ARŞ. GÖR. DR. BURÇİN ERGENE    
Adı : BURÇİN
Soyadı : ERGENE
E-posta : ergene@pharmacy.ankara.edu.tr
Tel : +903122033104
Ünvan : ARŞ. GÖR. DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/burcin-ergene
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Tarihi:
12.02.1985

Doğum Yeri:
Kadıköy

Eğitim Bilgileri:
İlköğretim: 
Gündoğdu Koleji - Konya (1992 - 1996)
Meram Anadolu Lisesi - Konya (1996 - 2000)
Lise:
Ankara Fen Lisesi (2000 - 2003)
Lisans:
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (2003 - 2007)
Yüksek Lisans:
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı (2007 - 2009)
Doktora:
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı (2009 - 2015)

Mesleki Deneyim:
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi - Araştırma Görevlisi (2009 - )

Yurtdışı Deneyim:
Almanya (Heinrich Heine Üniversitesi), Bilimsel Çalışma, 2008 (4 ay)
Japonya (Kanazawa Üniversitesi), Bilimsel Çalışma, 2010 (3 ay)

Projelerde Yaptıgı Görevler:
1. Türkiye'de Yetisen Bazı Ononis Türlerinin Tasıdıgı Yara Iyilestirici ve anti-enflamatuvar etkili bilesiklerin arastırılması, Lisansüstü (Doktora) Tez Projesi, Araştırmacı, (2013-2015).
2. Deniz Çayırı (Zostera spp.) Ölü Yaprak Ekstraktının Patojen Bakterilere Karsı Antimikrobiyal Aktivitesinin ve Artemia naupliilerinin Bakteriyel Yükünü Azaltmada Kullanılabilirliginin Belirlenmesi, TÜBİTAK 1001, Bursiyer, (2015- 2017).
3. Güvenli ve Etkili Bitki Çayı Demleme Makinesinin Yazılımının Gelistirilmesi Amacıyla Çay Olarak Kullanılan Bitkilerin Etkinlik ve Güvenilirliklerinin Arastırılması, Teknokent-Ar-Ge Projesi, Arastırmacı (2014-2015).
3.Gülçin Saltan, Özlem Bahadır Acıkara, Serkan Özbilgin, Burçin Ergene, Türkiye'de Yetisen Bazı Scorzonera L. Türlerinin Fenolik Bilesiklerinin Arastırılması, Ankara Üniversitesi Bilimsel Arastırma Projesi, Arastırmacı (2013-2016).

Bilimsel Kuruluslara Üyelikler:
Farmakognozi veFitoterapi Dernegi, Üye , 2009.

Yayınlar:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. AKKOL ESRA,DEMIREL MÜRSIDE AYSE,BAHADIR ACIKARA ÖZLEM,SÜNTAR IPEK,ERGENE BURÇIN,
Ilhan Mert,ÖZBILGIN SERKAN,SALTAN HAYRIYE GÜLÇIN,KELES HIKMET,TEKIN MEHMET (2015). Phytochemical analyses and effects of Alchemilla mollis (Buser) Rothm. and Alchemilla persica Rothm. in rat endometriosis model. Arch Gynecol Obstet., 292(3), 619-628.
2. ÖZBILGIN SERKAN,ERGENE BURÇIN,SEVER YILMAZ BETÜL,SALTAN HAYRIYE GÜLÇIN,YÜKSEL EMRAH (2015). HPLC method for the analysis of chlorogenic acid of Viburnum tinus L. and
Viburnum orientale Pallas. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 12(1), 231-236.
3. SEVER YILMAZ BETÜL,ERGENE BURÇIN,SALTAN HAYRIYE GÜLÇIN (2015). Determination of total ortho-dihydroxycinnamic acid derivatives and flavonoid contents of Ballota species growing in
Turkey. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 12(1), 67-74.
4. BAKAR FILIZ,BAHADIR ACIKARA ÖZLEM,ERGENE BURÇIN,SALTAN HAYRIYE GÜLÇIN (2015). Antioxidant Activity and Phytochemical Screening of Some Asteraceae Plants. Turkish Journal of
Pharmaceutical Sciences, 12(2), 123-132.
5. ILHAN MERT,ERGENE BURÇIN,SÜNTAR IPEK,ÖZBILGIN SERKAN,SALTAN HAYRIYE GÜLÇIN,DEMIREL MÜRSIDE AYSE,KELES HIKMET,AKKOL ESRA (2014). Preclinical evaluation of antiurolithiatic activity of Viburnum opulus L. on sodium oxalate-induced urolithiasis rat model. Evid. Based. Complement. Alternat. Med.
6. BAHADIR ACIKARA ÖZLEM,AKKOL ESRA,SÜNTAR IPEK,ERGENE BURÇIN,SALTAN HAYRIYE GÜLÇIN,ÇOBAN TÜLAY (2014). Assessment of anti-inflammatory and free radical scavenger
activities of selected Scorzonera species and determination of active components. International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research, 6(1): 59-65.
7. Eryilmaz M, Ozbilgin S, Ergene B, Yilmaz B Sever, Altun ML, Saltan G (2014). Antimicrobial activity of Turkish Viurnum species. Bangladesh Journal of Botany, 42(2).
8. ERYILMAZ MÜJDE,ÖZBILGIN SERKAN,ERGENE BURÇIN,ALTUN MEHMET LEVENT,SALTAN HAYRIYE GÜLÇIN (2013). Antimicrobial activity of Turkish Viburnum species. Bangladesh J. Bot. 42(2).
9
. YILMAZ BETÜL SEVER, ALTUN MEHMET LEVENT, ORHAN ILKAY ERDOGAN, ERGENE BURCİN, CİTOGLU GÜLCİN SALTAN (2013). Enzyme inhibitory and antioxidant activities of Viburnum tinus L. relevant to its neuroprotective potential. Food Chemistry, 141(1), 582-588.

10. KÜPELİ AKKOL ESRA, BAHADIR ACIKARA ÖZLEM, SÜNTAR IPEK, ERGENE BURÇİN, SALTAN ÇİTOGLU GÜLÇİN (2012). Ethnopharmacological evaluation of some Scorzonera species: In vivo anti-inflammatory and antinociceptive effects. Journal of Ethnopharmacology, 140(2), 261-270.
11. SUNTAR IPEK , ACİKARA OZLEM BAHADİR , CİTOGLU GULCİN SALTAN , KELES HİKMET , ERGENE BURCİN , AKKOL ESRA KUPELİ (2012). In Vivo and In Vitro Evaluation of the Therapeutic Potential of Some Turkish Scorzonera Species as Wound Healing Agent. CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN, 18(10), 1421-1433.

12. KÜPELİ AKKOL ESRA, ACIKARA OZLEM BAHADIR, SÜNTAR IPEK, CİTOGLU GÜLÇİN SALTAN, KELES HİKMET, ERGENE BURÇİN (2011). Enhancement of wound healing by topical application of Scorzonera species: Determination of the constituents by HPLC with new validated reverse phase method. Journal of Ethnopharmacology, 137(2), 1018-1027.


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. ERGENE BURÇIN,BAHADIR ACIKARA ÖZLEM,BAKAR FILIZ,SALTAN HAYRIYE GÜLÇIN, NEBİOĞLU SERPİL (2010). Antioxidant activity and phytochemical analysis of Alchemilla persica Rothm. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara UniversityYazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
Column Chromatography, Bölüm adı:(Affinity Chromatography and Importance in Drug Discovery) (2013). BAHADIR ACIKARA ÖZLEM, SALTAN GÜLÇİN, ÖZBİLGİN SERKAN, ERGENE BURÇIN, In Tech, Editör:Martin Dean F., Martin Barbara B., ISBN: 10.5772/55781, Ingilizce(Bilimsel Kitap).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1. ALTUN MEHMET LEVENT, ERDOGAN ORHAN ILKAY, SEVER YILMAZ BETUL, ERGENE BURÇIN, SALTAN HAYRIYE GÜLÇIN (2011). In Vitro Neuroprotective Potential of The Leaf, Branch and Fruit
Extracts of Viburnum tinus L. (Laurustinus) Via Enzyme Inhibition and Antioxidant Capacity. The XV International Congress Phytopharm (Poster)
2. SÜNTAR IPEK,ILHAN MERT,ERGENE ÖZ BURÇIN,ÖZBILGIN SERKAN,SALTAN HAYRIYE GÜLÇIN, DEMIREL MÜRSIDE AYSE,KELES HIKMET,AKKOL ESRA (2015). Ability of Viburnum opulus L. to inhibit the development of endometrial implants in rats: surgically-induced endometriosis model. International Gazi Pharma Symposium (Özet bildiri)
3. SÜNTAR IPEK,AKKOL ESRA,BAHADIR ACIKARA ÖZLEM, ERGENE ÖZ BURÇIN,ILHAN MERT, ÖZBILGIN SERKAN,SALTAN HAYRIYE GÜLÇIN,TEKIN MEHMET (2015). Efficacy of Alchemilla mollis (Buser) Rothm. and Alchemilla persica Rothm. in wound management by induction of in vivo surgical wound models. The 19th International Congress Phytopharm 2015 (Özet bildiri)
4. ERGENE ÖZ BURÇIN,BAHADIR ACIKARA ÖZLEM,ÖZBILGIN SERKAN,SALTAN HAYRIYE GÜLÇIN (2015). Flavonoids from Scorzonera latifolia (Fisch. and Mey.) DC. 11th International
Symposium on Pharmaceutical Sciences (Özet bildiri)
5.ERGENE BURÇIN, BAHADIR ACIKARA ÖZLEM, KÜPELI AKKOL ESRA, SÜNTAR IPEK, SALTAN HAYRIYE GÜLÇIN, ÇOBAN TÜLAY (2013). Assessment of Anti-Inflammatory and Free Radical Scavenger Activities of Selected Scorzonera Species and Determination of Active Components. Workshop on Plant Products Chemistry International Symposium on Medicinal-Aromatic Plants (Poster)
6. ÖZBILGIN SERKAN, ALTUN MEHMET LEVENT, SEVER YILMAZ BETÜL, ERGENE BURÇIN, SALTAN HAYRIYE GÜLÇIN (2012). HPLC Method For The Analysis of Chlorogenic acid of Viburnun tinus L.
and Viburnum orientale Pallas. 13 th International Congress of The Society For Ethnopharmacology (Poster)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1. SÜNTAR IPEK, BAHADIR ACIKARA ÖZLEM, SALTAN ÇITOGLU GÜLÇIN, ERGENE BURÇIN,KÜPELI AKKOL ESRA (2012). Türkiye'de Yetisen Bazı Scorzonera Türlerinin Yara Iyilestirici Etkileri Üzersnde in vivo ve in vitro Çalısmalar. 20. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantısı.
2. ÖZBILGIN SERKAN, ERYILMAZ MÜJDE, ERGENE BURÇIN, SEVER YILMAZ BETÜL, ALTUN MEHMET LEVENT, SALTAN HAYRIYE GÜLÇIN (2012). Türkiye’de yetisen Viburnum türlerinin antimikrobiyal aktivitesi. XX. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantısı.
3. ALTUN MEHMET LEVENT, SEVER YILMAZ BETÜL, ÖZBILGIN SERKAN, ERGENE BURÇIN, SALTAN HAYRIYE GÜLÇIN (2012). Viburnum tinus L. ve Viburnum orientale Pallas Türlerinde YBSK Yöntemi ile Klorojenik Asit Miktar Tayini. 20. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantısı.
4. ALTUN MEHMET LEVENT, SEVER YILMAZ BETÜL, ÖZBILGIN SERKAN, ERGENE BURÇIN, SALTAN HAYRIYE GÜLÇIN (2012). V. tinus L. ve Viburnum orientale Pallas türlerinde YBSK yöntemi ile
klorojenik asit miktar tayini. XX. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantısı.
5. BAHADIR ACIKARA ÖZLEM, KÜPELI AKKOL ESRA, SÜNTAR IPEK, ERGENE BURÇIN, SALTAN ÇITOGLU GÜLÇIN (2012). Bazı Scorzonera Türlerinin Antienflamatuar Aktivitelerinin Degerlendirilmesi. 20.Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantısı.
6. BAHADIR ACIKARA ÖZLEM, SALTAN ÇITOGLU GÜLÇIN, ERGENE BURÇIN, ÇOBAN TÜLAY (2010). Bazı Scorzonera türlerinin antioksidan etki potansiyelinin arastırılması. 19. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri
Toplantısı.

Diger Yayınlar:
1. ERGENE BURÇIN (2014). MODERN FITOFARMAKOTERAPI VE DOGAL FARMASÖTIKLER.
KIRMIZIBIBER VE KAPSAISIN(Ulusal)(Hakemsiz).