ARŞ.GÖR. EMİNE SELCEN GÜNDOĞDU    
Adı : EMİNE SELCEN
Soyadı : GÜNDOĞDU
E-posta : selcengundogdu@hotmail.com
Tel : (0 312) 363 33 50 - 7104
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

  E.Selcen GÜNDOĞDU

 

Görevi:

Araştırma Görevlisi

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü 06590 Cebeci/Ankara

Telefon :

 0312 363 3350 / 7104

e-posta :

esgundogdu@ankara.edu.tr

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

 

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Özel Eğitim(Doktora)

Devam Ediyor

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Özel Eğitim

2017

Türkiye

Selçuk Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Sınıf Öğretmenliği

2008

 

Yüksek Lisans Tezi ve Tez Danışmanı: Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Normal Gelişim Gösteren Akranlarıyla Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi  (Danışman: Doç. Dr. İ. Birkan Güldenoğlu)

 

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM 

 

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Özel Eğitim Bölümü

Araştırma Görevlisi

2015-…

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Türkiye

Niğde

 Özel Eğitim Bölümü

Araştırma Görevlisi

2014-2015

MEB

Türkiye

Konya

Özel Eğitim

Öğretmen

2008-2014