DOÇ.DR. ERGÜL DEMİR    
Adı : ERGÜL
Soyadı : DEMİR
E-posta : erguldemir@ankara.edu.tr
Tel : (0312) 363 33 50
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitim Durumu

Doktora : Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Bölümü (2013)

Yüksek Lisans-2 : Hacettepe Üniversitesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı (2010)

Yüksek Lisans-1 : TODAİE Kamu Yönetimi Programı

Lisans-2 : Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü

Lisans-1 : Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü

 

Mesleki Deneyim

- Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi (2014 - )

- Öğretim Görevlisi, Ankara Üniversitesi (2012 - 2014)

- Matematik Öğretmeni, MEB (2007 - 2012)

- Matematik Öğretmeni, MEB İzmir İl MEM (2002 - 2007)

- Matematik Öğretmeni, Ankara (1999 -  2002)


Akademik İdari Görevler

- ANKÜ Geliştirme Vakfı Özel Okulları Bilim Kurulu Üyeliği (2016 - )

- Ankara Üniversitesi EBF Fakülte Kurulu Üyeliği (2015 - 2018)

- Ankara Üniversitesi EBF Ölçme ve Değerlendirme Bölüm Başkan Yardımcılığı (2015 - 2016)


Verdiği Dersler

Lisans

- Ölçme ve Değerlendirme

- İstatistik

- Bilimsel Araştırma Yöntemleri

- Kaynak Tarama ve Araştırma Raporu Yazma

- Psikometri

Yüksek Lisans

- Ölçekleme Teknikleri

- Davranış Bilimlerinde İstatisik

Davranış Bilimlerinde Araştırma

Doktora

- Madde Tepki Kuramı

- Madde Yanlılığı ve Ölçme Değişmezliği

- Davranış Bilimlerinde İleri İstatisik

Davranış Bilimlerinde İleri Araştırma