DOÇ. DR. ERDEM CAM    
Adı : ERDEM
Soyadı : CAM
E-posta : erdemcam@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm :
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/erdem-cam
Kişisel Akademik Bilgiler

Doçent - Üniversitelerarası Kurul, Sosyal Politika - 2015

Doktora - Ankara Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri - 2010

Yüksek Lisans - Ankara Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri - 2005

Lisans - Gazi Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri - 2001


Gazi Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden 2001 yılında mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında 2002-2005 yılları arasında yüksek lisansını (Enstitü Yönetmeliğince Üstün Başarılı olarak), 2005-2010 yılları arasında aynı okulda doktora çalışmasını tamamladı. Doktora tezini hazırlarken, 2006-2007 yılları arasında Leicester Üniversitesi’nde, 2009-2010 yılları arasında Bangor Üniversitesi’nde araştırma yaptı. 2015 yılında Sosyal Politika alanında Doçent oldu. 2017 yılında Queen Mary, Londra Üniversitesi’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu.

 

2004-2018 yılları arasında ÇSGB - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde; 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı' olarak çalıştı. Çalışma yaşamıyla ilgili çeşitli konu başlıklarında konfederasyonlar, sendikalar, dernekler, üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektörde yetişkinlere yönelik eğitimler verdi. Bu süreçte Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi, ÇSGB İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi (Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı) ile Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığında birçok proje ve programda Bağımsız Dış Uzman ve Bağımsız Değerlendirici olarak çalıştı. 2012-2018 yılları arasında, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, THK Üniversitesi SBE ve TODAİE’de kısmi zamanlı öğretim üyesi olarak görev aldı. Çalışma yaşamıyla ilgili Avrupa Birliği ve Ulusal Fonlu birçok projede; Proje Yöneticisi, Başkan Vekili, Proje Koordinatörü ve Alan Uzmanı olarak çeşitli görevler üstlendi.

 

Muhtelif hakemli dergilerde çalışma ilişkileri ve sosyal politika üzerine makaleleri ve bildirileri yayımlandı. “ÇASGEM Tarihi 1955-2011 Türkiye’de Sosyal Politika - İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri”, “Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Algısı” (Ortak Yayın), “İşsizlik Sigortası Ödemelerinin Yararlanıcıların İş Arama Eğilimine Etkisi” (Ortak Yayın) ve Springer Yayınevi tarafından basılan; “Social Dialogue and Democracy in the Workplace - Trade Union and Employer Perspectives from Turkey” başlıklı eserlerin yazarıdır. Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından yayımlanmış; “İşgücü Uyuşmazlık Sistemleri Performans İyileştirme Rehberi” başlıklı eserin çeviri editörlüğünü ve bölüm çevirmeliğini yapmıştır. 2010-2017 yılları arasında Çalışma İlişkileri Dergisi’nin Kurucu Editörlüğü yanında 2011’de yayımlanmaya başlayan SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi’nin ve 2017 yılında yayımlanmaya başlayan Yönetim ve Çalışma Dergisi’nin Editörlüğünü yürütmektedir.