PROF.DR. ENBİYA YILDIRIM    
Adı : ENBİYA
Soyadı : YILDIRIM
E-posta : enbiyayildirim@hotmail.com, https://www.facebook.com/profdrenbiyayildirim
Tel : 0312 212 68 00/1297
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : Temel İslam Bilimleri Bölümü - Hadis Anabilim Dalı