlıklı uluslararası konferansın düzenleme kurulunda görev aldım.

• 5-9 Kasım 2015 tarihleri arasında Girne’de düzenlenen “17. Ulusal Biyoistatistik Kongresi”nin düzenleme kurulunda görev aldım.

• 26-29 Ekim 2016 tarihleri arasında Belek’te düzenlenen “18. Ulusal Biyoistatistik Kongresi ve 1. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi”nin düzenleme kurulunda görev aldım.

• 26 Ekim 2016 tarihinde Belek’te düzenlenen “18. Ulusal Biyoistatistik Kongresi ve 1. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi”sinde “Rasch Analizine Giriş” başlıklı bir kurs verdim.

• 10 Haziran 2017 tarihinde Türk Cerrahi Derneği tarafından Ankara’da düzenlenen “Uygulamalı Temel Biyoistatistik” başlıklı bir kurs verdim.

• 25-28 Ekim 2017 tarihleri arasında Belek’te düzenlenen “19. Ulusal Biyoistatistik Kongresi ve 2. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi”nin düzenleme kurulunda görev aldım.

• 18 Kasım 2017 tarihinde Türk Cerrahi Derneği tarafından İstanbul’da düzenlenen “Uygulamalı Temel Biyoistatistik” başlıklı bir kurs verdim.

 

ÜYELİKLER

- International Biometric Society - Eastern Mediterranean Region (IBS/EMR)

- Biyoistatistik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

- İstatistik Mezunları Derneği

- ODTÜ Mezunlar Derneği

- International Association of Computer Science and Information Technology (IACSIT)

 

HOBİLER ve AKTİVİTELER

Fotoğraf çekmek, kayak, yüzme, basketbol.

 

1. SCI, SCI-EXPANDED, SSCI VE AHCI KAPSAMINDA TARANAN DERGİLERDEKİ TAM METİNLİ MAKALELER

1. Gürsoy Çoruh A, Uzun Ç, Kul M, Akkaya Z, Elhan AH, Gökcan K. The Impact of Arterial Phase on the Detection of Cervical Lymph Node Metastasis From Papillary Thyroid Carcinoma: A Quantitative Evaluation on Multiphasic Computed Tomography. J Comput Assist Tomogr. 2020 Mar/Apr;44(2):262-268. doi: 10.1097/RCT.0000000000001005.

2. Peker E, Gülpınar B, Elhan AH, Erden Mİ. Diagnostic Accuracy of Mapping Techniques and Postprocessing Methods for Acute Myocarditis. AJR Am J Roentgenol. 2020 Apr;14:1-11. doi: 10.2214/AJR.19.22028. Online ahead of print.

3. Gürsoy Çoruh A, Peker E, Gülpınar B, Sorgun MH, Elhan AH, Fitoz ÖS. Prediction of degree of carotid stenosis with the transluminal attenuation difference ratio. Diagn Interv Radiol. 2020 May;26(3):249-254. doi: 10.5152/dir.2019.19259.

4. Kurt-Sukur ED, Özçakar ZB, Haznedar-Karakaya P, Yılmaz S, Elhan AH, Çakar N, Yalçınkaya F. Clinical characteristics and outcome of childhood vesicoureteral reflux. Arch Argent Pediatr. 2020 Feb;118(1):e16-e21. doi: 10.5546/aap.2020.eng.e16.

5. Gülpınar B, Peker E, Soydal C, Araz M, Elhan AH. Can we differentiate histologic subtypes of neuroendocrine tumour liver metastases at a single phase contrast-enhanced CT-correlation with Ga-68 DOTATATE PET/CT findings. Br J Radiol. 2020 Jan 16:20190735. doi: 10.1259/bjr.20190735. [Epub ahead of print]

6. Gürsoy Çoruh A, Peker E, Elhan A, Erden I, Erden A. Evaluation of Extramural Venous Invasion by Diffusion-Weighted Magnetic Resonance Imaging and Computed Tomography in Rectal Adenocarcinoma. Can Assoc Radiol J. 2019 Nov;70(4):457-465. doi: 10.1016/j.carj.2019.06.006.

7. Çoruh AG, Uzun Ç, Akkaya Z, Gülpınar B, Elhan A, Tüzüner A. Is There a Correlation with Pre-donation Kidney Volume and Renal Function in the Renal Transplant Recipient: A Volumetric Computed Tomography Study. Transplant Proc. 2019 Sep;51(7):2312-2317. doi: 10.1016/j.transproceed.2019.02.039.

8. İkinciogullari A, Cagdas D, Dogu F, Tugrul T, Karasu G, Haskologlu S, Aksoylar S, Uygun V, Kupesiz A, Yildiran A, Gursel O, Ates C, Elhan A, Kansoy S, Yesilipek A, Tezcan I. Turkish Pediatric Bone Marrow Transplantation Sub Group (TPBMT-SG): Clinical Features and HSCT Outcome for SCID in Turkey. J Clin Immunol. 2019 Apr;39(3):316-323. doi: 10.1007/s10875-019-00610-x.

9. Gülpınar B, Peker E, Kul M, Elhan AH, Haliloglu N. Liver metastases of neuroendocrine tumors: is it possible to diagnose different histologic subtypes depending on multiphasic CT features? Abdom Radiol (NY). 2019 Jun;44(6):2147-2155. doi: 10.1007/s00261-019-01963-y.

10. Aydın F, Çakar N, Özçakar ZB, Uncu N, Başaran Ö, Özdel S, Çelikel E, Elhan AH, Yalçınkaya F. Clinical features and disease severity of Turkish FMF children carrying E148Q mutation. J Clin Lab Anal. 2019 May;33(4):e22852. doi: 10.1002/jcla.22852.

11. Kocaman G, Yenigün MB, Elhan AH, Sak SD, Hamzayev E, Enön S, Cangır AK, Yüksel C. Prognostic factors for stage I lung adenocarcinoma and surgical management of subsolid nodules. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg. 2018;26(4):614-620. doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.15846

12. Ataman Ş, Sunar İ, Yılmaz G, Bodur H, Nas K, Ayhan FF, Akgül Ö, Akıncı A, Altay Z, Birtane M, Soy Buğdaycı D, Çapkın E, Çevik R, Garip Çimen Y, Duruöz MT, Elhan AH, Gürer G, Kaçar C, Kamanlı A, Kaptanoğlu E, Kaya T, Kocabaş H, Kuru Ö, Alkan Melikoğlu M, Özel S, Rezvani A, Sezer İ, Yurdakul FG. Turkish League Against Rheumatism (TLAR) Recommendations for the Pharmacological Management of Rheumatoid Arthritis: 2018 Update Under Guidance of Current Recommendations. Arch Rheumatol. 2018;33(3):251-272. doi: 10.5606/ArchRheumatol.2018.6911.

13. Genç A, Çelik SU, Evcik D, Atman ED, Elhan AH, Genç V. Balneotherapy is an alternative treatment for mastalgia; a randomized controlled trial. Eur J Integr Med. 2018;19:100-104. doi: 10.1016/j.eujim.2018.03.004.

14. Yüksel S, Elhan AH, Gökmen D, Küçükdeveci AA, Kutlay Ş. Analyzing differential item functioning of the Nottingham Health Profile by Mixed Rasch Model. Turk J Phys Med Rehab. 2018;64(4):300-307. doi: 10.5606/tftrd.2018.2796

15. Özdel S, Özçakar ZB, Çakar N, Aydın F, Çelikel E, Elhan AH, Yalçınkaya F. Fatigue in Pediatric Patients with Familial Mediterranean Fever. Mod Rheumatol. 2018 Nov;28(6):1016-1020. doi: 10.1080/14397595.2018.1427459.

16. Çullas-İlarslan NE, Günay F, İleri DT, Elhan AH, Ertem M, Arsan S. Investigation of the frequency of iron insufficiency among infants in a population in which routine iron supplementation is implemented. Turk J Pediatr. 2018;60(1):22-31. doi: 10.24953/turkjped.2018.01.004.

17. Yıldız AE, Elhan AH, Fitoz S. Prevalence and Sonographic Features of Ectopic Thyroidal Thymus in Children: A Retrospective Analysis. J Clin Ultrasound. 2018 Jul;46(6):375-379. doi: 10.1002/jcu.22590.

18. Çakıcı EK, Eroğlu FK, Yazılıtaş F, Bülbül M, Gür G, Aydoğ Ö, Güngör T, Erel Ö, Alışık M, Elhan A. Evaluation of the level of dynamic thiol/disulphide homeostasis in adolescent patients with newly diagnosed primary hypertension. Pediatr Nephrol. 2018 May;33(5):847-853. doi: 10.1007/s00467-017-3865-3.

19. Yıldız AE, Sahap SK, Elhan AH, Fitoz S. Sonographic evaluation of the endochondral ossification process of the thyroid cartilage in children. J Clin Ultrasound. 2018 Feb;46(2):89-95. doi: 10.1002/jcu.22536.

20. Doğanay Erdoğan B, Elhan AH, Kaskatı OT, Öztuna D, Küçükdeveci AA, Kutlay Ş, Tennant A. Integrating patient reported outcome measures and computerized adaptive test estimates on the same common metric: an example from the assessment of activities in rheumatoid arthritis. Int J Rheum Dis. 2017 Oct;20(10):1413-1425. doi: 10.1111/1756-185X.12571.

21. Aktürk S, Erdoğmuş Ş, Kumru G, Elhan AH, Şengül Ş, Tüzüner A, Keven K. Average Tacrolimus Trough Level in the First Month After Transplantation May Predict Acute Rejection. Transplant Proc. 2017 Apr;49(3):430-435. doi: 10.1016/j.transproceed.2017.02.011.

22. Uzun Ç, Akkaya Z, Düşünceli Atman E, Üstüner E, Peker E, Gülpınar B, Elhan AH, Ceyhan K, Atasoy KÇ. Diagnostic accuracy and safety of CT-guided fine needle aspiration biopsy of pulmonary lesions with non-coaxial technique: a single center experience with 442 biopsies. Diagn Interv Radiol. 2017 Mar-Apr;23(2):137-143. doi: 10.5152/dir.2016.16173.

23. Kocaay AF, Öztuna D, Su FA, Elhan AH, Kuzu MA. Effects of Hysterectomy on Pelvic Floor Disorders: A Longitudinal Study. Dis Colon Rectum. 2017 Mar;60(3):303-310. doi: 10.1097/DCR.0000000000000786.

24. Çalıkoğlu I, Gülpınar K, Öztuna D, Elhan AH, Doğru O, Akyol C, Erkek B, Kuzu MA. Phenol Injection Versus Excision With Open Healing in Pilonidal Disease: A Prospective Randomized Trial. Dis Colon Rectum. 2017 Feb;60(2):161-169. doi: 10.1097/DCR.0000000000000717.

25. Genç A, Çelebi MM, Çelik SU, Atman ED, Kocaay AF, Zergeroğlu AM, Elhan AH, Genç V. The effects of exercise on mastalgia. Phys Sportsmed. 2017 Feb;45(1):17-21. doi: 10.1080/00913847.2017.1252702.

26. Soydal C, Küçük NO, Balcı D, Geçim E, Bilgiç S, Elhan AH. Prognostic Importance of the Presence of Early Metabolic Response and Absence of Extrahepatic Metastasis After Selective Internal Radiation Therapy in Colorectal Cancer Liver Metastasis. Cancer Biother Radiopharm. 2016 Nov;31(9):342-346. doi: 10.1089/cbr.2016.2105.

27. Şıklar Z, Genens M, Poyrazoğlu Ş, Baş F, Darendeliler F, Bundak R, Aycan Z, Savaş Erdeve Ş, Çetinkaya S, Güven A, Abalı S, Atay Z, Turan S, Kara C, Can Yılmaz G, Akyürek N, Abacı A, Çelmeli G, Sarı E, Yeşilkaya E, Bolu S, Korkmaz HA, Şimşek E, Çatlı G, Büyükinan M, Çayır A, Evliyaoğlu O, İşgüven P, Özgen IT, Hatipoğlu N, Elhan AH, Berberoğlu M. The growth characteristics of patients with Noonan syndrome, and first 3 years results of GH treatment: A Nationwide multicenter study. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2016 Sep 1;8(3):305-12. doi: 10.4274/jcrpe.3013.

28. Kaya T, Daglioglu E, Gurkas E, Akmangit I, Peker A, Belen D, Dede D, Elhan AH, Arat A. Silk Device for the Treatment of Intracranial Aneurysms, Part 2: Factors Related to Clinical and Angiographic Outcome. Turk Neurosurg. 2016;26(4):533-7. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.14760-15.0.

29. Yılmaz G, Coşkun B, Elhan A, Azap A, Akan H. D-index: A New Scoring System in Febrile Neutropenic Patients for Predicting Invasive Fungal Infections. Turk J Haematol. 2016 Jun 5;33(2):102-106. doi: 10.4274/tjh.2014.0070.

30. İdilman İS, Keskin O, Çelik A, Savaş B, Elhan AH, İdilman R, Karcaaltincaba M. A comparison of liver fat content as determined by magnetic resonance imaging-proton density fat fraction and MRS versus liver histology in non-alcoholic fatty liver disease. Acta Radiol. 2016 Mar;57(3):271-8. doi: 10.1177/0284185115580488.

31. Özdel S, Özçakar ZB, Kunt SŞ, Elhan AH, Yalçınkaya F. Late-onset disease is associated with a mild phenotype in children with familial Mediterranean fever. Clin Rheumatol. 2016 Jul;35(7):1837-40. doi: 10.1007/s10067-016-3196-y.

32. Yılmaz S, Özçakar ZB, Kurt Şükür ED, Bulum B, Kavaz A, Elhan AH, Yalçınkaya F. Vesicoureteral Reflux and Renal Scarring Risk in Children after the First Febrile Urinary Tract Infection. Nephron. 2016;132(3):175-80.

33. İdilman İS, Tuzun A, Savas B, Elhan AH, Çelik A, İdilman R, Karcaaltincaba M. Quantification of liver, pancreas, kidney, and vertebral body MRI-PDFF in non-alcoholic fatty liver disease. Abdom Imaging. 2015 Aug;40(6):1512-9.

34. İdilman R, Günsar F, Koruk M, Keskin O, Meral CE, Gülsen M, Elhan AH, Akarca US, Yurdaydın C. Long-term entecavir or tenofovir disoproxil fumarate therapy in treatment-naïve chronic hepatitis B patients in the real-world setting. J Viral Hepat. 2015 May;22(5):504-10.

35. Küçükdeveci AA, Ataman S, Genç A, Kutlay S, Elhan AH, Öztuna D, Tennant A. Adaptation and validation of the Ankylosing Spondylitis Work Instability Scale (AS-WIS) for use in Turkey. Rheumatol Int. 2015 Jan;35(1):125-31.

36. Özçakar ZB, Elhan AH, Yalçınkaya F. Can colchicine response be predicted in familial Mediterranean fever patients? Rheumatology (Oxford). 2014 Oct;53(10):1767-72.

37. Günalp M, Koyunoğlu M, Gürler S, Koca A, Yeşilkaya I, Oner E, Akkaş M, Metin Aksu N, Demirkan A, Polat O, Elhan AH. Independent factors for prediction of poor outcomes in patients with febrile neutropenia. Med Sci Monit. 2014 Oct 5;20:1826-32.

38. İdilman İS, Keskin O, Elhan AH, İdilman R, Karcaaltincaba M. Impact of sequential proton density fat fraction for quantification of hepatic steatosis in nonalcoholic fatty liver disease. Scand J Gastroenterol. 2014 May;49(5):617-24.

39. Arıbal-Ayral P, Ozelci-Kavas G, Elhan AH. Pycnogenol supplementation and its beneficial effects in healthy rats. Saudi Med J. 2014 Feb;35(2):195-7.

40. Forkmann T, Kroehne U, Wirtz M, Norra C, Baumeister H, Gauggel S, Elhan AH, Tennant A, Boecker M. Adaptive screening for depression - Recalibration of an item bank for the assessment of depression in persons with mental and somatic diseases and evaluation in a simulated computer-adaptive test environment. J Psychosom Res. 2013 Nov;75(5):437-43.

41. İdilman İS, Aniktar H, İdilman R, Kabaçam G, Savaş B, Elhan A, Çelik A, Bahar K, Karçaaltıncaba M. Hepatic Steatosis: Quantification by Proton Density Fat Fraction with MR Imaging versus Liver Biopsy. Radiology. 2013 Jun;267(3):767-75.

42. Kavas GO, Ayral PA, Elhan AH. The effects of resveratrol on oxidant/antioxidant systems and their cofactors in rats. Adv Clin Exp Med. 2013 Mar-Apr;22(2):151-5.

43. Soydal C, Küçük ON, Geçim EI, Bilgiç S, Elhan AH. The prognostic value of quantitative parameters of 18F-FDG PET/CT in the evaluation of response to internal radiation therapy with yttrium-90 in patients with liver metastases of colorectal cancer. Nucl Med Commun. 2013 May;34(5):501-6.

44. Doğanay Erdoğan B, Elhan AH, Demirtaş H, Öztuna D, Küçükdeveci AA, Kutlay Ş. Multiple Imputation of Missing Values Using the Response Function Method Based on a Data Set of the Health Assessment Questionnaire Disability Index. Turk J Rheumatol. 2013;28(1):2-9.

45. Küçükdeveci AA, Kutlay Ş, Yıldızlar D, Öztuna D, Elhan AH, Tennant A. The reliability and validity of the World Health Organization Disability Assessment Schedule (WHODAS-II) in stroke. Disabil Rehabil. 2013 Mar;35(3):214-20.

46. Özçakar ZB, Erdoğan BD, Elhan AH, Yalçınkaya F. Familial Mediterranean Fever in Siblings. J Rheumatol. 2012 Nov;39(11):2170-4.

47. Durdu S, Şırlak M, Çetintaş D, İnan MB, Eryılmaz S, Özçınar E, Yazıcıoğlu L, Elhan AH, Akar AR, Uysalel A. The efficacies of modified mechanical post conditioning on myocardial protection for patients undergoing coronary artery bypass grafting. J Cardiothorac Surg. 2012 Aug 9;7(1):73.

48. Demir A, Aydınlı B, Güçlü CY, Yazıcıoğlu H, Saraç A, Elhan AH, Erdemli O. Obesity and postoperative early complications in open heart surgery. J Anesth. 2012 Oct;26(5):702-10.

49. İdilman R, Çınar K, Seven G, Bozkuş Y, Elhan A, Bozdayı M, Yurdaydın C, Bahar K. Hepatitis B surface antigen seroconversion is associated with favourable long-term clinical outcomes during lamivudine treatment in HBeAg-negative chronic hepatitis B patients. J Viral Hepat. 2012 Mar;19(3):220-6.

50. Bozkurt M, Al-Beyati ES, Özdemir M, Kahiloğulları G, Elhan AH, Savaş A, Kanpolat Y. Management of bilateral trigeminal neuralgia with trigeminal radiofrequency rhizotomy: a treatment strategy for the life-long disease. Acta Neurochir (Wien). 2012 May;154(5):785-92.

51. Yüksek M, Erol F, Güloğlu D, Doğu F, Elhan AH, Babacan E, Ikincioğullari A. Regulatory T cell levels in children with asthma. Turk J Pediatr. 2011 Sep-Oct;53(5):532-6.

52. Demir A, Pepe Şengül E, Aydınlı B, Tezcan B, Eke H, Taşoğlu I, Elhan AH, Erdemli O. Cardiac surgery and anesthesia in an elderly and very elderly patient population: a retrospective study. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2011;19(3):377-383.

53. İdil A, Özen M, Atak N, Elhan A, Pehlivan S. Validity and reliability study of Turkish version on low vision with quality of life questionnaire. Int J Ophthalmol. 2011;4(5):546-551.

54. Sözener U, Gedik E, Aşlar AK, Ergun H, Elhan AH, Memikoğlu O, Erkek AB, Kuzu MA. Does adjuvant antibiotic treatment after drainage of anorectal abscess prevent development of anal fistulas? A randomized, placebo-controlled, double-blind, multicenter study. Dis Colon Rectum. 2011 Aug;54(8):923-9.

55. Özdemir SK, Güloğlu D, Sin BA, Elhan AH, İkincioğulları A, Mısırlıgil Z. Reliability of basophil activation test using CD203c expression in diagnosis of pollen allergy. Am J Rhinol Allergy. 2011 Nov-Dec;25(6):225-31.

56. Yalçınkaya F, Özçakar ZB, Tanyıldız M, Elhan AH. Familial Mediterranean fever in small children in Turkey. Clin Exp Rheumatol. 2011 Jul-Aug;29(4 Suppl 67):S87-90.

57. Çiftçi E, Tuygun N, Ozdemir H, Tezer H, Sensoy G, Devrim I, Dalgiç N, Kara A, Turgut M, Tapisiz A, Keser M, Celebi S, Bayram N, Kocabaş E, Dinleyici EC, Ozen M, Soysal A, Kuyucu N, Tanir G, Celikel E, Belet N, Evren G, Aytaç DB, Cengiz AB, Canöz PY, Derinöz O, Ince E, Hacimustafaoğlu M, Anil M, Ozgür O, Kuzdan C, Ozaydin E, Aşilioğlu N, Dizdarer C, Ceyhan M, Bucak IH, Kendirli T, Yakut HI, Fişgin T, Unal N, Altindağ H, Kilinç AA, Zöhre SU, Elhan AH, Doğru U. Clinical and epidemiological features of Turkish children with 2009 pandemic influenza A (H1N1) infection: Experience from multiple tertiary paediatric centres in Turkey. Scand J Infect Dis. 2011 Dec;43(11-12):923-9.

58. Halisdemir N, Çolak C, Çamurdan AD, Ergöçen S, Şahin F, Elhan AH. Body mass index percentile curves for predominantly breastfed children aged 0-2 years from Ankara, Turkey. Bratisl Lek Listy. 2011;112(9):517-20.

59. Özçakar ZB, Yalçınkaya F, Kavaz A, Kadıoğlu G, Elhan AH, Aysev D, Güriz H, Ekim M. Urinary tract infections owing to ESBL-producing bacteria: microorganisms change - clinical pattern does not. Acta Paediatr. 2011 Aug;100(8):e61-4.

60. Celasin H, Karakoyun R, Yılmaz S, Elhan AH, Erkek B, Kuzu MA. Quality of life measures in Islamic rectal carcinoma patients receiving counselling. Colorectal Dis. 2011 Jul;13(7):e170-5.

61. Öztuna D, Yanık B, Kutlay Ş, Aytür Kurtaiş Y, Elhan AH, Tennant A, Küçükdeveci AA. Psychometric Properties of the ICF Core Set for Low Back Pain and Its Clinical Use. Turk J Rheumatol. 2011;26(1):44-52.

62. Demir A, Öztürk B, Bektaş Ş, Yalçınkaya A, Dilber E, Kadiroğulları E, Elhan AH, Erdemli Ö. Hızlandırılmış toparlama protokolü uygulanan atan kalpte koroner revaskülarizasyon olgularında ameliyat sonrası ağrı sağaltımı: randomize, plasebo kontrollü çalışma (Postoperative pain therapy in beating-heart coronary revascularization patients who were applied the fast-track protocol: a randomized, placebo controlled study). Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2011;19(2):163-169.

63. Gökçe E, Öztuna D, Elhan AH. Adaptation of Harter’s Scale of Intrinsic Versus Extrinsic Motivational Orientation in the Classroom to Primary Schools in Turkey. Eurasian J Educ Res. 2011;42:79-94.

64. Aral Akarsu G, Elhan AH, Akarsu C. Retrospective Evaluation of Toxoplasma gondii Serpositivity in Fertile and Infertile Women. Fertil ve infertil kadınlarda Toxoplosma gondii seropozitifliğinin retrospektif olarak değerlendirilmesi. Mikrobiyol Bul. 2011;45(1):174-180.

65. Kutlay Ş, Küçükdeveci AA, Elhan AH, Öztuna D, Koç N, Tennant A. Validation of the World Health Organization disability assessment schedule II (WHODAS-II) in patients with osteoarthritis. Rheumatol Int. 2011 Mar;31(3):339-46.

66. Baltacı S, Adsan Ö, Uğurlu Ö, Aslan G, Can C, Günaydın G, Büyükalpelli R, Elhan AH, Bedük Y. Reliability of frozen section examination of obturator lymph nodes and impact on lymph node dissection borders during radical cystectomy: results of a prospective multicentre study by the Turkish Society of Urooncology. BJU Int. 2011 Feb;107(4):547-553.

67. Kutlay Ş, Küçükdeveci AA, Yanık B, Elhan A, Öztuna D, Tennant A. The interval scaling properties of the London Handicap Scale: an example from the adaptation of the scale for use in Turkey. Clin Rehabil. 2011;25:248-255.

68. Kepenekçi İ, Keskinkılıç B, Akınsu F, Çakır P, Elhan AH, Erkek AB, Kuzu MA. Prevalence of pelvic floor disorders in the female population and the impact of age, mode of delivery, and parity. Dis Colon Rectum. 2011 Jan;54(1):85-94.

69. Tecder Ünal M, Karabulut HG, Gümüş-Akay G, Dölen Y, Elhan A, Tükün A, Unal AE. Endothelial nitric oxide synthase gene polymorphism in gastric cancer. Turk J Gastroenterol. 2010 Dec;21(4):338-344.

70. Köse SK, Öztuna D, Kutlay Ş, Elhan AH, Tennant A, Küçükdeveci AA. Psychometric Properties of the Health Assessment Questionnaire Disability Index (HAQ-DI) and the Modified Health Assessment Questionnaire (MHAQ) in Patients with Knee Osteoarthritis. Turk J Rheumatol. 2010;25:147-55.

71. Öztuna D, Elhan AH, Küçükdeveci AA, Kutlay S, Tennant A. An application of computerised adaptive testing for measuring health status in patients with knee osteoarthritis. Disabil Rehabil. 2010;32(23):1928-1938.

72. Yüksek M, İkincioğlulları A, Doğu F, Elhan A, Yüksek N, Reisli İ, Babacan E. Primary immune deficiency disease awareness among a group of Turkish physicians. Turkish J Pediatr. 2010;52:372-377.

73. Felek SA, Çelik H, Islam A, Elhan AH, Demirci M, Samim E. Type 2 ossiculoplasty: prognostic determination of hearing results by middle ear risk index. Am J Otolaryngol. 2010 Sep-Oct;31(5):325-331.

74. Şen E, Özcan Çiloğlu S, Önen Z, Gülbay B, Akkoca Yıldız Ö, Bartu Saryal S, Acıcan T, Karabıyıkoğlu G, Elhan A. Long-Term Outcome and Predictors of Survival in Patients Hospitalized For an Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):1046-54.

75. Erdoğan FG, Güven M, Elhan AH, Gürler A. Efficacy of nail brace treatment for ingrown nails [Tırnak batmasında tırnak teli tedavisinin etkinliği]. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereology. 2010;44(2):88-91.

76. Demir A, Akyurt D, Ergün B, Haytural C, Yiğit T, Taşoğlu İ, Elhan AH, Erdemli Ö. Anxiety therapy in cardiac surgery patients. Kalp cerrahisi geçirecek olgularda anksiyete sağaltımı. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg. 2010;18(3):177-182.

77. Şırlak M, Akar AR, Eryılmaz S, Çetinkanat EK, Özçınar E, Kaya B, Elhan AH, Özyurda U. Micronized purified flavonoid fraction in pretreating CABG patients. Tex Heart Inst J. 2010;37(2):172-177.

78. Bircan Z, Düzova A, Çakar N, Bayazit AK, Elhan A, Tutar E, Özçakar ZB, Uçar T, Kargın E, Erdem S, Karagöz T, Babaoğlu A, Sancak B, Noyan A, Söylemezoğlu O, Bakkaloğlu A, Yalçınkaya F. Predictors of left ventricular hypertrophy in children on chronic peritoneal dialysis. Pediatr Nephrol. 2010 Jul;25(7):1311-1318.

79. Cebeci İ, Gülşahi A, Kamburoǧlu K, Orhan BK, Koçyiǧit P, Elhan A, Erdem E, Oygur T. Oral lichen planus in turkish patients: Prevalence and clinical and histopathologic characteristics. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2009;29(5):1071-1075.

80. Çolak, C, Duyan Çamurdan, A, Ergöçen, S, Elhan, AH, Şahin, F. Updated weight and height-for age centiles in a group of predominantly breastfed Turkish children aged 0-2 years. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2009;29(6):1376-1385.

81. Erdoğan FG, Çakir GA, Gürler A, Elhan A. Evaluation of relationship of oral aphtae with nutrition and some personal variables [Oral aftlarin beslenme ve bazi kişisel değişkenlerle ilişkisinin değerlendirilmesi]. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereology. 2009;43(3):107-111.

82. Kurtaiş Y, Küçükdeveci A, Elhan A, Yılmaz A, Kalli T, Tur BS, Tennant A. Psychometric properties of the Rivermead Motor Assessment: its utility in stroke. J Rehabil Med. 2009 Nov;41(13):1055-61.

83. Gümüş-Akay G, Ünal AE, Elhan AH, Bayar S, Karadayı K, Sunguroğlu A, Kadıkıran A, Tükün A. DNA Copy Number Changes in Gastric Adenocarcinomas: High Resolution–Comparative Genomic Hybridization Study in Turkey. Arch Med Res 2009;40:551-560.

84. Gümüş-Akay G, Elhan AH, Ünal AE, Demirkazik A, Sunguroğlu A, Tükün A. Effects of genomic imbalances on telomerase activity in gastric cancer: clues to telomerase regulation. Oncol Res. 2009;17(10):455-62.

85. Arıbal P, Kavas GÖ, Çoban U, Elhan AH. How does Resveratrol Change Some Metabolic and Circulatory Parameters? A Preliminary Study. Adv Clin Exp Med. 2009;18(4):323-328.

86. Dalgıç A, Ergüngör FM, Becan T, Elhan A, Okay Ö, Yüksel BC. The revised Acute Physiology and Chronic Health Evaluation System (APACHE II) is more effective than the Glasgow Coma Scale for prediction of mortality in head-injured patients with systemic trauma. Turk J Trauma Emerg Surg. 2009;15(5):453-458.

87. Bavbek S, İkincioğulları A, Dursun AB, Güloğlu D, Arıkan M, Elhan AH, Mısırlıgil Z. Upregulation of CD63 or CD203c Alone or in Combination Is Not Sensitive in the Diagnosis of Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drug Intolerance. Int Arch Allergy Immunol. 2009 Jun 4;150(3):261-270.

88. Özçakar ZB, Yalçınkaya F, Altas B, Ergün H, Kendirli T, Ateş C, Elhan AH, Ekim M. Application of the new classification criteria of the Acute Kidney Injury Network: a pilot study in a pediatric population. Pediatr Nephrol. 2009 Jul;24(7):1379-84.

89. Tur BS, Küçükdeveci AA, Kutlay Ş, Yavuzer G, Elhan AH, Tennant A. Psychometric properties of the WeeFIM in children with cerebral palsy in Turkey. Dev Med Child Neurol. 2009 Sep;51(9):732-8.

90. Yalçınkaya F, Özen S, Özçakar ZB, Aktay N, Çakar N, Düzova A, Kasapçopur O, Elhan AH, Doğanay B, Ekim M, Kara N, Uncu N, Bakkaloğlu A. A new set of criteria for the diagnosis of familial Mediterranean fever in childhood. Rheumatology (Oxford). 2009 Apr;48(4):395-8.

91. Kanpolat Y, Uğur HC, Ayten M, Elhan AH. Computed tomography-guided percutaneous cordotomy for intractable pain in malignancy. Neurosurgery. 2009 Mar;64(3 Suppl):187-93; discussion 193-4.

92. Kutlay Ş, Küçükdeveci AA, Elhan AH, Tennant A. Validation of the Behavioural Inattention Test (BIT) in patients with acquired brain injury in Turkey. Neuropsychol Rehabil. 2009 Jun;19(3):461-75.

93. Baltacı S, Süer E, Haliloğlu AH, Gökçe MI, Elhan AH, Bedük Y. Effectiveness of Antibiotics Given to Asymptomatic Men for an Increased Prostate Specific Antigen. J Urol. 2009 Jan;181(1):128-132.

94. Elhan AH, Öztuna D, Kutlay Ş, Küçükdeveci AA, Tennant A. An initial application of computerized adaptive testing (CAT) for measuring disability in patients with low back pain. BMC Musculoskelet Disord. 2008;9:166.

95. Şırlak M, Eryılmaz S, Bahadır İnan M, Şirin YS, Beşaltı O, Yazıcıoğlu L, Özçınar E, Erdemli E, Taşöz R, Elhan AH, Kaya B, Özyurda U. Effects of carbamazepine on spinal cord ischemia. J Thorac Cardiovasc Surg. 2008 Oct;136(4):1038-1043.e4.

96. Tekeli O, Turaçlı ME, Egin Y, Akar N, Elhan AH. Tumor necrosis factor alpha-308 gene polymorphism and pseudoexfoliation glaucoma. Mol Vis. 2008;14:1815-1818.

97. Sadeghi F, Yürür-Kutlay N, Berberoğlu M, Çetinkaya E, Aycan Z, Kara C, Ilgın Ruhi H, Öcal G, Şıklar Z, Elhan A, Tükün A. Identification of frequency and distribution of the nine most frequent mutations among patients with 21-hydroxylase deficiency in Turkey. J Pediatr Endocrinol Metab. 2008 Aug;21(8):781-787.

98. Acar B, Yalçınkaya F, Çakar N, Yüksel S, Özçakar ZB, Uncu N, Kara N, Elhan AH, Ekim M. The outcome for pediatric patients on peritoneal dialysis. J Nephrol. 2008 May-Jun;21(3):394-399.

99. Kanpolat Y, Kahiloğulları G, Uğur HC, Elhan AH. Computed tomography-guided percutaneous trigeminal tractotomy-nucleotomy. Neurosurgery. 2008 Jul;63(1 Suppl 1):ONS147-53; discussion ONS153-5.

100. Tekeli O, Turaçlı ME, Altınok B, Akar N, Elhan AH. No Relation between Angiotensin-Converting Enzyme Gene Polymorphism and Pseudoexfoliation. Ophthalmic Res. 2008 Nov 27;40(1):32-34.

101. Tekeli O, Turaçli ME, Atmaca LS, Elhan AH. Evaluation of the optic nerve head with the heidelberg retina tomograph in diabetes mellitus. Ophthalmologica. 2008;222(3):168-172.

102. Kanpolat Y, Tuna H, Bozkurt M, Elhan AH. Spinal and nucleus caudalis dorsal root entry zone operations for chronic pain. Neurosurgery. 2008 Mar;62 (3 Suppl. 1):235-42; discussion 242-244.

103. Taşpınar M, Aydos S, Çömez Ö, Elhan AH, Karabulut HG, Sunguroğlu A. CYP1A1, GST gene polymorphisms and risk of chronic myeloid leukaemia. Swiss Med Wkly. 2008;138:12-17.

104. Küçükdeveci AA, Kutlay Ş, Elhan AH, Tennant A. Construct validity and reliability of the rivermead behavioural memory test in the Turkish population. Brain Inj. 2008 Jan;22(1):75-82.

105. Yavuzer G, Oken O, Elhan A, Stam HJ. Repeatability of lower limb three-dimensional kinematics in patients with stroke. Gait Posture. 2008 Jan;27(1):31-35.

106. Özdemir Kumbasar Ö, Çelik G, Davla K, Ülger F, Elhan A, Beksaç M. High CD95 expression of BAL lymphocytes predicts chronic course in patients with sarcoidosis. Respirology 2007;12:869-873.

107. Süzen HS, Güvenç G, Turanlı M, Cömert E, Duydu Y, Elhan A. The role of GSTM1 and GSTT1 polymorphisms in head and neck cancer risk. Oncol Res. 2007;16(9):423-429.

108. Erkin G, Elhan AH, Aybay C, Sirzai H, Ozel S. Validity and reliability of the Turkish translation of the Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI). Disabil Rehabil. 2007 Aug 30;29(16):1271-1279.

109. Fitöz S, Ekim M, Özçakar ZB, Elhan AH, Yalçınkaya F. Nutcracker syndrome in children: the role of upright position examination and superior mesenteric artery angle measurement in the diagnosis. J Ultrasound Med. 2007 May;26(5):573-580.

110. Yalçınkaya F, Çakar N, Acar B, Tutar E, Güriz H, Elhan AH, Öztürk S, Kansu A, İnce E, Atalay S, Girgin N, Doğru U, Aysev D, Ekim M. The value of the levels of acute phase reactants for the prediction of familial Mediterranean fever associated amyloidosis: a case control study. Rheumatol Int. 2007 Apr;27(6):517-522.

111. Aybay C, Erkin G, Elhan AH, Şirzai H, Özel S. ADL Assessment of Nondisabled Turkish Children with the WeeFIM Instrument. Am J Phys Med Rehabil. 2007 Mar;86(3):176-182.

112. Kutlay Ş, Küçükdeveci AA, Elhan AH, Yavuzer G, Tennant A. Validation of the Middlesex Elderly Assessment of Mental State (MEAMS) as a cognitive screening test in patients with acquired brain injury in Turkey. Disabil Rehabil. 2007 Feb;29(4):315-321.

113. Adsan Ö, Baltacı S, Cal C, Büyükalpelli R, Uğurlu O, Bozlu M, Turkölmez K, Şahin H, Elhan A. Reliability of frozen section examination of external iliac, hypogastric, and obturator lymph nodes during radical cystectomy: a multicenter study. Urology. 2007 Jan;69(1):83-86.

114. Tennant A, Küçükdeveci AA, Kutlay Ş, Elhan AH. Assessing normative cut points through differential item functioning analysis: An example from the adaptation of the Middlesex Elderly Assessment of Mental State (MEAMS) for use as a cognitive screening test in Turkey. Health Qual Life Outcomes. 2006;4(1):18.

115. Kurtaiş Y, Tur BS, Elhan AH, Erdoğan MF, Yalçın P. Hypothalamic-pituitary-adrenal hormonal responses to exercise stress test in patients with rheumatoid arthritis compared to healthy controls. J Rheumatol. 2006 Aug;33(8):1530-1537.

116. Özlügedik S, Genç S, Ünal A, Elhan AH, Tezer M, Titiz A. Can postoperative pains following tonsillectomy be relieved by honey? A prospective, randomized, placebo controlled preliminary study. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2006 Nov;70(11):1929-1934.

117. Özçakar ZB, Yalçınkaya F, Tutar E, Çakar N, Uçar T, Elhan A, Acar B, Yüksel S, Uncu N, Kara N, Atalay S, Ekim M. Hypertension and left ventricular hypertrophy in pediatric peritoneal dialysis patients: Ambulatory blood pressure monitoring and echocardiographic evaluation. Nephron Clin Pract. 2006 Jun;104(2):c101-c106.

118. Çelik G, Kaya A, Poyraz B, Çiledağ A, Elhan AH, Öktem A, Tozkoparan E, Özkan M. Diagnostic value of leptin in tuberculous pleural effusions. Int J Clin Pract. 2006 Nov;60(11):1437-1442.

119. Bakkaloğlu SA, Söylemezoğlu O, Buyan N, Oktar SO, Funahashi T, Paşaoğlu H, Elhan AH, Peru H, Hasanoğlu E. Adiponectin levels and arteriosclerotic risk factors in pediatric renal transplant recipients. Pediatr Transplant. 2006 Mar;10(2):187-192.

120. Kuzu MA, Terzioğlu H, Genç V, Erkek AB, Özban M, Sonyürek P, Elhan AH, Torun N. Preoperative nutritional risk assessment in predicting postoperative outcome in patients undergoing major surgery. World J Surg. 2006 Mar;30(3):378-390.

121. Yarangümeli A, Davutluoğlu B, Köz OG, Elhan AH, Yaylacı M, Kural G. Glaucomatous damage in normotensive fellow eyes of patients with unilateral hypertensive pseudoexfoliation glaucoma: normotensive pseudoexfoliation glaucoma? Clin Experiment Ophthalmol. 2006 Jan;34(1):15-19.

122. Atilla H, Tekeli O, Örnek K, Batıoğlu F, Elhan AH, Eryılmaz T. Pattern electroretinography and visual evoked potentials in optic nerve diseases. J Clin Neurosci. 2006 Jan;13(1):55-59.

123. Uğur H, Cin Ş, Deda G, Gökçe H, Elhan AH, Akar N. Serum soluble transferrin receptor is a valuable diagnostic tool in iron deficiency of breath-holding spells. Pediatr Hemat Oncol. 2005;22:711-716.

124. Hoşal BM, Örnek N, Zilelioğlu G, Elhan AH. Morphology of corneal nerves and corneal sensation in dry eye: A preliminary study. Eye. 2005;19:1276-1279.

125. Yaman O, Tokatli Z, Akand M, Elhan AH, Anafarta K. Characteristics of sildenafil erections in healthy young men. Asian J Androl. 2005 Dec;7(4):395-398.

126. Bakkaloğlu SA, Buyan N, Funahashi T, Paşaoğlu H, Elhan AH, Hasanoğlu E, Söylemezoğlu O. Adiponectin levels and atherosclerotic risk factors in pediatric chronic peritoneal dialysis patients. Perit Dial Int. 2005 Jul-Aug;25(4):357-361.

127. Kuzu MA, Hazinedaroğlu S, Dolalan S, Özkan N, Yalçın S, Erkek AB, Mahmoudi H, Tüzüner A, Elhan AH, Kuterdem E. Prevention of surgical site infection after open prosthetic inguinal hernia repair: Efficacy of parenteral versus oral prophylaxis with amoxicillin-clavulanic acid in a randomized clinical trial. World J Surg. 2005;29:794-799.

128. Elhan AH, Kutlay Ş, Küçükdeveci AA, Çotuk Ç, Öztürk G, Tesio L, Tennant A. Psychometric properties of the Mini-Mental State Examination in patients with acquired brain injury in Turkey. J Rehabil Med. 2005;37:306-311.

129. Özkal P, Ilgın-Ruhi H, Akdoğan M, Elhan AH, Kaçar S, Şaşmaz N. The genotoxic effects of hepatitis B virus to host DNA. Mutagenesis. 2005;20(2):147-150.

130. Yarangümeli A, Gürbüz Köz O, Alp MN, Elhan AH, Kural G. Viscocanalostomy with Mitomycin-C: A preliminary study. Eur J Ophthalmol. 2005;15(2):202-208.

131. Bakkaloğlu SA, Ekim M, Sever L, Noyan A, Aksu N, Akman S, Elhan AH, Yalçınkaya F, Öner A, Kara OD, Çalışkan S, Anarat A, Düşünsel R, Dönmez O, Güven AG, Bakkaloğlu A, Denizmen Y, Söylemezoğlu O, Özçelik G. Chronic peritoneal dialysis in Turkish children: A multicenter study. Pediatr Nephrol. 2005 May;20(5):644-651.

132. Dolapcı I, Tekeli A, Özsan M, Yaman Ö, Ergin S, Elhan A. Detecting of Mycoplasma genitalium in male patients with urethritis symptoms in Turkey by polymerase chain reaction. Saudi Med J. 2005 Jan;26(1):64-68.

133. Bakkaloğlu SA, Söylemezoğlu O, Buyan N, Funahashi T, Elhan AH, Peru H, Fidan K, Yılmaz S, Hasanoglu E. High serum adiponectin levels during steroid-responsive nephrotic syndrome relapse. Pediatr Nephrol. 2005;20:474-477.

134. Karahan ZC, Deda G, Sipahi T, Elhan AH, Akar N. TNF-alpha -308G/A and IL-6 -174 G/C polymorphisms in the Turkish pediatric stroke patients. Thromb Res. 2005;115:393-398.

135. Yanık B, Gürsel YK, Kutlay S, Ay S, Elhan AH. Adaptation of the Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index to the Turkish population, its reliability and validity: functional assessment in AS. Clin Rheumatol. 2005;24:41-47.

136. Aygün-Kocabaş N, Sardaş S, Cholerton S, Daly AK, Elhan AH, Karakaya AE. Genetic polymorphism of manganese superoxide dismutase (MnSOD) and breast cancer susceptibility. Cell Biochem Funct. 2005;23:73-76.

137. Çelik G, Şen E, Ülger AF, Özdemir-Kumbasar Ö, Alper D, Elhan AH, Tutkak H, Çetinyürek A. Human Leukocyte Antigens A and B in Turkish patients with sarcoidosis. Arch Bronconeumol. 2004;40(10):449-452.

138. Hoşal BM, Ayer NG, Zilelioğlu G, Elhan AH. Ultrasound biomicroscopy of the levator aponeurosis in congenital and aponeurotic blepharoptosis. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2004 Jul;20(4):308-311.

139. Aşlar AK, Kuzu MA, Elhan AH, Tanık A, Hengirmen S. Admission lactate level and the APACHE II score are the most useful predictors of prognosis following torso trauma. Injury, Int. J. Care Injured. 2004 Aug;35(8):746-752.

140. Kuzu I, Beksaç M, Arat M, Çelebi H, Elhan AH, Erekul S. Bone marrow microvessel density (MVD) in adult acute myeloid leukemia (AML): Therapy Induced Changes and Effects on Survival. Leukemia Lymphoma. 2004;45(6):1185-1190.

141. Göğüş Ç, Baltacı S, Filiz E, Elhan A, Bedük Y. Significance of thrombocytosis for determining prognosis in patients with localized renal cell carcinoma. Urology. 2004 Mar;63(3):447-450.

142. Rustamov A, Gümüş G, Karabulut HG, Elhan AH, Kadıkıran A, Bökesoy I. Y-STR polymorphism in Central Anatolian Region of Turkey. Forensic Sci Int. 2004;139:227-230.

143. Yarangümeli A, Çomoğlu S, Köz ÖG, Elhan AH, Kural G. Effects of betaxolol and flunarizine on visual fields and intraocular pressure in patients with migraine. Doc Ophthalmol. 2003 May;106(3):265-270.

144. Çomoğlu S, Yarangümeli A, Köz ÖG, Elhan AH, Kural G. Glaucomatous visual field defects in patients with migraine. J Neurol. 2003;250:201-206.

145. Topçu O, Karakayalı F, Kuzu MA, Özdemir S, Erverdi N, Elhan A, Aras N. Comparison of long-term quality of life after laparoscopic and open cholecystectomy. Surg Endosc. 2003 Feb;17(2):291-295.

146. Baltacı S, Aksoy H, Türkölmez K, Elhan AH, Özden E, Göğüş O. Use of percent free prostate-specific antigen density to improve the specificity for detecting prostate cancer in patients with normal rectal examinations and intermediate prostate-specific antigen levels. Urol Int. 2003;70(1):36-41.

147. Tuncer G, Erden E, Elhan AH. Morphological characteristics of chronic hepatitis: A comparative study on Turkish patients. Acta Gastroenterol Belg. 2002 Jul-Sep;65(3):146-149.

148. Kuzu MA, Topçu O, Uçar K, Ulukent S, Ünal E, Erverdi N, Elhan A, Demirci S. Effect of sphincter-sacrificing surgery for rectal carcinoma on quality of life in Muslim patients. Dis Colon Rectum. 2002 Oct;45(10):1359-1366.

149. Yalçınkaya F, İnce E, Uçar T, Özkaya N, Tekin M, Elhan AH, Tutar E, Güriz DH, Aysev D, Gökdemir R, Doğru U, Tümer N. Antistreptococcal response is exaggerated in children with familial Mediterranean fever. Clin Rheumatol. 2002 Sep;21(5):378-381.

150. Küçükdeveci AA, Tennant A, Elhan AH, Niyazoğlu H. Validation of the Turkish version of the Roland-Morris Disability Questionnaire for use in low back pain. Spine. 2001 Dec;26(24):2738-2743.

151. Ünsal E, Paksoy C, Soykan E, Elhan AH, Şahin M. Oral melanin pigmentation related to smoking in a Turkish population. Community Dent Oral. 2001 Aug;29(4):272-277.

152. Küçükdeveci AA, Yavuzer G, Elhan AH, Sonel B, Tennant A. Adaptation of the Functional Independence Measure for use in Turkey. Clin Rehabil. 2001 Jun;15(3):311-319.

153. Tellioğlu AT, Yılmaz S, Baydar S, Tekdemir İ, Elhan AH. Computed tomographic evaluation before cranial bone harvesting to avoid unexpected hazards during aesthetic procedures. Aesthet Plast Surg. 2001 May-Jun;25(3):198-201.

154. Yavuzer G, Küçükdeveci A, Arasıl T, Elhan A. Rehabilitation of stroke patients - Clinical profile and functional outcome. Am J Phys Med Rehabil. 2001 Apr;80(4):250-255.

155. Bayrak Toydemir P, Elhan AH, Tükün A, Toydemir R, Gürler A, Tüzüner A, Bökesoy I. Effects of factor V gene G1691A, methylenetetrahydrofolate reductase gene C677T, and prothombin gene G20210A mutations on deep venous thrombogenesis in Behcet's disease. J Rheumatol. 2000 Dec;27(12):2849-2854.

156. Hoşal BM, Biglan AW, Elhan AH. High levels of binocular function are achievable after removal of monocular cataracts in children before 8 years of age. Ophthalmology. 2000 Sep;107(9):1647-1655.

157. Akbay A, Elhan A, Özcan C, Demirtaş S. Hierarchical cluster analysis as an approach for systematic grouping of diet constituents on basis of fatty acid, energy and cholesterol content: application on consumable lamb products. Med Hypotheses. 2000 Aug;55(2):147-154.

158. Baltacı S, Yağcı C, Aksoy H, Elhan AH, Göğüş O. Determination of transition zone volume by transrectal ultrasound in patients with clinically benign prostatic hyperplasia: agreement with enucleated prostate adenoma weight. J Urol. 2000 July;164(1):72-75.

159. Etiz D, Erkal ŞH, Serin M, Küçük B, Heparı A, Elhan AH, Tulunay Ö, Çakmak A. Clinical and histopathological evaluation of sucralfate in prevention of oral mucositis induced by radiation therapy in patients with head and neck malignancies. Oral Oncol. 2000;36(1):116-120.

160. Yalçınkaya F, Çakar N, Mısırlıoğlu M, Tümer N, Akar N, Tekin M, Taştan H, Koçak H, Özkaya N, Elhan AH. Genotype-phenotype correlation in a large group of Turkish patients with familial Mediterranean fever: Evidence for mutation independent amyloidosis. Rheumatol (Oxford). 2000 Jan;39(1):67-72.

161. Eroğlu A, Demirci S, Ayyıldız A, Kocaoğlu H, Akbulut H, Akgül H, Elhan HA. Serum concentration of vascular endothelial growth factor and nitrite as an estimate of in vivo nitric oxide in patients with gastric cancer. Brit J Cancer. 1999 Jul;80(10):1630-1634.

162. Serin M, Erkal HŞ, Elhan AH, Çakmak A. Nasopharyngeal carcinoma in childhood and adolescence. Med Pediatr Oncol. 1998 Dec;31(6):498-505.

163. Kuzu MA, Köksoy C, Kale İT, Tanık A, Terzi C, Elhan AH. Reperfusion injury delays healing of intestinal anastomosis in rat. Am J Surg. 1998;176(4):348-351.

164. Şaylı BS, Tüccar E, Elhan AH. An assessment of fertility in boron-exposed Turkish subpopulations. Reprod Toxicol. 1998 May-Jun;12(3):297-304.

165. Tüccar E, Elhan AH, Yavuz Y, Şaylı BS. Comparison of infertility rates in communities from boron-rich and boron-poor territories. Biol Trace Elem Res. 1998;66:401-407.

166. Kurtulmaz SY, Erkal HŞ, Serin M, Elhan AH, Çakmak A. Squamous cell carcinomas of the head and neck: descriptive analysis of 1293 cases. J Laryngol Otol. 1997 Jun;111(6):531-535.

2. SCI, SCI-EXPANDED, SSCI VE AHCI KAPSAMINDA TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN DERLEME VE EDİTÖRE MEKTUPLAR

1. Öztuna D, Elhan AH, Kurşun N. Sağlık Araştırmalarında Kullanılan İlişki Katsayıları. Türkiye Klinikleri J Med Sci. 2008;28:160-165.

2. Keven K, Canbakan B, Elhan AH. The long-term effect of serum magnesium on cyclosporin a toxicity. Nephrol Dial Transplant. 2005 Dec;20(12):2870.

 

3. SCI, SCI-EXPANDED, SSCI VE AHCI DIŞINDAKİ İNDEKSLERDE TARANAN HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN TAM METİNLİ MAKALELER

1. Aytuğ Koşan AM, Koç N, Elhan AH, Öztuna D. Developing an Item Bank for Progress Tests and Application of Computerized Adaptive Testing by Simulation in Medical Education. Int J Asst Tools in Educ. 2019, 6(4):656-669. doi: 10.21449/ijate.635675 (ESCI)

2. Soydal Ç, Özkan E, Nak D, Elhan AH, Küçük NÖ, Kır MK. Risk Factors for Predicting Osteoporosis in Patients Who Receive Thyrotropin Suppressive Levothyroxine Treatment for Differentiated Thyroid Carcinoma. Mol Imaging Radionucl Ther. 2019 Jun 24;28(2):69-75. doi: 10.4274/mirt.galenos.2019.89410. (ESCI)

3. Bakırarar B, Kar İ, Gökmen D, Elhan AH, Genç V. The Prediction of Breast Biopsy Outcomes Using Two Data Mining Algorithms Based on Parameter Variations. Meme Biyopsisi Sonuçlarının İki Veri Madenciliği Algoritması Kullanılarak Parametre Varyasyonlarına Dayalı Tahmin Edilmesi. Turkiye Klinikleri J Biostat. 2019;11(2):133-42. doi: 10.5336/biostatic.2019-64754 ORİJİNAL ARAŞTIRMA

4. Yararbas K, Ilgın Ruhı H, Aydos K, Elhan A, Tukun A. Is idiopathic male infertility really idiopathic? Detection of DNA copy number variations and candidate chromosomal loci among azoospermic males by high resolution comparative genomic hybridization. Pam Med J 2019;12:199-208.

5. Lundgren-Nilsson s, Dencker A, Palstam A, Person G, Horton MC, Escorpizo R, Küçükdeveci AA, Kutlay S, Elhan AH, Stucki G, Tennant A, Conaghan PG. Patient-reported outcome measures in osteoarthritis: a systematic search and review of their use and psychometric properties. RMD Open. 2018 Dec 16;4(2):e000715. doi: 10.1136/rmdopen-2018-000715. eCollection 2018.

6. Polat O, Koca Tanriverdi A, Günalp Eneyli M, Gürler S, Genç S, Oğuz AB, Elhan AH. Emergency Department Triage Decisions: Personnel and Parameters. Journal of Ankara University Faculty of Medicine. 2018;71(2):152-157. doi: 10.4274/atfm.03522.

7. Çullas İlarslan NE, Erdeve Ö, Günay F, Tekin D, Özdemir H, Çiftçi E, Kendirli T, Tutkak H, Elhan AH, Atalay S. Measurement of Urinary Amino-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide in Childhood Lower Respiratory Tract Infections: An Indicator of Clinical Severity? J Pediatr Res 2017;4(4):200-5. doi: 0.4274/jpr.82905.

8. Akgül H, Demirci S, Kocaoğlu HE, Bayar S, Ünal AE, Süleyman M, Akbulut S, Savaş B, Ensari A, Örmeci N, Akdur R, Elhan AH, Ocaktan ME. Early Diagnosis in Gastric Cancer: Pilot Project. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2017;37(4):155-62. doi: 10.5336/medsci.2017-55423.

9. Dinccelik-Aslan M, Gumus-Akay G, Elhan AH, Unal E, Tukun A. Diagnostic and prognostic significance of glypican 5 and glypican 6 gene expression levels in gastric adenocarcinoma. Mol Clin Oncol. 2015 May;3(3):584-590.

10. Ugurlu O, Baltaci S, Aslan G, Can C, Cal C, Elhan A, Turkeri L, Mungan A. Does skip metastasis or other lymph node parameters have additional effects on survival of patients undergoing radical cystectomy for bladder cancer? Korean J Urol. 2015 May;56(5):357-64.

11. Birengel S, Cesur S, Hoca NT, Çimen F, Çifci A, Elhan AH, Tarhan G. Akciğer Kanseri ve Pnömoni Olgularında Serum Neopterin Düzeyleri. Source: Ortadogu Medical Journal / Ortadogu Tip Dergisi. 2013, Vol. 5 Issue 3, p122-126. 5p.

12. Tirali RE, Gulsahi K, Cehreli SB, Karahan ZC, Uzunoğlu E, Elhan A. Antimicrobial Efficacy of Octenidine Hydrochloride, MTAD and Chlorhexidine Gluconate Mixed with Calcium Hydroxide. J Contemp Dent Pract. May-June 2013;14(3):456-460.

13. Özen H, Uğurlu O, Baltacı S, Adsan O, Aslan G, Can C, Günaydın G, Elhan A, Bedük Y. Extended pelvic lymph node dissection: before or after radical cystectomy? A multicenter study of the Turkish society of urooncology. Korean J Urol. 2012 Jul;53(7):451-6.

14. Aydınlı B, Eke H, Demir A, Pepe Şengül E, Elhan AH, Özgök A. Geriyatrik Hastalarda Ürolojik Cerrahi Anestezisi: Geriye Dönük Tanımlayıcı Çalışma. Türk Anest Rean Der Dergisi. 2010; 38(6):412-417.

15. Düzgün İ, Baltacı G, Elhan A. Düzenli Spor Yapan ve Yapmayan Adolesanlarda Uyluk Kasları Kuvvetinin Yaş ve Cinsiyete Bağlı Değişimi. Turkiye Klinikleri J Sports Sci 2010;2(2):55-61.

16. Baskan S, Çakmak A, Göksoy E, Abbasoǧlu O, Çelebi AE, Güllüoǧlu B, Elhan AH, Yüksel O, Balik E, Şen LS, Firat O, Canda AE, Aktaş H. Genel cerrahi uzmanlık eǧitimine farklı bir bakış. Turk J Surg. 2009;25(4):142-145.

17. Erdoğan GF, Çakır GA, Elhan AH, Gürler A. Distress Levels and Psychopathologic Symptoms in Dermatology Patients. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2009;19(3):129-37.

18. Özkal Baydın P, Kanda NÖ, Elhan AH, Sunguroğlu A. Akut Lösemilerde GSTT1 ve GSTM1 Polimorfizmlerinin Rölü. Klinik Laboratuvar Araştırma Dergisi 2009;13(1):11-15.

19. Doğan S, Demirer S, Kepenekçi İ, Erkek B, Kızıltay A, Hasırcı N, Müftüoğlu S, Nazikoğlu A, Renda N, Dinçer UD, Elhan A, Kuterdem E. Epidermal growth factor containing wound closure enhances wound healing in non-diabetic and diabetic rats. Int Wound J. 2009 Apr;6(2):107-15.

20. Genç V, Küçük Ö, Elhan AH, Sak Dizbay S, Çam R. Meme kanserinde sentinel lenf nodülü biyopsisi için mavi boya, lenfosintigrafi ve intraoperatif gama prob ile kombine tekniğin karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Dergisi, 2007,23(4):136-141.

21. Yerli H, Agildere AM, Özen O, Geyik E, Atalay B, Elhan AH. Evaluation of cerebral glioma grade by using normal side creatine as an internal reference in multi-voxel 1H-MR spectroscopy. Diagn Interv Radiol. 2007 Mar;13(1):3-9.

22. Gümüş-Akay G, Ünal AE, Bayar S, Karadayı K, Elhan AH, Sunguroğlu A, Tükün A. Telomerase activity could be used as a marker for neoplastic transformation in gastric adenocarcinoma: but it does not have a prognostic significance. Genet Mol Res. 2007 Feb 15;6(1):41-49.

23. Akyol S, Köz ÖG, Yarangümeli A, Elhan AH, Kural G. Travoprost, Latanoprost ve Bimatoprostun Göziçi Basıncı ve Görme Alanı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması: Ön Çalışma. T Klin J Oftalmol. 2006;15:18-24.

24. Üstüner I, Sönmezer M, Cengiz B, Karabulut HG, Elhan AH, Söylemez F. Association of Plasma Homocysteine, Serum Folic Acid and Vitamin B12 Concentrations and MTHFR C677T Polymorphism with Preeclampsia. Gynecol Obstet Reprod Med. 2006;12(3):159-164.

25. Arvas B, Elhan A, Baltacı G, Özberk G, Çoşkun ÖÖ. Sıçrama aktivitesi kullanan ve kullanmayan sporcularda izokinetik ayak bileği kas kuvvetlerinin karşılaştırılması. Fizyoter Rehabil. 2006;17(2):78-83.

26. Öztuna D, Elhan AH, Tüccar E. Investigation of four different normality tests in terms of type 1 error rate and power under different distributions. Turk J Med Sci 2006;36(3):171-176.

27. Üstüner I, Sönmezer M, Cengiz B, Kahraman K, Elhan AH, Söylemez F. Serum Folik Asit, Vitamin B12 ve Plazma Homosistein Düzeylerinin Preeklampsi ile İlişkisi. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2005;11(3):306-309.

28. Elhan AH, Atakurt Y. Ölçeklerin değerlendirilmesinde niçin Rasch analizi kullanılmalıdır?, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2005;58:47-50.

29. Aydos SE, Elhan AH, Tükün A. Is telomere length one of the determinants of reproductive life span? Arch Gynecol Obstet. 2005;272(2):113-6.

30. Küçükdeveci AA, Kutlay Ş, Elhan AH, Tennant A. Preliminary study to evaluate the validity of the Mini-Mental State Examination in a normal population in Turkey. Int J Rehabil Res. 2005;28(1):77-9.

31. Demir A, Aydınlı B, Karadeniz Ü, Elhan A, Kazancı D, Erdemli Ö. Stellat Gangliyon Bloğunun Karotis ve Orta Serebral Arter Kan Akim Hizlarina Etkisinin Transkranial Doppler Ultrasonografi ile Belirlenmesi. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2004;10(4):147-151.

32. Güzeldemir E, Gürgan CA, Arpak N, Elhan A. Periodontal kemik kaybında simetrinin değerlendirilmesi. T Klin Diş Hek Bil. 2004;10(1):16-21.

33. Gürgan CA, Alanyalıoğlu A, Arpak NM, Elhan A. Dental arktaki anatomik çeşitliliklere göre dişeti cebi sıvısı akışındaki değişiklikler. T Klin Diş Hek Bil. 2004;10(1):33-37.

34. Erdem B, Hasçelik G, Gedikoğlu S, Gür D, Ercis S, Sümerkan B, Aysev AD, Tuncer I, Tuğrul M, Tatman Otkun M, Tunger A, Akgün Y, Acar N, Köksal I, Gültekin M, Söyletir G, Elhan A. Salmonella enterica serotipleri ve Salmonella enfeksiyonları: Türkiye’de On İli Kapsayan Çok Merkezli bir Çalışma. Mikrobiyol Bul. 2004;38(3):173-86.

35. Yarangümeli A, Güreşer S, Köz OG, Elhan AH, Kural G. Viscocanalostomy versus trabeculectomy in patients with bilateral high-tension glaucoma. Int Ophthalmol. 2004;25(4):207-13.

36. Çakır M, Başkal N, Güllü S, Erdoğan M, Elhan A, Erol Ç, Erdoğan G. Microalbuminuria, Nondipping and Diastolic Dysfunction in Normotensive Type 2 Diabetic Patients. Turk J Endocrinol Metab. 2003;7(1):23-29.

37. Şaylı BS, Çöl M, Elhan AH, Genç Y. Assessment of fertility and infertility in boron-exposed Turkish subpopulations 6: Relevant data from all centers. Journal of Ankara Medical School 2003;25(4):165-174.

38. Örmeci N, Sarıoğlu M, Sandıkçı M, Özütemiz Ö, Boztaş¸ G, Ünder E, Elhan AH. The effectiveness of omeprazole versus lansoprazole along with amoxicillin and clarithromycin in Turkish population with duodenal ulcer. Minerva-Gastroenterologica-e-Dietologica. 2003;49(2):147-153.

39. Erden A, Geçim E, Fitöz S, Elhan AH, Erden İ, Tükel S. Perianal infections: reader agreement and diagnostic performance of fat-suppressed contrast-enhanced MRI. Australas Radiol. 2003;47(4):375-80.

40. İnce E, Yalçınkaya F, Güriz H, Aysev D, Elhan A, Uçar T, Gökdemir R, Örün E, Kendirli T, Doğru Ü. Sağlıklı Çocuklarda Antistreptolizin O ve Anti-Deoksiribonükleaz B Düzeyleri. Türk Pediatri Arşivi 2002;37(2):85-90.

41. Barlas M, Denli Ö, Gönül N, Hasçiçek C, Özdamar Ş, Cedden F, Elhan A. The effect of continuous release of methylene blue from a drug delivery system on the intestines: An experimental study in chick embryo gastroschisis model. Journal of Ankara Medical School 2002;24(4):159-164.

42. Türkan H, Uğurbaş SH, Elhan AH. Fastrach laringeal maskenin göziçi basıncına etkisi. MN Oftalmol Derg. 2002;(9)2,129-132.

43. Yarangümeli A, Elhan AH, Gürbüz Köz Ö, Kural G. Trabekülektomi: 304 operasyonda sonuçlar ve komplikasyonlar. MN Oftalmol Derg. 2002;(9)2:162-167.

44. Tekeli O, Karel F, Zilelioğlu G, Turaçlı E, Elhan AH. Fakoemülsifikasyon cerrahisi yapılan katarakt hastalarında postoperatif görme keskinliğinin flash görsel uyarılmış potansiyel ile değerlendirilmesi. MN Oftalmol Derg. 2002;(9)2:119-121.

45. Bozlu M, Orhan D, Baltacı S, Yaman Ö, Elhan AH, Tulunay Ö, Müftüoğlu YZ. The prognostic value of proliferating cell nuclear antigen, Ki-67 and nucleolar organizer region in transitional cell carcinoma of the bladder. Int Urol Nephrol. 2002;33:59-66.

46. Yavuzer G, Süldür N, Küçükdeveci A, Elhan A. Türkiye'de nörorehabilitasyon hastalarının değerlendirilmesinde fonksiyonel bağımsızlık ölçeği ve Modifiye Barthel İndeksi'nin yeri. Romatol Tıb Rehab. 2000;11(1):26-31.

47. Çöl M, Şaylı BS, Genç Y, Erçevik E, Elhan AH, Keklik A. An Assessment of Fertility in Boron-Exposed Workers in Turkey: An Epidemiological Approach. T Klin J Med Res 2000;18(1):10-16.

48. Yavuzer G, Savaş S, Yalçın P, Dinçer G, Elhan A. The clinical and metabolic effects of calcitriol in the treatment of postmenopausal osteoporosis. Romatizma 2000;15(2):93-98.

49. Men G, Akbaş M, Durmaz A, Özkan SS, Elhan AH, Soykan E, Zilelioğlu O. Ven Dal Tıkanıklıklarında Aksiyel Uzunluk ve Refraksiyon. MN Oftalmol Derg. 1999;6(2):131-133.

50. Yavuzer G, Devrimci Özgüven H, Niyazoğlu H, Ergin S, Elhan A. The efficacy and safety of fluoxetine in fibromyalgia patients: An open study. Romatizma 1999;14(3):165-169.

51. Bakkaloğlu SA, Yalçınkaya F, Tümer N, Ekim M, Elhan AH. Determinants of adequacy in pediatric capd patients and residual renal function. Journal of Ankara Medical School 1999;21(4):189-192.

52. Borman P, Seçkin Ü, Barça N, Yorgancı A, Elhan A. Postmenopozal osteoporotik kadınlarda postür analizinin kemik mineral yoğunluğu ile ilişkisi. Osteoporoz Dünyasından. 1999;4:113-117.

53. Çalışkan D, Işık A, Yaşar F, Yıldırım N, Elhan A. Park sağlık ocağı bölgesindeki bir ilkokulda diş çürükleri ve etkili faktörler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 1999;52(2):77-82.

54. Abbasoğlu ÖE, Hoşal BM, Tekeli O, Elhan AH, Gürsel E. Psödoeksfoliasyonlu hastalarda katarakt cerrahisi. T Klin J Oftalmol. 1999;8:277-280.

55. Şaylı BS, Elhan AH. Anadolu'nun bor bölgeleri yaşayanları ve bor fabrikaları çalışanlarının serum ve idrar bor düzeyleri. Türkiye Tıp Dergisi. 1999;6(3):157-166.

56. Uslu MM, Yılmaz S, Elhan AH. İliak kemiğin greft donör sahası olarak tomografik analizi. Aktüel Tıp Dergisi. 1999;4(8):361-363.

57. Gürsel Y, Dinçer G, Bilgiç A, Ulus Y, Salih M, Erden İ, Demirtaş M, Elhan A. Omuzun yumuşak doku lezyonlarında ultrason ve manyetik rezonans görüntüleme: rotator kaf yırtığı olgularında artrografi ile korelasyon. Artroplast, Artroskopik Cerrahi. 1999;10(1):39-43.

58. Bakkaloğlu SA, Yalçınkaya F, Tümer N, Ekim M, Elhan AH. Impact of residual renal function on dialysis adequacy in paediatric CAPD patients. Int Urol Nephrol. 1999;31:821-826.

59. Şaylı U, Tekdemir İ, Çubuk HE, Avcı S, Tüccar E, Elhan HA, Uz A. The course of the superficial peroneal nerve. An anatomic cadaver study. Foot Ankle Surg. 1998;4:63-69.

60. Yavuzer G, Küçükdeveci A, Arasıl T, Elhan A. Moclobemid treatment in primary fibromyalgia syndrome. Eur J Phys Med Rehabil. 1998 May;8(2):35-38.

61. Borman P, Kabukçu M, Sivri A, Hasçelik Z, Elhan A. Romatoid artritte kalp tutulumunun ekokardiografi ile değerlendirilmesi. Romatol Tıb Rehab. 1996;7(2):79-84.

 

4. ULUSLARARASI YAYINEVLERİNCE BASILAN BİLİMSEL BİR KİTAP YA DA EN AZ BİR KİTAP BÖLÜMÜ

1. Elhan AH, Küçükdeveci AA, Tennant A. The Rasch measurement model. Franchignoni F. (Ed.) Research issues in Physical & Rehabilitation Medicine. Advances in Rehabilitation. Maugeri Foundation Books Vol. 19:89-102, 2010 Pavia, Italy. ISBN 978-88-7963-256-0.

 

5. ULUSAL YAYINEVLERİNCE BASILAN BİLİMSEL BİR KİTAP YA DA EN AZ BİR KİTAP BÖLÜMÜ

1. Öztuna D, Elhan AH. Biyoistatistik ve Araştırma Yöntemleri. Göğüs Cerrahisi, (s. 41-58) Ed: Ökten İ, Kavukçu HŞ. İstanbul Medikal Yayıncılık, 2013. ISBN 978-605-4499-64-9.

2. Öztuna D, Elhan AH. Biyoistatistik. TCD Cerrahi Kitabı, (s. 1-5) Ed: Terzi MC, 2012 [http://www.tcdcerrahi.org/index.php].

3. Öztuna D, Elhan AH. Araştırma Yöntemleri. TCD Cerrahi Kitabı, (s. 1-3) Ed: Terzi MC, 2012 [http://www.tcdcerrahi.org/index.php].

4. Elhan A, Öztuna D, Alpar R. Ayırma (Diskriminant) Analizi. Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler, (s. 691-756) Ed: Reha Alpar. Detay Yayıncılık, 2011. ISBN 978-605-5437-42-8.

5. Elhan AH, Gökmen D, Kuzu MA. Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik. Cerrahi Araştırma, (s. 45-57) Ed: Cantürk NZ, Sayek İ. Nobel Tıp Kitabevleri, 2005. ISBN 975-420-448-9.

 

6. ULUSLARARASI KONGRE, KONFERANS, SEMPOZYUM veya BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

1. Akkaya Z, Gürsoy Çoruh A, Peker E, Gülpınar B, Elhan AH, Şahin G. Preliminary MRI Study on Sacroiliac Joint Anatomy: Does Morphology Matter? European Society of Musculoskeletal Radiology (ESSR) 2019 Congress, June 26-29, 2019, Lisbon.

2. Küçükdeveci AA, Rüstemova Bayraktar D, Elhan AH, Kutlay Ş. Malnutrition Following Stroke in a Rehabilitation Unit: Frequency and Associated Risk Factors. 21st European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine. May 1-6, 2018, Vilnius, Lithuania (Poster).

3. Küçükdeveci AA, Prodinger B, Fellinghauer CS, Kutlay Ş, Elhan AH, Tennant A. Developing a Common Metric of Generic and Condition-Specific Disability Scales In People With Rheumatoid Arthritis and Stroke. 12th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM 2018). July 8-12, 2018, Paris, France. (Poster)

4. Gürsoy Çoruh A, Uzun Ç, Kul M, Akkaya Z, Gökcan MK, Elhan AH. The Assessment of Cervical Lymph Node Metastasis from Thyroid Cancers: A Quantitative Analysis on Multiphasic CT. The Radiological Society of North America (RSNA) 2018. 104th Scientific Assembly and Annual Meeting. November 25-30, 2018. McCormick Place, Chicago, USA (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4525177).

5. Gürsoy Çoruh A, Uzun Ç, Akkaya Z, Gülpinar B, Elhan AH, Tüzüner A. Is There a Correlation with Pre-Donation Kidney Volume and Renal Function in the Renal Transplant Recipient? A Volumetric CT Study. 1st International Transplant Network Congress. October 17-21, 2018, Antalya (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4585552).

6. İdilman R, Karakaya MF, Öztekin Ş, Kalkan Ç, Elhan AH, Soykan Aİ. Autoimmune Liver Disease and Concomitant Extrahepaticautoimmune Disease: The Effect on the Disease Progression. Annual Meeting of the American-Society-for-Gastrointestinal-Endoscopy/Digestive Disease Week. Washington, DC. JUN 02-05, 2018. GASTROENTEROLOGY 154(6) (Suppl. 1):S1213-S1214 (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:4579051).

7. Çelik GE, Aydın Ö, Şen E, Demir T, Gemicioğlu B, Kıyan E, Mungan D, Oğuzülgen K, Polatlı M, Göksel Ö, Sayıner A, Yıldırım N, Yıldız F, Yorgancıoğlu A, Elhan A, Yıldız Ö, Başyiğit İ, Börekçi Ş, Havlucu Y, Okumuş G, Türk M, Saryal S. Attention to ACOS in patients with asthma and COPD:Results from a national- multicentered study. ERS International Congress 2017. 9-13 September 2017, Milan, Italy. European Respiratory Journal 2017 50: PA4057; doi: 10.1183/1393003.congress-2017.PA4057.

8. Soydal Ç, Özkan E, Nak D, Elhan AH, Küçük N, Kır M. Risk factors for predicting osteoporosis in patients who receive TSH-supressive levothyroxine treatment for differantiated thyroid carcinoma. Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine (EANM’17), October 21 – 25, 2017 Vienna, Austria. Eur J Nucl Med Mol Imaging (2017) 44 (Suppl 2):S119-S956.

9. Genç A, Çelik SU, Evcik FD, Atman ED, Elhan AH, Genç V. Is balneotherapy a new treatment option for mastalgia? Preliminary results. 11. International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM) Congress, ISPR7-0777, 122-125, Argentina, 2017.

10. Şafak Ç, Gökmen D, Elhan AH. The Conceptual and Statistical Considerations of Contextual Factors. 10th International Statistics Congress (ISC2017), December 6-8, 2017, Ankara, Turkey.

11. Kar İ, Bakırarar B, Doğanay Erdoğan B, Gökmen D, Köse SK, Elhan AH. A Comparison of Maximum Likelihood And Expected A Posteriori Estimation In Computerized Adaptive Testing. 10th International Statistics Congress (ISC2017), December 6-8, 2017, Ankara, Turkey.

12. Bakırarar B, Kar İ, Gökmen D, Doğanay Erdoğan B, Elhan AH. Demonstration of A Computerized Adaptive Testing Application Over A Simulated Data. 10th International Statistics Congress (ISC2017), December 6-8, 2017, Ankara, Turkey.

13. Bakırarar B, Kar İ, Elhan AH, Köse SK. Big Data and Usage in Data Mining Applications on Medicine. 9th EMR-IBS and Italian Region Conference, Thessaloniki, 8-12 May 2017.

14. Çelikel E, Özçakar ZB, Çakar N, Özdel S, Aydın F, Başaran Ö, Uncu N, Elhan AH, Yalçınkaya F. Mutation-negative Familial Mediterranean Fever patients in childhood. International Society of Systemic Auto-Inflammatory Diseases (ISSAID 2017), May 4th-7th, 2017, Northern Cyprus, Turkish Republic.

15. Semanur Özdel S, Özçakar ZB, Çakar N, Aydın F, Çelikel E, Elhan AH, Yalçınkaya F. Fatigue in Pediatric Patients with Familial Mediterranean Fever. International Society of Systemic Auto-Inflammatory Diseases (ISSAID 2017), May 4th-7th, 2017, Northern Cyprus, Turkish Republic.

16. Aydın F, Çakar N, Özçakar ZB, Uncu N, Özdel S, Başaran Ö, Çelikel E, Elhan AH, Yalçınkaya F. Clinical Features and Disease Severity of Turkish Children Carrying E148Q Mutation. International Society of Systemic Auto-Inflammatory Diseases (ISSAID 2017), May 4th-7th, 2017, Northern Cyprus, Turkish Republic.

17. Gökmen Öztuna D, Elhan AH. Comparison of Psychometric Properties of A Measurement Tool In Terms of Classical Test Theory And Modern Test Theory. 3rd Int. Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, 24-26 Mayıs 2017, Konya.

18. Gökmen Öztuna D, Hayme S, Elhan AH. Measurement Equivalence Via Factor Analysis And Rasch Analysis. 3rd Int. Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, 24-26 Mayıs 2017, Konya.

19. Küçükdeveci A, Cömertoğlu İ, Elhan A, Kutlay Ş. The Effect of Electromagnetic Field Therapy in the Management of Complex Regional Pain Syndrome Type I. 9th World Congress for Neurorehabilitation. 10-13 May 2016, Philadelphia, USA.

20. Çullas Ilarslan NE, Erdeve O, Gunay F, Tekin D, Ozdemir H, Ciftci E, Kendirli T, Tutkak H, Elhan AH, Atalay S. Measurement of urinary amino-terminal pro-brain natriuretic peptide in childhood lower respiratory tract infections: May it serve as an indicator of clinical severity? The 6th Congress of the European Academy of Paediatric Societies - EAPS 2016, October 21-25, 2016. Eur J Pediatr (2016) 175:1748-1749.

21. Idilman R, Karataylı SC, Karakaya F, Keskin O, Gözükara B, Savaş B, Bozdayı M, Elhan AH, Yurdaydın C. The Role Of Genetic Variability Of PNPLA3 (rs738409) On Predispotion To Non-Alcoholic Fatty Liver Disease In Lean Patients. Conference: 67th Annual Meeting of the American-Association-for-the-Study-of-Liver-Diseases (AASLD) Location: Boston, MA, NOV 11-15, 2016. Amer Assoc Study Liver Dis. HEPATOLOGY Volume: 64, Issue: 1 SUPP Pages: 596A-596A Meeting Abstract: 1184 Published: OCT 2016.

22. Kaymak Ç, Şencan I, Kapuağası A, Aydın MA, Öztürk M, Uzundurukan Z, Elhan AH, Özcan A, Başar H. Results of the cadaveric kidney transplantations according to national data of turkish organ and tissue information system. Intensive Care Med Exp. 2015 Dec;3(Suppl 1):A902. doi: 10.1186/2197-425X-3-S1-A902. European Society Intensive Care Medicine LIVES 2015, Berlin, Germany 3-7 October 2015.

23. Kapuağası A, Özcan A, Şencan I, Aydın MA, Öztürk M, Uzundurukan Z, Elhan AH, Başar H, Kaymak Ç. Outcome of living kidney donors according to national data of turkish organ and tissue information system. Intensive Care Med Exp. 2015 Dec;3(Suppl 1):A901. doi: 10.1186/2197-425X-3-S1-A901. European Society Intensive Care Medicine LIVES 2015, Berlin, Germany 3-7 October 2015.

24. Goktug UU, Celasin H, Gecim IE, Elhan A, Sapmaz A. Crystalized Phenol Yields Lower Recurrence Rates When Used After Endoscopic Pilonidal Sinus Treatment. Colorectal Disease. 17 (Supplement 2):93, September 2015. Abstract - P328. 10th Scientific and Annual Meeting of the European Society of Coloproctology, 23–25 September 2015, Dublin, Ireland.

25. Soydal C, Kucuk ON, Gecim IE, Bilgic S, Elhan A. Solitary colorectal liver metastasis with lower SUV has better survival after selective internal radiation therapy (SIRT). Colorectal Disease. 17 (Supplement 2):85, September 2015. Abstract - P276. 10th Scientific and Annual Meeting of the European Society of Coloproctology, 23–25 September 2015, Dublin, Ireland.

26. Haznedar P, Ozcakar ZB, Sukur EDK, Yilmaz S, Elhan AH, Yalcinkaya F. The effect of gender on childhood vesicoureteral reflux. Pediatrıc Nephrology September 2015;30(9):1591-1592. Meeting Abstract: P – 84. 48th ESPN Meeting, Brussels, September 2015.

27. Demir P, Elhan AH, Öztuna D. Evaluation The Factors Affecting Common Item Selection To Develop Parallel Test By Using Simulation Study. The 8th Conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society, 11 - 15 May, 2015, Cappadocia, Nevşehir, Turkey.

28. Esen E, Ersoz S, Gecim IE, Sahin F, Kavak O, Ertek M, Filik M, Elhan A. Effect of Surgery type on Tumor Growth. Surg Endosc 2015;29:S419. Abstract - P059. Scientific Session of the Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES), Nashville, Tennessee, USA, 15–18 April 2015.

29. İkinciogulları A, Cagdas D, Dogu F, Tugrul T, Karasu G, Haskologlu S, Aksoylar S, Uygun V, Küpesiz A, Yıldıran A, Gürsel O, Ateş C, Elhan A, Kansoy S, Yesilipek A, Tezcan İ. Inborn Error Working Party (IEWP): Clinical Features and HSCT Outcomes for SCID in Turkey. 41st Annual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT 2015). Bone Marrow Transplantation 2015;50 (Supplement: 1):S47-S47, Meeting Abstract: O080, Published: MAR 2015.

30. Idilman R, Keskin O, Karataylı S, Kabacam G, Tuzun A, Savas B, Elhan A, Bozdayı M. The role of genetic variability of pnpla3 (rs738409) on histological progression of non alcoholic fatty liver disease. Hepatol Int 2015;9 (Suppl 1):S373. 24th Annual Conference of APASL, March 12–15, 2015, Istanbul, Turkey.

31. Idilman R, Keskin O, Gunsar F, Koruk M, Meral CE, Tuzun A, Gulsen M, Elhan AH, Akarca US, Yurdaydin C. Entecavir and tenofovir monotherapy in treatment-naive patients with chronic hepatitis b: a multicenter Turkish study in clinical practice. J Hepatol. April 2014;60(1) Supplement:S440. Abstracts of The International Liver Congress™ 2014 – 49th Annual meeting of the European Association for the Study of the Liver.

32. Özdel S, Özçakar ZB, Şahin S, Ekim M, Elhan A, Yalçınkaya F. The role of genotype in the families of subjects with childhood Familial Mediterranean Fever. Pediatr Rheumatol. 2014;12(Suppl 1):122 (P257).

33. Özdel S, Özçakar ZB, Şahin S, Ekim M, Elhan A, Yalçınkaya F. Familial Mediterranean Fever in older children. Pediatr Rheumatol. 2014;12(Suppl 1):121 (P254).

34. Yılmaz S, Özçakar ZB, Şükür EDK, Bulum B, Kavaz A, Ekim M, Elhan AH, Yalçınkaya F. Scarring In Dmsa Scintigraphy After The First Acute Pyelonephritis Episode. Pediatr Nephrol. 2014 Sep;29(9):1809-1809. Meeting Abstract: P404.

35. Yılmaz S, Özçakar ZB, Şükür EDK, Bulum B, Kavaz A, Ekim M, Elhan AH, Yalçınkaya F. Clinical And Radiological Features Of Patients With Acute Pyelonephritis Due To Esbl (+) Microorganisms. Pediatr Nephrol. 2014 Sep;29(9):1809-1809. Meeting Abstract: P403.

36. Sılay K, Kapuağası A, Öztürk M, Elhan A, Sılay Y, Şencan İ. Factors That May Impact Mortality For Kidney Transplant in Turkey: A 3 Year Analysis of The Turkish Transplant Registry. Transplantation 2014;98:277-277 (Supplement: 1, Meeting Abstract: D2713) - Am J Transplant 2014;14:277-277 (Supplement: 3, Meeting Abstract: D2713). World Transplant Congress, JUL 26-31, 2014, San Francisco, CA.

37. Özçakar ZB, Elhan AH, Yalçınkaya F. Comparison between different colchicine responders. 7th international congress of FMF and AIDs, 22-26 May 2013, Lausanne, Switzerland.

38. Aytuğ Koşan AM, Koç N, Elhan AH, Öztuna D. Developing An Item Bank For Progress Test And Application Of A Computerized Adaptive Testing By Simulation In Medical Education. 8th Bi-Annual Statistics Congress, 27-30 Ekim 2013, Kemer-ANTALYA.

39. İdilman R, Gunsar F, Keskin O, Meral CE, Koruk M, Gulsen MT, Elhan AH, Bozdayı AM, Akarca US, Yurdaydın C. Effectiveness and safety of entecavir and tenofovir in chronic hepatitis b patients: A multicenter Turkish study in clinical practice. Hepatology. 58 (Supplement 1):704A-705A, October 2013. The 64th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases: The Liver Meeting 2013.

40. Şehim K, Sezgin M, Elhan AH, Tur B, Öztuna D, Koç N, Tennant A, Küçükdeveci AA. Validation of the PEDSQL for use in children with cerebral palsy in Turkey. 7th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. June 16-20, 2013, Beijing China. J Rehabil Med. Vol 45 (Suppl 53), June 2013.

41. Doğanay Erdoğan B, Elhan AH, Kaskatı OT, Öztuna D, Küçükdeveci AA, Şehim K, Tennant A. Integrating patient-reported outcome measures and computerized adaptive test estimates on the same common metric: An example from the assessment of physical activities in rheumatoid arthritis. 7th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. June 16-20, 2013, Beijing China. J Rehabil Med. Vol. 45 (Suppl 53), June 2013.

42. Fitöz S, Kavaz A, Öztürk BB, Özçakar B, Elhan A, Altugan FS, Ekim M, Yalçınkaya F. Ultrasonographic evaluation of superior mesenteric artery angle and left renal vein in healthy children: effects of positional and respiratory changes on parameters. 45th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, September 6-8, 2012, Krakow, Poland. Pediatr Nephrol. 27 (9):1730-1731, SEP 2012.

43. Çetin Bilgin M, Ünsal E, Kumbasar D, Elhan AH. Relationship of periodontal disease to coronary artery disease in a group of Turkish patients. RC 116. Europerio 7, Vienna, Austria, 6-9 June 2012. J Clin Periodontol. 39 (Supplement 13):68, June 2012.

44. Soydal C, Küçük ON, Geçim EI, Bilgiç S, Elhan AH. 18F-FDG PET/CT parameters may correlate with serum CEA levels after SIRT for colorectal liver metastases: LTP73. 7th Scientific and Annual Meeting of the European Society of Coloproctology, 26-28 September 2012, Vienna, Austria. Colorectal Disease. 14 (Suppl. 2):25, October 2012.

45. Yüksek M, Ödek C, Güvenir H, Polat M, Elhan A, Doğu F, Cipe F, İkincioğulları A. Turkish physicians' approach towards primary immunodeficiencies. Allergy 2011; Special Issue Supplement: 94, 66:481-481. 30th Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), İstanbul, Turkey, Jun 11-15, 2011.

46. Kepenekçi İ, Keskinkilic B, Akinsu F, Çakır P, Elhan AH, Erkek AB, Kuzu, MA. Prevalence of Pelvic Floor Disorders in the Female Population and the Impact of Age, Mode of Delivery, and Parity. 3rd Annual Meeting of the European Society of Coloproctology. SEP 24-27, 2008. Nantes, France. Dis Colon Rectum. 2011 Jan;54(1):85-94.

47. Yalçınkaya F, Özçakar ZB, Tanyıldız M, Ekim M, Elhan AH. The Diagnosis is Delayed in Familial Mediteranean Fever Patients with Early Onset. 6th International Congress on FMF and SAID. Amsterdam, 2-6 September 2010.

48. Yalçınkaya F, Özçakar ZB, Ekim M, Elhan AH. Familial Mediteranean Fever in Small Children. 6th International Congress on FMF and SAID. Amsterdam, 2-6 September 2010.

49. Ozdemir SK, Guloglu D, Sin B, Elhan A, Ikinciogullari A, Misirligil Z. Does the basophil specific ectoenzyme E-NPP3 (CD203c) expression has a diagnostic value in pollen allergy? ALLERGY Jun 2010;65 Suppl 92:684-684. 29th Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), JUN 05-09, 2010. London, England.

50. Küçükdeveci AA, Ataman Ş, Genç A, Kutlay Ş, Elhan AH, Tennant A. Adaptation and validation of the Ankylosing Spondylitis Work Instability Scale (AS-WIS) for use in Turkey. Eur J Phys Rehabil Med 2010 Jun;46(2) Suppl 1:77-78.

51. Yüksel S, Elhan AH, Öztuna D, Küçükdeveci AA, Kutlay Ş. Fitting a Mixed Rasch Model to Nottingham Health Profile in Turkish Population. International Conference on Probabilistic Models for Measurement in Education, Psychology, Social Science and Health. Copenhagen, Denmark, June 13-16, 2010.

52. Öztuna D, Elhan AH. How does the unequal step size affect the performance of computerized adaptive testing? 2010 International Association for Computerized Adaptive Testing (IACAT) Conference, Arnhem, The Netherlands, June 7-9, 2010.

53. Elhan AH, Öztuna D. How does the equal step size affect the number of items administered in computerized adaptive testing? 2010 International Association for Computerized Adaptive Testing (IACAT) Conference, Arnhem, The Netherlands, June 7-9, 2010.

54. Öztuna D, Elhan AH, Küçükdeveci AA, Kutlay Ş, Tennant A. An Application of Computerized Adaptive Testing (CAT) for Measuring Cognitive Impairment in Patients with Acquired Brain Injury. Proceedings of 2010 International Conference on Behavioral, Cognitive and Psychological Sciences. Singapore, February 26-28, 2010.

55. Elhan AH, Öztuna D, Kutlay Ş, Küçükdeveci AA, Tennant A. Item Bank Development to Assess Cognitive Impairment in Patients with Acquired Brain Injury. Proceedings of 2010 International Conference on Behavioral, Cognitive and Psychological Sciences. Singapore, February 26-28, 2010.

56. Bozbey İ, Ataman Ş, Özyürek E, Elhan AH, Öztuna D, Erden I. Defining Spinal Inflammation in Ankylosing Spondylitis-a Correlation of Magnetic Resonance Imaging Findings with Clinical, Radiological and Laboratory Markers. ACR/ARHP Scientific Meeting 09, Philadelphia, Pennsylvania, October 17-21, 2009.

57. Yüksel S, Elhan AH, Doğanay B, Küçükdeveci AA, Kutlay Ş, Tennant A. Determination of a Diagnostic Cut-point for Mini Mental State Examination in a Normal Population in Turkey. Fifth Conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society, May 10-14, 2009, İstanbul, Turkey.

58. Öztuna D, Elhan AH, Küçükdeveci AA, Kutlay Ş, Tennant A. An Application of Computerized Adaptive Testing (CAT) for Measuring Health Status in Patients with Osteoarthritis. Fifth Conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society, May 10-14, 2009, İstanbul, Turkey.

59. Bircan Z, Düzova A, Çakar N, Bayazit AK, Elhan AH, Tutar E, Ozcakar ZB, Erdem S, Karagoz T, Babaoglu A, Bakkaloglu A, Yalcinkaya F. Should we aim a lower blood pressure load (15%) to prevent left ventricular hypertrophy in children on chronic peritoneal dialysis? Pediatr Nephrol. 2008;23(9):1660-1660

60. Elhan AH, Öztuna D, Küçükdeveci AA, Kutlay Ş, Tennant A. An initial application of computerized adaptive testing (CAT) for measuring disability in patients with knee osteoarthritis. Advanced Rasch Course, 25-26 September 2008, Leeds, UK.

61. Öztuna D, Elhan AH, Kutlay Ş, Küçükdeveci AA, Tennant A. An initial application of computerized adaptive testing (CAT) for measuring disability in patients with low back pain. Advanced Rasch Course, 25-26 September 2008, Leeds, UK.

62. Varol N, Özkan T, Gümüş Akay G, Sayil T, Elhan A, Avci Z, Malbora B,Özbek N, Sunguroğlu A. Methylation Analysis of SOCS-1 Gene in Childhoos Acute Leukemia. XX International Congress of Genetics. July 12-17, 2008, Berlin, Germany.

63. Küçükdeveci AA, Kutlay S, Öztuna D, Elhan A, Gönül G. Reliability and validity of the WHODAS II in patients with low back pain. Annual European Congress of Rheumatology, 11-14 June 2008, Paris, France.

64. Kutlay S, Küçükdeveci AA, Elhan AH, Öztuna D, Koç N. Validation of the WHO Disability Assessment Schedule II patients with osteoarthritis. Annual European Congress of Rheumatology, 11-14 June 2008, Paris, France.

65. Gönül G, Kutlay S, Küçükdeveci AA, Özyürek E, Şahin G, Elhan AH. Relationship between clinical assessment parameters and cartilage magnetic resonance imaging in patients with knee osteoarthritis: preliminary findings. Annual European Congress of Rheumatology, 11-14 June 2008, Paris, France.

66. Koç N, Küçükdeveci AA, Kutlay S, Elhan AH. The effects of a disease-specific education program in knee osteoarthritis. Annual European Congress of Rheumatology, 11-14 June 2008, Paris, France.

67. Şırlak M, Akar R, Eryılmaz S, Çetinkanat EK, Özçınar E, İnan B, Eyileten ZB, Kaya B, Elhan A, Özyurda U. Micronized flavonoid fraction has no beneficial effect in impaired left ventricular function. 4th Clinical Vascular Biology Congress, 7-11 May 2008, Belek, Antalya. Eur J Clin Invest. 2008;38(5):341.

68. Yalçınkaya F, Özen S, Özçakar B, Aktay N, Çakar N, Düzova A, Kasapçopur O, Elhan A, Doğanay B, Kara N, Uncu N, Ekim M, Bakkaloğlu A. A new set of criteria for the diagnosis of Familial Mediterranean Fever in childhood. 5th International Congress on FMF and systemic Autoinflammatory Diseases. 4-8 April 2008, Rome. Clin Exp Rheumatol. 2008;26(2):128.

69. Yararbaş K, Ruhi HI, Aydos K, Elhan AH, Tükün A. Detection of cryptic chromosomal abnormalities by comparative genomic hybridisation among infertile males whose conventional cytogenetic studies are normal and have no Y chromosomal microdeletion. Chromosome Res. 2007;(15) Suppl. 1:128.

70. Akay Gümüş G, Ünal AE, Elhan AH, Sunguroğlu A, Demirkazık A, Tükün A. Telomerase Activity and Genomic Imbalance in Gastric Cancer: Clues to Telomerase Regulation. 11-13 October, 2007, Hersonissos, Crete, Greece. Int J Mol Med. 2007;20(Suppl. 1):S49.

71. Dalgıç A, Uçkun MÖ, Ergüngör F, Beşerler AR, Elhan AH, Okay Ö. Comparison of Unilateral Hemilaminotomy and Bilateral Hemilaminotomy in Lumbar Spinal Stenosis: Clinical Trial. World Spine IV: Fourth Interdisciplinary Congress on Spine Care, İstanbul, Turkey. 29 July-1 August 2007:p 101.

72. Akay Gümüş G, Ünal AE, Elhan AH, Sunguroğlu A, Tükün A. DNA Copy Number Changes in Gastric Adenocarcinoma Patients in Turkey. European Human Genetics Conference 2007. Eur J Hum Genet. 2007 June;15(Suppl. 1):150.

73. Kutlay Ş, Kurtaiş Y, Elhan A, Usar S, Turan E, Tur BS, Gök H, Akbostancı C. Validity and Reliability of the Turkish Version of Parkinson’s Disease QOL Questionnaire. 4th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, Seoul, Korea. June 10-14, 2007:p 87.

74. Akay Gümüş G, Elhan AH, Ünal AE, Demirkazık A, Sunguroğlu A, Tükün A. Effects of Genomic Changes on Telomerase Activity in Gastric Cancer. Telomeres & Telomerase, May 2-May 6, 2007:p 64.

75. Baykara M, Demirkazık A, Elhan A, Yalçın B, Büyükçelik A, Doğan M, Utkan G, Tek I, Doruk H, Akan H, İçli F. Lymphopenia and monocytopenia versus MASCC score system in patients with febrile neutropenia. J Clin Oncol. 24, no. 18_suppl (June 20 2006) 18622-18622. doi: 10.1200/jco.2006.24.18_suppl.18622.

76. İkincioğulları A, Yüksek M, Doğu F, Aytekin C, Yıldıran A, Elhan A, Yüksek N, Reisli İ. Primary Immune Deficiency Disease Awareness Among a Group of Turkish Physicians. XIIth Meeting of the European Society for Immunodeficiencies (ESID), Budapest, Hungary. 4-7 October 2006:p 229.

77. Acar B, Yalçınkaya F, Çakar N, Yüksel S, Özçakar ZB, Akkök N, Kara N, Elhan AH, Ekim M. Clinical Outcome of Pediatric Patients on Peritoneal Dialysis. 40th Annual Meeting European Society for Pediatric Nephrology. Pediatr Nephrol. 2006;21:1493-1635.

78. Acar B, Özçakar ZB, Tutar E, Elhan AH, Yüksel S, Uçar T, Ekici F, Atalay S, Ekim M, Yalçınkaya F. Early detection of hypertension in childhood reflux nephropathy with ambulatory blood pressure monitoring. XLII Congress of the ERA-EDTA, June 4-7, 2005, Istanbul, Turkey. Nephrol Dial Transplant. 2005;20(Suppl. 5):V60.

79. Turaçlı ME, Tekeli O, Özdemir F, Elhan AH, Altınok B, Akar N. No relation between angiotensin-converting enzyme gene polymorphism and pseudoexfoliation or primary open angle glaucoma. 5th International Glaucoma Symposium - I.G.S, A1, Cape Town, South Africa, 2005:p A1.

80. Bakkaloğlu S, Sever L, Noyan A, Akman S, Aksu N, Ekim M, Saygılı A, Elhan A, Bakkaloğlu A, Soylu A, Alpay H, Sönmez F, Civilibal M, Erdem S, Kardelen F. Impact of Atherosclerotic/Inflammatory Risk Markers on Cardiac Function in Pediatric Chronic Peritoneal Dialysis Patients: A Turkish Pediatric Peritoneal Dialysis Study Group (TUPEPD) Report. 39th Annual Meeting of the European Society for Pediatric Nephrology, September 10-13, 2005, İstanbul. Pediatr Nephrol. 2005;20(9):C28.

81. Ergün D, Perçinel S, Dizbay Sak S, Kuzu I, Elhan AH, Erden E. Heterogenous immunohistochemical expression of HER2/neu in axillary lymph node negative breast carcinomas. 20th European Congress of Pathology, September 3-8, 2005, Paris, France. Virchows Arch. 2005;447(2):213.

82. Kuzu I, Kaygusuz G, Beksaç M, Toprak SK, Soydan E, Kızıl M, Elhan AH. Expression Profiles Of Cyclin A, D1, D2, D3 and Cyclin Dependent Kinase Inhibitors (CDKI) P16 AND P21 in Patients with Myeloma On Bone Marrow Specimens. 20th European Congress of Pathology September 3-8, 2005, Paris, France. Virchows Arch. 2005;447(2):260.

83. Kaygusuz G, Kuzu I, Çekin N, Beksaç M, Toprak SK, Soydan E, Kızıl M, Şahin F, Elhan AH. Expression of PI3K/PTEN/AKT-HIF-1 Signaling Pathway Proteins, their Relation with Cell Proliferation and Clinical Outcome in Patients with Multiple Myeloma (MM). 20th European Congress of Pathology September 3-8, 2005, Paris, France. Virchows Arch. 2005;447(2):259.

84. Çullaş E, Yalçınkaya F, Fitöz S, Acar B, Yüksel S, Özçakar B, Güriz H, Aysev D, Küçük Ö, Elhan A, Ekim M. Gray Scale Ultrasonography Combined with Tissue Harmonic and Power Doppler Imaging in the Diagnosis of Childhood Acute Pyelonephritis. 39th Annual Meeting of the European Society for Pediatric Nephrology, September 10-13, 2005, İstanbul. Pediatr Nephrol. 2005;20(9):C94.

85. Bakkaloğlu S, Söylemezoğlu O, Gönen S, Nergizoğlu G, Baştürk B, Elhan A, Özdemir N, Hasanoğlu E, Buyan N. Familial Mediterranean Fever and Cytokine Gene Polymorphism. 39th Annual Meeting of the European Society for Pediatric Nephrology, September 10-13, 2005, İstanbul. Pediatr Nephrol. 2005;20(9):C88.

86. Özçakar ZB, Yalçınkaya F, Çakar N, Uçar T, Tutar E, Elhan A, Yüksel S, Acar B, Uncu N, Kara N, Atalay S, Ekim M. Evaluation of Hypertension in Pediatric Peritoneal Dialysis Patients. 39th Annual Meeting of the European Society for Pediatric Nephrology, September 10-13, 2005, İstanbul. Pediatr Nephrol. 2005;20(9).

87. Bakkaloğlu S, Söylemezoğlu O, Buyan N, Oktar S, Funahashi T, Paşaoğlu H, Elhan A, Peru H, Hasanoğlu E. Adiponectin Levels and Atherosclerotic Risk Factors in Pediatric Renal Transplant Recipients. 39th Annual Meeting of the European Society for Pediatric Nephrology, September 10-13, 2005, İstanbul. Pediatr Nephrol. 2005;20(9):C50.

88. Tekeli O, Turaçlı E, Atmaca L, Elhan A, Özmen Ş. The Evaluation of Optic Nevre Head With the Heidelberg Retina Tomograph in Diabetes Mellitus. European Glaucoma Society 7th Congress, 133, Florence, 2004:p 133.

89. Akan O, Elhan AH, Erekul S. Evaluation of sputum samples using an automated cell counting system IRIS-500, 56th Annual Meeting of the American Association for Clinical Chemistry (AACC), Clin Chem. 2004;50(6) Suppl:A158.

90. Kutlay S, Küçükdeveci AA, Yigit F, Elhan AH, Yavuzer G, Tennant A. Validation of the Middlesex Elderly Assessment of Mental State (MEAMS) as a cognitive screening test in patients with acquired brain injury in Turkey. 5th Mediterranean Congress of Physical & Rehabilitation Medicine, Antalya, Turkey. September 30 - October 04, 2004:160.

91. Küçükdeveci AA, Kutlay Ş, Elhan AH, Tennant A. Preliminary study to evaluate the validity of the Mini-Mental State Examination (MMSE) in a normal population in Turkey. 5th Mediterranean Congress of Physical & Rehabilitation Medicine, Antalya, Turkey. September 30 - October 04, 2004:151.

92. Tennant A, Küçükdeveci AA, Kutlay S, Elhan AH. Assessing normative cut points through differential item functioning analysis: an example from the adaptation of the Middlesex Elderly Assessment of Mental State (MEAMS) for use as a cognitive screening test in Turkey. 5th Mediterranean Congress of Physical & Rehabilitation Medicine, Antalya, Turkey. September 30 - October 04, 2004:162.

93. Elhan AH, Kutlay Ş, Küçükdeveci AA, Çotuk Ç, Öztürk G, Tesio L, Tennant A. The validity of the Mini-Mental State Examination (MMSE) in patients with acquired brain injury in Turkey. International Symposium Measurement and Evaluation of Outcomes in Rehabilitation, Stockholm, Sweden. September 27-28, 2004.

94. Demir A, Aydınlı B, Karadeniz U, Elhan A, Yamak B, Erdemli O. Assessment of carotid and middle cerebral arteries blood flow velocities after stellat ganglion blockade with transcranial doppler ultrasonography. Joint Meeting of the European Society of Anaesthesiologists and European Academy of and Anaesthesiology, Lisbon, Portugal, 5-8 June 2004. Eur J Anaesth. 2004;21(Suppl. 32):197-198.

95. Kuzu MA, Aşlar AK, Mahmoud H, Elhan A, Hengirmen S. Morbidity and Mortality in the Emergent Surgical Management of Large Bowel Pathology: Multivariate Analysis. European Association of Coloproctology 4th Scientific and Annual Meeting. September 18-20, 2003, Barcelona, Spain. Colorectal Dis. 2003;5(Suppl. 2):38-39.

96. Yaman O, Akand M, Anafarta K, Elhan A, Tokatlı Z. Time to onset, duration of action and effect on refractor period of Sildenafil citrate. 6th Congress of the European Society forSexual Medicine, November 16-19, 2003, İstanbul, Turkey. Int J Impot Res. 2003;15 (Suppl. 6):S63.

97. Pekkurnaz G, Tükün A, Elhan A, Okur H, Sunguroğlu A. Transfer of BCR/ABL fusion gene to phagocyter cell by apoptotic bodies. AACR-NCI-EORTC International Conference Molecular Targets and Cancer Therapeutics. November 17-21, 2003, Boston, USA. Clin Cancer Res. 2003;9(16) Part 2:6167S.

98. Kuzu MA, Hazinedaroğlu SM, Dölalan S, Özkan N, Yalçın S, Erkek BA, Mahmoud HY, Tüzüner A, Alacayır İ, Anadol E, Korucu B, Tüzüner A, Elhan A, Kuterdam E. A comparison of parenteral versus oral same single dose prophylactic amoxicillin - clavulanic acid on surgical site infection after prosthetic mesh repair of inguinal hernia: A Randomized Clinical Trail. 23th Annual Meeting Surcial Infection Society. April 10-12, 2003. Cerniobbio, Italy. Surg Infect. 2003;4(1):155.

99. Kuzu MA, Aşlar K, Mahmoud H, Soran A, Elhan A, Hengirmen S. Factors Affecting the Clinical Outcome of Primary Resection for Malignant Colonic Obstruction Multi-Variate Analysis. EACP- Scientific and Third Annual General Meeting Erlangen/Germany 12-14th September 2002:p 40.

100. Terzioğlu H, Güngör E, Kuzu A, Elhan A. Nutritional scoring systems in predicting operative mortality and morbidity. 24th Congress of the European Society of Parenteral and Enteral Nutrition. 31 August – 4 September 2002, Glasgow, UK Clin Nutr. 2002;21(Suppl. 1):72-73.

101. Dinçer G, Atalay F, Gökçe-Kutsal Y, Yavuzer G, Sonel B, Elhan A. Evaluation of risk factors and measurement of calcaneal ultrasound in Turkish women. IOF World Congress on Osteoporosis 2002. May 10-14, 2002, Lisbon, Portugal. Osteoporosis Int. 2002;13(Suppl. 1):S91-S92.

102. Balcı M, Elhan AH, Ayaz S, Gönen S, Yılmaz S, Sengül A. HLA gene and haplotype frequencies in Turkey an analysis of family data. 15th European Histocompatibility Conference, March 27-30, 2001, Granada, Spain. Eur J Immunogenet. 2001;8(2):349

103. Toydemir PB, Elhan AH, Tükün A, Toydemir R, Gürler A, Tüzüner A, Bökesoy I. Evaluation of polymorphisms related with thrombogenesis in Behcet's Disease. Am J Hum Genet. 2000;67(4):232.

104. Bozbaş A, Demirtaş S, Akbay A, Elhan A, Bahar K, Karaca L. Diagnostic value of Cystatin-C for evaluation of hepatorenal syndrome. 52nd AACC Annual Meeting, San Francisco, California, July 23-27, 2000. Clin Chem. 2000;46(6) Suppl:A17.

105. Borman P, Seçkin Ü, Barça N, Yorgancı A, Elhan A. The Relationship of Postural Analysis with Bone Mineral Density in Postmenopausal Osteoporotic Women. 12th European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation, Antalya, Turkey. 3-7 June 2000:p 151.

106. Niyazoğlu H, Küçükdeveci A, Tuncer S, Elhan A. Isometric Trunk Strength in Ankylosing Spondylitis and Its Association with Clinical Parameters. 12th European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation, Antalya, Turkey. 3-7 June 2000:p 119.

107. Küçükdeveci A, Yavuzer G, Elhan A, Sonel B, Tennant A. Adaptation of the Functional Independence Measure for Use in Physical Medicine and Rehabilitation in Turkey. 12th European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation, Antalya, Turkey. 3-7 June 2000.

108. Alanyalı I, Gençtürk E, Ünsal E, Elhan A. The width of keratinized gingiva following orthodontic treatment: special emphasis on areas showing minimal widths of attached gingiva. The European Federation of Periodontology, Europerio 3. June 8 – 11, 2000, Geneva, 2000. J Clin Periodontol. 2000;27(Suppl. 1):37.

109. Gençtürk E, Alanyalı I, Soykan E, Ünsal E, Arpak N, Elhan A. Influence of irrigation with a pulsed jet irrigator versus syringe on subgingival temperature and pocket depths in adult periodontitis patients. The European Federation of Periodontology, Europerio 3. June 8 – 11, 2000, Geneva, 2000. J Clin Periodontol. 2000;27(Suppl. 1):43.

110. Baltacı S, Soyupek S, Elhan AH, Bedük Y, Göğüş O. Influence of tumor stage, size, grade, vascular involvement, histologic cell type and histologic pattern on multifocality in renal cell carcinoma. AUA 95th Annual Meeting. April 29-May 4, 2000. Georgia World Congress Center, Atlanta, Georgia. J Urol. 2000;163(4) Suppl. 1:175

111. Hoşal BM, Elhan AH, Beatty RL. Diplopia and Enophthalmos After Surgical Repair of Blowout Fracture. European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, 17th Meeting, İstanbul, 16-18 September 1999:p 64.

112. Bakkaloğlu SA, Ekim M, Akar N, Tümer N, Uysal Z, Elhan AH. The Value of Soluble Transferrin Receptor Levels In The Diagnosis Of Iron Deficiency In Pediatric CAPD Patients. XXXVI ERA-EDTA Congress, 5–8 September, 1999, Madrid, Spain. Nephrol Dial Transplant. 1999;14(9):A244.

113. Bakkaloğlu SA, Ekim M, Tümer N, Soylu K, Elhan AH. Plasma Lipid Profile In Children Treated With CAPD. XXXVI ERA-EDTA Congress, 5–8 September, 1999, Madrid, Spain. Nephrol Dial Transplant. 1999;14(9):A244.

114. Çakır M, Baskal N, Erol C, Erdoğan MF, Güllü S, Elhan AH, Erdoğan GC. Lipid profiles and echocardiographic evaluation of normoalbuminuric and microalbuminuric normotensive NIDDM patients. European Atherosclerosis Society Workshop, September 24–25, 1999, İstanbul, Turkey. Atherosclerosis 1999;146(Suppl. 1):S35.

115. Çakır M, Baskal N, Güllü S, Erdoğan MF, Elhan AH, Erdoğan G. 24-Hour ambulatory blood pressure monitoring and echocardiographic evaluation in type 2 diabetes. 35th. Annual Meeting of the EASD, Brussels, Belgium, 28 September-2 October 1999. Diabetologia 1999;42(Suppl. 1):A294.

116. Köksoy C, Kuzu MA, Kuzu I, Ergün H, Gürhan İ, Elhan A. Adhesion molecule blockage following ischemia reperfusion attenuates lung injury. 38th World Congress of Surgery of the International Society of Surgery/Societe Internationale de Chirurgie. International Surgical Week ISW99. August 15-20, 1999, Vienna, Austria.

117. Yavuzer S, Ocakçıoğlu AB, Esmer E, Elhan AH. The effect of N-Acetyl cysteine on spatial learning and memory in rats. Second FEPS Congress. June 30-July 4, 1999. Prague, Czech Republic. Physiol Res. 1999;48(Suppl. 1):S103.

118. Ocakçıoğlu AB, Yavuzer S, Elhan AH. The effects of Glutathione depletion on spatial learning and memory. Second FEPS Congress. June 30-July 4, 1999. Prague, Czech Republic. Physiol Res. 1999;48(Suppl. 1):S103.

119. Arasıl T, Küçükdeveci A, Niyazoğlu H, Yavuzer G, Elhan A. Effectiveness of flurbiprofen in chronic low back pain. XIV European League against Rheumatism Congress, Scotland, 6-11 June 1999. Ann Rheum Dis. 1999:133.

120. Küçükdeveci A, Gürsel Y, Kahramanlar Ş, Elhan A. Health-related quality of life in ankylosing spondylitis. XIV European League against Rheumatism Congress, Scotland, 6-11 June 1999. Ann Rheum Dis. 1999:121.

121. Çöl M, Şaylı BS, Genç Y, Erçevik E, Elhan AH, Keklik A. An Assessment of Fertility in Boron-Exposed Turkish Subpopulations: An Epidemiological Approach. 10th International Symposium on Trace Elements in Man and Animal (TEMA 10), Evian, France, May 2-7, 1999:p 1080-1081.

122. Yavuzer S, Koç E, Ocakçıoğlu BA, Yaman A, Elhan A. The intestinal contractility and anti-NGF. III International Congress of Pathophysiology, Lathi, Finland. 28 June-3 July, 1998:p 138.

123. Ocakçıoğlu BA, Yavuzer S, Yaman A, Elhan A. The effects of anti-NGF on the spatial learning and memory. III International Congress of Pathophysiology, Lathi, Finland. 28 June-3 July, 1998:p 216.

124. Bakkaloğlu SA, Yalçınkaya F, Tümer N, Elhan AH. Determinants of adequacy in pediatric CAPD patients and residual renal function. XXXV Congress of the European Renal Association. European Dialysis and Transplant Association, June 6-9, 1998, Rimini, Italy. Nephrol Dial Transplant. 1998;13(6):A226.

125. Bakkaloğlu SA, Ekim M, Tümer N, Elhan AH. The peritoneal equilibration test (PET) and optimization of dialysis treatment schedule in children. XXXV Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association, June 6-9, 1998, Rimini, Italy. Nephrol Dial Transplant. 1998;13(6):A226.

126. Yavuzer G, Küçükdeveci AA, Arasıl T, Niyazoğlu H, Elhan A. Rehabilitation of stroke patients: Clinical, demographic and functional profile. II Mediterranean Congress of Physical Medicine and Rehabilitation. Valencia, Spain. 20-23 May 1998: p 263.

127. Tüccar E, Elhan AH, Yavuz Y, Şaylı BS. Comparison of Outcomes of Pregnancies and Early Deaths in Communities from Boron-rich and-poor Territories. Second International Symposium on the Health Effects of Boron and its Compounds, University of California, Irvine, October 22-24, 1997:p 81.

128. Yavuzer G, Devrimci Özgüven H, Ekin S, Elhan A, Ergin S. Psychological Symptoms In Fibromyalgia Syndrome: Relationship of Clinical Parameters and General Health Status. The 8th World Congress of the International Rehabilitation Medicine Association, Kyoto, Japan 31 August-4 September 1997:p 324.

129. Yavuzer G, Tuncer S, Arıkan N, Elhan A, Arasıl T. The Clinical Profile of Neuropathic Bladder in Spinal Cord Injured Patients. The 8th World Congress of the International Rehabilitation Medicine Association, Kyoto, Japan 31 August-4 September 1997:p 276.

130. Yavuzer G, Savaş S, Yalçın P, Dinçer G, Elhan AH. The Clinical and Metabolic Effects of Calcitriol in the Treatment of Postmenopausal Osteoporosis. 10th European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation, Rome, Italy 1-4 June 1997:p 301.

131. Yavuzer G, Süldür N, Küçükdeveci A, Elhan AH. The Value of Functional Independence Measure and Modified Barthel Index in Assessment and Follow-up of Neurorehabilitation Patients. 10th European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation, Rome, Italy 1-4 June 1997:p 94.

132. Elhan AH, Şaylı BS. Evidence that boron interferes with no infertility nor causes genotoxicity: Field and family studies in Türkiye. 29th Annual Meeting of the European Society of Human Genetics, May 17-20, 1997, Genoa, Italy. Medizinische Genetik. 1997;9(2) Suppl:180.

133. Şaylı BS, Tüccar E, Elhan AH. Evidence That Boron Has No Effect On Human Reproduction. 2nd Balkan Meeting on Human Genetics. İstanbul. 3-6 September, 1996:p f12.

134. Şaylı BS, Elhan AH. Expected Figures for an Alive Child from Childless Families Due To Fetal Losses. 2nd Balkan Meeting on Human Genetics. İstanbul. 3-6 September, 1996:p f9.

135. Bayrak P, Tükün A, Ilgın H, Elhan A, Coşkun V, Bökesoy I. Spontaneous and induced frequencies of micronuclei and chromosomal aberrations in Down’s syndrome in relation to aging. Abstract Book of 9th International Congress of Human Genetics, 1996:p 254. Braz J Genet. 1996;19(2) Suppl:254.

136. Yavuzer G, Sonel B, Tuncer S, Suldur N, Elhan A. Upper Extremity Recovery in Prediciting Rehabilitation Outcome. First World Congress in Neurological Rehabilitation, Newcastle, UK, June 24-28, 1996. Eur J Neurol. 1996;3(Suppl. 2):124.

137. Borman P, Çeliker R, Öktem F, Gökçe-Kutsal Y, Elhan A. Psychological Disturbance in Chronic Low Back Pain and Fibromyalgia. The First Mediterranean Congress of Physical Medicine and Rehabilitation. Herzliya, İsrael. May 12-16, 1996:p 221.

138. Yavuzer G, Küçükdeveci A, Arasıl T, Elhan A. Moclobemid Treatment in Primary Fibromyalgia Syndrome. The First Mediterranean Congress of Physical Medicine and Rehabilitation. Herzliya, İsrael. May 12-16, 1996:p 191.

139. Tükün A, Coşkun V, Bayrak P, Sayar C, Elhan A, Bökesoy I. Age related difference of spontaneous and induced micronucleus formation with/without centromeres. Abstract Book of International Down’s Syndrome Meeting, October 20-22, 1995, Antalya, Turkey, p 72.

140. Bayrak P, Ilgın H, Tükün A, Elhan A, Bökesoy I. Comparison of chromosomal breakage and micronucleus formation induced by Bleomycin in Down's syndrome patients. Abstract Book of International Down’s Syndrome Meeting, October 20-22, 1995, Antalya, Turkey, p 63.

141. Ayhan S, Ocakçıoğlu B, Pasin M, Elhan A, Tüccar E. Effect of nicotine on avoidance learning and memory in rats. First FEPS Congress, 9-12 September 1995, Maastricht, The Netherlands. Eur J Physiol. 1995;430(4) Suppl:R36.

 

7. ULUSAL KONGRE, KONFERANS, SEMPOZYUM veya BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

1. Gürsoy Çoruh A, Uzun Ç, Akkaya Z, Avcı O, Elhan AH. Viseral Obezite Gastrik Adenokanserli Olgularda Lenf Nodu Metastazi Açısından Prognostik Belirteç Olabilir mi? MDBT ile Kantitatif Analiz. Uluslararası Katılımlı 40. Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD 2019, 5-10 Kasım 2019, Antalya.

2. Kılıç Yıldırım S, Alpar CR, Karabulut E, Elhan AH. Examination of Infant Mortality Risk in Turkey with Spatio-temporal Bayesian Models. XXI. National and IV. International Biostatistics Congress. 26-29 Ekim 2019, Antalya.

3. Gülpınar B, Peker E, Soydal Ç, Araz M, Elhan AH. Nöroendokrin tümör karaciger metastazları: tek fazlı rutin abdomen BT-BT histogram bulguları ile histolojik alt tipler tahmin edilebilir mi? Ga-68 DOTATATE PET/BT korelasyonu. Uluslararası Katılımlı 40. Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD 2019, 5-10 Kasım 2019, Antalya.

4. Ayhan FF, Sunar İ, Umay E, Keskin D, Altan L, Dinçer F, Duruöz T, Karalezli N, Kuran B, Tuncer T, Elhan AH. El Osteoartriti Tedavi Önerilerine TRASD Uyum ve Güncellemesi. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi 2019, 20-24 Mart 2019, Antalya.

5. Peker E, Gülpınar B, Elhan AH, Erden İ. Akut Miyokardit Tanısında T1 ve T2 Haritalama, Sekans Karşılaştırma Ölçüm Teknikleri ve Laboratuvar Bulgular ile İlişkisi. Uluslararası Katılımlı 40. Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD 2019, 5-10 Kasım 2019, Antalya.

6. Baş H, Üstüner E, Kula S, Konca C, Demirer S, Elhan AH. Shear Wave Elastografi ve Doppler TIRADS’da Dengeleri Değiştirebilir mi? Uluslararası Katılımlı 40. Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD 2019, 5-10 Kasım 2019, Antalya.

7. Cirit B, Erçen Diken Ö, Babaoğlu E, Canbakan S, Öztürk A, Yılmaz S, Sarıoğlu N, Doğan C, Şengören Dikiş Ö, Dülger S, Şengül E, Parlak Ş, Mutlu P, Mirici NA, Ogan N, Yormaz B, Evkan A, Kömürcüoğlu B, Çapraz A, Elhan AH, Bilir N. KOAH Hastalarının Sigara Kullanımı ile KOAH İlişkisi Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Sigara Bırakma ile İlgili Tutumları. TÜSAD 40. Ulusal Kongresi - SOLUNUM 2018, 13-16 Ekim 2018, Antalya (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4389807).

8. Gülpınar B, Peker E, Kul M, Elhan AH, Haliloğlu N. Nöroendokrin Tümör Karaciğer Metastazları: Multifazik Karaciğer BT ile Histolojik Alt Tipler Tahmin Edilebilir Mi? 39. Ulusal Radyoloji Kongresi (Türkrad 2018), 6-11 Kasım 2018, Kemer, Antalya (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4535093).

9. Bakırarar B, Kar İ, Doğanay Erdoğan B, Elhan AH. Eksik Veri Yerine Değer Atama Yöntemlerinin Performanslarının Veri Madenciliği Sınıflama Algoritması Kullanılarak Değerlendirilmesi. 20. Ulusal 3. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 26-29 Ekim 2018, Gaziantep (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4537341).

10. Kar İ, Bakırarar B, Elhan AH, Köse SK. Çok Yüzeyli Rasch Modeli ve Bir Uygulaması. 20. Ulusal ve 3. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 26-29 Ekim 2018, Gaziantep (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4538440).

11. Bakırarar B, Kar İ, Elhan AH. Rserve ile Kümeleme Algoritmalarına ait Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi. 20. Ulusal ve 3. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 26-29 Ekim 2018, Gaziantep (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4537360).

12. Dadaş ÖF, Köse T, Gökmen D, Elhan AH. Sırasız Eşik Değerlerinin Birleştirilmesinde Farklı Stratejilerin Rasch Modeline Uyum Üzerindeki Etkisi. 20. Ulusal ve 3. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 26-29 Ekim 2018, Gaziantep (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4538641).

13. Genç A, Çelik SU, Evcik FD, Düşünceli Atman E, Elhan AH, Genç V. Mastalji tedavisinde yeni bir yöntem: Balneoterapi. 26. Ulusal FTR Kongresi, 25-29 Nisan 2017, Antalya (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3788733).

14. Çelik GE, Aydın Ö, Şen E, Demir T, Gemicioğlu B, Kıyan E, Mungan VD, Oğuzülgen İK, Polatlı M, Göksel Ö, Sayıner A, Yıldırım N, Yıldız FF, Yorgancıoğlu AA, Elhan AH, Yıldız Ö, Börekçi Ş, Türk M. Astım ve KOAH’lı Hastalarda Astım KOAH Overlap Sendromuna (AKOS ) Dikkat: Çok Merkezli bir Astım ve KOAH Kohortunun Sonuçları. Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, 5-9 Nisan 2017, Belek, Antalya (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3871996).

15. Uzun Ç, Erden GA, Elhan AH. İleoanal Poşun MRG ile Değerlendirilmesi: Endoskopi ve Patoloji Korelasyonu ile Birlikte Tanımlayıcı Radyolojik Analiz. Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. yıllık bilimsel toplantısı, 25-27 Mayıs 2017, Ankara (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3873388).

16. Bakırarar B, Kar İ, Elhan AH. LMS Yönteminin Uyum İyiliğinin Ölçülmesinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması. XIX. Ulusal ve II. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 25-28 Ekim 2017, Belek/Antalya.

17. Özalp Ateş FS, Gökmen D, Elhan AH, Kutlay Ş. Ölçeklerde Yapı Geçerliliğinin Değerlendirilmesi: Faktör Analizi ve Rasch Analizi. XIX. Ulusal ve II. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 25-28 Ekim 2017, Belek/Antalya.

18. Bakırarar B, Kar İ, Elhan AH. RServe ile Veri Madenciliği Algoritmalarının Web Uygulaması. XIX. Ulusal ve II. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 25-28 Ekim 2017, Belek/Antalya.

19. Demir E, Hayme S, Gökmen D, Elhan AH, Köse SK. Gözlemsel Çalışmalarda Ölçülemeyen Karıştırıcı Değişkenlerin Etkisi; Propensity Skor ve Duyarlılık Analizleri. XIX. Ulusal ve II. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 25-28 Ekim 2017, Belek/Antalya.

20. Karakaya MF, Öztekin Ş, Öztürk Uçar Y, Kalkan Ç, Elhan AH, Soykan Aİ, İdilman R. Otoimmün Karaciğer Hastalıklarına Eşlik Eden Ekstrahepatik Otoimmün Hastalıklar ve Hastalık Seyri Üzerine Etkisi. 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2017. 2-6 Aralık 2017. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3878487)

21. Doğanay Erdoğan B, Şenoğlu B, Elhan AH, Öztuna D. İki Sonuçlu Rasch Modeli’nde Kişi Parametrelerinin Uyarlanmış En Çok Olabilirlik Kestirimi. 18. Ulusal Biyoistatistik Kongresi ve 1. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 26-29 Ekim 2016, Belek/Antalya.

22. Hayme S, Demir E, Öztuna D, Elhan AH. Klinik Denemelerde Kesirli Polinomların İki Kategorili Lojistik Regresyon Modelinde Kullanımı. 18. Ulusal Biyoistatistik Kongresi ve 1. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 26-29 Ekim 2016, Belek/Antalya.

23. Hayme S, Öztuna D, Elhan AH. Ölçme Eşdeğerliğinin Çoklu Grup Uygulamaları Ve Rasch Analizi İle Değerlendirilmesi. 17. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 5-9 Kasım 2015, Girne/Kıbrıs.

24. Demir P, Elhan AH, Öztuna D. Paralel Test Oluşturmada Ortak Soru Seçimini Etkileyen Faktörlerin Benzetim Çalışması ile Değerlendirilmesi. 16. Ulusal Biyoistatistik Kongresi 10-12 Eylül 2014, Antalya.

25. Yüksel S, Elhan AH, Kutlay Ş. Middlesex Elderly Assessment of Mental State (MEAMS) Ölçeğinin Değerlendirilmesi: Karma Rasch Model Yaklaşımı. Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Biyoistatistik Kongresi 20-23 Ağustos 2013, Didim.

26. Demir P, Yüksel S, Elhan AH, Sanisoğlu SY, Akyol M. Yapay Madde İşlev Farklılığına Neden Olan Faktörlerin Benzetim Çalışması ile Değerlendirilmesi. Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Biyoistatistik Kongresi 20-23 Ağustos 2013, Didim.

27. Kutlay Ş, Sezgin M, Elhan AH, Tur BS, Öztuna D, Koç N, Tennant A, Küçükdeveci AA. Serebral Palsili Çocuklarda Pediyatrik Yaşam Kalitesi Envanteri (PEDSQL) Ölçeğinin Türkçe Adaptasyon, Güvenirlilik ve Geçerlilik Çalışması. 4. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, 4-6 Nisan 2013, İzmir.

28. Kaskatı OT, Elhan AH, Öztuna D, Kutlay Ş, Ataman Ş, Bodur H, Küçükdeveci AA. Romatoid Artritte Özürlülük Değerlendiriminde Bilgisayar Uyarlamalı Test Yönteminin Uygulanması. 4. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, 4-6 Nisan 2013, İzmir.

29. Özen H, Uğurlu Ö, Baltacı S, Adsan Ö, Aslan G, Can C, Günaydın G, Elhan A, Bedük Y. Genişletilmiş Pelvik Lenf Bezi Disseksiyonu: Radikal Sistektomiden Önce Veya Sonra? Türk Üroonkoloji Derneği Çok Merkezli Çalışması. 10. Üroonkoloji Kongresi, 26-30 Ekim 2011, Antalya.

30. Özçakar ZB, Yalçınkaya F, Tanyıldız M, Ekim M, Elhan AH. Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Tanı Gecikmesi ile İlişkili Faktörler. 6. Çocuk Nefroloji Kongresi. 7-10 Ekim 2010, Ankara.

31. Özçakar ZB, Yalçınkaya F, Ekim M, Elhan AH. Küçük Çocuklarda Ailevi Akdeniz Ateşi. 6. Çocuk Nefroloji Kongresi. 7-10 Ekim 2010, Ankara.

32. Öztuna D, Elhan AH. Beyin Hasarlı Hastalarda Bilişsel Bozukluğun Değerlendirilmesinde Bilgisayar Uyarlamalı Test Yönteminin Uygulaması. XII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi. 28 Haziran – 1 Temmuz 2010, Van.

33. Elhan AH, Öztuna D. Bilgisayar Uyarlamalı Test Yönteminin Tanıtımı. XII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi. 28 Haziran – 1 Temmuz 2010, Van.

34. Taşpınar M, Atinkaya C, Şakirağaoğlu O, Öz G, Yazıcı Ü, Elhan AH, Sunguroğlu A, Taştepe İ. Polimorfizmi ve Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 17: Suppl. 1, 2009. 5. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi. 14-17 Mayıs 2009, Kuşadası.

35. Atinkaya C, Taşpınar M, Öz G, Şakirağaoğlu O, Yazıcı Ü, Elhan AH, Sunguroğlu A, Taştepe İ. Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri Olgularında Fazı I ve Faz II Enzimlerinin Genetik Polimorfizmlerinin Önemi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 17: Suppl. 1, 2009. 5. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi 14-17 Mayıs 2009, Kuşadası.

36. Akyol M, Sanisoğlu SY, Elhan AH, Kesici C, Çakır B. Türk Toplumundaki Süt Tüketim Alışkanlıkları Ve Osteoporoz Riskinin Mars Yöntemi İle Belirlenmesi. XI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi. 27 - 30 Mayıs 2008, Malatya.

37. Gönül G, Kutlay Ş, Küçükdeveci AA, Özyürek E, Şahin G, Elhan AH. Diz Osteoartriti Olan Hastalarda Klinik Değerlendirme Parametreleri ile Kartilajın Manyetik Rezonans Görüntülemesi Arasındaki İlişki: Erken Bulgular. 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi. 14-18 Mayıs 2008, Antalya.

38. Koç N, Küçükdeveci AA, Kutlay Ş, Elhan AH. Diz Osteoartritli Hastalarda Hastalığa Özel Eğitim Programının Etkinliği. 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi. 14-18 Mayıs 2008, Antalya.

39. Kutlay Ş, Küçükdeveci A, Elhan A, Tennant A. Davranişsal Dikkatsizlik Testinin (BIT) Kazanılmış Beyin Hasarlı Türk Hastalarda Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 24-29 Ekim 2007, Antalya.

40. Tur BS, Küçükdeveci A, Yavuzer G, Kutlay Ş, Elhan A, Tennant A. Türk Serebral Palsili Çocuklarda WEEFIM Ölçeğinin PsikometrikÖzelliklerinin İncelenmesi. 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 24-29 Ekim 2007, Antalya.

41. Öztuna D, Küçükdeveci A, Kutlay Ş, Elhan A. WHO-DAS II Disabilite Değerlendirme Ölçeğinin Bel Ağrılı Hastalarda Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Araştırılması. 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 24-29 Ekim 2007, Antalya.

42. Kutlay Ş, Küçükdeveci A, Elhan A, Öztuna D, Koç N, Gönül G. WHO-DAS II Disabilite Değerlendirme Ölçeğinin Osteoartritli Hastalarda Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Araştırılması. 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 24-29 Ekim 2007, Antalya.

43. Özkal P, Kanda NÖ, Elhan AH, Sunguroğlu A. Akut Lösemilerde GSTT1 ve GSTM1 Polimorfizmlerinin Rölü. X. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 6-9 Eylül 2007, Antalya.

44. Ergöçen S, Elhan AH. LMS Yöntemiyle Referans Yüzdelik Eğrilerinin Düzleştirilmesi. X. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Sivas.

45. Akyol M, Aslan Sayın F, Sanisoğlu SY, Elhan AH. Genç Sporcuların Performansının Mars ile Kestirilmesi. X. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Sivas.

46. Kaskatı OT, Öztuna D, Elhan AH. İki Sonuçlu Hale Getirmeksizin Sürekli Bir Sonuç Değişkeni İçin Odds Oranının Hesaplanması. IX. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 5-9 Eylül 2006, Zonguldak.

47. Öztuna D, Elhan AH. Madde Yanıt Teorisine Giriş. IX. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 5-9 Eylül 2006, Zonguldak.

48. Özbek U, Tüccar E, Elhan AH. Kalıtımda Dengesiz Aktarım Testi. IX. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 5-9 Eylül 2006, Zonguldak.

49. Yüksek M, İkincioğulları A, Doğu F, Aytekin C, Yıldıran A, Yüksek N, Reisli İ, Elhan A. Ülkemiz Hekimlerinin Primer İmmün Yetmezlik Hastalıklarına Bakışı. 42. Türk Pediatri Kongresi. 15-20 Mayıs 2006, Belek, Antalya.

50. Öztuna D, Elhan AH, Tüccar E. Dört Farklı Normallik Testinin Tip I Hata Ve Güç Bakımından Değişik Dağılımlarda İncelenmesi. VIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 20-22 Eylül 2005, Bursa.

51. Çetinyürek A, Elhan AH, Kaskatı OT. Vaka-Kontrol Çalışmalarında Hastalık-Gen İlişkisinin İstatistiksel Analizi. VIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 20-22 Eylül 2005, Bursa.

52. Elhan AH, Atakurt Y. Rasch Analizi Hakkında Kısa Bir Özet. VIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 20-22 Eylül 2005, Bursa.

53. İlarslan Çullas E, Yalçınkaya F, Fitöz S, Acar B, Yüksel S, Özçakar B, Güriz H, Aysev D, Küçük Ö, Elhan A, Ekim M. Çocuklarda Akut Piyelonefrit Tanısında Gri Skala ile Birlikte Doku Harmonik ve Renkli Dopler Görüntülemeli Ultrasonografi Kullanımı. 41. Türk Pediatri Kongresi, 22-25 Haziran 2005, Ankara. Türk Pediatri Arşivi 2005;40.

54. Dalgıç A, Ergüngör MF, Becan T, Elhan A. Sistemik Travma Geçirmiş Kafa Travmalı Olgularda Glasgow Koma Skoru İle APACHE II Skorlarının Verimliliklerinin Karşılaştırılması. XIX. Bilimsel Kongresi 27-31 Mayıs 2005, Antalya. Türk Nöroşirürji Dergisi 2005;15:47.

55. Elhan AH, Atakurt Y. Ölçeklerin değerlendirilmesinde niçin Rasch analizi kullanılmalıdır? 4. İstatistik Kongresi, 408, Antalya, 08-12 Mayıs 2005.

56. Özbek U, Doğanay B, Elhan AH. Klinik denemelerde koşullu güce bağlı olarak örnek büyüklüğünün hesaplanması. 4. İstatistik Kongresi, Antalya, 08-12 Mayıs 2005.

57. Taşpınar M, Gürhan H, Akpınar P, Elhan A, Sunguroğlu A. Kronik Myelositer lösemi hastalarında CYP1A1 gen polimorfizmi. 1. Ulusal Moleküler Tıp Kongresi, 16-19 Nisan 2005. Advances in Molecular Medicine, Vol. 1, Suppl, 2005.

58. Türkölmez K, Özayar A, Göğüş Ç, Baltacı S, Bedük Y, Elhan A, Göğüş O. Böbrek Tümörlerinde Klinik Boyut ile Patolojik Boyutun Karşılaştırılması. Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özel Sayısı, 2004. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim 2004, Antalya.

59. Baltacı S, Özayar A, Elhan A, Akand M, Türkölmez K, Göğüş Ç, Bedük Y. Renal Hücreli Karsinomların (RHK) Prognozunda Boyut Mu Kapsül İnvazyonu Mu Daha Önemli? PT2N0 ve PT3AN0 RHK’ların Sağkalım Araştırması. Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özel Sayısı, 2004. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim 2004, Antalya.

60. Göğüş Ç, Türkölmez K, Baltacı S, Özayar A, Filiz E, Elhan A, Göğüş O. PT2N0 Böbrek Tümörlü Hastalarda Boyutlara Göre Prognozun Değerlendirilmesi. Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özel Sayısı, 2004. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim 2004, Antalya.

61. Ergün D, Dizbay S, Kuzu I, Elhan AH, Erden E. Aksilla negative meme kanserlerinde IHK ve FISH ile HER2NEU: Tümör heterojentesi. XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu. 1-6 Ekim 2004, Gaziantep.

62. Bakkaloğlu S, Ekim M, Sever L, Noyan A, Aksu N, Akman S, Elhan A, Yalçınkaya F, Öner A, Kara O, Çalışkan S, Anarat A. Türkiye’de Çocuklarda Kronik Periton Diyalizi. Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi; 3: Suppl. 3:34, 2004.

63. Köse SK, Kaskatı OT, Elhan AH, Tüccar E. E antijen pozitifli hepatit B hastaları üzerindeki ilaç etkinliğinin genelleştirilmiş tahmin denklemleri yöntemi ile araştırılması. VII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 29 Eylül-2 Ekim 2004, Mersin.

64. Çetinyürek A, Elhan AH. HLA araştırmalarında sık karşılaşılan istatistiksel sorunlar. 4. İstatistik Günleri Sempozyumu, 20-21 Mayıs 2004, Kuşadası.

65. Üstüner I, Sönmezer M, Cengiz B, Elhan AH, Söylemez F. Plazma Folik Asit, Vitamin B12 ve Homosistein Düzeylerinin Preeklampsi ile İlişkisi. 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 68, Antalya, 20-25 Nisan 2004.

66. Kuzu A, Aşlar AK, Mahmoud H, Elhan A, Hengirmen S. Malign Kolonik Tıkanıklıklarda Lokalizasyon Klinik Sonuçları Etkiler mi? Ankara Üniversitesi Onkoloji Günleri, Kanser Sempozyumu, 1-2 Nisan 2004.

67. Kutlay Ş, Kurtaiş Gürsel Y, Elhan A, Usar S, Turan E. Parkinson hastalığı yaşam kalitesi anketinin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenirlik çalışması. 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 04-08 Ekim 2003. Belek, Antalya.

68. Yanık B, Ay S, Kurtaiş Gürsel Y, Kutlay Ş, Elhan A. Bath ankilozan spondilit fonksiyonel indeksinin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenirliliği. 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 04-08 Ekim 2003. Belek, Antalya.

69. Ay S, Yanık B, Kutlay Ş, Gürsel Y, Elhan A. Bath ankilozan spondilit hastalık aktivite indeksinin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenirliliği. 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 04-08 Ekim 2003. Belek, Antalya.

70. Elhan AH, Atakurt Y. Sıralama ölçekli Rasch modeline uyum sağlamayan maddelerin belirlenmesi. 3. İstatistik Kongresi 16-20 Nisan 2003, Bellek, Antalya.

71. Kuzu A, Dölalan Ş, Özkan N, Yalçın S, Hazinedaroğlu S, Erkek AB, Mahmoud HY, Erverdi N, Alaçayır İ, Anadol E, Korucu B, Tüzüner A, Elhan A, Kuterdem E. Prostetik Materyalle Yapılan Kasık Fıtığı Onarımlarında Oral ve Parenteral Proflaktik Aynı Doz Amoksisilin - Klavulanik Asit Kullanımının Etkinliği. Ulusal Cerrahi Kongresi 2002, 15-19 Mayıs 2002, Antalya.

72. Aşlar AK, Mahmoud H, Soran A, Elhan A, Kuzu A, Hengirmen S. Tıkayıcı Kolon Tümörleri Nedeniyle Opere Edilen Hastalarda Morbidite ve Mortaliteyi Etkileyen Faktörlerin Prospektif Çok Değişkenli Regresyon Analizi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2002, 15-19 Mayıs 2002, Antalya.

73. Özkan N, Erkek AB, Ünal E, Bayar S, Kuzu A, Arıbal D, Hazinedaroğlu S, Elhan A. Kolon ve Rektum Kanserleri Yıllara Göre Yer Değiştiriyor mu? Ulusal Cerrahi Kongresi 2002, 15-19 Mayıs 2002, Antalya.

74. Tuncer G, Erden E, Elhan AH. Kronik B ve C Hepatiti Morfolojisi. V. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu 9-11 Kasım 2000, Ankara.

75. Akar H, Karabulut HG, Özten N, Dinçer İ, Elhan A, Bökesoy I, Keven K, Ertuğ AE. Amiloidoz,sli Hastalarda Anjiyotensin II Tip 1 Reseptör Gen Polimorfizminin Ekokardiyografik Bulgularla İlişkisi: Ön Bulgular. IV Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi. 3-6 Mayıs 2000, İzmir.

76. Kutlay NY, Büken NÖ, Elhan AH. İlaç sektörü-hekim ilişkisindeki etik sorunları sorgulayan bir tutum araştırması. Biyoetik Derneği Yayın No:5, Tıp Etiği Araştırmaları, sayfa 67-79, 1999.

77. Hoşal BM, Elhan AH, Biglan AW. Unilateral Pediatrik Kataraktlarda Görsel Sonuçları Etkileyen Faktörler. TOD XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 2-6 Ekim 1999, İzmir.

78. Bozbaş A, Bahar K, Akbay A, Kır M, Elhan A, Uzunalimoğlu Ö. Asitli Siroz Hastalarında Human Albumin İnfüzyonunun Böbrek Fonksiyonları ve Endojen Vazoaktif Ajanlara Etkisi. III. Ulusal Hepatoloji Kongresi, İstanbul. 27-29 Mayıs 1999.

79. Gürgan CA, Oruç AM, Elhan AH. Diş Hekimliği Öğrencilerinin Şahsi Periodontal Sağlık Bilgisi. Türk Periodontoloji Derneği XXIX Bilimsel Kongresi. 09-13 Mayıs 1999, Belek-Antalya.

80. Kuzu MA, Polat A, Aşlar AK, Soran A, Tanık A, Elhan A. Acil Kolon Patolojilerinde Morbidite ve Mortaliteyi Etkileyen Faktörlerin Prospektif Çok Değişkenli Regresyon Analizi. Türk Cerrahi Derneği, Ulusal Cerrahi Kongresi'98, 6-10 Mayıs 1998, İzmir.

81. Kuzu MA, Köksoy C, Kale T, Tanık A, Terzi C, Elhan A. Süperior mezenterik arter iskemi- reperfüzyonunun mortalite ve anastomoz iyileşmesi üzerindeki etkileri ve allopürinol'ün profilaktik değeri: IX. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 1998, Belek, Antalya, Türkiye.

82. Savaş S, Yalçın P, Dinçer G, Yavuzer G, Kermalli A, Elhan AH. Postmenapozal Osteoporoz Tedavisinde Kalsiyum, Anabolizan Steroidler ve Vitamin D Metabolitlerinin Yeri. XVI. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 15 - 18 Mayıs 1997, Ankara, Türkiye.

83. Yalçın P, Dinçer G, Yavuzer G, Savaş S, Elhan AH. Osteoporozlu Hastalarda Ağrı Özelliklerinin Değerlendirimi. XVI. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 15 - 18 Mayıs 1997, Ankara, Türkiye.

 

8. BİLİM ALANI İLE İLGİLİ YAYINLANMIŞ KİTAP BÖLÜMÜ ÇEVİRİLERİ

1. Elhan A, Öztuna D. Moleküler Filogenetik Analizi. Moleküler Mikrobiyoloji, (s. 161-180) Ed: Persing D.H, Çev.Ed: Tekeli A, Ustaçelebi Ş. Palme Yayınları, 2006. ISBN 9944-341-13-4.