PROF.DR. ŞEKÜRE ŞEBNEM ELLİALTIOĞLU    
Adı : ŞEKÜRE ŞEBNEM
Soyadı : ELLİALTIOĞLU
E-posta : ellialti@agri.ankara.edu.tr
Tel : 0312 596 1257 (Bölüm Sekreterliği)
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof. Dr.

2000

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

Doç. Dr.

1994

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

Dr.

1991

Ankara Üniversitesi, Fen Bil. Enst., Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
Değişik Patlıcan Genotiplerinde in vitro Androgenezis ve Haploid Bitki Oluşumunu Uyarıcı Etmenler Üzerinde Araştırmalar

Yüksek Lisans

1986

Ankara Üniversitesi, Fen Bil.Enst.;Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
Domateste (Lycopersicon esculentum Mill.) Embriyo Kültürü İçin En Uygun Embriyo Gelişme Döneminin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma.

Aras. Gör.

1985

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

Lisans

1984

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi; Bahçe Bitkileri Bölümü