PROF.DR. ÖMER ERDEVE    
Adı : ÖMER
Soyadı : ERDEVE
E-posta : omererdeve@yahoo.com, erdeve@ankara.edu.tr
Tel : 5956000-8458
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ABD, NEONATOLOJİ BD