PROF.DR. EMEL ERGÜN    
Adı : EMEL
Soyadı : ERGÜN
E-posta : emelergun@ankara.edu.tr, eergun69@hotmail.com
Tel : 317 03 15/ 4512
Ünvan : PROF.DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLER
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/emel-ergun-22217
Kişisel Akademik Bilgiler


Ünvanı, Adı-soyadı: Prof.Dr. Emel ERGÜN

Doğum yeri: Ankara

Doğum tarihi: 29.03.1969

Medeni hali: Evli ve bir çocuklu

Tabiyeti: T.C.

Yabancı dil: İngilizce

Kan grubu: O Rh +

Yazışma Adresi: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, 06110  Dışkapı-Ankara/Türkiye

Telefon                        : +90 (312) 317 03 15/ 4512        

Faks                             : +90 (312) 316 44 72

E-mail                          : emelergun@ankara.edu.tr, eergun69@hotmail.com

 

EĞİTİMİ

 

 

ÖĞRENİM DÖNEMİ

 

 

DİPLOMA

TÜRÜ

 

ÜNİVERSİTE VE FAKÜLTE

 

1987-1992

 

 

Yüksek Lisans

 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

 

1992-1999

 

 

Doktora

 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

 

AKADEMİK DENEYİMİ

 

 

GÖREV DÖNEMİ

 

 

ÜNVANI

 

ÜNİVERSİTE VE ANABİLİM DALI

 

2000-2005

 

 

Yrd.Doç.Dr.

 

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı

 

2005-2010

 

 

Doç.Dr.

 

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı

 

2010-2013

 

 

Prof.Dr.

 

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı

 

2013-

 

 

Prof.Dr.

 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı

 

AKADEMİK/İDARİ GÖREVLER

1. K.Ü.Veteriner Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı: 2010-2013.

2. K.Ü. Veteriner Fakültesi, Fakülte Kurulu Profesör Üyeliği, 2010-2013.

3. K.Ü. Veteriner Fakültesi İntıbak Komisyonu Başkanlığı, 2012-2013.

4. K.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitü Kurul Üyeliği: 2012-2013.

5. K.Ü. Veteriner Fakültesi Etik Kurul Üyeliği: 2003-2007.

6. K.Ü. Veteriner Fakültesi İntıbak Komisyonu Üyeliği: 2005 –2011.

7. Yardımcı Editör, Journal of Entomology and Zoology Studies, 2014-

8. Yardımcı Editör, International Journal of Fauna and Biological Studies.2014-

9. Editör, Vet J Ankara Univ, 2016-2017.

10.Yayın Kurulu Başkanlığı, Vet J Ankara Univ, 2016-2017.

11. Dekan Yardımcısı, A.Ü. Veteriner Fakültesi, 2017-

KAZANILAN BURS ve ÖDÜLLER:

1. TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Yurt İçi Doktora Bursu,1994.

2. Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Uluslararası Yayın İkincisi, 2007.

3. Kırıkkale Üniversitesi Akademik Etkinlik Ödülü Sağlık Bilimleri Alanı Üçüncülük,  2011.

4. Öztop M, Özbek M, Beyaz F, Ergün E, Ergün L, Köknur S, Erhan F (2017). Immunohistochemical Distribution of Natriuretic Peptides in Active and Hibernating Anatolian Ground Squirrel (Spermophilus Xanthoprymnus) Heart. 2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics (ICAVST), Skopje, Macedonia, October 4 - 8, 2017. En iyi sözlü sunum 3. ödülü

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER:

1.University of Life Sciences,  Department of Histology and Embryology, Lublin, Poland, 2008.

2.Lecture upon “ Histomorphology of Paneth Cell” in monthly meetings of Polish Association of Veterinary Sciences and Polish Association of Histo-and Cytochemists, 13 Mayıs 2008.

3.Kırıkkale Üniversitesi Elektron Mikroskopi Kursu, 24-28 Eylül 2001.

4.Hacettepe Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri “İmmunohistokimya Teknikleri” Kursu, 24-25 Mayıs 2007.

5.Laboratuvar Hayvanları Bilimi ve Deneysel Araştırmalar Sempozyumu katılımı, 15-16 Ekim 2009.

6.Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği” sempozyumuna katılım, 15 Haziran 2006.

VERDİĞİ DERSLER:

Lisans:

Lisansüstü:

BİLİMSEL MAKALELER:

 1. Alabay B., Ergün E.  Boğada Sinaptonemal Kompleks Analizi. AÜ Vet Fak Derg, 43, 81-84, 1996.
 2. Kurtdede N., Aştı R.N., Ergün L., Ergün E. Ankara Keçilerinin Bronşlarla İlişkili Lenfoid  Dokusu (BALT) Üzerinde Işık ve Elektron Mikroskobik Çalışmalar. AÜ Vet Fak Derg, 47, 51-58, 2000.
 3. Ergün E.  Koçlarda Sinaptonema Kompleksi’nin Histomorfolojisi Üzerinde Araştırmalar, AÜ Vet Fak Derg, 47, 307-317, 2000.
 4. Kurtdede N., Aştı R.N., Ergün L., Ergün E.  Ankara Keçilerinin Alt Solunum Yollarındaki Mast Hücreleri Üzerinde Histolojik Çalışmalar. AÜ Vet Fak Derg, 47, 339-349, 2000.
 5. Ergün L., Aştı R.N., Ergün E. Bıldırcının (Coturnix Coturnix Japonica) Karaciğer Sinuzoidal Hücreleri Üzerinde Elektron Mikroskobik Çalışmalar. AÜ Vet Fak Derg, 48, 213-218, 2001.
 6. Ergün E., Ergün L., Aştı R.N., Kürüm A. Light and Electron Microscopic Morphology of Paneth cells in the Sheep Small Intestine. Revue de Medecine Veterinaire, 154, 351-355, 2003.
 7. Ergün E., Ergün L., Aştı R.N. Histological Studies on the Globule Leukocytes in the Small Intestine of Sheep. The Indian Veterinary Journal, 81, 553-557, 2004.
 8. Ergün L., Özen A., Ergün E., Aştı R.N. Alpha Naphthyl Acetate Esterase Activity in the Peripheral Blood Leukocytes of Turkeys (Meleagris gallopova). The Indian Veterinary Journal 81, 431- 434, 2004.
 9. Ergün E., Ergün L., Özen A., Aştı R.N. Determination of Alpha Naphthyl Acetate Esterase   Activity in the Peripheral Blood Leukocytes of Ostrich (Struthio camelus masaicus). Revue de Medecine Veterinaire 155, 147-150, 2004.
 10. Aştı R.N., Kurtdede A., Kurtdede N., Ergün E., Güzel M.  Mast Cells in the  Dog Skin:  Distribution, Density and Heterogeneity. Vet J Ankara Univ, 52, 7-12, 2005.
 11. Ergün E., Ergün L., Eşsiz D.  Light and Electron  Microscopic Studies on Liver  Histology in Chicks Fed Aflatoxin. Dtsch Tierarztl Wochenschr, 113, 363-8, 2006.
 12. Şehu A., Ergün L., Çakır S., Ergün E., Cantekin Z., Şahin T.  Eşsiz D., Sareyyüpoğlu,B., Gürel, Y., Yiğit, Y.  Hydrated Sodium Calcium Aluminosilicate and Aflatoxicosis in Quails (Coturnix coturnix japonica). Dtsch Tierarztl Wochenschr, 114, 144 -151, 2007.
 13. Özen A., Ergün L., Ergün E., Şimşek N. Morphological Studies on Ovarian Mast Cells of the Cow. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 31, 131-136, 2007.
 14. Şimşek N., Ergün L., Ergün E., Alabay B., Eşsiz D. The Effects of Experimental Aflatoxicosis on the Exocrine Pancreas in Quails (Coturnix coturnix japonica). Archieves of Toxicology, 81, 583-588, 2007.
 15. Şimşek N., Ergün L., Ergün E., Alabay B., Özen A.  Ultrastructure of Pancreatic Alpha and Beta Cells in Young Quails (Coturnix coturnix japonica) Fed Aflatoxin. Dtsch Tierarztl Wochenschr, 114, 465-469, 2007.
 16. Özen A., Ergün L.,  Ergün E., Şimşek N. Cytology of the Corpus Luteum During Pregnancy and Sexuel Cycle in Cows. The Indian Veterinary Journal, 84, 1075- 1078, 2007.
 17. Cengiz Ö., Çakır S., Şehu A., Eşsiz D., Ergün E., Ergün L., Altıntaş L. Effect of Moldstop®  on Aflatoxicosis in Quails.  Bull Vet Inst Pulawy 52, 561-564, 2000.
 18. Ergün E., Ergün L., Özen A., Kürüm  A. Ankara Tavşanı İnce Bağırsağında Paneth Hücrelerinin Morfolojisi, Histokimyası ve İnce Yapısı Üzerinde Çalışmalar. Ankara Univ Vet Fak Derg, 56, 25-30, 2009.
 19. Özen A., Ergün E., Kürüm A. Light and Electron Microscopic Studies on the Oviduct Epithelium of the Pekin Duct (Anas platyhynchos). Vet J Ankara Univ, 56,177-191,    2009.
 20. Şimşek N., Ergün E., Ergün L. Ankara Tavşanlarında Ekzokrin Pankreasın Histolojik Yapısı. Kafkas Üniv Vet. Fak Derg15, 173-180, 2009.
 21. Özen A., Ergün E., Kürüm A. Histomorphology of the Oviduct Epithelium in the Angora Rabbit. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 34, 219- 226, 2010.
 22. Şimşek N., Ergün E., Ergün L. Ankara Tavşanında Endokrin Pankreas Üzerine Işık ve Elektron Mikroskobik Araştırmalar. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 57, 11-17, 2010.
 23. Beyaz  F.,  Ergün E., Ergün L., Bayraktaroğlu A.G. Ankara Tavşanı İleum Epitelinde Vimentin Pozitif Hücrelerin Yapısal Özellikleri. Ankara Univ Vet Fak Derg, 57, 229-234, 2010.
 24. Ergün E., Ergün L., Özen A., Kürüm A., Bayraktaroğlu A.G. Histomorphology of the Brunner’s Glands in the Angora Rabbit.  Journal of Animal and Veterinary Advances, 9, 887-891, 2010.
 25. Beyaz F., Ergün E., Bayraktaroğlu A.G., Ergün L. The Identification of Intestinal M Cells in the Sacculus Rotundus and Appendix of the Angora  Rabbit. Vet Res Commun, 34, 255-265, 2010.
 26. Beyaz F., Ergün E., Bayraktaroğlu A.G., Ergün L. The Identification of Intestinal M Cells in the Isolated Lymphoid Follicles and Peyer’s Patches of the Angora Rabbit. Cell and Tissue Research, 341, 417-427, 2010.
 27. Bayraktaroğlu A.G., Ergün E. Histomorphology of the Harderian Gland in the Angora rabbit. Anat Histol Embryol, 39, 494- 502, 2010.
 28. Bayraktaroğlu A.G., Ergün E., Beyaz F., Ertuğrul T. Ankara Tavşanında Konjunktiva  ile İlişkili Lenfoid Doku. Erciyes Üniv Vet Fak Derg, 7, 21-27, 2010.
 29. Kahraman T, Bayraktaroğlu AG, Vural A, Issa G, Ergün E. Electron Microscopy of Contractile Bands and Quality Characteristics in High-Voltage Electrical Stimulation Broiler Breast Meat. Poultry Science, 90, 486-490, 2011.
 30. Özen A, Ergün E, Öztaş E, Ergün L, Özcan Z, Bayraktaroğlu AG, Kürüm A, Erdoğan E. Immunohistochemical Expression of Nitric Oxide Synthase Enzymes (iNOS, eNOS, nNOS) in the Estrual and Luteal Phases of the Sexual Cycle in the Cow Oviduct. Anat Histol Embryol, 42, 384-93, 2013.
 31. Bayraktaroğlu AG, Şimşek Ö, Kürüm A, Arıkan Ş, Ergün E. Determination of Alpha Naphthyl Acetate Esterase  Activity (ANAE) in Peripheral Blood Leukocytes of Pregnant, Adult and Kitten Angora Cats. Turk J Vet Anim Sci, 39, 57-61, 2015.
 32. Bayraktaroğlu AG, Özbek M, Kurtdede N, Altunay H, Ergün L, Ergün E, Aştı RN. Histological Structure of the Colonic Lymphoglandular Complex in the Angora Goat. Vet Hekim Der Derg, 87, 24-33, 2016.
 33. Beyaz F, Liman N, Ergün E, Ergün L, Özbek M. Intestinal macrophages in the Peyer’s patches, sacculus rotundus and appendix of the Angora rabbit, Cell and Tissue Research, 370, 285-295, 2017.
 34. Özbek M, Hitit M, Ergün E, Beyaz F, Ergün L. Toll Benzeri Reseptörler. MAKÜ Sag. Bil. Enst. Derg, 5(2): 179-191, 2017.
 35. Özbek M, Ergün E, Beyaz F, Ergün L, Yıldırım N, Özgenç Ö, Erhan F. Prenatal development and histochemical characteristics of gastrointestinal mucins in sheep fetuses. Microscopy Research and Technique, 81, 630-648, 2018. 
 36. Özbek M, Bozkurt MF, Beyaz F, Ergün E, Ergün L. Expression profile of some neuronal and glial cell markers in the ovine ileal enteric nervous system during prenatal development, Acta Histochemica, 120, 768-779, 2018.
 37. Özbek M, Hitit M, Yıldırım N, Özgenç Ö, Ergün E, Ergün L, Beyaz F, Kurtdede N, Altunay H. Expression pattern of galectin-1 and galectin-3 in rat testes and epididymis during postnatal development, Acta Histochemica, 120, 814-827, 2018.
 38. Öztop M, Özbek M, Liman N, Beyaz F, Ergün E, Ergün L. Localization Profiles of Natriuretic Peptides in Hearts of Pre-hibernating and Hibernating Anatolian Ground Squirrels (Spermophilus xanthoprymnus), Veterinary Research Communications, 43, 45-652019.
 39. Kürüm A, Karahan S, Kocamış H, Çınar M, Ergün E. Determination of anti-oxidants in bovine oviduct epithelial cell culture isolated at different periods of estrous cycle, Turkish Journal of Veterinary Animal Sciences, 43, 448-455, 2019.
 40. Özbek M, Hitit M, Öztop M, Beyaz F, Ergün E, Ergün L. Spatiotemporal Expression Patterns of Natriuretic Peptides in Rat Testis and Epididymis during Postnatal Development, Andrologia, 51(10), e13387, 2019. 
 41. Öztop M, Özbek M, Liman N, Beyaz F, Ergün E, Ergün L, Kavraal UK, Ergen E. Expression Patterns of Natriuretic Peptides in Pre-hibernating and Hibernating Anatolian Ground Squirrel ( Spermophilus xanthoprymnus) Lung, Acta Histochemica, 7, 852-865, 2019.
 42. Özbek M, Tutun H, Ergün E, Beyaz F, Ergün L. Expression Profile of Cannabinoid Receptor 2 in Ovine Ileum during Prenatal Development, Eurasian J Vet Sci, 35, 217-223, 2019.
 43. Öztop M, Özbek M, Beyaz F, Köknur S, Ergün E, Ergün L. Expression Patterns of Natriuretic Peptides in Pre-hibernating and Hibernating Anatolian Ground Squirrel ( Spermophilus xanthoprymnus) Kidney, Veterinary Research Communications, 43, 249-259, 2019.
 44. Özbek M, Ergün E, Ergün L, Beyaz F, Erhan F, Kandil B, Yıldırım N, Özgenç Ö. Toll-like Receptor 2 Expression on Ovine Ileum Throughout Fetal Development, Dicle Vet Derg, 2,78-82, 2019.
 45. Özbek, M, Hitit, M, Ergün, E, Ergün, L, Beyaz, F, Erhan, F, Yıldırım, N, Kandil, B, Özgenç, Ö, Memili, E.  Expression Profile of Toll-Like Receptor 4 in Rat Testis and Epididymis throughout Postnatal Development, Andrologia, 2020.
 46. Öztop M, Özbek M, Ergün E, Ergün L, Beyaz F, Erhan F, Kandil B. Expression profiles of Toll-like Receptors 2,7 and 8 in Rat Testis and Epididymis During Postnatal Development Period, Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 2020 DOI: 10.9775/ kvfd.2019.23436

VERDİĞİ TEZ:

DOKTORA TEZİ: Koçlarda Sinaptonema Kompleksi’nin Histomorfolojisi Üzerinde Araştırmalar, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji-Embriyoloji ABD-1999.

KONGRELER:

Ulusal:

1.  Alabay B., Ergün E, “Boğada Sinaptonemal Kompleks Analizi” 3. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 105, Eskişehir, 1996.

2. Ergün E., Alabay B, “Koçlarda Sinaptonema Kompleksi’nin Histomorfolojisi Üzerinde Araştırmalar” 4. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 67, Diyarbakır, 1998. 

3.   Ergün E., Ergün L., Aştı R.N., Kürüm A, “ Koyunların İnce Barsağındaki Paneth Hücrelerinin Işık ve Elektron Mikroskobik Morfolojisi” 7. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 80, Mersin, 2004.  

4.  Ergün E., Ergün L., Aştı R.N., “ Koyun İnce Barsağındaki Globül Lökositler Üzerine Histolojik  Çalışmalar” 7. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 77, Mersin, 2004. 

5.  Ergün E., Ergün L., Eşsiz D., “Aflatoksin Verilmiş Civcivlerin Karaciğer Karbonhidrat ve Yağ Metabolizması Üzerine Işık ve Elektron Mikroskobik Çalışmalar” 17. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Kocaeli, 2005. 

6. Şimşek N., Ergün L., Ergün E., Alabay B., Eşsiz D., “The Effects of Experimental Aflatoxicosis on the Exocrine Pancreas in Quails (Coturnix coturnix japonica),” Uluslararası Katılımlı IX. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Cell Tissue Biology Research, Cilt I, 48, Adana, 2008.

7.  Şimşek N., Ergün L., Ergün E., Alabay B., Özen A., “Ultrastructure of Pancreatic Alpha and Beta Cells in Young Quails (Coturnix coturnix japonica) Fed Aflatoxin,” Uluslararası Katılımlı IX. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Cell Tissue Biology Research, Cilt I, 48, Adana, 2008.

8. Şimşek N.,  Ergün E., Ergün L., “Light and Electron Microscopic Investigations of the Exocrine Pancreas in Angora Rabbits,” Uluslararası Katılımlı IX. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Cell Tissue Biology Research, Cilt I, 48-49, Adana, 2008.

9. Özen A., Ergün L., Ergün E., Şimşek N., “Morphological Studies on Ovarian Mast Cells of the Cow,” Uluslararası Katılımlı IX. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Cell Tissue Biology Research, Cilt I, 103, Adana, 2008.

10. Beyaz F., Ergün E., Liman N., Bayraktaroğlu A.G., “Ankara tavşanlarında sakkulus rotundus, apendiks vermiformiks ve sekal plak M hücreleri” Uluslararası katılımlı IX. Ulusal Histoloji-Embriyoloji Kongresi, Adana, 2008.

11. Beyaz F., Ergün E., Liman N., Bayraktaroğlu A.G.  “Ankara tavşanlarında izole lenfoid folikül ve Peyer plakları M hücreleri” Uluslararası katılımlı IX. Ulusal Histoloji-Embriyoloji Kongresi, Adana, 2008.

12. Beyaz F., Ergün E., Liman N., Ergün L. “Ankara tavşanlarında vimentin pozitif villus   intestinalis epitel hücreleri: M hücreleri?”  Uluslararası katılımlı IX. Ulusal Histoloji-Embriyoloji Kongresi, Adana, 2008.

13.Bayraktaroğlu A.G., Ergün E. “Ankara Tavşanında Harder Bezinin Histomorfolojisi” Uluslararası katılımlı 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 22-25 Haziran 2009, Trabzon.

14. Beyaz F., Ergün E., Bayraktaroğlu A.G., Ergün L. “Ankara Tavşanlarında İntestinal M Hücreleri” Uluslararası katılımlı 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 22-25 Haziran 2009, Trabzon.

15. Ergün E., Ergün L., Özen A., Kürüm A, “Ankara Tavşanının Paneth Hücreleri Üzerinde Histokimyasal ve İnce Yapı Düzeyinde Araştırmalar” Uluslararası katılımlı 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 22-25 Haziran 2009, Trabzon.

16. Özen A., Ergün E., Kürüm A, “Ankara Tavşanında Ovidukt Epitelinin Histomorfolojisi” Uluslararası katılımlı 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 22-25 Haziran 2009, Trabzon.

17. Özen A., Ergün E., Kürüm A. “Light and electron microscopic studies on the oviduct epithelium of the Pekin duct (Anas platyhynchos)” Uluslararası katılımlı X. Ulusal Histoloji-Embriyoloji Kongresi, 17-20 Mayıs 2010, Çeşme.

18.  Bayraktaroğlu A.G., Ergün E., Beyaz F., Ertuğrul, T  “Ankara Tavşanında Konjunktiva ile İlişkili Lenfoid Doku” Uluslararası katılımlı X. Ulusal Histoloji- Embriyoloji Kongresi,  17-20 Mayıs 2010, Çeşme.

19. Ergün E., Ergün L., Özen A., Kürüm A., Bayraktaroğlu A.G. “Histomorphology of       the Brunner’s glands in the Angora rabbit” Uluslararası katılımlı XI. Ulusal Histoloji-Embriyoloji Kongresi,  16-19 Mayıs 2012, Denizli.

20. Beyaz F, Ergün E, Özbek M, Ergün L. Postnatal dönemdeki sıçan testis ve epididimislerinde vasküler endotelyal büyüme faktörü ve reseptörlerinin lokalizasyonu. XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 30 Nisan- 3 Mayıs 2016, Çeşme-İzmir.


21. Özbek M, Ergün E, Beyaz F, Ergün L, Yıldırım N, Özgenç Ö, Erhan F. Koyun fötüslerinde ileal müsinlerin prenatal gelişimi ve histokimyasal özellikleri. XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 30 Nisan- 3 Mayıs 2016, Çeşme-İzmir.

22. Özbek M, Ergün E, Ceylan A, Beyaz F, Ergün L, Yıldırım N, Erhan F, Özgenç Ö. Postnatal dönemdeki sıçan testis ve epididimislerinde hücre proliferasyonu. XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 30 Nisan- 3 Mayıs 2016, Çeşme-İzmir.


23. Kürüm ABayraktaroğlu AG, Şimşek Ö, Arıkan Ş, Ergün E. (2016) Determination of Alpha Naphthyl Acetate Esterase   Activity (ANAE) in peripheral blood leukocytes of pregnant, adult and kitten Angora cats. XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 30 Nisan- 3 Mayıs 2016, Çeşme-İzmir.

     Uluslararası:

     24. Ergun E., Ergun L., Asti RN., Kurum A. “Light and Electron Microscopic  Morphology of Paneth Cells in the Sheep Small Intestine” , International Science Conference,” Science in Globalization in 21 c.”, Marking 45th Anniversary of Union of Scienctists in Stara Zagora-Bulgaria, 1-2 June 2006.

 25. Ergun, E., Ergun, L., Asti, R.N. : Light and electron microscopic  studies on the globular leukocytes in the small intestine of sheep. 6th  International Sheep Veterinary Congress, Crete, Greece, 17-21 Haziran  2005.

 26. Cengiz, O., S. Cakir, A. Sehu, D. Essiz, E. Ergun, L. Ergun and L.  Altintas: Effects Of Moldstop® on Aflatoxicosis in Quails. 5th  International Poultry Conference (WPC-2009), Taba, Egypt. P: 76, 10-  13 March 2009.

    27.Bayraktaroglu, A.G. and E. Ergun, “Histomorphology of the Harderian  Gland in the Angora Rabbit” 20th Anniversary International Scientific  Conference, June 3-4, Stara Zagora, Bulgaria, 2010.

     28. Ozen A, Ergun E, Oztas E., Ergun L., Ozcan Z., Bayraktaroglu  A.G.,    Kurum A., Erdogan E. Immunohistochemical Expression of  Nitric Oxide    Synthase Enzymes (iNOS, eNOS, nNOS) in the Estrual  and Luteal Phases  of the Sexual Cycle in the Cow Oviduct. First  International Biology    Congress in Kyrgyzstan, 24-26 September   2012.

      29. Bayraktaroğlu, A.G., Özbek M., Kurtdede N., Altunay H., Ergün L., Ergün E., Aştı R.N., Yıldırım N Histological Structure of the Colonic Lypmhoglandular Complex in the Angora Goat. International Congress "One world- One Health-One Vision" Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, October 14-16, 2015.

30. Özbek M, Ergün E, Beyaz F, Ceylan A, Ergün L, Yıldırım N, Erhan F, Özgenç Ö. The cell proliferation in terminal ileum of sheep fetuses during prenatal period. 1st International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics Congress (ICAVST), Bosnia and Herzegovina (Sarajevo). 25-29 Ağustos 2016.


31. Özbek M, Ergün E, Ceylan A, Beyaz F, Yıldırım N, Erhan F, Özgenç Ö, Ergün L. Caspase-3 expression and determination of apoptotic cell in rat testis during postnatal period. 1st International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics Congress (ICAVST), Bosnia and Herzegovina (Sarajevo). 25-29 Ağustos 2016.


32. Beyaz F, Liman N, Ergün E, Ergün L, Özbek M. The identification of intestinal macrophages in the gut-associated lymphoid tissue of the Angora rabbit. 1st International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics Congress (ICAVST), Bosnia and Herzegovina (Sarajevo). 25-29 Ağustos 2016.


33.Özbek M, Ergün E, Beyaz F, Ergün L, Yıldırım N, Özgenç Ö, Erhan F . Immunohistochemical investigation of TLR4 in rat testis and epididymis during postnatal development, 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, 18-21 May 2017, Antalya.


34.Özbek M, Ergün E, Beyaz F, Ergün L, Yıldırım N, Özgenç Ö, Erhan F. Exploration of protein expression by immunohistochemistry of Toll-like receptor 2 (TLR 2) in rat testis and epididymis during postnatal development, 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, 18-21 May 2017, Antalya.


35. Özbek M, Ergün E, Beyaz F, Ergün L, Yıldırım N, Özgenç Ö, Erhan F. Expression of TLR2 in Sheep Ileum during Prenatal Development, 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, 18-21 May 2017, Antalya.


36.  Ergün E,  Özbek M, Beyaz F, Ergün L, Altunay H, Kurtdede N, Yıldırım N, Özgenç Ö. Differences in Immunohistochemical Localization and Distribution of Galectin 1 and-3 in Rat Testes and Epididymis During Postnatal Development, 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, 18-21 May 2017, Antalya.


37. Beyaz F, Ergün E, Özbek M, Ergün L. Immunohistochemical localization of certain nervous system markers on the testis and epididymis of rat during postnatal period, 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, 18-21 May 2017, Antalya.


38. Öztop M, Özbek M, Beyaz F, Ergün E, Ergün L, Köknur S, Erhan F (2017). Immunohistochemical Distribution of Natriuretic Peptides in Active and Hibernating Anatolian Ground Squirrel (Spermophilus Xanthoprymnus) Heart. 2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics (ICAVST), Skopje, Macedonia, October 4 - 8, 2017.


39. Özbek M, Ergün E, Beyaz F, Ergün L, Erhan F, Yıldırım N, Özgenç Ö (2017). Expression of Toll like receptors in rat testicular and epididymal tissues. 2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics (ICAVST), Skopje, Macedonia, October 4 - 8, 2017.


40. Erhan F, Özbek M, Ceylan A, Ergün E, Beyaz F, Ergün L, Yıldırım N, Özgenç Ö (2017). Apoptosis and cell proliferation during postnatal development of the testis in the rat. 2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics (ICAVST), Skopje, Macedonia, October 4 - 8, 2017.


41. Öztop M, Özbek M, Beyaz F, Ergün E, Ergün L, Ergül E, Erhan F (2017). Immunohistochemical expression of atrial- and brain natriuretic peptide in Anatolian ground squirrel (Spermophilus xanthoprymnus) kidney and lung. 2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics (ICAVST), Skopje, Macedonia, October 4 - 8, 2017.


42. Özbek M, Tutun H, Ergün E, Beyaz F, Ergün L (2017). Immunohistochemical Expression of Cannabinoid Receptor 2 (CB2) in Sheep Ileum during Prenatal Period. 2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics (ICAVST), Skopje, Macedonia, October 4 - 8, 2017.


43. Erhan F, Ergün L, Beyaz F, Ergün E, Özbek M, (2017). Immunohistochemical Localization of Certain Nervous System Markers on Sheep Ileum during Prenatal Period. 2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics (ICAVST), Skopje, Macedonia, October 4 - 8, 2017. 


44. Özbek M, Hitit M, Öztop M, Ergün E, Beyaz F, Ergün L (2018). Immunohistochemical Localization of Natriuretic Peptides in Rat Testis and Epididymis during Postnatal Development. IV. International Congress on Veterinary and Animal Sciences, Nevşehir, Turkey, July 12-15, 2018.


KİTAPLAR

1. Ergün E (2011) Temel Histoloji, Ekstraselüler Matriks s:111-140. Prof. Dr. Aytekin ÖZER (Ed.), 1. Baskı, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. Ankara.

2. Şimşek N, Bayraktaroğlu AG, Ergün E (2012) Histoloji Atlası Uygulama Kılavuzu, Prof. Dr. Levent ERGÜN (Ed.), 1. Baskı, Fenomen Yayıncılık, Erzurum.

     PROJELER

Devam eden:

 Tamamlanan:

1.Koçlarda Sinaptonema Kompleksi’nin Histomorfolojisi Üzerinde Araştırmalar, Ankara  Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Doktora tezi projesi, Proje no: 95-30-00-11, 1995.


2.Koyunların İnce Barsağındaki Paneth Hücreleri Üzerinde Işık ve Elektron Mikroskobik  Çalışmalar, Kırıkkale Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje no: 01/09-01-09, Proje Yöneticisi, 2001.


3.Aflatoksin Verilmiş Civcivlerin Karaciğer Karbonhidrat ve Yağ Metabolizması Üzerine  Işık ve Elektron Mikroskobik Çalışmalar, Kırıkkale Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje no: 02/09-01-06, Proje Yöneticisi, 2002.


4.Bıldırcında Oluşturulan Aflatoksikozis Üzerine Çeşitli Toksin Bağlayıcılarının Etkileri, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje no: 2003 08 10048, Yardımcı Araştırmacı, 2003.


5.Ankara Tavşanının Paneth Hücreleri Üzerinde Histokimyasal ve İnce Yapı Düzeyinde  Araştırmalar. Kırıkkale Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje no: 2006/28, Proje Yöneticisi, 2006.


6.Ankara Tavşanında Brunner Bezleri Üzerine Histomorfolojik Çalışmalar. Kırıkkale Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje no: 2007/24, Proje Yöneticisi, 2007.


7.Farklı Siklus Dönemlerinde İnek Oviduktunda Nitrik Oksit Sentaz Enzimlerinin (i-NOS, e-NOS, nNOS) İmmunohistokimyasal Olarak Gösterilmesi. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje no: 09B33380022008-2010, 2009.


8.İnek Ovidukt Epitel Hücre Kültüründe Farklı Seksüel Siklus Dönemlerinde Anti-oksidanların Belirlenmesi, Kırıkkale Üniversitesi BAP projesi, Yardımcı araştırmacı, 2013.


9.Postnatal Gelişim Dönemlerindeki Sıçanların Testis ve Epididimislerinde Galektin 1 ve -3'ün İmmunohistokimyasal Lokalizasyonları ve Dağılımındaki Farklılıklar, Ankara Üniversitesi BAP projesi, Proje no:15B0239004, Proje Yöneticisi, 2015. 


10.Toll Benzeri Reseptör 4'ün (TLR 4) postnatal gelişim dönemlerindeki sıçanların testis ve epididimisinde protein ekspresyonunun araştırılması. Ankara  Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 16H0239005, Proje yöneticisi, 2016.