PROF.DR. CEYDA SİBEL KILIÇ    
Adı : CEYDA SİBEL
Soyadı : KILIÇ
E-posta : erdurak@pharmacy.ankara.edu.tr, aldeberan72@gmail.com
Tel : 0312 203 31 07
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

Prof. Dr. Ceyda Sibel KILIÇ

 

1.     Genel

 

Doğum Tarihi:

01/06/1972

Medeni Hali:

Evli, 2 çocuklu

Yazışma Adresi:

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik AD 06100 Tandoğan/ANKARA

Tel:

0312 2033107

GSM:   

05055077503

E-Posta:

erdurak@pharmacy.ankara.edu.tr

Faks:

0312 2131081

 

              Yabancı Dil Bilgisi: İngilizce – çok iyi, Almanca - orta

İngilizce:       2019 YDS: 90 (İngilizce) 

                     2013 YDS: 91.25 (İngilizce)

2007   KPDS: 93 (2002 Kasım KPDS: 93; 1998 Mayıs KPDS: 94)

2002 Aralık ÜDS: 92.5

1998 TOEFL (eski sistem): 627

 

Almanca:        Goethe Institut (Ankara)’da Grundstufe [temel Almanca] tamamlandı.

 

2.     Eğitim:

 

Öğrenim Dönemi

Derece

Üniversite

Öğrenim Alanı

1989-1993

Lisans

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Eczacılık

1994-1998

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Farmakognozi AD, Fitoterapi Drogları Yüksek Lisans Programı

1998-2003

Doktora

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Botanik

2015-2019

Yüksek Lisans

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji

 

 

3.     Akademik ve Mesleki Deneyim:

 

Görev Dönemi

Unvan

Üniversite/Kurum

Bölüm/Departman

Ocak 1994 - Mayıs 1995

Eczacı

Sağlık Bakanlığı

Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü

Mayıs 1995 – Eylül 1997

Eczacı

Sağlık Bakanlığı

İlaç ve Eczacılık Genel Md. – Kozmetik İthalatlar Şubesi

Eylül 1997 – Eylül 2004

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi

Farmasötik Botanik AD

Eylül 2004 – Eylül 2010

Araştırma Görevlisi - Doktor

Ankara Üniversitesi

Farmasötik Botanik AD

Eylül 2010 – Ekim 2011

Yardımcı Doçent

Ankara Üniversitesi

Farmasötik Botanik AD

Ekim 2011 – Ekim 2017

Doçent

Ankara Üniversitesi

Farmasötik Botanik AD

Ekim 2017 -

Profesör

Ankara Üniversitesi

Farmasötik Botanik AD

-     Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Ermenek – Mut – Gülnar Yöresinde Yetişen Caryophyllaceae Familyası Bitkilerinin Saponozitleri Yönünden İncelenmesi (1998) – Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU

 

-     Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı:

Ferulago isaurica Peşmen ve Ferulago syriaca Boiss. (Umbelliferae) Türleri Üzerinde Araştırmalar (2003) – Prof. Dr. Maksut COŞKUN

 

4.              İdari görevleri:

 

-     Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Meydana Gelebilecek Tehlikeleri Önleme Ekibi, Kurtarma Ekibi, Ekip Başı Yardımcısı, (1998-)

-     Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Merkez Laboratuarı’nda bulunan Olympus marka fotoğraf çekme düzeneği olan Mikroskop sorumluluğu (1998-)

-     Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Merkez Laboratuarı’nda bulunan Labconco Marka Liyofilizatör sorumluluğu (1998-)

-     Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Merkez Laboratuarı’nda bulunan YBSK-III-HP 1100 cihazının sorumluluğu (2004-)

-     Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Merkez Laboratuarı’nda bulunan Christ Gamma 2-16 marka Liyofilizatör sorumluluğu (2005-)

-     Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından düzenlenen “6th International Symposium on Pharmaceutical Sciences”da görevli (22/6/2000 tarih ve 3590 sayılı Dekanlık görevlendirme yazısıyla) (ISOPS-6, 2000)

-     Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından düzenlenen “7th International Symposium on Pharmaceutical Sciences” Sosyal Komite üyesi (ISOPS-7, 2003)

-     Yeditepe Üniversitesi tarafından düzenlenen “4th International Congress of Ethnobotany” Yerel Düzenleme Komitesi Üyesi (ICEB; 2000)

-     Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından düzenlenen “9th International Symposium on Pharmaceutical Sciences” Sosyal Komite üyesi (ISOPS-9, 2009)

-     Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından düzenlenen XX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Düzenleme Kurulu Üyesi (BİHAT, 2012)

-     Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından düzenlenen “11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences” Bilimsel Komite üyesi (11th ISOPS, 2015)

-     Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2013-2016)

-     Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Erasmus Koordinatörü (2016- )

-     Ankara Üniversitesi Kalite Komisyonu Üyesi (2016- )

-     Erasmus Seçim Komisyonu Üyesi (101.2017- )

-     Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından düzenlenen “12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences” Bilimsel Komite üyesi (12th ISOPS, 2015)

-     Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından düzenlenen “12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences” Organizasyon Komitesi üyesi (12th ISOPS, 2015)

 

5.     Bilimsel Kuruluşlara/Derneklere Üyelikler

 

-       TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği

-       Ankara Eczacı Odası

-       Türk Eczacıları Birliği

-       Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği

-       GA Society for Medicinal Plant and Natural Product Research

 

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

 

-     Ecz. Sefa SEVİM, Momordica charantia L. (Cucurbitaceae) Bitkisi Üzerinde Araştırmalar, Tezsiz Yüksek Lisans, 2014.

-     Ecz. Çiğdem SARAL, Citrus reticulata Blanco (Rutaceae) Bitkisi Üzerinde Araştırmalar, Tezsiz Yüksek Lisans, 2016

-     Biol. Fatma Gül DELİMUSTAFAOĞLU BOSTANLIK, Ferulago sandrasica Peşmen ve Quezel ve Ferulago mughlae Peşmen (Apiaceae) Türleri Üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Araştırmalar, Tezli Yüksek Lisans 2015.

- Biol. Büşra CUMHUR, Ankara civarında yetişen Ferulago aucheri Boiss ve Ferulago pauciradiata Boiss. & Heldr. (Apiaceae) türleri üzerinde Farmasötik Botanik yönünden araştırmalar, Tezli Yüksek Lisans 2019.

 

6.2  Yönetilen Doktora Tezi

-     Ecz. Songül KARAKAYA, Ferulago trachycarpa Boiss,  F. Blancheana Post,  F. pachyloba (Fenzl) Boiss. ve F. bracteata Boiss. & Haussk. (Apiaceae) Türleri Üzerinde Araştırmalar, 2016.

7.     Yayınları

 

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleleri

 

1.     Sakushima, A., Maoka, T., Ohno, K., Coşkun, M., Güvenç, A., Erdurak, C.S., Özkan, A.M. Seki, K., Ohkura, K., Major antioxidative substances in Boreava orientalis (Cruciferae), Natural Product Letters, 14 (6): 441-446, 2000.

 

2.     Kusano, G., Koguchi, S., Shibano, M., Takahashi, K., Okada, Y., Coşkun, M., Özgen, U., Erdurak, C.S., Okuyama, T., Studies on Index Compounds for HPLC Analysis for Glycyrrhiza favescens Growing in Turkey, Natural Medicines, 56 (4): 129-135, 2002.

 

3.     Kusano, G., Orihara, S., Tsukamoto, D., Shibano, M., Coşkun, M., Güvenç, A., Erdurak, C.S., Five new nortropane alkaloids and six new amino acids from the fruit of Morus alba Linne growing in Turkey, Chemical and Pharmaceutical Bulletin 50 (2): 185-192, 2002. (SCI)

 

4.     Sakushima, A., Ohno, K., Maoka, T., Coşkun, M., Güvenç, A., Erdurak, C.S., Özkan, A.M., Seki, K., Ohkura, K., Guaiacyglycerol-7’-O-methyl 8’ vanillic Acid Ether and Related Compounds from Boreava orientalis, Phytochemical Analysis 14: 48-53, 2003.

 

5.     Güvenç, A., Özkan, A. M., Erdurak, C.S., Coşkun, M., Root, stem and leaf anatomy of Abutilon theophrastii Medik. (Malvaceae), Pakistan Journal of Botany, 35(3): 351-359, 2003. (SCI-EXP)

 

6.     Gürbüz, İ., Erdurak, C.S., Coşkun, M., Yeşilada, E., Anti-Ulcerogenic Activity Of Ferulago isaurica and F. syriaca Growing in Turkey, Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 1(1): 47-53, 2004.

 

7.     Enomoto, S., Okada, Y., Güvenç, A., Erdurak, C.S., Coşkun, M., Okuyama, T., Inhibitory Effect of Traditional Turkish Folk Medicines on Aldose Reductase (AR) and Hematological Activity, and on AR Inhibitory Activity of Quercetin-3-O-methyl Ether Isolated from Cistus laurifolius L., Biological Pharmaceutical Bulletin, 27(7): 1140-1143, 2004. (SCI)

 

8.     Shibano, M., Takahashi, T., Taniguchi, M., Kusano, G., Baba, K., Coşkun, M., Özgen, U., Erdurak, C.S., Okuyama, T., Three New Saponins as Index Compounds of Glycyrrhiza flavescens Boiss. Growing in Turkey, Natural Medicines, 58 (4): 150-155, 2004.

 

9.     Hosoi, S., Shimizu, E., Ohno, K., Coşkun, M., Güvenç, A., Erdurak, C.S., Özkan, A.M., Sakushima, A.,  Minor Phenolic Compounds from Boreava orientalis, Natural Medicines, 58 (5): 234, 2004.

 

10.  Güvenç, A., Yıldız, S., Özkan, A.M., Erdurak, C.S., Coşkun, M., Yılmaz, G., Okuyama, T., Okada, Y. Microbiological  Studies On Turkish Cistus L. Species; Pharmaceutical Biology 43(2): 178-183, 2005. (SCI-EXP)

 

11.  Güvenç, A., Kurucu, S., Koyuncu, M., Arıhan, O., Erdurak C.S., Investigation of Seeds of Iris spuria L. subsp. musulmanica (Fomin) Takht. (Iridaceae), Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences 2(3): 125-136, 2005.

 

12.  Erdurak, C.S., Coşkun, M., Demirci, B., Başer, K.H.C., Composition of the essential oil of fruits and roots of Ferulago isaurica Peşmen and F. syriaca Boiss. (Umbelliferae) from Turkey,  Flavour and Fragrance Journal 21(1): 118-121, 2006. (SCI-EXP)

 

13.  Erdurak Kılıç, C.S., Coşkun, M., Felamedin and prantschimgin content of chloroform factions of  Ferulago isaurica  and F. syriaca  growing in Turkey, Chemistry of Natural Compounds 42(3): 351-352, 2006. (SCI)

 

14.  Erdurak-Kılıç, C.S., Uslu, B., Doğan, B., Özgen, U., Özkan, SA, Coşkun, M., Anodic Voltammetric behavior of Ascorbic Acid and Its Selective Determination in Pharmaceutical Dosage forms and Some Rosa Species of Turkey, Journal of Analytical Chemistry, 61811): 1113-1120, 2006. (SCI)

 

15.  Erdurak-Kılıç, C.S., Okada, Y., Coşkun, M., Okuyama, T.,  New Furanocoumarins Isolated from the Roots of Ferulago isaurica Peşmen Growing in Turkey, Heterocycles, 69(1), 481-486 (2006). (SCI)

 

16.  Mimaki, Y., Aoki, T., Jitsuno, M., Kılıç, C.S., Coşkun, M., Steroidal glycosides from the rhizomes of Ruscus hypophyllum,  Phytochemistry 69: 729-737 (2008) (SCI)

 

17.  Mimaki, Y., Aoki, T., Jitsuno, M., Yokosuka, A., Kılıç, C.S., Steroidal saponins from rhizomes of Ruscus hypophyllum, Natural Product Communications, 3(10): 1671-1678 (2008).  (SCI-EXP)

 

18.  Kılıç, C.S., Koyuncu, M., Özek, T., Başer, K.H.C, Essential Oil of the leaves of Ribes nigrum L. from Turkey, Journal of Essential Oil Research, 20; 512-514 (2008) (SCI-EXP)

 

19.  Şatır, E., Kılıç, C.S., Coşkun, M., Prantschimgin content of methanolic extract of roots of Ferulago platycarpa, Chemistry of Natural Compounds, 45(6): 8725-873 (2009). (SCI-EXP)

 

20.  Kılıç, C.S., Coşkun, M., M., Duman, H., Demirci, B., Başer, K.H.C., Comparison of the essential oils from fruits of Prangos denticulata  Fisch et. Mey growing in Turkey, Journal of Essential Oil Research, 22 170-173 (2010) (SCI-EXP)

 

21.  Kılıç, C.S., Aslan, S., Kartal, M., Coşkun, M., Fatty Acid Composition of Hibiscus trionum L. (Malvaceae), Records of Natural Products, 5(1): 65-69 (2011) (SCI-EXP)

 

22.  Kılıç, C.S., Özkan, A.M., Demirci, B., Coşkun, M., Demirci, B., Başer, K.H.C., Essential Oil Composition of Four Endemic Ferulago Species, Natural Product Communications, 5(12): 1951-1954 (2010) (SCI-EXP)

 

23.  Öztürk, B., Gür, S., Coskun, M., Kosan, M., Erdurak, C.S., Hafez, G., Gonulalan, G., Cetinkaya, M., A new relaxant on human corpus cavernosum: Ferulago syriaca root extract, African Journal of Pharmacy and Pharmacology Vol. 6(37). pp. 2652-2656 (2012)

 

24.  Gümüstas, M, Çiçek Polat, D, Akalın, K., Kılıç, C.S.,Özkan, S.A., Coskun, M.,  Comparison of Seeds of Colchicum speciosum and Gloriosa superba in respect to Colchicine and Colchicoside Contents by RP LC. Natural Product Communications, 11(3), 397-400 (2016) (SCI-EXP)

 

25.  Bakar, F., Karakaya, S., Delimustafaoğlu Bostanlık, F.G., Kılıç, C.S., Anticancer Effect of Ferulago Mughlea Pesmen Apiaceae on Cancer Cell Proliferation, Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 15(3), 501-504 (2016) (SCI-EXP)

 

26.  Karakaya, S., Göger, G., Kılıç, C.S., Demirci, B., Composition of Volatile Oil of the Aerial Parts Flowers and roots of Ferulago blancheana Post Apiaceae Growing  in Turkey and Determination of Their Antimicrobial Activities by Bioautography Method, Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 13(2), 173-180 (2016).

 

27.  Kılıç, C.S., Demirci, B., Coşkun, M., Başer, K.H.C., Chemical Composition of Heracleum platytaenium Boiss. (Apiaceae) essential oil from Turkey, Natural Volatiles And Essential Oils (NVEO), 3(4): 13-23 (2016)

 

28.  Karakaya, S., Gözcü, S., Güvenalp, Z., Özbek, H., Yuca, H., Dursunoğlu, B., Kazaz, C., Kılıç, C.S. The α-amylase and α-glucosidase inhibitory activities of the dichloromethane extracts and constituents of Ferulago bracteata roots, Pharmaceutical Biology 56(1):18-24, (2018) (SCI-EXP)

 

29.   Karakaya, S., Özbek, H., Gözcü, S., Güvenalp, Z., Yuca, H., Duman, H., Kazaz, C., Kılıç, C.S., α-Amylase and α-glucosidase inhibitory activities of the extracts and constituents of Ferulago blancheana, F. pachyloba and F. trachycarpa roots, Bangladesh J Pharmacol. 13: 35-40, (2018) (SCI-EXP)

 

30.  Karakaya, S., Koca, M., Kılıç, C.S., Coşkun, M. (2018). Antioxidant and anticholinesterase activities of Ferulago syriaca Boiss. And F. isaurica Peşmen, growing in Turkey, Medicinal Chemistry Research. doi.org/10.1007/s00044-018-2196-7. (SCI-EXP)

 

31.  Karakaya, S., Koca, M., Okuyucu, M.B., Kılıç, C.S., Özbek, H., Güvenalp, Z., Duman, H., Kazaz, C., Anticholinesterase Activity of Extracts and Isolated Coumarins from Roots of Ferulago blancheana, F. pachyloba, F. trachycarpa and F. bracteataLat. Am. J. Pharm37 (7): 1457-62 (2018) (SCI-EXP)

 

32.  Karakaya, S., Göger, G., Delimustafoğlu Bostanlık, F. G., Demirci, B., Duman, H., Kılıç, C.S., Comparison of Essential Oils of Ferula orientalis L., Ferulago sandrasica Peșmen & Quézel and Hippomarathrum microcarpum Petrov and Their Antimicrobial Activity (Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences – 16: 69-75 (2019).

 

 

7.2. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleleri

 

1.     Kılıç, C.S., Aslan, S., Kartal, M., Coşkun, M., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (Cruciferae) tohumlarının ve köklerinin sabit yağ içerikleri açısından karşılaştırılması, Ankara Ecz. Fak. Derg. 36 (1): 1-7 (2007).

 

2.     Koyuncu, M., Kılıç, C.S., Güvenç, A. Soaproot yielding plants of East Anatolia and their potential in the nature, Turkish Journal of Botany, 32: 489-494, 2008. (Dergi şu anda SCI-EXP ancak bu makale yayımlandıktan 1 ay sonra indekse girmiştir)

 

3.     Kılıç, C.S., M., Coşkun, M., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (Cruciferae) Askorbik Asit İçeriği Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Ankara Ecz. Fak. Dergisi, 36(3): 153-160 (2008)

 

4.     Karakaya, S., Bakar, F., Kılıç, C.S., The effect of Hippomarathrum microcarpum  Petrov (Apiaceae) growing in Turkey on PC3 cancer cell proliferation, Ankara Ecz. Fak. Derg. 40(2): 19-25 (2016)

 

 

7.3 Kitaplarda yayınlanan bölümleri

 

1.     Kılıç, CS.Morus nigra: Tedavide Kullanılan Bitkiler “FFD Monografları” Ed. Prof. Dr. L. Ömür Demirezer, MN Medikal & Nobel Tıp Kitap Sarayı, İstanbul 2. Baskı, s. 417-421, (2011)

2.     Kılıç, CS.Piper methysticum (Kava): Tedavide Kullanılan Bitkiler “FFD Monografları” Ed. Prof. Dr. L. Ömür Demirezer, MN Medikal & Nobel Tıp Kitap Sarayı, İstanbul 2. Baskı, s. 503-508, (2011)

3.     Karakaya, S., Kılıç, CS.Garcinia mangostana (Mangostan): Tedavide Kullanılan Bitkiler “FFD Monografları” Ed. Prof. Dr. L. Ömür Demirezer, MN Medikal & Nobel Tıp Kitap Sarayı, İstanbul 3. Baskı, s. 505-514, (2017)

 

 

 

8.     Bildirileri

 

8.1  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1.     Güvenç, A., Yıldız, S., Özkan, A.M., Erdurak, C.S., Coşkun, M., Yılmaz, G., Microbiological Studies on Turkish Cistus L. Species, 6th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-6), 27-29 June, 2000, Ankara, Turkey (sözlü bildiri)

 

2.     Yıldız, G., Güvenç, A., Özkan, A.M.Erdurak, C.S., Coşkun, M., Koyuncu, M., Anatomical Studies on Astragalus lusitanicus  Lam. subsp. orientalis Charter & Meikle, 6th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-6), 27-29 June, 2000, Ankara, Turkey (poster bildiri)

 

3.     Sakushima, A., Coşkun, M., Maoka, T., Ohkura, K., Seki, K. Güvenç, A., Erdurak, C.S., Özkan, A.M.,  Study on the constituents of Boreava orientalis, 6th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-6), 27-29 June, 2000, Ankara, Turkey (poster bildiri)

 

4.     Coşkun, M., Özden, S., Koyuncu, M., Tanker, M, Güvenç, A., Soner, O., Akalın, K., Altun, L., Erdurak, C.S., Studies on Some Colchicum Species of Turkey, The 47th  (Year 2000) Annual Meeting of the Japanese Society of  Pharmacognosy, 7-8 September, 2000, Tokyo, Japan (poster bildiri)

 

5.     Kohoguti S., Shibano, M., Kusano, G., Okuyama, T., Okada, Y., Coskun, M., Guvenç, A., Erdurak, C.S., Structural elucidation of new stilbenic compounds isolated from Glycyrrhiza flavescens in Turkey., The 47th  (Year 2000) Annual Meeting of the Japanese Society of  Pharmacognosy, 7-8 September, 2000, Tokyo, Japan (sözlü bildiri)

 

6.     Kusano, G., Orihara, S, Tsukamoto, D., Shibano, M., Coskun, M., Guvenç, A., Erdurak, C.S., Five new nortropane alkaloids and six new amino acids from the fruit of Morus alba Linne growing in Turkey, The 47th  (Year 2000) Annual Meeting of the Japanese Society of  Pharmacognosy, 7-8 September, 2000, Tokyo, Japan  (poster bildiri)

 

7.     Güvenç, A., Erdurak, C.S.Arıhan, O., Kurucu, S. Koyuncu, M., Investigation of fatty acids of Iris spuria L. subsp.  musulmanica (Fomin) Takht. (Iridaceae) with GC-MS, 4th International Symposium on the Chemistry on the Natural Compounds (SCNC-2001), Eğridir, Isparta, Turkey, 6-8 June, 2001 (poster bildiri)

 

8.     Erdurak, C.S., Coşkun, M., Başer, K.H.C., Demirci, B., The Anatomy of the Fruit, Stem and Leaf of  Ferulago isaurica Peşmen and the Constituents of the Volatile Oil of the Fruit, 6th Plant Life of Southwest Asia Symposium, Van, Türkiye, 10-14 June, 2002 (poster bildiri)

 

9.     Coşkun, M., Güvenç, A., Erdurak, C.S., Arıhan, O., Investigations of the Ruscus species (Liliaceaea) growing in Turkey, 51st Annual Congress of the Society for Medicinal Plant Research, Kiel, Germany, August 31- September 4, 2003 (poster bildiri)

 

10.  Güvenç, A.Erdurak, C.S., Arıhan, O., Coşkun, M., Studies on the anatomical structure of cladodes of Ruscus L. species (Liliaceae) in Turkey. 7th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-7), 24-27 June, 2003, Ankara, Turkey (poster bildiri)

 

11.  Aoki, T., Mimaki, Y., Yokosuka, A., Watanabe, K., Coşkun, M., Erdurak, C.S., Sashida, Y., Chemical constituents of plants of the family Liliaceae, New Steroidal glycosides from Ruscus hypohyllum, 124th Pharmaceutical Society of Japan, 29-31 Mart 2004, Osaka, Japan (poster bildiri)

 

12.  Erdurak Kılıç, C.S., Coşkun, M., Felamedin and Prantschimgin Content of Chloroform Fractions of Ferulago isaurica and F. syriaca Growing in Turkey, 6th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds, 28-29 June 2005, Ankara-Turkey (poster bildiri)

 

13.  Erdurak Kılıç, C.S., Coşkun, M., A Comparative Study on the Ascorbic Acid Content of Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (Brassicaceae) IVth International Congress of Ethnobotany (ICEB 2005): Ethnobotany at the Junction of the Continents and the Disciplines, 21-26 August 2005, İstanbul-Turkey (poster bildiri)

 

14.  Kılıç, C.S., Çoban, T., DPPH Radical Scavenging Effects of Hibiscus trionum (Malvaceae) Extracts, 8th International Symposium On Pharmaceutical Sciences, June 13-16, 2006, Ankara – Turkey, (poster bildiri)

 

15.  Coşkun, M., Güvenç, A., Kılıç, C.S., Arıhan, O., Ruscus aculeatus trade in Turkey: Is it sustainable?, 54th Annual Congress on Medicinal Plant Research, 29 August, 2 September 2006, Helsinki, Finland (poster bildiri)

 

16.  Koyuncu, M., Güvenç, A., Kılıç, C.S., Çöven Yielding Plants of East Anatolia and Their Potential in the Nature, International Symposium 7th Plant Life of South West Asia (7th PLoSWA) 25-29 June 2007 Eskişehir, Turkey (sözlü bildiri)

 

17.  Kılıç, C.S.Koyuncu, M., Özek, T., Başer, K.H.C., Essential Oil of the Leaves of Ribes nigrum L. From Turkey, International Symposium 7th Plant Life of South West Asia (7th PLoSWA) 25-29 June 2007 Eskişehir, Turkey (poster bildiri)

 

18.  Kılıç, C.S., Coşkun, M., Duman, H., Demirci, B., Başer, KHC., Composition of the fruits and roots of Prangos denticulata Fisch & Mey. (Umbelliferae) growing in Turkey, 55th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant Research September, 2-6, 2007, Graz, Austria (poster bildiri)

 

19.  Kılıç, C.S., Demirci, B., Duman, H., Coşkun, M., Başer, K.H.C., Fatty acid composition of herba and rhizomes of Crenosciadium siifolium Boiss. And Heldr., C, 9th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-9), June 23-26, 2009, Ankara, Turkey  (poster bildiri)

 

20.  Kılıç, C.S., Kaya, A., Solak, H., Işışoğlu, M., Gücin, F., Gümüştaş, M., Coşkun,  Psilocin and psilocibin contents of some Psathyrella spp. growing in Turkey, 10th International Symposium on Pharmaceutial Sciences (ISOPS-10), 26-29 June, Ankara, TURKEY (poster bildiri)

 

21.   Gümüştaş, M. Kılıç, C.S., Kaya, A., Solak, H., Işıloğlu, M., Gücin, F., Coşkun, M., Psilocin and psilocibin content of some Panaeolus spp. Growing in Turkey, 13th Congress of the International Society for Ethnopharmacology, 2-6 Eylül 2012, Graz, Avusturya (poster bildiri)

 

22.  Delimustafaoğlu, F.G., Karakaya, S., Göğer, G., Kılıç, C.S., Demirci, B., Başer, K.H.C., Composition of Volatile Oil of Root, Aerial Parts and Fruits of Ferulago mughlae Peşmen (Apiaceae) Growing in Turkey and Determination of Their Antibacterial Activites, 8th International Symposium on the Apiales, August 1-3, 2014, İstanbul TURKEY (poster bildiri)

 

23.  Delimustafaoğlu, F.G.Kılıç, C.S., Some Anatomical Characters of Ferulago sandrasica Peşmen & Quéze (Apiaceae) Growing in Turkey, 8th International Symposium on the Apiales, August 1-3, 2014, İstanbul TURKEY (poster bildiri)

 

24.  Delimustafaoğlu Bostanlık, F.G., Karakaya, S., Kılıç, C.S., Demirci, B., Coşkun, M., Essential Oil Composition of the Fruits of Ferulago pauciradiata Boiss. & Heldr. (Apiaceae) Growing In Turkey, 23rd ITALO-LATINAMERICAN ASIAN & AFRICAN CONGRESS OF ETHNOMEDICINE Marsala, (Italy) September, 7-12, 2014 (poster bildiri)

 

25.  Delimustafaoğlu Bostanlık, F.G., Karakaya, S., Baştaşkın, T., Önal, E., Kılıç, C.S., Gür, S., Effect of Lyophilized Extracts of Ferulago mughlae Peşmen (Apiaceae) On Erectile Dysfunction, 23rd ITALO-LATINAMERICAN ASIAN & AFRICAN CONGRESS OF ETHNOMEDICINE Marsala, (Italy) September, 7-12, 2014 (poster bildiri)

 

26.  Ekşi, G., Bakar, F., Bona, M., Kılıç, C.S., Gençler Özkan, A.M., A New Endemic Subspecies of Allium phanerantherum (Amaryllidaceae) from Hatay, Turkey and its Antiproliferative Effects on MCF-7 Human Breast Cancer, 23rd ITALO-LATINAMERICAN ASIAN & AFRICAN CONGRESS OF ETHNOMEDICINE Marsala, (Italy) September, 7-12, 2014 (poster bildiri)

 

27.  Kılıç, C.S., Gümüştaş, M., Kaya, A., Solak, H., Işıloğlu, M., Gücin, F., Coşkun, M., Psilocin and Psilocibin Content of Some Hallucinogenic Mushrooms Growing in Turkey, 23rd ITALO-LATINAMERICAN ASIAN & AFRICAN CONGRESS OF ETHNOMEDICINE Marsala, (Italy) September, 7-12, 2014 (poster bildiri)

 

28.  Karakaya, S., Yurdakök, B., Akkutay, Z., Aslan Erdem, S., Kılıç, C.S., In vitro Antiviral Activity of Heliotropium dolosum De Not, H. lasiocarpum  Fisch Et Mey and H. hirsutissimum Grauer growing in Turkey, 23rd ITALO-LATINAMERICAN ASIAN & AFRICAN CONGRESS OF ETHNOMEDICINE Marsala, (Italy) September, 7-12, 2014 (poster bildiri)

 

29.  Karakaya, S., Bakar, F., Kılıç, C.S., In vitro Anticancer Activity of Heliotropium dolosum de Not, H. lasiocarpum Fisch et Mey and  H. hirsutissimum Grauer (Boraginaceae) Groving in Turkey Against Human Prostate Carcinoma, 23rd ITALO-LATINAMERICAN ASIAN & AFRICAN CONGRESS OF ETHNOMEDICINE Marsala, (Italy) September, 7-12, 2014 (poster bildiri)

 

30.  Delimustafaoğlu, F.G., Ekşi, G., Göger, G.,  Kılıç, C.S., Demirci, B.,  Başer, K.H.C., Composition of Volatile Oil of Roots of Ferulago sandrasica Pesmen & Quézel (Apiaceae) Growing in Turkey and Determination of its Antibacterial Properties with Biautography Method, 45th international Symposium of Essential Oils (ISEO 2014) September 7-10, 2014, Istanbul University Faculty of Pharmacy -Beyazit, Istanbul (poster bildiri)

 

31.  Karakaya, S., Delimustafaoğlu Bostanlık, F.G., Kılıç, C.S., Gür, S., Effect of Lyophilized Extracts of Ferulago sandrasica Peşmen (Apiaceae) on Erectile Dysfunction, 75th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, September 29 - October 3, 2015, Düsseldorf, GERMANY (poster bildiri)

 

32.  Karakaya, S., Yılmaz, D., Cengiz, T., Yılmaz, E., Kılıç, C.S., Gür, S., Effect Of Lyophilized Extracts and Coumarins Isolated From Roots of Ferulago pacyhloba (Fenzl) Boiss. (Apiaceae) On Erectile Dysfunction, 75th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, September 29 - October 3, 2015, Düsseldorf, GERMANY (poster bildiri)

 

33.  Karakaya, S., Delimustafaoğlu Bostanlık, F.G., Kılıç, C.S., Quantitative Analysis of Felamedin by High-Performance Liquid Chromatography of Ferulago mughlea Peşmen (Apiaceae) Growing In Turkey, 75th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, September 29 - October 3, 2015, Düsseldorf, GERMANY (poster bildiri)

 

34.  Karakaya, S., Delimustafaoğlu Bostanlık, F.G., Kılıç, C.S., Quantitative Analysis of Felamedin by High-Performance Liquid Chromatography of Ferulago sandrasica Peşmen & Quézel (Apiaceae) Growing In Turkey, 75th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, September 29 - October 3, 2015, Düsseldorf, GERMANY (poster bildiri)

 

35.  Karakaya S., Göger G., Kılıç C.S., Demirci B., Composition of Volatile Oil of Herba, Flowers and Roots of Ferulago pachyloba (Fenzl) BoissPost (Apiaceae) Growing in Turkey and Determination of its Antibacterial Properties with Biautography Method, 11th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds (SCNC 2015), Antalya, TURKEY (poster bildiri)

 

36.  Günbatan, T., Karakaya, S., Kılıç, C.S., Gürbüz, İ., Urease inhibitory and antioxidant activity of Ferulago blancheana Post ex Boiss., GPSS 2015, 1st International Gazi Pharma Symposium, November 12-15, Belek-Antalya, Turkey (poster bildiri)

 

37.  Karakaya, S., Bakar, F., Kılıç, C.S.,  The Effects of Lyophilized Extract of Roots of Ferulago trachycarpa (Fenzl) Boiss. (Apıaceae) on Cancer Cell Proliferation, 11th International Symposium on Pharmaceutial Sciences (ISOPS-11), 9-12 June, 2015, Ankara, Turkey (poster bildiri)

 

38.  Karakaya, S., Kılıç, C.S., Effects of coumarins isolated from roots of Ferulago blancheana Post (Apiaceae) on erectile dysfunction, The 29 th International Symposium on the Chemistry of Natural Products (ISCNP-29), September 24-27, 2016, İzmir, Turkey (sözlü bildiri)

 

39.  Karakaya, S.,  Şimşek, D.,  Özbek, H.,  Güvenalp, Z., Altanlar, N., Kılıç, C.S., Antimicrobial Activities of Extracts and Coumarins Isolated from Ferulago bracteata Growing in Turkey, 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 26-29 Nisan, 2017, İstanbul, Turkey (poster bildiri)

 

40.  Karakaya, S., Gözcü, S., Güvenalp, Z., Özbek, H., Yuca, H., Dursunoğlu, B., Kazaz C., Kılıç, C.S., α-Amylase and α -Glucosidase inhibitory activities of the extracts and constituents of Ferulago bracteata roots, 1st INTERNATIONAL CONGRESS on MEDICINAL and AROMATIC PLANTS –Natural and Healthy Life- May 10-12, 2017, Konya, Turkey (poster bildiri)

 

41.  Karakaya, S., Gözcü, S., Güvenalp, Z., Özbek, H., Yuca, H., Kazaz C., Kılıç, C.S., α-Amylase and α -Glucosidase inhibitory activities of the extracts and constituents of Ferulago pachyloba roots, 1st INTERNATIONAL CONGRESS on MEDICINAL and AROMATIC PLANTS –Natural and Healthy Life- May 10-12, 2017, Konya, Turkey (poster bildiri)

 

42.  Yeğin, B., Alpay, M., Kaçar, S., Ortadeveci, A., Meral C.C., Kılıç, C.S., Baskın, V., Altuntaş, H., Erol, K., Effects of agmatine on stress-induced on hippocampal morphology in rats, Anatomists on the Edge, June 27-29, 2017, National University of Ireland, Galway, Ireland (poster bildiri)

 

43.  Alpay, M., Yeğin, B., Meral C., Kaçar, S., Ortadeveci, A., Kılıç, C.S., Baskın, V., Altuntaş, H., Erol, K., Investigation of dose dependent effects of agmatine on rat kidney, Anatomists on the Edge, June 27-29, 2017, National University of Ireland, Galway, Ireland (poster bildiri)

 

44.  Alpay, M., Yeğin, B., Meral C., Ortadeveci, A., Kaçar, S., Kılıç, C.S., Baskın, V., Altuntaş, H., Erol, K., Effects of agmatine on the histologic alterations of rat cerebellum, Anatomists on the Edge, June 27-29, 2017, National University of Ireland, Galway, Ireland (poster bildiri)

 

45.  Ceyhan, E., Kılıç, C.S., Gümüşok, S., Canbek, M., Effect of Heliotropium hirsutissimum Grauer Methanol Extract on NF-κB Pathway in Rat Liver Following Partial Hepatectomy with Mini Array Analysis, Phytopharm 2017, July 2-5, 2017, Graz, Austria. (sözlü bildiri)

 

46.  Kılıç, C.S., Ceyhan, E., Canbek, M., Determination of Effect of Prantschimgin and Felamedin on NF-κB Pathway in Rat Liver Following Partial Hepatectomy with Mini Array Analysis Phytopharm 2017, July 2-5, 2017, Graz, Austria (poster bildiri)

 

47.  Eviş Meral, C.C., Kaçar, S., Ortadeveci, A., Yeğin, B., Alpay, M., Kılıç, C.S., Altuntaş, H., Baskın, V., Erol, K., Effects of agmatine on stress-induced ulcer in rats, International IUPS, 38th World  Congress of The International Union of Physiological Sciences, August 1-5, 2017, Rio de Janeiro, Brasil (poster bildiri)

 

48.  Karakaya, S., Özbek, H., Şimşek, D., Gözcü, S., Güvenalp, Z., Yuca, H., Altanlar, N., Kazaz, C., Duman, H., Kılıç, C.S., α-Amylase and α-glucosidase inhibitory and antimicrobial activities of Ferulago blancheana and F. trachycarpa, 3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, ITWCCST 2017, September, 10-13, 2017, Baku, Azerbaijan (sözlü bildiri)

 

49.  Karakaya, S., Şimşek, D., Özbek, H., Yuca, H., Güvenalp, Z., Yuca, H., Altanlar, N., Duman, H., Kılıç, C.S., Antimicrobial activities of extracts and coumarins isolated from Ferulago pachyloba growing in Turkey, 3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, ITWCCST 2017, September, 10-13, 2017, Baku, Azerbaijan (poster bildiri)

 

50.  Bakar, F., Günbatan, T., Kılıç, C.S., Gürbüz, İ., Duman, H., Cytotoxic activity of ethanolic extracts of the roots of some Ferulago W. Koch Species Against SW480, PC-3 and MCF-7 Cancer Cell Lines, 2nd GPSS, October 11-13, 2017 (poster bildiri)

 

51.  Cumhur, B., Yılmaz Sarıaltın, S., Gümüşok, S., Çoban, T., Kılıç, C.S., Antioxidant and Anti-inflammatory Activity of the Fruits, Stems And Leaves of Sambucus ebulus L., ISOPS 12, June 26-29, 2018, Ankara, TURKEY (poster bildiri)

 

52.  Karakaya, S., Bakar, F., Kılıç, C.S., Duman, H., Anticancer Effect of Extracts and Isolated Compounds from the Roots of Ferulago blancheana Post ex Boiss. (Apiaceae) on Cancer Cell Proliferation, ISOPS 12, June 26-29, 2018, Ankara, TURKEY (poster bildiri)

 

53.   Karakaya, S., Bakar, F., Kılıç, C.S., Duman, H., Anticancer Effect of Extracts and Isolated Compounds from the Roots of Ferulago pachyloba (Fenzl) Boiss. Post ex Boiss. (Apiaceae) on Cancer Cell Proliferation, ISOPS 12, June 26-29, 2018, Ankara, TURKEY (poster bildiri)

54.  Gümüşok, S., Yılmaz Sarıaltın, S., Çoban, T., Kılıç, C.S., Determination of Anti-inflammatory and Anti-Antioxidant Activities of Opopanax hispidus ISOPS 12, June 26-29, 2018, Ankara, TURKEY (poster bildiri)

 

55.  Karakaya, S., Bostanlik, F.D., Koca, M., Simsek, D., Gozcu, S., Yuca, H., Ozbek, H., Kılıc, C.S., Guvenalp, Z., Altanlar, N, Antibacterial, Anticholinesterase, a-Amylase and a-Glucosidase Inhibitory Activities of Ferulago mughlae Peșmen and Ferulago sandrasica Pesmen & Quézel Growing In Turkey, ISOPS 12, June 26-29, 2018, Ankara, TURKEY (poster bildiri)

 

56.  Demirci, F., Karaca, N., Kilic, C.S., Duman, H., Gurbuz, I., Evaluation of Enzyme Inhibitory Activity of Etaholic Extracts Of The Roots of Two Ferulago spp., ISOPS 12, June 26-29, 2018, Ankara, TURKEY (poster bildiri)

 

57.  Gunbatan, T., Bakar, F., Gurbuz, I., Kilic, C.S., Karakucuk, M., Duman, H., Cytotoxic Activity of Ethanolic Extract and Some Fractions of the Roots of Ferulago macrosciadia Boiss & Balansa Against Sw480 and Mcf-7 Cancer Cell Lines, ISOPS 12, June 26-29, 2018, Ankara, TURKEY (poster bildiri)

 

8.2  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

1.     Güvenç, A., Özkan, A.M.Erdurak, C.S., Coşkun, M., Yılmaz, G., Abutilon theophrastii Medik (Malvaceae) bitkisinin kök, gövde ve yaprak anatomisi, XIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 20-22 Eylül 2000, İstanbul, Türkiye (poster bildiri)

 

2.     Güvenç, A., Yıldız, S., Özkan, A.M., Erdurak, C.S., Coşkun, M., Yılmaz, G., Türkiye’ de Yetişen Cistus L. Türlerin Üzerinde Anatomik Çalışmalar, XIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 20-22 Eylül 2000, İstanbul, Türkiye (poster bildiri)

 

3.     Erdurak, C.S., Uslu, B., Doğan, B., Özgen, U., Özkan, S., Coşkun, M., Askorbik Asit’ in İlaçlarda ve Bazı Rosa Türleri Ekstrelerinde Voltametrik ve Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi Yöntemleri İle Tayini, XV. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 6-9 Ekim 2004, Belek, Antalya, Türkiye (poster bildiri)

 

4.     Kılıç, C.S., Aslan, S., Kartal, M., Coşkun, M., Hibiscus trionum L. (Malvaceae): Zararlı Ot Olarak Kabul Edilen Bu Bitkiden Tıbbi Bir Kullanım Sağlanabilir mi? XVI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 28-30 Haziran 2006, Erzurum, Türkiye, s. 135. (poster bildiri)

 

5.     Kılıç, C.S.Aslan, S., Kartal, M., Coşkun, M. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik (Cruciferae) Tohumlarının ve Köklerinin Sabit Yağ İçerikleri Açısından Karşılaştırılması, XVI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 28-30 Haziran 2006, Erzurum, Türkiye, s. 136 (poster bildiri)

 

6.     Kılıç,  C.S., Demirci, B., Coşkun, M., Duman, H., Başer, K.H.C., Türkiye için endemik olan Ferulago isaurica Pesmen ve F. pachyloba (Fenzl.) Boiss (Apiaceae) herbalarından elde edilen uçucu yağın bileşimi, 18. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 22-24 Ekim 2008, The Marmara, İstanbul

 

7.     Gümüştaş, M., Kılıç, C.S., Kaya, A., Solak, H., Işıloğlu, M., Gücin, F., Coşkun, M., Türkiye’de yetişen bazı Inocybe (Inocybaceae) türlerinin psilosin ve psilosibin içeriği, XX. Bitkisel İlaç hammaddeleri Toplantısı (BİHAT 2012), 10-13 Ekim 2012, Çolaklı, Antalya (sözlü bildiri)

 

8.     Çiçek Polat, D., Kılıç, C.S., Yılmaz. N., Demirci, B., Başer, K.H.C., Türkiye’de yetişen Ferula haussknecthii Wolf ex Rech fil. (Apiaceae) kök ve herbasının uçucu yağ bileşimi, XX. Bitkisel İlaç hammaddeleri Toplantısı (BİHAT 2012), 10-13 Ekim 2012, Çolaklı, Antalya (poster bildiri)

 

9.     Gümüştaş, M., Çiçek Polat, D., Arabacı Anul, S., Kılıç, C.S., Akalın, K., Coşkun, M., Colchicum speciosum  Steven ve Gloriosa superba linn. Türleri tohumlarının YBSK yöntemi ile kolşisin ve kolşikozit içerikleri açısından karşılaştırılması, XX. Bitkisel İlaç hammaddeleri Toplantısı (BİHAT 2012), 10-13 Ekim 2012, Çolaklı, Antalya (poster bildiri)

 

10.  Karakaya, S.Kılıç, C.S., Türkiye'de Yetişen Ferulago pacyhloba (Fenzl) Boiss. (Apiaceae) Morfolojik ve Anatomik Özelliklerinin İncelenmesi (Investigation of Morphological and Anatomical Properties of Ferulago pacyhloba (Fenzl) Boiss. (Apiaceae) Growing in Turkey, 1. ULUSAL BİTKİ BİYOLOJİSİ KONGRESİ (1st National Congress of Plant Biology), 2-4 Eylül 2015 (September 2-4, 2015), Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu (poster bildiri)

 

11.  Kılıç, C.S., Türkiye Florasında Yer Alan Türk Botanikçiler ve Hazırladıkları Taksonlar, XII. TÜRK ECZACILIK TARİHİ TOPLANTISI, 1-3 Haziran 2016, Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eskişehir (poster bildiri)

 

12.  Karakaya, S., Kılıç, C.S., Türkiye’de Yetişen Ferulago blancheana Post (Apiaceae) Morfolojik ve Anatomik Özelliklerinin İncelenmesi, XXII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 31 Ağustos-5 Eylül 2016, Trabzon, Türkiye (poster bildiri)

 

13.  Hoti, B., Bakar, F., Karaküçük, M., Günbatan, T., Kılıç, C.S., Gürbüz, İ., Duman, H., Ferulago sylvatica (Besser) Reichb. ve Ferulago humilis Boiss. KÖKLERİNİN SW480 ve PC-3 Kanser Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik Aktivitesi, BİHAT 2018, 9-12 Nisan, 2018, Antalya, Türkiye (poster bildiri)

 

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

 

1.     Tanker, M., Coşkun, M., Ozden, S., Koyuncu, M., Güvenç, A., Soner,  O.,  Altun, L.,  Akalın, K.,  Erdurak, C. S., Ülkemizde Yetişen Colchicum Türlerinden Tedavide Kullanılmak Amacıyla Standart Colchicum Tohumu Ekstresinin Hazırlanması ve Kolşisin Elde Edilmesi, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No. 97-03-00-01, Yardımcı Araştırıcı,  Ankara, 2000.

 

2.     Coşkun, M., Güvenç,  Erdurak, C. S., Arıhan, O., Ticareti Yapılan Ruscus Türlerinin Türkiye’ deki Durumunun İncelenmesi. TÜBİTAK TBAG-2065 (101T076) No’ lu proje, Yardımcı Araştırıcı, Ankara, Haziran 2003.

 

3.     Koyuncu, M., Güvenç, A., Erdurak. C.S., Doğu Anadolu'da çöven elde edilen bitkiler ve bunların doğadaki potansiyeli, TÜBİTAK TBAG Proje 199T094, Yardımcı Araştırıcı, 2006.

 

4.     Coşkun, M., Gücin. F., Kılıç, C.S.,  Işıloğlu, M, Solak. H., Kaya. A., Akdeniz Bölgesinde Yetişen Psilosin ve Psilosibin İçeren şapkalı mantar Türleri Üzerinde Araştırmalar, TÜBİTAK  TBAG 107T149 No’lu proje, Yardımcı Araştırıcı, 2011.

 

5.     Kılıç, C.S., Gür, S., Bakar, F., Ferulago trachycarpa Boiss., F. blancheana Post., F. pacyhloba (Fenzl) Boiss. ve F. bracteata Boiss.& Haussk. (Apiaceae) Türleri Üzerinde Araştırmalar, TÜBİTAK SBAG 115S009 No’lu proje, Yürütücü, 2016.

 

6.     Kılıç, C.S., Gürbüz, İ., Duman, H., Demirci, B., Ülkemizde Yetişen Bazı Ferulago Türlerinin Antikanser, Lipoksijenaz, Siklooksijenaz Aktivite ve Fitokimyasal Yönden Değerlendirilmesi, TÜBİTAK SBAG 115S364 No’lu proje, Yürütücü, devam ediyor.

 

7.     Erol, K., Kılıç, C.S., Kumarin türevi felamedin ve prantşimgin’in santral sinir sistemi üzerindeki etkilerinin incelenmesi, TÜBİTAK 217S851 No’lu proje, Yardımcı Araştırıcı, devam ediyor.