PROF.DR. HATİCE GÜLSEN ERDEN    
Adı : HATİCE GÜLSEN
Soyadı : ERDEN
E-posta : erdeng@ankara.edu.tr, drgulerden@gmail.com
Tel : 3123103280/1055
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/hatice-gulsen-erden
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof. Dr. Gülsen Erden

Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

EĞİTİM

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Psikoloji

Orta Doğu Teknik  Üniversitesi

1979-1980

Y. Lisans

Klinik Psikoloji

Uludağ Üniversitesi

1985-1986

Doktora

Uygulamalı (Klinik) Psikoloji

Ankara Üniversitesi

1992-199


AKADEMİK GÖREVLER

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araştırma Asistanı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü ANKARA

1978-1979

Öğretim Görevlisi (Ek Görevlendirme)

Uludağ Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu

1986-1988

Yrd. Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü

2000-2002

Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü

2002-2010

Prof. Dr.

Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü

2010-halen


İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yeri

Yıl

Anabilim Dalı Bşk.

A.Ü. Adli Psikoloji Anabilim Dalı

2003-2013

2016-halen

 

Anabilim Dalı Bşk.

DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı

2010-2013

 


Diğer Görevler

Görev

Görev Yeri

Yıl

Gönüllü Eğitici

Hacettepe Üniversitesi, Tıp F. Çocuk Hastanesi

1977-1978

Psikolog

Uludağ Üniversitesi Tıp F Psikiyatri Bölümü

1980-1989

Uzm.Psikolog

Ankara Üniversitesi Tıp F Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü

1989-1995

Psikolog Dr.

Ankara Üniversitesi Tıp F Çocuk ve Ergen Sağlığı Ruh ve Hastalıkları Bölümü

1995-2000


ÖDÜLLER

“Özgül Öğrenme Güçlüğü(ÖÖG), Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) binişikliği ve kontrol gruplarında ÖÖG bataryası profilleri” başlıklı makale Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2010 yılı araştırma yazısı ödülü (2011) 1301-3904ISSN

“Bir grup tutuklu ergende öfke kontrol eğitiminin etkililiği” adlı araştırma ile Prof. Dr. Mualla Öztürk Çocuk Ruh Sağlığı Araştırma Ödülü ( 2010) Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği 22. Prof. Dr. Mualla Öztürk Çocuk Ruh Sağlığı  Sempozyumu- 26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13

“Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematüre Bebeklerin Okul Çağında Gelişimlerinin Değerlendirilmesi” adlı araştırma ile Ulusal Neonatoloji Kongresi Araştırma Ödülü (2008) 9-12 Nisan Türk Neonatoloji derneği –Antalya

“İlköğretim okullarına devam eden Türk çocuklarının sınıf düzeylerine göre okuma hızı ve yazım hataları normlarının geliştirilmesi” adlı araştırma. Prof. Dr. Mualla Öztürk Çocuk Ruh Sağlığı Araştırma Ödülü ( 2001). 14. Prof. Dr. Mualla Öztürk Çocuk Ruh Sağlığı  Sempozyumu –Türkiye Psikiyatri Derneği

“Çocuklarda Travma Sonrası Stres Bozukluğunu Sürdüren Etmenler” başlıklı bildiri ile VI. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi Dr.Rasim Adasal Bilimsel Ödülü (2001). Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği  Kriz Dergisi 7 (2): 45-46 ISSN:1300-980X

“Çocuklarda Travma Sonrası Stres Bozukluğunu Sürdüren Etmenler” adlı araştırma Prof. Dr. Mualla Öztürk Çocuk Ruh Sağlığı Araştırma Ödülü ( 2000). 13. Prof. Dr. Mualla Öztürk Çocuk Ruh Sağlığı Sempozyumu.  Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği

EDİTÖRLÜK VE AKADEMİK DANIŞMANLIKLAR

Türk Psikoloji Dergisi (SSCI), Akademik Danışmanlık, 2001-halen

Türk Psikiyatri Dergisi (SSCI), Akademik Danışmanlık, 2002-2016

Türk Psikoloji Yazıları (Psych-LIT), Akademik Danışmanlık, 2001-halen

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Dergisi (Psych-Info) Akademik Danışmanlık, 2001-halen

Jr.Occupational Rehabilitation Akademik Danışmanlık, (JOOR)(2013-halen)

Clinical Psychology & Psychotherapy Akademik Danışmanlık, (2017-Halen)

KONGRE DÜZENLEME VE DERNEK ÜYELİKLERİ

XV. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi Akademik Danışma Kurulu Üyeliği, 2010.

II. Psikoloji Lisans Üstü Öğrencileri Kongresi Akademik Danışma Kurulu Üyeliği, 2008.

Prof. Dr. Mualla Öztürk Anısına XIII Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği, 2001.

Prof. Dr. Mualla Öztürk Anısına XI. Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği, 2000.

Prof. Dr. Mualla Öztürk Anısına XIII Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği, 1999.

Prof. Dr. Mualla Öztürk Anısına XIII Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği, 1998.

Prof. Dr. Mualla Öztürk Anısına XIII Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği, 1997.

Prof. Dr. Mualla Öztürk Anısına XIII Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği, 1996.

5. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği, 1995

Türk Psikologlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (Eğitim Koordinatörlüğü), 2006-2008-yılları arasında.

Türk Psikologlar Derneği Travma komisyon üyeliği

Türk Psikologlar Derneği Psikolojik Testler komisyonu üyeliği

Türk Psikologlar Derneği Üye,

Çocuk İhmali ve İstismarı Derneği Üye,

Bebek Ruh Sağlığı Derneği Üye

WAIMH World Association of Infant Mental Health, Üye

YÜRÜTTÜĞÜ VE YER ALDIĞI PROJELER

Özgül Öğrenme Güçlüğünde Zihinsel İşlevlerin Değerlendirilmesi ve Müdahale Yöntemlerinin Etkililiği TUBİTAK Proje N0: (363043). Başlama: .09.2017, Bitiş: ---Bütçe: 30.000 TL, Projedeki rolü: Yürütücü.

Özel Öğrenme Güçlüğü Olan 7-14 Yaş Arası Çocukların Okuma ve Okuduğunu Anlama Beceri Gelişimlerinin Değerlendirilmesinde Standart Bir Sesli Okuma Testinin 8 Geliştirilmesi ve Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi (TÜBİTAK 3501 Projesi, Proje No: 113K310). Başlama: 15.10.2013, Bitiş: 15.10.2015, Bütçe: 183.802 TL, Projedeki rolü: Danışman.

Wechsler Yetişkinler için Zekâ Ölçeği -IV (WYZÖ-IV) uyarlama ve standardizasyon çalışması projesi, (Standardization and Adaptation of Wechsler Intelligence Test for Children IV to Turkish Adults), TUBİTAK-SOBAG Numarası: 111K247. Araştırmacı, 15.01.2012- 18 05 2015.

Revision of Two Training Programmes for Juvenile Justice Professionals in Turkey, Facilitation of Training of Trainers & Development of Monitoring & evaluation System. "Justice For Children" Project (Tr2010/0136.08) EU Funded (2013) Anahtar uzman

Wechsler Intelligence Scale for Children-IV uyarlama ve standardizasyon Yaygınlaştırma çalışması projesi, (Standardization and Adaptation of Wechsler Intelligence Test for Children IV to Turkish Children) TUBİTAK-SOBAG Numarası: 107K493. Araştırmacı, 2010-2012.

Project on Dissemination of Model Prison Practices and Promotion of the Prison Reform in Turkey. European Union funded project (Beneficiary: The Ministry of Justice of Turkey, Directorate General of Prisons and Detention Houses)  Proje Yürütücüsü, Nisan 2012-Ekim 2012.

Cinsel Suçlularda ve Şiddet Suçlularında Suçlu Profilleme ve Risk Değerlendirmesi:  Türkiye'de Suç Analizi Projesi,  TÜBİTAK- SOBAG Projesi 109K088. Ekim Proje Yürütücüsü, 2009-2011.

Wechsler Intelligence Scale for Children-IV uyarlama ve standardizasyon çalışması “projesi, (Standardization and Adaptation of Wechsler Intelligence Test for Children IV to Turkish Children), TUBİTAK-SOBAG Numarası: 109K533, Araştırmacı, 15 Şubat 2008-2010.

“Vineland Uyum Ölçeği 4–8 yaş uyarlama ve standardizasyon çalışması” projesi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Fonu, 2003.08.09.172 (03B3330009) Araştırmacı, 2004–2008.  

Telafi eğitimi üzerine ihtiyaç analizi, UNICEF ve Milli Eğitim Bakanlığı projesi, ( Uzman/Danışman), 2006.

Promoting Child Development: (Çocuğu geliştirme) Projesi, Eğitici, Yale -Ankara Üniversitesi Colloboration, 2004–2007.

“Islahevi Ve Tutukevlerinde Kalan Ergenlerin Başa Çıkma Örüntüleri” araştırma projesi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Fonu, 2003.09.01.012, Proje Yürütücüsü, 2003–2006. 

TC Milli Eğitim Bakanlığı – Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) Psikososyal Okul Projesi yaygınlaştırma: "Grupla Psikolojik Danışma. Eğitmenlik ve Danışmanlık/Supervizyon 2000–2004.

TC Milli Eğitim Bakanlığı – Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) Psikososyal Okul Projesi yaygınlaştırma: "Psikoeğitim", Eğitici Eğitimciliği ve Danışmanlık 2000–2004.

TC Milli Eğitim Bakanlığı – Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) Psikososyal Okul Projesi yaygınlaştırma: "Psikolojik Bilgilendirme", Eğitici Eğitimciliği ve Danışmanlık 2000–2004.

TC Milli Eğitim Bakanlığı – Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) Deprem Bölgesinde Psikososyal Destek Projesi, Uzman Grup Üyesi, 1999-2000.

Türk Çocuklarında Okuma – Yazma Normlarının Saptanması Ve Öğrenme Bozukluğu Olan Çocukların Ana-babalarıyla Bilgilendirici- Eğitici Grup Süreci, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Fonu, 1999.09.00.02 Araştırmacı, (Mayıs 1999-Mayıs 2000)

Tük Psikologlar Derneği, İstanbul Şubesi projeleri kapsamında Çocuk yuvalarında çalışanlara mesleki eğitim projesi. Hollanda hükümeti MATRA-KAP Programı. Araştırmacı, 28-Mart–23 Mayıs 2009.


YAYINLAR


Uluslararası Hakemli (SSCI ve SCI Kapsamında Yer Alan) Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Güven, E., Erden, G. (2017). Duygu Sosyalleştirmenin Çocuklarda Gözlenen Davranış Sorunları Varyansına Katkısı. Türk Psikoloji Dergisi, Haziran, 32(79), 18–32

Yiğit, İ., Çelik, C., Erden, G. (2017).  Üstün Yetenekli Çocuklarda WÇZÖ-R ve WÇZÖ-IV* Zekâ Puanlarının Karşılaştırılması. Türk Psikoloji Dergisi, Haziran, 32(79), 80–91

Çelik, C., Erden, G., Tural Hesapçıoğlu, S., Özmen, S.(2017). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nda Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği' nin İki Sürümünün Karşılaştırılması ve Okuma Becerilerinin Değerlendirilmesi: Bir Ön Çalışma. Comparing Two Editions of Wechsler Intelligence Scales and Assessing Reading Skills in Children with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. Türk Psikiyatri Dergisi, 28(2), 104-116 DOI:10.5080/u13637

Gürdil Birinci, G., Erden, G., (2016). Yardım Çalışanlarında Üstlenilmiş Travma, İkincil Travmatik Stres ve Tükenmişliğin Değerlendirilmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 31(77),10-26.

Turan, S.T., Bakar, E. E., Erden, G., Karakaş, S. (2016). Özgül Öğrenme Bozukluğunun Ayırıcı Tanısında Nöro-Psikometrik Ölçümlerin Kullanımı. Arch Neuropsychiatr,53, 144-151 DOI: 10.5152/npa.2015.10024

Yiğit, İ., Erden, G.  (2015). Çocukluk Çağı İstismar Yaşantıları ile Genel Psikolojik Sağlık Arasındaki İlişkide Erken Dönem Uyum Bozucu Şemaların Aracı Rolü. Türk Psikoloji Dergisi, Haziran,30,(75),47-59

Tulu, A., Erden, G.  (2014). Türkiye’de Cinsel Suçlular İle İlgili Suç Analizi: Tecavüz Suçlularının Psikolojik Profilleri, Bilişsel Çarpıtmaları ve Psikopati Düzeyleri. Türk Psikiyatri Dergisi,25(1),19-30

Sarıpınar, E., Erden, G.  (2010) Okuma Güçlüğünde Akademik Beceri Ve Duyusal-Motor İşlevleri Değerlendirme Testlerinin Kullanılabilirliği. Türk Psikoloji Dergisi, 25 (65), 56-67.           

Uslu, R., Erden, G., Kapçı, EG. (2006) Psychoeducation and expressed emotion by parents of children with learning disorders, Psychological Reports, 98, 291–306.  

Erden, G.,  Yalın, A.(2001) Öğrenme güçlüğü  olan çocukların Görsel İşitsel Sayı Dizisi Testi (GİSD-A) örüntüleri, Türk Psikoloji Dergisi,16 (48),  71-84    

Taneli, B., Verimli, A., Taneli, S., Özaşkınlı, S.,Kireççi, Y., Ergun, Ş. Erden, G., (1987). Cerebral Lateralizasyon in Normal, Schizophrenia-Like Psychoses with Epilepsy. Neurophysiological Correlates of Relaxation and Psychopathology. Advanced Biological Psychiatry Vol. 16.131-145

Taneli, B., Özaşkınlı, S.,Kırlı, S., Erden, G., Bora,İ (1986). Bromocriptine- Induced Schizophrenic Syndrom. American Journal of Psychiatry, 143(7), 935.

Diğer Uluslararası Indekslerde (Psyc-INFO, PsycLIT, MEDLINE) Yer Alan Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tezcan, G., Erden, G., Yiğit, İ. (2017). Çocukluk döneminde sosyal kaygının gelişiminde ebeveyn kabul-red algısı: Otomatik düşüncelerin aracı rolü. Klinik Psikoloji Dergisi  DOI: 10.7816/kpd-01-01-02Çelik, C., Yiğit, İ., Erden, G., Vural, MA. (2016) Zihinsel Gelişim Geriliği Olan Çocuklarda Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği Geliştirilmiş Formunun Faktör Yapısının İncelenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 23(1): 17-28

Çelik, C., Yiğit, İ., Erden, G.(2015). Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği Geliştirilmiş Formunun Doğrulayıcı Faktör Analizi: Normal Zihinsel Gelişim Gösteren Çocukların Oluşturduğu Bir Örneklem. Türk Psikoloji Yazıları, Haziran, 18(35)21-29

Güven, E., Erden, G. (Ocak-Haziran 2014). Çocuğun algıladığı evlilik çatışması ve davranış sorunları. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi,. 32, 33-54

Guven, E., Erden, G. (2013). Duygu Sosyalleştirme Bağlamında Bir Derleme. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 20(2), 119-130.

Oğuzhan, M., Erden, G. (2012). Kronik ve Ölümcül Hastalığı Olan Çocuklarda ve Ailelerinde Ortaya Çıkan Sorunlar ve Psikososyal Müdahalenin Önemi. Yeni Symposium, 50, 167-179.

Bircan, S. Erden, G. (2011). Madde Bağımlılığı: Aile ile ilgili olası risk faktörleri algılanan ebeveyn Kabul- reddi ve çocuk yetiştirme stilleri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 18(3), 211-222.

Uluç, S., Öktem, F., Erden, G., Gençöz, T., Sezgin, N. (2011).Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV: Klinik Bağlamda Zekanın Değerlendirilmesinde Türkiye için Yeni Bir Dönem” Türk Psikoloji Yazıları, 14 (28), 49-57

Erden, G., Akçakın, M.,Gümüş-Doğan, D.,Ertem,İ.(2010). Çocuk hekimleri ve otizm: tanıda zorluklar. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, 19 (1), 9-15.                          

Turan, S., Erden, G., Karakaş, S.(2010). Özgül Öğrenme Güçlüğü(ÖÖG), Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) binişikliği ve kontrol gruplarında ÖÖG bataryası profilleri Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 10 (1),13-26.

Korkmaz, M., Erden, G. (2010) Çocukları Suç Davranışına Yönelten Olası Risk Faktörleri.Türk Psikoloji Yazıları, 13(25),76-87.                                                      

Erden, G., Gürdil, G.(2009). Savaş yaşantılarının ardından çocuk ve ergenlerde gözlenen travma tepkileri ve psiko-sosyal yardım önerileri. Türk Psikoloji Yazıları,12(24),1-13.                                                                                                   

Sinici, E. Erden, H.G. Yurttaş, Y. (2009). Akut Stres Bozukluğunda Bir Müdahale Tekniğinin Uygulanabilirliği: Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR).Yeni Symposium, 47(4),178 -186                                                                   

Basut, E, Erden, G. (2005) Suça yönelen ve yönelmeyen ergenlerin stres belirtileri ve stresle başa çıkma örüntüleri yönünden incelenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 12(2),48-55.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Erden, G. Ergin, E. (2017). Klinik Adli Psikoloji: Değerlendirme Bağlamında Uluslararası ve Ulusal Uygulamalar. Türkiye Klinikleri Özel Psikoloji Sayısı. Online ISSN 2528-9799 2(1): 63-79.

Akdoğan, Ö. Erden, G., Arda, HN., Çetin,MA., Akkuş, S., Arda, AN, (2006). The impact of delayed ventilation tube insertion in otitis media with effusion on childrens development. Türk Otolarengoloji Arşivi, 44(3):151–155.     

Oğul, M., Erden, G. (2005). Amputasyonun psikososyal boyutu. Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 7(1): 27–33 

Erden, G., Kurdoğlu, F., Uslu, R, (2002) İlköğretim okullarına devam eden Türk çocuklarının sınıf düzeylerine göre okuma hızı ve yazım hatalarının geliştirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 13(1): 5–13.            

Erden, G. (2002.) Ölüm sürecinde olan çocuk: Ölümü kabul ve tedavi sürecinde etkili yardım. Kriz Dergisi, 10(1).      

Erden, G., Akçakın, M. (2001) Otistik çocuklar ve kardeşlerinin davranış sorunları ve kişilik özellikleri örüntüleri.Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 8(3):143-155.   

Akçakın, M., Erden, G. (2001) Otizm tanısı konmuş çocukların anne ve babalarındaki ruhsal belirtiler. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 8 (1), 2–11.   

Erden, G. (2001) Çocuklara yönelik afet sonrası müdahaleler. Türk Psikoloji Yazıları, 3(5):49–61.          

Erden, G, Kılıç, E, Uslu, R, Kerimoğlu, E (1999). Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tepki Ölçeği: Güvenirlik, geçerlik ön çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, Travma Özel Sayısı, 6 (3), 143–149.

Kılıç, E., Uslu, R, Erden, G, Kerimoğlu, E (1999). Çocuklarda Travma Sonrası Stres Bozukluğunu Sürdüren Etmenler, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, Travma Özel Sayısı, 6 (3), 150-157.         

Erden, G. (1999). Çocuklarda intihar girişimleri ve cana kıyma davranışları: Ölüm kavramının gelişimi, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 6(1),41–51.

Erden, G. (1998). Bebeklikte beslenme ilişkisi, sorunları ve tedavi yaklaşımları. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 5(2), 99–112.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

  Erden, G. (2017,20-21 Mart).  Enjoy safety exploration. Housing Green Space & Children’s Play Researcher Links Workshop, Davetli konuşmacı. Ankara.

Kaya, H., Erden G. (2017, Mayıs). The Psychological Effects of Levels of Exposure to a Terrorist Attack [Öz]. Breaking New Grounds in Psychology of Law : Futuristic or Imminent? sempozyumunda sunulan bildiri, Mechelen, Belçika.

Cihanoğlu, M. & Erden, G. (Temmuz10-14, 2016) Supporting Institutionalized Preschool Children’s Development via an Attachment-based Intervention (Poster B). 24.Biennial Meeting of the International Society for the Behavioural Development (ISSBD 2016),Vilnius, Lithuania

Angin, E. & Erden, G. (June, 2016). Having Siblings With Autism or LD:
Perceived Maternal Acceptance-Rejection, Psychological Adjustment and Sibling Relationships. 6th International Congress onInterpersonal Acceptance and Rejection ISIPAR Congress, 2016 Madrid( Oral Presentation)

Melekoğlu, M. A., Çakiroglu, O., & Erden, H. G. (2015, Ağustos). A test development project for oral reading skills and reading comprehension of Turkish students with specific learning disabilities. Oral presentation at the World Congress on Special Needs Education (WCSNE- 2015), Philadelphia, U.S.A TÜBİTAK 3501 Projesi, Proje No: 113K310).

Melekoglu, M. A., Cakiroglu, O., & Erden, G. (2014, Temmuz). Development of an oral reading assessment tool for students with specific learning disabilities in Turkey. Oral presentation at the International Conference on Learning, New York, U.S.A. TÜBİTAK 3501 Projesi, Proje No: 113K310).

Alpas, B., Akçakın, M., & Erden, G. (Haziran, 2014) Pre-Normative Study of the Vineland Adaptive Behavior Scales – II   (Turkish Vineland – II) (Vineland Uyum Davranış Ölçeği – II’nin Türkçe baskısı), (Poster B). World Ass. Infant Mental Health (WAIMH) 14. World Congress, Edinburgh, Scothland. 

Alpas, B., Akçakın, M., & Erden, G. (Haziran, 2014) The Criterion-Related Validity Of  The Turkish Vineland – II On Clinical Groups  (Vineland Uyum Davranış Ölçeği – II’nin Klinik Geçerliği), (poster). World Ass. Infant Mental Health (WAIMH) 14. World Congress, Edinburgh, Scothland.

Alpas, B., Akçakın, M., Erden, G., & Uluç, S. (Ağustos, 2014). The Adaptive Behavior Difficulties in Turkish Children with Attention Deficit – Hyperactivity Disorder (ADHD) and Specific Learning Disability (SLD) (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ile Özgül Öğrenme Güçlüğü olan Türk çocuklarının uyum davranışları),(Poster). International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (Uluslar arası Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi ve İlişkili Meslekler Birliği)(IACAPAP) 21. World Congress, Durban, South Africa.

Dikmeer Altınoğlu, İ. Erden, G., (November,2013).  Adolescents seeking a new life in a new land.  Regional Conference of the International Society for Adolescent Psychiatry and Psychology, Ankara

Erden, G., Cihanoğlu, M., Akbaş, M. (2012). Ensuring Child Protection after Natural Disasters.(Discussion Leader) XIX ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect  Countries in Transition Forum: New Frontiers in Child Protection, Istanbul, Ankara.

Evirgen, N., Erden, G. (2011). A study on Pre-school Children\'s Perception of Family Relationships and Their Social Competence". 12th European Congress of Psychology, İstanbul

Özkök, E., Erden, G. (2011). A new vocabulary assessment test: reliability and validity in Turkish children. 12th European Congress of Psychology, Istanbul

Özkök, E., Erden, G. (2011). Examination of some variables related to reading in clinical and non-clıinical groups. 12th European Congress of Psychology, Istanbul

Akçakın, M., Erden, G., Kerimoğlu, E.(2011). Asperger’s Syndrome and High Functioning Autism: Similarities and Differences. 12th European Congress of Psychology. Istanbul

Erden, G. Akçakın, M., Dikmeer, İ.(2011). Comparing WISC-R profiles: PDD subgroups with and without hyperlexia vs. Specific Learning Disability. 12th European Congress of Psychology. Istanbul

Erden, G., Atalay, D.(2011)Under risk: Children as refugees and asylum seekers. 12th European Congress of Psychology. Istanbul

Erden,G. Akçakın, M.(2010) Hyperlexia and poor readers: A comparison between two groups diagnosed with pervasive developmental disorders.12th World Congress world association for Infant Mental Health June- July 3.Leipzig, Germany. Infant Mental Health Journal Supplement to Volume 32, Issue 3.

Alpas, B., Erden,G. Akçakın, M.(2010). The norm, reliability, and validity study of Vineland Adaptive Behavior Scales: Vineland-II for Turkish children aged birth through age 8 years old.12th World Congress world association for Infant Mental Health June- July 3.Leipzig, Germany. Infant Mental Health Journal Supplement to Volume 32, Issue 3

Akçakın, M., Erden, G., Dikmeer, İ. (2008). Hyperlexia: Intellectual functioning of children with Pervasive developmental disorders. 18. International Congress of the Internatıonal Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Proffessions (IACAPAP) April 30-May3, İstanbul. Abstracts Book for symposia and workshop, 134.                                    

Ünal,Ö., Kılıç, B. Ergün, H., Erden, G., Ertem, İ. (2008). The guide for monitoring child development during school age and detection of psychopathology. (Workshop) 18. International Congress of the Internatıonal Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Proffessions (IACAPAP) April 30-May3, Abstracts Book for symposia and workshop,133

Göktaş, G., Erden, G. (2008).    A study with children on family in animal drawing test (Familie in Tiere Test) by Bren Gres. XXIX. International Congress of Psychology, July 20-25, Berlin. International Journal of Psychology 43(3/4):140  

Ünal, Ö., Kılıç, B. Ergün, H., Erden, G., Atasay,B., Arsan, S., Ertem, İ. (2008). Evaluation of developmental outcomes of very low birth weight infants at school age. XXI. European Congress of Perinatal Medicine, September 10–13, İstanbul. The Journal of Maternal-Fetal&Neonatal Medicine. vol. 21, supp. 1 (uluslararası dergi)

Erden, G., Akçakın, M. (2007). Comparing The Intelligence Profiles Of Children With Pervasive  Developmental Disorder (Pdd) And Specific Learning Dısabılıty (Sld). 13th International ESCAP Congress, 25-29 August, Firenzi,Italy.                                 

Alpas, B.,Akcakin, M., Isikli, S.,  Erden,G. (2007). Comparison Of The Vineland Adaptive Behavior Scales – Survey Form – (Vineland - II)’s Raw Scores Of Turkish Infants, From Birth To 11 Months, According To Socioeconomic Status Of Families.13th International ESCAP Congress, 25-29 August, Firenzi,Italy.

Demir,   J., Erden, G., Adali, N. (2006). Wechsler intelligence scale for children – revised form of Turkish version: the order of the item difficulty. International Testing Conference, July-6-8 2006. Brussels

Cakir, P., Erden, G., Akgiray, A., Demir, J. (2006). Wechsler intelligence scale for children – revised form of Turkish version: the current patterns of the responses. International Testing Conference, July-6-8 2006. Brussels.

Erden, G., Alkan, E., Üstün, B. (2006). Having a child with developmental deviation: the rejection and acceptance of families. ,(sözel bildiri) , 1st International Congress for Interpersonal Acceptance/ Rejection, Istanbul- Turkey

Akçakın, M., Erden, G., Kerimoğlu, E.(2004) The comparison of the diagnostic subgroups of pervasive developmental disorder according to demographic variables and clinical characteristics 16th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Proffesions (IACAPAP) 22-26 Aug. 2004, Berlin

Akçakın, M., Erden, G., (2003). Season of birth in autism, 12th International Congress, European Child and Adolescent Psychiatry(ESCAP), Supplement, September, 28 - November, 2, Paris.

Basut, E, Erden, G. (2003). The relationship between the stress levels and coping skills in deliquent adolescents,,(sözel bildiri) , International Congress of Forensic Science, European Academy of Forensic Science, 22-26, May, Istanbul. Forensic Science International, 136(1): 299 (uluslararası Dergi)

Erden, G., Öztan, N. (2003) The role of group counseling sessions in the recovery process after an earthquake, (ORAL Presentation) , 8.Eurapian Conference on Trauma, May, 21-25, Berlin. European psychotherapy, special edition:185–186 (uluslararası Dergi)

Öztan, N., Erden, G. (2003). The psychosocial approach to traumatic experiences,(ORAL Presentation) , 8.Eurapean Conference on Trauma, May, 21-25, Berlin. European psychotherapy, special edition:49-50 (uluslararası Dergi)

Erden, G., Akçakın, M., (2002). The evaluation of children with the symptoms of pervasive developmental disorder (PDD) according to early admission,  8th Congress World Association for Infant Mental  Health  Supplement,  July 16-20,2002, Amsterdam.

Erden, G, Kurdoğlu F, Uslu R,(1999). Learning Disability:Emotions, Self Concept and Parent Training. 11th International Congress, 15th-19 th September 1999: Hamburg. Eurapian Child and Adolescent Psychiatry, Supplement,

Uslu, R, Kurdoğlu, F., Erden, G (1999). The Learning Disorders and Parent Expressed Emotion. . 11th International Congress, 15th-19 th September 1999: Hamburg. Eurapian Child and Adolescent Psychiatry, Supplement,

Kılıç, E, Uslu, R, Erden, G, Kerimoğlu, E (1999). Which Factors affect Childhood PTSD. 11th International Congress, 15th-19 th September , Hamburg. Eurapian Child and Adolescent Psychiatry, Supplement,

Erden, G., Akçakın, M.,(1998). Comparison of behaviour problems and personality characteristics of autistic children and their siblings.     International Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Proffessions, 2-6 August Stockholm, Sweden.

Akçakın, M., Erden, G., (1998). Parental personality characteristics of autistic children. 14 International Congress of the Internatıonal Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Proffessions, 2-6 August Stockholm, Sweden

Taneli, S. Erden, G (1986). Suicide and attemted suicide: An International      Commemorative Symposium on “Latest findings on the aetiology and        therapy of depression”. Bildiri Kitabı, 5-8 June Basel, 57.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler, Konferans, Panel ve Söyleşiler

Öpöz, T. & Erden, G. (Eylül, 2016). Sanatla uğraşan veya uğraşmayan ergenlerin uyum becerileri.  Özet Kitabı, 330-331. 5-7 Eylül 2016 “Barış ve Psikoloji” 19. Ulusal Psikoloji Kongresi. İzmir, Türkiye.

Angın, E., Erden, G. (Eylül, 2016) - Otizm veya Özgül Öğrenme Güçlüğü Tanılı Kardeşe Sahip Olan Çocuk veya Ergenlerin Kardeş İlişkileri. Özet Kitabı, 327-328. 5-7 Eylül 2016 “Barış ve Psikoloji” 19. Ulusal Psikoloji Kongresi. İzmir, Türkiye.

Gürkan, K., Akçakın, M., Pamir Akın, D.,Aközel Şahin, A., Alpas, B., Kartal Özalp, O.,Aycan Öker, İ., Güllü Üstün, B., Erden, G., Kerimoğlu, E., Aysev,A. (2016). Kliniğimize başvuran otizm yelpazesi spektrum bozukluğu olan çocukların değerlendirme sonuçları. XXIX. Prof. Dr. Mualla Öztürk Sempozyumu" Çocuk ve Ergenlerde Psikoterapiler"  25-26 Şubat. Ankara.

Özkök, E., Evirgen, N., Erden, G. (2015). Gesell Gelişim Figürleri’nin Anasınıfı Çocuklarında Güvenirliğine Yönelik Bir Ön Çalışma. III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, 1-12-13 Mayıs 2015, Ankara

Dikmeer Altınoğlu, İ. Erden, G. , (2014).  Wechsler Ölçekleri Ne Ölçüyor? WISC-R dan WISC IV’e ( What do Wechsler Scales assess? From WISC-R to WISC-IV).  24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi, (24th National Child & Adolescent Psychiatry Congress), Konya.

Melekoğlu, M. A., Çakıroğlu, O., Erden, G., Kırbaş, F., Tunç, A., & Teker, Ö. S. (2014, Eylül). Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların okuma becerilerini değerlendirmek için standart bir sesli okuma testi geliştirme projesi: Pilot araştırma sonuçları, 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Edirne TÜBİTAK 3501 Projesi, Proje No: 113K310).

Erden, G. (2012). Travma sonrası acil müdahale ve terapiler. (Panelist). XXV. Prof. Dr. Mualla Öztürk Sempozyumu" Çocuk ve Ergenlerde Psikoterapiler"  20-22 Şubat. Ankara.

Erden, G. (2011). Çocuk Değerlendirme. V. Işık Savaşır sempozyumu, “Biyoloji Kavşağında Klinik Psikoloji” 19-21 Mayıs. Aydın.

Erden, G. (2011). Erken tanı. Prof. Dr. Mualla Öztürk Sempozyumu, Bebek Ruh Sağlığı, 28 Şubat-2 Mart. Ankara.

Erden, G. (2010). Asperger Bozukluğu. Prof. Dr. Mualla Öztürk Sempozyumu, “Yaşam Boyu Asperger Bozukluğu”, 28 Şubat-2 Mart. Ankara.

Erden., G. (2010). Türkiye’de ve dünyada Adli Psikoloji uygulama alanları, bugünü ve yarını (Panelist) IV. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, Orta Doğu Teknik üniversitesi,15-19 Eylül, Ankara.

Özbay, Ö., Erden, G., (2010) Öfke kontrolü eğitim programının etkililiğinin tutuklu bir     grup ergen örnekleminde incelenmesi.2. Adolesan Sağlığı Sempozyumu,13-14 Ekim,  İstanbul  

Özbay, Ö., Erden, G., (2010) Öfke kontrolü eğitim programının etkililiğinin tutuklu bir     grup ergen örnekleminde incelenmesi.16. Ulusal Psikoloji Kongresi,14-17 Nisan, Mersin    

Erden, G., Burç, İ., Ercan, A., Hayvacı, FF.(2010) Adli Psikolojide son on yılda yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin ele aldıkları konu,örneklem grupları,ve bulgular açısından değerlendirilmesi.16.Ulusal Psikoloji Kongresi,14-17 Nisan, Mersin                                                                    

Özkan, A.,Erden, G., (2010) Ceza infaz kurumlarında bulunan çocuk ve gençlerin farik ve mümeyyizliklerinin değerlendirilmesi, 16.Ulusal  Psikoloji Kongresi, 14-17 Nisan. Mersin.                                                                                                      

Nazlıdır, M., Tulu, İA.,Erden, G., (2010) Cinsel suçlara ilişkin haberlerde görsel basının yaklaşımı.16. Ulusal Psikoloji Kongresi,14-17 Nisan,Mersin                

Korkmaz, M., Erden, G., Aksoy, G., Onur, S.(2010) Gençlerin suça yöneliminde aile içi dinamiklerin etkisi.16. Ulusal Psikoloji Kongresi,14-17 Nisan,Mersin   

Erden, G. (2008) Özgül Öğrenme Güçlüğü ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu birlikte gözlendiğinde: gereksinimler ve girişimler. 18. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Tam Metin Kitabı. İstanbul, (Davetli Konuşmacı)                                                                               

Ünal, Ö., Kılıç, B., Ergün, H., Erden, G., Atasay, B., Arsan, S., Ertem, İ. (2008) Çok düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerin okul çağında gelişimlerinin değerlendirilmesi. 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya (Sözel Bildiri)

Sarıpınar, E., Erden, G. (2008) Özgül öğrenme güçlüğü: okuma güçlüğünde akademik beceri ve duyusal-motor işlevleri değerlendirme testlerinin kullanılabilirliği. 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul.

Erden, G. (2008) Özgül öğrenme güçlüğü ve ayırıcı tanı. 2. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, Ilgaz (Davetli Konuşmacı)

Erol, N., Erden, G., Akçakın, M., Alpas, B., Uslu, R., Öker, İ., Üstün, B. (2007) 0-3 yaş tanı sınıflamasına (T S: 0-3) göre bebek ruh sağlığı. 17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Çeşme-İzmir (Poster Bildiri)

Erden, G., Üstün, B., Özkan, M. (2006) Anasınıfı çocuklarının kurallara uyma davranışları ile anne babalarının etkin baş etme yöntemleri. 16. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Antalya ((Poster Bildiri)

Çakır, P., Demir, J., Erden, G. (2006) Bir okuma testinin geliştirilmesine yönelik ön çalışma. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara (Sözel Bildiri)

Şakiroğlu, P., Yıldırım, A., Erden, G. (2006) İlköğretim çağı çocuklarının bir saat çiz testi örüntüleri: ön çalışma. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara (Sözel Bildiri)

Erden, G. (2004) Otizm, erken tanı ve müdahale. 14. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Bursa (Eğitici-Kurs)

Erden, G. (2003) Ergenler ve kaygı. 8. Ergen Psikiyatri Sempozyumu, Bursa (Panel)

Erden, G., Ertem, İ., Akçakın, M. (2003) Otizme ilişkin çocuk hekim tutumları. 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Ankara (Sözel Bildiri)

Erden, G. (2002). Zanlı çocuk ve çocuğun ruh sağlığını koruma. II. Ulusal Çocuk ve Suç Sempozyumu “Yargı öncesi ve yargılama süreci”. Adalet Bakanlığı-Ankara Üni.-UNICEF-Ankara

Erden, G. (2001). Otizm ve Diğer Yaygın Gelişimsel Bozukluklar. Prof. Dr. Mualla Öztürk Sempozyumu, “Otizm ve Diğer Yaygın Gelişimsel Bozukluklar”, 19-21Şubat. Ankara.

Erden, G.(2001) Deprem, sonrası ve bugün. Depremin Psikolojik Etkileri Üzerine Ülkemizde Yapılan Çalışmalar “Özgün Bir Kitaba Doğru” Sempozyumu, 16-17 Haziran-Ankara

Kılıç, E, Uslu, R, Erden, G, Kerimoğlu, E (1999) ÇocuklardaTravma Sonrası Stres Bozukluğunu Sürdüren Etmenler, VI. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, 28-31 Ekim- Kapadokya.

Yalın, A. Kılıç, E. Uslu, R. Erden, G. Cinsel İstismar Süreci; Bir olgu sunumu. . 9. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi. 28-30 Nisan 1999. Adana.

Erden, G. Kurdoğlu, F. Gündoğdu, B. (1998) Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklarda  Kendilik Algısı ve Duygusal Sorunlarının Araştırılması. 8. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi. 26-29 Nisan 1998, Sapanca.

Erden, G. (1997) Çocuklar İçin Kişilik Ölçeği: Türk Çocukları için adaptasyon ve Standardizasyon Çalışması. 7. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi.15-18 Mayıs, 1997.

Erden, G. Akçakın, M. (1997). Otistik Çocuklar ve Kardeşlerinin Kişilik Özellikleri ve Davranış Sorunları Açısından Karşılaştırılması, 7. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi.15-18 Mayıs, Antalya.

Ertem, İ. Erden, G. (1997). Anne- baba- bebek psikoterapisi uygulama aktarımı. Prof. Dr. Mualla Öztürk Sempozyumu, “Çocuk ve Ergen Psikoterapileri”, 27 Şubat- 1 Mart 1997, Ankara.

Yalın, A. Erden, G. Polat, S. (1995) Görsel İşitsel GİSD-a¢nın Tanı Ölçütü Olarak Kullanılabilirliği. 5. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi.30 Nisan- 3 Mayıs. Ankara.

Taneli, S. Erden, G. (1993) Evlat Edinilen Çocuklar.29. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 29 Eylül-4 Ekim, Bursa.

Taneli, B, Özaşkınlı, S, Kırlı, S Erden, G, (1983) Bir olgu nedeniyle antidepresan ilaç kullanımında ortaya çıkabilen E.P.S bulguları. XIX. Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Kongresi,  Kongre Özet Kitabı, 8-11 Ekim, 20.

Taneli, B, Taneli, S, Özaşkınlı, S, Yılmaztürk, M, Pektoylan, T, Kırlı, S Erden, G, (1983) M.A.O.I “nin sebep olduğu artifisiyel manik- depressif tablo. XIX. Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Kongresi,  Kongre Özet Kitabı, 8-11 Ekim, 20.

Taneli, B., Özaşkınlı, S.,Kırlı, S., Bora,İ Erden, G., (1983). Bromocriptine Kullanımı ile Ortaya Çıkan Bir Şizofrenik Sendrom. XIX. Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Kongresi,  Kongre Özet Kitabı, 8-11 Ekim, 20.

Taneli, S., Özaşkınlı, S, Yılmaztürk, M, Pektoylan, T, Erden, G., (1983) İki olgu nedeniyle Gilles de la Tourette sendromu XIX. Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Kongresi,  Kongre Özet Kitabı, 8-11 Ekim, 20.

Saraçoğlu, F., Taneli, S., Ergun, Ş., , Kireççi, Y., Erden, G., Taneli, B.(1982).Peptik ülserli hastaların psikosomatik yönden incelenmesi, XVIII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongre Özet Kitabı.

Taneli, B., Verimli, A, Kireççi, Y.,Ergun, Ş., Erden, G., Taneli, S (1982).Şizofreni ve şizofreni benzeri epileptik psikozlarda serebral lateralizasyonun araştırılması, XVIII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongre Özet Kitabı

Taneli, S., Erden, G., Kırlı, S., Yılmaztürk, M (1982).Çocuk ve Ergende İntihar Girişimi. XVIII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongre Özet Kitabı.

Kitap Yazarlığı

Karakaş, S., Erden, G., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe Dinçer, E. (2017).  Özgül Öğrenme Bozukluğu Genişletilmiş Nöropsikometri Bataryası. Eğitim Yayınevi. Konya.

Öktem, F., Erden, G., Gençöz, T., Sezgin, N., Uluç, S. (2016). WÇZÖ-IV Uygulama ve Puanlama El Kitabı. Pearson. Ankara TUBİTAK-SOBAG Numarası: 107K493. Araştırmacı, 2010-2012.

Erden, G.,Akdur, S.,Angın, E.,Er, E., Aslan, B. (2014). Otistik Spektrum Bozukluğu (Autistic Spectrum Disorder). Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Anıl Reklam Matbaa, Ankara

Kırımsoy, E, Acar, H.,Yokuş Sevük, H., Kaynak, H., Aydın, M., Antakyalıoğlu, Ş., Özdemir, U., Mutlu, Y., Baykara Acar,  Y., Erden, G., Baysal, B., Başer Baysal, N., Erden, AH., Türkoğlu, R., Dağ, M., ve Yoğurtçuoğlu, Ö. (Ekim, 2013).  Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları Eğitim Programı Kolaylaştırıcılar için Vaka Temelli Eğitim Kitabı, UNICEF, Ankara

Metintaş, S.,Yüksel,B.,Çoban, A.,Egemen, A.,Özer, D., Seylan, G., Erden, G, Seber, G., Gedik, H., Karataş, K., Tuncay, A.,Müslümanoğlu, H.,Doğanay, M., İkizoğlu, M, Düzcü, MG.,Topal, P., Şahin, S., Artan, S.,(2008) Aile Eğitim Rehberi: Zihinsel Özürlüler.2. Baskı.TC Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Yayınları,Mattek, Ankara

Doğan, Ö., Özbesler, C., Soyutürk, M., Sungur, M.,Akbaş, A., Beder, A., Erden, G., Tuncay, A., arı, M., Bayar, N., Duman, Ö., Aras, Ö.,(2008) Aile Eğitim Rehberi: Ruhsal ve Duygusal Özürlüler.2. Baskı.TC Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Yayınları, Mattek, Ankara

Yalın,A., Temüroğlu, Y., Erden, G., Erman, H., Ergene, T., Levent, B., Eroğlu, Ç., Kaya, N. (2002) . Zorlu Yaşam Olayları ve Etkileri, MEB-UNICEF, Psikososyal Okul Projesi.