ARŞ. GÖR. ERGİN ŞAHİN    
Adı : ERGİN
Soyadı : ŞAHİN
E-posta : erginsahin@ankara.edu.tr, erginsahin@ymail.com
Tel : 0312 212 6720-1182
Ünvan : ARŞ. GÖR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : Biyoloji
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ergin-sahin
Kişisel Akademik Bilgiler

 

ÖZGEÇMİŞ

Arş. Gör. Dr. Ergin ŞAHİN

 

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 06100 Tandoğan/ Ankara

Telefon :

+903122126720/1182

Faks :

+903122232395

e-posta :

erginsahin@ankara.edu.tr

erginsahin@ymail.com

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

 

Ülke

Kurum

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri

Enstitüsü

Biyoloji

Doktora

2018

ABD

University of Louisville

Medical School

Microbiology and Immunology

Yüksek

Lisans

2012

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri

Enstitüsü

Biyoloji

Yüksek

Lisans

2008

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Fakültesi

Biyoloji

Lisans

2006

Türkiye

Gazi Anadolu Lisesi

-

-

Ortaöğrenim

2001

Türkiye

TED Ankara Koleji

-

-

İlköğrenim

1998

 

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Dr.

2018-

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Araştırma Görevlisi

20014-

University of Louisville

ABD

Louisville

Medical School

Araştırma Görevlisi

2009-2012

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Hepatoloji Enstitüsü

Araştırıcı

2006-2007

 

TEZLER

Tez Başlığı

Kurum

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Yılı

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsü İçin Bir DNA Tabanlı Aşı Geliştirilmesi

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri

Enstitüsü

Biyoloji

Doktora

2018

Kronik Hepatit B’li Hastalarda Tedavi Sırasında Viral Polimeraz Geni’nde Meydana Gelen Antiviral Direnç Mutasyonlarının Değerlendirilmesi

Ankara Üniversitesi

Sağlık Bilimleri

Enstitüsü

Temel Hepatoloji

Yüksek

Lisans

2008

 

UZMANLIK ALANLARI

Viroloji, Moleküler Biyoloji

 

YABANCI DİL (İngilizce) 

YDS: 91.25 (2017)

YÖKDİL: 97.50 (2017)

 

ATIF VE H İNDEKS BİLGİLERİ

Makalelere Toplam Atıf: 66 (Google Scholar)

Google scholar H index: 4 / Scopus H-index : 3 / Web of Science H-index : 2

 

TEŞVİKLER / BURSLAR

 

 Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

1.

Yurtiçi Yüksek Lisans Bursu

TÜBİTAK, BİDEB, Burs Kodu: 2210

2007 / 2008

2.

MEB Yurtdışı Doktora Bursu

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

2008 / 2013

3.

Yayın Teşvik  (2 adet)

TÜBİTAK

2017, 2020

4.

Uluslararası bilimsel etkinlikleri destekleme (2 adet)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

2018, 2019

5.

AkademikTeşvik (2 adet)

YüksekÖğretim Kurumu (YÖK)

2017, 2020

 

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER

1.       “Caenorhabditis elegans’ta Öğrenme ve Bellek” (2005-2006), TÜBİTAK Lisans Öğrenci Prijesi Kod: 2209 (Yürütücü), TAMAMLANDI

2.       A Cell-Based HTS to Discover Molecules That Inhibit Venezuelan Equine Encephalitis Virus Replication, (2011-2013) Amerika Birleşik Devletleri, Ulusal Sağlık Enstitüsü (Araştırıcı), TAMAMLANDI

3.       Termofilik Anoxybacillus türlerinin alfa-amilaz genlerinde yapısal ve islevsel genomik çalısmalar, (2016-2017), Ankara Üniversitesi Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi-BAP (Araştırıcı) TAMAMLANDI

4.       Türkiye’de Yayılış Gösteren Bazı Zehirli Makromantar Türlerini Enfekte Eden Çift İplikçikli RNA Virüslerinin Tanımlanması ve Karakterizasyonu, (2019-), Ankara Üniversitesi Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi-BAP Proje no: 19H0430004 (Yürütücü) Devam ediyor

5.       Türkiye’de Yayılış Gösteren Bazı Yenir ve Tıbbi Makromantar Türlerini Enfekte Eden İmmün Uyarıcı Özellikteki Çift İplikçikli RNA Virüslerinin Tanımlanması ve Karakterizasyonu (2019-), Ankara Üniversitesi Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi-BAP Proje no: 19B0430002 (Araştırıcı) Devam ediyor

6.       Ekonomik Öneme Sahip Bazı Makroskopik Askomiset (Ascomycota) Türlerini Enfekte Eden RNA Virüslerinin Tanımlanması ve Moleküler Özelliklerinin Belirlenmesi, (2020-) Ankara Üniversitesi Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi-BAP Proje no: 20B0430004 (Yürütücü) Devam ediyor

 

VERDİĞİ DERSLER

 

Dersin Kodu / Adı

Kurum / Bölüm / Program

Yıl / Dönem

1.

BIO111 / BIOLOGY

Ankara Üniversitesi / Gıda Mühendisliği / İngilizce

2018 / Güz

 

 

YAYINLARI

A.      SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

1.       Sahin, E. (2021). Putative Group I Introns In The Nuclear Internal Transcribed Spacer Of The Basidiomycete Fungus Gautieria Vittad. Cytology and Genetics, (Kabul Edildi).

2.       Sahin, E., Akata, I., & Keskin, E. (2020). Novel and divergent bipartite mycoviruses associated with the ectomycorrhizal fungus Sarcosphaera coronaria. Virus Research, 286, 198071.

3.       Batır, M. B., Şahin, E., & Çam, F. S. (2019). Evaluation of the CRISPR/Cas9 directed mutant TP53 gene repairing effect in human prostate cancer cell line PC-3. Molecular Biology Reports, 46(6), 6471-6484.

4.       Sahin, E., & Akata, I. (2019). Complete genome sequence of a novel mitovirus from the ectomycorrhizal fungus Geopora sumneriana. Archives of virology, 164(11), 2853-2857.

5.       Cihan, A. C., Yildiz, E. D., Sahin, E., & Mutlu, O. (2018). Introduction of novel thermostable α-amylases from genus Anoxybacillus and proposing to group the Bacillaceae related α-amylases under five individual GH13 subfamilies. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 34(7), 95.

6.       Chung, D. H., Jonsson, C. B., Tower, N. A., Chu, Y. K., Sahin, E., Golden, J. E., ... & Cramer, D. E. (2014). Discovery of a novel compound with anti-Venezuelan equine encephalitis virus activity that targets the nonstructural protein 2. PLoS Pathog, 10(6), e1004213.

7.       Erdogan, M., & Sahin, E. (2013). β-Tubulin mRNA expression profiles during long-term memory formation in classically conditioned C. elegans. Journal of Neurological Sciences, 30(2), 296-304.

 

B. SCI DIŞINDA DİĞER İNDEKSLERDE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1.       Altuntaş, D., Şahin, E., Kabaktepe, Ş., & Akata, I. (2020) Notes On Mycenastrum corium in Turkey. Mantar Dergisi, 11(1)84-89.

2.       Akata, I., Altuntaş, D., & Şahin, E. Callistosporium SINGER, A NEW GENUS RECORD FOR TURKISH MYCOBIOTA. Trakya University Journal of Natural Sciences, 21(1), 33-37.

3.       Sahin, E., & Akata, I. (2018). Viruses infecting macrofungi. VirusDisease, 29(1), 1-18.

4.       Elmazoglu, Z., Ergin, V., Sahin, E., Kayhan, H., & Karasu, C. (2017). Oleuropein and rutin protect against 6-OHDA-induced neurotoxicity in PC12 cells through modulation of mitochondrial function and unfolded protein response. Interdisciplinary toxicology, 10(4), 129-141.

5.       Şahin, E. (2015). Evaluation of antiviral resistant hepatitis B virus subpopulations in patients with chronic hepatitis B by using terminal restriction fragment length polymorphism. Virusdisease, 26(4), 267-275.

6.       Sahin, E., Egger, M. E., McMasters, K. M., & Zhou, H. S. (2013). Development of oncolytic reovirus for cancer therapy.

 

ULUSLARASI HAKEMLİ KONFERANS/SEMPOZYUMLARIN BİLDIRİ KİTAPLARINDA ÖZETİ YER ALAN BİLDIRİLER   

1.       2014- ACCR Tumor Immunology and Immunotherapy: A New Chapter, “Exosomes Derived From Ascitic Fluid of Patients with Ovarian Carcinoma Induce IL-4 Gene Expression in T lymphocytes” Başlıklı Poster Sunumu 1-4 Aralık 2014 Orlando Florida

2.       2015- The Viral Hepatitis Congress, “The use of terminal restriction fragment length polymorphism for the evaluation of antiviral resistant hepatitis B virus subpopulations in patients with chronic hepatitis B” Başlıklı Poster Sunumu  10-12 Eylül 2015 Frankfurt Almanya

3.       2017- 2. International Conference On Crimean Congo Haemorrhagic Fever, “In Vitro Expression of CCHFV Surface Glycoprotein GC via a Plasmid Vector Generated as DNA Based Vaccine” Başlıklı Sözlü Sunum 10-12 Eylül 2017 Selanik Yunanistan

 

 

ULUSAL  HAKEMLİ KONFERANS/SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA ÖZETİ YER ALAN BİLDİRİLER   

1.       2017- First Eurasian Mycology Congress, “Viruses of Fungi: Perspectives on Macrofungal Virology” Başlıklı Sözlü Sunum 03-05 Temmuz 2017 Manisa Türkiye

 

 

SERTİFİKALAR

1.       Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 2016

2.       Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 2019

 

 

DÜZENLEME TARİHİ: 15. 09. 2020