DOÇ.DR. EROL DEMİR    
Adı : EROL
Soyadı : DEMİR
E-posta : eroldemir@ankara.edu.tr, dr.demirerol@gmail.com
Tel : 0 (312) 363 66 10
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
Kişisel Akademik Bilgiler


Öğrenim Bilgisi

Lisans : Gazi Üniversitesi, İşletme, 1993

Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, İşletme, 1997

Doktora: Ankara Üniversitesi, Tarım Ekonomisi, 2003


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

 

“Ülkemizdeki Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin Tarım Kredi Kooperatiflerinde Üst Örgütlenmesi ve Bununla İlgili Başlıca Sorunlar” / Prof. Dr. Rıza AYHAN

 

Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

 

“Tarım Kredi Kooperatiflerinin Kooperatif İşletmeciliği Yönünden Analizi Ankara Bölge Birliği Örneği” / Prof. Dr. Selahattin ERAKTAN

 

Yabancı Dil Bilgisi

:

İngilizce, 70

Yönetilen Tezler / Danışman

:

 

 

1 Kişi Doktora

2 Kişi Tezli Yüksek Lisans

5 Kişi Tezsiz Yüksek Lisans

 

Tamamlanan Projeler:

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) - TC Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, Enerji Üretim Santrallerinin Maddi Duran Varlıklarının Tespiti ve Değerleme Araştırması: Hirfanlı Hidroelektrik Santrali Pilot Projesi, Kırşehir, 2016

 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) - TC Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, Enerji Üretim Santrallerinin Maddi Duran Varlıklarının Tespiti ve Değerleme Araştırması: Ambarlı Termik Santrali, İstanbul, 2016

 

Ankara İli Sincan İlçesi Saraycık Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara, 2016

 

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Varlık Değerleme Raporu Hazırlama İşi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara, 2015

 

 

 

 İdari Görevler

 

Pozisyon

Kurum

Tarih

Bölüm Başkan Yrd.

Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

2016 - Devam

Genel Müdürlük Müşaviri

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü

2015 - 2016

Yönetim Kurulu Üye

Tarım Kredi Süt Sanayii ve Tic. A.Ş.

2013

- 2015

Denetleme Kurulu Üye

Tareksav Eğitim Vakfı

2013 - 2016

Yönetim Kurulu Üye

Gübretaş A.Ş.

2008

- 2015

Yönetim Kurulu Bşk. Vek.

Tarım Kredi Memurları Emekli Sandığı Vakfı

2006

- 2008

Daire Başkanı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü

2006

- 2015

Yönetim Kurulu Üye

Güven Sigorta Türk A.Ş.

2005

- 2008

Yönetim Kurulu Bşk. Vek.

Tarım Kredi Spor A.Ş.

2005

- 2008

Fon Yönetimi Müdürü

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü

2003

- 2006

Yönetim Kurulu Bşk. Vek.

Tareks Tarım Ürünleri A.Ş.

2001

- 2004

Mali Analist

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü

2001

- 2003

 

 

Diğer Önemli Görevler

 

1.      Üye, Sempozyum Bilim Kurulu “Emlak Vergisi Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu” Ankara

 

Üniversitesi-Sincan Belediye Başkanlığı, Şubat 2014, Ankara,

 

2.      Üye, Kamu ve Özel Kesimde Çalışanlar Komisyonu, Ankara Mali Müşavirler Odası, Ankara 2014-Devam

 

3.      Üye, Bağımsız Denetim Komisyonu, Ankara Mali Müşavirler Odası, Ankara 2014-Devam

4.      Üye, Türk Kooperatifçilik Kurumu Denetim Kurulu, 2001- Devam

 

5.      Üye, Üst Kurul Delegasyonu, Ankara Mali Müşavirler Odası, Ankara 2000

6.      Üye, Düzenleme Kurulu, XVI.  Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, 3-6 Kasım 1999,

 

Ankara

7.      Üye, Düzenleme Kurulu, XV.  Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, 6-9 Kasım 1996,

 

Ankara

 

 Üyelikler

 

    Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

    Türk Kooperatifçilik Kurumu

    T.C. Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu

 

 

     Ödüller / Patentler

 

TARVAK Tarım Kredi Kooperatifleri Vakıfları Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. “İş Hacmini Geliştirme” konulu proje ve öneri yarışmasında “Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine Ait Yem Fabrikalarında Dikey Entegrasyon Modeli İle Kapasite Kullanımının Artırılması: İmece Yem Fabrikası Sözleşmeli Tarım Örneği” projesi ile “MANSİYON ÖDÜLܔ.

 

 

 

 

 

 

 


Verilen Dersler

Yıl

Öğretim Yılı

Verilen Ders

Haftalık

Ders

Saati

Üniversite

Öğrenci

Sayısı

ÖN LİSANS

1

1998-1999 Güz dönemi

Mikro Ekonomi

3

Ankara Üniversitesi

 

 

1998-1999 Güz dönemi

Makro Ekonomi

3

Ankara Üniversitesi

 

 

1998-1999 Bahar dönemi

Finansman

3

Ankara Üniversitesi

 

 

1998-1999 Bahar dönemi

Mali Analiz

3

Ankara Üniversitesi

 

2

1999-2000

Güz dönemi

Mikro Ekonomi

3

Ankara Üniversitesi

 

 

1999-2000

Güz dönemi

Makro Ekonomi

3

Ankara Üniversitesi

 

 

1999-2000

Bahar dönemi

Finansman

3

Ankara Üniversitesi

 

 

1999-2000

Bahar dönemi

Mali Analiz

3

Ankara Üniversitesi

 

 

LİSANS

 

2016-2017 Güz dönemi

İşletme

3

Ankara Üniversitesi

 

 

2016-2017 Bahar dönemi

Genel Muhasebe

4

Ankara Üniversitesi

 

 

2017-2018 Güz dönemi

İşletme

3

Ankara Üniversitesi

 

 

2017-2018 Güz dönemi

İşletme Finansmanı

3

Ankara Üniversitesi

 

 

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA

 

2008-2009

Yaz

 

İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi

 

3

Ankara Üniversitesi

 

 

2009-2010

Bahar

 

 

3

Ankara Üniversitesi

 

 

2010-2011

Güz

 

 

3

Ankara Üniversitesi

 

 

2010-2011

Bahar

 

 

3

Ankara Üniversitesi

 

 

2011-2012

Güz

 

 

3

Ankara Üniversitesi

 

 

2011-2012

Bahar

 

 

3

Ankara Üniversitesi

 

 

 

 

 

 

2012-2013

Güz

 

 

3

Ankara Üniversitesi

 

 

 

 

 

 

2012-2013

Bahar

 

 

3

Ankara Üniversitesi

 

 

 

 

 

 

2013-2014

Güz

 

 

3

Ankara Üniversitesi

 

 

2013-2014

Bahar

 

 

3

Ankara Üniversitesi

 

 

2014-2015

Güz

 

 

3

Ankara Üniversitesi

 

 

2014-2015

Bahar

 

 

3

Ankara Üniversitesi

 

 

2015-2016

Güz

 

 

3

Ankara Üniversitesi

 

 

 2015-2016 Bahar

 

 

3

Ankara Üniversitesi

 

 

 2016-2017 Güz

 

 

3

Ankara Üniversitesi

 

 

 2016-2017 Bahar

 

 

3

Ankara Üniversitesi

 

 

 2017-2018 Güz

 

 

3

Ankara Üniversitesi

 

ÜAK Temel Alan

 

 

 

 

 

 

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

 

 

 

Kod

 

: 1122

 

 

 

 

 

 

Bilim Alanı

: Muhasebe

 

 

 

 

 

 

Koşul No

: 111

 

 

 

 

 

 

 

Anahtar Sözcükler ve Kodları Tablosu

Kod                            : 112207

 

Anahtar Sözcük       : Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar Muhasebesi

 

 


ESERLER

 

 Yayınlar

 

Uluslararası Yayın ve Atıflar

 

SSCI (Social Sciences Citation Index), SCI-Expanded (Science Citation Index-Expanded) veya

 

AHCI (Arts and Humanites Citation Index) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makaleler

 

Demir, E., 2015. Yıllara Yaygın İnşaat, Taahhüt ve Onarım İşlemlerinde Vergilendirme ve Muhasebeleştirme Esasları Üzerine Bir Değerlendirme, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 36. DOI No:1017719/jisr.2015369547, pp.834-845. (Doçentlik şartını sağlayan makale)

 

(MLA, Ulrichsweb, Index Islamicus, Index Copernicus, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, SSRN, ICAAP, J-Gate, Journal Seek, EBSCO, DOAJ, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, DRJI and WorldCat, İSAM)

 

Aliefendioğlu Y., Demir, E., Tanrıvermiş H., 2017. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Aktiflerinde Yer Alan Maddi Duran Varlıkların Envanter ve Değerleme Araştırması: Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Hirfanlı Hidroelektrik Santrali İşletmesi Örneği, Journal of Finance & Banking Studies, Cilt:5, Sayı:5, pp.30-51. DOI: http://dx.doi.org/10.20525/ijfbs.v5i5.711, ISSN: 2147-4486 (Doçentlik şartını sağlayan makale)

 

(DOAJ, ProQuest, RePEC, EconPapers, IDEAS, Google Scholar, ASOS Index)

 

Balı, S., Demir, E., 2015. Impact of The Global Financial Crisis on BRICS and PIIGS Countries. Eurasian Academy of Sciences Social Seciences Journal, Volume 2, pp.90-98, published on line, http://doi.org/10.17740/eas.soc.2015-V2-08 (Doçentlik şartını sağlayan makale)

 

(RePEc, CrossRef, CiteFactor, EDIRC, IDEAS)

 

Demir, E., 2015. Kobilerin Muhasebe Paket Programı Seçim Kriterleri ve Bu Alandaki Farkındalıkları. JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies) International Journal of Social Science, Spring I/2015, Number:33, pp.411-424 http://www.jasstudies.com http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2811 (Doçentlik şartını sağlayan makale)

 

(MLA,  Ulrichsweb,   Index  Copernicus,   Journal   Seek,   EBSCO,   ASOS  Index,  Journal  Database,

 

CiteFactor, DRJI, İSAM)

 

Demir, E., 2015. A Look at the Accountancy in Turkish Agriculture in Terms of International Accountancy Standards. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, July 2015, Volume 5, pp.52-70. No.7 ISSN: 2222-6990 http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v5-i7/1709 (Doçentlik şartını sağlayan makale)

 

 

(UlrichWeb, RePEc (Research Papers in Economics), Cabells Directories, ProQuest, Index Copernicus, Gale, Journal Seek, Research Gate)

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan

 

Bildiriler

 

Uslu, D. Y., Hancıoğlu, Y., Demir, E., 2015. “Applicability to Green Entrepreneurship in Turkey:A Situation Analysis,” Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195 (2015) pp.1238-1245. Available online at www.sciencedirect.com (Istanbul University, World Conference On Technology, Innovation and Entrepreneurship May 28-30,2015)

 

Demir, E. 2016. Türkiye Muhasebe Standartları (TMS/TFRS) ve Mevcut Uygulamalar, 1. Uluslararası Karadeniz İşletmecilik Sempozyumu (IBBAS 2016), Bildiri Kitabı, 16-18 Mayıs, Giresun-Türkiye.

 

Tanrıvermiş, H., Demir, E. 2005.Türkiye’de Tarımın Kredi Sorunu, Kredi Kooperatifçiliği ve Yeniden Yapılandırma Gerekliliği Üzerine Bir İnceleme. 18. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, 29-30 Eylül, pp.149-177, ISBN:975-7604-31-3, Ankara.

 

 

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

 

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

 

Demir, E., 2015. İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi, Gazi Kitabevi, ISBN 978-605-344-288-2, Ankara.

 

Demir, E., 2004. Tarım Kredi Kooperatiflerinin Kooperatif İşletmeciliği Yönünden Analizi, Türk Kooperatifçilik Kurumu Basın Yayın Araştırma Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri İşletmesi Yayınları, No: 96, ISBN 975-7604-29-1, Ankara.

 

Demir, E., 2017. SPL Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları Ders Kodu: 1015 İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi, SPL Sicil ve Eğitim Kuruluşu, Basım Sayısı:1

 

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki Bölümler:

 

Modern İşletme, Bölüm Adı: (7. Bölüm Muhasebe Finansman Fonksiyonu) (2017)., Kılıç Sabiha, Ayanoğlu Şişman Fatma, Seçkin Zeliha, Demir Uslu Yeter, Yeşilaydın Gözde, Deniz Arzu, Demir Erol, Bayramoğlu Gökben, Sevim Uğur, Eğitim Yayınevi, Editör: Doç. Dr. Yeter Demir Uslu, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 394, Türkçe (Bilimsel Kitap)

 

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları Gayrimenkul Mevzuatı Ders Kodu:1019, Bölüm Adı: (Gayrimenkullerin Alım satım ve İnşa Kazançlarının Vergilendirilmesi, Gayrimenkullerin Kiraya Verilmesinden Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi) (2017)., Tanrıvermiş Harun, Akipek Öcal Şebnem, Demir Erol, SPL Sicil ve Eğitim Kuruluşu Yayınları, Editör: Tanrıvermiş, Harun, Akipek Öcal, Sebnem, Demir Erol, Basım Sayısı:1, Türkçe (Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

Demir, Erol., 2017. Tarım Kredi Kooperatiflerinin Çiftçi Ortaklarına Kullandırdıkları Tarımsal Kredilerin Muhasebeleştirilme Uygulamalarının Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Açısından Değerlendirilmesi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 52(1), 206-230.

 

 

 

 

Demir, E., (2015) Avrupa’nın Hızla Gelişen Ekonomisi: Litvanya, Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi Ekim 2015, Cilt.7, Sayı:3, s.47-61, ISSN:1308-7525

 

(DOAJ, Open ArchivesInitative, Google Scholar Index, Advanced Science Index, Open AcademicJournals Index)

 

Demir, E., 2015. Kısa Süreli (Saatlik, Günlük, Haftalık) Konut Kiralama Faaliyetinden Elde Edilen Gelirin Vergilendirilmesi T.C. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt:5

 

Sayı:11, Mart 2015, pp.51-65, ISSN: 1309-9302

 

(Indexed by EBSCO, DOAJ ve Index Copernicus)

 

Kirkik, Ş., Demir, E., Kırlı, M.,2015. Sigorta Eksperliğinde Muhasebe Uzmanlık Bilgisinin Önemi: Promosyon Ürünlerde ve Konsinye Mallarda Hırsızlık Sigortasına İlişkin Uygulama Örnekleri, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi ISSN:2148-3043, Sayı:30.

 

Demir, E., 2015. Muhasebede İskonto ve Komisyon Uygulamaları, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, Cilt:50, Sayı:1, sy:124-153, ISSN 2148-1237

 

 

Diğer Yayınlar

 

Demir, E., 1996. Türkiye’de Kooperatiflerin Üst Örgütlenmedeki Genel Durumu, Karınca Dergisi, Ağustos 1996, Sayı:716, Ankara.

 

Demir, E., 2001. Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine Ait Yem Fabrikalarında Dikey Entegrasyon Modeli İle Kapasite Kullanımının Artırılması: İmece Yem Fabrikası Sözleşmeli Tarım Örneği-2.,Türk-Koop Ekin Dergisi (Hakemli Dergi), Nisan-Haziran, Sayı: 16

 

Demir, E. 2013. Nasıl Bir Kooperatifçilik Planlamalıyız? Karınca Dergisi, Ocak 2013, Sayı:913. Ankara.

 

Demir, E., 1996. Gümrük Birliği Sürecinde Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler. Karınca Dergisi. Mart 1996, Sayı:711. Ankara.

 

Demir, E., 1995. Kooperatifçilik Eğitimi, Üç Aylık Kooperatif İncelemeler Dergisi (Hakemli Dergi), Ekim-Kasım-Aralık, Sayı: 110.

 

Demir, E., 1995. The Structure of Cooperative Movement in Türkiye. Cooperation in Türkiye Dergisi (Hakemli Dergi), October 1995, Number 23, s.16-21. Ankara.

 

Demir, E. 2012. Kooperatiflerde Finansman Usul ve Esasları: Tarım Kredi Kooperatifleri Örneği, Karınca Dergisi, Ocak 2012, Sayı:901. Ankara.

 

Demir, E., 1998. Kooperatif Sektörü İle İlgili Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler, Karınca Dergisi, Ekim 1998, Sayı:742, Ankara.

 

Demir, E., 2001. Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine Ait Yem Fabrikalarında Dikey Entegrasyon Modeli İle Kapasite Kullanımının Artırılması: İmece Yem Fabrikası Sözleşmeli Tarım Örneği-1.,Türk-Koop Ekin Dergisi (Hakemli Dergi), Ocak-Mart, Sayı: 15.

 

 

Demir, E., 1995. Yeni Bir Yapıya Doğru. Karınca Dergisi. Ekim 1995, Sayı:706. Ankara.

 

Demir, E., 1995. Özelleştirme ve Kooperatifler. Karınca Dergisi. Temmuz 1995, Sayı:703. Ankara.

 

Demir, E., 1995. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Kapsamındaki Ülkelerden Yunanistan’daki Kooperatifçilik Hareketi, Karınca Dergisi, Mart 1995, Sayı:699. Ankara.

 

 

Diğer Proje Raporları

 

Demir, E., 2012. Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı 2012-2016, Alt Çalışma Grubu

 

(Kooperatiflerde Sermaye Yetersizliği ve Finansmana Erişim Sorunu) Raporları. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Yayını., Ankara

 

Akdoğan, N., Sevilengül, O., Yanık, Z., Demir, E., vd., 1997.  Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Bölge Birlikleri ve Merkez Birliği Tek Düzen Muhasebe Hesap Planına Uyumlu Muhasebe Raporu, Ankara.

 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda (panel/sempozyum) sunulan ve bildiri kitaplarında basılan

 

Demir, E. 2012. Nasıl Bir Kooperatifçilik Planlamalıyız? Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş Yıldönümünde Nasıl Bir Kooperatifçilik Düşünüyor ve Bekliyoruz. Panel, 22 Aralık, 2012. Nallıhan-Ankara.

 

Demir, E. 2008.Küresel Krizin Ortaya Çıkışı, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Yansımaları, Tarım Sektörünün Krizden Etkilenmesinin Boyutu. Küresel Krizin Kooperatifçilik Üzerine Etkileri, Panel, 20

 

Aralık, 2008. Çubuk-Ankara.

 

Demir, E. 2003. Kooperatiflerde Finansman ve Alternatif Finansal Araçlardan Yararlanma İmkanları. “Cumhuriyetimizin 80. Yılında Esnaf ve Sanatkarlarımız İle Kooperatiflerimizin Dünü Bugünü Geleceği” Konulu Sempozyum, TESKOMB (Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği) Dergisi, Sayı: 250, Kasım-Aralık 2003, Antalya.

 

Demir, E. 2000. Tarım Kredi Kooperatiflerinin Finansman Yapısı, Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Seminer, Aralık 2000, Ankara.

 

 

Kuruluş Çalışmaları

 

Tarım Kredi Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı (Tareksav) Kuruluşu Çalışma Grubu Üyesi, 2010, Ankara.

 

Kurs – Seminer – Eğitim

 

1.

09 Aralık 2013

“Meslek Mensupları (Mali Müşavirler) Geçiş Dönemi Eğitim Programı”,

 

09 Ocak 2014

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

 

 

 

Gözetiminde Gazi Üniversitesi, Sertifika No:319

2.

25-29

Mayıs 2009

“Türkiye Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama

 

 

 

Standartları” Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel

 

 

 

Müdürlüğü, Belge No: 319, Ankara.

3.

07-08

Haziran 2007

“Anonim Şirketler Hukuku” – Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri

 

 

 

Merkez Birliği Genel Müdürlüğü, Belge No: 2031, Ankara.

4.

08-09

Mart 2002

“Mali Bilirkişi Eğitim Semineri” – TÜRMOB Ankara Mali Müşavirler

 

 

 

Odası, Sertifika No: 0046, Ankara.

 

 

Diğer Faaliyetler

 

Davet:

 

Litvanya Klaipeda State Üniversitesi’nin (Klaipeda State University of Applied Sciences) 11.06.2015 tarihli daveti üzerine ilgili üniversitenin Muhasebe ve Finans bölümlerinde ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalışmalarda bulunmak üzere katılım. 01 Temmuz – 30 Eylül 2015, Litvanya

 

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Kooperatifçilik Seminerine Konuşmacı olarak katılım. 28 Nisan 2014, Antalya

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksek Okulu Kooperatifçilik Eğitimi Seminerine Konuşmacı olarak katılım. 06 Temmuz 2006, Bolu

 

 

Heyet üyeliği:

 

Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı 2012-2016, Alt Çalışma Grubu (Kooperatiflerde

 

Sermaye Yetersizliği ve Finansmana Erişim Sorunu) Heyet Üyeliği, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, s.42-44, Ankara

 

Sertifika:

 

1-

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

1995

2-

Mali Bilirkişi

2002

3-

Bağımsız Denetçi

2014

 

Katılım:

 

·         UMREK (Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu) Çalıştayı, 26-27 Ocak 2017, Ankara 

·         7. Boğaziçi Zirvesi – Uluslararası İşbirliği Platformu, 29 Kasım – 01 Aralık 2016, İstanbul

·         TÜRMOB 22. Olağan Genel Kurul (Delege), 15-16 Ekim 2016, Ankara

·         15. Gayrimenkul Zirvesi – Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği, 10 Mayıs 2016, İstanbul

·         İstanbul Finans Zirvesi, 28 Eylül 2011, İstanbul

 

·         26th International Congress of Ciriec, 19-21 June 2006, İstanbul

·         XVIII. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, 29-30 Eylül 2005, Ankara

·         XVI. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, 03-06 Kasım 1999, Ankara

·         XV. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, 06-09 Kasım 1996, Ankara

 

 

 

 

 

 

Eserlere Yapılan Atıflar:

 

Balı, S., Demir, E., 2015. Impact of The Global Financial Crisis on BRICS and PIIGS Countries. Eurasian Academy of Sciences Social Seciences Journal, Volume 2, pp.90-98, published on line, http://doi.org/10.17740/eas.soc.2015-V2-08

(RePEc, CrossRef, CiteFactor, EDIRC, IDEAS)

 

Atıflar;

Щепелева, М. А. (2015). Эмпирическая оценка системного риска: межстрановой подход. Контроллинг, (4), 26-35.

 

Karakurt, B. (2017). Küresel Krizin Etkilerini Azaltmada Mali Yönetişimin Rolü: BRICS Ülkeleri Örneği. AİBÜ-İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi.

 

Uslu, D. Y., Hancıoğlu, Y., Demir, E., 2015. "Applicability to Green Entrepreneurship in Turkey:A Situation Analysis," Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195 (2015) pp.1238-1245. Available online at www.sciencedirect.com (Istanbul University, World Conference On Technology, Innovation and Entrepreneurship May 28-30,2015)

 

Atıflar;

Heshmati, A. (2016). A Review of the Circular Economy and its Implementation. Sogang University and IZA Discussion Paper No:9611.

 

Christiansen, B., Kasarcı, F. (2016). Corporate Espionage, Geopolitics and Diplomacy Issues in International Business, IGI Global, Hershey PA, USA. (Uluslararası Kitap).

 

Demir, E., 2004. Tarım Kredi Kooperatiflerinin Kooperatif İşletmeciliği Yönünden Analizi, Türk Kooperatifçilik Kurumu Basın Yayın Araştırma Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri İşletmesi Yayınları,

No: 96, ISBN 975-7604-29-1,Ankara.

 

Atıflar;

Özüdoğru, H. 2004, Köy-Koop Kırklareli Birliği’nin Ekonomik Analizi Ve Yöneticilerin Kooperatif İşletmelerinin Başarısına Etkilerinin Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi: Ankara, ISBN 975-407-155-1.

 

Tanrıvermiş, H., Demir, E. 2005.Türkiye’de Tarımın Kredi Sorunu, Kredi Kooperatifçiliği ve Yeniden Yapılandırma Gerekliliği Üzerine Bir İnceleme. 18. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, 29-30 Eylül, pp.149-177, ISBN:975-7604-31-3, Ankara.

 

Atıflar;

Yercan, M. 2007, Türkiye ve Avrupa Birliğinde Tarımın Örgütlenme Deseni ve Tarımsal Kooperatifler, Türkiye Ekonomi Dergisi, Cilt:13, Sayı: 1, ss.19-29.

 

Demir, E. (2015). İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi. Gazi Kitabevi, Ankara.

 

Atıflar;

Aliefendioğlu Y., Demir, E., Tanrıvermiş H., 2016. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Aktiflerinde Yer Alan Maddi Duran Varlıkların Envanter ve Değerleme Araştırması: Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Hirfanlı Hidroelektrik Santrali İşletmesi Örneği, Journal of Finance & Banking Studies, Cilt:5, Sayı:5, pp.30-51. DOI: http://dx.doi.org/10.20525/ijfbs.v5i5.711, ISSN: 2147-4486.

 

Demir, E. 2017. İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi Ders Kodu: 1015, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları, (https://www.spl.com.tr/spl/eep/Specific/OEP/Upload/1015_%C4%B0n%C5%9Faat%20ve%20Gayrimenkul%20Muhasebesi_2017-1.pdf)

 

Atıflar;

Aslantürk Çöllü, D. (2017), “İşletmenin Maliyetleri ve Gelirleri”, Modern İşletme, Demir Uslu, Y.  (Editör), Eğitim Yayınevi: Konya, ss.312.

 

Yılmaz, Z. (2017), “İşletmenin Temel Kavramları ve Amaçları”, Modern İşletme, Demir Uslu, Y.  (Editör), Eğitim Yayınevi: Konya, ss.31.

 

Demir, E., 2015. Yıllara Yaygın İnşaat, Taahhüt ve Onarım İşlemlerinde Vergilendirme ve Muhasebeleştirme Esasları Üzerine Bir Değerlendirme, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 36. DOI No:1017719/jisr.2015369547, pp.834-845.

 

Atıflar;

Hancıoğlu, Y. (2017), “İşletmenin Kuruluş Süreci”, Modern İşletme, Demir Uslu, Y.  (Editör), Eğitim Yayınevi: Konya, ss.80.

 

Demir, E., 2015. Kobilerin Muhasebe Paket Programı Seçim Kriterleri ve Bu Alandaki Farkındalıkları. JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies) International Journal of Social Science, Spring I/2015, Number:33, pp.411-424 http://www.jasstudies.com http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2811

 

Atıflar;

Sevim, U. (2017), “Elektronik İşletmecilik Ve Elektronik Ticaret”, Modern İşletme, Demir Uslu, Y. (Editör), Eğitim Yayınevi: Konya, ss.342.