DOÇ. DR. HAVVA EYLEM POLAT    
Adı : HAVVA EYLEM
Soyadı : POLAT
E-posta : epolat@ankara.edu.tr
Tel : (0312) 5961206
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/havva-eylem-polat
Kişisel Akademik Bilgiler

Akademik Bilgiler

Lisans

1993 - 1997

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Yüksek Lisans

1997 - 2000

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı

Doktora

2000 - 2007

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı

Araş.Gör.

1998 - 2007

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Yrd.Doç.Dr.

2007 - 2009

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu İnşaat Programı

Yrd.Doç.Dr.


Doç. Dr. 

2010 - 2017


2017- Devam

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Uzmanlık Alanları

 

· Tarımsal Yapıların Planlanması ve Projelenmesi (Hayvan barınakları, Ürün koruma ve depolama yapıları, Gübre ve atık yönetim tesisleri)

·    Tarımsal Kirlilik – Önleme - Atık Yönetimi Sistemleri - Biyogaz

·    Kırsal Bölge Altyapı Planlaması (Kırsal konutlar, İşletme merkezi, Altyapı, Arazi toplulaştırması)

·     Tarımsal Yapılarda İç ve Dış Ortam Çevre Koşulları ve Denetimi

Yabancı Dil

        İngilizce 

Aldığı Görevler

 

·    Ank. Ünv. Eğitim Programları Geliştirme Çalışmaları (EPGÇ) Ziraat Fak. Koord. Yrd. (2010- 2015)

·    Kültürteknik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (2011-  )

·    Ank.Ünv.Ziraat Fak. Akreditasyon Komisyonu Üyesi (2011-2015  )

·    Ank.Ünv.Ziraat Fak. Agropark-Teknopark Komisyonu (2011- 2015 )

·  Ank.Ünv.Ziraat Fak. Yandal ve Çift Anadal Programı Komisyon Üyesi (2011-2015  )

·    Ank.Ünv.Ziraat Fak. Fakülte Kurulu Yrd.Doç.Dr. Üyesi (2013-2016 )

·    Ank.Ünv.Ziraat Fak. Fakülte Kurulu Doç.Dr. Üyesi (2017-Devam )

·    Ank.Ünv.Ziraat Fak. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı (2015- Devam)

-    Ankara Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı (2019-Devam)

Üye Olduğu Kuruluş ve Dernekler

·   TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

·   American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE)

·   Kültürteknik Derneği

 

Lisans Dersleri

 

 • Kırsal Yerleşim Tekniği
 • Arazi Toplulaştırması (2010-2015)
 • Mukavemet
 • Betonarme
 • Statik ve Mukavemet
 • Proje Çizim Tekniği
 • Tarımsal Yapıların Tasarımı
 • Ölçme Bilgisi
 • Tarımsal Yapılar ve Sulama (2010-2012)
 • Meteoroloji

Lisansüstü Dersler

 •  Kırsal Yerleşme Planlaması
 •  Tarımsal Yollar 
 • Hayvancılık İşletmelerinde Atık Yönetim Sistemlerinin Tasarımı
 • Tarımsal Ürün Depolama Yapıları
 • Kırsal Planlamanın Temel İlkeleri
 • Yapı Tasarımında Bilgisayar Kullanımı


Tezsiz Yüksek lisans Çalışmaları

 

 • Ayşe Erkoç (2012), TİGEM Samsun Karaköy Tarım İşletmesindeki Yapıların Tarımsal Faaliyetler Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi.
 • Umut Gökcü (2013), Organik Tarım Uygulamalarında Fiziksel Altyapı Standartlarının Değerlendirilmesi.
 • Osman KOLUKISA (2013), Giresun Keşap Kırsal Yerleşimlerinde Altyapı Durumunun Değerlendirilmesi.
 • Ceren Sevim (2016), Ankara İli Koşullarında Süt Sığırı Barınaklarında Uygulanabilecek Farklı Planlama Sistemlerinin Karşılaştırılması.

Tezli Yüksek Lisans Çalışmaları

Doktora Çalışmaları

 • Onur Itır (2013), Kayseri-Melikgazi-Sarımsaklı Köyü Arazi Toplulaştırma Projesi ve Toplulaştırma Sonrasında Yol-Parsel Durumlarının Analizi.
 • Mücahit Öztürk (2015)
 • Murat Bağ (devam ediyor)
 • Nural Merve Ertekin (devam ediyor)
 • Ahmet Cengiz Yıldırım (ders dönemi)
 • Doğukan Manavbaşı


Proje Çalışmaları

 

 • Ankara İli Hayvancılık İşletmelerinde Uygun Gübre Depolama Koşullarının Belirlenmesi.
  Destekleyen : TUBITAK (2011-2012)


Yayınlar

 • G.D.Semiz, C. Akşit, A.S. Anlı ve H.E. Polat 2012. Bütünsel Havza Yönetiminde Buharlaşma ve Yağış Haritalarının CBS Yardımı ile Oluşturulması: Burdur Havzası Örneği. II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Kongresi, Sözlü bildiriler, 23-24 Mayıs 2012, İzmir.
 • H.E. Polat, C. Akşit, A.S. Anlı ve G.D.Semiz 2012. Kentleşme Sürecindeki Kırsal Alanlarda Yapısal ve Çevresel Sorunlar. II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Kongresi, Sözlü bildiriler, 23-24 Mayıs 2012, İzmir.
 • A.S. Anlı, H.E. Polat ve G.D.Semiz 2012. Güneydoğu Anadolu'da 1975-2010 Döneminde Ölçülen Yıllık Yağış Toplamlarına Göre Bölgesel Kuraklık Analizi. II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Kongresi, Poster bildiriler, 23-24 Mayıs 2012, İzmir.
 • Kendirli, B., Polat, H.E., Kaya, B. ve Olgun, M. 2011. Eskişehir İli Seracılığının Geliştirilmesinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Yararlanma Olanaklarının Belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı 27-30 Nisan, ss.957-968, Eskişehir, Türkiye
 • Polat, H.E. ve Olgun, M. 2011. GAP Bölgesindeki Hayvan Barınaklarında İç ve Dış Ortam Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Üzerine Bir Çalışma. GAP VI. Tarım Kongresi, Bildiri Kitabı, SS.261-267, ISBN: 978-975-7113-29-4, 09-12 Mayıs Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Şanlıurfa, Türkiye.
 • Polat, H.E. ve Manavbaşı, İ.D. Environmental Effects of Land Consolidation Studies - Assessment of Turkey. Proceedings of 6th International Symposium on Ecology and Environmental Problems (ISEEP 2011). 17-20 November 2011, Antalya, Turkey
 • Polat, H.E. Environmental Friendly solutions for Manure Management Problems in Turkey. Proceedings of 6th International Symposium on Ecology and Environmental Problems (ISEEP 2011). 17-20 November 2011, Antalya, Turkey
 • Polat, H.E. Using an Environmental Friendly Energies - A Biogas Case Study. Proceedings of 6th International Symposium on Ecology and Environmental Problems (ISEEP 2011). 17-20 November 2011, Antalya, Turkey
 • Semiz, G. D., Anlı, A. S. ve Polat, H. E. 2011. Kırsal Alan Faaliyetleri Etkisindeki Sulak Alanlar: Alınması Öngörülen Bilimsel ve Teknik Tedbirler. II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, 22-24 Haziran, Kırşehir.
 • Anlı, A. S., Polat, H. E. ve Semiz, G. D. 2011. Kırşehir İlinin Kuraklığının Analizi ve Sulak Alanlara Etkisi. II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, 22-24 Haziran, Kırşehir.
 • Polat, H. E., Semiz, G. D. ve Anlı, A. S. 2011. Yoğun Hayvancılık Faaliyetlerinin Sulak Alanlar Üzerindeki Etkileri: Manyas Örneği. II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, 22-24 Haziran, Kırşehir.
 • Yurtseven, E., Çakmak, B., Kesmez, D. ve Polat, H.E. 2010. Tarımsal Atık Suların Sulamada Yeniden Kullanılması. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VII.Teknik Kongresi 11-15 Ocak 2010, Cilt:1, s.135-154, Ankara
 • Polat, H.E., Kendirli, B. ve M. Olgun 2010. Seraların Isıtılmasında Biyogazdan Yararlanma Olanaklarının Belirlenmesi, I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 27-29 Mayıs, Kahramanmaraş, Türkiye.
 • Polat, H.E. 2009. Hayvan barınaklarının iklim değişikliği üzerine etkisi ve alınabilecek önlemler. I. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 16-18 Haziran 2009, s. 249-256, Konya, Türkiye.
 • Çakmak, B., Polat, H.E., Kendirli, B. ve Z. Gökalp 2009. Evaluation of irrigation performance of Asartepe irrigation association: A case study from Turkey. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2009, 22(1), 1–8, Antalya, Türkiye.
 • Polat, H.E. ve M. Olgun 2009. Hayvancılık işletmelerindeki atık yönetimi uygulamalarının su kirliliği üzerine etkileri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2009, Tokat, Türkiye.
 • Olgun, M., M.Y. Çelik and H.E. Polat 2007. Determining of Heat Balance Design Criteria for Laying Hen Houses Under Continental Climate Conditions. Building and Environment Journal, Vol.42 Issue 1, January 2007, pp.355-365,ISSN: 0360-1323, Elsevier Publication, UK.
 • Polat, H.E. and M. Olgun 2007. Assessment of Cattle Waste Management Systems Near Settlements in Central Anatolia, Turkey. Journal of Engineering and Applied Sciences 2(6): 1103-1110 pp, Medwell Journals, Faisalabad, Pakistan.
 • Olgun, M, M.Y. Çelik, H.E. Polat 2006. Economical Supporting System Design for Laying Hen Poultry Houses. International Journal of Poultry Science, 5 (10): 914-919, Asian Network for Scientific Information, Faisalabad, Pakistan.
 • Olgun, M. and H.E. Polat 2006. Water pollution from livestock wastes and required strategies in efforts to adapt to European Union. Proceedings of 10th Specialized Conference on Diffuse Pollution and Sustainable Basin Management. September 18-22, ITU, Istanbul-Turkey.
 • Olgun, M. and H.E. Polat 2005. Livestock Waste Management Systems and Environmental Protection. II. International Environmental Protection Symposium Proceedings, pp. 19-20, September 8-10th, Dumlupınar University, Kütahya, Türkiye.
 • Olgun, M. ve H.E. Polat 2005. Ülkemizdeki Hayvancılık İşletmelerinde Atık Yönetim Sistemlerinin Değerlendirilmesi. 6. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi Poster Bildiriler Kitabı, 24-25-26 Kasım 2005, İstanbul, Türkiye
 • Polat, H.E. ve M. Olgun 2004. Yeni Kurulan Yerleşim Alanlarındaki Tarımsal Yapıların Analizi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 2004, 10 (2) 222-230, Ankara, Türkiye.
 • Polat, H. E. and M. Olgun 2004. Analysis of the Rural Dwellings at New Residential Areas in The Southeastern Anatolia, Turkey. Building and Environment Journal, Vol.39 (1505-1515), ISSN: 0360-1323, Elsevier Publication, UK.
 • Polat, H. E. ve M. Olgun 2004. Biyogaz Tesislerinin Tasarımı ve Ülkemizde Kullanımı. II. Ulusal Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler Kitabı. 26-27-28 Mayıs 2004 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye.
 • Polat, H.E. 2001. Hayvansal Üretim Yapılarında Atık Yönetimi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Semineri, Ankara, Türkiye.
 • Karaca (Polat), H.E. ve M. Olgun 1998. Ülkemizde Kamu Kuruluşlarınca Geliştirilen Hayvansal Üretim Yapılarına İlişkin Projelerin Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Semineri, Ankara, Türkiye.