DR.ÖĞR.ÜYESİ ERKAN YILMAZ    
Adı : ERKAN
Soyadı : YILMAZ
E-posta : eryilmaz@ankara.edu.tr
Tel : 0 (312) 310 32 80 -1308
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : Coğrafya
Kişisel Akademik Bilgiler

Öğrenim Bilgileri
• Lisans: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya, 2000-2004
• Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya (Fiziki) Anabilim Dalı, 2004-2006, Tez: Çamlıdere Barajı Havzasında Erozyon Problemi ve Risk Analizi
• Tezsiz Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Orta Öğretim Alan Öğretmenliği (Coğrafya), 2005-2006
• Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya (Fiziki) Anabilim Dalı, 2007-2013, Tez: Ankara Şehrinde Isı Adası Oluşumu

 

İlgi Alanları
• Klimatoloji:Şehir İklimi
• Kartografya: Projeksiyonlar, Coğrafi Haritalama


Akademik Deneyim

• Arş. Gör.- 2005-2008 YYÜ, Fen-Edebiyat Fak. Coğrafya Bölümü
• Arş. Gör.- 2009-2013, A.Ü. DTCF, Coğrafya Bölümü
• Arş. Gör. Dr.- 2013-.., A.Ü. DTCF, Coğrafya Bölümü


Yayınlanan Makaleler
• Çiçek, İ., Yılmaz, E., Türkoğlu, N., Çalışkan, O. Ankara şehrinde yüzey sıcaklıklarının arazi örtüsüne göre mevsimsel değişimi. International Journal of Human Sciences. 10(1), 621-640, (2013).
• Türkoğlu, N., Çalışkan, O., Çiçek, İ., Yılmaz, E. (2012). Şehirleşmenin biyoklimatik koşullara etkisinin Ankara ölçeğinde incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, C. 9, S.1.s. 932-955.
• Elibiyük, M., Yılmaz, E., 2012, Türkiye’de Sıcaklık Mevsimlerinin Ana Morfolojik Ünitelere Göre Değişimi 1: Ovalar ve Havzalar, Coğrafi Bilimler Dergisi, C.10, S.2, s.165-193 (Çalışmada Üretilen Modeller İçin Tıklayınız)
• Çalışkan, O., Gürgen, G., Yılmaz, E., Yeşilyurt, S. (2012). Bolkar Dağları kuzeydoğusunun glasyal morfolojisi ve döküntüyle örtülü buzulları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, C. 9 S. 1, s. 890-911
• Gürgen, G., Çalışkan, O., Yılmaz, E., Yeşilyurt, S. (2010). Yedigöller platosu ve Emli vadisinde (Aladağlar) döküntü örtülü buzullar. E-Journal Of New World Sciences Academy, NEWSSA, C. 5, S. 2, s.98-116.
• Gürgen, G., Çalışkan, O., Yılmaz, E., Yeşilyurt, S. (2010). Döküntü Örtülü Buzullar ve Kaya buzulları. E-Journal Of New World Sciences Academy, NEWSSA, C. 5, S. 1, s.32-45.
• Elibüyük, M., Yılmaz, E. (2010). “Türkiye’nin Coğrafi Bölge ve Bölümlerine Göre Yükselti Basamakları ve Eğim Grupları”, Coğrafi Bilimler Dergisi, C:8, S:1, s.165-193


Metni Basılan Ulusal ve Uluslararası Sempozyumlar
• Yılmaz, E., Çalışkan, O., Türkoğlu, N., Çiçek, İ. (2012). Türkiye’de Sıcaklık ve Yağışın Düzensizliği (1950-2003). TÜCAUM VII. Coğrafya Sempozyumu 2012, 18-19 Ekim 2012, Bildiriler Kitabı, s. 57-59.
• Çalışkan O., Türkoğlu N., Yılmaz E. (2012). Ankara’nın biyoklimatik özellikleri ve şehirleşmenin biyoklimatik koşullar üzerine etkisi. Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü I. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2012, Bildiriler Kitabı, s.89-100.
• Yılmaz, E., Çalışkan O. (2011). Van Gölü Kapalı Havzasında Sıcaklık ve Yağışın Alansal ve Zamansal Analizi (1975-2003), Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, 07-10 Eylül 2011, İstanbul, Sn:682-690.
• Çalışkan O., Gürgen, G., Yılmaz, E., Yeşilyurt, S. (2011). Debris-covered glaciers in Aladaglar Mountains (Turkey). Transactions, Japanese Geomorphological Union, Vol: 32, N: 2, Pn: 121-128.
• Duman, N., Kerimoğlu, G., Yılmaz, E. (2007).”Coğrafi Bilgi Sistemleri ve İstatistiki Yöntemlerin Jeomorfoloji Araştırmalarında Kullanılması (Erçek Gölü Doğusu Örneğinde)”, Azerbaycan Coğrafya Cemiyetinin Eserler, C:11 s.29-34, Bakü
• Alaeddinoğlu, F., Doğu, A.F., Yılmaz, E. (2007). “Van Gölü Havzası Su Bütçesi ve Geleceği, 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara
 
Sözlü Sunulan Bildiriler ve Posterler
• Yılmaz, E., Çiçek, İ, Erpul, G., Türkoğlu, N. (2012). Çamlıdere Barajı Havzasında Erozyon ve Çamlıdere Barajının Ekonomik Ömrü , 3. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, 4-6 Ekim 2012, Antakya
• Yılmaz, E., 2013, Mobil Ölçümlerle Ankara Şehir Isı adası, Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, 19-21 Haziran 2013, İstanbul.
• Gürgen, G., Çalışkan, O., Yılmaz, E., Yeşilyurt, S., 2010, “Yedigöller (Aladağlar) Döküntü Örtülü Buzulu”, 63. Türkiye Jeooji Kurultayı, 5-9 Nisan, Ankara
• Çalışkan, O., Gürgen, G., Yılmaz, E., Yeşilyurt, S. (2010). Debris-Covered Glaciers in Aladağlar Mountains (Turkey), International Conference on Geomorphological Processes and Their Evolutions Along Alpine and Himalayan Zone, 12-13 September 2010, Ankara.
 
Görev Aldığı Projeler
• “Van İlinde Doğa Temelli Turizm Kaynaklarının Tespiti ve Turizm Potansiyellerine Göre Sınıflandırılması”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, 2012-FED B030, YardımcıAraştırmacı, 2012
• “Ankara Şehrinin İnsan Biyoklimatolojisi Koşullarının Analizi”, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Müdürlüğü, Proje No:10B6055001, Yardımcı Araştırmacı, 2010-2012
• “Ankara Şehrinde Isı Adasının Oluşumu”, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Müdürlüğü, Proje No:10B6055002, Yardımcı Araştırmacı, 2010-2012
• “Van Gölü Havzası Su Potansiyelinin Tespiti ve Havza Nüfusu Açısından Sürdürülebilirliği", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, 2009-FED-B037, Proje Yardımcı Yürtücüsü, 2009-2011
• “Van Gölü Havzası’nın Batı Kesiminde, Doğa Temelli Turizm Kaynaklarının Tespiti ve Çeşitli Değişkenlere Göre Derecelendirilmesi”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, 2008-FED-B092, Proje Yardımcı Yürtücüsü, 2008–2010
•  “Van İli Küllüyatı”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı,2009-YNL-MRK, Proje Yardımcı Yürtücüsü, 2009–2013