PROF.DR. HATİCE ŞANLI    
Adı : HATİCE
Soyadı : ŞANLI
E-posta : erdi@medicine.ankara.edu.tr, haticesanli1964@gmail.com
Tel : ibnisina hastanesi tel 03125082564 , sekreterlik :03125082230/2231 .muayenehane:03124262661
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ
Kişisel Akademik Bilgiler

KISA ÖZGEÇMİŞ

1979- 1982 Kurtuluş Lisesi

1982-1988 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde dönem 3.sü olarak mezuniyet

1988-1994 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi

1994-1995 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalında Uzman Dr.

1995-1996 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalında Yard.Doç.Dr.*

1996-2003 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalında Doç.Dr.

2003-günümüze kadar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalında Prof.Dr.

TEMEL EĞİTİM VE AKADEMİK GELİŞİM

*1995-96 güz dönemi Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün açtığı ve Eczacılık Fakültesi tarafından düzenlenen İlaç taşıyıcı sistemlerin kozmetik praparatlara uygulanışı Kozmetik I, Kozmetik II Eğitim Programını tamamlamıştır.

DİPLOMALAR

Mezuniyet 8297-61783

Uzmanlık 33053-61783

BİLİMSEL DERNEK VE KURUMLARDA ÜYELİKLER:

Türk Dermatoloji Derneği

Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği

Dermatolojik Cerrahi Derneği

European Academy dermatology and venereology

Türk Hematoloji Derneği

BİLİMSEL DERGİLERDE HAKEMLİK

Türkiye Klinikleri Dermatoloji

Türkderm

Lepra Mecmuası

ARAŞTIRMA ALANLARI

Deri lenfomaları

Graft Versus Host hastalığı ve diğer transplantasyon sonrası dermatolojik komplikasyonlar
Saç Hastalıkları

Kozmetoloji ( deri yaşlanması ve tedavileri, botox uygulamaları kimyasal soyma işlemleri, dolgu enjeksiyonları, mikroiğneleme ve lazer uygulamaları )

Terleme bozuklukluları

KATILDIĞI VEYA YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER

Oral Kronik Graft Versus Host Hastalarında TNF Alfa Gen Polimorfizmi ve Periodontal Bulgularla İlişkisi

A Phase III, Randomized, double-blind, placebo-controlled study of vefurafenib ( R=5185426) adjuvant therapy in patients with surgically resected, cutaneouse Braf-Muant Melanoma at high risk for recurrence ( yardımcı araştırmacı )

“Daha önce tedavi edilmemiş rezekte edilemeyen, lokal olarak ilerlemiş veya metastatik BRAFv600 mutasyon pozitif melanom hastalarinda Vemurafenib ve Vemurafenib ile birlikte GDC-0973’ün karşilaştirildiği çift-kör, plasebo kontrollü, Faz3 çalişma ( yardımcı araştırmacı )

MEDİKAL KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI

Hatice Şanlı, Nihal Kundakçı. Bakteriyel Deri hastalıkları .Candan İ(editör) Medikal Tedavi 2.cilt.Antıp AŞ Yayınları.2003 Ankara.S:1289-1294

Erbak Gürgey Hatice Şanlı. Akne, Rozacse ve ilgi hastalıklar .Candan İ(editör) Medikal Tedavi 2.cilt.Antıp AŞ Yayınları.2003 Ankara.S: 1309-1312

Nihal Kundakçı, Hatice Şanlı.Psoriasis ve diğer papüloskuamöz hastalıklar .Candan İ(editör) Medikal Tedavi 2.cilt.Antıp AŞ Yayınları.2003 Ankara.S:1333-1339

Hatice Şanlı, Erbak Gürgey. Alopesilerin Tedavisi .Candan İ(editör) Medikal Tedavi 2.cilt.Antıp AŞ Yayınları.2003 Ankara.S: 1355-1358

Hatice Şanlı,Dermatolojik hastalıklarda Genel Tedavi prensipleri .Candan İ(editör) Medikal Tedavi 2.cilt.Antıp AŞ Yayınları.2003 Ankara.S: 1365-1369

Hatice Şanlı. Ürtiker ve angiödem . Şanlı H, Özdemir E ( editör), Derinin İnflamatuar Hastalıkları Ankara , Bilimsel Tıp Yayınevi 2003: 13-22

Hatice Şanlı.Ekzema-dermatit grubu hastalıklar . Şanlı H, Özdemir E ( editör), Derinin İnflamatuar Hastalıkları Ankara , Bilimsel Tıp Yayınevi 2003: 23-37

Hatice Şanlı.Psoriasis . Şanlı H, Özdemir E ( editör), Ankara , Derinin İnflamatuar Hastalıkları Bilimsel Tıp Yayınevi 2003: 38-45

Hatice Şanlı.liken planus ve diğer likenoid hastalıklar. Şanlı H, Özdemir E ( editör), Derinin İnflamatuar Hastalıkları Ankara , Bilimsel Tıp Yayınevi 2003: 47-52

Hatice Şanlı. Büllöz hastalıklar. Şanlı H, Özdemir E ( editör), Derinin İnflamatuar Hastalıkları Ankara , Bilimsel Tıp Yayınevi 2003: 53-62

Hatice Şanlı .Kutanöz hücreli lenfoma Tedavisi Tüzün Y, Derdaroğlu S Erdem C, Özpoyraz M, Önder M, Öztürkcan S.( editörler ) Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul .2010:447-453

GEREKLİ GÖRDÜĞÜNÜZ DİĞER BİLGİLER

Ödüller

Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi 5. Sınıf dönem birincisi olarak Prof.Dr. Lütfü Tat ve Feriha Tat teşvik bursu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden üçüncü derece ile mezuniyet

Akay BN, Sanli H, Topcuoglu P,Arat M, Akyol A. Nailfold capillary abnormalities are prevalent in sclerodermoid graft-versus-host disease and readily detected with dermatoscopy. İsmli bildiriyle XIX. Prof. Dr A Lütfü Tat Simpozyumunda ( 2009, Ankara ) serbest bildiri 3.lük ödülü