PROF.DR. OKAN ELİBOL    
Adı : OKAN
Soyadı : ELİBOL
E-posta : elibol@agri.ankara.edu.tr
Tel : 596 16 93
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Eğitim ve Akademik Deneyim

1. Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Ziraat Fakültesi    (Zootekni Bölümü)

Ankara  Üniversitesi

1989

Y. Lisans

 Fen Bilimleri Enst. (Zootekni A.B.D.)

Ankara  Üniversitesi

1991

Doktora

 Fen Bilimleri Enst. (Zootekni A.B.D.)

Ankara  Üniversitesi

1997

2.Tezler:

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

Kafeste ve Yerde Broiler Yetiştiriciliğinin Önemli Bazı Özellikler Bakımından Karşılaştırılması, Doç. Dr. Mesut Türkoğlu

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Kuluçka Sonuçlarını Etkileyen Etmenler ve Kuluçka Aksaklıklarının Giderilmesi Üzerine Araştırmalar, Prof. Dr. Mesut Türkoğlu

3. Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 Ziraat Fakültesi,  Ankara  Üniversitesi

1990-1997

Dr.Ar.Gör.  

 Ziraat Fakültesi,  Ankara  Üniversitesi  

1997-2000

Yar.Doç.

 Ziraat Fakültesi,  Ankara  Üniversitesi

2000- 2003

Doç. Dr.

 Ziraat Fakültesi,  Ankara  Üniversitesi

2003- 2009

Prof. Dr.

 Ziraat Fakültesi,  Ankara  Üniversitesi

2009-

4. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Dünya Tavukçuluk Bilimi Birliği Üyeliği (WPSA)

Working Group 6 (Reproduction) of WPSA üyesi

5. Verdiği Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler:

Hayvan Yetiştirme (Lisans-2 Öğretim Üyesi ortak)

Kanatlı Hayvan yetiştirme (Lisans- 2 Öğretim Üyesi ortak )

Kuluçkacılık (Y.Lisans)

Tavukçuluğun Bilimsel Esasları (Y.Lisans-2 Öğretim Üyesi ortak )

Kanatlı Hayvanlarda Üreme (Y.Lisans- 2 Öğretim Üyesi ortak)

Piliç Eti Üretiminde Entegrasyon (Y.Lisans)


Yayınlar

6. SCI, SCI-Expanded kapsamında yer alan dergilerdeki tam metinli makaleler:

Güçbilmez, M., S. Özlü, R. Shiranjang, O.Elibol, and J.Brake (2013). Effects of Preincubation Heating of Broiler Hatching Eggs During Storage, Flock Age, and Length of Storage Period on Hatchability. Poultry Sci. 92 (12): 3310-3313

Elibol, O., N. Akman, M. Turkoglu, M. Corduk and M. B. Gummi, 2009. Comparison of growth performances of American Bronze, Large White turkeys and their crosses under intensive and semi-intensive management conditions. . Archiv Für Geflügelkunde 73(1)  13-20.

Elibol, O and J. Brake, 2008. Effect of Egg Position During Three and Fourteen Days of Storage and Turning Frequency During Subsequent Incubation on Hatchability of Broiler Hatching Eggs. Poultry Sci. 87:1237-1241

Elibol, O and J. Brake, 2008. Effect of Egg Weight and Position Relative to Incubator Fan on Broiler Hatchability and Chick Quality. Poultry Sci. 87:1913-1918.

Güçbilmez, M. ve O. Elibol, 2007. Broiler Damızlık Sürülerinde Kümesler Arasında Horoz Değişiminin Döllülük Oranı Üzerine Etkisi. Ankara Üniversite Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi,13:3,265-268.

Elibol, O., and J. Brake, 2006. Effect of Egg Turning Angle and Frequency During Incubation on Hatchability and Incidence of Unhatched Broiler Embryos with Head In the Small End of the Egg. Poultry Sci. 85:1433-1437.

Elibol, O., and J. Brake, 2006. Effect of Flock Age, Cessation of Egg Turning, and Turning Frequency Through the Second Week of Incubation on Hatchability of Broiler Hatching Eggs. Poultry Sci. 85: 1498-1501.

Fathel, N.A., ve O. Elibol, 2006. Yerli ve Dış Kaynaklı Kahverengi Yumurtacı Hibritlerin Verim Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması. Ankara Üniversite Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi,12:2, 182:187.

Elibol, O., and J. Brake, 2004.  Identification of Critical Periods for Turning Broiler Hatching Eggs During Incubation. British Poultry Science, volume 45, number 5, 631-637.

Elibol, O., and J. Brake, 2003. Effect of frequency of turning from 3 to 11 days of incubation on hatchability of broiler hatching eggs. Poult. Sci. 82:357-359.

Elibol, O., S.D. Peak  and J. Brake, 2002. Effect of Flock Age, Length of Egg Storage, and Frequency of Turning During Storage on Hatchability of Broiler Hatching Eggs. Poultry Science, 81: 945-950.

Elibol, O. ve M. Türkoğlu, 2001. Gelişim Makinelerinde Tekli ve Çoklu Girişin Broiler Damızlık Yumurtların Kuluçka Özelliklerine Etkisi. Turkısh Journal of Veterinary and Animal Sciences, 25(3), 335-340.

Elibol, O., M. Türkoğlu, M. Akan ve H. Erol, 2001. Inkubasyon Sırasında Ağır Yumurtalara Askorbik Asit Enjeksiyonunun Kuluçka Özelliklerine Etkisi. Turkısh Journal of Veterinary and Animal Sciences, 25(3), 245-248.

        

 

7.Uluslararası kongrelerde sunulan ve kongre kitaplarında özeti yayınlanan bildiriler;

   O. Elibol (2015). Recommendations for hatching egg handling and storage. The Potential for Poultry Production in Developing Countries, 15-18 October, Antalya, Turkey.

 

  S Ozlu, E. Yavrucu, R. Shiranjang, M. Akan and O. Elibol (2015). The Effect of Hatching Time on Yolk Sac Utilization and ND Titer of Day Old Broiler Chicks. XIXth World Veterinary Association Congress, 7-11 September, Cape Town, South Africa. (Poster)

  

  R. Dişa, M. Bülüç, N. Okur,  S. Özlü ve O. Elibol (2015). Kuluçkalık Yumurtalarda Kullanılan Viyol Tipinin Kuluçka Özelliklerine Etkisi. 3. Uluslararası Beyaz Et Kongresi. 22-26 Nisan, Antalya. (Sözlü Bildiri) (Effect of using cardboard or plastic viols on hatchability)

 

  R. Shiranjang, S. Özlü ve O. Elibol (2015). Sürü Yaşı, Çıkış Zamanı ve Altlık Sıcaklığının Broiler Performansına Etkileri. 3. Uluslararası Beyaz Et Kongresi. 22-26 Nisan, Antalya. (Sözlü Bildiri) (Effect of flock age, hatch time and litter temperature on broiler performance)

 

  R. Dişa, U. Can,  S. Özlü, N. Kahraman, İ. Ertonga ve O. Elibol (2015). Kuluçkanın Gelişim Döneminde Nem Seviyesinin Kuluçka ve Broiler Performansına Etkileri. 3. Uluslararası Beyaz Et Kongresi. 22-26 Nisan, Antalya. (Sözlü Bildiri) (Effect of relative humidity during incubation (0-18.5d) on hatchability and broiler performance)

 

   R. Shiranjang, S. Özlü, M. Güçbilmez, O.Elibol, and J. Brake (2014). Effects of heating hatching eggs during 4 or 11 days of storage on hatchability, hatching time, and live performance of chicks from young broiler breeder flocks. Incubation and Fertility Research Group 2014 meeting. 29-30th Sept., Lunteren, Netherlands.

 

  J.Brake, S. Özlü, and O.Elibol (2014). Relationship of Hatch Time to Broiler Chick Percentage Yolk Sac and Subsequent Live Performance. 2014 International Poultry Scientific Forum, 27-28 Jan, Atlanta, GA, USA.

 

  M.Güçbilmez, S. Özlü, R. Shiranjang, O.Elibol, and J.Brake (2013). Effects of Preincubation Heating of Broiler Hatching Eggs During Storage, Flock Age, and Length of Storage Period on Hatchability. Poultry Sci. 92 (12): 3310-3313. (SCI)

 

  S. Ozlu, O. Elibol, and J. Brake (2013). Effect of Hatching Time on Yolk Sac Percentage and Broiler Performance. Incubation and Fertility Research Group 2013 meeting. 30th Sept. – 01st Aug., Göttingen, Germany.

  R. Shiranjang, S. Özlü , O. Erkan ve O. Elibol (2013). Genç Damizlik Sürüden Elde Edilen Yumurtalarda Yumurta Ağırlığı ve Ön Isıtma İşleminin Kuluçka Özellikleri ve Çıkış Zamanı Üzerine Etkisi. 2. Uluslararası Beyaz Et Kongresi. 24-28 Nisan, Antalya. (Sözlü Bildiri) (Effects of egg weight and pre-heating on hatching time and hatchability of young broiler breeder.)

 

  H. Eleroğlu, S.Özlü, M. Türkoğlu, O.Elibol (2012). Dünya ve Türkiye hindi üretiminde yeni gelişmeler ve geleceğe yönelik öngörüler.Ulusal Kümes Hayvanları Kongesi. 3-5 Ekim, İzmir. (Sözlü Bildiri) (New developments and future foresightson the turkey production in the World and Turkey.) 

 

  R. Shiranjang, S.Ozlu, O. Elibol (2012). Effect of breeder flock age and brooding (litter) temperature on broiler feed consumption, body weight and mortality. 3rd International Veterinary Poultry Congress. February 22-23, 2012, Tehran-IRAN. (Poster)

 

  M.Güçbilmez, S.Özlü, O.Elibol, J.Brake (2011). Effect of egg storage temperature, storage period, and flock age on hatchability of broiler hatching eggs. Poultry Science 90 (E-Suppl. 1)

 

  S.Özlü, O.Elibol, N.Akman, M.Türkoğlu ve M.Çördük (2011). Ağır Beyaz (ABE) ve Amerikan Bronz (Br)Hindiler ile Bunların Melezlerinin (F1,F2 ve G1) Entansif ve Yarı Entansif Koşullarda Karkas Maliyeti. I. Uluslararası Beyaz Et Kongresi. 11-15 Mayıs, Antalya. (Sözlü Bildiri) (Cost per kg of carcass of Large White (ABE), American Bronze (Br) and their crosses (F1, F2 and BC1) reared intensive (IMG) or semi intensive management conditions.)

 

  O.Elibol, S.Özlü, ve M.Türkoğlu (2011). Bazı Kuluçka Koşullarının Broyler Performansı Üzerine Etkileri. I. Uluslararası Beyaz Et Kongresi. 11-15 Mayıs, Antalya. (Sözlü Bildiri)    

 

Gucbilmez, M., O.Elibol and J. Brake,2009. Limited broiler breeder feeder and drinker space decrease the incidence of flor eggs. Int. Poultry Scientific Forum Abstract:30, Atlanta, USA.

Gucbilmez, M., O.Elibol and J. Brake, 2008. Effect of broiler breeder female feeder space during the laying period on egg production and percentage floor eggs. Incubation and Fertility Research Group Meeting, London, England.Avian Biology Research, 1:3,126.

 Ozlu,S., K.U. Sariyuz, O.Elibol and J. Brake, 2008. Effect of continuous turning during incubation on embryonic mortality and hatchability of broilers. Incubation and Fertility Research Group Meeting, London, England. Avian Biology Research, 1:3,131.

Okur, N., S.U.Sariyuz, M. Turkoglu, O.Elibol and J.T.Brake, 2008. The effect of egg storage period and turning frequency during incubation on fertile hatchability, hatching organ weights and broiler performance. Poultry Sci. 87: Suppl.1, 163.   

Akman, N., B. Gummi, O.Elibol, K.U. Sariyüz and S. Ozlu, 2007. Heterosis in Turkeys. Turkey Production: Current challenges. Proceedings of the 4th International Symposium on Turkey production. Berlin. Germany.

Afsar A., O.Elibol and J.T.Brake, 2007. The effect of flock age and egg storage period on organ development and broiler performance. Poultry Sci. 86: Suppl.1, 404.   

Elibol O., and J. Brake, 2006. Effect of Flock Age and Incubator Capacity on Hatchability After Cessation of Turning of Broiler Hatching Eggs. Poultry Sci. 85: Suppl.1, 163. * 

Brake,T.J., O.Elibol and K.U.Sariyuz, 2006. Effect of egg position and turning frequency during storage and incubation on hatchability of broiler hatching eggs. Poultry Sci. 85: Suppl.1, 23.   

Elibol, O., S. K. Sariyuz, and J. Brake, 2006. Effect of storage time and egg storage position followed by two turning frequencies during incubation on broiler egg hatchability. Incubation and Fertility Research Group Meeting, Lincoln, England. Avian and Poultry Bıology Reviews, 17:2 61.

 M.Gummi, O. Elibol, N.Akman, M. Türkoğlu and M. Corduk, 2006. Comparison of growth performances of American Bronz, Large White turkey breeds and their crosses under intensive and semi intensive management conditions. XII European Poultry Congress, Book of Abstracts, 455.

Elibol O, K.U.Sariyuz, and J. Brake, 2006. Optimum turning of broiler hatching eggs during incubation. XII European Poultry Congress, Book of Abstracts, 538.

Elibol, O., K.E.Brannan and J. Brake, 2005. Effect of incubation turning angle on hatchability, embryonic mortality and malpositioned embryos Poultry Sci. 84: Suppl.1, 25.   

Brake, J., and Elibol, O, 2005. Effect of storage time and position with or without turning followed by two turning frequency during incubation on hatchability of broiler hatching eggs. Poultry Sci. 84: Suppl.1, 25-26.   

Elibol, O., and J. Brake, 2005. Effect of storage time and position followed by  two turning  frequency during incubation on hatchability of broiler hatching eggs. Poultry Sci. 84: Suppl.1, 118.   

Brake J, P.W. Plumstead, B.A. Lenfestey and O.Elibol, 2004. Increased nutrient intake during rearing of broiler breeder pullets affects broiler progeny performance positively without effect on reproductive performance. XXII World’s Poultry Congress, Book of Abstract, 249.

Elibol, O., and J. Brake, 2004. Effect of frequency and length of turning on hatchability of broiler hatching eggs. Poultry Sci. 83: Suppl.1, 1776. 

Elibol, O., and J. Brake, 2003. Effect of egg weight and location in incubator relative to fan on hatchability of broiler hatching eggs. Poultry Sci. 82: Suppl.1, 5.

Elibol, O., and J. Brake, 2002. Identification of critical periods for turning broiler hatching eggs during incubation. Incubation and Fertility Research Group Meeting Abstract. Avian and Poultry Bıology Reviews 13:4, 242.

Elibol, O.,B. Hodgetts and J. Brake, 2002. The effect of storage and prewarming periods on hatch time and hatchability. Incubation and Fertility Research Group Meeting Abstract. Avian and Poultry Biology Reviews 13:4, 243.

Elibol O, M. Turkoglu, S. D. Peak and J. Brake, 2002. Malpositions induced by  the absence of turning during early incubation can be reduced by turning eggs four times hourly thereafter. Poult. Sci. 81 (Suppl. 1):page 15.

Elibol, O. ve M.Türkoğlu, 2000. Effects of Paper Layers in Hatcher Trays on Late Embriyonic Mortality and Chick Quality, Incubation and Fertility Research Group Meeting, WPSA Working Group 6 (Reproduction)), St. Edmund’s Hall, Oxford, UK ( Avian and Poultry Biology Rewiews, 11(4) 294), England.

Türkoğlu, M ., R. Akbay ve O. Elibol, 1992. Rearing Broilers in Cage Systems XIXth World’s Poultry Congress, Volume 3, 186, The Netherlands.Kitaplar


8.Kendi bilim alanında yazılan Türkçe kitap bölümleri

Elibol O. 2009.  Embriyo gelişimi ve kuluçka. Tavukçuluk Bilimi ( Yetiştirme, Beslenme, Hastalıklar) Editörler; Prof. Dr. Mesut Türkoğlu, Prof. Dr. Musa Sarıca,  Bey Ofset 3. Basım. 140-183.

Türkoğlu, M., Elibol O. 2009.  Damızlık tavuk yetiştiriciliği. Tavukçuluk Bilimi( Yetiştirme, Beslenme, Hastalıklar) Editörler; Prof. Dr. Mesut Türkoğlu, Prof. Dr. Musa Sarıca,  Bey Ofset 3. Basım. 308-314.