PROF.DR. ESRA ERDEMLİ    
Adı : ESRA
Soyadı : ERDEMLİ
E-posta : erdemli@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 0-312-5958184
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

   

1.Kimlik

 

İsim                               :Esra Atabenli Erdemli

 

Doğum Tarihi               :9.6.1964

 

Doğum Yeri                  :Ankara

 

Mesleği                         :Tıp Doktoru

 

Özelleştiği Alan            :Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji

 

Yabancı Dili                  :İngilizce

 

Medeni Durumu           :Evli, iki çocuklu

 

Akademik Durumu       :Profesör Doktor

 

 

2.Eğitim Öyküsü ve İş Durumu

 

İlkokul Eğitimi               :1970-1975 T.E.D. Ankara Koleji

 

Orta ve Lise Eğitimi     :1975-1981 T.E.D. Ankara Koleji

 

Üniversite Eğitimi   :1981-1987 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

Zorunlu  Hizmet           :1987-1988 Göksun Devlet Hastanesi, K. Maraş

 

Uzmanlık Eğitimi      :1988-1992 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,

                                      Histoloji - Embriyoloji Anabilim Dalı

 

Öğretim Üyeliği       : 1992- 1997  Yardımcı Doçentlik Ünvanı

1997-  2003 Doçentlik Ünvanı

2003-          Profesörlük Ünvanı

 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,

 Histoloji - Embriyoloji Anabilim Dalı

 

3.Davetli konuşmacı olarak katılımlar                       

 

·     "AML 'de yüksek doz Metilprednizolon ile elde edilen kemik iliğindeki                            ultrastrüktürel değişiklikler" başlıklı konferans. Hacettepe Üniversitesi Tıp     Fakültesi Pediatrik Hematoloji Ünitesi ve Lösemili Çocuklara Yardım , Tedavi ve Dayanışma Derneğinin düzenlediği  "Çocukluk Çağİ Akut Lösemisinin Tanı ve Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar" başlıklı Eğitim Semineri,H.Ü.T.F. Ankara, 1993.

·     "Yüksek doz metilprednizolonun diferansiyasyon etkilerinin ultrastrüktürel bulguları" başlıklı konferans. Diferansiyasyon ve Diferansiyasyon  Tedavisi Sempozyumu, H.Ü.T.F. Ankara, 1994.

·     "Hematopoez" başlıklı konferans.Temel Tıp Bilimleri "Kemik İliği Diferansiyasyonu"  paneli, A.Ü.T.F. Ankara, 1995.                

·     “Apoptozisle Hücre Ölümü“ başlıklı konferans. Türk Elektron Mikroskobu Derneği yıllık bilimsel etkinlikleri çerçevesinde İstanbul Üniversitesi Çapa T.F., İstanbul, 1998.

·     “Apoptozis nedir?” başlıklı konferans. Temel Tıp Bilimleri “Programlanmış hücre ölümü (Apoptozis)” paneli, A.Ü.T.F. Ankara, 1998.

·     “Sıvı örneklerin elektron mikroskobu takibi” başlıklı panel katılımı.14. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Bursa, 1999. (Bkz. Bildiriler)

·     "Apoptozis'de yenilikler" başlıklı konferans. 5. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji kongresi, Kayseri,2000. (Bkz. Bildiriler)

·     “Hücre hasarı ve ölümünde rol alan mekanizmalar“ başlıklı panel katılımı. VIII. Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 27-30 Haziran, Malatya, 2006 (Bkz. Bildiriler)

·     “Histolojide hizmet „başlıklı panel katılımı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi – Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalları Eşgüdüm toplantısı, 20- Nisan, İstanbul, 2007

·     “Hücresel tedavide histolojik kalite“ başlıklı sunum. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31 Ekim – 5 Kasım , Antalya, 2011

·     “Periferik kan hücrelerinin ultrastrüktürel bozuklukları“ başlıklı sunum. 21. Ulusal Elektron Mikroskopi  (Uluslararası Katılımlı) Kongresi , 28-31 Mayıs, Mersin, 2013

·     “Embriyonal ve fetal dönemde apoptozis„ başlıklı sunum. 1. Uluslararası Katılımlı Hücre Ölümü Kongresi ,30 Ekim-3 Kasım , İzmir, 2013, 

 

4. Aldığı Ödüller

 

·        1992, A.Ü. Tıp Fakültesi Araştırma Teşvik Yarışması, Temel Tıp Bölümleri - Prof. Dr. Kamile Şevki Mutlu 2.'lik Ödülü.

·        1995, A.Ü. Tıp Fakültesi IV. Deneysel Araştırma ve Teşvik Yarışması, Temel Tıp Bölümleri - Prof.Dr. Zühal Yurtaslan 1.'lik ödüllü.

·        1999, 17. Ulusal Hematoloji Kongresi - Laboratuvar Hematoloji kategoriside “ En Başarılı Bildiri “ ödüllü.

·        2001, 16. Ulusal Farmakoloji Kongresi - Poster sunusu birincilik ödülü.

·        2007, 4. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi – Bildiri Özeti yarışması, üçüncülük ödülü.

·        2009, Prof.Dr. Türkan Erbengi Araştırma Ödülü , Biyolojik Bilimler , İkincilik Ödülü

 

5.Özel Eğitim Programları

 

·          Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji - Embriyoloji ABD 'nİn ortaklaşa düzenlediği "Apoptosis ve Flow Cytometry Kursu", Ankara, 30.Ağustos - 1.Eylül 1995.

·        Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji-Onkoloji  ABD.'nın düzenlediği " Hematolojide kullanılan ileri labratuvar yöntemleri uygulamalı kursu ", Ankara, 25 - 29 Aralık 1995.

·        Milano Üniversitesi Eczacılık Fakültesi İnsan Anatomisi Kürsüsü’nün düzenlediği “ International Course on Light microscopy and Photomicrography “ kursu, Gargnano-İtalya, 8 -13. Ekim 1998.

·        Londra Üniversitesi Imperial Kolej Tıp Fakültesi Histopatoloji Bölümünün düzenlediği “ Immunolabelling for Electron Microscopy “ kursu, Londra-İngiltere, 10 -14. Mayıs 1999.

·        LEO Elektron Mikroskobu Bölümünün verdiği “ Elektron Mikroskobu ve GATAN Kriyotransfer Sistemi Eğitimi “ , Oberkohen-Almanya, 22 – 26. Kasım 1999.

 

6. Katıldığı Projeler

 

·        Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu 95.09.0032 (1995-97) AML’de yüksek doz metil prednizolonun apoptozise etkisinin ışık ve elektron mikroskobuyla araştırılması (proje yürütücüsü)

·     TÜBİTAK SBAG 1635 (1996-1998) G proteini alfa alt biriminin hücresel lokalizasyonunun reseptör aktivasyonundan önce ve sonra immünsitokimya yöntemiyle incelenmesi (proje yöneticisi).

·        Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu 98.09.00.43 (1998-  2001) Kadın üreme sistemindeki çeşitli hücre ve doku gruplarının taramalı ve geçirimli elektron mikroskobu yardımıyla morfolojik immünohistokimyasal yöntemlerle incelenmesi ve kriyo uygulamaları (proje yürütücüsü)

·        Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 20030809166 (2004-2005)  Soğukta koruma yöntemlerinin (kriyoprezervasyon) sperm parametrelerine ve spermatozoon ince yapısına etkileri (proje yöneticisi).

·        Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Projeleri 180 (2005-2008)   İnsan kaynaklı kök hücrelerin çoğalma ve farklanma aşamalarında yapısal protein dinamiğinin belirlenmesi (proje yöneticisi).

·        TÜBİTAK SBAG-3314 (2006-    ), İnsan kök hücrelerinin çoğalma ve farklanma aşamalarında yapısal protein dinamiğinin belirlenmesi (proje yürütücüsü)

·        Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2006-0809 234 (2006-      ) İyonize Radyasyonun Tümörlü ve Komşu Sağlam Dokuda Oksidan-Antioksidan Sistemler ve Apopitozis Üzerine Etkileri (proje yürütücüsü)

·        Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri no: 2007-08-09-052HPD, Kalsifiye meme tümoru olusumunda nanobakterilerin etkisi
(proje yürütücüsü) (2007-2011)

·        Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri no: 10B 3330003: Ovaryum dokusunun, vitrifikasyon ve yavaş soğutma teknikleriyle korunurluğunun histopatolojik yönden karşılaştırılması (proje yöneticisi) 2009-2011

·        Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri no: 12B 3330030: TESE materyalinde kan testis bariyeri bütünlüğünün infertiliteye etkisi (proje yürütücüsü) 2012- 2014        .

·        TÜBİTAK 1120846 : Kedilerde ovaryumun needle immersed vitrification tekniği ile dondurulması (araştırmacı) (2013- 2015) Bütçe: 115.396 TL

·        Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri no: 13B4143003, Erişkin fare ovaryumunda olası germline ve pluripotent kök hücrelerin moleküler ve hücresel yöntemlerle araştırılması. (proje yöneticisi) (2013- 2015 )  Bütçe: 50.000 TL

·        TÜBİTAK SBAG113S266: Liposakkaritle oluşturulan nöroinflamasyon modelinde proinflamatuvar sitokinlerin ve yolaklarının glia limitans üzerine etkileri . (2013-  )

 ·        TÜBİTAK SBAG115S244: Erişkin fare ovaryumu kök hücrelerinin invitro farklılaşma potansiyeli. (proje yöneticisi) Bütçe: 29.980 TL(2015-  2016)

·        TÜBİTAK BİDEB -2216 İn vitro koşullarda erişkin fare ovaryumu kök hücrelerini oosite farklılaştırarak fertilizasyon potansiyellerinin incelenmesi 1059B161501054 (2016-2017)

7. Düzenlediği Kurslar


·   Geçirimli (Transmisyon) Elektron Mikroskopi Kursu, 30.Nisan - 4.Mayıs, Ankara, 2001.

·   Ovosit Manüplasyonları Kursu, 19-21 Ekim, Ankara, 2001.

 

8. Katıldığı Tıp Eğitimiyle ilgili  Kurslar

 

·        A.Ü.T.F. “Eğitim Becerileri Kursu “ 29- Mayıs-5 Haziran, 2000

· A.Ü.T.F. “Probleme Dayalı Öğrenme Yönlendirici Sertifikası” 3-5 Nisan, 2002

·  A.Ü.T.F. “Probleme Dayalı Öğrenimde Program Geliştirme Kursu Sertifikası” 3-5 Nisan, 2002

 

9. Yönetiği tezler

 

·     Uz.Dr.Sibel Serin Kılıçoğlu ‘nun “Simvastatin’ in deneysel kırık iyileşmesi üzerine etkisi” konu başlıklı tezi tamamlandı. (2001)

·     Uz.Dr.Sinan Özkavukçu’nun «Soğukta Koruma Yöntemlerinin (Kriyoprezervasyon ) Sperm Parametrelerine ve Spermatozoon ince yapısına etkileri » konu başlıklı tezi tamamlandı (2004)

·     Uz.Dr.Serçin Karahüseyinoğlu “Kök Hücrelerinde ileri/geri farklanma aşamalarındaki yapısal değişikliklerin tanımlanması” konu başlıklı tezi tamamlandı ( 2006)

·     Araş. Gör. Dr. Ferda Topal’ın “Ovaryum dokusunun, vitrifikasyon ve yavaş soğutma teknikleriyle korunurluğunun histopatolojik yönden karşılaştırılması” konu başlıklı tezi tamamlandı (2010)

·     Bioteknoloji Enstitüsü Y.Lisans tez öğrencisi Yashar Esmaeilian’ın “Fare ovaryumu kök hücrelerinin RT-PCR ve immünhistokimyasal yöntemleriyle araştırılması” konu başlıklı tezi tamamlandı(2009- 2010)

·     Sağlık Bilimleri Enstitüsü Y. Lisans öğrencisi Doç.Dr. I.İrem Budakoğlu’nun “Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (GÜTF) Türkçe ve İngilizce Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri” konu başlıklı tezi tamamlandı. (2010- 2011)

·     Biyoteknoloji Enstitüsü doktora tez öğrencisi Yashar Esmaeilian’ın “Erişkin fare ovaryumunda olası germline ve pluripotent kök hücrelerin moleküler ve hücresel yöntemlerle araştırılması” konu başlıklı tezi tamamlandı (2013 - 15)

 

 

10. İdari görevler

 

·        Dönem I Modül I Başkanlığı (2002-2008)

·        Dönem I Kurulu Bşk. (2008-    )

·        Biyoteknoloji Enstitüsü yönetim kurulu üyeliği  (2008-2014)

·        Tıp Eğitimi ve Bilişimi ABD Akademik Kurulu üyeliği ( 2009-   )

                                                                                                

11. Üyelikler

·        Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği (Eğitim Programlarını Geliştirme komisyonu Bşk. , Dernek Başkan Yrd.(2010- 2016 ), YYK Bşk. (2016-   ) )

·        Türk Elektron Mikroskobu Derneği

·        Electron Microscopy Society (EMS)

·        ESHRE- European Society of Human Reproduction