ARŞ.GÖR. DERYA HAMİYE ERBİRSİN    
Adı : DERYA HAMİYE
Soyadı : ERBİRSİN
E-posta : erbirsin@ankara.edu.tr
Tel : (0312)310 32 80/1701
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI
Kişisel Akademik Bilgiler
ÖĞRENİM DURUMU

Doktora 
"İdil-Ural Türk-Tatar Edebiyatında Tarih, Hafıza ve Kimlik" (2016-), Ankara    Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Anabilim Dalı.
  
Yüksek Lisans
"İdil-Ural  Muhacir Siyasi Edebiyatında Yaña Millî Yul ve Ayaz İshaki'nin Siyasi Söylemi" (2013-2016), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı.

Lisans
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, (2006-2011).

YAYINLAR
ERBİRSİN, Hamiye Derya (2018). “Millî Yul ve Yaña Millî Yul Dergilerinde Millî Kimliğin Söylemsel İnşası”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 15/1, 62-81. DOI: 10.1501/MTAD.15.2018.1.3. 

BİLDİRİLER
ERBİRSİN, Hamiye Derya (2017). "Ulusal TV Kanallarında Dar Kodlu ve Geniş Kodlu Kullanıcılarda Şimdiki Zaman Kullanımı", Türkçenin Varlığı İçin 7. Türkoloji Günü, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara.