PROF.DR. GÜNAY ERPUL    
Adı : GÜNAY
Soyadı : ERPUL
E-posta : erpul@ankara.edu.tr
Tel : 596 17 96
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/gunay-erpul
Kişisel Akademik Bilgiler

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Ziraat Mühendisliği

Ankara Üniversitesi

1986

Y. Lisans

Ziraat Mühendisliği

Ankara Üniversitesi

1990

Yüksek Lisans

Ziraat Mühendisliği

Ghent Üniversitesi, Belçika

1996

Doktora

Agronomi

Purdue Üniversitesi, ABD

2001

Akademik Unvanlar:

Doçentlik: 2003

Profesörlük: 2009

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

          Yüksek Lisans Tezleri

 • Wellmann, C., “Tuzlu-Alkali Toprakların Islahında Jips ve Organik Materyallerin Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkisi”, Ankara Üniversitesi, 2005.
 • Samray, H., “Rüzgarlı Yağış Koşullarında Eğim Yönünün Yüzey Akış Sediment Taşınımı Üzerine Etkisi”, Ankara Üniversitesi, 2006.
 • Kaya, P., “Türkiye’de Uzun Dönem Yağış Verileri Kullanılarak Ulusal Ölçekte RUSLE-R Faktörünün Belirlenmesi”, Ankara Üniversitesi, 2008.
 • Aydın, S. “Laboratuvar Koşullarında Sıçrama Kapları Kullanarak Birim Enerji Akışında Meydana Gelen Toprak Kayıplarının Belirlenmesi”, Ankara Üniversitesi, 2008.
 • Yılman, E. F., “Sarayköy II Göleti Su Toplama Havzasında RUSLE Yöntemi İle Toprak Kayıplarının Tahmin Edilmesi”, Ankara Üniversitesi, 2009.
 • İşlek, B. G. “Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Yaklaşımı ile Ürün Tabanlı Arazi Uygunluk Sınıflandırmasının Yapılması”. Ankara Üniversitesi, 2009.
 • Şirin, B. “Yarı Kurak İklimlerde Sulu Tarım Arazilerinin Fiziksel Değerlendirmesi”. Ankara Üniversitesi, 2010.
 • Göçer, S. “Çevre Dostu Sistemler Kullanılarak Bazı Bitkisel Ürünlerin Paketleme ve Depolama İşletmesinin Altyapı Kapasitesinin Arttırılması”, Ankara Üniversitesi, 2010.
 • Pınar, M.Ö. “Sıçrama Erozyonu Duyarlılığı, Agregat Dayanımı ve Organik Madde İçerikleri Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi, 2011.
 • Şen, U. “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Çerçevesinde Toprak Koruma Projelerinin Hazırlanması”, Ankara Üniversitesi, 2012
 • Yalçın, C.B. “Toplulaştırma Çalışmalarının Kadastro Kurumunca Fenni Açıdan İncelenmesi. Ankara Üniversitesi, 2012.
 • Aydeniz, E. “HES Stok Sahaları Kontrol Önlemleri ve Doğaya Yeniden Kazandırma Projesi”. Ankara Üniversitesi, 2012.
 • Ateş, M. “2B Arazilerinin Fiziksel Özelliklerinin Arazi Satışları Üzerine Muhtemel Etkileri”. Ankara Üniversitesi, 2012.
 • Karabağ, S. Yeşilhisar Suni Merasında Kentsel Arıtma Çamuru ve İnorganik Gübre Uygulamalarının Toprakların Organik Madde, Agregat Dayanımı ve Agregat Büyüklük Dağılımı Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi.
 • Yeşilöz, S. "TARBİL Kapsamında Parsel Ölçeğinde Toprak ve Su Koruma Yöntemlerinin Planlanması". Ankara Üniversitesi.
 • Tüzgen, İ. “Arazi Kullanım Planlamasının Akıllı Grid Sistemi (AGS) ve Fırsat Maliyeti Kullanılarak Ekonomik Modellemesi”. Ankara Üniversitesi.
 • Aslan, H. “Türkiye Genelinde YETKE-R Etmeni Kullanılarak Yağış Enerji Akışlarına Ait Olasılık Dağılımlarının Değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi.

Doktora Tezleri

 • Saygın, S. D. Yağmurlama Denemeleri ile Sıçrama ve Yüzey Erozyonu Sedimentlerinde Agregat Büyüklük Dağılımı ve Organik Karbon Değişimlerinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi 2013.
 • Youssef, F. Yarı-Kurak Bölgelerde Rüzgâr Erozyonu Tehlikesinin Değerlendirilmesi: Bölgesel Ölçekte Model Geçerlilik Çalışmaları. Ankara Üniversitesi, 2013.
 • Madenoğlu, S., “Toprak Erozyon Duyarlılığının Konumsal Değişiminin Belirlenmesi: Pilot Çalışma; Asartepe Baraj Havzası”, Ankara Üniversitesi, 2013.
 • Ergun, S. Büyük Menderes-Işıklı Gölü Havzası'nda YETKE-C Faktörünün Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yöntemleri Kullanarak Saptanması”, Ankara Üniversitesi, (Devam Ediyor).
 • Samray, Hilal. Rüzgarlı Yağış Koşullarında Yağmur Damlası Destekli Sığ Yüzey Akışlar ile Sediment Taşınmasının Modellenmesi, Toprak ve Bitki Besleme Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi (Devam Ediyor).
 • Pınar, M.Ö., “Farklı Arazi Kullanım Türlerinde Bitkisel Örtü ve Ürün Yönetimi Faktörü ile LAI ve NDVI Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi ve Bölgesel Ölçekte Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi (Devam ediyor).

Yayınlar

 • Saygın Deviren, S. Ozcan, A.U., Basaran, M. Timur, O.B., Dolarslan, M., Yılman, F.E., Erpul, G. 2014. The combined RUSLE/SDR approach integrated with GIS and geostatistics to estimate annual sediment flux rates in the semi-arid catchment, Turkey. Environmental Earth Sciences. 71 (4): 1605-1618.
 • Basaran, M., Uzun, O., Erpul, G. 2014. Evaluation of field performances of BEST and MWAC aeolian sediment catchers in sandy-loam soils of an arid zone of Turkey. Land Degradation & Development LDD-13-0364 (Under revision).
 • Erpul, G. Saygın, Selen D., Samray, H. Pınar, M.Ö., Şengören, A. FAO – Arazi Kullanım Planlamasının Esasları. Ankara Üniversitesi yayınları ARALIK 2014 (ISBN: 978-605-84875-0-5).
 • Saygın, S.D., Erpul, G. Basaran, M. 2015. Comparison of aggregate stability measurement methods for clay-rich soils in Asartepe Catchment of Turkey. Soil structure appraisal by aggregate stability measurements for clay-rich soils of semi arid lands. Land Degradation & Development. DOI: 10.1002/ldr.2383.
 • Deviren, D.S., S. Madenoglu, G. Erpul, 2015. Türkiye’de Toprak Erozyonu ve Çölleşme. TÜRKTOB Dergisi (15): 64-69.  
 • Erpul, G., S. Madenoğlu, S. Deviren Saygın, 2014. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu: Mevcut Durum Analizi. Verim Dergisi (37): 18-24.
 • Baskan, Oguz; Kosker, Yakup; Erpul, Gunay, Spatial and temporal variation of moisture content in the soil profiles of two different agricultural fields of semi-arid region, 2013, ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT.
 • Erpul, Gunay; Gabriels, Donald; Norton, L. Darrell; Flanagan, Dennis C.; Huang, Chi Hua; Visser, Saskia, Raindrop and flow interactions for interrill erosion with wind-driven rain, 2013, JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH.
 • Erpul, Gunay; Gabriels, Donald; Norton, L. Darrell; Flanagan, Dennis C.; Huang, Chi-hua; Visser, Saskia M., Mechanics of interrill erosion with wind-driven rain, 2013, EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS. DOI:10.1002/esp.3280
 • Basaran, M., Erpul, G., Ozcan, A.U., Bogman, P., Cornelis, W.M., Gabriels, D., 2010. Effect of attachment configuration on the trapping efficiency of Vaseline-coated slide catchers for windblown particles. Environmental Earth Sciences, 61(7): 1375-1384.
 • Basaran, M., Erpul, G., Ozcan, A.U., Saygin, D.S., Kibar, M., Bayramin, I., Yilman, F.E., 2011. Spatial information of soil hydraulic conductivity and performance of cokriging over kriging in a semi-arid basin scale, Environmental Earth Sciences, 63(4): 827-838.
 • Basaran, M., Erpul, G., Uzun, O., Gabriels, D., 2011. Comparative efficiency testing for a newly designed cyclone type sediment trap for wind erosion measurements. Geomorphology, 130(3-4): 343-351.
 • Saygın, S.D., Basaran, M., Ozcan, A.U., Dolarslan, M., Timur O.B., Yilman, F.E., Erpul, G., 2011. Land degradation assessment by geo-spatially modeling different soil erodibility equations in a semi-arid catchment. Environmental Monitoring and Assessment, 180(1-4): 201-215.
 • Youssef, F., Visser, S., Karssenberg, D., Bruggeman, A., Erpul, G. 2012. Calibration of RWEQ in a patchy landscape a first step towards a regional scale wind erosion model. Aeolian Research, 3 (4): 467-476.
 • Saygın Deviren, S., Cornelis, W., Gabriels, D., Erpul, G. 2012. Comparison of different aggregate stability approaches for loamy sand soils. Applied Soil Ecology. 54 (2012) page:1-6.
 • Youssef, F., Visser, S., Karssenberg, D., Erpul, G. 2012. The effect of vegetation patterns on wind- blown mass transport at the regional scale: A wind tunnel experiment. Geomorphology, Volume 159, 178-188.
 • Sandra Dıaz, Sebsebe Demissew, Julia Carabias, Gunay Erpul, Pablo Escobar-Eyzaguirre et al.,, The IPBES Conceptual Framework connecting nature and people, 2015, Current Opinion in Environmental Sustainability.
 • Pınar, M.O., Erpul, G. 2012. Soil erodibility evaluation by splash cups under the simulated rainfalls. Euroasian Journal of Soil Science. Uncorrected Proof, Available online: 04.06.2012
 • Erpul, G. Saygın Deviren, S. 2012. Ülkemizde Toprak Erozyonu Sorunu Üzerine: Ne Yapılmalı?. Toprak Bilimi ve Bİtki Besleme Dergisi. Türkiye Toprak Bilimi Derneği, Cilt 1, Sayı 1, 26-32.

Hakemli konferans ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

 • Erpul, G., Deviren S.D. 2014. Natural resource conservation and its effects on rural land use planning. 2nd International and Interdisciplinary Symposium Governance Structures in Land European Academy of Land Use and Development Management September 14-16, Ankara, Turkey (Under revision).
 • Erpul, E., Gabriels, D., Sagun, Ç., Pınar, M.Ö., Cornelis, W. 2015. Sand Detachment under Obliquity of Wind-Driven Rain (WDR) Vector. DESERTLAND II Conference on Desertification & Land Degradation 15-17 June 2015. (Under revision).
 • Saygin, S.D,, Erpul, G. Modelling Aggregate Size Distrubutions By Log-Normal Fractal And Weibull Approaches In Eroded Sediments. DESERTLAND II Conference on Desertification & Land Degradation 15-17 June 2015. (Under revision).
 • Mustafa Basaran, Oğuzhan Uzun, Gunay Erpul, Wim Cornelis, Donald Gabriels. Efficiency of BEST® Sediment Trap for Splash – Saltation Transport Process by Simultaneous Wind and Rain Tests. DESERTLAND II Conference on Desertification & Land Degradation 15-17 June 2015. (Under revision).
 • Sevinc Madenoglu, Gunay Erpul Fırat Atalay A. Erhan Tercan. Modeling Spatial Uncertainty of Soil Erodibility in Different Land Uses Using Direct Sequential Simulation (DSIM). DESERTLAND II Conference on Desertification & Land Degradation 15-17 June 2015. (Under revision).
 • Erpul, G. Erozyon Risk Haritası 14 Ekim 2015. UNCCD-COP12
 • BAŞARAN, M. ERPUL G.,  Rüzgar Erozyonunun İzlenmesi 2015. UNCCD-COP12
 • Şahin, S., Erpul, G. Türkiye Yağışlarının Eroziv Özellikleri, ÇEM 2015 UNCCD-COP12
 • Sarısamur, F., O. Başkan., O.Demirkıran., S. Akgül., S. Madenoğlu., H.Cebel., G. Erpul. 2014.  Haymana Çatalkaya Havzasında Toprak Erozyon Duyarlılık Faktörünün Yağışla İlişkilendirilmesi.  II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 16-18 Eylül 2014, Konya. 
 • Karagöz, A., O. Doğan, G. Erpul, O. Dengiz, B. Sönmez, İ. Tekeli, S. Deviren Saygın, S. Madenoğlu, 2015. Çölleşme, Kuraklık ve Erozyonun Olası Etkilerinin Türkiye Ölçeğinde Değerlendirilmesi. ZMO VIII. Teknik Kongresi, Bildiriler Kitabı (1): 118-141., 12-16 Ocak 2015, Ankara.
 • Saygın S.D, Huang, C., Erpul, G. 2014. Developing Relations Between Soil Erodibilty Factors in Two Different Soil Erosion Prediction Models (USLE/RUSLE and WEPP) and Fludization BED Technique for Mechanical Soil Cohesion. 2014 ASA, CSSA, and SSSA Annual Meeting in Long Beach, CA, USA (2-5 November, 2014).
 • Erpul, G. Bridging the gap – Effective use of Regional Platforms for scaling up sustainable soil and land management. Panel discussion co-organized by FAO with GEF, UNCCD and WOCAT Secretariats: Advice from Policy makers how to effectively link the soil and agriculture and wider SLM agendas towards the SDGs. 2015. UNCCD-COP12.
 • Erpul, G. Global Soil Partnership Side Event: Promoting Sustainable Soil Management and Soil Restoration. Status of the World’s Soil Resources Report, a sientific evidence for planning the way forward. 2015. UNCCD-COP12.
 • Kamdem Kanko Nicodemus, Sema Karabağ, Wim Cornelis, Günay Erpul. Soil compaction assessment by penetrometer measurements on maize field.  9th International Soil Science Congress on the Soul of Soil and Civilization. 14-16 October 2014, Antalya.
 • Oğuzhan Uzun, Serkan Şahan, Adem Güneş, Sema Kaplan, Selahattin Güney, Mustafa Basaran, Günay Erpul.Altın İşletme Faaliyetlerinin Taşınan Tozdaki Ağır Metal İçeriği Üzerine Etkisinin Belirlenmesi.  Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 1-4 Eylül 2015 Kahramanmaraş
 • Adem Güneş, Oğuzhan Uzun, Serkan Şahan, Selahattin Güney, Mustafa Başaran, Günay Erpul. Altın İşletme Faaliyetlerinin Tarımsal Alanlardaki Toprak ve Bitki Ağır Metal İçeriği Üzerine Etkisinin Belirlenmesi.  Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 1-4 Eylül 2015 Kahramanmaraş. 
 • Samray, H., Erpul, G., Gabriels, D., Cornelis, W.M. 2012. Changes in kinetic energy flux of wind- driven rains (WDR) with different slope gradients and aspects. Fourth Conference on Desertification and Land Degradation, Ghent, Belgium.
 • Youssef, F., Gharahassanlou, A.N., Uzun, O. Saygın Deviren, S., Ozcan, A.U., Basaran, M., Erpul, G. 2012. Approach toward assessing wind erosion vulnerability at a regional scale in semi-arid environment in Turkey. Fourth Conference on Desertification and Land Degradation, Ghent, Belgium.
 • Saygın Deviren, S.,Erpul, G. 2012. Detailed Investigation of Relationships between Aggregate Breakdown Mechanisms and Soil Organic Carbon Contents under Rainfall Simulation Conditions During Certain Time Periods. VIII. International Soil Science Congress "Land Degradation and Challenges in Sustaniable Soil Management, Çeşme, İzmir.
 • Başaran, M., Özcan, A.U. Uzun, O., Erpul, G., Saygın Deviren, S., Youssef, F. 2012. In-situ wind erosion measurement and soil loss estimation: Karapınar case study.VIII. International Soil Science Congress "Land Degradation and Challenges in Sustaniable Soil Management, Çeşme, İzmir.
 • Saygın Deviren, S.,Erpul, G. 2012. Interactive assessment of the splash erosion and aggregate breakdown mechanism for the soils of different semi-arid land uses. Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU2012-7865, 2012 EGU General Assembly 2012.
 • Ozcan, A.U.,Uzun, O., Saygın Deviren, S., Gharahassanlou, A.N., Youssef, F., Basaran, M., Erpul, G. 2012. Assessing the effects of the vegetation pattern and topography on the wind-driven sediment flux by GIS and Geostatistics. Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU2012- 13024, 2012 EGU General Assembly 2012.
 • Youssef, F., Visser, S., Karssenberg, D., Slingerland, E., Erpul, G., Ziadat, F., Stroosnijder, L. 2012. Strategies for measuring wind erosion for regional scale modelling. Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU2012-278, 2012 EGU General Assembly 2012.
 • Samray, H., Erpul, G., Gabriels, D., Cornelis, W.M., 2012.The Effects ofWind Driven Rain Vectors on the Stream Power of Thin Flow. Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU2012- 7712, 2012 EGU General Assembly 2012.
 • Samray, H., Erpul, G., Gabriels, D. 2011. Raindrop impacted shallow overland flow transport under different fall trajectories of wind-driven rain (WDR). Geophysical Research Abstracts Vol. 13, EGU2011-1793, 2011. EGU General Assembly 2011.
 • Basaran, M., Erpul, G., Uzun, O. 2011. Evaluation of field performances of BEST sediment catchers in sandy loam soils of arid zone of Turkey. Geophysical Research Abstracts Vol. 13, EGU2011-4960, 2011 EGU General Assembly 2011.
 • Erpul, G., Gabriels, D., Norton, D., Flanagan, D.C., Huang, C., Visser, S. 2011. Interactions between raindrop impact and shallow interrill flow under wind-driven rain (WDR). Geophysical Research Abstracts Vol. 13, EGU2011-4913, 2011. EGU General Assembly 2011.
 • Saygın Deviren, S., Cornelis, W.M., Erpul, G., Gabriels, D. 2011. Comparison of different wet sieving approaches for a loamy sand soil treated with different compost applications in Belgium. 6th international congress of ESSC, Thessaloniki, ISBN: 978-960-88296-9-5, page:19, Greece.
 • Saygın, S., Erpul, G. 2010. Relationship between organic carbon content and fraction size class under different land uses in a semi arid catchment. International Soil Science Congress on Management of Natural resources to sustain soil health and quality, Samsun.

Ulusal & Uluslararası Projeler

TUBITAK

 • Potansiyel Ağaçlandırma Sahaları Veritabanı ile Havza İzleme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi (HİDS Projesi) - TÜBİTAK-BİLGEM (2013) (Baş Danışman) Proje Kodu: Y401-G500000
 • Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi (HİDS PROJESİ) Türkiye Çölleşme Modelinin Geliştirilmesi - TÜBİTAK-BİLGEM (2014-2015) (Baş Danışman) Proje Kodu: G555000
 • Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi (HİDS PROJESİ) Türkiye Çölleşme Modelinin Kalibrasyonu Projesi - TÜBİTAK-BİLGEM (2014 - 2015) (Baş Danışman) Proje Kodu: G555000.
 • Türkiye'de Yabancıların Taşınmaz Edinimi ve Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi (2011-2014) - TÜBİTAK-KAMAG (araştırmacı) Proje no: 110G020
 • Yarı-Kurak Bölgelerde Rüzgâr Erozyonu Tehlikesinin Değerlendirilmesi: Bölgesel Ölçekte Model Geçerlilik Çalışmaları - TÜBİTAK (Proje yöneticisi) (2012) TOVAG Proje No: 110O296
 • Yeni Dizayn Edilmiş Siklon Tip Sediment Tuzağının Arazi Kalibrasyonun Yapılması. TUBITAK (araştırmacı) (2009-2010) (TUBİTAK-109O030).

BAP

 • Toprak erozyon duyarlılığının sıçrama ve yüzey erozyonu süreçleri boyunca zamansal değişiminin belirlenmesi – BAP  (2010-2012) (yürütücü) Proje No: 10B4347001
 • Farklı arazi kullanım türleri altında rüzgâr erozyonu tehlikesinin konumsal olarak incelenmesi – BAP (2011-2012) (yürütücü)
 • RUSLE, GIS, Jeo-istatistik Teknikler Kullanılarak Ali Dağı Volkan Konisinde Erozyon Riskinin Değerlendirilmesi – Diğer ulusal (BAP – Erciyes Uni) (araştırmacı) (2007-2012)
 • Yeni Tasarlanmış BEST Sediment Tuzağının Hafif Bünyeli Topraklarda Etkinliğinin Belirlenmesi – Diğer ulusal (BAP – Erciyes Üni.) (2011-2013) (araştırmacı)

DİĞER

 • Toprak Nemi ve Toprak Pürüzlülüğünün Konumsal ve Zamansal Değişiminin Mikrodalga Uydu Görüntüleriyle Belirlenmesi ve İzlenmesi – Diğer ulusal (TAGEM) (2014-2016) (Danışman)
 • Haymana-Çatalkaya Havzasında MUSLE ve RUSLE Yöntemi ile Toprak Kayıplarının Tahmin Edilmesi – Diğer ulusal (TAGEM) (2013-2016) (Danışman)
 • Asartepe Barajı ve Çanıllı Göleti Havzalarında Sediment Veriminin Araştırılması – Diğer ulusal (TAGEM) (2013-2016) (Danışman)
 • Farklı Arazi Kullanım Türlerinde Bitkisel Örtü ve Ürün Yönetimi Faktörleri ile Yaprak Alan indeksi ve NDVI Arasındaki İlişkilerin Araştırılması – Diğer ulusal (TAGEM) (2015-2017) (Danışman)
 • Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projeleri Kapsamında Üretilen Toprak Etütlerinde Kullanılan Hava Fotoğrafları, Uydu Görüntüleri Ve Sayısal Yükseklik Verilerine Dayanarak Oluk Ve Oyuntu Erozyonunun Tespitinin Yapılabilmesinin Araştırılması – Diğer ulusal (2012-2013) (yürütücü)
 • Türkiye Sediment Modelinin Geliştirilmesi, Gediz Havzası Pilot Alan Uygulaması ve Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması – Diğer ulusal (Yürütücü) (2011)
 • Türkiye Sediment Modelinin Geliştirilmesi – Diğer ulusal (Yürütücü) (2012)
 • Gözlü ve Altınova Tarım İşletmeleri Rüzgar Erozyonu Risk Değerlendirmesi - Diğer ulusal (yürütücü) (2013-2014).
 • Altınova-Gözlü Tarım İşletmelerinde Rüzgar Erozyonu Ölçümü, Değerlendirilmesi ve Raporlanması – Diğer ulusal (araştırmacı) (2015).

ULUSLARARASI

 • Soil Erosion Assessment and Mitigation Measures of TANAP (Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project) (2014-2015)
 • Kurak Alanlarda Vejetasyon Değişiminin Rüzgâr Erozyonu Üzerine Etkisi – DESIRE PROJECT, Avrupa Birliği 6. Çerçeve, Paydaş, (28 Araştırma Enstitüsü) (2007 – 2012).
 • LADA - GCP/GLO/337/GFF: Decision Support for Mainstreaming and Scaling up of Sustainable Land Management. GEF Trust Fund. 2015 – 2017.
 • EC, Biodiversa Era-net Project proposal submission for Theme#1; Full Project Proposal is under second phase evaluation (2015).

İdari Görevler

 

Yönetsel Görevler

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

38. Madde TÜBİTAK

2012

2014

UN IPBES MEP (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services Multidisiplinary Expert Panel [Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Servisleri Çokdisiplinli Uzmanlar Paneli) Üyesi

2013

2018

Ziraat Mühendisleri Odası Toprak Koruma Komisyonu Üyesi

2006

 

Türkiye Toprak Bilimi Derneği Toprak Muhafaza ve Erozyon Komisyonu Başkanı

2010

 

Türkiye Toprak Bilimi Derneği Haysiyet Kurulu üyesi

2014

 

Ankara Üniversitesi BAP Komisyonu Üyesi

2013

 

FAO GSP ITPS Panel Üyesi (Food and Agriculture Organization Global Soil Partnership Intergovernmental Technical Panel on Soils [Gıda ve Tarım Örgütü Küresel Toprak Ortaklığı Hükümetlerarası Teknik Toprak Paneli])

2015

2018

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türkiye Toprak Bilimi Derneği

Avrupa Yerbilimleri Birliği (EGU: European Geosciences Union) 

Ödüller

 • The College on Soil Physics at the Abdus Salam International Center for Theoretical Physics (ICTP), Trieste, Italy, Attendance Certificate, October, 1995.
 • United State Department of Agriculture, Certificate of Appreciation for excellent research on the Combined Effect of Wind and Water on Soil Erosion from USDA Agricultural Research Service National Soil Erosion Research Laboratory, Purdue West Lafayette USA, December, 2001.
 • The College on Soil Physics at the Abdus Salam International Center for Theoretical Physics (ICTP), Trieste, Italy, Lecturer Certificate, March, 2003.
 • Postgraduate Course on “Wind and Water Erosion: Modelling and Measurement”. The C.T. de Wit Graduate School Production Ecology & Resource Conservation (Wageningen University) and the Department of Soil Management and Soil Care (Ghent University). Lecturer Certificate, 30 September – 10 October, 2003.
 • Regular Associate of The College on Soil Physics at the Abdus Salam International Center for Theoretical Physics (ICTP), Trieste, Italy, from 1 January 2004 until 31 December 2009.
       Verdiği Dersler:

 

Dersin Adı

 

Düzeyi

Haftalık saati

Teorik

Uygulama

Toprak Bilgisi

Lisans

2

2

Toprak ve Su Koruma

Y.Lisans/Doktora

3

-

CBS ve  Havza Sistem Tasarımı

Y.Lisans/Doktora

3

-

Su Erozyonu ve Tahmin Modelleri

Y.Lisans/Doktora

3

-

Toprak Erozyonu Araştırma Yöntemleri

Y.Lisans/Doktora

3

-

Rüzgar Erozyonu ve Tahmin Modelleri

Y.Lisans/Doktora

3

-

Arazi Kullanım Politikası ve Kullanım Planlama

Y.Lisans/Doktora

3

-

Arazi Dereceleme ve Toplulaştırma Uygulamalar

Y.Lisans/Doktora

3

-

Teraslama Tekniği

Y.Lisans/Doktora

3

-

Toprak Erozyonu ve Koruma

Lisans

2

2

Oyuntu Erozyonu ve Kontrolü

Y.Lisans/Doktora

2

2

Toprak ve Havza Yönetimi

Lisans

2

-

Proje Hazırlama ve Değerlendirme

Lisans

2

2