PROF.DR. MEVLÜT EMEKCİ    
Adı : MEVLÜT
Soyadı : EMEKCİ
E-posta : emekci@agri.ankara.edu.tr
Tel : (312)5961169
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM BİLGİLERİ:

Lisans: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, 1980-1984

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı, 1984-1987

Doktora: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı, 1987-2004

Doktora sonrası: ARO, The Volcani Center, Department of Stored Products, İsrail, 1996-1997


AKADEMİK BİLGİLER:

Araş.Gör.: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı, 1985-1997

Yrd.Doç.Dr.: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı, 1997-2003

Doç.Dr.: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı, 2003-2008

Prof.Dr.: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı, 2008


ÇALIŞMA KONUSU:

Depolanmış ürün ve materyal zararlılarıyla savaşım. Bu amaca yönelik olarak değiştirilmiş atmosfer uygulama teknikleri, hermetik depolama, yüksek-düşük sıcaklık uygulamaları, vakum uygulamaları, yüksek basınç altında karbondioksit uygulamaları, fosfin, metil bromit, sülfüril florit fümigasyon teknikleri, rezidüyel insektisit uygulamaları, ihracat-ithalat öncesi ürün fümigasyon teknikleri, ahşap zararlılarıyla savaşım yöntemleri.

YÖNETSEL GÖREVLER

Yönetsel Görevler

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Bölüm Başkan Yardımcılığı,    Ankara Üniversitesi  Ziraat Fakültesi Bitki Koruma  Bölümü

1999

2000

CAF (Controlled Atmospheres and Fumigation) Congress Permanent Committee Üyeliği

2004

Devam ediyor

A.Ü. Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

2005

2008

A.Ü. Ziraat Fakültesi Kalite  Komisyonu Üyeliği

2005

2008

Türkiye Entomoloji Dergisi Bilim Alanı Sorumlusu Editör

2008

2009

A.Ü. Ziraat Fakültesi Proje Bilgilendirme ve Destek Koordinatörlüğü Üyeliği

2009

2010

A.Ü. Ziraat Fakültesi Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü

2012

Devam ediyor

Türkiye Entomoloji Dergisi Bilim Alanı Sorumlu Editörlüğü

2012

Devam ediyor

Ankara Üniversitesi Etik Kurulu Üyeliği

2012

Devam ediyor

 

BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİK

Türkiye Entomoloji Derneği

 

ÇALIŞMA KONUSU:

Depolanmış ürün ve materyal zararlılarıyla savaşım. Bu amaca yönelik olarak değiştirilmiş atmosfer uygulama teknikleri, hermetik depolama, yüksek-düşük sıcaklık uygulamaları, vakum uygulamaları, yüksek basınç altında karbondioksit uygulamaları, fosfin, metil bromit, sülfüril florit fümigasyon teknikleri, rezidüyel insektisit uygulamaları, ihracat-ithalat öncesi ürün fümigasyon teknikleri, ahşap zararlılarıyla savaşım yöntemleri.

 

ARAŞTIRMA DENEYİMİ:

YAYINLAR 

 

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

Şen, Fatih; Aksoy, Uygun; Emekci, Mevlüt; Ferizli, Ahmet, Determining Effect Of Phosphine (Eco2fume®) Fumigation Under Atmospheric And Vacuum Conditions On Dried Fig Quality, 2015, Fresenius Environmental Bulletin

Tutuncu, Sule; Emekci, Mevlut, The Toxicity Of Phosphine Gas To Life Stages Of The Dried Fruit Beetle, Carpophilus Hemipterus (L.) (Coleoptera: Nitidulidae), 2014, TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY

Tutuncu, Sule; Emekci, Mevlut, The Effect Of Phosphine Gas To Pupae Of Different Ages Of The Dried Fruit Beetle, Carpophilus hemipterus (L.) (Coleoptera: Nitidulidae), 2014, TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES

Meyvaci, KB; Sen, F; Aksoy, U; Altindisli, A; Turanli, F; Emekci, M; Ferizli, AG, Project To Phase-Out Methyl Bromide In The Dried Fig Sector In Turkey, 2003, ISSUES AND ADVANCES IN POSTHARVEST HORTICULTURE, VOLS 1 AND 2

Gülay Beriş, Ahmet Güray Ferizli, Mevlüt Emekci, Effects Of Diatomaceous Earth On The Mortality And Progeny Production Of Rhyzopertha dominica (Coleoptera:Bostrychidae),Tarim Bilimleri Dergisi – Journal Of Agricultural Sciences 17 (2011) 85-91.

Ayhan Ulubelen, Ali H. Meriçli, Filiz Meriçli, Neşet Kilinçer, A. Güray Ferizli, Mevlut Emekci, S. William Pelletier, Insect Repellent Activity Of Diterpenoid Alkaloids. Phytoteraphy Research, 15(2):170-171 (2001).

Emekci,M., Navarro,S., Donahaye,J., Rinder,M., Azrieli, A., Respiration Of Tribolium castaneum (Herbst) At Reduced Oxygen Concentrations. Journal Of Stored Products Research 38, 413-425 (2002).

A.F. Kalpaklioglu, M. Emekçi, A.G., Ferizli, Z. Misirligil. House Dust Mite Fauna In Turkey, J. Invest. Allergol. Clin. Immunol., Vol. VII (6): 578-582 (1997).

Emekci, M., Navarro, S., Donahaye, J., Rinder, M., Azrieli, A., Respiration Of Rhyzopertha dominica (F) At Reduced Oxygen Concentrations. Journal Of Stored Products Research 40, 27-38 (2004)

A. Füsun Kalpaklıoğlu, Mevlüt Emekçi, Ahmet Ferizli, Zeynep Mısırlıgil, On Behalf Of The House-Dust Mite Working Group Turkey. A Survey Of Acarofauna In Turkey: Comparison Of Seven Different Geographic Regions. Allergy And Asthma Proceedings, Volume 25 (3):185-190 (2004).

Fatih ŞEN, Kamer Betül MEYVACI, Uygun AKSOY, Mevlüt EMEKÇİ, Ahmet Güray FERİZLİ, Effects Of The Post-Harvest Application Of Methyl Bromide Alternatives On Storage Pests And Quality Of Dried Fig. Turk J Agric For 33 (2009) 403-412 (Doi:10.3906/Tar-0809-11)

 

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

Erütk, Sait; Emekci, Mevlüt, Depolanmış çeltikte zararlı Tribolium castaneum (Herbst)'un mücadelesinde diyatom toprağının kullanım olanakları, 2014, Bitki Koruma Bülteni

Ferizli, Ahmet Güray; Emekci, Mevlüt; Akan, Kadir, Depolanmış Baklagil Zararlıları ve Mücadelesi, 2014, TÜRKTOB

Acıcan, T., Gürbüz, L., Mısırlıgil Z., Demirel, Y.S., Mungan D., Emekçi, M., The Role Of Mites In Patients With House Dust Allergy, DOĞA Tr.J of Medical Sciences, 121(1): 31-34 (1994).

Acıcan, T., Gürbüz, L., Emekçi, M., Mısırlıgil, Z., Mungan, D., Demirel, Y.S., House Dust Mites In Ankara, DOĞA Tr. J. of Medical Sciences, 17: 167-175 (1993).

Emekçi, M., GAP Bölgesinde Depolanmış Ürünlerde Zarar Yapan Akarlar. Türk-Koop Ekin Dergisi, 16: 35-39 (2001).

Özer, M., Toros, S., Çobanoğlu, S., Çınarlı, S., Emekçi, M., İzmir İli Ve Çevresinde Depolanmış Hububat Un ve Mamulleri ile Kuru Meyvelerde Zarar Yapan Acarina Takımına Bağlı Türlerin Tanımı, Yayılışı ve Konukçuları. DOĞA, Türk, Tarım ve Ormancılık Dergisi, 13 (3b): 1154-1189 (1989).

Emekçi, M., Toros, S., Acarus siro L (Acarina:Acaridae)? nun Değişik Sıcaklık ve Nem Ortamlarındaki Gelişimi Üzerinde Araştırmalar. Türk. entomol derg., 13 (4): 217-228 (1989).

Ferizli, A.G. ve Emekçi, M., Kurutulmuş kayısının en önemli zararlısı Carpoglyphus lactis (L.)(Carpoglyphidae:Acari) ile savaşımda fosfin fümigasyonu. Türk-Koop Ekin Dergisi, 23: 80-83 (2003)

Ferizli, A.G. ve Emekçi, M., Tahıl ve Baklagillerin Depolanmasında Hermetik Depolama. Türk-Koop Ekin Dergisi, 13: 12-16 (2000)

Emekçi, M., Ferizli, A.G., Tütüncü, Ş., Navarro, S., Disinfestation of dried figs in Turkey. GrainPro News, 4 (1):2 (2003)

Mevlut Emekci, A. Guray Ferizli, Sule Tutuncu, Shlomo Navarro. Disinfestation Of Dried Figs In Turkey Using G-Hf Cocoons. GrainPro Newsletter, Volume 8: 3 (2007).

 

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

Emekci, Mevlüt; Ferizli, Ahmet Güray; Tunçbilek, Aydın Şüzü; Işıkber, Ali Arda; Akan, Kadir; Tütüncü, Şule. Depolanmış Ürün Zararlılarıyla Mücadele, Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, 2015

Emekci, M., Ferizli, A.G., Goztas, R., Taner, A., Garnier, J.P. ECO2FUME® fumigation protocols for effective quarantineand pre-shipment treatment of export cut flowers in Turkey, The 11th International Working Conference on Stored Product Protection24-28 November 2014 , 2014

Emekci, M., Quo Vadis The Fumigants. In: 10th International Working Congress on Stored Product Protection, 27 June - 2 July 2010, Lisbon, Portugal, 2010, pp: 304-315.

Ferizli, A.G. ve Emekci, M., Depolanmış ürün zararlılarıyla savaşım, sorunlar ve çözüm yolları. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi 11-15 Ocak 2010 Ankara, Bildiriler Kitabı 2, 579-587 (2010).

Meyvacı, K.B., Aksoy, U., Şen, F., Altındişli, A., Turanlı, F., Emekçi, M. and Ferizli, A.G., Project To Phase-Out Methyl Bromide In The Dried Fig Sector In Turkey. XXVI International Horticultural Congress: Issues and Advances in Postharvest Horticulture, Toronto, Canada, Acta Horticulturae (ISHS) 628:73-81 (2003).

Emekci M., Ahmet Güray Ferizli. Insect disinfestations of historic artifacts by modified atmospheres. 2008 Annual International Research Conference on Methyl Bromide Alternatives and Emissions Reductions, Proceedings book, 73-2, Orlando, Florida (2008).

Ferizli, A.G., M. Emekci. Museum Fumigation. 2008 Annual International Research Conference on Methyl Bromide Alternatives and Emissions Reductions, Proceedings book, 72-3, Orlando, Florida (2008).

Ferizli A.G., Emekci, M. Fumigation Applications in Historical Buildings. CAF 2008 the International Conference on Controlled Atmosphere and Fumigation in Stored Products, 21-26 September 2008 Chengdu/China. Proceedings book, 428-431 (2008).

Emekci M., Ferizli A.G. Modified atmosphere applications in museums. CAF 2008 the International Conference on Controlled Atmosphere and Fumigation in Stored Products, 21-26 September 2008 Chengdu/China. Proceedings book, 421-423 (2008).

Tütüncü, S., Emekci M. and Navarro, S. The use of modified atmospheres for controlling almond moth, Ephestia cautella (Walker) (Lepidoptera : Pyralidae). In: Donahaye, E.J., Navarro, S., Bell, C., Jayas, D., Noyes, R., Phillips, T.W. (Eds.) Proc. Int. Conf.Controlled Atmosphere and Fumigation in Stored Products, Gold-Coast Australia. 8- 13th August 2004, FTIC Ltd. Publishing, Israel, 637-642 (2007).

M. Emekci, A.G. Ferizli, S. Tütüncü and S. Navarro. The Applicability Of Controlled Atmospheres As An Alternative To Methyl Bromide Fumigation Of Dried Fruits In Turkey. In: Donahaye, E.J., Navarro, S., Bell, C., Jayas, D., Noyes, R., Phillips, T.W. [Eds.] Proc. Int. Conf.Controlled Atmosphere and Fumigation in Stored Products, Gold-Coast Australia. 8- 13th August 2004, FTIC Ltd. Publishing, Israel, 159-166 (2007).

Ferizli, A.G., Emekci, M., Tütüncü, S., and Navarro, S. Studies of phosphine as a fumigant for dried fruit under tarpaulin cover. In: Donahaye, E.J., Navarro, S., Bell, C., Jayas, D., Noyes, R., Phillips, T.W. [Eds.] Proc. Int. Conf.Controlled Atmosphere and Fumigation in Stored Products, Gold-Coast Australia. 8- 13th August 2004, FTIC Ltd. Publishing, Israel, 477-484 (2007).

M. Emekçi & A.G. Ferizli. Modified atmosphere applications in dried fruits in Türkiye. International Workshop on Food Safety in a Sustainable Postharvest System of Agricultural Products, Kahramanmaraş (2007).

A.G. Ferizli & M. Emekçi. Fumigation of dried fruits in Türkiye. International Workshop on Food Safety in a Sustainable Postharvest System of Agricultural Products, Kahramanmaraş (2007).

Sen, G.G., & M. Emekci. Laboratory evaluation of the effectiveness of heat treatment against the dried fruit beetles. 2007 Annual International Research Conference on Methyl Bromide Alternatives and Emissions Reductions, Proceedings book, 138-1, San Diego, California (2007).

Emekci, M., S. Tütüncü & S. Navarro. Efficacy of Phosphine as an Alternative to Mebr Against Dried Fruit Beetle. 2006 Annual International Research Conference on Methyl Bromide Alternatives and Emissions Reductions, Proceedings book, 102-3, Orlando, Florida (2006).

Tütüncü, S., Emekci, M., Ferizli, A.G. and Navarro, S. The lethal effects of high carbon dioxide concentrations on various life stages of Ephestia cautella (Zell) (Pyralidae:Lepidoptera). IOBC/WPRS Integrated Protection in Stored Products Meeting , Kusadasi, Turkey, September 16-19, 2003. In: IOBC/WPRS Bulletin, Vol. 27 (9): 241-244 (2004).

Ferizli, A.G., Emekci M., Tütüncü, S. and Navarro, S. Utilization of freezing temperatures to control Callasobruchus maculatus Fabr. (Coleoptera, Bruchidae). IOBC/WPRS Integrated Protection in Stored Products Meeting , Kusadasi, Turkey, September 16-19, 2003. In: IOBC/WPRS Bulletin, Vol. 27 (9): 213-217 (2004).

Ferizli, A.G., Emekci M., Tütüncü, S. and Navarro, S. The efficacy of phosphine fumigation against dried fruit pests in Turkey. IOBC/WPRS Integrated Protection in Stored Products Meeting , Kusadasi, Turkey, September 16-19, 2003. In: IOBC/WPRS Bulletin, Vol. 27 (9): 265-269 (2004).

Emekci, M., Ferizli, A.G. Tütüncü, S. and Navarro, S. The efficacy of modified atmosphere applications against dried fruit pests in Turkey. IOBC/WPRS Integrated Protection in Stored Products Meeting , Kusadasi, Turkey, September 16-19, 2003. In: IOBC/WPRS Bulletin, Vol. 27 (9): 227-231 (2004).

M. Emekci, A.G. Ferizli, S. Tütüncü & S. Navarro. Modified atmosphere as an alternative to MBr in the dried fig sector in Turkey. 2003 Annual International Research Conference on Methyl Bromide Alternatives and Emissions Reductions, Proceedings book, 79-2, San Diego, California (2003).

Ferizli, A.G., M. Emekci, S. Tütüncü & S. Navarro. Phosphine as an alternative to MBr in the dried fig sector in Turkey. 2003 Annual International Research Conference on Methyl Bromide Alternatives and Emissions Reductions, Proceedings book, 88-2, San Diego, California (2003).

Emekci, M., Ferizli, A.G., Tütüncü, Ş., Navarro, S. Methyl bromide alternatives for dried fruits in Turkey, International Advanced Research Workshop Agricultural Activities and Food Safety Issues. May 25-30, 2003 Suleyman Demirel University Isparta, Turkey. Food, Agriculture & Environment, Vol. 1(2), 361 (2003).

Kalpaklıoğlu, A.F., Emekçi, M., Ferizli, A.G., Mısırlıgil, Z., and Turkey House Dust Study Group. A Survey of Acarofauna in Turkey: Comparison of Seven Different Geographic Regions. International Congress of Allergology and Clinical Immunology XVII, Sydney, Ausralia, W-260, (2000).

Ferizli, A.G., Emekçi, M. Air-Tight Grain Storage in Turkey. 52. Deutsche Pflanzenschutztagung, in Freising-Weihenstephan, Berlin, 428, (2000).

Ferizli, A.G., and Emekçi M. Carbon Dioxide Fumigation as a Methyl Bromide Alternative for the Dried Fig Industry. 2000 Annual International Research Conference on Methyl Bromide Alternatives and Emissions Reductions. November 6-9, 2000. Orlando, Florida. Proceedings book, 81-1 (2000).

Emekci, M., Navarro, S., Donahaye, J., Rinder, M., Azrieli, A. Respiration Of Stored Products Pests in Hermetic Conditions. In: E.J. Donahaye, S.Navarro, J. Leesch (Eds.) Proceedings of an International conference on controlled atmosphere and fumigation in stored products, Oct. 29-Nov. 3, 2000. Fresno, California, Volume I: 25-35 (2001).

Emekci, M., Ferizli, A.G., Current Status Of Stored Product Protection in Turkey. IOBC/WPRS Study Group Integrated Protection of Stored Products, Berlin, IOBC wprs Bulletin, Vol. 23 (10): 39-45 (2000).

Ferizli, A.G. ve Emekçi, M. Alternatif ve Çevre Dostu Bir Depolama Tipi: Hermetik Depolama. Orta Anadoluda Hububat Tarımının Problemleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu, 491-497, Konya, (1999).

Emekçi, M., Toros, S., Depolanmış Hububat Akarları Üzerinde Araştırmalar. Orta Anadoluda Hububat Tarımının Problemleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu, Bildiri Kitabı: 483-490, Gürcan Ofset, Konya, (1999).

Kalpaklıoğlu, A.F., Emekçi, M., Ferizli, A.G., Mısırlıgil, Z., ve Türkiye Toz Toplama Çalışma Grubu, Türkiyedeki Ev Tozu Akarlarının Değerlendirilmesi. VIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Kuşadası, P 16, (1998).

Emekci, M., Navarro, S., Donahaye, J., Rinder, M., Azrieli, A. Respiration rates of storage insects in airtight conditions. IOBC/WPRS Study Group Integrated Protection of Stored Products, Zürich, IOBC wprs Bulletin, Vol. 21(3):165-168 (1998).

Kalpaklıoğlu, A.F., Emekçi, M., Ferizli, A.G., and Mısırlıgil, Z. House Dust Mite Fauna in Turkey. ACI International, International Congress of Allergology and Clinical Immunology XVI, Canctum, Mexico, Atopy and The Environment Poster Session, No 332, (1997).

Kalpaklıoğlu, A.F., Emekçi, M., Ferizli, A.G., and Mısırlıgil, Z., Türkiye Ev tozu Akar Faunası. VII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Bursa, P 64, (1997).

Emekçi, M. ve Toros, S., Lepidoglyphus destructor (Schrank) (Glycyphagidae :Acari)ün Değişik Sıcaklık ve Orantılı Nem Koşullarındaki Gelişimi Üzerinde Araştırmalar. Türkiye 3. Entomoloji Kongresi, Ankara, 575-582 (1996).

Emekçi, M., Toros, S., Avcı Akar Cheyletus eruditus (Schrank)(Acari: Cheyletidae)un Değişik Sıcaklık ve Orantılı Nem Koşullarındaki Gelişimi Üzerinde Araştırmalar,. Türkiye 3. Biyolojik Mücadele Kongresi, 529-537, İzmir (1994).

Acıcan, T., Gürbüz, L., Mısırlıgil Z., Demirel, Y.S., Mungan D., Emekçi, M. Hypersensitivity to Storage Mites in Turkey. The European Respiratory Journal, 1993; 6 (Suppl 17): 209, ERS. Annual Congress, Firenze, Italy, (1993).

Acıcan, T., Gürbüz, L., Emekçi, M., Mısırlıgil, Z., Mungan, D., Demirel, Y.S., House dust mites in Ankara. European Journal of Allergy and Clinic Immunology, 1993; 16 (48 Suppl): 177. Annual Meeting of The European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Rotterdam, The Netherlands, (1993).

Acıcan, T., Gürbüz, L., Mısırlıgil, Z., Demirel, Y.S., Mungan, D., Emekçi, M. Ev Tozuna Duyarlı Hastalarda Akarların Rolü. V. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, İstanbul. Özet Kitabı P-7 (1992).

Acıcan, T., Gürbüz, L., Emekçi, M., Mısırlıgil, Z., Demirel, Y.S., Mungan, D., Ankara Ev Tozlarında Saptanan Akarlar, V. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Özet Kitabı B-10, İstanbul (1992).

Özer, M., Toros, S., Çobanoğlu, S., Çınarlı, S., Emekçi, M. İzmir İlinde Depolanan Ürünlerde Saptanan Zararlı Akar Türleri. Türkiye I. Entomoloji Kongresi Bildirileri. Entomoloji Derneği Yay. No.: 3, 511-520, İzmir (1987).

Kansu, İ.A., Özer, M., İren, S., Maden, S., Çobanoğlu, S., Gürkan, O., Katırcıoğlu, Y.Z., Kahveci, E., Emekçi, M. Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Yolları, Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Kalkınma Sempozyumu, 282-303, Ankara (1986).

Kitap Bölümü

Emekci M, Moore D. 2015. Sap Beetles . In: Sustainable Pest Management in Date Palm: Current Status and Emerging Challenges Wakil, Waqas, Romeno Faleiro, Jose, Miller, Thomas A. (Eds.), Springer, ISBN978-3-319-24395

 

PROJE DENEYİMİ

Proje Adı

Kurum

Bütçe

Tarih

Görev

Çeltik Ekim Alanlarında Sorun Olan Çeltik Beyaz Uç Nematodu (Aphelenchoides Besseyi)'Na Karşı Çeltik Genotiplerinin Dayanıklılıklarının Belirlenmesi, Çeltik Beyaz Uç Nematodundan Kaynaklanan Ürün Kayıplarının Tespit Edilmesi Ve Tohum Uygulamalarında Bazı Fumigantların Etkinliğinin Araştırılması 

 TÜBİTAK

80745 

15.04.2012-15.04.2015

Araştırmacı

Kuru İncir Zararlılarıyla Savaşımda Alternatif Bir Yöntem Olarak Silindirik Fosfin Gazının (ECO2FUME) Vakum Altında Kullanım Olanakları Üzerinde Araştırmalar 

TÜBİTAK Başkanlık 

25000 

15.07.2011-15.07.2012

Yürütücü 

Depolanmış Baklagil Zararlılarıyla Savaşımda Alternatif Bir Yöntem Olarak Silindirik Fosfin Gazının (ECO2FUME) Vakum Altında Kullanım Olanakları Üzerinde Araştırmalar  

Ankara Üniversitesi  

14000 

15.07.2011-15.07.2013

Yürütücü 

Uzakdoğu Ülkelerine Yaş Meyve İhracatında Sorun Olan Zararlılara Karşı Uygulanacak Farklı Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması (Ülkesel Proje); Elma içkurdu (Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae))'nun Kiraz Meyvesine Yapay Bulaştırılması Sonrası Uygulanacak Farklı Mücadele Yöntemlerinin Etkinliğinin Araştırılması (Alt Proje), BS-04/06-09-195 (2)

İhracatçı Birlikleri

200000 

01.02.2012-

Devam ediyor

Araştırmacı

Milli Saraylar ve Kasırlarda Ahşap Objelerde Zarar Yapan Böceklerle Savaşım 

Ankara Üniversitesi  

1500000 

01.03.2003-01.10.2008

Yürütücü 

Project to Phase-Out Methyl Bromide in The Dried Fig Sector in Turkey 

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)  

750000 

01.05.2001-01.10.2004

Danışman

Araştırmacı 

Kurutulmuş Meyvelerin Fümigasyonunda Metil Bromit Emisyonunun Düşürülmesi ve Alternatif Fümigasyon Yönteminin Geliştirilmesi 

TÜBİTAK Başkanlık 

10000 

03.03.2000-01.09.2003

Araştırmacı

Hasat Sonrası Depolamada Yeni Teknolojilerin Kullanımı Üzerinde Araştırmalar 

Ankara Üniversitesi  

10000 

01.03.2000-01.10.2004

Araştırmacı

Diyarbakır Ve Şanlıurfa İllerinde Depolanmış Tarımsal Ürünlerde Zarar Yapan Akarlar Ve Savaşım Olanakları 

 TÜBİTAK

1402 

01.04.1998-01.04.2001

Yürütücü 

Acarus siro L (Acari:Acaridae) ve Lepidoglyphus destructor (Schrank) (Acari : Glycyphagidae) ile Avcısı Cheyletus eruditus (Schrank) (Acari: Cheyletidae) Arasındaki Bazı Biyolojik İlişkiler Üzerinde Araştırmalar 

Ankara Üniversitesi  

1500 

01.05.1987-01.09.1994

Araştırmacı

Izmir İli ve Çevresinde Depolanmış Hububat Un ve Mamulleri ile Kuru Meyvelerde Zarar Yapan Acarina Takımına Bağlı Türlerin Tanımı, Yayılışı ve Konukçuları  

TÜBİTAK Başkanlık 

5000 

01.05.1984-01.11.1987

Araştırmacı

 Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

Sıra No

 

Öğrenci Adı Soyadı

Tez Konusu

Seviyesi

 

 

Yılı

1

Ali Can Bayrak

Depolanmış Ürün ve materyal zararlılarıyla savaşımın Ülkemizdeki ve dünyadaki sorunları ve çözüm yolları

Tezsiz YL

2009

2

Furkan Yalçın

Depolanmış Ürün Zararlılarıyla Savaşımda Entegre Zararlı Yönetimi

Tezsiz YL

2008

3

Gizem Demirel

Callosobruchus maculatus (Fabricius) (Col:Bruchi dae) ile Savaşımda Vakumdan Yararlanma Olanakları Üzerinde Araştırmalar

Tezsiz YL

2012

4

Hüseyin Aygören

Bazı diyatom toprağı formülasyonlarının depolanmış ürün zararlısı Tribolium confusum du Val'e (Coleoptera : Tenebrionidae) etkinliği

Tezsiz YL

2009

5

İstem Türktemel

Depolanmış Ürün Zararlılarının Savaşımında Feromanlardan Yararlanma

Tezsiz YL

2006

6

Müge Karan

Depolanmış Ürün Zararlılarıyla Savaşımda Biyolojik Mücadele

Tezsiz YL

2008

7

Saadet Akaydın

Bazı diyatom toprağı formülasyonlarının depolanmış ürün zararlısı Tribolium castaneum (herbst)'e (Coleoptera : Tenebrionidae) etkinliği

Tezsiz YL

2009

8

Ayhan Baki

Trogoderma granarium Everts (Coleoptera:Dermestidae)'un Bazı Biyolojik Özelliklerine Gamma Radyasyonun Etkileri Üzerinde Araştırmalar.

Y. Lisans

2000

9

Gamze Güliz Şen

Ekşilik Böceği, Carpophilus hemipterus (L.) (Coleoptera: Nitidulidae)'un Savaşımında Yüksek Sıcaklıklardan Yararlanma Olanakları

Y. Lisans

2006

10

Gökhan Yatkın

Kuru İncir Zararlısı Carpophilus hemipterus (L.)'a (Carpophilidae: Coleoptera) Karşı Fosfin Gazının Vakum Altındaki Etkisi

Y. Lisans

2013

11

Necdet Sıray Alpay

Fosfin Gazının Carpophilus hemipterus (L.) (Coleoptera: Nitidulidae)'a Farklı Sıcaklıklarda Etkileri Üzerinde Araştırmalar

Y. Lisans

2005

12

Şule Tütüncü

İncir kurdu, Ephestia cautella (Walker) (Lepidoptera : Pyralidae)’ nın savaşımında kontrollü atmosfer uygulamalarından yararlanma olanakları üzerinde araştırmalar

Y. Lisans

2002

13

Tuğba Akdeniz

Börülce Tohum Böceği, Callosobruchus maculatus (F.)'a (Bruchidae: Coleoptera) Karşı Fosfin Gazının Vakum Altındaki Etkisi

Y. Lisans

2012

Doktora Tezleri

Doktora Tezleri

 

Sıra No

 

Öğrenci Adı Soyadı

 

 

Tez Konusu

 

 

Seviyesi

 

 

Yılı

1

Nazife Eroğlu Yalçın

Zeolit’in depolanmış ürün zararlısı Tribolium confusum Jacquelin du Val (Coleoptera: Tenebrionidae)’a karşı mücadelede kullanım olanaklarının araştırılması

Doktora

2015

2

Sait Etürk

Farklı diyatom toprağı formülasyonlarının depolanmış çeltikte zararlı böceklere etkinliği üzerinde araştırmalar

 

Doktora

2015

3

Necdet Sıray Alpay

Sülfüril Florit Gazının Depolanmış Ürün Zararlısı Carpophilus hemipterus (L.)'a (Coleoptera: Carpophylidae) Etkinliği Üzerinde Araştırmalar

Doktora

2008

4

Şule Tütüncü

Depolanmış Ürün Zararlısı Carpophilus hemipterus (L.) (Coleoptera: Nitidulidae) ile Savaşımda Fosfin Gazından Yararlanma Olanakları Üzerinde Araştırmalar

Doktora

2004