PROF.DR. NÜKHET MÜGE KART    
Adı : NÜKHET MÜGE
Soyadı : KART
E-posta : ersoy@politics.ankara.edu.tr
Tel : 0(312) 595 1367
Ünvan : PROF.DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞK.BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/nukhet-muge-kart
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitim:

Tarih

Alınan Diploma ve Dereceler:

2009

Doçent  -(Sosyal Psikoloji ve Örgüt Psikolojisi- Ankara Üniversitesi-SBF-ÇEEİ-Yönetim ve Çalışma Psikolojisi ABD)

2002

Doktora -Ankara Üniversitesi- Psikoloji (Sosyal Psikoloji)

1997

Yüksek Lisans -Ankara Üniversitesi- Psikoloji (Sosyal Psikoloji)

1993

Lisans -Ankara Üniversitesi- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Akademik Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Prof. Dr.

 Siyasal Bilgiler Fakültesi Ankara Üniversitesi

2014-

Doç. Dr.

 Siyasal Bilgiler Fakültesi Ankara Üniversitesi

2009-2014

Yrd.Doç.

 Siyasal Bilgiler Fakültesi Ankara Üniversitesi

2005- 2009

Dr.Ar.Gör.  

 Siyasal Bilgiler Fakültesi Ankara Üniversitesi

2002-2005

Ar.Gör.

 Siyasal Bilgiler Fakültesi Ankara Üniversitesi

1994-2002

İdari Görevler:

Tarih

Birim

Pozisyon

2015-

İKY ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi

Müdür

2015-

Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı

2015-

Ankara Üniversitesi UZEM-SBE/ İnsan İlişkileri ABD

Anabilim Dalı Başkanı

2013-

Ankara Üniversitesi UZEM-SBE/ İnsan İlişkileri ABD

Program Koordinatörü

2010-

Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim Kurulu Üyesi

2013-

Ankara Üniversitesi UZEM

Yayın Komisyonu Üyesi

2013-2013

Ankara Üniversitesi TÖMER

Müdür Yardımcısı

23.3.2010- 9.4.2010

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Müdür Vekili

Kasım 2008- Mart 2010

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Müdür Yardımcısı

Kasım2008-Nisan 2010

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yönetim Kurulu Üyesi

2009-2010

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Farabi Değişim Programı Koordinatörü

2009-2010

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erasmus Değişim Programı Koordinatörü

2009-2011

Ankara Üniversitesi

 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ANKYRA)

Editör Yardımcısı

2011- 2012

Ankara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ANKYRA)

Editör

 

 

2008- 2015

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

 

Bölüm Başkan Yardımcısı

2009-2012

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı

2009– 2012

İKY ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi

Müdür Yardımcısı

2009 – Devam ediyor

İKY ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

YAYINLAR

Kitaplar

 

Ersoy-Kart, M (2015).“Örgütsel Sinizm, Bağlamsal Performans ve Etik İdeoloji”. (2.basım) Ankara: Nobel Yayıncılık.

Ersoy-Kart, M (2014).“Örgütsel Sinizm, Bağlamsal Performans ve Etik İdeoloji”. Ankara: Nika Yayınları.

Ersoy-Kart, M (2011).“Çalışma Yaşamında Davranış ve Kişilik”. Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, 1. Baskı. Yayın no: 75.

Ersoy –Kart,M.; Bahadır,M. (2011). (ed.). Kariyer Danışmanlığında Bilgi ve İletişim Teknolojileri İyi Uygulama Örnekleri: Avrupa ve Türkiye. Ankara: Karder Yay.

Varçın,R.; Savcı, S.; Ersoy-Kart,M.; Pişkin,M.; Domaniçli,M.; Bahadır,M. (2008). Geleceğe Giden Yollar: Bilim, Teknoloji, Yenilik. Ankara: Karder Yayınları.

Varçın,R.; Barca,M.; Ersoy-Kart,M. (2008). Sektörler Arası İşbirliğine Dayalı İstihdamı Geliştirme ve Girişimciliği Destekleme Projesi: Çukurova Bölgesi Araştırma Raporu. Ankara: Karder Yayınları.

 

Kitap Bölümleri

 

Pişkin, M., Ersoy-Kart, M., Savci, İ., & Güldü, Ö. (2014). Counterproductive Work Behavior in Relation to Personality Type and Cognitive Distortion Level of Academics. Multidiciplinary Perspectives on Education.  (357-366). United Kingdom: Cambridge Scholars Publishing.

Ersoy-Kart, M., Pişkin, M., Güldü, Ö. and Savcı, İ. (2013) Counterproductive Work Behaviors in Relation to Narcissism, Machiavellianism and Psychopathy among University Staff.  Athens: ATINER'S Conference Paper Series. No: PSY2013-0541.

 Ersoy-Kart, M. (2013).  “İletişim Becerileri”. SENDİKACILIK AKADEMİSİ Ders Notları 2. (525-554). Ankara: Türk-İş Yayınları.

 Ersoy-Kart, M.  (2013). “Toplu Pazarlık ve Uyuşmazlık Çözümüne Psikolojik Yaklaşım”. SENDİKACILIK AKADEMİSİ Ders Notları 2. (491-523). Ankara: Türk-İş Yayınları.

Ersoy-Kart, M. ; Savcı, İ. (2011). “Türkiye’deki iş ve Meslek Danışmanlarının BİT Becerileri /”ICT skills of Turkish vocational counselors, in Virtual Guidance”, Müge Ersoy Kart ve Mehtap Bahadır (eds.), Ankara, Kariyer Danışmanlığında Bilgi ve İletişim Teknolojileri İyi Uygulama Örnekleri: Avrupa ve Türkiye. Ankara: Karder Yay. (Aynı makale hem Türkçe hem de İngilizce olarak kitapta yer almaktadır).

Uluslar Arası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 

Ersoy-Kart, M.; Savcı, İ. (2011). “Reliability and Validity of Turkish Form of the Career Locus of Control Scale for Use With University Students”, Social Behavior and  Personality, 39/4, 519-528.

Ersoy-Kart, M.  (2009). “Relations Among Social Support, Burnout, and Experiences of Anger: An Investigation Among Emergency Nurses”, Nursing Forum,  44,  3, 165-174.

Ersoy-Kart, M.; Erdost, H.E. (2008). “Unemployment Worries among Turkish University Students”. Social Behavior and Personality, 36, 2, 275-288.  

Ersoy-Kart, M. ve Güldü, Ö. (2005). Vulnerability to Stress, Perceived Social Support and Coping Styles Among Chronic Hemodialysis Patients. Dialysis and Transplantation, 34, 10, 662-671.

Ersoy-Kart, M. (2005). Reliability and Validity of Workaholism Battery (Work- BAT): Turkish Form. Social Behavior and Personality, 33,6,609-618.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

Güldü, Ö., Ersoy-Kart, M., Savcı, İ. ve Kantaş, Ö. (2013). İşsizlerde Genel Sağlık Sorunu Algısı: Kişilik Açısından Bir İnceleme. 14. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara: Aydoğdu Ofset.

Koyuncu, A.G., Kart C.S.; Ersoy-Kart, M.(2013). Kadın Öğretmenlerde İşsizlik: Nedensellik Yüklemesine Dair Bir Belirleme.  14. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara: Aydoğdu Ofset.

Ersoy-Kart, M.; Savcı, İ. (2010). “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinde Kariyer Beklentisi ve Umutsuzluk: Yetişkin Bağlanma Stillerine Göre Bir İnceleme. (317-339). 11. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Bildiri Kitabı. Ankara: Türk-İş Yayını.

Ersoy-Kart, M. (2009). Kendini Kayırma Yanlılığı: Toplu Pazarlık ve Müzakere Süreçlerindeki İzdüşümleri, Sosyal Politikada Güncel Sorunlar, SBF Yay. No. 596, 191-208.

Güldü, Ö. ve Ersoy-Kart, M. (2009). Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Siyasal Tutumlar: Sosyal Psikolojik Bir Değerlendirme. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 64 (3), 97-116.

Ersoy-Kart, M. ve Güldü, Ö. (2008). Özerk Benlik Yönetimi Ölçeği: Uyarlama Çalışması, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41 (2), 205-226.

Ersoy-Kart, M.  (2007). "Çalışma Yaşamında Olası Benliklerin Rolü". Güncel Sosyal Politika Tartışmaları, SBF Yay. no. 595, 315-332.

Ersoy-Kart, M. (2004). “Yetişkin Bağlanma Stilleri ve Çalışma Davranışı: Hekimlerle Yapılan Bir Çalışma”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, XXVII, 245, 89-123.

Ersoy-Kart, M. (2004).“Pozitif Yanılsama ve Psikolojik Sağlık”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 59, 4, 173-194.

Ersoy-Kart, M.  (2003). "Emeklilik ve İşgören Açısından Anlamı”, Mülkiyeler Birliği Dergisi, cilt: XXVII, Sayı 239, 403-412.

Diğer Yayınlar

 

Ersoy-Kart, M. (2014). “Çalışanların Algıladığı Sosyal Sorumluluk İklimi Gönüllü Çalışmayı Anlamlandırmalarını Nasıl Etkiliyor?” Kariyer Gündemi, Sayı:4, 30-33.

Ersoy-Kart, M. (2013). “Yeşil İşlerde İşçi Sağlığı Ne Kadar Gözetiliyor?” Kariyer Gündemi, Sayı: 3, 32-35.

Ersoy-Kart, M. (2012).  İşkoliklik: “Tutkuyla” Çalışmak Mı, Çalışmaya “Bağımlılık” Mı?  Gelişen İnsan Kaynakları:  Kariyer Gündemi, 2, 42-45.

Ersoy-Kart, M. (2012).  Mobbing İle Zehirlenmiş (Toksik Hale Gelmiş) Örgütler Üzerine Bir Değerlendirme”  Gelişen İnsan Kaynakları:  Kariyer Gündemi, 1, 42-45.

Ersoy-Kart, M. (2009). “Sendikaya ve İşverene Sadakat: İki Yönlü Bağlılık Olgusuna Bir Bakış”, Sendikal Notlar, 34, 37-47.

Ersoy-Kart, M. (2009). “Siyasi Kimya” (Özet çev.), Sendikal Notlar, 34, 40-47.

Ersoy-Kart, M. (2008). “Örgütlerdeki Etik Dışı Davranışlarla Grup düşünme Arasındaki Bağlantı”(Yazı değerlendirmesi), Çalışma Ortamı, 97, 14-16.   

Ersoy-Kart, M. (2007). "Çalışmak, Çalışmamak, İkisinin Arasında Olmak"(Yazı eleştirisi) . Çalışma Ortamı, 91, 20-21.

Ersoy-Kart, M. (2006). "Kişilik ve Çalışma Davranışı" (özet çev.). Çalışma Ortamı, 87, 14-15.

Ersoy-Kart,M. (2006). "Théodule Ribot’un muğlak pozitivizmi: bilimsel Fransız psikolojisinin  oluşumundaki felsefik ve epistemolojik stratejiler" (özet çev.). Türk Psikoloji Bülteni, 12, 39, 21-26.

Ersoy-Kart,M. (2006)."Algı, Tutumlar Ve Kişilik" (Özet çev.). Sendikal Notlar, 64-79.

Ersoy-Kart,M. (2004).“Güvenlik Psikolojisi ve Endüstriyel-Klinik Psikoloji” (Özet çev.) Türk Psikoloji Bülteni, 34-35, 184-195.

Ersoy-Kart,M. (2001). “Politik Terörizmin Sosyal Psikolojik Yönü” (Özet çev.) Türk Psikoloji Bülteni, 7, 22, 76-88.

Ersoy,M. (1998). "Avustralya'da Psikoloji Bilimi" (özet çev.). Türk Psikoloji Bülteni, 9, 49-54.

Ersoy,M.(1998). İknanın Dili (Özet çev.), Çalışma Ortamı Dergisi, 38, S.20-21.

Ersoy,M.(1998). “Güdülenme”, Çalışma Ortamı Dergisi, 37,  21-22.

 

DİĞER ETKİNLİKLER

 

Uluslar Arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 

Ersoy-Kart, M., Güldü, Ö., Savcı,İ.; Pişkin, M., (2014). Emotional Intelligence and Life Satisfaction of Academics: A Comparison in Terms of the Gender and Generation Gap.  V. European Conference on Social and Behavioral Sciences St Petersburg, Russia – September 11-14.

Pişkin, M.; Ersoy- Kart, M.; Koyuncu, B., Bahadır, M. (2013). Assessment of İŞKUR by High-school and Undergraduate Students: Perceptions and Expectations.  Ist International Career Guidance and Counselling Congress, 28th – 29th NOVEMBER, 2013. Ankara, Bilkent Hotel.

Pişkin, M., Ersoy-Kart, M., Savcı,İ. (2013). İşkur’da Çalışan İş ve Meslek Danışmanlarının  Bilgi ve İletişim Teknolojilerine İlişkin Yeterliklerinin Saptanması, World Congress of Psychological Counseling and Guidance 11th September, 2013, İstanbul, TURKEY.

Güldü, Ö., Savcı, İ., Pişkin, M., &  Ersoy-Kart. M. (2013). The Impact of Moral Maturity and Emotional Intelligence on Counterproductive Work Behaviors. European Conference on Social Science Research, İstanbul, Turkey, 19-21 June, Oral Presentation.

 Pişkin, M., Ersoy-Kart, M., Savci, İ., & Güldü, Ö. (2013). Counterproductive Work Behavior in Relation to Personality Type and Cognitive Distortion Level of Academics. European Conference on Social Science Research, İstanbul, Turkey, 19-21 June, Oral Presentation.

Ersoy-Kart, M., Pişkin, M., Güldü, Ö.,& Savcı, İ. (2013). Counterproductive Work Behaviors In Relation To Narcissism, Machiavellianism and Psychopathy among University Staff. 7th Annual International Conference on Psychology, Athens, Greece, 27-30 May, Oral Presentation.

 Ersoy-Kart, M. ve Güldü, Ö. (2011). The Relationship Among Learnig Style, Cognitive Style and Personality: A Study With University Students. The 12th European Congress of Psychology,  İstanbul, Turkey, 04/08 July,  Poster Presentation.

Ersoy-Kart, M., Savcı, İ.  (2010). The analysis of guidance practitioners’ training needs in ICT: Evaluation 2nd Steering Committee Meeting , Bucharest, Romania,28-29th October. Oral Presentation

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 

Güldü, Ö., Ersoy-Kart, M., Savcı, İ. ve Kantaş, Ö. (2012). İşsizlerde Genel Sağlık Sorunu Algısı: Kişilik Açısından Bir İnceleme. 14. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, İstanbul Üniversitesi-İstanbul, 25-27 Mayıs, Poster Bildiri.

Koyuncu, A.G., Kart C.S.; Ersoy-Kart, M. (2012). “Kadın Öğretmenlerde İşsizlik: Nedensellik Yüklemesine Dair Bir Belirleme”, SÖZEL BİLDİRİ, 14. Çalışma İlişkileri Kongresi, 25-27 Mayıs 2012, İstanbul.  

Ersoy-Kart, M. ve Güldü, Ö. (2012). İssizlerde Kişilik ve Adil Dünya İnancının İş Arama Motivasyonu Üzerindeki Etkisi. 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi-İstanbul, 24-28 Nisan, Poster Bildiri.

Ersoy-Kart, M; Savcı,İ (2011). İş ve Meslek Danışmanlarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Eğitim İhtiyaç Analizi Sonuçları: Neden Bu Eğitime İhtiyaç Duyduk? Ankara-NESTA Boutique Hotel , 11 Ekim 2011, SANAL REHBERLİK Proje sunumu.

Ersoy-Kart, M. (2011). İş ve Meslek Danişmanliğinda Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinin Kullanimi: Yeni Yöntemler ve Trendler(İyi Uygulama Örnekleri) . Ankara-Nesta Boutique Hotel,11 Ekim 2011, Sanal Rehberlik Proje sunumu.

Ersoy-Kart, M. (2011)  , "Depremin Duygu Durumuna Etkileri”, "Van Yüzüncü Yıl üniversitesinde Okuyan Üniversitelilere Yardım Paneli”, SÖZEL BİLDİRİ, 06 Aralık 2011, DTCF FARABİ SALONU.

Ersoy-Kart, M. (2010). “Vardiyalı Çalışanlarda Sosyal Destek Algısı İle Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişki”.(Poster Bildiri), 16. Ulusal Psikoloji Kongresi, (15 Nisan 2010), Mersin.

Ersoy-Kart, M., Savcı, İ.  (2011).  İŞKUR Danışmanlarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Becerileri, Kızılcahamam / 20-21 Ocak 2011,SANAL REHBERLİK Proje Toplantısı.

Ersoy-Kart, M.  (2009). “Acil Serviste Kadın Hemşire Olmak: Tükenmişlik Sendromunda Öfke Duygusunun Rolü”. SÖZEL BİLDİRİ, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi (15.10.2009), İzmir.

Ersoy-Kart, M.; Savcı, İ. (2009). “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinde Kariyer Beklentisi Ve Umutsuzluk: Yetişkin Bağlanma Stillerine Göre Bir İnceleme”. 11. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi,  8-11. Ekim 2009, Side Antalya, Sözel Bildiri.

Katıldığı Uluslararası Toplantılar

 

Meeting on “Teaching Social Research Techniques via Online Game: Questions and Answers” Research Game Project, Ankara, 14-15 Şubat 2014, Neva Otel. (Portekiz, Almanya, İtalya, Türkiye’den temsilcilerin katılımıyla).

Katıldığı Ulusal Toplantılar / Etkinlikler /Eğitimler

 

Ankara Sanayi Odası, “Performans Yönetimi” Konulu eğitimin verilmesi, 23.10.2014.

Elmadağ Meslek Yüksek Okulu Kariyer Etkinlikleri kapsamında “CV Hazırlama Teknikleri” Eğitiminin verilmesi (Doç. Dr. Metin PİŞKİN ile beraber).

“İşgücü Verimliliğini Belirleyen Etmenler” Başlıklı Oturum (Oturum Başkanı), V. Ulusal Verimlilik Kongresi, 10-12 Aralık 2013, Bilkent Otel, Ankara.

 Ankara Üniversitesi Kariyer Merkezi Fakülte ve Yüksekokul Koordinatörleri Toplantısı, Ankara: Rektörlük Senato toplantı salonu, 17 Aralık 2013.

“Üniversiteden İstihdama Çalıştayı”, Ankara Üniversitesi, 28.04.2011.

11. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu (27.05.2010-29.05.2010), Sakarya (Bilim Kurulu Üyeliği).

 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sorun Çalıştayı” (15 Kasım 2009) Beypazarı-ANKARA  (Düzenlenmesi ve Katılım).

“Kariyer ve Öğrenci kariyer Merkezleri”  Başlıklı Bilimsel Toplantı (2009).

 1.Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik Değerlendirme Çalıştayı, 15 Mayıs 2009 Ankara.

(2008),  2007-2013 yılları için Yaşamboyu Öğrenme Programı Çalıştayı 2007- Euroguidance-Mesleki Rehberlik Toplantısı, Abant.

(2008), Sokakta Çalışan Çocukların Teknoloji ve Yenilik Alanlarına Yönlendirilmesi Projesi Çalıştayı, 16-17 Ekim, Kızılcahamam, Ankara.

Katıldığı TV Programları ve Medya Etkinlikleri

 

İŞKUR Video Çekimi (2013)

( Aralık 2013) “İnsan Kaynakları Açısından Kırsal Alan ve İstihdam” Gündemin Bereketi adlı TV tartışma Programı, moderator: Prof.Dr.B.Gülçubuk (katılımcılar: İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı öğrencileri ve akademisyenleri).

 (Mart 2013) “Dünya Kadınlar Günü) Gündemin Bereketi adlı TV tartışma Programı, moderator: Prof.Dr.B.Gülçubuk (katılımcılar: İlkay Savcı, Müge Kart ve Metin Pişkin).

Hakemlikler

Uluslararası Hakemli Dergiler

Psychological Reports

 Eurasian Journal of Educational Research (EJER)

International Journal of Peace and Development Studies

Ulusal Hakemli Dergiler

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

İş-Güç Dergisi/ Hakemlik

Ege Akademik Bakış

Sosyal Güvenlik Dergisi

Çalışma Ortamı Dergisi/ Hakemlik

Hazırlanan Raporlar

 

2014, Research Game Projesi Eğitim Materyali (İngilizce)

2013, VESTEL Yemek kalitesine İlişkin Algı Analizi Raporu, Manisa. (Doç. Dr. Metin PİŞKİN ile beraber).

2013, Pişkin, M.; Kart, M.; Koyuncu, B.; Bahadır, M. Öğrenciler, Yeni Mezunlar ve Meslek Değiştirmek İsteyen İşsizlerin Mesleki Rehberlik İhtiyacını Belirleme Araştırması. İŞKUR ve AB Delagasyonu (Kamu İstihdam Hizmetlerinin Geliştirilmesi Operasyonu).

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: 

 

1.    Türk Psikoloji Derneği

2.     KAR-DER (Kariyer Danışmanlığı ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Derneği)