DR.ÖĞR.ÜYESİ ENGİN SARI    
Adı : ENGİN
Soyadı : SARI
E-posta : esari@ankara.edu.tr
Tel : 0132 3197714
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Bölüm : RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

1977 Ankara doğumlu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Anabilim Dalında öğretim üyesi Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünde yaptı. Yüksek Lisansını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalında, “Bir İlişki ve Kültür Örüntüsü Olarak Hemşehrilik” adlı teziyle, Doktorasını ise aynı anabilim dalında, "Kültür, Kimlik, Politika: Mardin'de Kültürlerarasılık" başlıklı teziyle tamamladı. Mardin’de Kültürlerarasılık kitabı (2010)  İletişim Yayınları tarafından yayımlanmıştır. Kültürel çalışmalar, kültürlerarası iletişim, iletişim etnografisi, alternatif medya ve çokkültürlülük, kültürel kimlik ve medya, bilgi kuramı ve yöntembilim alanlarında çalışmaktadır. Bu alanlarda bildiri ve yayınlanmış makaleleri vardır.