PROF.DR. FİLİZ ERTUNÇ    
Adı : FİLİZ
Soyadı : ERTUNÇ
E-posta : ertunc@agri.ankara.edu.tr
Tel : 596 11 20
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

       

1.GENEL

 

DÜZENLEME TARİHİ

10.01.2019

T.C. KİMLİK NO


ÜNVANI ADI SOYADI

Prof. Dr. Filiz ERTUNÇ

YAZIŞMA ADRESİ

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma  Bölümü 06110 Dışkapı/ Ankara

DOĞUM YILI

14/03/1957

TEL

0 312 5961120

GSM


E-POSTA

ertunc@agri.ankara.edu.tr

FAX

0 312 3187029

 

 

2. EĞİTİM

 

MEZUNİYET TARİHİ

DERECE

ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-BÖLÜM/ANABİLİM DALI

1974-1979

  Lisans*

 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma  Bölümü

1979-1986

Doktora

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

 

 

 

*(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Tıpta Uzmanlık)

 

 

3. AKADEMİK VE MESLEKİ DENEYİM

 

KURUM/KURULUŞ

ÜLKE

ŞEHİR

BÖLÜM/BİRİM

GÖREV

GÖREV DÖNEMİ

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Türkiye

Ankara

Bitki Koruma  Bölümü

Araş. Gör.

1979-1988*

Saga Universitesi Ziraat Fakültesi

Japonya

Saga

Bitki Hastalıkları Lab.

Araştırıcı

1986 (6ay)

100. Yıl Universitesi Ziraat Fakültesi

Türkiye

Van

Bitki Koruma  Bölümü

Yard. Doç. Dr.

1988-1990

ICGEB

İtalya

Trieste

Moleküler Viroloji Kursu

 

1990

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Türkiye

Ankara

Bitki Koruma  Bölümü

Yard. Doç. Dr. 

1990-1992*

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Türkiye

Ankara

 Bitki Koruma, Fitopatoloji ABD

Doç. Dr.

1992-1999

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Türkiye

Ankara

Bitki Koruma, Fitopatoloji ABD

Prof. Dr.

1999-

Bologna Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Erasmus)

Italya

Bologna

Bitki Hastalıkları Lab

 

2011

Milano Üniversitesi (Erasmus)

İtalya

Milano

Bitki Patolojisi Lab

 

2014

* (Başlangıç Tarihi – Bitiş Tarihi)

 

        Tarafımdan organize edilen toplantılar

 

1-      2002 Workshop: Sert Çekirdekli Meyve Virüslerinin Moleküler Yöntemlerle Tanılanması (Uluslar arası katılımlı, workshop)

2-      2005- Resistvir Proje Toplantısı, Dedeman Oteli-Ankara

3-      2006 -Antalya, 20th International Symposium on Virus and Virus-like Diseases of Temparate Fruit Crops  (ICVF) (Uluslararası Kongre)

4-      2012 -COST-FA0807 projesi kapsamında “ WG1 School on Methodologies to improve phytoplasma DNA extraction from plants and insects” konulu çalıştay 3-7 Eylülde Ankara düzenlenmiş ve organize edilmiştir.

5-      2015-18 th Congress of the International Council for the study of Virus and virüs-like diseases og the Grapevine  (Sheraton Hotel-Ankara) Uluslararası Kongre

 

 

 Yurtdışı Görevlendirilmelerim

 

1-      1990  İtalya-Trieste Moleküler Viroloji Workshop

2-      1998  Edinburg-İngiltere World Plant Pathology Congress

3-      2003  Valencia-İspanya 19. ICVF Congress

4-      2005   Roma RESISTVIR proje toplantısı

5-      2006 Alicante RESISTVIR proje toplantısı

6-      2006 Helsinki  RESISTVIR proje toplantısı

7-      2008 Viyana RESISTVIR proje toplantısı

8-      2008 Cadiz-İspanya  RESISTVIR proje toplantısı

9-      2008 Bologna IPWG Congress

10-  2008 Kiev UKRAYNA Projesi

11-  2009 Bruksel COST Projesi ilk toplantısı

12-  2009 Almanya 21. ICVF Kongresi

13-  2009 Kiev UKRAYNA Projesi

14-  2010 Sitges-Barcelona COST Projesi toplantısı

15-  2011 Venedik 2. BN congress

16-  2011 İstanbul COST Projesi  toplantısı

17-  2011 Almanya IPWG Congress

18-  2011 Bologna Üniversitesi Erasmus

19-  2011 Belgrad COST Projesi toplantısı

20-  2012 Roma 22. ICVG Congress

21-  2012 Sofia COST Projesi toplantısı

22-  2012 California-Davis  17 th ICVG Congress

23-  2013 Barcelona  3. rd BN Congress

24-  2013 Lisbon COST Projesi toplantısı

25-  2014 Milano Erasmus

26-  2015 Mauritius adası IPWG Congress

Prof. Dr.  Filiz (OZYANAR) ERTUNǒun Yayınlarının  Listesi

 

Uluslararası  SCI  ve SCI –Expanded  Kapsamındaki Yayınlar:

1. ULUBAŞ, Ç and F.ERTUNÇ, 2004. The Occurence and Molecular Characterization of Prunus necrotic ringspot virus isolates Occuring in Turkey. J. Phytopathology, 152, 498-502.

2. ULUBAŞ, Ç and F.ERTUNÇ, 2005. Apple chlorotic leaf spot virus  (ACLSV) status in Turkey and  sensitive detection using advanced techniques. The  Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 29: 251-257.

3.  ULUBAŞ, Ç, B. KAYDAN, N. KILINCER and F.ERTUNÇ,  2007. Investigations of Mealybug (Hemiptera:Coccoidea:Pseudococcidae) Species from Turkey by RAPD. Phytoparasitica 35 (3): 232-238.

4. CANİK, D.  and  ERTUNC, F. 2007. Distribution and Molecular Characterization of Apple Proliferation Phytoplasma  in Turkey. Bull of Insectology, Vol: 60, 335-336.

5.  ULUBAS-SERCE, C., ERTUNC, F. and OZTURK, A.. 2009. Identification and Genomic Variability of Prune  dwarf variants  Infecting Stone Fruit Trees in Turkey. J. Phytopathol. 157 : 298-305.

6. ERTUNÇ F,CANIK D, GOSPODARYK A, BUDZANIVSKA I and V. POLISCHUK. (2011).  Elma Mozaik virusu Türkiye ve Ukrayna İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu,

Tarım Bilimleri Dergisi, Vol:17 (2), 95-104.

7. CANIK D, ERTUNÇ F, PALTINIERI, S., CONTALDO,S.,  BERTACCINI, A. (2011). Identification of Different Phytoplasmas Infecting Grapevine in Turkey. Bull of Insectology, Vol: 64,  225-226.

8. CANIK D, ERTUNÇ F, PALTINIERI, S., CONTALDO,S.,  BERTACCINI, A. (2011). Identification of Different Phytoplasmas Infecting Grapevine in Turkey. Bull of Insectology, Vol: 64,  225-226.

9. ERTUNÇ,F (2013) A new tread for Turkish Horticulture: phytoplasmas and their vectors. Ankara Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 60, 221-224.

10.ERTUNC,F.,  Didem Canik OREL, Şerife BAYRAM, Samanta PALTRINIERI, Assunta BERTACCINI, Şerife TOPKAYA, Gökhan SOYLEMEZOĞLU (2014). Occurence and molecular characterization of grapevine phytoplasmas in main viticultural regions of Turkey (doi: 10.1007/s12600-014-0449-7,  Phytoparasitica’da yayında)

 

Uluslararası Hakemli  Dergilerdeki Yayınlar:

 

1. OZYANAR, F. and N. SAKO, 1987. The Detection of Cucumber Mosaic Virus Strains by Enzyme- Linked Immunosorbent and Dot-Immunobinding Assays. Bull. Fac. Agr. Saga Univ. 62:109-115.

2. ERDILLER, G. and F. OZYANAR, 1987. The Effects of Watermelon Mosaic Virus- I Infection on the Physiological and Biochemical Activities of  Muskmelon (Cucumis melo L.). J. Turk. Phytopath. 16 (3) : 105-113.

3. ERTUNÇ, F., 1988. Salatalık Mozayık Virusu (Cucumber Mosaic Virus)’nun Dot ELISA Yöntemi ile Saptanması. (5. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 18-21 Ekim 1988, Antalya) J.Turk.Phytopath. 17 (3): 90-91.

 4. ERDİLLER, G. and F.ERTUNÇ, 1988. Identification of Muskmelon Viruses in Ankara     Province. J. Turk. Phytopath. 17 (2) : 47-56

5. ERTUNÇ, F ., 1989. Detection of Cucumber Mosaic Virus Strains by Latex  Flocculations      and Protein -A Coated  Latex- Linked  Antisera Tests. J. Turk. Phytopath. 18 (3): 87-92.

6. ERTUNÇ, F. and N. SAKO., 1992. Production of Antisera Against Cucumber Mosaic    Virus. J.Turk.Phytopath. 21 (1): 7-13.

7. TEMIZEL, M. and F.ERTUNÇ. 1992. Investigations on Detection of Bean Diseases of         Van Region. J.Turk.Phytopath. 21(1): 25-33.

8. KIYMAZ, B. and F.ERTUNÇ, 1996. Researches on the Detection of Virus Diseas of Sugar Beet in Ankara. J.Turk.Phytopath. , 25 (1-2), 55-63.

9.ERTUNÇ, F., K. ERZURUM, A. KARAKAYA, D. İLHAN and S.MADEN. 1998. Occurence of Rhizomania in Çorum, Kastamonu and Turhal Sugar Refinery. J.Turk.Phytopath., 27 (1): 39-46.

10.  KIRAN, O. F. and F.ERTUNÇ, l998. Detection of the Diseases of Solanaceous Plants in Van Province. J.Turk. Phytopath. 27 (2-3), 105-107.

11.KOSE , A.  and  F.ERTUNÇ. 1999. Virus Diseases of Wheat and Barley in Eskişehir                 Province.  J. Turk. Phytopath. 28 (1-2), 55-63.

12. ILHAN, D. and F.ERTUNÇ. 1999. Production of Antiserum Against Beet Necrotic       Yellow  Vein Virus. J. Turk. Phytopath.  28 (1-2) , 63-75.

13. ILHAN, D., and F.ERTUNÇ. 2001. Investigation of some Furoviruses by ds-RNA Analysis Method. J.  Turkish Phytopathology, Vol:30, 27-35.

14. ILHAN, D., and  F.ERTUNÇ. 2002. ds-RNA analysis  of Turkish Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) isolates . J.Turkish Phytopathology, Vol: 31, 173-184.

15. ULUBAŞ,Ç and F.ERTUNÇ, 2003. The Use of RT-PCR for specific detection of  Apple mosaic virus  (ApMV)  in  Apple. J. Turkish Phytopath. Vol: 32 No:2 ,91-97.

16. ERTUNC F,CANIK D, GOSPODARYK A, BUDZANIVSKA I and V. POLISCHUK. (2011) Berberis thunbergii  atropurpureum, A New Natural Host of  Apple mosaic virus . Journal of  Turkish  Pathology (Yayımda)

17. Canik, D., Topkaya,Ş. Bayram,Ş., Soylemezoğlu,G. And Ertunc,F.2011. Occurence and Distribution of Bois Noir phytoplasma in Turkey. Petria, 21 (2/3), 118-119.

18. Ertunc, F., Canik, D., Sezer, A., Topkaya, A., Ulubas-Serçe,C.2012. Genomic conformation of Apple mosaic virus Turkish Isolates Coat protein gene Region. Petria, 22 (3), 148.

19. Bayram, S., Zeybekoglu,U.,  Soylemezoglu,G., Canik,D., Karavin,M., Cakir,A., and Ertunc F. (2014). Presence of putative insect vectors of grapevine yellows phytoplasmas in Turkey, Phytopathogenic  Mollicutes, 4 (1), 22-26.

20.  Ertunc F., Topkaya,S.,  Sezer, A. (2014). Distribution and molecular detection of apple mosaic virüs in apple and hazelnut in Turkey. African Journal of Biotechnology , 13 (31), 3144-3149.

21.  Ertunc F., Cakir,A.,  Soylemezoglu,G., Canik,D., Topkaya,S., Bayram, S (2015). Reactions of some grapevine cultivars to “bois noir” phytoplasma. Phytopathogenic mollicutes, 5(1), 109-110.

 

Ulusal dergilerdeki Yayınlar:

 

1.ERDILLER, G. ve F. OZYANAR, 1983. Salatalık Mozayık Virusu (Cucumber Mosaic Virus-CMV)’ nun Konukçusu Cucumis sativus L.’in Fizyolojik ve Biyokimyasal Faaliyetlerine Etkileri Üzerinde Araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni. Cilt 23 (2): 61-71.

2. ERTUNÇ, F., 1992. Ankara İlinde Kabaklarda Enfeksiyon Oluşturan Viral Etmenin Teşhisi Üzerinde Araştırmalar. A. Ü. Zir. Fak. Yayınları: 1252, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 692, 13 p.

3. ERTUNÇ, F., 1992. Marul Mozayık Virusu (Lettuce mosaic virus) ile Bulaşık Marul        (Lactuca sativa L.) ve Yabani Hardal (Sinapis arvensis L.) Tohumlarında Etmenin Ön Kaplamasız I- ELISA Yöntemi ile Saptanması Üzerinde Araştırmalar. A.Ü.Zir. Fak. Yayınları : 1253, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler 693, 18 p.

4.ERTUNÇ, F., 1992. Hıyar Mozayık Virusu (Cucumber mosaic virus- CMV)’nun Bazı Kabakgil Tohumlarında ELISA Yöntemleri ile Tespiti Üzerinde Araştırmalar. A.Ü. Zir. Fak. Yayınları 1251, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler, 691, 13 p.

5. ERTUNÇ, F. 1998. Polymyxa betae  (Keskin)’ nin   Şeker Pancarı Kılcal Köklerindeki Biyolojik Dönemleri Üzerinde Araştırmalar. A.Ü. Zir. Fak. Yayın No:1495, Bilimsel Araştırmalar ve İncelemeler: 819, 17 p.

6. ÖZER, G and F. ERTUNÇ, 2005. Amasya Şeker Fabrikası Ekim Alanlarında Rhizomania Hastalığının yaygınlığı ve Zararı. A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi.11(3), 339-343.

7. YEŞİL, S. ve F.ERTUNÇ, 2012. Bitki Virüsleriyle Mücadelede Yeni Stratejiler: Virüs Enfeksiyonlarına ve Vektörlerine Karşı Dayanıklılığın Geliştirilmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2 (4) : 19-29.

 

 

Uluslararası Kongre Tebliğleri:

 

1. ERTUNÇ, F., 1999. İç Anadolu Bölgesi’nde Şeker Pancarı Ekim Alanlarında Sorun Olan Viral Hastalıklar ve Mücadeleleri. (Şeker Pancarı Tarım Tekniği 1. Uluslararası Sempozyumu, 12-15 Haziran 1999, Konya).

2. ULUBAŞ,Ç and F.ERTUNÇ, 2003. The Occurence and Molecular Characterization of PNRSV Isolates in TURKEY. 20 th International Symposium of Temperate Fruits Virus and Virus-like Diseases, Valencia-İspanya’da Sözlü tebliğ olarak sunulmuştur.

3. CANIK,  D. and ERTUNÇ,F.  2007. Distribution and Molecular Characterization of Apple Proliferation Phytoplasma in Turkey First International Phytoplasmologist Working Group Meeting , 12-15 Kasım 2007, Bologna, İtalya.

4. ERTUNC, F., BAYRAM,S and SOYLEMEZOGLU,G. 2010. Detection and Characterisation  of Grapevine Phytoplasmas and vectors by molecular Techniques in Turkey and Reactions of Common Cultivars to Those Infections. COST action 0807 Meeting, 1-2 Feb. 2010, Barcelona, Sitges.

5. D.CANIK, G. SOYLEMEZOGLU, S. TOPKAPI, S.BAYRAM and F.ERTUNC. 2011. Occurence and Distribution of Bois Noir Phytoplasma  in Turkey. 2nd Bois Noir Workshop ( 27 February-2 March 2011, Cison di Valmarino, Venice, Italy)

6. CANIK D, ERTUNÇ F, PALTINIERI, S., CONTALDO,S.,  BERTACCINI, A. 2011. Identification of Different Phytoplasmas Infecting Grapevine in Turkey. Second Meeting of IPWG, Eylül 12-16, Neustadt, Almanya.

7. CANIK D, ERTUNÇ F, PALTINIERI, S., CONTALDO,S.,  BERTACCINI, A. 2011. Current Status of  of Grapevine Phytoplasma Infections in Turkey. Emerging phytoplasma diseases of stone fruits and other crops and their possible impact on EU countries (workshop).

COST FA0807, 1-2 Aralık, 2011, İstanbul ,TÜRKİYE.

8. ERTUNÇ F, CANIK D, SEZER, A., TOPKAYA, S and ULUBAS-SERCE. 2012. Genomic Conformation of Apple mosaic virus  Turkish Isolates Coat Protein  Gene Regions. 22. International Conference on Virus and Other Graft Transmissible Diseases of Fruit Crops, 3-8 June 2012, Rome, Book of Abstract, pg. 22.

9. TURKMEN, Y., CANIK-OREL, D., ERTUNÇ F. 2012. Monitoring Distribution of Grapevine Leaf Roll Associated Viruses in Turkey. 7-14 October, 2012, UC Davis,USA. Proceedings of the 17th Congress of ICVG, pg. 180-181.

10.  ERTUNÇ, F., CANIK-OREL, D., TURKMEN, Y.  2013. Multiple infections of “bois noir” phytoplasma and grapevine leaf roll viruses in Turkey. 3 rd European Bois Noir Workshop, Barcelona, Spain, 20-21 March, 2013, Proceedings 30-31.

 

Uluslararası Kongre Posterleri:

1. VARGUN, Z. and F.ERTUNÇ, 1994. Research on the Interactions of Cucumber Mosaic Virus and Zucchini Yellow Mosaic Viruses on Squash. (9th Congress of Mediterranean Phytopathological Union, 18-24 September, 1994, Kuşadası, Aydın, Turkiye). Proceedings 491-495.

2. ERTUNÇ, F. 1998. Rhizomania Disease of  Sugar Beet in Türkiye.(7 th  International Congress of Plant Pathology, 9-16 August, 1998, Edinburg, UK). Proceedings, Vol: 2 ,  No:1.13.15.

3. H.ÇELİK, G.SOYLEMEZOĞLU, F.ERTUNÇ, A.ÇAKIR, Ş.DURSUNOĞLU, B.AKBAS 2006. Clonal Micropropagation of Main Grape and Rootstock Varieties of Turkish Viticulture for obtaining Virus-free basic nursery stocks. Italya Vitis Kongresi.(Poster)

4. DURSUNOGLU,S  and F. ERTUNC. 2006. Distribution of Apple mosaic virus in Turkey. 20 th International Symposium onTemperate fruit crops and  Small Fruit Virus Diseases . May 22-26, 2006.  Antalya, Turkey.(Poster)

5. ERTUNC,F., SOKMEN, M.A. , SEZER, A., CANIK,D. 2009. Current Status of Apple mosaic ilarvirus in Turkey. 21 st Int. Conference on Virus and Other Graft Transmissible Diseases of Fruit Crops. (July, 5-10, 2009, Neustadt, Germany) Proceedings, pg. 56.

6. CANIK,D., DIKILITAS, M. and ERTUNC,F. 2009. Molecular   Detection of Pear Decline Phytoplasma in Pear Trees  and their Biochemical Responses. . 21 st Int. Conference on Virus and Other Graft Trannsmissible Diseases of Fruit Crops. (July, 5-10, 2009, Neustadt, Germany) Proceedings, pg, 87.

7. TOPKAYA,S. and F.ERTUNC, 2012.Current status of virus infections in Cucurbit  plantations in Ankara and Antalya Provinces. Cucurbitaceae, 2012, 15-18 October 2012, Antalya, Turkey, Proceedings, pg.759.

8. YEŞİL, S. ve F.ERTUNÇ, 2012. Virus diseases of cucurbits in Konya Province. Cucurbitaceae, 2012, 15-18 October 2012, Antalya, Turkey, Proceedings ,  pg. 791.

5. Ertunc,F., Gospodarynsk,A. 2016. A new natural host of Apple mosaic virus, Berberis thunbergii atropurpureum, ICABS, 27-31 May, 2016. Saraybosna.

6. Baltacı,A and Ertunc, F.2017. Seasonal distribution of Apple mosaic virus in hazelnut trees. IX. International Congress on Hazelnut, 15-19 Agustos, 2017. Atakum, Samsun, Turkey. 150 p.

7. Ertunc,F. 2017. Distribution of Apple mosaic virus in hazelnut orchards in Blacksea region of Turkey. IX. International Congress on Hazelnut, 15-19 Agustos, 2017. Atakum, Samsun, Turkey. 153 p.

8. Baltacı,A and Ertunc, F.2017. Seasonal distribution of Apple mosaic virus in infected apple and hazelnut tissues. 15th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union, Plant Health sustaining Mediterranean Ecosystems , 20-23 Haziran, 2017, Cordoba, İspanya.

 141 p.

9. Degirmenci, K and Ertunc,F. 2017. Distribution molecular detection and characterization of corn viruses in Turkey. 15th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union, Plant Health sustaining Mediterranean Ecosystems , 20-23 Haziran, 2017, Cordoba, İspanya.

 142 p.

10. Degirmenci, K and Ertunc,F. 2017. Detection of resistance in corn varieties by molecular markers. 15th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union, Plant Health sustaining Mediterranean Ecosystems , 20-23 Haziran, 2017, Cordoba, İspanya,142 p.

11. Şerife Topkaya, F.ERTUNÇ  Cecile despiez 2017 Antalya Molecular variability of C1 protein of Zucchini yellow mosaic virus isolates affecting cucurbits in Turkey


 

Ulusal Kongre Tebliğleri:

 

1. ERTUNC,F. 1988. Salatalık Mozaik Virusu (Cucumber Mosaic Virus)’nun Dot ELISA ile Saptanması. (5. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 18-21 Ekim 1988, Antalya) J.Turk.Phytopath. 17 (3): 90-91.

2. ERTUNÇ, F., 1991. Sinapis arvensis L. Üzerinde Gelişen Viral Etmenlerin Tesbiti        Üzerinde  Araştırmalar. ( 6. Fitopatoploji Kongresi, 7-11 Ekim 1991, İzmir), Bildiriler, 381-385.

3. ERZURUM, K.; E. SEÇER,; F.ERTUNÇ and S. MADEN, 1995. Çorum, Kastamonu ve Turhal Şeker Fabrikaları Ekim Bölgeleri’nde Şeker Pancarı Fungal Kök Çürüklük Etmenlerinin Tespiti. (7. Türkiye Fitopatoloji Kongresi,  26-29 Eylül, 1995, Adana). Bildiriler, 122-126.

 4. VARGUN, Z. ve F.ERTUNÇ. 1995. Sera Koşullarında Hıyar Mozayık ve Zucchini Sarı Mozayık Virüslerinin  Kabak Bitkisinde Karşılıklı Etkileşimleri Üzerinde Araştırmalar. (7. Türkiye Fitopatoloji Kongresi,  26-29 Eylül, 1995, Adana). Bildiriler, 387-392.

5. UÇAR, F. ve F.ERTUNÇ, 1998. Antalya İli Kabak Seralarında Görülen Zucchini Sarı Mozayık Virusu’nun Enfeksiyon Kaynaklarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. (Türkiye 8. Fitopatoloji  Kongresi, 21-25 Eylül 1998, Ankara) Bildiriler, 228-233.

6. ILHAN, D., ULUBAS, Ç. ve  F.ERTUNÇ. 2001. Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Görülen Prunus Halkalı Leke Virüsü’nün  dsRNA Analiz Yöntemi ile Tespiti. 9.Türkiye Fitopatoloji Kongresi Tebliğ, 3-8 Eylül 2001, Tekirdağ.

7. ÖZGEN, M.,ERTUNÇ, F., KINACI, G., YILDIZ, M., BİRSİN, M., ULUKAN, H.,        EMİROĞLU, H., KOYUNCU, N., SANCAK, C.,  2005. Tarım Teknolojilerinde Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar: Bitki Biyoteknolojisi I. Cilt Sayfa 315-347.3-7 Türkiye Ziraat Mühendisliği 6.Teknik Kongresi 2005/Ankara)

8. D.CANİK ve ERTUNÇ , F. 2007.Ankara ve Yalova İllerindeki Armut Bahçelerinde Görülen Pear Decline Fitoplazma Enfeksiyonunun Moleküler Karakterizasyonu. 2. Bitki Koruma Kongresi,  27-29 Ağustos, 2007. Isparta.

9. ERTUNC, F. 2009. Şekerpancarı Kökcüklerinde Beet necrotic yellow vein  Benyvirus’un Vektörü  Polymyxa betae Keskin)’in Biyolojik Dönemleri Üzerinde Araştırmalar. 3.  Bitki Koruma Kongresi,  15-18 Temmuz, 2009. Van, p. 129.

10. ERTUNC, F., CANİK, D. , TOPKAYA,Ş., SOYLEMEZOGLU,G. ve BAYRAM, S . 2011. Türkiye Bağlarında Bağ Sarılığı Fitoplazmalarının  Varlığı ve Saptanması. Türkiye 4. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş, s, 90.

11. ERTUNC, F., CANİK, D. ve ULUBAS-SERÇE, Ç. 2011. Ülkemiz Elma mozaik virusu  İzolatlarının Kılıf protein Gen Bilgesine göre Genomik Konformasyonları , Türkiye 4. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş, s, 92 .

12. Orel, DC. And F. ERTUNÇ. 2013. Türkiyenin Önemli Bağ Alanlarında Rhizobium vitis’in Varlığı, Fenotipik Karakterizasyonu ve Opin Tiplerinin Belirlenmesi. 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 25-28 Eylül, Konya.

14. Değirmenci, K, ERTUNÇ, F ve Uygun, N. 2014. Türkiyede Mısır alanlarında Maize mosaic Rhabdovirus. 3-5 Şubat-Antalya, s. 193.

 

Ulusal Kongre Posterleri:

DURSUNOĞLU, S. ve ERTUNÇ, F., 2004. Ankara İlinde Kabakgillerde Görülen Hıyar Mozaik Virüsü izolatlarının Serolojik Yöntemlerle Karakterizasyonu. 1. Bitki Koruma Kongresi, Tebliğler, p.216

2. D.CANİK ve ERTUNÇ , F. 2009. Odunsu Dokularda Fitoplasma Enfeksiyonlarının Tesbit  Yöntemlerinin Karşılaştırılması.  Bitki Koruma Kongresi,  15-18 Temmuz, 2009. Van, p. 176.

3. Ertunc,F. 2017. Ülkemiz Önemli Elma Üretim Alanlarında Apple mosaic virus’un Yaygınlığı ve Konukçu Tercihi, 2. Yumuşak çekirdekli meyveler simpozyumu, 26-28 Ekim, 2017, Tokat

 


 

Diğer Yayınlar:

1. ERTUNÇ, F., 1990. Bitkisel Rhabdoviruslar. Aydınlar Matbaası, Ankara, 36 p.

2. ERTUNÇ, F., 1991. Bitki Virus Çalışmalarında Monoklonal Antibadilerden Yararlanma Olanakları. Aydınlar Matbaası, Ankara. 36 p.

3. ERTUNÇ, F. 1992. Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) ve Fitopatoloji’de Uygulama Alanları. Kozan Matbaası, 8 p.

4. ERTUNÇ, F.  ve  D. ILHAN, 1997. Bitki Virus Hastalıklarına  Dayanıklılığın Genetiksel Yönleri. Yankı Matbaacılık, Ankara, 23 p.

5. ERTUNÇ, F. 1997. Mikovirusler. Yankı Matbaacılık, Ankara, 16 p.

6. ERTUNÇ, F. 1997. Park ve Süs Bitkileri Hastalıkları. İçinde : Park ve Bahçeler İçin  Bakım  ve Onarım El Kitabı. (Editörleri: M.E. Barış ve R. Erdoğan), MESA, 113-119.

7. ANONİM, 2004 .TKB,  2. Tarım Şurası Çalışma Belgeseli, 29 Kasım-1 Aralık 2004, 3. Komisyon Raporu, 105-157

8. ANONİM.2005. Türkiye Kamu Araştırma Programı. 43 p.

 

 PROJELER

 

A.Ü. Araştırma Fonu Projeleri:

 

1.   92-25-00-85  “ Ankara İli Çevresindeki Şeker Pancarlarında Görülen Virus  Hastalıklarının Tesbiti  Üzerine Araştırmalar. Doç.Dr.Filiz ERTUNÇ ve Binnur KIYMAZ.1991- 1993.

 

       2.  92-25-00-65 “ Hıyar Mozayık Virusu ile Zucchini Sarı Mozayık Virusu’nun Kabak  (Cucurbita pepo L.)  Bitkisinde Karşılıklı Etkileşimleri Üzerinde Araştırmalar. Doç.Dr. Filiz ERTUNÇ ve Zekiye VARGÜN .1991-1994.

 

 

3.      97-25-02-02  “ Türkiye’de Önemli Şeker Pancarı Virus Hastalığına karşı Antiserum Üretimi.” Doç.Dr. Filiz ERTUNÇ ve Araş Gör. Diğdem İLHAN. 1997-1999.

 

4.      12B4347002 “ Kabak Sarı Mozaik Virüsü İzolatlarının Kodladığı genlerin Diziliminin Belirlenmesi ve Moleküler Karakterizasyonu.Prof. Dr. Filiz ERTUNÇ ve Araş Gör. Şerife TOPKAYA. 2012-2015. (48 000 TL)

 

5.      12H4347001” Türkiye   Bağ Alanlarında Görülen Rhizobium vitis’in Bazı genetik Özelliklerinin Pulsed Field Gel Elektroforezi ile Belirlanmesi. 2012-2013.

 

DPT Destekli Olan Projeler:

 

6. 98-K- 120680 . Türkiye’de Önemli Bitki Hastalıkları ve İlaç Kalıntılarının Moleküler  Biyolojik Yöntemlerle Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar.1998-2003.Prof. Dr. Salih Maden, Prof.Dr. Gürsel ERDİLLER, Prof.Dr. Zekai Katırcıoğlu, Dr Özer ELİBÜYÜK.

 

TÜBİTAK Destekli Olan Projeler:

 

 

7. TÜBİTAK- 1709.Şekerpancarı Nekrotik Sarı Damar Virüsü (BNYVV)’nün ds-RNA Analizi  Yöntemi ile Hızlı Tanısı. . Prof. Dr. Filiz ERTUNÇ ve Araş Gör. Diğdem İLHAN.1997-2000.

 

8. TÜBİTAK-TARP-2388. Şeker Pancarı Nekrotik Sarı Damar Virusunun Genomik Konformasyonunun RT-PCR Yöntemi ile Belirlenmesi. Prof. Dr. Filiz ERTUNÇ ve Araş Gör. Diğdem İLHAN. 1999-2003.

 

9.TUBİTAK, 106O447. Türkiye’de Elma Mozaik Virüs (Apple mosaic ilarvirus- ApMV) İzolatlarının Kılıf Protein gen Bölgesine Göre Molekuler Karakterizasyonu ve Sekans Analizi (Doç.Dr. M. SOKMEN ve Zir. Müh. Arzu SEZER) 2006-2010.(146.000TL)

 

10.TUBİTAK,  Türkiye-Ukrayna İkili İşbirliği, 107O323 (Uluslar arası). Molecular characterization of      Apple mosaic ilarvirus Turkish and Ukranian isolates (Doç.Dr. M. SOKMEN ve Araş. Gör. D. CANİK) 2008-2010. (25. 000TL)

 

11.  TUBİTAK, 109O005. Türkiyede Bağ Alanlarında Bağ Fitoplazmalarının ve vektörlerinin Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi ve Yaygın Üretimi Yapılan Çeşitlerin bu Hastalıklara karşı reaksiyonları (Prof. Dr. S. BAYRAM ve Prof. Dr. G. SOYLEMEZOGLU) 2009-2012. (246.000 TL)

12.   TUBİTAK, 214O639. Ankara ili marul ekim alanlarında görülen virüs hastalıklarının belirlenmesi (2015-2016) 30.000

 

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Destekli olan Projeler:

 

13.  G-1.  Rekombinant Escheria coli’den Thermus aquaticus DNA Polimeraz Enzimi izole edilmesi . Prof. Dr. Filiz ERTUNÇ ve Araş. Gör. Çiğdem ULUBAŞ. 2002-2004.

14.  30. Vişne ve Kirazda Enfeksiyon Yapan Virüslerin RT-PCR Yöntemi ile Saptanması ve Karakterizasyonu.  Prof. Dr. Filiz ERTUNÇ ve Araş. Gör. Çiğdem ULUBAŞ. 2002-2004.

15.  Bazı Unlubit Türlerinin Biyoteknolojik Yöntemler ile Tanısı. Prof. Dr. Filiz ERTUNÇ, Prof. Dr. Neşet KILINÇER Araş. Gör. Bora KAYDAN ve Araş. Gör. Çiğdem ULUBAŞ. 2003-2004.(32 000 TL)

16.  Standart Üzüm Çeşitlerimiz ile Asma Anaçlarına ait KlonlarınVirüslerden Araındırılması ve Elde edilen Baz Materyallerle Kalem ve Anaç damızlıkların Kurulması. Prof.Dr. Hasan ÇELİK, Prof. Dr. Filiz ERTUNÇ ve Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU. 2003-2004.

 

 

Avrupa Birliği Destekli Olan Projeler

 

     FOOD-CT-2004-514048. (Uluslar arası)Coordination on Research on Genetic Resistance on Plant Pathogenic Viruses and their Vectors in European Crops.(RESISTVIR

                  European Union 6 th Frame Work 2005-2009 , EU 6. Çerçeve Projesi. 2 Milyon Euro

 

      COST 0807. (Uluslar arası)Integrated Management of Phytoplasma Epidemics in    Different Crop    Systems.  EU 7. Çerçeve  , 2009-2013. (2,8 Milyon Euro)