PROF.DR. NEVİN ERK    
Adı : NEVİN
Soyadı : ERK
E-posta : erk@pharmacy.ankara.edu.tr
Tel : 0312 203 31 74
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

Adı Soyadı: Nevin (ACAR)  ERK

İletişim     :Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı, 06100 Tandoğan/Ankara Tel: 03122033174

eposta: erk@pharmacy.ankara.edu.tr

Eğitim Durumu                                               

Derece

Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Eczacılık Fak.

Ankara Üniversitesi

1985

Y. Lisans

Eczacılık Fak. Analitik Kimya

Ankara Üniversitesi

1988

Doktora

Eczacılık Fak. Analitik Kimya

Ankara Üniversitesi

1993

 

 

 

 

 

 

 

YAYINLARIN LİSTESİ

 

 

 1 . ''Determination  of  propyphenazone   and  caffeine  in  sugar-coated 

       tablets   by  first  derivative  ultraviolet  spectrophotometry ''

       Feyyaz  ONUR  ,Nevin  ACAR

       J.Fac.Pharm.Gazi, 5(2),167 - 174 , 1988

 2 .''Efedrin  hidroklorür'ün   farmasötik   preparatlarda   dördüncü  türev 

       UV    spektrofotometrisi   ile   miktar  tayini ''

       Feyyaz  ONUR  , Nevin  ACAR

      J.Fac.Pharm.  Ankara , 18(1),92-99,1988

 3 .'' Efedrin   hidroklorür ' ün   timol  mavisi  ile  spektrofotometrik  miktar 

       tayini ''

       Feyyaz  ONUR  , Nevin  ACAR

       Pharmacia , 61(2),37-40,1988

 4 . ''Nafazolin    hidroklorür    ve   tetrakain    hidroklorür    ile     birlikte 

        bulunduğunda efedrin  hidroklorür'ün   miktar  tayini ''

        Feyyaz  ONUR  , Nevin  ACAR

        Pharmacia , 61(2),41-44,1988

 5 . ''Efedrin  hidroklorür  ' ün  alizarin  sarısı  ile  spektrofotometrik  miktar 

       tayini ''

       Feyyaz  ONUR   , Nevin  ACAR

       FABAD  Farm.Bil.Derg. ,  14(2),86-93,1989

 6 . ''Kafein  ve  parasetamol'ün  farmasötik  preparatlarda   birinci  türev 

       UV  spektrofotometrisi   ile  miktar  tayinleri ''

       Feyyaz  ONUR   , Nevin  ACAR                     

       FABAD  Farm.Bil.Derg. ,  14(1),1-8,1989

 7 . ''Nafazolin   hidroklorür    ve  tetrakain  hidroklorür  varlığında  efedrin

        hidroklorür 'ün    üçüncü    türev    ultraviole    spektrofotometrisi   ile 

        miktar  tayini '' 

        Feyyaz  ONUR   , Nevin  ACAR

        FABAD  Farm.Bil.Derg. ,  14(3),157 - 163,1989

 8 . '' Determination  of  paracetamol    and    phenprobamate   in  sugar-

        coated  tablets  by  first  derivative  ultraviolet  spectrophotometry ''

        Feyyaz  ONUR   , Nevin  ACAR

        J.Fac.Pharm.Gazi , 6(1) , 23-30 , 1989

 

 

  9 . ''Aspirin  ve   kafein ' in  farmasötik  preparatlarda  birinci  türev  UV 

        spektrofotometrisi  ile  miktar  tayinleri ''

       Feyyaz  ONUR   , Nevin  ACAR

       J.Fac.Pharm.Ankara, 19(1-2) , 11-19 , 1989

10.''Determination   of   ephedrine    hydrochloride   in   multicomponent 

        formulations   by   third   derivative   ultraviolet   spectrophotometry''

        Feyyaz  ONUR   , Nevin  ACAR

        J.Fac.Pharm.Gazi , 6(2) , 97-104 , 1989

 11 .''Determination   of   acetaminophen   by  ion - pair   extraction   with

        rhodamine  B''

        Feyyaz  ONUR  , Nevin  ACAR

        J.Fac.Pharm.Gazi , 7(1) , 25-32 , 1990

 12.''Determination   of   ephedrine   hydrochloride  and   nikethamide  in 

       combination   by   second   derivative   UV   spectrophotometry ''

       Nevin  ACAR  ,  Feyyaz  ONUR  

       J.Fac.Pharm.Gazi , 8(2) , 81-87 , 1991

13 .''Dosage du paracétamol et du chlorhydrate de phénylpropanolamine

        dans   une   préparation   pharmaceutique   ( capsule )  par 

        spectrophotometrie en  dérivée  premiére ''

        Feyyaz  ONUR  , Nevin  ACAR

        Analusis   18,560-561,1990

14 .''Determination of active ingredients in pharmaceutical  preparations 

        containing  phenazopyridine  hydrochloride  by  first   derivative  UV 

         spectrophotometry''

         Feyyaz  ONUR  ,  Nevin  ACAR

         STP  Pharma  Sciences   1(4),276-279,1991

15 .''Simultaneous   determination   of   methylene   blue ,hexamethylene 

         tetramine and  resorcinol  in  pharmaceutical   formulations  by  first 

         derivative  UV  spectrophotometry''

         Feyyaz  ONUR   ,  Nevin  ACAR

         International   Journal  of  Pharmaceutics     78,89-91, 1992

   16 . "Spectrophotometric  determination  of  analgin  and  phenobarbital in a

         pharmaceutical  preparation " 

         Nevin  ACAR   ,  Feyyaz  ONUR  

         Scientia  Pharmaceutica    63,207-222, 1995

   17 . "Simultaneous    determination    of    active    ingredients    in 

         suppositories  containing  paracetamol  by  first  derivative  UV 

         spectrophotometry "

         Feyyaz  ONUR   , Nevin  ACAR

         STP   Pharma  Sciences   5(2),152-155,1995

   18 . ''Simultaneous  determination  of  active  ingredients  in  pharmaceutical    

        preparations  containing  chlordiazepoxide  by  first  derivative  UV   

        spectrophotometry''

        Nevin  ERK   ,  Feyyaz  ONUR  

        Scientia  Pharmaceutica  64,57-69,1995  

   19.''Simultaneous   determination   of   carbinoxamine    maleate   and 

      triamcinolone acetonide in tablets by spectrophotometric  methods ''

      Feyyaz  ONUR  ,  Nevin  ERK

      STP   Pharma  Sciences       5(6),476-480,1995

  20.''Spectrophotometric  simultaneous  analysis  of  analgin - adamon mixture

       in  injection  preparations'' 

         Nevin  ACAR  , Feyyaz  ONUR

         Analytical   Letters    29(5) , 763-773 , 1996

  21.''Simultaneous spectrophotometric determination  of  analgin  and lidocaine

      hydrochloride   in   injection   solutions ''

      Nevin  ERK   , Feyyaz  ONUR  

       STP    Pharma  Sciences    6(3), 216-220 ,1996 

 22 .''Spectrophotometric   simultaneous   determination  of  analgin  and

        hyoscine   N -  butyl   bromide   in   sugar-coated  tablets ''

        Nevin  ERK  ,  Feyyaz  ONUR  

        Analytical  Letters     29(3), 369-380,1996

 23 .''Simultaneous    determination   of   metronidazole  and  miconazole

        nitrate  in  ovules  by   spectrophotometric  methods''

        Nevin  ERK

        STP   Pharma  Sciences    6(4),312 - 315 ,1996

24 ."Simultaneous    determination   of   cilazapril   and  hydrochlorothiazide

        in  tablets  by   spectrophotometric  methods''

        Nevin  ERK  ,  Feyyaz  ONUR  

        Analytical  Letters   29(11), 1963 -1974, 1996

25 ."Spectrophotometric determination of paracetamol and hyoscine  N-butyl

        bromide   in   film-coated  tablets ''

        Nevin  ERK 

        Scientia  Pharmaceutica      64 ,173 -183, 1996

26 .''Simultaneous    determination   of   verapamil  hydrochloride  and  pento-    

        barbital  in  sugar-coated  tablets  by  spectrophotometric methods''

         Nevin  ERK

         STP   Pharma  Sciences    6(5),349 - 352, 1996

27 .''Simultaneous  determination of analgine and  paracetamol  in tablets  by 

        spectrophotometric  methods''

        Nevin  ERK  and  Feyyaz  ONUR

        Analytical   Letters    30(6),1201-1210, 1997

28 .''Three new spectrophotometric methods for simultaneous determination    

        of hydrochlorothiazide and amiloride  hydrochloride in sugar-coated 

        tablets ''

    Nevin  ERK  and  Feyyaz  ONUR

       Analytical   Letters    30(8),1503 - 1515, 1997      

29. ''Simultaneous determination of benazepril hydrochloride and hydrochloro-     

       thiazide in  tablets  by  spectrophotometric  methods''

         Nevin  ERK  and  Feyyaz  ONUR

       Analusis      25 ,161- 163 ,1997

30. "Comparative    study   of   the   ratio   spectra  derivative   spectrophotometry, derivative

        spectrophotometry and Vierordt's  method  applied  to the analysis of  lisinopril      

        and  hydrochlorothiazide in  tablets"      

        Nevin  ERK

        Spectroscopy  Letters       31 (3) ,633- 645 ,1998

 31."Simultaneous  high-performance liquid chromatographic and derivative

        ratio spectra spectrophotometry  determination  of  chlorpheniramine

        maleate and phenylephrine hydrochloride"

        Nevin ERK  and  Murat KARTAL

         Il  Farmaco      53,   617-622,  1998

 32.''Simultaneous    determination   of   hydrochlorothiazide  and   amiloride   

        hydrochloride   by   ratio  spectra  derivative  spectrophotometry  and 

        high - performance  liquid  chromatography ''

        Murat  Kartal  and  Nevin  Erk

        Journal  of  Pharmaceutical  and  Biomedical   Analysis    19, 477-485 , 1999     

33 .''Determination of active ingredients in the pharmaceutical formulations 

        containing hydrochlorothiazide  and  its binary mixtures with benazepril  

        hydrochloride, triamterene and cilazapril   by   ratio  spectra  derivative 

        spectrophotometry  and Vierordt’s method ''

        Nevin  Erk

        Journal  of  Pharmaceutical  and  Biomedical   Analysis  20, 155-167, 1999

34. "Simultaneous determination of two-component mixtures in pharmaceutical  

        formulations  containing chlordiazepoxide  by  ratio  spectra  derivative 

        spectrophotometry"

        Sibel  A  ÖZKAN , Nevin ERK  and  Zühre ŞENTÜRK

         Analytical   Letters 32(3) ,  497-520 , 1999

35."Comparison  of  high-performance liquid chromatographic and absorbance 

       ratio methods for the determination of hydrochlorothiazide and lisinopril

       in pharmaceutical formulations"

       Nevin ERK  and  Murat  KARTAL

       Analytical   Letters  32(6) ,1131-1141, 1999

36."The study of the Voltammetric Behaviour of Flunarizine ‘’

       Bengi USLU, Niyazi YILMAZ,  Nevin  ERK  , Sibel A. ÖZKAN,

       Zühre ŞENTÜRK , İnci BİRYOL

        Journal  of  Pharmaceutical  and  Biomedical   Analysis      21, 215-220,   1999

37."Ratio-spectra zero-crossing derivative spectrophotometric determination

       of  certain drugs in two-component mixtures ‘’

       Nevin ERK 

         Analytical   Letters     32(7), 1371-1388, 1999

38.‘’Application of derivative-differential UV spectrophotometry and ratio derivative

         spectrophotometric determination of mephenoxalone and acetaminophen in

         combined tablet preparation’’

        Nevin ERK

       Journal  of  Pharmaceutical  and  Biomedical   Analysis    21, 429-437,  1999 39.‘’Rapid and accurate determination of acetaminophen, and phenprobamate

       in binary mixtures  by derivative- differential UV spectrophotometry and ratio

        spectra derivative  spectrophotometry’’

       Ü. Gülay  GÖNÜLLÜ , Nevin  ERK 

         Analytical   Letters     32(13),   2625-2639, 1999  

40.’’Assay of ephedrine hydrochloride and theophylline in pharmaceutical  

       formulations by differential-derivative spectroscopy’’

         Nevin ERK

       Journal  of  Pharmaceutical  and  Biomedical   Analysis  23,  255-261, 2000

41.’’Study  on   Electrooxidation  of  Cefadroxil  monohydrate   and   its

       determination by  Differential Pulse Voltammetry’’

      Sibel A.  ÖZKAN,  Nevin  ERK,  Bengi  USLU,  Niyazi  Yılmaz, İnci  BİRYOL

      Journal  of  Pharmaceutical  and  Biomedical   Analysis  23, 263-273,  2000

42.’’Quantitative analysis of chlorpheniramine maleate and phenylephrine  hydrochloride

         in nasal drops by differential-derivative spectrophotometric, zero-crossing           

         derivative UV spectrophotometry and absorbancy ratio method’’

         Nevin  ERK

        Journal  of  Pharmaceutical  and  Biomedical   Analysis  23,1023-1031,  2000 

43.’’Analysis of  binary mixtures of  losartan potassium and hydrochlorothiazide by using

         high   performance    liquid   chromatography, ratio  derivative  spectrophotometric and

         compensation technique’’

        Nevin  ERK

        Journal  of  Pharmaceutical  and  Biomedical   Analysis   24,603-611,  2001  44.’’Simultaneous determination of paracetamol and methocarbamol in tablets

       by ratio spectra derivative spectrophotometry and high performance liquid  

        chromatography’’

       Nevin ERK,  Yalçın ÖZKAN,  Erden BANOĞLU,  Sibel A. ÖZKAN,

       Zühre  ŞENTÜRK

        Journal  of  Pharmaceutical  and  Biomedical Analysis  24,469-475,  2001

 

45.’’The rapid quantitative analysis  of  phenprobamate and acetaminophen by

       reversed-phase high-performance liquid chromatography and compensation

       technique’’

       M. Levent  ALTUN and  Nevin  ERK

       Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis  25,85-92,  2001 

 

46.’’Spectrophotometric resolution of metronidazole and miconazole nitrate in ovules

         by using ratio spectra  derivative   spectrophotometry  and  reversed- phase   high-

         performance liquid chromatography’’

Nevin  ERK  and  M.  Levent  ALTUN 

        Journal  of  Pharmaceutical  and  Biomedical   Analysis  25,115-122,  2001

 

47. ’’Comparison  of   spectrophotometric  and  an  LC  method  for  the  deter-

         mination of perindopril and indapamide in pharmaceutical formulations’’

             Nevin  ERK

         Journal  of  Pharmaceutical  and  Biomedical   Analysis   26,43-52,  2001  

 

48. ‘’The  effect  of  various root  canal  sealers  on  India  Ink  and different   concen-                  

          trations of  methylene  blue  solutions’’

         Meltem  DARTAR  ÖZTAN, Ebru  ÖZGEY,  Lale  ZAİMOĞLU  and    Nevin  ERK 

          Journal of  Oral  Science      43(4),   1-4  , 2001

 

 

49.’’Derivative ratio spectrophotometry and differential derivative spectrophotometric 

         determination of isoniazid and pyridoxine hydrochloride in dosage forms’’

         Nevin  ERK

        Spectroscopy  Letters 36(4),745-761, 2001 

50. ’’Simultaneous determination of  fosinopril  and hydrochlorothiazide in pharmaceutical 

          formulations by spectrophotometric methods”

 Nevin  ERK

         Journal of Pharmaceutical and  Biomedical   Analysis   27(6),901-912,  2002 

51. ‘’Resolution of two-component mixture in pharmaceutical formulations containing

         phenazopyridine hydrochloride by ratio spectra derivative spectrophotometry’’  

         Nevin  ERK  and U. Gülay  GÖNÜLLÜ

         Analytical   Letters     35(1), 83-98, 2002

 52.‘’Simultaneous determination of dorzolamide hydrochloride and timolol maleate in eye 

          drops by two different spectroscopic methods’’ 

Nevin  ERK

        Journal  of  Pharmaceutical  and  Biomedical   Analysis  28,391-397, 2002  

53.‘’Spectrophotometric analysis of valsartan  and hydrochlorothiazide’’ 

        Nevin  ERK 

         Analytical   Letters     35(2), 283-302, 2002

54.’’Comparative study of the  Ratio-Spectra  Derivative  spectrophotometry  and  LC

       in the analysis  of theophylline and ephedrine HCl in tablet’’

        Zühre   ŞENTÜRK, Nevin  ERK , Sibel A. ÖZKAN, Cemal  AKAY,

      Şemsettin  CEVHEROĞLU

       Journal  of  Pharmaceutical  and  Biomedical   Analysis   29(4),291-298, 2002        

  55.‘’Rapid spectrophotometric method for quantitative determination of  simvastatin  and

          fluvastatin  in human  serum  and  pharmaceutical  formulations’’ 

           Nevin  ERK

         DiePharmazie       57 ,817-819, 2002        

  56.‘’Mucoadhesive microspheres containing gentamicin sulfate  for nasal  administration :

          preparation and in vitro characterization‘’

          Canan HASÇİÇEK, Nurşin  GÖNÜL,  Nevin ERK

           Il  Farmaco      58 ,11-16, 2003                                  

  57.‘’Simultaneous analysis  of  irbesartan  and  hydrochlorothiazide  in  human plasma by high

           performance liquid chromatography  "

           Nevin  ERK

         Journal of Chromatography  B:  784, 195-201, 2003     

  58.‘’Extractive  spectrophotometric methods  for the  novel  antidepressant  drug  in bulk and

          pharmaceutical  dosage  forms  by using  bromthymol  blue and  bromcresol  green’’

        Nevin  ERK 

         Analytical   Letters     36(6), 1183-1196, 2003

 59.‘’Rapid and sensitive  HPLC  method for simultaneous  determination of dorzolamide     

         hydrochloride and timolol maleate in eye drops with  diode-array  ultraviolet  detection’’

           Nevin  ERK

         DiePharmazie        58 ,491-493, 2003              

 60.’’Three new spectrophotometric methods applied to the simultaneous  determination  of

          hydrochlorothiazide  and irbesartan’’

            Nevin  ERK

          DiePharmazie        58 ,801-803, 2003                    

61.’’ Application  of  first  derivative UV-spectrophotometry and  ratio  derivative  spectropho-

          tometry   for  the  simultaneous  determination  of   candesartan  cilexetil and   hydrochlo-

          rothiazide ’’

            Nevin  ERK

          DiePharmazie         58 ,796-800, 2003      

62.’’ Extractive  photometric methods for determination  of lercanidipine’’ 

            Nevin  ERK

          DiePharmazie         58 ,543-548, 2003                     

63.’’ Simultaneous analysis  of candesartan  cilexetil and hydrochlorothiazide in human  plasma 

         and dosage  forms using high performance  liquid  chromatography  with a photodiode

         array  detector’’

        Nevin  ERK

          Journal   of   Liquid  Chromatography & Related  Technologies       26 ,2581-2591, 2003                       64.’’Voltammetric  and  high performance  liquid chromatographic techniques for the determi-

          nation  of the antidepressant drug paroxetine hydrochloride’’

            Nevin  ERK ,  İnci BİRYOL

          DiePharmazie   58 (10), 699-704, 2003  

 65.’’ Voltammetric, spectrophotometric and high performance  liquid  chromatographic

          analysis of olanzapine’’ 

           İnci BİRYOL ,   Nevin  ERK 

         Analytical   Letters      36(12), 2699 –2711, 2003

66.’’ Voltammetric  and HPLC determination  of dorzolamide  hydrochloride in eye drops’’

           Nevin  ERK

          DiePharmazie         58(12), 870 – 873, 2003     

 67.’’ Extractive spectrophotometric determinations of atorvastatin in bulk and pharmaceutical   

          formulations’’

        Nevin ERK 

         Analytical   Letters     36(12), 2699 –2711, 2003

68.’’Derivative-Differential UV spectrophotometry and compensation technique determination 

         of  for  the  simultaneous  quantitation  of  zidovudine  and  lamivudine  in human  serum‘’ 

          Nevin  ERK

          DiePharmazie           59(2), 106 – 111, 2004       

 69.’’Spectrophotometric determination of indinavir  in bulk and pharmaceutical formulations

          using  bromocresol  purple and  bromothymol  blue’’

          Nevin  ERK

          DiePharmazie       59 (3),183-186 , 2004

70.’’Liquid chromatographic determination of atorvastatin in bulk drug, tablets  and human

         plasma’’

       T.Gül  ALTUNTAS , Nevin ERK

         Journal   of   Liquid  Chromatography & Related  Technologies    24(1), 83 –93, 2004      

71.’’Rapid   and   simple   methods   for   quantitative   analysis   of   some   antidepressant in

        pharmaceutical formulations by first derivative spectrophotometry and high performance 

        liquid chromatography’’

        Nevin  ERK

         Il  Farmaco           58, 1209 –1216, 2003

72.’’ Differential  pulse  anodic voltammetric  determination of pantoprazole in pharmaceutical 

         dosage forms and human  plasma  using glassy carbon electrode ‘’

          Nevin ERK

         Analytical Biochemistry  ,        323 (1): 48-53 , 2003

73.’’ Voltammetric behavior of indinavir and determination in pharmaceutical  dosage forms’’ 

          Nevin  ERK 

         Analytical   Letters           37, 47 –63, 2004      

74.’’ Comparison  of  derivative  spectrophotometric  and  liquid  chromatographic methods for 

         the determination of   rofecoxib ‘’

            Nevin  ERK , T.Gül  ALTUNTAS

          DiePharmazie              59(6), 453 –456, 2004      

75.’’ Voltammetric  behaviour   and  determination  of   moxifloxacin  in  pharmaceutical 

         products and human plasma ‘’ 

         Nevin  ERK 

         Analytical  and Bioanalytical  Chemistry    378 (5): 1351-1356 ,2004   

76.’’Development  of  electrochemical  methods for  determination of  atorvastatin and 

        analytical  application  to  pharmaceutical  products and  spiked  human  plasma’’

        Nevin  ERK 

         Critical  reviews  in  Analytical  Chemistry      34:1-7 ,  2004

 

77.’’A validated high performance liquid chromatographic method for the determination of the 

        neuraminidase inhibitor  zanamivir 8GG167) in spiked human lasma and in

        pharmaceutical formulation’’

        Nevin  ERK 

 

         Journal   of   Liquid  Chromatography & Related  Technologies      27(10), 1541 –1552, 2004

 

78.’’ Voltammetric Behavior of Telmisartan and Cathodic Adsorptive Stripping Voltammetric

          Method for Its Assay in Pharmaceutical  Dosage Forms and Biological Fluids

 

         Ibrahim Hüdai TAŞDEMİR, Mehmet Abdulkadir AKAY, Nevin ERK, Esma KILIÇ


           Electroanalysis   22(17-18), 2101 – 210,2010

 

79.’’ Square-wave cathodic adsorptive stripping voltammetry of risperidone’’

 

         Ibrahim Hüdai TAŞDEMİR, Orhan ÇAKIRER, Nevin ERK, Esma KILIÇ


        Coll.Czech.Chem.Commun.   76(3), 159 – 176,2011

 

80.’’ Electrochemical behavior of moclobemide at mercury and glassy carbon electrodes and         

   voltammetric methods for its determination

 

Deniz Altinoz Erdogan, İbrahim Hudai Tasdemir, Nevin  Erk, Esma Kılıç

 

Collection of Czechoslovak Chemical Communications (2011), 76(5), 423-442

 

 

81. ‘’Room-temperature ammonia gas sensor based on reduced graphene oxide nanocomposites decorated by Ag, Au and Pt nanoparticles ‘’

 

           Karaduman, Irmak; Er, Engin; Celikkan, Huseyin; et al.

          Journal of Alloys and Compounds   (2017) ,722   ; 569-578   

 

 82. ‘’An ultra-sensitive 2D electrochemical sensor based on a PtNPs@graphene/Nafion nanocomposite for determination of alpha(1)-AR antagonist silodosin in human plasma ‘’

 

                 Er, Engin; Celikkan, Huseyin; Erk, Nevin

                 Analytıcal Methods   (2017), 2(7) ,3782-3789

 

 

83.’’Highly sensitive and selective electrochemical sensor based on high-quality graphene/nafion nanocomposite for voltammetric determination of nebivolol ‘’

 

             Er, Engin; Celikkan, Huseyin; Erk, Nevin

          Sensors and Actuators B-Chemıcal   (2016)  224  : 170-177   

 

 

84.’’Validation of high performance liquid chromatographic and spectrophotometric methods for the determination of the antiparkinson agent pramipexole dihydrochloride monohydrate in pharmaceutical products ‘’

 

                     Sevim, Serpil; Erk, Nevin

            Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences   (2015) 51(4);  879-891   

 

 

85. ‘’Applications of high performance liquid chromatographic and spectrophotometric techniques for determination of rasagiline mesylate in dosage forms’’

                         Sevim, Serpil; Erk, Nevin

             Journal of Analytıcal Chemistry   (2015)  70(5) : 600-607