PROF.DR. ŞEHSUVAR ERTÜRK    
Adı : ŞEHSUVAR
Soyadı : ERTÜRK
E-posta : erturk@medicine.ankara.edu.tr, sehsuvarerturk@gmail.com
Tel : 0312 508 21 68
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ
Kişisel Akademik Bilgiler

Özgeçmiş

Dr. Şehsuvar Ertürk, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1985 yılı mezunudur. Zorunlu hizmetlerini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Reanimasyon Ünitesi'nde ve Ankara Elmadağ Devlet Hastanesi'nde tamamlamıştır.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde İç Hastalıkları uzmanlığı ve Nefroloji yan dal uzmanlık eğitimi sonrasında, Mayıs 1996'da yardımcı doçent ve Aralık 1997'de doçent unvanı almıştır.
Uluslararası Nefroloji Derneği'nin "ISN Fellowship Training Award" programı altında Temmuz 1999-Aralık 1999 tarihleri arasında altı ay süreyle, Minnesota Üniversitesi Böbrek Hastalıkları ve Hipertansiyon Bölümü ve Transplantasyon Ünitesinde çalışmış, Nisan 2003'de profesör unvanı almıştır.
Eylül 2000-Şubat 2007 arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Başhekim Yardımcısı olarak görev yapmıştır.
2003 yılı TÜBİTAK Teşvik Ödülü ve 2004 yılı TÜBİTAK Türkiye Tıp Araştırma Ödülü sahibidir.
2007 yılındaki ilk sınavdan beri ÖSYM Tıpta Yan Dal Uzmanlık Sınavı (YDUS) İç Hastalıkları sınavında görev yapmaktadır.
Kasım 2011-Kasım 2014 arasında Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Başkanlığı görevini yürütmüştür. 
Kasım 2012-Temmuz 2017 arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştır.
 
İlgi Alanları
Hipertansiyon, hemodiyaliz hastalarında kardiyovasküler sorunlar, renal anemi
  
 
Adres:

Prof. Dr. Şehsuvar Ertürk
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nefroloji Bilim Dalı
İbni Sina Hastanesi
Akademik Yerleşke M206
Samanpazarı/Ankara

Tel: (312) 508 21 68


Uluslararası Yayınlar

 (*)1.   Is sublingual nifedipine administration superior to oral administration in the active 

           treatment of hypertension?

           E. Diker, Ş. Ertürk, G. Akgün.

          Angiology 43: 477-481, 1992.

 

(*)2.   P-Glycoprotein expression in refractory hematological neoplasms and

           circumvention of  resistance with verapamil or cyclosporine A containing

           protocols.

           M. Beksaç, H. Akan, H. Koç, O. İlhan, Ş. Ertürk, A. Güneyli,

           Y. İkizünal, O.S. Şardaş. 

           Medical Oncol & Tumor Pharmacother 9: 101-105, 1992.

 

(*)3.   The clinical correlations of serum Tumor Necrosis Factor-Alpha in acute

           leukemias: A predictor of response and relapse?

           M. Beksaç, Ş. Ertürk, H. Akan, H. Koç, O. İlhan.

           Leukemia 7: 1773-1776, 1993.

 

(*)4.   Amyloid deposition in the thyroid gland in patients with amyloidosis:                        

           An incidence study with fine-needle aspiration biopsy of the thyroid.

           Ş. Ertürk, N. Duman, K. Ateş, C. Ekinci, B. Erbay, O. Karatan, G. Erdoğan,

           E. Ertuğ, S. Dizbay Sak. 

           Nephrol Dial Transplant 10: 1473, 1995.

 

     5.   Plasma terminal complement complex concentrations in renal allograft recipients. 

           K. Ateş, M. Duranay, Ş. Ertürk, D. Aylı, B. Erbay, N. Duman, O. Karatan,

           E. Ertuğ. 

           Nephron 72: 371, 1996.

 

(*)6.   Unresponsiveness to recombinant human erythropoietin in haemodialysis patients:

           Possible implications of angiotensin-converting enzyme inhibitors.

           Ş. Ertürk, K. Ateş, N. Duman, O. Karatan, B. Erbay, E. Ertuğ. 

           Nephrol Dial Tranplant 11: 396-397, 1996.

 

(*)7.   Serum cytokine levels in uremic patients.

           Ş. Ertürk, K. Ateş, N. Duman, H. Tutkak, D. Aylı, O. Karatan, B. Erbay,

           E. Ertuğ. 

           Nephron 72:492, 1996.

 

(*)8.   Comparison of aminophylline and insulin infusions in treatment of hyperkalemia

           in patients with end-stage renal disease.

           M. Duranay, K. Ateş, Ş. Ertürk, N. Duman, O. Karatan, B. Erbay, AE. Ertuğ. 

           Nephron 73:105, 1996.

 

(*)9.   Renal amyloidosis complicating Takayasu’s arteritis: A case report.

           K. Ateş, Ş. Ertürk, E. Diker, O. Karatan, N. Duman, S. Dizbay Sak, B. Erbay,

           E. Ertuğ. 

           Nephron 73:111-112, 1996.

 

(*)10. A comparison between straight single-cuff and curled double-cuff catheters         

           in patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis.

           K. Ateş, O. Karatan, Ş. Ertürk, B. Erbay, N. Duman, G. Nergisoğlu, AE. Ertuğ. 

           Nephrol Dial Transplant 11: 914, 1996.

 

     11. Dialysate/Plasma ratio of which solute is better correlate with clinical outcome          

           in continuous ambulatory peritoneal dialysis patients.

           K. Ateş, Ş. Ertürk, G. Nergisoğlu, O. Karatan, N. Duman, B. Erbay, AE. Ertuğ. 

           Nephrol Dial Transplant 11: 1499-1500, 1996.

 

(*)12. Relationship of ambulatory blood pressure monitoring data to echocardiographic

           findings in haemodialysis patients.

           Ş. Ertürk, AE. Ertuğ, K. Ateş, N. Duman, SM. Aslan, G. Nergisoğlu, E. Diker,

           Ç. Erol, O. Karatan, B. Erbay.

           Nephrology Dialysis Transplantation 11: 2050-2054, 1996.

 

(*)13. Evaluation of the methods used to determine dialysis adequacy in CAPD patients.

           K. Ateş, Ş. Ertürk, G. Nergisoğlu, O. Karatan, N. Duman, B. Erbay, AE. Ertuğ.

           Nephrol Dial Transplant 11: 2108-2109, 1996.

 

(*)14. The sex dependent variations in peritoneal membrane transport properties in

           CAPD patients.

           K. Ateş, Ş. Ertürk, G. Nergisoğlu, O. Karatan, N. Duman, B. Erbay, AE. Ertuğ.

           Nephrol Dial Transplant 11: 2375-2376, 1996.

 

(*)15. A comparison between percutaneous and surgical placement techniques of

           permanent peritoneal dialysis catheters.

           K. Ateş, Ş. Ertürk, O. Karatan, N. Duman, G. Nergisoğlu, D. Aylı, B. Erbay,

           AE. Ertuğ.

           Nephron 75: 98-99, 1997.

 

     16. Hypertension and left ventricular hypertrophy in haemodialysis patients.

           Ş. Ertürk, AE. Ertuğ.

           J Hypertens 15: 327, 1997.

 

(*)17. A case of Guillain-Barre syndrome complicated by nephrotic syndrome and p-ANCA

           positivity.

K.    Keven, G. Nergizoğlu, Ş. Ertürk, M. Kılıçkap, K. Ateş, H. Akar, B. Erbay,

     O. Karatan, N. Duman, AE. Ertuğ

     Nephron 80: 361-362, 1998

 

    18. Long-term evolution of  cardiomyopathy in dialysis patients.

     Ş. Ertürk.

          Kidney Int 56: 349, 1999.

 

(*)19. The impact of withdrawing ACE inhibitors on erythropoietin responsiveness and left

      ventricular hypertrophy in haemodialysis patients.

      Ş. Ertürk, G. Nergizoglu, K. Ateş, B. Erbay, N. Duman, O. Karatan, AE. Ertuğ.

      Nephrol Dial Transplant 14: 1912-1916, 1999.

 

(*)20. Carotid intima-media thickness and ACE-gene polymorphism in hemodialysis patients.

      G. Nergizoglu, K. Keven, M. A. Gürses, Ö. Aras, Ş. Ertürk, N. Duman, K. Ateş,

      H. Akar, N. Akar, O. Karatan, B. Erbay, AE. Ertuğ.

      J Nephrol 12: 261-265, 1999.

    

(*)21.  Tuberculosis of the skull in a patient on maintenance haemodialysis.

     G. Nergizoglu, N. Duman, Ş. Ertürk, K. Keven, K. Ateş, H. Akar, G. Bademci,

     Ç. Berk, S. Erekul, B. Erbay, O. Karatan, AE. Ertuğ.

       Nephrol Dial Transplant 14: 2019-2021, 1999.

 

    22.  Delivery of healthy infant during hemodialysis session.

       Ş. Ertürk, H. Akar, A. Üçkuyu, G. Nergizoglu, K. Keven, S. Bakkaloğlu, K. Ateş,

       N. Duman,

       J Nephrol 13: 75-77, 2000.

 

(*)23.  The longitudinal effect of a single peritonitis episode on peritoneal membrane  

            transport in CAPD Patients. 

            K. Ateş, R. Koç, G. Nergizoğlu, Ş. Ertürk, K. Keven, A. Şen, O. Karatan.

            Peritoneal Dial Int 20: 220 - 226, 2000.

 

(*)24.  Remission of nephrotic syndrome after removal of localized Castleman's Disease.

            K. Keven, G. Nergizoglu, K. Ateş, S. Erekul, D. Orhan, Ş. Ertürk, Ö. Tulunay,

            O. Karatan, AE. Ertuğ.

            Am J Kidney Dis 35: 1207-1211, 2000.

 

(*)25. ACE inhibitors and erythropoietin response in hemodialysis patients.

           Ş. Ertürk.

           Am J Kidney Dis 36: 880, 2000.

 

(*)26.  Renal amyloidosis in a patient with homozygous sickle cell anemia and 

            M694V/M694V mutation.

       H. Akar, K. Keven, G. Nergizoglu, Ş. Ertürk, K. Ateş, B. Erbay, N. Akar, N. Duman,

       O. Karatan.

            Nephron 86: 383-384, 2000.

 

(*)27. Hematopoietic cell transplantation-related nephropathy.

           M. Arat, Ö. Arslan, M. Beksaç, K. Keven, G. Nergizoğlu, Ş. Ertürk.

           Am J Kidney Dis 37: 218-219, 2001.

 

(*)28. Effect of fluid and sodium removal on mortality in peritonel dialysis patients.

           K. Ateş, G. Nergizoğlu, K. Keven, A. Şen, S. Kutlay, Ş. Ertürk, N. Duman, 

           O. Karatan, E. Ertuğ.

           Kidney Int 60: 767-776, 2001.

 

(*)29. Peritoneal protein losses do not have a significant impact on nutritional status in CAPD

           patients.

K. Ates, A. Oztemel, G. Nergizoglu,  Ş. Ertürk, K. Keven, H. Akar, O. Karatan,

           N. Duman, B. Erbay, AE. Ertuğ.

           Perit Dial Int 21: 519-522, 2001.

 

(*)30. Recognition of neurocognitive dysfunction in chronic hemodialysis patients.

           S. Kutlay, G. Nergizoglu, N. Duman, T. Atlı, K. Keven, Ş. Ertürk, K. Ates,

           O. Karatan.                  

           Ren Fail 23: 781-787, 2001.

 

 (*)31. A case of familial Mediterranean fever with amyloidosis as the first manifestation.

            S. Kutlay, E. Yılmaz, ES. Koytak, Ö. Tulunay, K. Keven, M. Özcan, Ş. Ertürk.

            Am J Kidney Dis 38: E34, 2001.

 

(*)32.  Polyglandular endocrine failure in a patient with amyloidosis secondary to familial

            Mediterranean fever.

            K. Keven, E. Öztaş, H. Aksoy, N. Duman, B. Erbay, Ş. Ertürk.

           Am J Kidney Dis 38: E39, 2001.   

 

(*)33.  Nephrotic syndrome after allogeneic peripheral blood stem cell transplantation.

            H. Akar, K. Keven, H. Çelebi, D. Orhan, G. Nergizoğlu, B. Erbay, Ö. Tulunay,

            M. Özcan, Ş. Ertürk.

            J Nephrol 15: 79-82, 2002.

 

(*)34.  Is vitamin D receptor gene polymorphism an independent predictor of mortality in

            hemodialysis patients?

            Ş. Ertürk, S. Kutlay, K. Keven.           

            Am J Kidney Dis 39: 441-442, 2002.   

 

(*)35.  Predictors of renal function following lung or heart-lung transplantation.

            A. Ishani, Ş. Ertürk, MI. Hertz, AJ Matas, K. Savik, ME. Rosenberg.

            Kidney Int 61: 2228-2234, 2002.

 

(*)36.  The impact of vitamin D receptor genotype on the management of anemia in

            hemodialysis patients.

            Ş. Ertürk, S. Kutlay, HG. Karabulut, K. Keven, G. Nergizoğlu, K. Ateş, I. Bökesoy,

            N. Duman.

            Am J Kidney Dis 40:816-823, 2002.  

 

(*)37.  MPO-ANCA-associated pulmonary-renal vasculitis in a patient with diabetes mellitus.

            K. Keven, H. Akar, S. Kutlay, G. Nergizoğlu, B. Erbay, Ş. Ertürk.

            J Nephrol 15: 720-723, 2002.

 

(*)38.  General or disease specific questionnaire? A comparative study in hemodialysis  

       patients.

            S. Kutlay, G. Nergizoglu, Ş. Kutlay, et al.

Renal Failure 25: 95-103, 2003.

 

 

(*)39.  Randomized, crossover study of the effect of vitamin C on EPO response in

hemodialysis patients.

K. Keven, S. Kutlay, G. Nergizoğlu, Ş. Ertürk.
Am J Kidney Dis 41: 1233-1239, 2003.

 

(*)40.  Vitamin C for hyporesponsiveness to EPO: A cure for all? Reply.

Am J Kidney Dis 42:848-849, 2003.

K. Keven, Ş. Ertürk.

 

(*)41. Analysis of the modifying effects of SAA1, SAA2 and TNF-alpha gene

           polymorphisms on development of amyloidosis in FMF patients.

           E. Yılmaz, B. Balcı, S. Kutlay, S. Özen, Ş. Ertürk, A. Öner, N. Beşbaş

           A. Bakkaloğlu.  

           Turkish J Pediatr 45: 198-202, 2003.

 

(*)42. Immunoglobulin deficiency in kidney allograft recipients: comparative effects of

      mycophenolate mofetil and azathioprine.

      K. Keven, M. Şahin, S. Kutlay, Ş. Şengül, Ş. Ertürk, S. Ersöz, B. Erbay.

      Transpl Infect Dis 5: 181-186, 2003.

 

(*)43.  Tuberculous otitis media in a renal transplant recipient.

İ. Ergün, K. Keven, Ş. Şengül, S. Kutlay, A. Sertçelik, Ş. Ertürk, B. Erbay.
           Am J Kidney Dis 43: E1-E3, 2004.

 

    44.   Quiz page. Invasive pulmonary aspergillosis presenting with a pulmonary nodule,

            pneumomediastinum, pneumothorax, and pneumopericardium.

Ş. Şengül, K. Keven, S. Kutlay, İ. Ergün, A. Azap, Ş. Ertürk, B. Erbay.                    

       Am J Kidney Dis 44: A47, E47-49, 2004.

   

(*)45.  Long-term outcome of renal transplantation in patients with familial Mediterranean

           fever amyloidosis: A single-center experience.

K. Keven, Ş. Şengül, S. Kutlay, Y. Ekmekçi, E. Anadol, G. Nergizoğlu, K. Ateş,           

       Ş. Ertürk, S. Ersöz, B. Erbay.

       Transplant Proc 36: 2632-2634, 2004.

    46.  Combination of intravenous iron sucrose and ascorbic acid in hemodialysis patients.
           K. Keven, S. Kutlay, G. Nergizoğlu, Ş. Ertürk.

         Kidney Int 68:411, 2005.

 

(*)47. Serum C-reactive protein level is associated with renal function and it affects     

           echocardiographic cardiovascular disease in pre-dialysis patients.
           K. Ateş, Ö. Yılmaz, S. Kutlay, A. Ateş, G. Nergizoğlu, Ş. Ertürk.

           Nephron Clin Pract 101:c190-c197, 2005.

 

(*)48. Two sisters with familial Mediterranean fever: Lack of correlation between genotype

           and phenotype?
           S. Kutlay, Ş. Sengul, K. Keven, Ş. Ertürk, B. Erbay. 

           J Nephrol 19:104-107, 2006.

 

 

 

(*)49. The long-term behavior and predictors of left ventricular hypertrophy in hemodialysis

           patients.

           S. Kutlay, İ. Dinçer, Ş. Şengül, G. Nergizoğlu, N. Duman, Ş. Ertürk.

           Am J Kidney Dis 47:485-492, 2006.

 

(*)50. Identification of patients at risk of acute rejection by pre- and posttransplantation

         monitoring of soluble CD30 levels in kidney transplantation.

         Ş. Şengül, K. Keven, Ü. Görmez, S. Kutlay, Ş. Ertürk, B. Erbay.

         Transplantation 81:1216-1219, 2006.

 

   51. Gene polymorphism association studies in dialysis: Bone and mineral metabolism.

         Ş. Ertürk, for the DialGene Consortium.

         Semin Dial 19:232-237, 2006.

 

(*)52. The impact of daily sodium intake on posttransplant hypertension in kidney allograft

     recipients.

     K. Keven, S. Yalçın, B. Canbakan, S. Kutlay, Ş. Şengül, Ş. Ertürk, B. Erbay.   

     Transplant Proc 38: 1323-1326, 2006.

 

(*)53. Thrombophilia and avascular necrosis of femoral head in kidney allograft recipients.

           Y. Ekmekçi, K. Keven, N. Akar, Y. Egin, Ş. Şengül, S. Kutlay, Ş. Ertürk, B. Erbay.

           Nephrol Dial Transplant 21: 3555-3558, 2006.

 

(*)54. Acute cytomegalovirus infection complicated by venous thrombosis in a renal

           transplant recipient.

           Ş. Şengül, Y. Bozkuş, S. Kutlay, K. Keven, Ş. Ertürk, B. Erbay.

           Transplant Proc 38:3116-3117, 2006.

(*)55. Renal tubular acidosis after kidney transplantation: Incidence, risk factors and clinical

           implications.

           K. Keven, R. Özturk, Ş. Şengül, S. Kutlay, I. Ergün, Ş. Ertürk, B. Erbay.

           Nephrol Dial Transplant 22:906-910, 2007

 

(*)56. The contribution of genotypes at the MICA gene triplet repeat polymorphisms and

           MEFV mutations to amyloidosis and course of the disease in the patients with

           familial Mediterranean fever.

           N. Türkçapar, T. Tuncalı, S. Kutlay, B.Y. Burhan, G. Kınıklı, Ş. Ertürk, M. Duman.

           Rheumatol Int 27:545-551, 2007

 

(*)57. Predictors of left ventricular hypertrophy in patients with chronic kidney disease.

           B. Aktaş Yılmaz, T. Mete, İ. Dinçer, S. Kutlay, Ş. Şengül, K. Keven, Ş. Ertürk.

           Renal Failure 29: 303-307, 2007

 

 (*)58. Urinary tract infections following renal transplantation: a single-center experience.

           O.K. Memikoğlu, K. Keven, Ş. Şengül, Z. Soypaçacı, Ş. Ertürk, B. Erbay.

           Transplant Proc 39:3131-3134, 2007.

 

 

 

(*)59. AA Amyloidosis Associated with Systemic Lupus Erythematosus: Impact on Clinical

           Course and Outcome.

            B. Aktaş Yılmaz, N. Düzgün, T. Mete, L. Yazıcıoğlu, M. Saykı, A. Ensari, Ş. Ertürk.

            Rheumatol Int 28:367-370, 2008.

 

(*)60. Comparative effects of renal transplantation and maintenance dialysis on arterial  

           stiffness and left ventricular mass index.

           K. Keven, R. Calayoglu, Ş. Şengül, İ. Dinçer, S. Kutlay, Ş. Ertürk,

           B. Erbay, G. Nergizoğlu.   

           Clin Transplant 22:360-365, 2008.

 

(*)61. LDL oxidizability and the alteration of its fatty acid content in renal transplant

          recipients treated with C cyclosporine/tacrolimus.

          F. Bakar, K. Keven, B. Doğru, F. Aktan, Ş. Ertürk, A. Tüzüner, B. Erbay, S. Nebioğlu.

          Transplant Proc 41:1630-1633, 2009.

 

(*)62. Soluble endothelial cell protein C receptor and thrombomodulin levels after renal

          transplantation.   

          K. Keven, S. Elmacı, Ş. Şengül, N. Akar, Y. Eğin, V. Genc, Ş. Ertürk, B. Erbay.

          Int Urol Nephrol 42:1093-1098, 2010.

 

63. Tuberculosis of the breast in a hemodialysis patient.

      O. Yazıcı, P. Mescigil, İ. Kepenekçi, P. Celepli, Ş. Şengül, A. Azap, Ş. Ertürk.

      Int Urol Nephrol 43:241-244, 2011.

 

64. Use of Home Sphygmomanometers in Turkey: A Nationwide Survey.

      T. Akpolat, Y. Erdem, Ü. Ş. Ertürk, Ş. Çağlar, E. Hasanoğlu, O. Karatan,

      Ş. Sindel, Ç. Turgan.

      Hypertens Res 35:356-361, 2012.

 

65. Urinary Angiotensinogen Level Is Correlated with Proteinuria in Renal Transplant

      Recipients. 

      Ş. Erdogmus, Ş. Şengul, S.Kocak, İ. Kurultak, ZK Çelebi, S.Kutlay, K.Keven, B. Erbay,

      Ş. Ertürk.

      Transplantation Proc 45: 935-939, 2013.

 

66. Effect of Daily Sodium Intake on Post-transplant Hypertension in Kidney Allograft

      Recipients.

      Z. Soypacaci, Ş. Şengul, EA. Yıldız, K. Keven, S. Kutlay, Ş. Ertürk, B.Erbay.

      Transplantation Proc 45: 940-943, 2013.

 

67. Constrictive Pericarditis After Renal Transplantation: Three Case Reports.

      ZK. Çelebi, K. Keven, Ş. Şengul, T. Sayın, L. Yazıcıoğlu, A. Tüzüner, Ş. Ertürk,

      N. Duman, B. Erbay.

      Transplantation Proc 45: 953-955, 2013.

 

(*)68. Receptor-associated protein blocks internalization and cytotoxicity of myeloma light

          chain in cultured human proximal tubular cells.

          Ş. Sengul, Ş. Ertürk, AM. Khan, V. Batuman.

          PLoS One 23;8(7):e70276, 2013.

 

(*)69. Sengul S, Erdem Y, Akpolat T, Derici U, Sindel S, Karatan O, Turgan C,

      Hasanoglu E, Caglar S, Erturk S. Controlling hypertension in Turkey: not a

      hopeless dream. Kidney Int Suppl 2013 Dec;3(4):326-331.

 

(*)70. Sengul S, Erdem Y, Batuman V, Erturk S. Hypertension and chronic kidney

      disease in Turkey. Kidney Int Suppl 2013 Dec;3(4):308-311.

 

71. Sengul S, Erturk S, Batuman V. Fifteenth national congress of the Turkish

      Society of Hypertension and Renal Diseases. Kidney Int Suppl 2013

      Dec;3(4):307.

 

72. Urinary angiotensinogen, related factors and clinical implications in normotensive

      autosomal dominant polycystic kidney disease patients.

      İ. Kurultak, Ş. Şengül, S. Koçak, S. Erdoğmuş, R. Calayoğlu, P. Mescigil, K. Keven,

      Ş. Ertürk, B. Erbay, N. Duman.

      Ren Fail 36: 17-21, 2014.

 

73. Cytomegalovirus disease in patients with glomerular diseases treated by

      immunosuppressive treatment.

      ZK. Celebi, R. Calayoğlu, AK. Yalcı, S. Aktürk, Ş. Şengül, S. Kutlay, G. Nergizoğlu,

      Ş. Ertürk, N. Duman, K. Ates, K. Keven.

      Int Urol Nephrol 46:2357-2360, 2014.

 

(*)74. Effects of Hemodialysis on Tei Index: Comparison between Flow Doppler and Tissue

      Doppler Imaging.

      Gerede DM, Turhan S, Kaya CT, Ozcan OU, Goksuluk H, Vurgun VK, Dincer I,

      Kutlay S, Erturk S, Erol C.

      Echocardiography. 2015 Jan 14. doi: 10.1111/echo.12895. [Epub ahead of print]

 

75. Turkish hypertension consensus report.

      M. Arıcı, A. Birdane, K. Güler, BO. Yıldız, B. Altun, Ş. Ertürk, S. Aydoğdu,

      M. Özbakkaloğlu, HÖ. Ersöz, G. Süleymanlar, T. Tükek, L. Tokgözoğlu, Y. Erdem;

      Türk Kardiyoloji Derneği (TKD); Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (TİHUD);    

      Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD); Türk Nefroloji Derneği (TND);

      Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği.

      Turk Kardiyol Dern Ars. 43:402-409, 2015.

 

(*)76. Changes in hypertension prevalence, awareness, treatment, and control rates in Turkey

      from 2003 to 2012.

      Sengul, S; Akpolat, T; Erdem, Y; Derici, U; Arıcı, M; Sindel, Ş; Karatan, O; Turgan, Ç;

      Hasanoğlu, E; Çaglar, Ş; Ertürk, Ş.

      J Hypertension 34:1208-1217, 2016.

  

 

(*): Atıfta bulunulan yayınlar.

 

 Ulusal Yayınlar

 

 

1.      Kronik obstrüktif akciğer hastalığında akut solunum yetersizliği

Ş. Ertürk.

Klinik Seriler 2:36-38, 1990.

 

2.      Proaritmi: Antiaritmik ilaç tedavisinde önemli bir sorun.

Ş. Ertürk, K. Ömürlü.           

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 10:499-504, 1990.

 

3.      Hiponatremi. Fizyopatolojisi, klinik önemi ve tedavisi hakkında görüşler.

Ş. Ertürk.

Optimal Tıp Dergisi 4: 115-119, 1991.

 

4.      A case of hepatocellular carcinoma presenting with skull metastasis.

Ş. Ertürk, H. Karaoğuz, K. Ateş, A. Türker, C. Ekinci, N. Günel, D. Dinçol, F. İçli.

Journal of Ankara medical School 13:339-346, 1991.

 

5.      Kaynakçı siderozisi ve pulmoner alveoler proteinozis (Bir olgu sunusu).

C. Şimşek, O. Kalaycıoğlu, S. Beder, M. Tunç, O. Evirgen, Ş. Ertürk.

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 12:250-253, 1992.

 

6.      Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda enalapril tedavisinin böbrek fonksiyonlarına etkisi.

K. Ateş, E. Ertuğ, Ş. Ertürk, A. Timur, D. Aylı, M. Duranay, N. Duman, B. Erbay,

O. Karatan.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 45:517-528, 1992.

 

7.      CAPD tedavisinin serum gonadotropin ve testosteron düzeylerine etkisi.

K. Ateş, E. Diker, D. Aylı, O. Karatan, B. Erbay, Ş. Ertürk, N. Duman, E. Ertuğ.

Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi 32:7-12, 1992.

 

8.      7 mg/dl kalsiyum içeren diyaliz solüsyonları kullanılan CAPD hastalarında peritoneal kalsiyum kitle transferi (Gerçekten hiperkalsemik etkisi var mı?).

K. Ateş, O. Karatan, M. Duranay, E. Parlak, D. Aylı, Ş. Ertürk, N. Duman, B. Erbay, E. Ertuğ.

Türk Nefroloji Dializ ve Transplantasyon Dergisi 2:49-54, 1993.

 

9.       Fosfat bağlayıcı ajan ve aktif D vitamini alan ve almayan CAPD hastalarında parathormon, kalsiyum ve inorganik fosfor düzeyleri.

K. Ateş, D. Aylı, M. Duranay,  Ş. Ertürk, O. Karatan, B. Erbay, N. Duman, E. Ertuğ.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 46:469-477, 1993.

 

10.  Kronik hemodiyaliz hastalarında oral çinko replasmanı ile birlikte yapılan B hepatit aşılamasının seropozitif yanıt üzerine etkisi.

N. Duman, Ö. Uzunalimoğlu, K. Ateş, Ş. Ertürk, B. Erbay, O. Karatan, E. Temel,

Ö. Koç.

Viral Hepatit Dergisi 1:8-12, 1995.

 

11.  Donör spesifik transfüzyonların (DST) erken ve ge. Dönem allogreft fonksiyonu üzerine etkisi.

K. Ateş, B. Erbay, E. Anadol, N. Duman, Y. Bedük, C. Bumin, S. Aydıntuğ,

N. Arıkan, D. Aylı, Ş. Ertürk, S. Ersöz, H. Tutkak, O. Karatan, E. Ertuğ.

Türk Nefroloji Dializ ve Transplantasyon Dergisi 4:13-16, 1995.

 

12.  Böbrek transplantasyonu yapılan hastalarda serum solubl interlökin-2 reseptör düzeyi ölçümünün akut rejeksiyon tanısındaki değeri.

K. Ateş, D. Aylı, M. Duranay,  Ş. Ertürk, B. Erbay, N. Duman, H. Tutkak,

O. Karatan, E. Ertuğ.

Türk Nefroloji Dializ ve Transplantasyon Dergisi 4:21-24, 1995.

 

13.  CAPD tedavisi uygulanan hastalarda diyaliz ve beslenme yeterliliği göstergelerinin üremik semptomlarla ilişkisi.

K. Ateş,  O. Karatan, Ş. Ertürk, N. Duman, B. Erbay, E. Ertuğ.

Türk Nefroloji Dializ ve Transplantasyon Dergisi 4:160-163, 1995.

 

14.  Akut böbrek yetmezlikli hastalarda renin-anjiotensin sisteminin blokajının renal hemodinami üzerine etkisinin doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi.

D. Aylı, K. Ateş, E. Ertuğ, H. Özcan, Ş. Ertürk, N. Duman, O. Karatan, B. Erbay,

S. Aytaç, İ. Erden.

Türk Nefroloji Dializ ve Transplantasyon Dergisi 4:168-171, 1995.

 

15.  Son dönem böbrek yetmezlikli hastalarda desmopressin uygulamasının uzamış kanama zamanı üzerine etkisi.

MD. Aylı, M. Aylı, K. Ateş, M. Duranay, Ş. Ertürk, N. Duman, O. Karatan,

B. Erbay, E. Ertuğ.

Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi 5:87-90, 1995.

 

16.  Hemodiyaliz hastalarında Kt/Vüre değerlerinin hesaplanmasında kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması.

Ş. Ertürk, G. Nergizoğlu, K. Ateş, N. Duman, B. Erbay, O. Karatan, E. Ertuğ.

Türk Nefroloji Dializ ve Transplantasyon Dergisi 5:76-80, 1996.

 

17.  Peritoneal dengelenme testi iki saate kısaltılabilir mi?

Ş. Ertürk, K. Ateş, G. Nergizoğlu, A. Şen, K. Keven, O. Karatan, N. Duman,

B. Erbay, AE. Ertuğ.

Türk Nefroloji Dializ ve Transplantasyon Dergisi 5:118-120, 1996.

 

18.  Renal ototransplantasyonla tedavi edilmiş bir renal arter stenozu olgusu.

S. Ersöz, U. Bengisun, Z. Döşeyen, C. Aykent, Ş. Ertürk, E. Anadol.

Klinik Bilimler ve Doktor 3:54-55, 1997.

 

19.  Böbrek transplantasyonu yapılan hastalarda sitomegalovirus enfeksiyonunun serolojik ve klinik olarak takibi ve tranplantasyon sonrası semptomatik enfeksiyon prevalansı.

M. Özsan, B. Erbay, A. Özkul, Ş. Ertürk, A. Karaarslan, K. Ateş.

Mikrobiyoloji Bülteni 33:127-134, 1999.

 

20.  Hypersensitivity vasculitis with multisystem involvement following G-CSF administration: A case report.

O. Şencan, A. Pamir, M. Samur, A. Ensari, Ş. Ertürk.

Turkish J Hematol Oncol 10:88-94, 2000.

 

21.  Kronik böbrek hastalığına yaklaşım.

Ş. Ertürk.

Galenos tıp dergisi 6:8-11, 2002.

 

22.  Hemodiyaliz hastaları ve personelinde burunda staphylococcus aureus taşıyıcılığı.

S. Cesur, Ş. Ertürk, G. Nergizoğlu, E. Tekeli.

İnfeksiyon Dergisi (Turkish J Infect) 18:49-52, 2004.

 

23.  Böbrek hastalıklarının fizyopatolojisinde RAAS.

Ş. Ertürk.

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 13(Ek 2):1-7, 2004.

 

24.  Renal anemi.

Ş. Ertürk.

Turkiye Klinikleri J-Nephrol-Special Topics 1:18-23, 2008.

 

25.  Kronik böbrek hastalığı anemisi: Tanım, sıklık ve oluşum mekanizmaları.

Ş. Şengül. Ş. Ertürk.

Turkiye Klinikleri J Nephrol-Special Topics 1:1-5, 2008.

 

26.  Mevcut ve yeni geliştirilmekte olan eritropoez uyarıcı yaklaşımlar.

S. Kutlay, Ş. Ertürk.

Turkiye Klinikleri J Nephrol-Special Topics 1:20-24, 2008.

 

27.  Acil durumlarda hipertansiyon tedavisi.

Ş. Ertürk.

Turkiye Klinikleri J-Nephrol-Special Topics 2:85-90, 2009.

 

28.  The presence of recipient-derived renal cells in kidney allografts.

T. Mete, Ş. Şengül, A. Ensari, K. Keven, B. Erbay, Ş. Ertürk.

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 20: 248-254, 2011.

 

      29. Renal transplant alıcılarında vitamin D düzeyi ve endotel disfonksiyonu.

            M. Altan,  K. Keven, Ş. Şengül, İ. Dinçer, A. Ongun, C. Tulunay, N. Akar, Y. Eğin,

            Ş. Ertürk.

            Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 21:53-59, 2012.   

 30. Hemodiyaliz hastalarında intradiyalitik hipertansiyon prevelansı ve ilişkili risk

faktörleri.

            P. Mescigil, İ. Kurultak, R. Calayoğlu, Ş. Ertürk.

            Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 25: 157-161, 2016.