ÖĞR. GÖR. ELİF ÖZSU    
Adı : ELİF
Soyadı : ÖZSU
E-posta : eozsu@ankara.edu.tr
Tel : 0312 595 6791-7235
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : Çocuk Endokrinoloji
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
 Ad soyad: Elif Özsu
 Doğum Tarihi: 12.10.1979 ANKARA
 Ünvan: Tıp Doktoru
 Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Yüksek Lisans

Tıp Fakültesi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

1997-2003

Tıpta Uzmanlık

Pediatri Uzmanlığı

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Çocuk Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi

2003-2008

Yan Dal Uzmanlık

Yan Dal

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

 

2009-2013

 

 
 
Doktora tezleri/ S.Yeterlilik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışmanları:
Yenidoğan Enfeksiyonlarında Monosit HLA DR ekspresyonu ve prognozla ilişkisi  (İzmir, 2008)
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Füsun Atlıhan, Klinik Şefi
Yan Dal Tezi
 İzlenmekete olan Diyabetli Hastalarımız Arasında Monogenetik Diyabet için Genetik Analize Aday Hasta Seçimi (Kocaeli, 2013)
Tez Danışmanı: Doç Dr. Filiz Mine Çizmecioğlu, Öğretim Üyesi
 
 
 
Görevler :
 

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Araştırma Görevlisi

Dr. Behçet Uz Çocuk  Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İzmir

2003-2009

Uzman Dr.

Çankırı Devlet Hastanesi

2009-2009

Yan Dal Araştırma Görevlisi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (Çocuk Endokrinolojisi), Kocaeli

 

2009-2013

Uzman Dr.

Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji, Samsun

2013-2016

Clinical Fellowship

Alder Hey children Hospital, Liverpool

2015-2016

Uzman Doktor

Memorial Sağlık Grubu

2016- 2018

Uzm. Öğr.Görevlisi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

2018-Halen

 

 

 

 
Yönetilen Yüksek Lisan Tezleri:
 
Yok
 
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlilik Çalışmaları:
Yok
 
Projelerde Yatığı Görevler:
Yok
İdari Görevler :
Yok
 
 Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
1. Çocuk  Endokrinoloji ve Diyabet Derneği
2. ESPE
 
Ödüller :
1.Gül Yeşiltepe Mutlu,  Elif Ozsu, Filiz Çizmecioğlu, Ali Süha Çalıkoğlu, Şükrü Hatun Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Hipoglisemi : Nasıl Bir Sorun Veya Yeniden Değerlendirilme İhtiyacı Var mı? 14.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi Muğla 4-10 Ekim 2010.  Sözel Sunum 3. Ödülü
2. ESPE Clinical Fellowship/ England
 
Son iki  yılda verdiği Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler 
 
 

Yıl

Dersin Adı

Öğrenci Sayısı

2018-2019

Çocukluk çağı diyabeti

100

                     
 
 
ESERLER
 
A-1  Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
A1. Ferah Genel, Füsun Atlıhan, Elif Özsu,  Erhan Özbek. Monocyte HLA-DR expression as predictor of poor outcome in neonates with late onset neonatal sepsis. J.Infect. 2010: 60 (3)224-228
 
A2. Elif Ozsu, Gül Yeşiltepe Mutlu, Filiz Çizmecioğlu, Şükrü Hatun.Characteristis of our Patients with Hashimoto tyroiditis Turkish Archives of Pediatrics 2011:46 (3)252-255.
 
A3. Elif Özsu Filiz Mine Çizmecioğlu, , Gürkan Altun, Bayram Yıldırım, Ahmet Akca,Gül Yeşiltepe Mutlu, Aysegul Yuksel,  Şükrü Hatun. Extrathyroidal Congenital Abnormalities With Tyhroid Dysgenesis Hong Kong Pediatrics 2016;21:3-6
 
A4.Gurkan Altun, Kadir Babaoğlu, Koksal Binnetoğlu, Elif Ozsu, Rahime Yesiltepe Mutlu, Sukru Hatun. Subclinical Left Venrticular Longitudinal and Radial Systolic Dysfunction in Children and Adelescent with Type 1 Diabetes. Echocardiyography  2016 Jul;33(7):1032-9
 
A5.  Gül Yeşiltepe Mutlu, Elif Özsu, Filiz Mine Çizmecioğlu, Şükrü Hatun. Can HbA1c and One-Hour Glucose Concentration in Standard OGTT Be Used for Evaluation of Glucose Homeostasis in Childhood? JCRPE 2013: 5 (2); 80-84.
 
A6. Elif Özsu, Gül Yeşiltepe Mutlu, Olcay Işık, Filiz Mine Çizmecioğlu, Şükrü Hatun. Is Hyperpigmentation on the First Day of Life Always Associated with IMAGe Syndrome?  JCRPE  2014 :6 (4); 266-268
 
A7. Elif Özsu, Gül yeşiltepe Mutlu, Ayşegül Bute Yüksel, Sükrü Hatun. Features of Two Cases with 18q Deletion Syndrome  JCRPE 2014:6(1)51-54
 
A8. Elif Özsu, Gül Yeşiltepe Mutlu, Belkıs İpekçi. Ring Chromosome 13 and Ambiguous Genitalia. JCRPE 2014 :6 (2); 122-124
 
A9. J R Law, G Yeşiltepe-Mutlu, S Helms, E Meyer, E Özsu, F Çizmecioğlu, FC Lin, Ş Hatun, A S Calikoglu. Adolescents with Type 1 diabetes mellitus experience psychosensorial symptoms during hypoglycaemia. Diabetic Medicine 2014: 31(10)1245-48.
 
A10. Gül Yeşiltepe Mutlu, Elif Ozsu, Filiz Çizmecioğlu, Şükrü Hatun.Mild TSH elevation in obese children: What kind of a problem is it? Turkish Archives of Pediatrics:2011: 46(3);33-36.
 
A11. E Ozsu, GY Mutlu, FM Cizmecioglu, G Ekingen, B Muezzinoglu, S Hatun. Ovotesticular disorder of sexual development and a rare 46,XX/47,XXY karyotype. J Pediatr Endocrinol Metab. 2013;26(7-8):789-91.
 
A12. Alev Keser, Aysegül Bute Yuksel, Asuman Bayhan , Gül Yeşiltepe Mutlu, Elif Ozsu,  Filiz Mine  Çizmecioğlu, Şükrü Hatun. A new Insight in Childhood Obesity The Turkish Journal Of Pediatrics 2015: 57:51-57
 
A13. Elif Ozsu, Gül Yeşiltepe Mutlu Filiz Çizmecioğlu, Şükrü Hatun.  A case of Mc Cune Albright syndrome characterized with growth hormone excess.. The Turkish Archive of Pediatrics   2015: 50(2):114-7. (Kabul edildiğinde SCIE basımda SCIE ‘den cıktı)
 
A14. Gül Yeşiltepe Mutlu, Heves Kırmızıbekmez, Elif Özsu, İlkay Er, Şükrü Hatun Metabolic Bone Disease of Prematurity: Report of Four Cases. JCRPE 2014:6 (2); 111-115
 
A15. Gul Yesiltepe Mutlu , Yusuf Kusdal, Ozsu Elif, Filiz Mine Cizmecioglu, Sükrü Hatun. Prevention of Vitamin D deficiency in infancy: daily 400 IU vitamin D is sufficient.. Int Pediatric Endocrinol. 2011; 2011(1): 4
 
A16. Gül Yeşiltepe Mutlu, Elif Özsu, Filiz Çizmecioğlu, Yasemin Alanay, Şükrü Hatun. A case of spondyloenchondrodysplasia (SPENCD). The Turkish Journal Of Pediatrics 2011; 53: 464-466
 
A17. Elif Ozsu, Gül Yeşiltepe Mutlu Filiz Çizmecioğlu, Şükrü Hatun. Cleido cranial Dysplasia: A rare skeletal Dysplasia. West Indian Medical Journal 2015-267.
 
A18. Aycan Ünalp, Nedret Uzan, Aysel Öztürk,  Elif Özsu.  Add-On Levetiracetam Therapy In Refractory Childhood Epilepsy: Clinical Experience In A Child Hospital Journal Of Neurolojical Science 2008; 25(1): 11-17
 
A19. Ajda Mutlu, Gül Yeşiltepe Mutlu, Elif Özsu, Filiz Mine Çizmecioğlu, Şükrü Hatun. Vitamin D Deficiency in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes. JCRPE  2011: 3 (4) ; 179-183
 
A20. Gül Yeşiltepe Mutlu, Yusuf Kuşdal Elif Ozsu, Filiz Çizmecioğlu, Şükrü Hatun. Congenital Hypothyroidism Screening Program in Turkey. The Turkish Journal Of Pediatrics 2012; 54 (6): 590-595
 
A21. Gül yesiltepe Mutlu, Elif Özsu,  Sibel Kalac,  Aysegül Yüksel, Filiz Mine Çizmecioğlu, Şükrü Hatun.  Evaluation of Vitamin D Supplementation Doses during Pregnancy in a Population at High Risk for Deficiency. Hormone Reseach İn Paediatrics 2014; 81 (6):402-408.
 
A22. Elif Özsu, Nurşah Doğan, Aysun Şikar Aktürk, Sükru Hatun. A Rare Cause of Glans Penis Pigmentation:  Bannayan-Riley-Ruvalcaba Syndrome.  Hong Kong Pediatrics.
 
A23.Elif Özsu, Dinesh Giri, Gülcan Seymen Karabulut, Senthil Senniapan. Successful Transition to Sulfonylurea Therapy in 2 Iraqi siblings with Neonatal Diabetes Mellitus and iDEND syndrome due to ABCC8 mutation. J Pediatr Endocrinol Metab  2016 Dec 1;29(12):1403-1406.
 
A24.Elif Ozsu  Bahm A. Delayed diagnosis of proopiomelanocortin (POMC) deficiency with type 1 diabetes in a 9-year-old girl and her infant sibling.J Pediatr Endocrinol Metab. 2017 Oct 26;30(10):1137-1140.
 
A25. Elif Ozsu, Serdar Ceylaner , Aşkın Şen.  A case of Riley Ruvacalba Syndrome  with a novel PTEN mutation accompanied by diffuse testicular microlithiasis and precocious puberty. J Pediatr Endocrinol Metab. 2017 Oct 26
 
 
A26. Ozsu E, Huseyin Onay, Serdar Ceylaner. Early Onset Severe Onset Obesity due to complete deletion of the leptin gene in a boy . J Pediatr Endocrinol Metab. 2017 Oct 26.
 
A.27 Ozsu E, Cizmecioglu FM Yesiltepe Mutlu GYuksel ABCalıskan MYesilyurt AHatun SMaturity Onset Diabetes of the Young due to Glucokinase, HNF1-A, HNF1-B, and HNF4-A Mutations in a Cohort of Turkish Children Diagnosed as Type 1 Diabetes Mellitus.Horm Res Paediatr. 2018;90(4):257-265
 
 
A-2.Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 
A2.1. Elif Özsu Berna Şaylan Vedide Tavli Timur Meşe Türkay Sarıtaş.Robinow Sendromu: Bir olgu sunumu. Ege Pediatri Bülteni 2007 14(3);187-190.
 
A2.2. Hurşit Apa, Ertan Kayserili, Murat Hızarcıoğlu, Elif Özsu, Nedret Uran, Ayşe Gülden Diniz Farklı başvuru nedenleri ile gelen ve rastlantısal transaminaz yüksekliği saptanan Muskuler Distrofili olgularımız. Izmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi 2007:17(19) 45-49.
 
A2.3.  Aycan Unalp, Ferah Genel, Hasan Ağın, Elif Özsu.İzmir Doktor Behçet Uz Çocuk Hastanesine Status Epileptikus Kliniği ile Başvuran hastaların Klinik Bulgular ve Risk Faktörü yönünden değerlendirilmesi. İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi 2007:17 (1); 23-28.
 
A2.4. Elif Özsu Berna Şaylan Vedide Tavli Timur Meşe Türkay Sarıtaş. Akrep Sokması Sonrası Gelişen Geçici Kardiyak Sistolik Disfonksiyon : Olgu Sunumu Ege Pediatri Bülteni 2007: 14(2);119-122.
 
A2.5. Aycan Ünalp, Nedret Uran, Elif Özsu, Aysel Öztürk . Subakut Sklerozan Panensefalitli Olgularımızın Değerlendirilmesi. The Medical Journal Of İzmir Atatürk Training Hospital.2007: 45(3); 79-84
 
 
A2.6: Elif Özsu, Cengiz Kara, Gülay Can Yılmaz, Derya Tepe, Murat Aydın. Transient Neonatal Diabetes with Fanconi Bickel Syndrome'. Medicine Science International  Medical Journal2017;6 (1):111-3
 
A2.7  Elif Özsu, Gül Yesiltepe Mutlu, Filiz Mine Çizmecioğlu, Rifat Bircan, Sukru Hatun. Two siblings with familial subclinical hyperthyroidism with unknown etiology. Medicine Science, İnternatiaonal Medical Journal 2017 6;(1):154-156
A2. 8. Elif Ozsu, Bahadır Yazıcıoğlu. Relation Between Obesity and Platelet Indices in Children. Cukurova Medical Journal (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi)Cilt 43, Sayı 1
 
 
B.Sanatsal Faaliyet
 
 
C Uluslarası bilimsel  toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 
C1. Ferah Genel, Füsun Atlıhan, Elif Özsu  Erhan Özbek. Monocyte HLA-DR expression as predictor of poor outcome in neonates with late onset neonatal sepsis. 23.rd International Symposium on Neonatal Intensive Care. Milan 2008
 
C2. Gül Yesiltepe Mutlu, Yasemin Alanay, Nurten Akarsu, Elif Özsu, Filiz Mine Çizmecioğlu, Şükrü Hatun. Two siblings with severe deforming osteogenesis imperfecta with mutations in the newly idendified recessive OI gene FKBP 65Poster presentation in 49th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE) in Prague, Czech Republic, 22-25 september 2010.
 
C3. Aycan Unalp, Hasan Ağın, Ertan Kayserili, Elif Özsu Sleep Disorder in children with Cpastic palsy. 8th Pediatric Neurology Society (EPNES) ,2007
 
C4. Elif Özsu, Gul Yesiltepe Mutlu, Filiz Mine Çizmecioğlu, Sibel Tanrıverdi, Ersin Öztürk, Şükrü Hatun. Hashimoto’s thyroiditis in children and adolescents. A retrospective study 49th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology ESPE 2010  Prague , Czech Republic, 22-25 September.
 
C5. Aycan Ünalp, Nedret Uzan, Elif Özsu. Add-On Levetiracetam Therapy In Refractory Childhood Epilepsy: Clinical Experience In a Child Hospital. Seventh Congress Of  the EPNS, -Kusadası, 2007
 
C6. Gül Yeşiltepe Mutlu, Yusuf Kuşdal Elif Ozsu, Filiz Çizmecioğlu, Şükrü Hatun. Congenital Hypothyroidism Screening Program in Turkey: Cut-off level for TSH and evaluation of the factors affecting the time of treatment initiation Poster presentation in ESPE 2011 Glasgow,Scottland 25-28 September.
 
C7. Belkıs İpekçi, Filiz Mine Çizmeciglu, Bulent Kara, Elif Özsu, Gül yesiltepe mutlu, Sukru Hatun Vitamin D Deficiency in children with CP:What kind of a problem?. 51th ESPE  2012 Leipzig20-23th September
 
C8. Elif Ozsu, Filiz Mine  Çizmecioğlu, , Gül Yeşiltepe Mutlu,Nail Yologlu, Metin Aydoğan   Şükrü Hatun Use of Recombinant PTH in Hypoparathyroidism resistan to conventional therapy. 51th ESPE 2012 Leipzig 20-23th September
 
C9. Gül Yeşiltepe Mutlu Filiz Çizmecioğlu Elif Ozsu, , Aysegül Bute Yuksel, Şükrü Hatun Is Mauriac only a syndrome or a spectrum?.  ISPAD İstanbul 2012, 10-13 October
 
C10. Gül yesiltepe Mutlu, Elif Özsu Sibel Kalac Aysegül Yüksel Filiz Mine Çizmecioğlu Şükrü Hatun The evaluation of vitamin D suplemantation  dose durng pregnancy in a high risk population. 9th Join Meeting of pediatric Endocrinology,2013, Milan Italy19-22th September
 
C11. Elif Ozsu, Gül Yeşiltepe,Aysegul Bute Yuksel,  Mutlu Filiz Mine  Çizmecioğlu, Şükrü Hatun Is documented Stress a factor in the development of type 1 Diabetes?. 51th ESPE  Leipzig 2012, 20-23th September.
 
C12. Elif Ozsu, Filiz Mine  Çizmecioğlu, Gül Yeşiltepe Mutlu, Aysegül Bute Yuksel, Şükrü Hatun Diagnosis and Reclassification of Diabetes in Pediatric PatientsISPAD İstanbul 2012,10-13 October.
 
C13. Elif Özsu, Bahadır Yazıcıoğlu. Relationship between obesity and platelet indices in children. 53 rd ESPE Dublin Annaul  Meeting 2014, 18-20 September.
 
C14. Gülcan Seymen Karbulut, Aysegül Bute Yuksel, , Elif Ozsu, Gül Yeşiltepe Mutlu  Filiz Mine  Çizmecioğlu, Şükrü Hatun.Characteristics of children treated with leuprolide acetate 53 rd ESPE Annaul  Meeting Dublin 2014, 18-20 September.
 
C15. Gül Yeşiltepe Mutlu, Elif Ozsu, Filiz Çizmecioğlu, Gülşen Ekingen, Şükrü Hatun Ovotesticular disorder of sexual development and a rare 46,XX/47XXY karyotype. ESPE 2011 Glasgow,Scottland  25-28 September.
 
C16. Filiz Mine Çizmecioğlu, Elif Özsu, Gürkan Altun, Bayram Yıldırım,Aysegul Yuksel, Fatih Takavcı, Ahmet Akca,Kadir Babaoğlu,Şükrü Hatun.Extratyhroidal congenital anomalities with tyroid disgenesis. 9th Join Meeting of pediatric Endocrinology,2013 Milan Italy 19-22 September.
 
C17. Keser Alev, Yüksel Ayşegül, Bayhan Asuman, Yeşiltepe Mutlu Gül, Özsu Elif, Çizmecioğlu Filiz Mine, Hatun Şükrü Food Addiction in Obese Children.  9th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology, Milan, Italy 201319-22 September.
 
C18. Gül yesiltepe Mutlu, Heves Kırmızıbekmez, Elif Özsu, Abraham Zolotogorski, Şükrü Hatun. Multiple Endocrinopathies  in a case with H syndrome due to a novel SLC29a3 Mutataion. 53 rd ESPE Annaul  Meeting Dublin 2014 18-20 September.
 
C19. Aysegül Bute Yuksel, Filiz Mine  Çizmecioğlu, Elif Ozsu, Gül Yeşiltepe Mutlu  Şükrü Hatun Provocation Testing for Diagnosis of GH Deficiency in Children. 51th ESPE  Leipzig 20-23th September.
 
C20. Elif Özsu, Feyza Nur Topcuoğlu, Derya Tepe. Is  Vıtamin D important player in hepatostatosis in Childhood obesity .54 th ESPE Annual Meeting Spain 1-3 October , 2015
 
C21.L. Damla Kotan,  Eda Mengen, Fatih Gurbuz, Elif Ozsu, Selma Tunc, Yilmaz Kor, Esra P. Cakir, Ayhan Abaci, Korcan Demir, Teoman Akcay, Birgul Kirel, Sibel T. Kinik, Samim Ozen, Ahmet Ucakturk, Aysun Bideci, Erdem Durmaz, Kursad Unluhizarci, Ihsan Turan, Bilgin Yuksel & A. Kemal Topaloglu. Distribution of Mutations in Genes Known to be Associated with Familial Idiopathic Hypogonadotropic Hypogonadism in a Large Cohort. 54 th ESPE Annual Meeting Spain 1-3 October, 2015
 
C22. Elif Özsu, Bahadır Yazıcıoğlu."Which marker is the most reliable one for the detection of NAFLD in outpatient clinic? 55th ESPE Annual Meeting, 10-13 September 2016, Paris
 
 
C23.  Ozsu E, Reed J, Alsaffar H, Patil P, Giri D, Dharmaraj P, Blair J, Das U, Senniappan S, Didi M  "Risk Factors and Clinical Features of a Large Cohort of Patients with Transient Hyperinsulinemic Hypoglycaemia. ". 55th ESPE Annual Meeting, 10-13 September 2016, Paris
 
C24. Elif Ozsu A Female Patient with Atypical Diabetes Features, Showing Heterozygous Mutations on G6PC2 (Glucose 6 Phosphatase, Catalytic Subunit 2): Does Explain All Clinical Manifestations or Is It Only Polymorphism?  ESPE Poster Presentation in 57 th  Annual Meeting 2018 september 2018,   Athens.
  
 
C-2. Ulusal Bilimsel Toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 
C2.1. Elif Özsu. Basit Bir Tedavi yetersiziliği ve geri dönüşümsüz mental gerilik 6.Çocuk Endokrinoloji  Olgu Sunumları Toplantısı İzmir 18-19 Nisan 2014.
 
C2.2Elif Özsu, Filiz Çizmecioğlu,  Ayşegül Bute Yüksel,Şükrü Hatun, Gül Yeşiltepe Mutlu Konvansiyonel tedaviye Dirençli Hipoparatiroidi Olgusunda Rekombinant Paratiroid Hormon  Deneyimi. 4. Çocuk Endokrinoloji Olgu Sunumları.Eskişehir 27-28 Nisan 2012 (Sözel Bildiri)
 
C2.3.  Elif Özsu, Gül Yeşiltepe Mutlu, Filiz Çizmecioğlu, Şükrü Hatun,. Ailesel otoimmun olmayan Hipertiroidi(FNAH)-Bir Aile 3. Çocuk Endokrinoloji Olgu Sunumları.Gaziantep 22-23 Nisan 2011 (Sözel Bildiri)
 
C2.4. Gül Yeşiltepe Mutlu, Filiz Çizmecioğlu, Aysun Bideci, Elif Özsu, Ayşegül Bute Yüksel,Şükrü Hatun Metastatik Medüller Tiroid Kanseri Vakası.  4. Çocuk Endokrinoloji Olgu Sunumları.Eskişehir 27-28 Nisan 2012 (Sözel Bildiri)
 
C2.5Elif Özsu, Filiz Mine Çizmecioğlu, Gül Yeşiltepe Mutlu, Ayşegül Bute Yüksel, Şükü Hatun. Yaşamın Birinci gününde Kömür Karası yaygın Hiperpigmentasyon: İMAGE sendromu. 5.Çocuk Endokrinoloji Olgu Sunumları Ankara 27-28 Nisan 2013 (Sözel Bildiri)
 
C2.6. Elif Özsu. Bardet Biedel Sendromlu 3 olgu Sunumu. 6.Çocuk Endokrinoloji Olgu Sunumları Toplantısı İzmir 18-19 Nisan 2014.
 
C2.7.  Aycan Unalp, Ferah Genel, Hasan Ağın, Elif Özsuİzmir Doktor Behçet Uz Çocuk Hastanesine Status Epileptikus Kliniği ile Başvuran hastaların Klinik Bulgular ve Risk Faktörü yönünden değerlendirilmesi. 8.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 3-6 Mayıs 2006.
 
C2.8. Gül Yeşiltepe Mutlu, Filiz Mine  Çizmecioğlu, Elif Ozsu, Aysegül Bute Yuksel, , Şükrü Hatun Mauriac: Sadece bir Sendrom mu Yoksa bir Spektrum mu? 16. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi Samsun 6-10 Kasım 2012.
 
 
C2.9. Gül Yeşiltepe Mutlu, Elif Ozsu, , Filiz Mine  Çizmecioğlu Aysegül Bute Yuksel, Şükrü Hatun.Büyüme Hormonu Tedavisinin Nadir Görülen Yan Etkilerinden Biri: Prepubertal Jinekomasti-iki olgu.  16. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi Samsun 6-10 Kasım 2012.
 
C2.10. Elif Özsu, Filiz Mine Çizmecioğlu, Ayşegül Bute Yüksel, Gül Yeşiltepe Mutlu, Şükrü Hatun. Adölesanlarda Rikets. 16. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi Samsun 6-10 Kasım 2012.
 
C2.11. Elif Ozsu, Gül Yeşiltepe Mutlu, Filiz Çizmecioğlu, Şükrü Hatun Büyüme Hormon Fazlalığı İle Karakterize Mc- Cune Albright Sendromu Vakası. 14.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi Muğla 4-10 Ekim 2010.
 
C2.12. Ajda Mutlu,  Elif Ozsu, Gül Yeşiltepe Mutlu, Filiz Çizmecioğlu, Şükrü Hatun Hashimato Hastalığı Etyolojisinde D vitamin Eksikliğinin Rolü Olabilir mi? 14.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi Muğla 4-10 Ekim 2010.
 
C2.13. Alev Keser, Aysegül Bute Yuksel, Asuman Bayhan  Gül Yeşiltepe Mutlu, Elif Ozsu, , Filiz Mine  Çizmecioğlu, Şükrü Hatun.100 Çocuğun Obezite Süreci ve Özellikleri 16. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi Samsun 6-10 Kasım 2012.
 
C2.14. Elif Ozsu, Gül Yeşiltepe Mutlu, Filiz Çizmecioğlu, Şükrü Hatun Şiddetli Diyabetik Ketoasidoz : Ph<7,1 mi? Ph<6,9 mu? 14.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi Muğla 4-10 Ekim 2010.
 
C2.15. Gül Yeşiltepe Mutlu Elif Ozsu, Filiz Çizmecioğlu, Ali Süha Çalıkoğlu Şükrü Hatun Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Hipoglisemi : Nasıl Bir Sorun Veya Yeniden Değerlendirilme İhtiyacı Var mı? 14.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi Muğla 4-10 Ekim 2010.
 
C2.16. Yusuf Kuşdal,   Gül Yeşiltepe Mutlu, Elif Ozsu, Filiz Çizmecioğlu, Şükrü Hatun Sağlık Bakanlığı D vitamini Destek Programı : Lokal Bir Değerlendirme. 14.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi Muğla 4-10 Ekim 2010.
 
C2.17. Gül Yeşiltepe Mutlu, Meral Oruç, Elif Ozsu, Filiz Çizmecioğlu, Şükrü Hatun Maternal D vitamin Eksikliğine Bağlı Hipokalsemik Nöbet: Nasıl Önlenebilir? Vakası  14.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi Muğla 4-10 Ekim 2010.
 
C2.18.Gül Yeşiltepe Mutlu, Elif Ozsu, Filiz Çizmecioğlu, Şükrü Hatun Bir  Spondilo Enkondro Displazi Vakası 14.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi Muğla 4-10 Ekim 2010
 
C2.19.  Elif Özsu, Ertan Kayserili, Murat Hızarcıoğlu, Pamir Gülez.  Abetalipoproteinemili bir Olgu 51. Türk  Milli  Pediatri Kongresi Kıbrıs 2007.
 
C.2.20. Aycan Unalp, Hasan Ağın, Ertan Kayserili, Elif Özsu. Spastik Palsili Çocuklarda uyku bozuklukları  11.Ulusal çocuk Nörolojisi Kongresi İstanbul 27-29 Mayıs 2009.
 
C2.21. Elif Ozsu, Gül Yeşiltepe Mutlu, Filiz Çizmecioğlu, Şükrü Hatun.  IPEX Sendromlu bir Olgu 14.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi Mugla 4-10 Ekim 2010.
 
C2.22.  Aysegül Bute Yuksel, Gül Yeşiltepe Mutlu, Elif Ozsu, Filiz Mine  Çizmecioğlu, Şükrü Hatun. Kocaeli Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Kliniğinde son 3 yılda Büyüme Hormon Uyarı Testi yapılan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi. Özellikleri 16. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi Samsun 6-10 Kasım 2012.
 
C2.23. Elif Özsu, Filiz Mine Çizmecioğlu, Gül Yeşiltepe Mutlu, Ayşegül Bute Yüksel, Şükü Hatun Yaşamın Birinci gününde Kömür Karası yaygın Hiperpigmentasyon: İMAGE sendromu. 16. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi Samsun 6-10 Kasım 2012.
 
C2.24.Sevgi Akbel, Ebru Ercanlı,Gül Yesiltepe Mutlu, Elif Özsu, Filiz Mine Çizmecioglu, Sukru Hatun. Kan Şeker Ölçüm Cihaz  Çeşitliliğde artma Güvenirlik Sorunu Yaratıyor mu?.Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi İzmir 23-26 Kasım 2011.
 
C2.25. Yusuf Kuşdal, Gül Yeşiltepe Mutlu, Elif Özsu, Filiz Çizmecioğlu, Şükrü Hatun. Türkiye Kongenital Hipotiroidism Tarama Programı: TSH Eşik değeri  ve tedavi Başlanma Zamanını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi.15.Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi İzmir 23-26 Kasım 2011.
 
C2.26. Gül Yeşiltepe Mutlu, Yasemin Alanay, Elif Özsu, Ayşegül Bute Yüksel, Filiz Mine Çizmecioğlu, Şükü Hatun Bir Olgu Nedeni ile PTH Direnci: Pseudohipoparatiroidi tip1 A/Albright Herediter Osteodistrofisi mi? Akrodisostoz mu? 16. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi Samsun 6-10 Kasım 2012
 
C2.27. Gül Yeşiltepe Mutlu, Elif Ozsu, Filiz Çizmecioğlu, Şükrü Hatun Paratiroidektomi Sonrası Normokalsemik PTH yüksekiği: Olgu Sunumu. 15.Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi İzmir 23-26 Kasım 2011.
 
C2.28. Gül Yeşiltepe Mutlu  Elif Ozsu,  Filiz Çizmecioğlu, Şükrü Hatun Çocuklarda Glukoz Homeostazisinin Değerlendirilmesinde Hba1C ve OGTT 60.Dakika Glukoz Değeri Kullanılabilir mi?. 15.Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi İzmir 23-26 Kasım 2011.
 
C2.29 Elif Özsu, Filiz Mine Çizmecioğlu, Gül Yeşiltepe Mutlu, Ayşegül Bute Yüksel, Şükü Hatun HAİR-AN Sendromlu Bir Vaka. 16. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi Samsun 6-10 Kasım 2012.
 
C2.30. Elif Özsu, Gül Yeşiltepe Mutlu, Filiz Çizmecioğlu, Şükrü Hatun Kongenital Adrenal Hiperplazi vakalarında Tuz Kaybı ve Aldosteron Yüksekliği  15.Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi İzmir 23-26 Kasım 2011.
 
C2.31. Gül Yeşiltepe Mutlu  Elif Özsu, Filiz Çizmecioğlu, Şükrü Hatun. Metabolik Sendrom-Carnevale Sendrom Birlikteliği : Vaka Sunumu. 15.Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi İzmir 23-26 Kasım 2011.
 
C2.32. Elif Özsu, Gül Yeşiltepe Mutlu, Filiz Çizmecioğlu, Şükrü Hatun.    Tip 1 Diyabetli Çocukların Tanı anındaki Tiroid Fonksiyonları ve Diyabetik Ketoasidoz Derecesi ile ilişkisi.  15.Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi İzmir 23-26 Kasım 2011.
 
C2.33. Elif Özsu, Gül Yeşiltepe Mutlu, Filiz Çizmecioğlu, Şükrü Hatun. MEHMO Sendromu 15.Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi İzmir 23-26 Kasım 2011.
 
C2.34 Elif Özsu, Gül Yeşiltepe Mutlu, Filiz Çizmecioğlu, Şükrü Hatun.  Cabezas Sendromu.  15.Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi İzmir 23-26 Kasım 2011.
 
C2.35. Gül yesiltepe Mutlu, Elif Özsu, Sibel Kalac Aysegül Yüksel Filiz Mine Çizmecioğlu Şükrü Hatun. Ülkemiz Koşullarında Gebelik Döneminde  D vitamin Suplemantasyon Dozunun Değerlendirilmesi.   16. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi Samsun 6-10 Kasım 2012.
 
C2.36. Alev Keser, Aysegül Bute Yuksel,Asuman Bayhan  Gül Yeşiltepe Mutlu, Elif Özsu, Filiz Mine  Çizmecioğlu, Şükrü Hatun.  Obez Çocuklarda Besin Bağımlılığı 16. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi Samsun 6-10 Kasım 2012
 
C2.37. Aysegül Bute Yuksel, Filiz Mine  Çizmecioğlu, Gül Yeşiltepe Mutlu, Elif Özsu, Şükrü Hatun.  Diyabetik ketoasidozda Ciddi Hiperlipidemi  Birlikteliği.  16. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi Samsun 6-10 Kasım 2012.
 
C2.38.  Ayşegül Yüksel, Gülcan Seymen Karabulut, Elif Özsu Filiz Mine Çizmecioğlu, R. Gül Yeşiltepe Mutlu, Şükrü Hatun. Yeni tanı tip 1 Diyabetli iki olguda Sialadenoz 17.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi Edirne  1-5 Ekim 2013
 
C2.39.  Elif Özsu, Filiz Mine Çizmecioğlu, Yüksel Ayşegül, Seymen Karabulut Gülcan, Gül, Yeşiltepe Mutlu Şükrü Hatun. Çocukluk Yaş Grubunda Monogenik Diyabet için Genetik Analize Aday Hasta Seçimi. 17.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi Edirne 1-5 Ekim 2013
 
C2.40. Gülcan Seymen Karabulut, Ayşegül Yüksel, Elif Özsu Gül, Yeşiltepe Mutlu Filiz Mine Çizmecioğlu, Şükrü. Hatun.  GNRH Analog tedavisi Başlanan Olguların Kesitsel olarak İncelenmesi 17.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi Edirne 1-5 Ekim 2013.
 
C2.41. Elif Özsu, Bahadır Yazıcıoğlu. Insülin Direnci ile Trombosit sayı ve İndeksleri arasındaki İlişki. 18. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi Bursa Kasım  2014.
 
C2.42. Elif, Özsu Gül, Yeşiltepe Mutlu Ayşegül Yüksel, Gülcan Seymen Karabulut, Filiz Mine Çizmecioğlu, Şükrü. Hatun.  Nadir Bir İskelet Displazi Türü: Kleidokranial Displazi 17.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi Edirne 1-5 Ekim 2013.
 
C2.43. Elif Özsu Filiz Mine Çizmecioğlu Gül, Yeşiltepe Mutlu, Naromi Sotoshi, Şükrü. Hatun.Tiroid Disgenezisi olan Vakalarımızda Genetik Analiz, 18.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi Bursa Kasım 2014.
 
C2.44. Elif Özsu Gül, Yeşiltepe Mutlu, Filiz Mine Çizmecioğlu,Şükrü Hatun. Hiperinsülinemik Hipogliseminin nadir bir nedeni SCHAD Hiperinsülinizm. 18.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi Bursa Kasım 2014.
 
C2.45. Gül Yeşiltepe Mutlu.Elif Özsu, Filiz Mine Çizmecioğlu, Şükrü. Hatun Tip 1 Diyabetli Çocuklarda D vitamin eksikliği: Normal popülasyondan daha sık mı? 14. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi Muğla 2010
 
C2.46. Elif Özsu, Ceyhun Dizdarer, Serdar Altınöz, Ayse Erbay. Alveoler Proteinosis ile birlikteliği olan Hodking Lenfoma Olgusu. 4. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
 
C2.47 Elif Ozsu. Sanjad Sakati Sendromu: 19. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi İstanbul 2015
 
C2.48. Elif Ozsu. Neonatal Diyabete Sebep olan ABCC8 genine mutasyon ve etkilenmiş iki kardeş.  19. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi İstanbul 2015.
 
C2.49. Elif Ozsu.  Pseudohipoparatiroidism ve Tip 1 Diabetes Mellitus Birlikteliği? 19. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi İstanbul 2015.
 
C2.50. Elif Ozsu.  Ağır Boy Kısalığı: Ellis Van  Creveld Sendromu. 19. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi İstanbul 2015.
 
C2.51. Elif Ozsu. Gnrh Geninde mutasyon ve Hipogonadotropik Hipogonadism.  19. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi İstanbul 2015.
 
C2.52. Elif Ozsu. Tanı ve tedavisinde sorun yaşanılan olgular 8.Çocuk Endokrinolojı Olgu sunumları toplantısı , Adana 2016 (Sözel Bildiri)
 
C2.53.Elif Özsu. İntermediate DEND Sendromu. 8.Çocuk Endokrinolojı Olgu sunumları toplantısı , Adana 2016
 
C2.54. Gül Yeşiltepe Mutlu.Elif Özsu, Filiz Mine Çizmecioğlu, Şükrü Hatun. Paratirodektomi sonrası Normokalsemik PTH yüksekliği: Olgu sunumu. 15.Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi İzmir 23-26 Kasım 2011.
 
C2.55..Elif Özsu, Gül Yeşiltepe Mutlu Filiz Mine Çizmecioğlu, Şükrü Hatun. Cabezas Sendromu, Olgu sunumu. 15.Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi İzmir 23-26 Kasım 2011.
 
C2.56. Elif Özsu, Cengiz Kara, Gülay Can Yılmaz, Derya Tepe, Murat Aydın. Neonatal Diyabetin Oldukça nadir bir nedeni: Fanconi Bickel. 7. Çocuk endokrinoloji Olgu sunumları toplantısı,
 
C2.57. Elif Özsu. LH/HCG Reseptör Direnci düşünülen 3 kardeş Olgu. 7. Çocuk Endokrinoloji Olgu sunumları 2015, İzmir
 
C2.58. Elif Özsu. Pseudohipoparatiroidism ve Tip 1 DM birlikteliği. 19. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi İstanbul 2015.
 
C2.59.Elif Özsu. Monogenik Obezitenin nadir bir Nedeni:Alström Sendromu. 19. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi İstanbul 2015.
 
C2.60  Elif Ozsu, Filiz Mine Çizmecioğlu, Gül Yesiltepe Mutlu, Aysegul Bute Yuksel, Ahmet Yesilyurt, Sukru Hatun  "Rezervi olan Tip 1 Diyabetli Hastalarımızda Maturity Onset Diyabet Of Young (MODY) sıklığı XX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji & Diyabet Kongresi  5-9 Ekim 2016, Antalya (Kabul edildi)
 
C2. 61 Elif Özsu, Bahadır Yazıcıoğlu. Çocukluk Çağı Obezitesinde Düşük HDL kolesterol seviyeleri Alkolik olmayan karaciğer yağlanmasını öngörmede kullanılabilir mi?  XX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji & Diyabet Kongresi  5-9 Ekim 2016, Antalya (Kabul edildi)
 
C2.63 Elif Özsu,  Puberte prekoks ve testiste yaygın mikrolitiasiz ile basvuran Riley Ruvalcaba Sendromlu bir olguXX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji & Diyabet Kongresi  5-9 Ekim,2016  Antalya  
                                                                    
 
C2.64. Elif Ozsu, Serdar Ceylaner, Huseyin Onay. Leptin Geninde tam delesyonu olan, ağır Obezitesi olan infant. XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji & Diyabet Kongresi  26-30 Nisan 2017 Belek, Antalya
 
C2.65 Elif Ozsu, Allison Bahm.Tip 1 Diyabetin Eşlik ettiği geç tanı alan POMC eksikliği vakası ve erken tanı alan kız kardeş . XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji & Diyabet Kongresi  26-30 Nisan 2017 Belek, Antalya
 
C2 66. Elif Ozsu, Emel Gül Açıkgöz. Atipik Diyabet Özellikleri Gösteren Kız Hastada G6PC2(Glukoz 6 Fosfataz Katalitik Subunit 2) Geninde Heterozigot mutasyon; Klinik Verileri Açıklar Mı Yoksa Bir Polimorfizm Mi? 22  UPEK 18-22 Nisan 2018 Antalya

C2 67. Elif Özsu, Ahmet Yeşilyurt Tip 2 Diyabet ve Glikokinaz Mutasyonu Olan Bir Vaka.22  UPEK 18-22 Nisan 2018 Antalya
C2.68 Elif Özsu.Tanı ve tedavisinde sorun yaşanılan olgular 9. Vaka sunumları Toplantısı.  Eylül 2018 İstanbul. Sözel Sunum  
C2 69. Elif Özsu. Pediatride Doğru Bilinen Yanlışlar. Çocuk ve Adölesanlarda insülin direnci ve Metabolik sendrom.  4 .Marmara Pediatri Kongresi. 19 Şubat 2018 İstanbul.  Konuşmacı
C2.70. Elif Özsu, Zeynep Şıklar, Esra Bilici, Ayşegül Ceran, Rukiye Uyanık, Tuğba Çetin,
Zehra Aycan ve Merih BerberoğluÇocuklarda adrenal fonksiyonların belirlenmesinde intramusküler kısa süreli ACTH testi: Etkin ve güvenilirdir. 23.UPEK 17-21 Nisan 2019 Sözel Sunum Antalya.
C2.71 Filiz Akduman, Zeynep Şıklar, Elif Özsu, Özlem Doğan, Metin Kır, ve Merih Berberoğlu  Obez Çocuk ve Adölesanlarda  FGF-21 Düzeyinin Glukoz Metabolizması ve Kemik Mineral Yoğunluğu  ile ilşkisinin araştırılması 23. UPEK 17-21 Nisan 2019 Sözel Sunum Antalya.
C2.72. Elif Özsu, Emel Okulu, Tuba Eminoğlu,  Zeynep Şıklar, Begüm Atasay,  Merih Berberoğlu Fetal Alkol Sendromu düşünülen bir I-cell olgusu 23. UPEK 17-21 Nisan 2019 poster  Sunum Antalya.
C2.73 Elif Özsu , Zeynep Şıklar, Rukiye Uyanık,  Tuğba Çetin,  Suat Fitöz,  Merih Berberoğlu Ciddi Boy kısalığı ve iki kardeşte primer osteoporozun nadir bir nedeni : DESBUQUOİS SENDROMU. 23. UPEK 17-21 Nisan 2019 poster Antalya.
C2.74 Elif Özsu, Tuğba Çetin, Serdar Ceylaner, Rukiye Uyanık, Esra Bilici , Aysegül Ceran,  Zeynep Şıklar, Merih Berberoğlu Başvuru şekilleri farklı ve AİRE geninde Novel Mutasyonunu olan APECED sendromlu  iki kardeş 23. UPEK 17-21 Nisan 2019 poster Antalya.
C2.75 Ceran A., Koç M., Özsu E., Şıklar Z., Aycan Z., Çetin T., Bilici M.E., Uyanık R., Çetin T., Berberoğlu M. İkincil Osteoporoz Nedeni Olarak Nadir Bir Tanı: Kronik Rekürren Multifokal Osteomyelit  23. UPEK 17-21 Nisan 2019 poster Antalya.
 
C2 76. Ceran A., Özsu E., Çetin T., Uyanık R., Bilici M.E., Şıklar Z., Berberoğlu M İzole Hipoaldosteronizm Olgusu: Doğru zamanda doğru örneklem tanıtıcıdır. 23. UPEK 17-21 Nisan 2019 poster Antalya.
 
C2.77. Rukiye Uyanık. Zehra Aycan, Fatma Nazan Çobanoğlu, Elif Özsu,  Aysegül Ceran,  Esra Bilici, Zeynep Şıklar, Merih Berberoğlu. Yoğun Uterin Kanamalı Bir Adolesanda Kombine Oral Kontraseptif Kullanımına Bağlı Pulmoner Emboli 23. UPEK 17-21 Nisan 2019 poster Antalya.
 
C2.78 Elif Özsu,  Esra Bilici  Zeynep Şıklar, Serdar Ceylaner, Zehra Aycan, Rukiye Uyanık, Aysegül Ceran,  Merih Berberoğlu. Erken süt çocukluğu döneminde görülen bir malign Osteopetrorikets olgusu. 23. UPEK17-21 Nisan 2019 poster Antalya.
 
 
C2.79. Esra Bilici  Zeynep Şıklar, Elif Özsu,  Rukiye Uyanık, Aysegül Ceran,  Zehra Aycan, Merih Berberoğlu Adölesan dönmede Hipergonadotropik Hipogonadizm Tanılı kız olgularda hipoandrogenizm görülme sıklığı :ön Değerlendirme 23. UPEK17-21 Nisan 2019 poster Antalya.
 
C280. Şenay Savas Erdeve, Semra Çetinkaya, Elif Özsu, Zeynep Şıklar, Merih BERBEROĞLU, Meliha demiral, Edip Ünal,Mehmet Nuri Özbek, Fatih Gürbüz, Bilgin Yüksel, Olcay Evliyaoğlu, Nesibe Andıran, Zehra Aycan  Erkek yetiştirlen 46XX klasik congenital adrenal Hiperplazili olguların Değerlendirilmesi 23. UPEK17-21 Nisan 2019 sözel bildiri  Antalya
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D Yazılan Ulusal/Uluslarası Kitaplardaki Bölümler
 
1.Tülay Güran,  Elif Özsu Çocuk Endokrinoloji Uzlaşı Kitabı. Konjenital Adrenal Hiperplazide Klinik Bulgular ve Tanı –Yenidoğanda KAH Taramaları, Prenatal Tanı Ve Tedavi  (Editör: Nurçin Saka, Teoman Akçay) Nobel tıp Kitabevi 2014; 103-112
 
2. Oya Ercan Şükran Darcan, Zerrin Orbak, Pınar İşgüven Samim Özen, Korcan Demir, Leyla Akın, Derya Buluş, Durmuş Doğan, Elif Özsu, Pınar Erkekoğlu, Nurhayat Barlas,Belam Koçer Gümüşel, İsmet Çok.  Çocuk Endokrinoloji Uzlaşı Kitabı.Endokrin Bozucular(Editör Nurçin Saka, Teoman Akçay) Nobel tıp Kitabevi 2014; 141-152
 
3. Elif Özsu, Şükrü Hatun. Türk Diyabet Yıllığı 2009-2010. Çocukluk çağında Diyabet: Klinik Başvuru Özellikleri. Türkiye Diyabet Vakfı ve Türk Diaybet Cemiyeti (Editör Nuri Kamel, İlhan Yetkin) 39-45.
 
4. Elif Özsu, Pınar İşgüven, Oya Ercan.Çocuk ve Ergenlerde Obezite. Edsitörler Ayşehan Akıncı  Ayşın Uçkun. Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği. Endokrin Bozucular ve Obezite. Bölüm 32. Obezite 2018:
 
 
Editörlük Hakemlik
Journal of e-medicine: Hakemlik
 
 
F Atıflar
 
Web of Science H index 6 atıf 88
Scopus index 9 Atıf 256
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G Öğretim Etkinlikleri
 Verdiği Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler  (Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları):
 

Yıl

Dersin Adı

Öğrenci Sayısı

2013-2014

Puberte Bozuklukları

6

2013-2014

Tip1 Diyabet ve Diyabetik Ketoasidoz

6

2013-2014

Adrenal Yetmezlik-Kongenital Adrenal Hiperplazi

6

2013-2014

Çocukluk Çağı Obezitesi ve Tedavisi

5

2014-2015

Puberte Bozuklukları-Pediatrist Yaklaşımı

5

2018-2019

Çocukluk çağı Diyabeti

100

 
 
 
 
J  Ödüller Burslar
J1. 2015 ESPE Clinical Fellowship Bursu  Alder Hey Children’s Hospital Observer Clinical Fellowship