PROF.DR. AHMET ERGÜN    
Adı : AHMET
Soyadı : ERGÜN
E-posta : ergun@medicine.ankara.edu.tr, aergun@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 03125958278
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

EPosta:ergun@medicine.ankara.edu.tr
Telefon:0312  595 82 78
Adres:Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Morfoloji Binası 06100 Sıhhiye/ANKARA
PUB MED: Pubmed yayını için tıklayınız


KISA ÖZGEÇMİŞ  

1952 Yılında Malkaya-Çüngüş- Diyarbakır’da doğdu, İlk, Orta, Lise ve Üniversite eğitimini Diyarbakır’da tamamladı(1976), SSK Diyarbakır hastahanesinde Pratisyen Hekim olarak çalıştı, 1977 yılından beri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında Asistan, Uzman, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak Akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Askerliğini GATA Anestezi  Kliniğinde Tabip Teğmen olarak yaptı(1981-1982)


TEMEL EĞİTİM VE AKADEMİK GELİŞİM 

1976-1977 SSK Hastahanesi Pratisyen Hekim, Diyarbakır

1977-1980 Ankara  Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Asistanlığı

1980 -1981 Ankara  Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Uzmanı

1981-1982  GATA Anestezi ve Reanimasyon Kliniği Tabip Teğmen

1982 -1984  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Uzmanı

1984 -1985 KTÜ Tıp Fakültesi  Fizyoloji Anabilim Dalı Yar Doç

1984 -1996 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Yar Doç

1996 - 2000 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Öğr Gör

2000- 2009 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji  Doçenti

2009-       Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji  Profesörü


DİPLOMALAR

1976-         Ankara Üniversitesi  Diyarbakır  Tıp Fakültesi Tıp Doktoru  

1981-       Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Uzmanı

1984-       Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Yardımcı Doçenti

1995-         Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji    Doçenti

2009-       Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji  Profesörü


BİLİMSEL DERNEK VE KURUMLARDA ÜYELİKLER
 


TFBD   Üyelik(1982- ) ve Yönetim kuruluiu üyeliği(2007-2011)

FEBS    Üye

TUKMOS Üyeliği(2009- )( Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu )


BİLİMSEL DERGİLERDE  HAKEMLİK
 

1998-  Türkiye Klinikleri  Tıp Bilimleri Dergisi

2003-  Turkish Journal Of Biology     


ARAŞTIRMA ALANLARI
 

Solunum Fizyolojisi,
Solunum Fonksiyon Testleri 
Sigaranın Etkiler
Boşaltım Fizyolojisi
Duyu Fizyolojisi
Metabolizma
Vücut Kompozisyonu
Yağ Hücresi, Obezite
Leptin

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELERİ

 1. Uner AG, Sulu N, Altinsaat C, Ergun A ;Blood Levels of Selected Metabolic Factors,        Cytokines, and Lymphocyte Subpopulations in Arabian and Thoroughbred Horses During     the Longest and Shortest Days of the Year. Journal of Equine Veterinary Science 2013  33: 969-976 
 2.  Altınsaat Ç, Üner AG, Sulu N, Ergün A Seasonal variation in serum consentration of             melatonin testosterone and progesterone in Arabian horse.Ankara Üniv Vet Fak Derg 2009, 56(1):19–24 
 3. Koç E, Yavuzer AS, Can B, Ocakcıoglu B, Ergün A, Saran Y Daes N- acetylcysteine have an effect on acetylcholine-induced contractions and      histopathological changes on isolated rat ileum?     Saudi Med J 2007;28(8):1180–1184
 4.   Ergun A, Köse K, Aydos K, Ata A, Avcı A. Corelation of seminal parameters with serum lipit profile and sex hormones. Archives of Andrology 2007 53: 1-3
 5.    Akçıl E, Seçkin B, Ergün A and Hatungil R. The effects of ultrasound on synovial fluid zinc  level in patients with rheumatoid arthritis. Trace Elements and Electrolytes   2006; 23(1): 55–59
 6. Ergün A. Yag dokusu ve yag hücresi. Türkiye Klinikleri J Med Sci  2005 25(3):   412-420
 7. Isik AC, Kalender Y, Yardimci S, Ergun A. Environmental tobacco smoke in rats. J.Otolaryngol.2004;33(6):382–6.
 8. Aydos K, Güven MC, Belgin C, Ergün A. Nicotine toxicity to the ultrastructure of the         testis in rats. BJU International 2001; 88: 622–626
 9.  Güven MC, Can B, Ergün A, Saran Y, Aydos K. Ultrastructural effects of cıgarette smoke on rat testis. European Urology 1999; 36(6): 549– 658  
 10. Guven, Mc; Tavıl, Bs; Ergun, A, et al: Ultrastructural changes of the ependyma in kaolin induced rabbit hydrocephalus 13th International Congress on Electron Microscopy1994 Parıs France Electron Mıcroscopy 1994,Vols 3a And 3b1203-1204

              ULUSAL  HAKEMLİ DERGİLERDE ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYINLAR

 1.  Türegün B AT, Kıyan M, Topbaş C 2, Ergün A, Şekeroğlu E, Sarımaden E, Akhter S, Şahin F. Leptin does not act on proliferation but increases the expression of cell immunity- related genes MX-1, MX-2, and IFI-27 in the glioblastoma cell line T98G. Does leptin protect the cell from a viralintruder? Turkish Journal of Molecular Biology & Biotechnology (2017) 2: 01-09
 2. Ata A, Hayırlı A, Ergün A, Kose SK Bel Çevresi Ve Kan Basıncı Değerleri İle Beck Depresyon Envanteri Puanları İlişkisi, Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences 2012 24 (1):1-6
 3. Ergün A, Oguz EO, Güven MC, Can B, Erten F, Saran Y Nikotinin ince yapı düzeyinde sıçanlarda beyin frontal korteksine etkisi SDÜ Tıp Fak Dergisi 2007.14(1): 5–
 4. Çalışkan H, Ozturk MC, Gencer Ş H, Kılınc S, Kaya M O, Kılıcdağı M, Osmanov Z, Kaya MO, Ergun A, Cihan KH. Aydınlık karanlık kutusunda duloksetinin sıçanlar için anksiyolitik etkisi, TFBD (Uluslararası katılımlı) 43. Ulusal Fizyoloji Kongresi 07-10 Eylül 2017 Özet kitabı: PS-068
 5. Üstüner I, Sönmezler M, Ergün A, Güllü S, Aytaç R. Polikistik over sendromlu olgularda lipit profili. Kadın Dogum Dergisi 2004; 3(2): 448–451                                                              
 6. Ergün A, Erten SF, Ögrencilerde VKI ve Bel Çevresi Degerlerinin incelenmesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 2004; 57(2):57–61
 7. Ergün A, A Acar, Ö Aydın, M Gerçeker. Larenks kanserli hastaların solunum fonksiyon testleri. Optimal Tıp Dergisi 2000; 13(1): 10–12
 8. Bardak Y, Çekiç O, Güven C, Ergün A. Sigara dumanının ratlarda olusturdugu katarakt (Katarakt için elektron mikroskobik model çalısma)Türk Oftalmoloji1999; 29(4): 339–343
 9. Koç E, Yardımcı S, Ergün A, T Delibas. Sigara dumanı solutulan ratlarda izole ileum kontraktilite degisiklikleri. Optimal Tıp Dergisi 1996; 9(4):147–151
 10. Ergün A, S Yardımcı, S Yavuzer, T Delibas. Sigara içiminin solunum fonksiyon testleri üzerine akut ve kronik etkileri. Yeni Tıp Dergisi 1996; 3(6): 378–381
 11. Ergün A, S Yardımcı. Türkiye genelinde ABO kan gruplar ve Rh faktörü dagılımı, A.Ü.Tıp Fak Mec 1993; 46(3): 527-533
 12. Yardımcı S, Ergün A, H Demirel. Sporcu olarak yetistirilen çocuklarda solunum fonksiyon testlerinin degerlendirilmesi ve önemi, Optimal Tıp Dergisi 1993;6(1): 33-35
 13. Ergün A, S Yardımcı, E Akçıl, S Yavuzer. Spor yapan ve yapmayan erkekögrencilerde vücut yag yüzdesi. A.Ü.Tıp Mec 1993; 46(2): 221–228                                                                   
 14. Yardımcı S, Ergün A, K Köse. Sigara içiminin sigara alıskanlıgı olmayan ve olanlarda dolasım sistemi üzerine akut etkileri. A.Ü. Tıp Mec 1992; 45: 207–214
 15. Ergün A, S Yardımcı, S Yavuzer, E Akçıl. 17–21 yas grubunda vücut yag yüzdesinin farklı iki yöntemle karsılastırılması. Türkiye klinikleri Türk Tıp Arastırma Dergisi 1992; 10(6): 333–335
 16. Yardımcı S, M Avunduk, Ergün A. Prenatal ve postnatal dönemde eksramedüller hemopoez. A Ü Tıp Mec 1992, 45: 197–206
 17. Sekerci Z, C Güven, Ergün A, M Yüksel, F İldan, M Avunduk. Tavsanlarda kaoline baglı hidrosefalide olusan histopatolojik degisiklikler. Türk Nörosirurji Dernegi. 1991; 2: 81–85
 18. Ergün A, S Yardımcı, H Demirel. 9–13 yas çocuklarda solunum fonksiyon test sonuçları. Tüberküloz Toraks Dergisi 1990; 38: 315–32
 19. Ergün A, E Akçıl, H Demirel. Degisik spirometrelerle yapılan solunum fonksiyon testlerinin karsılastırılması, Spor Hekimligi Dergisi 1988;23(3): 71–78
 20. Ergün A, N Aksoy. Yurt içi ABO kan gurupları arastırması. A Ü Tıp Fak Mec1987; 40(4): 319–328
 21. Ergün A. Kedide histaminin soluk volümü, intrapulmoner basınç ve solunumfrekansına etkisi. Prognoz 1983; 4(1): 7–8

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN  DERLEME MAKALE

 1.  Hatungil R, Çömelekoglu Ü, Yalın S, Ergün A. Yaslanmanın merkezi sinir sistemindeki etkileri. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2007; 7,1–10
 2. ULUSLARARASI KONGRE BİLDİRİLERİ
 3. Hasan Çalışkan, Osmanov Z, Kılınç S, Öztürk MC, Kılıçdağı M, Kaya MO, Ergün A. In Light Dark Box Test Non Biological Factors Analysis, IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies İLAÇ VE ECZACILIK KONGRESİ 26-29 Mayıs 2017 P-259:434
 4. Çalışkan H, Ergün A, Öztürk MC, Gencer ŞH, Kılınç S, Kaya MO, Kılıçdağı M, Osmanov Z “In Light Dark Box In Terms Of Biological Factors Analysis” IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İLAÇ VE ECZACILIK KONGRESİ 26-29 Mayıs 2017 P-260:435
 5.  Ergün A, Köse SK, Ata A “The Role of  Resistin and IL-6 In The Metabolic Syndrome” Turkısh-FEPS Physioloji Congress 3-7 September Yeditepe Üniversitesi 2011 İstanbul Abstacts Book: PC006
 6. Ata A, Ergün A, Köse SK. The role of cytokines in the obesity and metabolic syndrome. FEPS 2009 12-15 November, Ljubljana, Slovenia. Book of Abstracts P201.273
 7.  Ergün A, Köse SK, Aydos K, Ata A, Avcı A. Correlation of seminal parameters with serum lipid profile and sex hormones.CHİNESE JOURNAL OF PATHOPHYSİOLOGY. 22(13, Supplement ) 2006:
 8.  Ergün A, Ata A, Köse SK The Obesity prevelance associated with the habits of food İntake, television viewing and      exercise. CHİNESE JOURNAL OF PATHOPHYSİOLOGY. 22(13, Supplement ) 2007
 9.  Guven MC, Ergün A, Oguz EO, Can B, Erten F, Saran Y. Effect of nicotine to the ultrastructure of the brain in rats. CHİNESE JOURNAL OF PATHOPHYSİOLOGY. 22(13, Supplement ) 2007
 10.  Çalışkan H, Ozturk MC, Gencer Ş H, Kılınc S, Kaya M O, Kılıcdağı M, Osmanov Z, Kaya MO, Ergun A, Cihan KH. Aydınlık karanlık kutusunda duloksetinin sıçanlar için anksiyolitik etkisi, TFBD (Uluslararası katılımlı) 43. Ulusal Fizyoloji Kongresi 07-10 Eylül 2017 Özet kitabı: PS-068 

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER

 1. Çalışkan H, Ozturk MC, Gencer Ş H, Kılınc S, Kaya M O, Kılıcdağı M, Osmanov Z, Kaya MO, Ergun A, Cihan KH. Aydınlık karanlık kutusunda duloksetinin sıçanlar için anksiyolitik etkisi, TFBD (Uluslararası katılımlı) 43. Ulusal Fizyoloji Kongresi 07-10 Eylül 2017, Özet kitabı: PS-068(Acta Physiologica 2017)
 2. Sabuncuoglu B, Güven MC, Yardımcı S, Tastan H, Ergün A. Ultrastructuraleffects of cigarette smoke in rat lung. Procesedings of with internationalparticipation. 13. National Electron Microscopy Congres: 430–434 1997ODTÜ-Ankara Turkey
 3. Fıcıcılar H, Celebi M, Haksever N, Ersöz G, Pasin M, Yavuzer S, Yıldırım G,Ergün A. Spinal lezyonlularda intrasellüler antioksidan enzim düzeyleri vesolunum fonksiyonları ile iliskisi. Solunum 1993, 16: 350–356
 4. Yardımcı S, K Ates, Ergün A, Namazcı Ö, Alp A, Yavuzer S. Kronik böbrekyetmezligi olan hastalarda vücut kompozisyonunun degerlendirilmesi’ XI.Gevher Nesibe Tıp Günleri Kongre Kitabı: 204–212, 1993
 5. Ergün A, Demirel H, Yardımcı S, Bastug M. Akut sigara içiminin Solunumfonksiyonlarına etkisi. Solunum 1990; 13: 315–322
 6. Ergün A, Duman EL. Degisik kosullarda solunum fonksiyon testleri. Solunum 1985, 10: 364–368
 7. Yavuzer S, Akkaynak S, Soygun N, Derman Z, Ergün A. Eriskin astımlılardaserum alfa–2 antitiripsin ve alfa- makroglobulin degerleri. Solunum 1988; 8:


ULUSLARARASI İNDEKSLERE GİREN  YAYINLARI(PUBMED)


1. Ergün A, Yardımcı S, Atalay M. Body Compositions of trained and untrained malesututents, November 1-4 1993, Skeletal Muscle Reserch Cellular Physiology

Biochemistry An International Symposium and Practical Course. Kuopio, Finland,Program ve Abstract book p:50-51

2. Ergün A, K Ates, A Öztemel, B Akdeniz. Body fat percentage in peritoneal dialysis and hemodialysis. Türkiye Klinikleri J Med Res 2000; 18(1): 22–25

3. Yavuzer S, Timlioglu Ö, Ergün A, Derman Z. Effect des inhibiteurs de proteasesur la degranulation de l’histamine dance mastocyte. A Ü Tıp Fak Bülteni 1983;5(1): 25–38

4. Ergün A, Sırlak M. Koroner arter greflemesi ameliyatından önce ve sonra solunum fonksiyon testleri. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2003; 51(1): 17–22 


MEDİKAL KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI

Ergün A. Pankreas Fizyolojisi,  GASTROENTEROLOJİ, Editörler: Özkan H, Tözün N, Şimşek H, Şimşek İ, Gören A, MN Medical Nobel Tıp Kitabevleri 2006

Ergün A: FİZYOLOJİ DERS NOTLARI, Vücut sıvıları ve Boşaltım sistemi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Antıp A.Ş. Yayınları No: 24 Ankara, 2005 

Fıçıcılar H, Baştuğ M, Ergün A: FİZYOLOJİ  PRATİK KILAVUZU, Bölüm II, Dolaşım ve Solunum Fizyolojisi Pratikleri: Editör: Sema Yavuzer, A.Ü. Tıp Fakültesi Bilimsel Yayınlar Serisi No:20, Antıp A.Ş., Ankara, 1999.( 2. Baskı)

KENDİ ALANINDA KİTAP YAZARLIĞI

Ergün A. Vücut Sıvıları BOSALTIM FİZYOLOJİSİ,  ve Çoktan Seçmeli Sorular, Akademisyen,MN Medikal Nobel Yayınları. Ankara 2013 

Ergun A, BOŞALTIM FİZYOLOJİSİ, A.Ü. Tıp Fakültesi Bilimsel    Antıp A.Ş Yayınları. Ankara 2006 

KENDİ ALANINDA KİTAP ÇEVİRİLERİ

Ergün A 67. “Bölüm Gastrointestinal Bozuklukların Fizyolojisi”843-855 Guyton AC, Tıbbi Fizyoloji,  Editörü:  Berrak Yeğen, Güneş  Kitapevleri, 2017

Ergün A 18. Bölüm “Ventilasyon ve solunumun  Mekaniği”: 326-355 Rhoades RA, Tıbbi Fizyoloji,  Editörü Erdal Agar, İstanbul Tıp Kitapevleri, 2017

Ergün A. 11. bölüm “Koku ve Tad”, Ganong WF. TIBBİ FİZYOLOJİ Çeviri:Türk Fizyolojik Bilimler Dernegi, Editör: Hakkı Gökbel,Nobel Tıp Kitapevleri        2015          ( 24.Baskı): 217–226


ULUSAL KONGREDE SÖZLÜ SUNUM

 AHMET (2015).  Makrofaj Farklılaşmasında ve fonksiyonlarında oksijen düzeyinin Rolü Hipoksi-Enflamasyon ilişkisi.  Türk Fizyolojik  Bilimler Derneği 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3420143)