PROF.DR. ŞEHSUVAR ERTÜRK    
Adı : ŞEHSUVAR
Soyadı : ERTÜRK
E-posta : erturk@medicine.ankara.edu.tr, sehsuvarerturk@gmail.com
Tel : 0312 508 21 68
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ