DR.ÖĞR.ÜYESİ ALİYE ERDEM HARBELİOĞLU    
Adı : ALİYE
Soyadı : ERDEM HARBELİOĞLU
E-posta : aliye.erdem@ankara.edu.tr, aliyeerdem@gmail.com
Tel : +90 312 363 33 50 - 5208
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
Doktora (2007 - 2012) : Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Bölümü 
Doktora Tez Konusu: Yapılandırmacı Karma Öğrenme Ortamlarının Dinleme ve Konuşma Becerilerine Etkisi (Danışmanı : Doç. Dr. Mukaddes Erdem)

Yüksek Lisans (2005 - 2007) : Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Bölümü 
Yüksek Lisans Tez Konusu: 2005 İlköğretim Türkçe Programı’nın Önceki Program ve İrlanda'nın Ana Dili Öğretim Programı ile Karşılaştırılması (Danışmanı : Doç. Dr. Banu Yangın)

Lisans (2000 - 2004) : Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği A.D.

Lise (1997 - 2000) : Anamur Anadolu Lisesi, Anamur / Mersin

Akademik İlgi Alanları ve Çalışma Konuları: 
Program geliştirme, temel dil becerileri (dinleme, konuşma, okuma, yazma), öğrenme ortamları, öğrenme-öğretme süreci, ilkokuma ve yazma öğretimi, ders kitapları.